Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ULUUN
Sektör Un, irmik, makarna ve bisküvi gibi hububat ve bakliyattan mamul, her türlü gıda maddelerinin imalatı
Adres Hançerli Mah. Necipbey Cad. No:107 İlkadım Samsun
Telefon 0362 2669090
Faks 0362 2669094
Web http://www.ulusoyun.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Fahrettin Ulusoy 14.690.000,00 7,69
Nevin Ulusoy 31.996.237,00 16,75
Eren Günhan Ulusoy 49.677.691,00 26,01
Onur Erhan Ulusoy 29.354.668,00 15,37
DİĞER 65.251.405,00 34,18
Toplam 190.970.001,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş 5.000.000,00 100,00
Rolweg SA 3.000.000,00 100,00
Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. 340.000,00 17,00
ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 25.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
08.04.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,26
29.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.475.836.844,00 4.344.809.129,00 3.237.769.321,00 2.165.124.022,00 1.059.107.296,00
Satışların Maliyeti (-) -1.402.569.074,00 -4.141.713.998,00 -3.086.848.473,00 -2.065.104.269,00 -997.286.076,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 73.267.770,00 203.095.131,00 150.920.848,00 100.019.753,00 61.821.220,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 73.267.770,00 203.095.131,00 150.920.848,00 100.019.753,00 61.821.220,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.130.963,00 -20.376.206,00 -13.516.381,00 -8.871.789,00 -5.039.028,00
Pazarlama Giderleri (-) -24.946.292,00 -69.972.865,00 -40.352.970,00 -23.963.998,00 -13.057.053,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -13.116,00 -86.517,00 -52.132,00 -46.997,00 -45.073,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 75.483.143,00 209.046.253,00 162.569.702,00 89.086.163,00 48.794.884,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -34.867.467,00 -135.702.758,00 -65.585.908,00 -31.309.271,00 -15.446.333,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 79.793.075,00 186.003.038,00 193.983.159,00 124.913.861,00 77.028.617,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 283.538,00 3.581.016,00 714.158,00 507.890,00 390.103,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -105.630,00 -102.008,00 -102.008,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 172.727,00 867.151,00 750.781,00 504.221,00 227.214,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 79.982.752,00 190.269.054,00 195.258.694,00 125.658.054,00 77.449.174,00
Finansman gelirleri 85.688.983,00 371.238.230,00 216.971.200,00 105.692.884,00 45.821.776,00
Finansman Giderleri (-) -150.404.254,00 -517.753.882,00 -362.300.554,00 -201.184.575,00 -97.251.829,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 15.267.481,00 43.753.402,00 49.929.340,00 30.166.363,00 26.019.121,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.805.647,00 -471.112,00 -7.292.940,00 -5.929.151,00 -6.586.341,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -651.541,00 -3.771.719,00 -1.832.474,00 -2.209.368,00 -2.022.467,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.154.106,00 3.300.607,00 -5.460.466,00 -3.719.783,00 -4.563.874,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 11.461.834,00 43.282.290,00 42.636.400,00 24.237.212,00 19.432.780,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 11.461.834,00 43.282.290,00 42.636.400,00 24.237.212,00 19.432.780,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 11.461.834,00 43.282.290,00 42.636.400,00 24.237.212,00 19.432.780,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,51 0,50 0,29 0,24
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.953.612.938,00 1.339.099.007,00 1.623.473.884,00 1.316.815.191,00 1.380.322.125,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 457.079.438,00 327.845.182,00 372.913.828,00 523.733.518,00 345.347.647,00
Finansal Yatırımlar 65.334.830,00 32.104.780,00 28.688.396,00 2.702.937,00 2.821.209,00
Ticari Alacaklar 805.428.043,00 430.505.817,00 524.856.528,00 494.535.307,00 586.502.579,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.476.834,00 1.384.711,00 1.807.590,00 922.491,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 803.951.209,00 429.121.106,00 523.048.938,00 493.612.816,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 9.512.419,00 15.144.060,00 8.822.747,00 9.639.422,00 10.633.511,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.512.419,00 15.144.060,00 8.822.747,00 9.639.422,00 0,00
Türev Araçlar 56.383.954,00 10.668.553,00 43.110.994,00 33.409.613,00 26.100.968,00
Stoklar 383.079.457,00 459.113.825,00 560.983.439,00 179.367.762,00 241.736.794,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 158.810.250,00 48.896.941,00 67.532.811,00 62.534.289,00 157.105.667,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.543.726,00 1.262.430,00 1.115.347,00 500.820,00 1.104.513,00
Diğer Dönen Varlıklar 16.440.821,00 13.557.419,00 15.449.794,00 10.391.523,00 8.969.237,00
ARA TOPLAM 1.953.612.938,00 1.339.099.007,00 1.623.473.884,00 1.316.815.191,00 1.380.322.125,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 343.878.586,00 334.240.587,00 311.360.937,00 273.951.455,00 259.915.376,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.109.026,00 4.936.299,00 4.819.931,00 4.573.371,00 4.296.363,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12.863.685,00 12.863.685,00 11.540.219,00 11.500.000,00 11.500.000,00
Maddi Duran Varlıklar 292.685.594,00 287.993.310,00 266.229.824,00 236.169.250,00 224.369.990,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.609.282,00 1.356.251,00 486.987,00 573.684,00 347.322,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 1.356.251,00 486.987,00 573.684,00 347.322,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 821.623,00 3.042.014,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 18.267.993,00 13.566.316,00 9.417.548,00 6.403.281,00 5.616.111,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.297.491.524,00 1.673.339.594,00 1.934.834.821,00 1.590.766.646,00 1.640.237.501,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.599.422.979,00 973.418.067,00 1.227.680.849,00 952.669.578,00 1.073.624.181,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 640.742.553,00 340.126.709,00 349.010.146,00 221.027.632,00 178.757.502,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 209.368.518,00 185.994.988,00 138.001.856,00 114.559.240,00 87.874.092,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 662.514.434,00 392.005.623,00 629.356.242,00 564.121.533,00 781.611.387,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.437.067,00 89.877,00 1.203.370,00 3.058.986,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 657.077.367,00 391.915.746,00 628.152.872,00 561.062.547,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.686.944,00 1.818.309,00 2.002.882,00 2.249.626,00 2.495.125,00
Diğer Borçlar 15.078.921,00 15.479.323,00 63.074.385,00 15.780.153,00 3.141.450,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.592.129,00 14.959.964,00 62.853.460,00 15.609.517,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 486.792,00 519.359,00 220.925,00 170.636,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 33.474.212,00 20.913.623,00 39.660.759,00 27.024.514,00 13.645.448,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 61.225,00 2.080.772,00 2.266.443,00 2.022.467,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.133.657,00 6.613.745,00 571.963,00 393.146,00 640.952,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 941.588,00 45.101,00 364.028,00 263.980,00 177.904,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.192.069,00 6.568.644,00 207.935,00 129.166,00 463.048,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.266.202,00 8.386.538,00 3.921.844,00 5.247.291,00 3.435.758,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 292.827.815,00 315.413.045,00 320.465.684,00 299.234.960,00 234.547.483,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 262.368.004,00 293.157.916,00 291.638.761,00 275.457.319,00 210.846.006,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.943.671,00 2.564.363,00 2.683.844,00 2.477.181,00 2.339.483,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.943.671,00 2.564.363,00 2.683.844,00 2.477.181,00 2.339.483,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27.516.140,00 19.690.766,00 26.143.079,00 21.300.460,00 21.361.994,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.892.250.794,00 1.288.831.112,00 1.548.146.533,00 1.251.904.538,00 1.308.171.664,00
Ö Z K A Y N A K L A R 405.240.730,00 384.508.482,00 386.688.288,00 338.862.108,00 332.065.837,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 405.240.730,00 384.508.482,00 386.688.288,00 338.862.108,00 332.065.837,00
Ödenmiş Sermaye 190.970.000,00 84.500.000,00 84.500.000,00 84.500.000,00 84.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15.269.029,00 57.194.029,00 57.194.029,00 38.607.992,00 38.607.992,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 61.342.033,00 61.443.837,00 60.405.897,00 60.777.786,00 60.796.013,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 61.342.033,00 61.443.837,00 60.405.897,00 60.777.786,00 60.796.013,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -807.327,00 -705.523,00 -868.749,00 -521.612,00 -519.895,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.725.806,00 15.353.588,00 19.217.224,00 11.480.428,00 9.491.001,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 24.725.806,00 15.353.588,00 19.217.224,00 11.480.428,00 9.491.001,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.102.037,00 7.726.207,00 7.726.207,00 11.171.315,00 11.171.315,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 91.369.991,00 115.008.531,00 115.008.531,00 111.532.483,00 111.511.844,00
Net Dönem Karı/Zararı 11.461.834,00 43.282.290,00 42.636.400,00 24.237.212,00 19.432.780,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.297.491.524,00 1.673.339.594,00 1.934.834.821,00 1.590.766.646,00 1.640.237.501,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 415.012,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi