Geri Dön

UMPAS | Umpas Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,38
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 36,42
BIST-100'deki Ağırlığı 5,76
F/K Oranı -496,55
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,62
Dibe Uzaklık 36,49
Piyasa Değeri (USD) 15.349.988,88
Piyasa Değeri (TL) 504.000.000,00
Özsermaye (TL) 813.453.855,00
Sermaye (TL) 42.000.000,00
Net Kar (TL) -1.015.001,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu UMPAS
Sektör Şirket kurmak, kurulmuş şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak
Adres Köme Mahallesi Taslak Sokak No:9/A Merkez UŞAK
Telefon 0(531) 852 41 47
Faks 0(276)223 90 34
Web www.umpasholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 0,00 0,00
Toplam 0,00 0,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Anbera Alışveriş Merkezleri San. ve Tic. A.Ş. 1.355.712,00 7,20
Nizam İnşaat A.Ş. 3.635.360,00 86,74
Seranova Seramik San. ve Tic. A.Ş 44.038.650,00 92,70
Umpaş Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. 875.500,00 87,55
Yeni Birlik Makina San. Tic. A.Ş 4.536.775,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
26.12.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
Gelir Tablosu
Bilanço Tablosu
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 45.334.675,00 0,00 59.100.171,00 0,00 35.504.093,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.927.269,00 0,00 1.922.692,00 0,00 1.927.269,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 36.898.959,00 0,00 52.545.686,00 0,00 28.985.557,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 36.898.959,00 0,00 52.290.880,00 0,00 26.909.012,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 254.806,00 0,00 2.076.545,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 509.154,00 0,00 522.881,00 0,00 1.401.392,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 892.238,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 509.154,00 0,00 522.881,00 0,00 509.154,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 85.130,00 0,00 85.130,00 0,00 88.422,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.548.917,00 0,00 657.761,00 0,00 371.545,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 100.401,00 0,00 0,00 0,00 169.878,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.264.845,00 0,00 3.366.021,00 0,00 2.560.030,00
ARA TOPLAM 45.334.675,00 0,00 59.100.171,00 0,00 35.504.093,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.393.762.164,00 0,00 380.835.337,00 0,00 390.457.139,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 24.248.068,00 0,00 1.087.000,00 0,00 1.087.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.363.662.730,00 0,00 379.334.125,00 0,00 388.330.828,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.823.816,00 0,00 386.659,00 0,00 1.011.758,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 1.870.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.953.288,00 0,00 318.157,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 6.340,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.439.096.839,00 0,00 439.935.508,00 0,00 425.961.232,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 228.596.230,00 0,00 244.437.834,00 0,00 201.639.201,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 80.389.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 80.389.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 83.477.698,00 0,00 54.723.998,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 53.398.163,00 0,00 47.179.130,00 0,00 40.380.128,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.744,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 53.398.163,00 0,00 47.179.130,00 0,00 40.378.384,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.168.774,00 0,00 16.432.393,00 0,00 16.880.153,00
Diğer Borçlar 19.691.232,00 0,00 24.364.228,00 0,00 21.259.015,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 1.791.144,00 0,00 2.047.527,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.691.232,00 0,00 22.573.084,00 0,00 19.211.488,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 364.241,00 0,00 13.373.098,00 0,00 14.026.096,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.425.458,00 0,00 12.458.116,00 0,00 12.425.458,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 96.527,00 0,00 129.185,00 0,00 96.527,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.328.931,00 0,00 12.328.931,00 0,00 12.328.931,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 45.158.469,00 0,00 47.153.171,00 0,00 41.944.353,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 397.046.754,00 0,00 19.938.680,00 0,00 51.978.860,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.399.797,00 0,00 5.401.456,00 0,00 32.065.692,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 572.376,00 0,00 0,00 0,00 98.882,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 572.376,00 0,00 0,00 0,00 98.882,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 390.074.581,00 0,00 14.478.500,00 0,00 19.814.286,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 625.642.984,00 0,00 264.376.514,00 0,00 253.618.061,00
Ö Z K A Y N A K L A R 813.453.855,00 0,00 175.558.994,00 0,00 172.343.171,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 813.453.855,00 0,00 175.558.994,00 0,00 172.343.171,00
Ödenmiş Sermaye 39.835.110,00 0,00 39.835.110,00 0,00 39.835.110,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 413.427.834,00 0,00 18.274.812,00 0,00 18.274.812,00
Geri Alınmış Paylar (-) 3.207.258,00 0,00 1.184.925,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 168.862.066,00 0,00 312.157.020,00 0,00 312.050.346,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 168.862.066,00 0,00 312.157.020,00 0,00 312.050.346,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 497.872,00 0,00 630.562,00 0,00 523.888,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.355.865,00 0,00 1.609.279,00 0,00 1.609.279,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 191.195.239,00 0,00 -199.136.229,00 0,00 -180.170.349,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.015.001,00 0,00 3.109.149,00 0,00 -18.965.880,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 894.778,00 0,00 894.778,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.439.096.839,00 0,00 439.935.508,00 0,00 425.961.232,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi