Geri Dön

TUREX | Tureks Turizm Tasimacilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TUREX
Sektör Personel Taşımacılığı, Bireysel ve Filo Araç Kilrama, İş Makinası Kiralama
Adres Mehmet Akif Mahallesi 2.Akarsu Sokak Tureks Plaza Blok No:4 İç Kapı No:1 Küçükçekmece / İSTANBUL
Telefon 0212 699 20 55
Faks 0212 699 20 66
Web www.turexturizm.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ATİLLA ERSAN 14.962.500,00 13,85
CELAL KALKAN 12.825.000,00 11,88
ENGİN ERSAN 10.687.500,00 9,90
KİLER HOLDİNG A.Ş. 36.337.500,00 33,65
NAZİF ERSAN 10.687.500,00 9,90
TOPLAM 108.000.000,00 100,00
DİĞER 22.500.000,00 20,82
Toplam 216.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.314.670.000,00 1.775.636.540,00 1.043.671.369,00 447.411.675,00 1.264.520.735,00
Satışların Maliyeti (-) 2.587.345.000,00 1.339.378.583,00 801.658.581,00 -382.978.211,00 -1.080.732.042,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 727.325.000,00 436.257.957,00 242.012.788,00 64.433.464,00 183.788.693,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 727.325.000,00 436.257.957,00 242.012.788,00 64.433.464,00 183.788.693,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 177.869.000,00 95.819.263,00 56.048.469,00 -29.139.051,00 -57.586.340,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 50.206.000,00 24.166.208,00 15.530.854,00 7.497.956,00 22.097.506,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 40.215.000,00 16.825.938,00 6.780.440,00 -2.141.382,00 -7.393.267,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 559.447.000,00 347.778.964,00 194.714.733,00 40.650.987,00 140.906.592,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6.671.000,00 0,00 0,00 0,00 19.670.145,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 1.215.000,00 1.526.689,00 1.597.200,00 -1.470.000,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 1.812.000,00 1.514.012,00 1.142.734,00 234.043,00 -695.649,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 566.715.000,00 347.766.287,00 194.260.267,00 39.415.030,00 159.881.088,00
Finansman gelirleri 15.355.000,00 8.401.088,00 3.745.085,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 76.050.000,00 38.550.781,00 26.795.930,00 -13.845.799,00 -26.939.038,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 515.067.000,00 317.616.594,00 171.209.422,00 26.737.504,00 137.835.196,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 46.752.000,00 111.785.207,00 56.831.430,00 -4.858.096,00 -25.686.077,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 19.056.000,00 54.066.452,00 28.923.277,00 -6.801.320,00 -16.624.298,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 27.696.000,00 57.718.755,00 27.908.153,00 1.943.224,00 -9.061.779,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 468.315.000,00 205.831.387,00 114.377.992,00 21.879.408,00 112.149.119,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 468.315.000,00 205.831.387,00 114.377.992,00 21.879.408,00 112.149.119,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.107.000,00 -1.766.827,00 -903.113,00 704.950,00 -196.926,00
- Ana Ortaklık Payları 467.208.000,00 207.598.214,00 115.281.105,00 21.174.458,00 112.346.045,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.719.583.000,00 -21.258.504,00 -16.414.242,00 -7.278.407,00 152.402.040,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 1.725.389.000,00 2.453.065,00 2.453.065,00 -9.098.009,00 142.742.282,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -5.806.000,00 -13.577.683,00 -8.019.112,00 0,00 -3.845.392,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 10.133.886,00 10.848.195,00 1.819.602,00 13.505.150,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -3.072.533,00 -2.358.224,00 0,00 -769.078,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.719.583.000,00 -21.258.504,00 -16.414.242,00 -7.278.407,00 152.402.040,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 2.187.898.000,00 184.572.883,00 97.963.750,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.187.898.000,00 184.572.883,00 97.963.750,00 14.601.001,00 264.551.159,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 1.168.273,00 4.893.146,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 736.631.000,00 625.716.912,00 456.216.791,00 475.194.189,00 352.654.659,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 145.898.000,00 102.222.441,00 95.210.769,00 80.367.040,00 54.599.569,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 1.764.800,00 1.892.000,00 3.362.000,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 1.764.800,00 1.892.000,00 3.362.000,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 507.597.000,00 437.910.022,00 290.727.037,00 297.882.543,00 253.136.985,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 66.985.000,00 32.011.895,00 27.588.317,00 40.921.938,00 30.973.141,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 440.612.000,00 405.898.127,00 263.138.720,00 256.960.605,00 222.163.844,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.961.000,00 6.997.897,00 10.351.133,00 25.019.240,00 384.035,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.523.000,00 6.633.583,00 10.070.241,00 24.732.328,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 438.000,00 364.314,00 280.892,00 286.912,00 384.035,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 15.167.000,00 20.784.653,00 26.972.127,00 39.251.666,00 20.802.380,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 37.503.000,00 51.083.532,00 21.772.621,00 21.499.776,00 16.020.540,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 911.000,00 30.138.501,00 0,00 0,00 6.290.593,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 25.363.000,00 6.718.367,00 9.418.304,00 9.281.924,00 4.349.150,00
ARA TOPLAM 736.631.000,00 625.716.912,00 456.216.791,00 475.194.189,00 352.654.659,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.473.065.000,00 868.174.039,00 832.653.972,00 739.970.875,00 678.379.765,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 51.550.000,00 27.237.000,00 27.237.000,00 27.237.000,00 27.237.000,00
Maddi Duran Varlıklar 3.592.551.000,00 814.003.362,00 762.882.169,00 684.609.451,00 637.978.237,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 779.900.000,00 20.742,00 5.452,00 64,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 779.900.000,00 20.742,00 5.452,00 64,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 16.215.780,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 22.317.000,00 13.117.935,00 11.976.923,00 17.136.491,00 3.539.494,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 1.300.000,00 1.299.661,00 1.299.661,00 1.299.661,00 1.299.661,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.209.696.000,00 1.493.890.951,00 1.288.870.763,00 1.215.165.064,00 1.031.034.424,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 613.288.000,00 516.440.099,00 428.164.678,00 461.127.541,00 333.918.641,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.022.000,00 15.851.928,00 47.851.094,00 84.879.827,00 37.662.583,00
- Banka Kredileri 11.022.000,00 15.851.928,00 47.851.094,00 79.831.575,00 34.227.533,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 246.578.000,00 90.837.078,00 89.202.966,00 76.147.452,00 65.314.384,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.332.000,00 4.894.536,00 5.968.238,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 23.691.738,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 269.550.000,00 254.679.655,00 205.147.984,00 216.667.700,00 168.682.637,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 33.935.000,00 21.256.199,00 30.841.338,00 44.106.180,00 43.369.926,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 235.615.000,00 233.423.456,00 174.306.646,00 172.561.520,00 125.312.711,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 30.975.000,00 33.209.973,00 20.813.652,00 20.100.875,00 12.444.253,00
Diğer Borçlar 10.783.000,00 9.245.987,00 5.346.684,00 2.400.947,00 1.844.093,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 84.018,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.783.000,00 9.245.987,00 5.346.684,00 2.400.947,00 1.760.075,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 446.000,00 34.588.178,00 1.042.297,00 28.167.724,00 14.737.244,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.277.000,00 49.620.310,00 27.895.055,00 6.801.320,00 15.168.699,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 21.084.000,00 14.951.034,00 14.831.971,00 12.332.356,00 10.787.589,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.070.000,00 5.156.311,00 5.037.248,00 4.767.375,00 3.222.608,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.014.000,00 0,00 9.794.723,00 7.564.981,00 7.564.981,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.573.000,00 13.455.956,00 16.032.975,00 13.629.340,00 7.277.159,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 932.828.000,00 185.129.287,00 154.993.655,00 131.687.842,00 89.214.719,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 119.496.000,00 31.865.659,00 38.203.565,00 47.934.348,00 25.539.157,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.888.000,00 2.696.934,00 3.483.820,00 0,00 1.847.419,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 27.547.000,00 26.024.569,00 19.202.991,00 26.544.370,00 13.717.481,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27.547.000,00 26.024.569,00 19.202.991,00 26.544.370,00 13.717.481,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 783.142.000,00 126.227.499,00 97.131.207,00 54.612.033,00 48.294.858,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.546.116.000,00 701.569.386,00 583.158.333,00 592.815.383,00 423.133.360,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.663.580.000,00 792.321.565,00 705.712.430,00 622.349.681,00 607.901.064,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.662.591.000,00 793.775.892,00 706.303.045,00 621.332.233,00 607.436.182,00
Ödenmiş Sermaye 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 533.663.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 16.993.000,00 5.003.522,00 5.003.522,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 304.257.000,00 85.667.097,00 85.667.097,00 85.667.097,00 85.667.097,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.839.953.000,00 115.588.671,00 120.432.933,00 129.568.768,00 136.847.175,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.839.953.000,00 115.588.671,00 120.432.933,00 129.568.768,00 136.847.175,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.470.000,00 -15.763.115,00 -10.918.853,00 -12.536.372,00 -5.257.965,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.887.000,00 10.489.912,00 10.489.912,00 10.456.637,00 9.342.518,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 391.616.000,00 271.435.520,00 271.435.520,00 271.468.795,00 160.236.869,00
Net Dönem Karı/Zararı 467.208.000,00 207.598.214,00 115.281.105,00 21.174.458,00 112.346.045,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 989.000,00 -1.454.327,00 -590.615,00 1.017.448,00 464.882,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.209.696.000,00 1.493.890.951,00 1.288.870.763,00 1.215.165.064,00 1.031.034.424,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi