Geri Dön

UNLU | Unlu Yatirim Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,87
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 26,44
BIST-100'deki Ağırlığı 3,52
F/K Oranı -207,88
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,48
Dibe Uzaklık 29,52
Piyasa Değeri (USD) 83.383.934,77
Piyasa Değeri (TL) 2.691.500.000,00
Özsermaye (TL) 1.812.924.021,00
Sermaye (TL) 175.000.000,00
Net Kar (TL) -12.947.343,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu UNLU
Sektör FİNANSAL DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
Adres MASLAK MAH. AHİ EVRAN CAD. POLARİS PLAZA NO:21 İÇ KAPI NO:11 SARIYER / İSTANBUL
Telefon 0 212 367 36 36
Faks 0 212 346 10 40
Web www.unluco.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ 113.235.595,00 64,71
TOPLAM 175.000.000,00 100,00
DİĞER 61.764.405,00 35,29
Toplam 350.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
212 Capital Partners I Coöperatief U.A. 1.000.000,00 3,31
212 LTD 3.250,00 32,50
İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. 50.000.000,00 100,00
Turkish Alternative Investments Limited 25.001,00 100,00
Unlu Securities Inc. 2.540.000,00 100,00
Unlu Securities UK Limited 1.810.000,00 100,00
Ünlü Alternative Asset Management Limited 45.100,00 100,00
Ünlü Bilgi Teknolojileri ve Bilişim A.Ş. 250.000,00 100,00
Ünlü LT Investments Limited Partnership 15.121.318,00 4,76
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 35.000.000,00 100,00
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. 44.000.000,00 100,00
Ünlü Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. 23.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
02.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
09.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 16.155.775.195,00 24.960.453.371,00 17.502.394.301,00 14.359.178.158,00 3.962.063.306,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 15.587.593.828,00 23.442.297.965,00 16.632.374.309,00 13.857.828.580,00 -3.716.622.111,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 568.181.367,00 1.518.155.406,00 870.019.992,00 501.349.578,00 245.441.195,00
BRÜT KAR/ZARAR 568.181.367,00 1.518.155.406,00 870.019.992,00 501.349.578,00 245.441.195,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 321.490.079,00 1.044.208.649,00 571.352.947,00 343.488.819,00 -159.483.287,00
Pazarlama Giderleri (-) 35.278.525,00 84.951.623,00 48.339.739,00 28.394.949,00 -14.380.107,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 88.913,00 6.889.202,00 1.542.556,00 1.153.400,00 2.324.968,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 383.560,00 1.115.598,00 0,00 0,00 -749.580,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 211.118.116,00 394.768.738,00 251.869.862,00 130.619.210,00 73.153.189,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 114.224.929,00 303.216.728,00 181.428.117,00 119.550.562,00 32.667.652,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 51.204.238,00 18.889.920,00 12.776.343,00 8.190.790,00 -15.285.451,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -3.348.655,00 1.532.636,00 2.620.094,00 4.569.946,00 131.421,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 270.790.152,00 680.628.182,00 423.141.730,00 246.548.928,00 90.666.811,00
Finansman gelirleri 109.367.191,00 396.320.126,00 252.119.100,00 180.185.845,00 57.710.357,00
Finansman Giderleri (-) 145.939.068,00 406.165.589,00 235.860.114,00 148.244.163,00 -57.043.015,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 71.527.700,00 157.830.806,00 439.400.716,00 278.490.610,00 91.334.153,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 47.210.393,00 121.676.350,00 96.217.144,00 45.668.947,00 -17.915.047,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 37.805.471,00 151.235.576,00 107.512.823,00 50.140.162,00 -22.669.425,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 9.404.922,00 -29.559.226,00 -11.295.679,00 -4.471.215,00 4.754.378,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 24.317.307,00 36.154.456,00 343.183.572,00 232.821.663,00 73.419.106,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 24.317.307,00 36.154.456,00 343.183.572,00 232.821.663,00 73.419.106,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 24.317.307,00 36.154.456,00 343.183.572,00 232.821.663,00 73.419.106,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.553.028,00 -1.321.346,00 -2.534.016,00 -1.914.424,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 450.164,00 -3.869.122,00 -3.508.519,00 -2.552.571,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları -5.141.041,00 7.970.082,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.137.849,00 5.422.306,00 -974.503,00 -638.147,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -10.305.821,00 -36.858.985,00 36.118.469,00 30.508.923,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -10.305.821,00 -36.858.985,00 0,00 15.238.409,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 5.217.166,00 3.352.064,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -13.858.849,00 -38.180.331,00 33.584.453,00 28.594.499,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 10.458.458,00 -2.025.875,00 376.768.025,00 261.416.162,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 10.458.458,00 -2.025.875,00 376.768.025,00 261.416.162,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.329.038.417,00 2.116.704.267,00 2.232.407.358,00 1.947.358.749,00 1.566.485.949,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 587.624.451,00 868.672.606,00 1.046.137.282,00 990.340.923,00 395.080.942,00
Finansal Yatırımlar 744.822.864,00 459.356.228,00 334.461.416,00 317.443.733,00 479.488.164,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 652.359.596,00 375.047.154,00 262.905.061,00 249.948.128,00 429.444.953,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 652.359.596,00 375.047.154,00 262.905.061,00 0,00 429.444.953,00
Ticari Alacaklar 668.344.390,00 548.170.520,00 633.639.447,00 449.741.951,00 560.197.608,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.165.458,00 8.079.344,00 2.959.235,00 9.093.811,00 5.410.234,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 659.178.932,00 540.091.176,00 630.680.212,00 440.648.140,00 554.787.374,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 277.983.090,00 187.282.096,00 191.763.819,00 176.204.463,00 110.728.740,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 42.536,00 59.585,00 236.899,00 335.202,00 439.307,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 277.940.554,00 187.222.511,00 191.526.920,00 175.869.261,00 110.289.433,00
Türev Araçlar 11.391.568,00 12.759.848,00 10.560.727,00 535.828,00 1.442.133,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 29.898.781,00 27.453.379,00 11.803.548,00 10.019.189,00 15.182.846,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.502.454,00 4.447.993,00 257.076,00 0,00 125.729,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.802.946,00 6.109.863,00 3.474.901,00 2.763.520,00 3.930.645,00
ARA TOPLAM 2.326.370.544,00 2.114.252.533,00 2.232.098.216,00 1.947.049.607,00 1.566.176.807,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.667.873,00 2.451.734,00 309.142,00 309.142,00 309.142,00
DURAN VARLIKLAR 800.286.615,00 586.712.922,00 307.544.819,00 289.894.240,00 251.229.678,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10.944.227,00 14.755.361,00 18.019.362,00 21.118.683,00 16.680.158,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 59.209.710,00 56.180.605,00 21.207.855,00 22.201.519,00 22.570.314,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.939.312,00 2.572.085,00 64.498,00 70.223,00 75.948,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 343.517.728,00 300.380.974,00 42.004.861,00 42.475.048,00 43.950.185,00
- Şerefiye 294.082.208,00 255.582.259,00 29.198.326,00 29.198.326,00 29.198.326,00
-Bilgisayar Yazılımları 22.645.499,00 18.586.683,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.790.021,00 26.212.032,00 12.806.535,00 13.276.722,00 14.751.859,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 23.441,00 20.372,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 25.890.768,00 13.221.746,00 17.954.999,00 4.621.591,00 2.113.190,00
Diğer Duran Varlıklar 24.948,00 201.247,00 24.948,00 24.948,00 24.948,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.129.325.032,00 2.703.417.189,00 2.539.952.177,00 2.237.252.989,00 1.817.715.627,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.162.449.151,00 1.044.994.768,00 1.246.840.127,00 1.067.896.841,00 771.841.593,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 808.215.183,00 748.737.354,00 1.000.313.350,00 884.491.870,00 636.970.881,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 136.605.766,00 27.938.910,00 36.182.709,00 43.094.611,00 22.989.294,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 139.226.703,00 146.851.660,00 229.389.990,00 199.195.548,00 171.231.379,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 28.373.867,00 34.258.263,00 9.138.954,00 10.777.963,00 10.936.474,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 28.373.867,00 34.258.263,00 9.138.954,00 10.777.963,00 10.936.474,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 37.352.652,00 119.705.663,00 23.777.646,00 19.721.665,00 15.467.335,00
Diğer Borçlar 48.204.752,00 54.357.913,00 35.248.909,00 33.460.361,00 33.521.587,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.825.692,00 3.951.609,00 5.644.079,00 5.931.636,00 7.195.684,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 41.379.060,00 50.406.304,00 29.604.830,00 27.528.725,00 26.325.903,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 758.808,00 1.666.044,00 1.127.645,00 1.127.645,00 168.905,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 46.463.105,00 15.253.108,00 59.367.884,00 26.131.203,00 30.580.599,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 44.551.813,00 31.744.758,00 71.639.288,00 48.096.111,00 20.430.635,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 42.645.098,00 29.817.576,00 70.045.874,00 46.502.697,00 19.539.537,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.906.715,00 1.927.182,00 1.593.414,00 1.593.414,00 891.098,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 344.529,00 417.983,00 692.612,00 474.719,00 116.210,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 153.951.860,00 91.927.720,00 83.294.032,00 74.889.993,00 77.950.056,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 35.486.820,00 7.248.077,00 12.498.933,00 12.484.061,00 22.953.842,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 263.505,00 723.316,00 792.570,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.540.637,00 3.872.193,00 3.558.800,00 3.207.323,00 1.139.086,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.540.637,00 3.872.193,00 3.558.800,00 3.207.323,00 1.139.086,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 111.924.403,00 80.807.450,00 67.236.299,00 59.198.609,00 53.857.128,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.316.401.011,00 1.136.922.488,00 1.330.134.159,00 1.142.786.834,00 849.791.649,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.812.924.021,00 1.566.494.701,00 1.209.818.018,00 1.094.466.155,00 967.923.978,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.812.924.021,00 1.566.494.701,00 1.209.818.018,00 1.094.466.155,00 967.923.978,00
Ödenmiş Sermaye 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.070.500.065,00 907.444.676,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 57.132.313,00 49.652.802,00 15.350.600,00 15.350.600,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 822.410.936,00 714.744.514,00 210.450.971,00 210.450.971,00 210.450.971,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 19.123.827,00 19.708.101,00 -4.232.133,00 -3.612.541,00 -1.993.458,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 19.123.827,00 19.708.101,00 -4.232.133,00 -3.612.541,00 -1.993.458,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.746.766,00 -6.219.999,00 -4.232.133,00 -3.612.541,00 -1.993.458,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 51.785.096,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -31.410.114,00 -18.341.412,00 125.938.558,00 120.329.012,00 91.894.262,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 56.650.884,00 54.455.235,00 40.109.166,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 160.588.132,00 139.564.640,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -370.473.819,00 -358.127.472,00 374.827.650,00 374.827.650,00 424.827.650,00
Net Dönem Karı/Zararı 24.317.307,00 36.154.456,00 343.183.572,00 232.821.663,00 73.419.106,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.129.325.032,00 2.703.417.189,00 2.539.952.177,00 2.237.252.989,00 1.817.715.627,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi