Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,22
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 28,85
BIST-100'deki Ağırlığı 0,61
F/K Oranı -2,75
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,18
Dibe Uzaklık 30,05
Piyasa Değeri (USD) 3.500.629,85
Piyasa Değeri (TL) 18.480.000,00
Özsermaye (TL) 102.021.980,00
Sermaye (TL) 42.000.000,00
Net Kar (TL) -6.709.240,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu UMPAS
Sektör Şirket kurmak, kurulmuş şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak
Adres Köme Mahallesi Taslak Sokak No:9
Telefon 0276 2239033
Faks 0276 2239034
Web http://www.umpas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Anbera Alışveriş Merkezleri San. ve Tic. A.Ş. 1.355.712,00 7,00
Nizam İnşaat A.Ş. 3.635.360,00 87,00
Seranova Seramik San. ve Tic. A.Ş 44.038.650,00 93,00
Umpaş Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. 875.500,00 88,00
Yeni Birlik Makina San. Tic. A.Ş 4.536.775,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.12.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 72.318.109,00 0,00 146.419.215,00 0,00 68.951.848,00
Satışların Maliyeti (-) -56.965.510,00 0,00 -99.834.926,00 0,00 -45.648.955,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 15.352.599,00 0,00 46.584.289,00 0,00 23.302.893,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 15.352.599,00 0,00 46.584.289,00 0,00 23.302.893,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.966.731,00 0,00 -9.872.881,00 0,00 -5.217.416,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.877.686,00 0,00 -13.971.527,00 0,00 -6.865.406,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 -984.579,00 0,00 -748.455,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.306.430,00 0,00 11.530.417,00 0,00 2.612.066,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -5.383.950,00 0,00 -5.253.299,00 0,00 -1.018.180,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.430.662,00 0,00 28.032.420,00 0,00 12.065.502,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 108.899,00 0,00 4.421.789,00 0,00 2.153.935,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -114.050,00 0,00 -207.947,00 0,00 -92.832,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 658,00 0,00 73.196,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.425.511,00 0,00 32.246.920,00 0,00 14.199.801,00
Finansman Gelirleri 224.776,00 0,00 4.464.797,00 0,00 11.316.676,00
Finansman Giderleri (-) -13.689.692,00 0,00 -23.523.010,00 0,00 -13.939.156,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -10.039.405,00 0,00 13.188.707,00 0,00 11.577.321,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -167.153,00 0,00 -8.396.806,00 0,00 -10.282.738,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -392.410,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -167.153,00 0,00 -8.004.396,00 0,00 -10.282.738,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -10.206.558,00 0,00 4.791.901,00 0,00 1.294.583,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -10.206.558,00 0,00 4.791.901,00 0,00 1.294.583,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -10.206.558,00 0,00 4.791.901,00 0,00 1.294.583,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -358.735,00 0,00 5.451.110,00 0,00 14.302.905,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 20.066.495,00 0,00 14.723.206,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -456.066,00 0,00 -4.028.075,00 0,00 -420.301,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 971.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 97.331,00 0,00 -10.587.310,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.518.874,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.518.874,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -358.735,00 0,00 5.451.110,00 0,00 3.784.031,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -10.565.293,00 0,00 10.243.011,00 0,00 5.078.614,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 173.200.928,00 0,00 155.180.372,00 0,00 129.519.458,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.616.024,00 0,00 6.660.061,00 0,00 5.891.185,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 11.492,00
Ticari Alacaklar 86.808.019,00 0,00 72.716.396,00 0,00 63.121.383,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 86.808.019,00 0,00 72.716.396,00 0,00 63.121.383,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 851.408,00 0,00 978.243,00 0,00 175.490,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 480,00 0,00 0,00 0,00 487,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 850.928,00 0,00 978.243,00 0,00 175.003,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 73.188.296,00 0,00 70.381.135,00 0,00 57.779.403,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.389.496,00 0,00 4.107.015,00 0,00 2.046.519,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 42.224,00 0,00 0,00 0,00 77.062,00
Diğer Dönen Varlıklar 305.461,00 0,00 337.522,00 0,00 416.924,00
ARA TOPLAM 173.200.928,00 0,00 155.180.372,00 0,00 129.519.458,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 166.187.547,00 0,00 170.851.662,00 0,00 169.685.002,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 54.465.534,00 0,00 54.235.050,00 0,00 49.698.477,00
Maddi Duran Varlıklar 109.727.757,00 0,00 110.549.833,00 0,00 104.929.620,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.064.183,00 0,00 1.035.383,00 0,00 13.343.194,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 12.347.388,00
-Bilgisayar Yazılımları 188.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 875.890,00 0,00 1.035.383,00 0,00 995.806,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 57.652,00 0,00 5.411,00 0,00 82.497,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 91.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 339.388.475,00 0,00 326.032.034,00 0,00 299.204.460,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 191.456.278,00 0,00 159.222.787,00 0,00 125.678.714,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 73.328.119,00 0,00 48.619.209,00 0,00 55.273.677,00
- Banka Kredileri 73.328.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 257.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 45.993.248,00 0,00 43.858.028,00 0,00 31.808.179,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 45.993.248,00 0,00 43.858.028,00 0,00 31.808.179,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.106.357,00 0,00 3.061.415,00 0,00 3.787.583,00
Diğer Borçlar 1.582,00 0,00 747,00 0,00 18.712,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 785,00 0,00 0,00 0,00 17.965,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 797,00 0,00 747,00 0,00 747,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 38.159.605,00 0,00 30.746.559,00 0,00 27.403.029,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 196.895,00 0,00 -155.690,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.004.790,00 0,00 12.177.482,00 0,00 5.971.056,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.569.479,00 0,00 9.490.920,00 0,00 3.636.220,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.435.311,00 0,00 2.686.562,00 0,00 2.334.836,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 630.455,00 0,00 1.524.685,00 0,00 1.098.071,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.910.217,00 0,00 54.908.583,00 0,00 55.686.665,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.748.958,00 0,00 31.227.041,00 0,00 31.863.757,00
Banka Kredileri 23.023.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 725.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.679.895,00 0,00 2.472.745,00 0,00 4.390.561,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.679.895,00 0,00 2.472.745,00 0,00 4.390.561,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20.461.954,00 0,00 0,00 0,00 19.389.645,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 19.410,00 0,00 21.189.387,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 237.366.495,00 0,00 214.131.370,00 0,00 181.365.379,00
Ö Z K A Y N A K L A R 102.021.980,00 0,00 111.900.664,00 0,00 117.839.081,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 102.021.980,00 0,00 111.900.664,00 0,00 120.288.415,00
Ödenmiş Sermaye 39.835.110,00 0,00 39.835.110,00 0,00 39.236.275,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 18.274.812,00 0,00 30.596.305,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.160.690,00 0,00 1.160.690,00 0,00 1.160.690,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 41.959.908,00 0,00 42.318.643,00 0,00 44.395.063,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 41.959.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.058.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.069.439,00 0,00 2.999.730,00 0,00 2.999.731,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.113.504,00 0,00 3.704.703,00 0,00 1.420.537,00
Net Dönem Karı/Zararı -10.206.558,00 0,00 4.791.901,00 0,00 1.294.583,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.449.334,00
TOPLAM KAYNAKLAR 339.388.475,00 0,00 326.032.034,00 0,00 299.204.460,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi