Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,37
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 27,69
BIST-100'deki Ağırlığı 5,23
F/K Oranı 4,91
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,22
Dibe Uzaklık 28,97
Piyasa Değeri (USD) 6.948.261,60
Piyasa Değeri (TL) 26.040.000,00
Özsermaye (TL) 120.288.415,00
Sermaye (TL) 42.000.000,00
Net Kar (TL) 5.306.821,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu UMPAS
Sektör Şirket kurmak, kurulmuş şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak
Adres Köme Mahallesi Taslak Sokak No:9
Telefon 0276 2239033
Faks 0276 2239034
Web http://www.umpas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Anbera Alışveriş Merkezleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 751.247,52 11,56
Nizam İnşaat A.Ş. 950.640,77 86,98
Umpaş Bilgi İşlem Teknolojileri Limited Şirketi 15.000,00 25,00
Umpaş Petrol Turızm ve Sanayi Ticaret A.Ş 46.859,00 2,34
Umpaş Seramik 14.662.200,00 97,42
Umpaş Sigorta Aracılık Hiz. Limited Şirketi 875.500,00 87,55
Yenibirlik Makine Sanayi Ticaret A.Ş. 1.199.900,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 68.951.848,00 0,00 135.735.391,00 0,00 65.553.055,00
Satışların Maliyeti (-) -45.648.955,00 0,00 -99.004.195,00 0,00 -50.761.977,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 23.302.893,00 0,00 36.731.196,00 0,00 14.791.078,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 23.302.893,00 0,00 36.731.196,00 0,00 14.791.078,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.217.416,00 0,00 -6.028.292,00 0,00 -3.781.172,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.865.406,00 0,00 -15.465.781,00 0,00 -7.457.466,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -748.455,00 0,00 -1.430.212,00 0,00 -638.278,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.612.066,00 0,00 2.200.823,00 0,00 562.596,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.018.180,00 0,00 -5.877.311,00 0,00 -3.778.436,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 12.065.502,00 0,00 10.130.423,00 0,00 -301.678,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.153.935,00 0,00 4.981.000,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -92.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 73.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 14.199.801,00 0,00 15.111.423,00 0,00 -301.678,00
Finansman Gelirleri 11.316.676,00 0,00 5.531.376,00 0,00 4.594.449,00
Finansman Giderleri (-) -13.939.156,00 0,00 -20.921.964,00 0,00 -8.933.674,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 11.577.321,00 0,00 -279.165,00 0,00 -4.640.903,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -10.282.738,00 0,00 205.817,00 0,00 555.317,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -642.069,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -10.282.738,00 0,00 847.886,00 0,00 555.317,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.294.583,00 0,00 -73.348,00 0,00 -4.085.586,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.294.583,00 0,00 -73.348,00 0,00 -4.085.586,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.294.583,00 0,00 -73.348,00 0,00 -4.085.586,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 14.302.905,00 0,00 8.243.216,00 0,00 -271.247,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 14.723.206,00 0,00 10.741.000,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -420.301,00 0,00 -2.450.917,00 0,00 -339.059,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 -46.867,00 0,00 67.812,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -10.518.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -10.518.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.784.031,00 0,00 8.243.216,00 0,00 -271.247,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 5.078.614,00 0,00 8.169.868,00 0,00 -4.356.833,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 67.812,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 129.519.458,00 0,00 131.092.467,00 0,00 111.198.405,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.891.185,00 0,00 4.770.378,00 0,00 1.405.309,00
Finansal Yatırımlar 11.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 63.121.383,00 0,00 72.245.837,00 0,00 64.286.036,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 63.121.383,00 0,00 72.245.837,00 0,00 64.286.036,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 175.490,00 0,00 1.658.597,00 0,00 2.362.961,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 487,00 0,00 8.528,00 0,00 10.584,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 175.003,00 0,00 1.650.069,00 0,00 2.352.377,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 57.779.403,00 0,00 48.363.379,00 0,00 38.120.767,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.046.519,00 0,00 3.160.320,00 0,00 4.315.171,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 77.062,00 0,00 196.342,00 0,00 109.454,00
Diğer Dönen Varlıklar 416.924,00 0,00 697.614,00 0,00 598.707,00
ARA TOPLAM 129.519.458,00 0,00 131.092.467,00 0,00 111.198.405,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 169.685.002,00 0,00 129.688.769,00 0,00 111.729.644,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 49.698.477,00 0,00 47.356.000,00 0,00 42.375.000,00
Maddi Duran Varlıklar 104.929.620,00 0,00 80.014.892,00 0,00 66.934.284,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.343.194,00 0,00 776.059,00 0,00 871.695,00
- Şerefiye 12.347.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 995.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 82.497,00 0,00 0,00 0,00 281.966,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 1.405.817,00 0,00 1.227.925,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 91.714,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 299.204.460,00 0,00 260.781.236,00 0,00 222.928.049,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 125.678.714,00 0,00 135.010.791,00 0,00 119.158.581,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 55.273.677,00 0,00 57.408.952,00 0,00 57.478.858,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 31.808.179,00 0,00 35.004.849,00 0,00 26.239.097,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 31.808.179,00 0,00 0,00 0,00 26.239.097,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.787.583,00 0,00 3.090.969,00 0,00 3.265.594,00
Diğer Borçlar 18.712,00 0,00 808,00 0,00 808,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 17.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 747,00 0,00 808,00 0,00 808,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 27.403.029,00 0,00 34.954.538,00 0,00 29.657.507,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü -155.690,00 0,00 608.000,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.971.056,00 0,00 3.042.289,00 0,00 2.083.271,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.636.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.334.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.098.071,00 0,00 900.386,00 0,00 433.446,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 55.686.665,00 0,00 31.013.461,00 0,00 22.780.454,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 31.863.757,00 0,00 23.772.461,00 0,00 17.018.024,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.390.561,00 0,00 7.241.000,00 0,00 5.762.430,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.390.561,00 0,00 7.241.000,00 0,00 5.762.430,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.389.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 181.365.379,00 0,00 166.024.252,00 0,00 141.939.035,00
Ö Z K A Y N A K L A R 117.839.081,00 0,00 94.756.984,00 0,00 80.989.014,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 120.288.415,00 0,00 94.756.984,00 0,00 80.989.014,00
Ödenmiş Sermaye 39.236.275,00 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 30.596.305,00 0,00 24.195.133,00 0,00 24.195.133,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 -3.622.004,00 0,00 -3.622.004,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.160.690,00 0,00 1.160.690,00 0,00 1.160.690,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 44.395.063,00 0,00 43.125.502,00 0,00 34.611.038,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 43.125.502,00 0,00 34.611.038,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.999.731,00 0,00 2.904.849,00 0,00 858.192,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.420.537,00 0,00 -14.119.069,00 0,00 -14.128.449,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.294.583,00 0,00 -73.348,00 0,00 -4.085.586,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -2.449.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 299.204.460,00 0,00 260.781.236,00 0,00 222.928.049,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 78.159.470,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 -3.089.567,00 0,00 -1.400.081,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi