Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,14
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 26,30
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı -280,58
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,22
Dibe Uzaklık 27,39
Piyasa Değeri (USD) 5.882.016,69
Piyasa Değeri (TL) 20.580.000,00
Özsermaye (TL) 94.756.984,00
Sermaye (TL) 42.000.000,00
Net Kar (TL) -73.348,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu UMPAS
Sektör Şirket kurmak, kurulmuş şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak
Adres Köme Mahallesi Taslak Sokak No:9
Telefon 0276 2239033
Faks 0276 2239034
Web http://www.umpas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Anbera Alışveriş Merkezleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 751.247,52 11,56
Nizam İnşaat A.Ş. 950.640,77 86,98
Umpaş Bilgi İşlem Teknolojileri Limited Şirketi 15.000,00 25,00
Umpaş Petrol Turızm ve Sanayi Ticaret A.Ş 46.859,00 2,34
Umpaş Seramik 14.662.200,00 97,42
Umpaş Sigorta Aracılık Hiz. Limited Şirketi 875.500,00 87,55
Yenibirlik Makine Sanayi Ticaret A.Ş. 1.199.900,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 135.735.391,00 0,00 65.553.055,00 0,00 132.683.254,00
Satışların Maliyeti (-) -99.004.195,00 0,00 -50.761.977,00 0,00 -108.600.649,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 36.731.196,00 0,00 14.791.078,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 36.731.196,00 0,00 14.791.078,00 0,00 24.082.605,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.028.292,00 0,00 -3.781.172,00 0,00 -8.496.488,00
Pazarlama Giderleri (-) -15.465.781,00 0,00 -7.457.466,00 0,00 -12.584.162,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.430.212,00 0,00 -638.278,00 0,00 -1.076.125,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.200.823,00 0,00 562.596,00 0,00 609.917,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -5.877.311,00 0,00 -3.778.436,00 0,00 -4.027.212,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 10.130.423,00 0,00 -301.678,00 0,00 -1.491.465,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.981.000,00 0,00 0,00 0,00 25.891.115,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 15.111.423,00 0,00 -301.678,00 0,00 24.399.650,00
Finansman Gelirleri 5.531.376,00 0,00 4.594.449,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -20.921.964,00 0,00 -8.933.674,00 0,00 -18.621.957,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -279.165,00 0,00 -4.640.903,00 0,00 12.040.224,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 205.817,00 0,00 555.317,00 0,00 456.998,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -642.069,00 0,00 0,00 0,00 -354.637,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 847.886,00 0,00 555.317,00 0,00 811.635,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -73.348,00 0,00 -4.085.586,00 0,00 12.497.222,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -73.348,00 0,00 -4.085.586,00 0,00 12.497.222,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -73.348,00 0,00 -4.085.586,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 8.243.216,00 0,00 -271.247,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 10.741.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.450.917,00 0,00 -339.059,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -46.867,00 0,00 67.812,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 11.751.677,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 -202.303,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 8.243.216,00 0,00 -271.247,00 0,00 11.751.677,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 24.248.899,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 8.169.868,00 0,00 -4.356.833,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 67.812,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 6.262.531,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.635.972,00
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 -202.303,00
Bilanço Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 131.092.467,00 0,00 111.198.405,00 0,00 115.669.236,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.770.378,00 0,00 1.405.309,00 0,00 1.423.439,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 72.245.837,00 0,00 64.286.036,00 0,00 68.895.133,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 72.245.837,00 0,00 64.286.036,00 0,00 68.895.133,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.658.597,00 0,00 2.362.961,00 0,00 1.705.600,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.528,00 0,00 10.584,00 0,00 80.473,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.650.069,00 0,00 2.352.377,00 0,00 1.625.127,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 48.363.379,00 0,00 38.120.767,00 0,00 40.228.174,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.160.320,00 0,00 4.315.171,00 0,00 2.674.546,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 196.342,00 0,00 109.454,00 0,00 102.382,00
Diğer Dönen Varlıklar 697.614,00 0,00 598.707,00 0,00 639.962,00
ARA TOPLAM 131.092.467,00 0,00 111.198.405,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 129.688.769,00 0,00 111.729.644,00 0,00 111.903.415,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 47.356.000,00 0,00 42.375.000,00 0,00 42.375.000,00
Maddi Duran Varlıklar 80.014.892,00 0,00 66.934.284,00 0,00 68.137.317,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 78.159.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 776.059,00 0,00 871.695,00 0,00 657.340,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.405.817,00 0,00 1.227.925,00 0,00 604.798,00
Diğer Duran Varlıklar 91.714,00 0,00 0,00 0,00 91.741,00
TOPLAM VARLIKLAR 260.781.236,00 0,00 222.928.049,00 0,00 227.572.651,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 135.010.791,00 0,00 119.158.581,00 0,00 124.273.086,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 57.408.952,00 0,00 57.478.858,00 0,00 55.365.763,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 35.004.849,00 0,00 26.239.097,00 0,00 24.239.050,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 26.239.097,00 0,00 24.239.050,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.090.969,00 0,00 3.265.594,00 0,00 2.517.088,00
Diğer Borçlar 808,00 0,00 808,00 0,00 1.031,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 223,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 808,00 0,00 808,00 0,00 808,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 34.954.538,00 0,00 29.657.507,00 0,00 38.889.299,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 608.000,00 0,00 0,00 0,00 157.292,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.042.289,00 0,00 2.083.271,00 0,00 2.367.654,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 900.386,00 0,00 433.446,00 0,00 735.909,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.013.461,00 0,00 22.780.454,00 0,00 17.953.716,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.772.461,00 0,00 17.018.024,00 0,00 13.016.699,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.241.000,00 0,00 5.762.430,00 0,00 4.937.017,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.241.000,00 0,00 5.762.430,00 0,00 4.937.017,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 166.024.252,00 0,00 141.939.035,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 94.756.984,00 0,00 80.989.014,00 0,00 85.345.849,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 94.756.984,00 0,00 80.989.014,00 0,00 85.345.849,00
Ödenmiş Sermaye 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 24.195.133,00 0,00 24.195.133,00 0,00 24.195.133,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -3.622.004,00 0,00 -3.622.004,00 0,00 -3.622.004,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.160.690,00 0,00 1.160.690,00 0,00 1.160.690,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 43.125.502,00 0,00 34.611.038,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 43.125.502,00 0,00 34.611.038,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.089.567,00 0,00 -1.400.081,00 0,00 -1.128.833,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 34.882.286,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.904.849,00 0,00 858.192,00 0,00 815.329,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -14.119.069,00 0,00 -14.128.449,00 0,00 -26.582.808,00
Net Dönem Karı/Zararı -73.348,00 0,00 -4.085.586,00 0,00 12.497.222,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 260.781.236,00 0,00 222.928.049,00 0,00 227.572.651,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 281.966,00 0,00 0,00
- Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 66.623.863,00
- Finansal Kiralama Yoluyla Alınan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513.454,00
- Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.367.654,00
- Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları 0,00 0,00 0,00 0,00 36.011.119,00