Geri Dön

TURGG |


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,77
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 23,34
BIST-100'deki Ağırlığı 4,27
F/K Oranı 10,67
Piyasa Değ. / Defter Değ. 6,86
Dibe Uzaklık 25,00
Piyasa Değeri (USD) 120.748.236,43
Piyasa Değeri (TL) 3.489.141.040,00
Özsermaye (TL) 508.586.835,00
Sermaye (TL) 7.120.696,00
Net Kar (TL) 326.862.528,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TURGG
Sektör GAYRİMENKUL GELİŞTİRME
Adres ACIBADEM MAHALLESİ ÇEÇEN SOKAK AKASYA ACIBADEM SİTESİ KENT ETABI A BLOK D:222 ACIBADEM ÜSKÜDAR İSTANBUL
Telefon 0216 304 12 98
Faks 0216 504 18 89
Web www.turker-gg.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 7.120.695,86 100,00
TÜRKER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 5.332.617,81 74,89
DİĞER 1.788.078,05 25,11
Toplam 14.241.391,72 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.425.913,00 -4.062.637,00 -2.121.280,00 -4.460.369,00 -3.202.529,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 353.463,00 61.487,00 27.837,00 452.881.835,00 96.887,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -6.072.450,00 -4.001.150,00 -2.093.443,00 448.421.466,00 -3.105.642,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -6.072.450,00 -4.001.150,00 -2.093.443,00 448.421.466,00 -3.105.642,00
Finansman Gelirleri 2.992.778,00 1.982.472,00 926.057,00 3.144.261,00 2.270.201,00
Finansman Giderleri (-) -61.013,00 -41.656,00 -19.721,00 -51.455,00 -40.050,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -3.140.685,00 -2.060.334,00 -1.187.107,00 451.514.272,00 -875.491,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -31.881.296,00 -32.150.629,00 236.028,00 -90.306.419,00 198.835,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -31.881.296,00 -32.150.629,00 236.028,00 -90.306.419,00 198.835,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -35.021.981,00 -34.210.963,00 -951.079,00 361.207.853,00 -676.656,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -35.021.981,00 -34.210.963,00 -951.079,00 361.207.853,00 -676.656,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -35.021.981,00 -34.210.963,00 -951.079,00 361.207.853,00 -676.656,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,05 -0,05 0,00 0,51 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -37,00 -2.296,00 8.686,00 -138.750,00 -101.410,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -50,00 -3.062,00 10.858,00 -173.437,00 -126.762,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 13,00 766,00 -2.172,00 34.687,00 25.352,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 13,00 766,00 -2.172,00 34.687,00 25.352,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -37,00 -2.296,00 8.686,00 -138.750,00 -101.410,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -35.022.018,00 -34.213.259,00 -942.393,00 361.069.103,00 -778.066,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 12.182.168,00 12.446.433,00 14.097.541,00 14.728.160,00 15.511.190,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.458.274,00 11.735.088,00 13.332.858,00 14.196.139,00 15.007.975,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 150.208,00 62.955,00 216.526,00 172.112,00 31.659,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 150.208,00 62.955,00 216.526,00 172.112,00 31.659,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 36.246,00 69.752,00 101.636,00 13.847,00 36.453,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 92.148,00 0,00 0,00 130.749,00
Diğer Dönen Varlıklar 537.440,00 486.490,00 446.521,00 346.062,00 304.354,00
ARA TOPLAM 12.182.168,00 12.446.433,00 14.097.541,00 14.728.160,00 15.511.190,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 660.278.133,00 660.314.704,00 660.338.927,00 660.184.420,00 207.428.263,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 660.000.000,00 660.000.000,00 660.000.000,00 660.000.000,00 207.235.000,00
Maddi Duran Varlıklar 8.618,00 9.209,00 9.800,00 10.511,00 4.538,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 763,00 916,00 1.069,00 1.222,00 1.375,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 763,00 916,00 1.069,00 1.222,00 1.375,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 634,00 457,00 743,00 1.030,00 590,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 672.460.301,00 672.761.137,00 674.436.468,00 674.912.580,00 222.939.453,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.111.945,00 296.695,00 1.067.941,00 179.133,00 614.622,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 178.601,00 165.848,00 154.006,00 61.018,00 56.661,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 34.967,00 27.545,00 70.577,00 38.214,00 15.880,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 34.967,00 27.545,00 70.577,00 38.214,00 15.880,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 126.236,00 84.371,00 74.032,00 64.024,00 60.991,00
Diğer Borçlar 772.141,00 18.931,00 769.326,00 15.877,00 481.090,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 772.141,00 18.931,00 769.326,00 15.877,00 481.090,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 162.761.521,00 163.068.848,00 130.702.067,00 131.124.594,00 40.563.147,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 53.550,00 103.277,00 149.454,00 82.062,00 99.051,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 53.550,00 103.277,00 149.454,00 82.062,00 99.051,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 173.783,00 162.803,00 133.564,00 389.627,00 307.110,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 173.783,00 162.803,00 133.564,00 389.627,00 307.110,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 162.534.188,00 162.802.768,00 130.419.049,00 130.652.905,00 40.156.986,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 163.873.466,00 163.365.543,00 131.770.008,00 131.303.727,00 41.177.769,00
Ö Z K A Y N A K L A R 508.586.835,00 509.395.594,00 542.666.460,00 543.608.853,00 181.761.684,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 508.586.835,00 509.395.594,00 542.666.460,00 543.608.853,00 181.761.684,00
Ödenmiş Sermaye 7.120.696,00 7.120.696,00 7.120.696,00 7.120.696,00 7.120.696,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 125.754.008,00 125.751.749,00 125.762.731,00 125.754.045,00 125.791.385,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 125.754.008,00 125.751.749,00 125.762.731,00 125.754.045,00 125.791.385,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -154.133,00 -156.392,00 -145.410,00 -154.096,00 -116.756,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 694.627,00 694.627,00 694.627,00 694.627,00 694.627,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 410.039.485,00 410.039.485,00 410.039.485,00 48.831.632,00 48.831.632,00
Net Dönem Karı/Zararı -35.021.981,00 -34.210.963,00 -951.079,00 361.207.853,00 -676.656,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 672.460.301,00 672.761.137,00 674.436.468,00 674.912.580,00 222.939.453,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi