Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,94
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 24,18
BIST-100'deki Ağırlığı 6,54
F/K Oranı 5,47
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,71
Dibe Uzaklık 27,81
Piyasa Değeri (USD) 34.178.495,19
Piyasa Değeri (TL) 182.520.000,00
Özsermaye (TL) 256.406.331,00
Sermaye (TL) 84.500.000,00
Net Kar (TL) 33.397.334,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ULUUN
Sektör Un, irmik, makarna ve bisküvi gibi hububat ve bakliyattan mamul, her türlü gıda maddelerinin imalatı
Adres Hançerli Mah. Necipbey Cad. No:107 İlkadım Samsun
Telefon 0362 2669090
Faks 0362 2669094
Web http://www.ulusoyun.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Eren Günhan Ulusoy 12.699.375,00 15,03
Fahrettin Ulusoy 33.444.229,00 39,58
Nevin Ulusoy 7.780.756,00 9,21
Onur Erhan Ulusoy 10.023.684,00 11,86
DİĞER 20.551.956,00 24,32
Toplam 84.500.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Samsun Teknolojik Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş: 15.000,00 0,50
Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. 340.000,00 17,00
ULİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 3.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
29.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.264.874.651,00 1.299.163.139,00 607.250.532,00 1.805.706.332,00 1.270.043.241,00
Satışların Maliyeti (-) -2.190.443.981,00 -1.261.103.577,00 -590.544.683,00 -1.715.166.304,00 -1.199.164.735,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 74.430.670,00 38.059.562,00 16.705.849,00 90.540.028,00 70.878.506,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 74.430.670,00 38.059.562,00 16.705.849,00 90.540.028,00 70.878.506,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.241.093,00 -4.743.942,00 -2.159.962,00 -7.649.044,00 -5.497.966,00
Pazarlama Giderleri (-) -25.072.755,00 -15.961.561,00 -8.516.620,00 -36.234.307,00 -25.973.661,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -92.591,00 -63.984,00 -31.036,00 -77.533,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 289.455.316,00 106.281.641,00 30.280.933,00 94.725.064,00 52.017.327,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -93.516.746,00 -37.113.879,00 -13.470.850,00 -80.645.898,00 -55.097.628,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 237.962.801,00 86.457.837,00 22.808.314,00 60.658.310,00 36.326.578,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 750.710,00 621.227,00 154.113,00 429.633,00 321.341,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -342,00 -341,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 664.260,00 375.803,00 146.095,00 303.026,00 186.167,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 239.377.771,00 87.454.867,00 23.108.522,00 61.390.627,00 36.833.745,00
Finansman gelirleri 170.961.568,00 50.630.493,00 14.749.878,00 123.290.505,00 82.368.262,00
Finansman Giderleri (-) -374.474.414,00 -123.590.761,00 -34.944.261,00 -165.347.118,00 -103.344.659,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 35.864.925,00 14.494.599,00 2.914.139,00 19.334.014,00 15.857.348,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -5.641.225,00 -2.067.706,00 -1.265.860,00 -2.738.929,00 -2.435.897,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.562.976,00 -1.586.782,00 0,00 -6.819.069,00 -7.048.169,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.078.249,00 -480.924,00 -1.265.860,00 4.080.140,00 4.612.272,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 30.223.700,00 12.426.893,00 1.648.279,00 16.595.085,00 13.421.451,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 30.223.700,00 12.426.893,00 1.648.279,00 16.595.085,00 13.421.451,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 30.223.700,00 12.426.893,00 1.648.279,00 16.595.085,00 13.421.451,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,37 0,15 0,02 0,20 0,16
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.060.800.412,00 801.887.775,00 776.089.785,00 758.865.094,00 638.419.705,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 189.557.710,00 166.484.724,00 151.403.029,00 140.562.922,00 142.375.696,00
Finansal Yatırımlar 242.243,00 1.279.484,00 268.159,00 307.568,00 296.243,00
Ticari Alacaklar 687.019.799,00 495.183.755,00 319.369.122,00 331.845.733,00 307.353.531,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 20.769.280,00 13.817.209,00 8.106.187,00 98.629,00 115.693,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 666.250.519,00 481.366.546,00 311.262.935,00 331.747.104,00 307.237.838,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.537.270,00 1.482.904,00 1.620.918,00 1.944.583,00 1.293.667,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 1.482.904,00 0,00 0,00 1.293.667,00
Türev Araçlar 15.552.889,00 13.327.458,00 8.351.743,00 5.569.834,00 4.491.771,00
Stoklar 115.311.689,00 84.814.059,00 214.798.599,00 222.341.158,00 124.379.540,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 44.011.893,00 31.435.098,00 66.442.170,00 47.006.216,00 52.040.060,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.875,00 6.944,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 1.113.792,00 720.097,00 325.896,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.566.919,00 7.880.293,00 12.722.253,00 8.566.983,00 5.863.301,00
ARA TOPLAM 1.060.800.412,00 801.887.775,00 776.089.785,00 758.865.094,00 638.419.705,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 163.025.550,00 119.949.969,00 102.847.867,00 97.982.763,00 95.449.841,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.613.016,00 4.978.807,00 4.749.099,00 4.620.004,00 4.503.145,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.800.000,00 9.800.000,00 9.440.000,00 9.440.000,00 9.440.000,00
Maddi Duran Varlıklar 132.106.068,00 88.435.144,00 73.318.816,00 68.002.892,00 65.308.573,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 428.719,00 449.278,00 425.446,00 436.134,00 429.690,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 428.719,00 449.278,00 425.446,00 436.134,00 429.690,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.936.353,00 4.260.507,00 2.900.031,00 3.484.359,00 3.776.449,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.223.825.962,00 921.837.744,00 878.937.652,00 856.847.857,00 733.869.546,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 844.840.839,00 611.989.517,00 591.724.439,00 576.882.501,00 473.114.661,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 105.333.630,00 66.603.825,00 42.465.079,00 99.605.275,00 74.211.897,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 649.001.719,00 478.189.585,00 497.724.220,00 406.112.570,00 353.577.924,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 184.179,00 110.379,00 416.159,00 12.484.259,00 6.914.879,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 648.817.540,00 478.079.206,00 497.308.061,00 393.628.311,00 346.663.045,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.075.654,00 1.162.501,00 1.332.862,00 972.577,00 998.550,00
Diğer Borçlar 115.739,00 149.832,00 73.474,00 68.889,00 50.743,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 149.832,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 8.694.057,00 14.827.943,00 6.136.734,00 28.060.972,00 5.919.742,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.220.175,00 1.049.033,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 82.607,00 114.477,00 51.135,00 9.697,00 84.270,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 82.607,00 114.477,00 51.135,00 9.697,00 84.270,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.202.948,00 783.529,00 389.001,00 388.446,00 456.552,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 122.578.792,00 101.207.482,00 89.761.398,00 84.291.165,00 68.223.264,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 112.027.401,00 95.114.075,00 84.239.399,00 79.405.595,00 63.577.239,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.314.262,00 1.401.171,00 1.291.061,00 1.232.972,00 1.117.410,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.314.262,00 1.401.171,00 1.291.061,00 1.232.972,00 1.117.410,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.836.923,00 4.183.738,00 3.615.326,00 2.931.049,00 2.698.775,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 967.419.631,00 713.196.999,00 681.485.837,00 661.173.666,00 541.337.925,00
Ö Z K A Y N A K L A R 256.406.331,00 208.640.745,00 197.451.815,00 195.674.191,00 192.531.621,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 256.406.331,00 208.640.745,00 197.451.815,00 195.674.191,00 192.531.621,00
Ödenmiş Sermaye 84.500.000,00 84.500.000,00 84.500.000,00 84.500.000,00 84.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 38.607.992,00 38.607.992,00 38.607.992,00 38.607.992,00 38.607.992,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 27.571.814,00 55.734,00 83.234,00 72.260,00 103.324,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 27.571.814,00 55.734,00 83.234,00 72.260,00 103.324,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -463.274,00 -497.784,00 -470.284,00 -489.899,00 -458.835,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.996.750,00 545.387,00 107.571,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 2.996.750,00 545.387,00 107.571,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.138.328,00 9.138.328,00 7.444.207,00 7.444.207,00 7.444.207,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 66.812.855,00 66.811.519,00 68.505.640,00 51.899.755,00 51.899.755,00
Net Dönem Karı/Zararı 30.223.700,00 12.426.893,00 1.648.279,00 16.595.085,00 13.421.451,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.223.825.962,00 921.837.744,00 878.937.652,00 856.847.857,00 733.869.546,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 3.042.014,00 0,00 0,00 3.042.014,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi