Geri Dön

UMPAS | Umpas Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,57
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 36,42
BIST-100'deki Ağırlığı 4,54
F/K Oranı -34,12
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,22
Dibe Uzaklık 36,49
Piyasa Değeri (USD) 13.422.085,29
Piyasa Değeri (TL) 388.972.031,58
Özsermaye (TL) 175.558.994,00
Sermaye (TL) 42.371.681,00
Net Kar (TL) -11.400.258,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu UMPAS
Sektör Şirket kurmak, kurulmuş şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak
Adres Köme Mahallesi Taslak Sokak No:9/A Merkez UŞAK
Telefon 0(531) 852 41 47
Faks 0(276)223 90 34
Web www.umpasholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Anbera Alışveriş Merkezleri San. ve Tic. A.Ş. 1.355.712,00 7,20
Nizam İnşaat A.Ş. 3.635.360,00 86,74
Seranova Seramik San. ve Tic. A.Ş 44.038.650,00 92,70
Umpaş Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. 875.500,00 87,55
Yeni Birlik Makina San. Tic. A.Ş 4.536.775,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
26.12.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
Gelir Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 41.218.784,00 0,00 20.123.035,00
Satışların Maliyeti (-) -8.894.617,00 0,00 -18.033.109,00 0,00 -11.923.710,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -8.894.617,00 0,00 23.185.675,00 0,00 8.199.325,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -8.894.617,00 0,00 23.185.675,00 0,00 8.199.325,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.992.911,00 0,00 -9.189.519,00 0,00 -4.541.046,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 38.281.358,00 0,00 17.663.330,00 0,00 10.846.891,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -28.295.928,00 0,00 -39.433.282,00 0,00 -16.450.029,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -902.098,00 0,00 -7.773.796,00 0,00 -1.944.859,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 627.914,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -8.516.567,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -902.098,00 0,00 -15.662.449,00 0,00 -1.944.859,00
Finansman Giderleri (-) -3.227.454,00 0,00 -9.822.063,00 0,00 -4.111.822,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -4.129.552,00 0,00 -25.484.512,00 0,00 -6.056.681,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 7.238.701,00 0,00 6.518.632,00 0,00 1.600.208,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -100.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 7.339.102,00 0,00 6.518.632,00 0,00 1.600.208,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.109.149,00 0,00 -18.965.880,00 0,00 -4.456.473,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.109.149,00 0,00 -18.965.880,00 0,00 -4.456.473,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 3.109.149,00 0,00 -18.965.880,00 0,00 -4.456.473,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 106.674,00 0,00 236.214.130,00 0,00 103.301,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 264.708.054,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 133.343,00 0,00 134.156,00 0,00 134.157,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -26.669,00 0,00 -28.628.080,00 0,00 -30.856,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 106.674,00 0,00 236.214.130,00 0,00 103.301,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 3.215.823,00 0,00 217.248.250,00 0,00 -4.353.172,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 59.100.171,00 0,00 35.504.093,00 0,00 23.360.971,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.922.692,00 0,00 1.927.269,00 0,00 1.487.022,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 52.545.686,00 0,00 28.985.557,00 0,00 10.740.610,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 52.290.880,00 0,00 26.909.012,00 0,00 5.978.112,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 254.806,00 0,00 2.076.545,00 0,00 4.762.498,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 522.881,00 0,00 1.401.392,00 0,00 1.508.443,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 892.238,00 0,00 2.639,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 522.881,00 0,00 509.154,00 0,00 1.505.804,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 85.130,00 0,00 88.422,00 0,00 4.441.355,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 657.761,00 0,00 371.545,00 0,00 2.917.936,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 169.878,00 0,00 100.401,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.366.021,00 0,00 2.560.030,00 0,00 2.165.204,00
ARA TOPLAM 59.100.171,00 0,00 35.504.093,00 0,00 23.360.971,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 380.835.337,00 0,00 390.457.139,00 0,00 129.891.807,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.087.000,00 0,00 1.087.000,00 0,00 9.194.567,00
Maddi Duran Varlıklar 379.334.125,00 0,00 388.330.828,00 0,00 95.753.826,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 386.659,00 0,00 1.011.758,00 0,00 1.180.643,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 318.157,00 0,00 0,00 0,00 302.603,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.340,00 0,00 0,00 0,00 6.340,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 23.735.218,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 439.935.508,00 0,00 425.961.232,00 0,00 153.252.778,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 244.437.834,00 0,00 201.639.201,00 0,00 195.042.502,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 83.477.698,00 0,00 54.723.998,00 0,00 66.368.273,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 47.179.130,00 0,00 40.380.128,00 0,00 50.251.322,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 1.744,00 0,00 1.744,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 47.179.130,00 0,00 40.378.384,00 0,00 50.249.578,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.432.393,00 0,00 16.880.153,00 0,00 17.139.854,00
Diğer Borçlar 24.364.228,00 0,00 21.259.015,00 0,00 22.361.244,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.791.144,00 0,00 2.047.527,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 22.573.084,00 0,00 19.211.488,00 0,00 22.361.244,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 13.373.098,00 0,00 14.026.096,00 0,00 364.241,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.458.116,00 0,00 12.425.458,00 0,00 2.283.585,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 129.185,00 0,00 96.527,00 0,00 64.203,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.328.931,00 0,00 12.328.931,00 0,00 2.219.382,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.153.171,00 0,00 41.944.353,00 0,00 36.273.983,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.938.680,00 0,00 51.978.860,00 0,00 36.417.615,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.401.456,00 0,00 32.065.692,00 0,00 17.325.519,00
Banka Kredileri 5.401.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 98.882,00 0,00 109.596,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 98.882,00 0,00 109.596,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.478.500,00 0,00 19.814.286,00 0,00 18.967.957,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 14.543,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 264.376.514,00 0,00 253.618.061,00 0,00 231.460.117,00
Ö Z K A Y N A K L A R 175.558.994,00 0,00 172.343.171,00 0,00 -78.207.339,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 175.558.994,00 0,00 172.343.171,00 0,00 -78.207.339,00
Ödenmiş Sermaye 39.835.110,00 0,00 39.835.110,00 0,00 39.835.110,00
Sermaye Düzeltme Farkları 18.274.812,00 0,00 18.274.812,00 0,00 18.274.812,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 312.157.020,00 0,00 312.050.346,00 0,00 46.990.429,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 312.157.020,00 0,00 312.050.346,00 0,00 46.990.429,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 630.562,00 0,00 523.888,00 0,00 172.025,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.609.279,00 0,00 1.609.279,00 0,00 1.609.279,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -199.136.229,00 0,00 -180.170.349,00 0,00 -180.170.349,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.109.149,00 0,00 -18.965.880,00 0,00 -4.456.473,00
Diğer Yedekler 894.778,00 0,00 894.778,00 0,00 894.778,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 439.935.508,00 0,00 425.961.232,00 0,00 153.252.778,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi