Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu UMPAS
Sektör Şirket kurmak, kurulmuş şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak
Adres Köme Mahallesi Taslak Sokak No:9
Telefon 0276 2239033
Faks 0276 2239034
Web http://www.umpas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Anbera Alışveriş Merkezleri San. ve Tic. A.Ş. 1.355.712,00 7,00
Nizam İnşaat A.Ş. 3.635.360,00 87,00
Seranova Seramik San. ve Tic. A.Ş 44.038.650,00 93,00
Umpaş Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. 875.500,00 88,00
Yeni Birlik Makina San. Tic. A.Ş 4.536.775,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.12.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.277.053,00 0,00 1.171.704,00 0,00 113.051.274,00
Satışların Maliyeti (-) -4.795.376,00 0,00 -4.151.076,00 0,00 -124.366.863,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -3.518.323,00 0,00 -2.979.372,00 0,00 -11.315.589,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -3.518.323,00 0,00 -2.979.372,00 0,00 -11.315.589,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.050.064,00 0,00 -1.859.076,00 0,00 -12.823.767,00
Pazarlama Giderleri (-) -139.510,00 0,00 -139.510,00 0,00 -4.067.914,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.642.330,00 0,00 5.523.322,00 0,00 4.243.485,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -8.890.711,00 0,00 -8.890.698,00 0,00 -986.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -8.956.278,00 0,00 -8.345.334,00 0,00 -24.949.785,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.010.008,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -844.923,00 0,00 -849.805,00 0,00 -1.520.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -9.801.201,00 0,00 -9.195.139,00 0,00 -31.479.793,00
Finansman Gelirleri 55.501,00 0,00 55.501,00 0,00 1.923.599,00
Finansman Giderleri (-) -690.409,00 0,00 -683.557,00 0,00 -21.547.997,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -10.436.109,00 0,00 -9.823.195,00 0,00 -51.104.191,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.888.348,00 0,00 -1.888.348,00 0,00 -3.906.887,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.906.887,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.888.348,00 0,00 -1.888.348,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -12.324.457,00 0,00 -11.711.543,00 0,00 -55.011.078,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -440.630,00 0,00 -440.630,00 0,00 -6.969.230,00
DÖNEM KARI/ZARARI -12.765.087,00 0,00 -12.152.173,00 0,00 -61.980.308,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -12.765.087,00 0,00 -12.152.173,00 0,00 -61.980.308,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 647.749,00 0,00 605.876,00 0,00 6.323.192,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 830.449,00 0,00 776.765,00 0,00 6.466.725,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -182.700,00 0,00 -170.889,00 0,00 -143.533,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 647.749,00 0,00 605.876,00 0,00 6.323.192,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -12.117.338,00 0,00 -11.546.297,00 0,00 -55.657.116,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 -170.889,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 140.275.487,00 0,00 140.692.095,00 0,00 109.569.378,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.618.917,00 0,00 5.660.243,00 0,00 4.908.138,00
Finansal Yatırımlar 163.835,00 0,00 163.835,00 0,00 300.637,00
Ticari Alacaklar 73.834.053,00 0,00 74.269.866,00 0,00 74.323.950,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 3.849.570,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 73.834.053,00 0,00 70.420.296,00 0,00 74.323.950,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.570.818,00 0,00 7.558.302,00 0,00 256.431,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 256.431,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.570.818,00 0,00 7.558.302,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 23.611.653,00 0,00 23.721.809,00 0,00 24.077.271,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 23.865.201,00 0,00 23.792.059,00 0,00 486.214,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 100.401,00 0,00 100.401,00 0,00 84.916,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.812.756,00 0,00 1.727.727,00 0,00 1.433.968,00
ARA TOPLAM 136.577.634,00 0,00 136.994.242,00 0,00 105.871.525,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 3.697.853,00 0,00 3.697.853,00 0,00 3.697.853,00
DURAN VARLIKLAR 106.818.124,00 0,00 106.813.622,00 0,00 110.908.058,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.194.567,00 0,00 9.194.567,00 0,00 9.194.567,00
Maddi Duran Varlıklar 95.228.525,00 0,00 95.274.001,00 0,00 99.306.942,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 974.149,00 0,00 977.903,00 0,00 1.020.915,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 974.149,00 0,00 977.903,00 0,00 99.067,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.340,00 0,00 6.340,00 0,00 24.823,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 53.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 247.093.611,00 0,00 247.505.717,00 0,00 220.477.436,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 175.064.235,00 0,00 174.902.534,00 0,00 138.241.168,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 26.119.200,00 0,00 26.214.200,00 0,00 26.216.200,00
- Banka Kredileri 26.119.200,00 0,00 0,00 0,00 26.216.200,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 62.918.513,00 0,00 62.884.280,00 0,00 34.211.387,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 12.685.880,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 62.918.513,00 0,00 50.198.400,00 0,00 34.211.387,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 25.371.397,00 0,00 25.203.129,00 0,00 22.555.976,00
Diğer Borçlar 8.406.585,00 0,00 8.406.585,00 0,00 1.854.831,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 1.852.986,00 0,00 1.852.986,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.406.585,00 0,00 6.553.599,00 0,00 1.845,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 32.667.413,00 0,00 32.652.709,00 0,00 34.409.764,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.327.553,00 0,00 2.314.411,00 0,00 2.356.473,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 108.171,00 0,00 95.029,00 0,00 132.018,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.219.382,00 0,00 0,00 0,00 2.224.455,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.253.574,00 0,00 17.227.220,00 0,00 16.636.537,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 75.565.744,00 0,00 75.568.510,00 0,00 73.642.866,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 51.105.467,00 0,00 51.105.467,00 0,00 50.492.103,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 131.733,00 0,00 134.499,00 0,00 881.456,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 131.733,00 0,00 134.499,00 0,00 881.456,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24.082.890,00 0,00 24.082.890,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 245.654,00 0,00 245.654,00 0,00 22.023.653,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 250.629.979,00 0,00 250.471.044,00 0,00 211.884.034,00
Ö Z K A Y N A K L A R -3.536.368,00 0,00 -2.965.327,00 0,00 8.593.402,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -3.536.368,00 0,00 -2.965.327,00 0,00 8.593.402,00
Ödenmiş Sermaye 39.835.110,00 0,00 39.835.110,00 0,00 39.835.110,00
Sermaye Düzeltme Farkları 18.274.812,00 0,00 18.274.812,00 0,00 18.274.812,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 46.956.643,00 0,00 46.914.770,00 0,00 46.308.894,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 46.956.643,00 0,00 46.914.770,00 0,00 46.308.894,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 138.239,00 0,00 96.366,00 0,00 -509.510,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.609.279,00 0,00 1.609.279,00 0,00 1.609.279,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -97.156.978,00 0,00 -97.156.978,00 0,00 -35.164.238,00
Net Dönem Karı/Zararı -12.765.087,00 0,00 -12.152.173,00 0,00 -61.980.308,00
Diğer Yedekler 894.778,00 0,00 894.778,00 0,00 894.778,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 247.093.611,00 0,00 247.505.717,00 0,00 220.477.436,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 11.300.943,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 26.214.200,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi