Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,25
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 29,76
BIST-100'deki Ağırlığı 7,97
F/K Oranı -0,37
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,25
Dibe Uzaklık 30,96
Piyasa Değeri (USD) 2.735.640,46
Piyasa Değeri (TL) 15.960.000,00
Özsermaye (TL) 65.052.644,00
Sermaye (TL) 42.000.000,00
Net Kar (TL) -43.012.951,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu UMPAS
Sektör Şirket kurmak, kurulmuş şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak
Adres Köme Mahallesi Taslak Sokak No:9
Telefon 0276 2239033
Faks 0276 2239034
Web http://www.umpas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Anbera Alışveriş Merkezleri San. ve Tic. A.Ş. 1.355.712,00 7,00
Nizam İnşaat A.Ş. 3.635.360,00 87,00
Seranova Seramik San. ve Tic. A.Ş 44.038.650,00 93,00
Umpaş Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. 875.500,00 88,00
Yeni Birlik Makina San. Tic. A.Ş 4.536.775,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.12.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 150.254.474,00 0,00 72.318.109,00 0,00 146.419.215,00
Satışların Maliyeti (-) -139.023.770,00 0,00 -56.965.510,00 0,00 -99.834.926,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 11.230.704,00 0,00 15.352.599,00 0,00 46.584.289,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 11.230.704,00 0,00 15.352.599,00 0,00 46.584.289,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.042.639,00 0,00 -4.966.731,00 0,00 -9.872.881,00
Pazarlama Giderleri (-) -12.059.193,00 0,00 -5.877.686,00 0,00 -13.971.527,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -984.579,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.240.157,00 0,00 4.306.430,00 0,00 11.530.417,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -10.025.731,00 0,00 -5.383.950,00 0,00 -5.253.299,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -11.656.702,00 0,00 3.430.662,00 0,00 28.032.420,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 112.596,00 0,00 108.899,00 0,00 4.421.789,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.233.728,00 0,00 -114.050,00 0,00 -207.947,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 7.323,00 0,00 0,00 0,00 658,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -12.770.511,00 0,00 3.425.511,00 0,00 32.246.920,00
Finansman Gelirleri 5.833.163,00 0,00 224.776,00 0,00 4.464.797,00
Finansman Giderleri (-) -35.419.408,00 0,00 -13.689.692,00 0,00 -23.523.010,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -42.356.756,00 0,00 -10.039.405,00 0,00 13.188.707,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -656.195,00 0,00 -167.153,00 0,00 -8.396.806,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 -392.410,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -656.195,00 0,00 -167.153,00 0,00 -8.004.396,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -43.012.951,00 0,00 -10.206.558,00 0,00 4.791.901,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -43.012.951,00 0,00 -10.206.558,00 0,00 4.791.901,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -43.012.951,00 0,00 -10.206.558,00 0,00 4.791.901,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.332.941,00 0,00 -358.735,00 0,00 5.451.110,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 20.066.495,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.633.487,00 0,00 -456.066,00 0,00 -4.028.075,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -699.454,00 0,00 97.331,00 0,00 -10.587.310,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.332.941,00 0,00 -358.735,00 0,00 5.451.110,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -45.345.892,00 0,00 -10.565.293,00 0,00 10.243.011,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 971.979,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 146.693.720,00 0,00 173.200.928,00 0,00 155.180.372,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.039.433,00 0,00 2.616.024,00 0,00 6.660.061,00
Finansal Yatırımlar 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Vadeli Mevduatlar 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 76.994.296,00 0,00 86.808.019,00 0,00 72.716.396,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 76.994.296,00 0,00 86.808.019,00 0,00 72.716.396,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 590.367,00 0,00 851.408,00 0,00 978.243,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 590.367,00 0,00 850.928,00 0,00 978.243,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 63.109.563,00 0,00 73.188.296,00 0,00 70.381.135,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.243.572,00 0,00 9.389.496,00 0,00 4.107.015,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 174.984,00 0,00 42.224,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 426.505,00 0,00 305.461,00 0,00 337.522,00
ARA TOPLAM 146.693.720,00 0,00 173.200.928,00 0,00 155.180.372,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 164.320.022,00 0,00 166.187.547,00 0,00 170.851.662,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 54.857.677,00 0,00 54.465.534,00 0,00 54.235.050,00
Maddi Duran Varlıklar 107.889.467,00 0,00 109.727.757,00 0,00 110.549.833,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.111.300,00 0,00 1.064.183,00 0,00 1.035.383,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.111.300,00 0,00 875.890,00 0,00 1.035.383,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 110.123,00 0,00 57.652,00 0,00 5.411,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 91.714,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 311.013.742,00 0,00 339.388.475,00 0,00 326.032.034,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 197.554.977,00 0,00 191.456.278,00 0,00 159.222.787,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 75.395.942,00 0,00 73.328.119,00 0,00 48.619.209,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 53.281.291,00 0,00 45.993.248,00 0,00 43.858.028,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 53.281.291,00 0,00 45.993.248,00 0,00 43.858.028,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.072.544,00 0,00 4.106.357,00 0,00 3.061.415,00
Diğer Borçlar 1.853.919,00 0,00 1.582,00 0,00 747,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.853.003,00 0,00 785,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 916,00 0,00 797,00 0,00 747,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 41.208.686,00 0,00 38.159.605,00 0,00 30.746.559,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 196.895,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 13.530.081,00 0,00 14.004.790,00 0,00 12.177.482,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.832.347,00 0,00 11.569.479,00 0,00 9.490.920,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.697.734,00 0,00 2.435.311,00 0,00 2.686.562,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.061.046,00 0,00 630.455,00 0,00 1.524.685,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.406.121,00 0,00 45.910.217,00 0,00 54.908.583,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 24.117.243,00 0,00 23.748.958,00 0,00 31.227.041,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.226.817,00 0,00 1.679.895,00 0,00 2.472.745,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.226.817,00 0,00 1.679.895,00 0,00 2.472.745,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 20.461.954,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 22.042.651,00 0,00 19.410,00 0,00 21.189.387,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 245.961.098,00 0,00 237.366.495,00 0,00 214.131.370,00
Ö Z K A Y N A K L A R 65.052.644,00 0,00 102.021.980,00 0,00 111.900.664,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 65.052.644,00 0,00 102.021.980,00 0,00 111.900.664,00
Ödenmiş Sermaye 39.835.110,00 0,00 39.835.110,00 0,00 39.835.110,00
Sermaye Düzeltme Farkları 18.274.812,00 0,00 0,00 0,00 18.274.812,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 1.160.690,00 0,00 1.160.690,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 39.985.702,00 0,00 41.959.908,00 0,00 42.318.643,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 41.959.908,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.608.681,00 0,00 3.069.439,00 0,00 2.999.730,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.546.215,00 0,00 9.113.504,00 0,00 3.704.703,00
Net Dönem Karı/Zararı -43.012.951,00 0,00 -10.206.558,00 0,00 4.791.901,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 311.013.742,00 0,00 339.388.475,00 0,00 326.032.034,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 188.293,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 73.328.119,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 257.802,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 23.023.762,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 725.196,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 -6.058.967,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi