Geri Dön

TUREX | Tureks Turizm Tasimacilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TUREX
Sektör Personel Taşımacılığı, Bireysel ve Filo Araç Kilrama, İş Makinası Kiralama
Adres Mehmet Akif Mahallesi 2.Akarsu Sokak Tureks Plaza Blok No:4 İç Kapı No:1 Küçükçekmece / İSTANBUL
Telefon 0212 699 20 55
Faks 0212 699 20 66
Web www.turexturizm.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ATİLLA ERSAN 14.962.500,00 13,85
CELAL KALKAN 12.825.000,00 11,88
ENGİN ERSAN 10.687.500,00 9,90
KİLER HOLDİNG A.Ş. 36.337.500,00 33,65
NAZİF ERSAN 10.687.500,00 9,90
TOPLAM 108.000.000,00 100,00
DİĞER 22.500.000,00 20,82
Toplam 216.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.775.636.540,00 1.043.671.369,00 447.411.675,00 1.264.520.735,00 806.405.934,00
Satışların Maliyeti (-) -1.339.378.583,00 -801.658.581,00 -382.978.211,00 -1.080.732.042,00 -734.028.110,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 436.257.957,00 242.012.788,00 64.433.464,00 183.788.693,00 72.377.824,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 436.257.957,00 242.012.788,00 64.433.464,00 183.788.693,00 72.377.824,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -95.819.263,00 -56.048.469,00 -29.139.051,00 -57.586.340,00 -42.444.776,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24.166.208,00 15.530.854,00 7.497.956,00 22.097.506,00 14.387.855,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -16.825.938,00 -6.780.440,00 -2.141.382,00 -7.393.267,00 -4.787.076,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 347.778.964,00 194.714.733,00 40.650.987,00 140.906.592,00 39.533.827,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 19.670.145,00 524.745,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.526.689,00 -1.597.200,00 -1.470.000,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 1.514.012,00 1.142.734,00 234.043,00 -695.649,00 -35.003,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 347.766.287,00 194.260.267,00 39.415.030,00 159.881.088,00 40.023.569,00
Finansman Gelirleri 8.401.088,00 3.745.085,00 1.168.273,00 4.893.146,00 4.329.393,00
Finansman Giderleri (-) -38.550.781,00 -26.795.930,00 -13.845.799,00 -26.939.038,00 -17.825.269,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 317.616.594,00 171.209.422,00 26.737.504,00 137.835.196,00 26.527.693,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -111.785.207,00 -56.831.430,00 -4.858.096,00 -25.686.077,00 -7.217.053,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -54.066.452,00 -28.923.277,00 -6.801.320,00 -16.624.298,00 -4.076.539,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -57.718.755,00 -27.908.153,00 1.943.224,00 -9.061.779,00 -3.140.514,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 205.831.387,00 114.377.992,00 21.879.408,00 112.149.119,00 19.310.640,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 205.831.387,00 114.377.992,00 21.879.408,00 112.149.119,00 19.310.640,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -1.766.827,00 -903.113,00 704.950,00 -196.926,00 180.004,00
- Ana Ortaklık Payları 207.598.214,00 115.281.105,00 21.174.458,00 112.346.045,00 19.130.636,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -21.258.504,00 -16.414.242,00 -7.278.407,00 152.402.040,00 -2.562.881,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 2.453.065,00 2.453.065,00 -9.098.009,00 142.742.282,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -13.577.683,00 -8.019.112,00 0,00 -3.845.392,00 -3.191.669,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 3.072.533,00 2.358.224,00 0,00 -769.078,00 628.788,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -10.133.886,00 -10.848.195,00 1.819.602,00 13.505.150,00 628.788,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -21.258.504,00 -16.414.242,00 -7.278.407,00 152.402.040,00 -2.562.881,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 184.572.883,00 97.963.750,00 14.601.001,00 264.551.159,00 16.747.759,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 625.716.912,00 456.216.791,00 475.194.189,00 352.654.659,00 271.315.938,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 102.222.441,00 95.210.769,00 80.367.040,00 54.599.569,00 23.476.873,00
Finansal Yatırımlar 0,00 1.764.800,00 1.892.000,00 3.362.000,00 1.473.600,00
Ticari Alacaklar 437.910.022,00 290.727.037,00 297.882.543,00 253.136.985,00 180.830.063,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 32.011.895,00 27.588.317,00 40.921.938,00 30.973.141,00 13.683.309,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 405.898.127,00 263.138.720,00 256.960.605,00 222.163.844,00 167.146.754,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.997.897,00 10.351.133,00 25.019.240,00 384.035,00 14.300.958,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.633.583,00 10.070.241,00 24.732.328,00 0,00 8.359.063,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 364.314,00 280.892,00 286.912,00 384.035,00 5.941.895,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 20.784.653,00 26.972.127,00 39.251.666,00 20.802.380,00 29.103.688,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 51.083.532,00 21.772.621,00 21.499.776,00 16.020.540,00 10.936.230,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 30.138.501,00 0,00 0,00 6.290.593,00 2.532.016,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 6.718.367,00 9.418.304,00 9.281.924,00 4.349.150,00 11.194.526,00
ARA TOPLAM 625.716.912,00 456.216.791,00 475.194.189,00 352.654.659,00 271.315.938,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 868.174.039,00 832.653.972,00 739.970.875,00 678.379.765,00 482.141.908,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 27.237.000,00 27.237.000,00 27.237.000,00 27.237.000,00 14.836.000,00
Maddi Duran Varlıklar 814.003.362,00 762.882.169,00 684.609.451,00 637.978.237,00 452.498.726,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.742,00 5.452,00 64,00 0,00 114,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.742,00 5.452,00 64,00 0,00 114,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.117.935,00 11.976.923,00 17.136.491,00 3.539.494,00 8.458.640,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 1.299.661,00 1.299.661,00 1.299.661,00 1.299.661,00 1.299.661,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.493.890.951,00 1.288.870.763,00 1.215.165.064,00 1.031.034.424,00 753.457.846,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 516.440.099,00 428.164.678,00 461.127.541,00 333.918.641,00 288.429.566,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 15.851.928,00 47.851.094,00 84.879.827,00 37.662.583,00 27.507.672,00
- Banka Kredileri 15.851.928,00 47.851.094,00 79.831.575,00 34.227.533,00 27.507.672,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 90.837.078,00 89.202.966,00 76.147.452,00 65.314.384,00 76.592.358,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.894.536,00 5.968.238,00 0,00 0,00 1.126.364,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 254.679.655,00 205.147.984,00 216.667.700,00 168.682.637,00 137.321.123,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21.256.199,00 30.841.338,00 44.106.180,00 43.369.926,00 22.326.415,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 233.423.456,00 174.306.646,00 172.561.520,00 125.312.711,00 114.994.708,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 33.209.973,00 20.813.652,00 20.100.875,00 12.444.253,00 12.413.046,00
Diğer Borçlar 9.245.987,00 5.346.684,00 2.400.947,00 1.844.093,00 3.005.180,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 84.018,00 514.729,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.245.987,00 5.346.684,00 2.400.947,00 1.760.075,00 2.490.451,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 34.588.178,00 1.042.297,00 28.167.724,00 14.737.244,00 12.540.418,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 49.620.310,00 27.895.055,00 6.801.320,00 15.168.699,00 2.978.788,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.951.034,00 14.831.971,00 12.332.356,00 10.787.589,00 9.763.483,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.156.311,00 5.037.248,00 4.767.375,00 3.222.608,00 2.801.668,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 9.794.723,00 7.564.981,00 7.564.981,00 6.961.815,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.455.956,00 16.032.975,00 13.629.340,00 7.277.159,00 6.307.498,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 185.129.287,00 154.993.655,00 131.687.842,00 89.214.719,00 77.920.316,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 31.865.659,00 38.203.565,00 47.934.348,00 25.539.157,00 35.721.428,00
Banka Kredileri 29.168.725,00 34.719.745,00 0,00 23.691.738,00 34.435.444,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.696.934,00 3.483.820,00 0,00 1.847.419,00 1.285.984,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 26.024.569,00 19.202.991,00 26.544.370,00 13.717.481,00 10.773.540,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 26.024.569,00 19.202.991,00 26.544.370,00 13.717.481,00 10.773.540,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 126.227.499,00 97.131.207,00 54.612.033,00 48.294.858,00 28.239.655,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 701.569.386,00 583.158.333,00 592.815.383,00 423.133.360,00 366.349.882,00
Ö Z K A Y N A K L A R 792.321.565,00 705.712.430,00 622.349.681,00 607.901.064,00 387.107.964,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 793.775.892,00 706.303.045,00 621.332.233,00 607.436.182,00 386.266.152,00
Ödenmiş Sermaye 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 85.667.097,00 85.667.097,00 85.667.097,00 85.667.097,00 85.667.097,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 115.588.671,00 120.432.933,00 129.568.768,00 136.847.175,00 8.892.554,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 115.588.671,00 120.432.933,00 129.568.768,00 136.847.175,00 8.892.554,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.763.115,00 -10.918.853,00 -12.536.372,00 -5.257.965,00 -4.744.532,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.489.912,00 10.489.912,00 10.456.637,00 9.342.518,00 9.342.518,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 271.435.520,00 271.435.520,00 271.468.795,00 160.236.869,00 160.236.869,00
Net Dönem Karı/Zararı 207.598.214,00 115.281.105,00 21.174.458,00 112.346.045,00 19.130.636,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -1.454.327,00 -590.615,00 1.017.448,00 464.882,00 841.812,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.493.890.951,00 1.288.870.763,00 1.215.165.064,00 1.031.034.424,00 753.457.846,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 1.764.800,00 1.892.000,00 3.362.000,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 16.215.780,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi