Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,89
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 24,18
BIST-100'deki Ağırlığı 0,14
F/K Oranı 10,85
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,21
Dibe Uzaklık 27,81
Piyasa Değeri (USD) 62.230.167,84
Piyasa Değeri (TL) 233.220.000,00
Özsermaye (TL) 192.531.621,00
Sermaye (TL) 84.500.000,00
Net Kar (TL) 21.488.559,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ULUUN
Sektör Un, irmik, makarna ve bisküvi gibi hububat ve bakliyattan mamul, her türlü gıda maddelerinin imalatı
Adres Hançerli Mah. Necipbey Cad. No:107 İlkadım Samsun
Telefon 0362 2669090
Faks 0362 2669094
Web http://www.ulusoyun.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Eren Günhan Ulusoy 12.699.375,00 15,03
Fahrettin Ulusoy 33.444.229,00 39,58
Nevin Ulusoy 7.780.756,00 9,21
Onur Erhan Ulusoy 10.023.684,00 11,86
DİĞER 20.551.956,00 24,32
Toplam 84.500.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Samsun Teknolojik Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş: 15.000,00 0,50
Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. 340.000,00 17,00
ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 3.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
29.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.270.043.241,00 826.616.221,00 380.351.908,00 1.151.991.130,00 841.773.193,00
Satışların Maliyeti (-) -1.199.164.735,00 -772.621.307,00 -347.770.699,00 -1.075.930.400,00 -792.980.506,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 70.878.506,00 53.994.914,00 32.581.209,00 76.060.730,00 48.792.687,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 70.878.506,00 53.994.914,00 32.581.209,00 76.060.730,00 48.792.687,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.497.966,00 -3.656.995,00 -1.656.334,00 -6.644.475,00 -4.894.701,00
Pazarlama Giderleri (-) -25.973.661,00 -16.690.741,00 -7.852.564,00 -29.150.859,00 -21.365.019,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 52.017.327,00 34.194.883,00 26.383.211,00 57.589.920,00 29.116.729,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -55.097.628,00 -40.006.109,00 -25.082.776,00 -34.297.653,00 -27.834.383,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 36.326.578,00 27.835.952,00 24.372.746,00 63.557.663,00 23.815.313,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 321.341,00 214.235,00 107.550,00 400.046,00 291.755,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -341,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 186.167,00 102.336,00 62.154,00 182.998,00 121.181,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 36.833.745,00 28.152.523,00 24.542.450,00 64.140.707,00 24.228.249,00
Finansman gelirleri 82.368.262,00 63.382.829,00 39.564.449,00 73.463.274,00 50.788.211,00
Finansman Giderleri (-) -103.344.659,00 -76.294.621,00 -52.823.490,00 -120.083.393,00 -67.827.195,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 15.857.348,00 15.240.731,00 11.283.409,00 17.520.588,00 7.189.265,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.435.897,00 -2.654.620,00 -2.161.197,00 -2.723.863,00 -459.648,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -7.048.169,00 -7.036.701,00 -3.291.237,00 -798.994,00 -1.506.416,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 4.612.272,00 4.382.081,00 1.130.040,00 -1.924.869,00 1.046.768,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 13.421.451,00 12.586.111,00 9.122.212,00 14.796.725,00 6.729.617,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 13.421.451,00 12.586.111,00 9.122.212,00 14.796.725,00 6.729.617,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 13.421.451,00 12.586.111,00 9.122.212,00 14.796.725,00 6.729.617,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,16 0,15 0,11 0,18 0,08
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 638.419.705,00 688.160.380,00 606.528.944,00 478.299.924,00 430.498.369,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 142.375.696,00 251.043.966,00 143.585.662,00 32.323.233,00 35.250.113,00
Finansal Yatırımlar 296.243,00 270.030,00 264.691,00 176.990,00 227.884,00
Ticari Alacaklar 307.353.531,00 303.430.590,00 245.214.377,00 263.586.105,00 241.700.801,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 115.693,00 178.835,00 373.949,00 372.694,00 51.785,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 307.237.838,00 303.251.755,00 244.840.428,00 263.213.411,00 241.649.016,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.293.667,00 4.296.380,00 3.435.489,00 2.958.765,00 2.292.664,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 144.390,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.293.667,00 4.296.380,00 0,00 2.958.765,00 2.148.274,00
Türev Araçlar 4.491.771,00 4.294.406,00 11.441.494,00 13.892.922,00 4.715.377,00
Stoklar 124.379.540,00 111.086.099,00 172.449.971,00 140.983.993,00 108.373.219,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 52.040.060,00 9.044.321,00 22.251.753,00 14.187.995,00 28.627.972,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 325.896,00 0,00 0,00 2.674.593,00 1.930.155,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.863.301,00 4.694.588,00 7.885.507,00 7.515.328,00 7.380.184,00
ARA TOPLAM 638.419.705,00 688.160.380,00 606.528.944,00 478.299.924,00 430.498.369,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 95.449.841,00 94.445.041,00 92.269.433,00 90.347.969,00 84.264.153,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.503.145,00 4.419.314,00 4.379.132,00 4.350.978,00 4.289.161,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.440.000,00 9.440.000,00 9.440.000,00 9.440.000,00 9.440.000,00
Maddi Duran Varlıklar 65.308.573,00 64.606.882,00 62.700.636,00 61.668.476,00 55.975.029,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 429.690,00 433.988,00 439.080,00 438.808,00 444.502,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 429.690,00 433.988,00 439.080,00 438.808,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.042.014,00 3.042.014,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.776.449,00 3.503.496,00 3.174.945,00 2.317.082,00 2.110.976,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 733.869.546,00 782.605.421,00 698.798.377,00 568.647.893,00 514.762.522,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 473.114.661,00 515.824.398,00 478.318.101,00 370.936.821,00 327.180.087,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 74.211.897,00 93.302.370,00 27.919.640,00 98.522.262,00 59.844.419,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 353.577.924,00 373.470.695,00 344.606.875,00 256.503.295,00 253.877.849,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.914.879,00 18.445.915,00 301.116,00 1.470.314,00 466.924,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 346.663.045,00 355.024.780,00 344.305.759,00 255.032.981,00 253.410.925,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 998.550,00 817.088,00 725.411,00 686.640,00 704.138,00
Diğer Borçlar 50.743,00 27.687,00 30.808,00 35.144,00 31.234,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 27.687,00 0,00 35.144,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.919.742,00 6.225.546,00 11.015.258,00 8.319.734,00 4.801.099,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 3.624.590,00 598.746,00 0,00 279.760,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 84.270,00 89.803,00 38.681,00 1.400,00 66.293,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 84.270,00 89.803,00 38.681,00 1.400,00 66.293,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 39.231,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 456.552,00 521.221,00 465.869,00 196.964,00 165.148,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 68.223.264,00 75.105.948,00 32.352.410,00 18.239.647,00 15.233.922,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 63.577.239,00 70.424.405,00 24.678.716,00 10.338.233,00 10.369.539,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.117.410,00 1.092.702,00 1.075.077,00 900.118,00 890.618,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.117.410,00 1.092.702,00 1.075.077,00 900.118,00 890.618,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.698.775,00 2.650.710,00 5.553.372,00 5.850.114,00 2.714.292,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 541.337.925,00 590.930.346,00 510.670.511,00 389.176.468,00 342.414.009,00
Ö Z K A Y N A K L A R 192.531.621,00 191.675.075,00 188.127.866,00 179.471.425,00 172.348.513,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 192.531.621,00 191.675.075,00 188.127.866,00 179.471.425,00 172.348.513,00
Ödenmiş Sermaye 84.500.000,00 84.500.000,00 84.500.000,00 84.500.000,00 84.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 38.607.992,00 38.607.992,00 38.607.992,00 38.607.992,00 38.607.992,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 103.324,00 82.118,00 -1.192,00 97.066,00 264.758,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 103.324,00 82.118,00 -1.192,00 97.066,00 264.758,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -458.835,00 -480.041,00 -563.351,00 -468.794,00 -301.102,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.444.207,00 7.444.207,00 7.444.207,00 6.403.284,00 5.626.780,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 51.899.755,00 51.899.755,00 51.899.755,00 38.139.327,00 38.915.831,00
Net Dönem Karı/Zararı 13.421.451,00 12.586.111,00 9.122.212,00 14.796.725,00 6.729.617,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 733.869.546,00 782.605.421,00 698.798.377,00 568.647.893,00 514.762.522,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi