Geri Dön

UNLU | Unlu Yatirim Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,89
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 26,44
BIST-100'deki Ağırlığı 4,44
F/K Oranı 7,13
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,62
Dibe Uzaklık 29,52
Piyasa Değeri (USD) 100.535.216,62
Piyasa Değeri (TL) 3.174.500.000,00
Özsermaye (TL) 1.209.818.018,00
Sermaye (TL) 175.000.000,00
Net Kar (TL) 445.396.642,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu UNLU
Sektör FİNANSAL DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
Adres MASLAK MAH. AHİ EVRAN CAD. POLARİS PLAZA NO:21 İÇ KAPI NO:11 SARIYER / İSTANBUL
Telefon 0 212 367 36 36
Faks 0 212 346 10 40
Web www.unluco.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MAHMUT LEVENT ÜNLÜ 113.235.595,00 64,71
TOPLAM 175.000.000,00 100,00
DİĞER 61.764.405,00 35,29
Toplam 350.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
212 Capital Partners I Coöperatief U.A. 1.000.000,00 3,31
212 LTD 3.250,00 32,50
İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. 50.000.000,00 100,00
Turkish Alternative Investments Limited 25.001,00 100,00
Unlu Securities Inc. 2.540.000,00 100,00
Unlu Securities UK Limited 1.770.000,00 100,00
Ünlü Alternative Asset Management Limited 45.100,00 100,00
Ünlü LT Investments Limited Partnership 15.121.318,00 4,76
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 35.000.000,00 100,00
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. 44.000.000,00 100,00
Ünlü Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. 23.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
02.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
09.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 17.502.394.301,00 14.359.178.158,00 3.962.063.306,00 10.468.221.098,00 7.144.148.143,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) -16.632.374.309,00 -13.857.828.580,00 -3.716.622.111,00 -9.775.725.499,00 -6.690.167.749,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 870.019.992,00 501.349.578,00 245.441.195,00 692.495.599,00 453.980.394,00
BRÜT KAR/ZARAR 870.019.992,00 501.349.578,00 245.441.195,00 692.495.599,00 453.980.394,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -571.352.947,00 -343.488.819,00 -159.483.287,00 -443.052.566,00 -289.138.140,00
Pazarlama Giderleri (-) -48.339.739,00 -28.394.949,00 -14.380.107,00 -40.534.381,00 -22.356.787,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.542.556,00 1.153.400,00 2.324.968,00 5.616.026,00 4.099.166,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 0,00 -749.580,00 -714.507,00 -8.663,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 251.869.862,00 130.619.210,00 73.153.189,00 213.810.171,00 146.575.970,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 181.428.117,00 119.550.562,00 32.667.652,00 160.040.935,00 73.448.403,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -12.776.343,00 -8.190.790,00 -15.285.451,00 -52.953.208,00 -24.262.405,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 2.620.094,00 4.569.946,00 131.421,00 13.394.878,00 3.370.587,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 423.141.730,00 246.548.928,00 90.666.811,00 334.292.776,00 199.132.555,00
Finansman gelirleri 252.119.100,00 180.185.845,00 57.710.357,00 248.616.283,00 219.915.883,00
Finansman Giderleri (-) -235.860.114,00 -148.244.163,00 -57.043.015,00 -232.243.115,00 -192.804.489,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 439.400.716,00 278.490.610,00 91.334.153,00 350.665.944,00 226.243.949,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -96.217.144,00 -45.668.947,00 -17.915.047,00 -81.842.832,00 -59.656.443,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -107.512.823,00 -50.140.162,00 -22.669.425,00 -60.755.357,00 -52.566.474,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 11.295.679,00 4.471.215,00 4.754.378,00 -21.087.475,00 -7.089.969,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 343.183.572,00 232.821.663,00 73.419.106,00 268.823.112,00 166.587.506,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 343.183.572,00 232.821.663,00 73.419.106,00 268.823.112,00 166.587.506,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.536,00
- Ana Ortaklık Payları 343.183.572,00 232.821.663,00 73.419.106,00 268.823.112,00 166.610.042,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.232.407.358,00 1.947.358.749,00 1.566.485.949,00 1.466.533.927,00 1.147.826.970,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.046.137.282,00 990.340.923,00 395.080.942,00 264.458.178,00 214.585.495,00
Finansal Yatırımlar 334.461.416,00 317.443.733,00 479.488.164,00 505.175.109,00 478.388.166,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 262.905.061,00 249.948.128,00 429.444.953,00 456.302.082,00 454.733.289,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 262.905.061,00 0,00 429.444.953,00 456.302.082,00 0,00
Ticari Alacaklar 633.639.447,00 449.741.951,00 560.197.608,00 519.226.371,00 351.880.189,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.959.235,00 9.093.811,00 5.410.234,00 7.231.857,00 7.079.988,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 630.680.212,00 440.648.140,00 554.787.374,00 511.994.514,00 344.800.201,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 191.763.819,00 176.204.463,00 110.728.740,00 150.915.829,00 77.237.413,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 236.899,00 335.202,00 439.307,00 642.672,00 968.821,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 191.526.920,00 175.869.261,00 110.289.433,00 150.273.157,00 76.268.592,00
Türev Araçlar 10.560.727,00 535.828,00 1.442.133,00 10.399.016,00 14.888.722,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 11.803.548,00 10.019.189,00 15.182.846,00 11.885.658,00 9.123.520,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 257.076,00 0,00 125.729,00 1.416.723,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.474.901,00 2.763.520,00 3.930.645,00 2.854.845,00 1.535.017,00
ARA TOPLAM 2.232.098.216,00 1.947.049.607,00 1.566.176.807,00 1.466.331.729,00 1.147.638.522,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 309.142,00 309.142,00 309.142,00 202.198,00 188.448,00
DURAN VARLIKLAR 307.544.819,00 289.894.240,00 251.229.678,00 249.611.643,00 241.331.432,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 18.019.362,00 21.118.683,00 16.680.158,00 16.548.737,00 16.816.049,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 21.207.855,00 22.201.519,00 22.570.314,00 20.751.168,00 14.360.632,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 64.498,00 70.223,00 75.948,00 81.673,00 57.070,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.004.861,00 42.475.048,00 43.950.185,00 43.596.382,00 38.786.053,00
- Şerefiye 29.198.326,00 29.198.326,00 29.198.326,00 29.198.326,00 29.198.326,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.806.535,00 13.276.722,00 14.751.859,00 14.398.056,00 9.587.727,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 17.954.999,00 4.621.591,00 2.113.190,00 1.570.266,00 3.110.976,00
Diğer Duran Varlıklar 24.948,00 24.948,00 24.948,00 24.948,00 42.201,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.539.952.177,00 2.237.252.989,00 1.817.715.627,00 1.716.145.570,00 1.389.158.402,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.246.840.127,00 1.067.896.841,00 771.841.593,00 731.587.312,00 545.544.072,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.000.313.350,00 884.491.870,00 636.970.881,00 558.451.661,00 406.056.388,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 36.182.709,00 43.094.611,00 22.989.294,00 22.667.554,00 22.989.294,00
Banka Kredileri 229.389.990,00 199.195.548,00 171.231.379,00 310.616.165,00 25.329.718,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 9.138.954,00 10.777.963,00 10.936.474,00 11.816.362,00 11.630.745,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.138.954,00 10.777.963,00 10.936.474,00 11.816.362,00 11.630.745,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 23.777.646,00 19.721.665,00 15.467.335,00 73.148.184,00 6.871.289,00
Diğer Borçlar 35.248.909,00 33.460.361,00 33.521.587,00 27.779.133,00 18.127.980,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.644.079,00 5.931.636,00 7.195.684,00 3.193.360,00 41.290,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 29.604.830,00 27.528.725,00 26.325.903,00 24.585.773,00 18.086.690,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.127.645,00 1.127.645,00 168.905,00 506.716,00 506.716,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 59.367.884,00 26.131.203,00 30.580.599,00 9.410.092,00 26.928.250,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 71.639.288,00 48.096.111,00 20.430.635,00 20.072.371,00 42.803.009,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 70.045.874,00 46.502.697,00 19.539.537,00 18.573.603,00 40.670.994,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.593.414,00 1.593.414,00 891.098,00 1.498.768,00 2.132.015,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 692.612,00 474.719,00 116.210,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 83.294.032,00 74.889.993,00 77.950.056,00 90.178.642,00 71.801.392,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.498.933,00 12.484.061,00 22.953.842,00 27.497.642,00 27.400.716,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 263.505,00 723.316,00 792.570,00 1.124.897,00 2.070.998,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.558.800,00 3.207.323,00 1.139.086,00 4.776.418,00 4.178.027,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.558.800,00 3.207.323,00 1.139.086,00 4.776.418,00 4.178.027,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 67.236.299,00 59.198.609,00 53.857.128,00 57.904.582,00 40.222.649,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.330.134.159,00 1.142.786.834,00 849.791.649,00 821.765.954,00 617.345.464,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.209.818.018,00 1.094.466.155,00 967.923.978,00 894.379.616,00 771.812.938,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.209.818.018,00 1.094.466.155,00 967.923.978,00 894.379.616,00 771.835.474,00
Ödenmiş Sermaye 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 210.450.971,00 210.450.971,00 210.450.971,00 210.450.971,00 210.450.971,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.232.133,00 -3.612.541,00 -1.993.458,00 -1.698.117,00 -1.544.423,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.232.133,00 -3.612.541,00 -1.993.458,00 -1.698.117,00 -1.544.423,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.232.133,00 -3.612.541,00 -1.993.458,00 -1.698.117,00 -1.544.423,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 125.938.558,00 120.329.012,00 91.894.262,00 89.820.089,00 69.335.323,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 69.287.674,00 65.873.777,00 51.785.096,00 50.635.368,00 50.027.134,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 56.650.884,00 54.455.235,00 40.109.166,00 39.184.721,00 19.308.189,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 374.827.650,00 374.827.650,00 424.827.650,00 156.004.538,00 156.004.538,00
Net Dönem Karı/Zararı 343.183.572,00 232.821.663,00 73.419.106,00 268.823.112,00 166.610.042,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.536,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.539.952.177,00 2.237.252.989,00 1.817.715.627,00 1.716.145.570,00 1.389.158.402,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 192.970.599,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi