Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TUCLK
Sektör Demir Çelik Ticareti ve Alüminyum Basınçlı Döküm
Adres Emek Mah. Nato Yolu, No:282, Sancaktepe, İstanbul
Telefon 0216 4152457
Faks 0216 4152463
Web http://www.tugcelik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Mehmet Nergiz 9.211.593,00 30,70
Tuba Nergiz 4.150.000,00 13,83
DİĞER 16.638.407,00 55,46
Toplam 30.000.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 76.776.201,00 187.860.133,00 113.041.824,00 61.176.058,00 35.028.929,00
Satışların Maliyeti (-) -61.810.521,00 -144.877.772,00 -90.381.383,00 -49.187.521,00 -29.395.218,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 14.965.680,00 42.982.361,00 22.660.441,00 11.988.537,00 5.633.711,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 14.965.680,00 42.982.361,00 22.660.441,00 11.988.537,00 5.633.711,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.547.572,00 -4.992.049,00 -3.329.063,00 -2.127.496,00 -1.199.929,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.612.952,00 -11.818.795,00 -4.576.937,00 -2.630.237,00 -1.705.323,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24.857.312,00 53.800.689,00 45.350.093,00 18.213.716,00 10.025.040,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -21.969.692,00 -34.508.519,00 -25.008.221,00 -12.207.069,00 -7.425.292,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 13.692.776,00 45.463.687,00 35.096.313,00 13.237.451,00 5.328.207,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 290.571,00 45.174,00 350.594,00 1.090.139,00 833.178,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -131.782,00 -131.782,00 -136.465,00 -598,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 13.983.347,00 45.377.079,00 35.315.125,00 14.191.125,00 6.160.787,00
Finansman Gelirleri 12.892,00 9.024.606,00 3.424.389,00 2.913.820,00 2.051.389,00
Finansman Giderleri (-) -4.243.104,00 -46.877.118,00 -37.779.328,00 -18.412.715,00 -7.653.459,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 9.753.135,00 7.524.567,00 960.186,00 -1.307.770,00 558.717,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 4.980.795,00 -589.735,00 549.838,00 136.259,00 -7.771,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -255.688,00 -18.374,00 -260.635,00 -105.309,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 4.980.795,00 -334.047,00 568.212,00 396.894,00 97.538,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 14.733.930,00 6.934.832,00 1.510.024,00 -1.171.511,00 550.946,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 14.733.930,00 6.934.832,00 1.510.024,00 -1.171.511,00 550.946,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 14.733.930,00 6.934.832,00 1.510.024,00 -1.171.511,00 550.946,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,49 0,23 0,05 -0,04 0,02
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 751.826,00 -243.441,00 -74.930,00 -74.426,00 -111.274,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 976.397,00 -312.104,00 -93.663,00 -93.033,00 -139.093,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -224.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -224.571,00 68.663,00 18.733,00 18.607,00 27.819,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 4.956.670,00 7.520.167,00 10.042.172,00 4.849.576,00 3.095.772,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 4.956.670,00 7.520.167,00 10.042.172,00 4.849.576,00 3.095.772,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 5.708.496,00 7.276.726,00 9.967.242,00 4.775.150,00 2.984.498,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 20.442.426,00 14.211.558,00 11.477.266,00 3.603.639,00 3.535.444,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 184.881.375,00 161.407.518,00 164.745.328,00 129.197.363,00 118.151.170,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 9.424.369,00 13.601.140,00 9.143.824,00 3.680.195,00 9.059.748,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 115.065.010,00 80.293.381,00 95.819.218,00 67.031.805,00 58.337.854,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 4.701.949,00 9.752.394,00 8.546.084,00 8.138.652,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 115.065.010,00 75.591.432,00 86.066.824,00 58.485.721,00 50.199.202,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.542.374,00 23.763.273,00 31.253.649,00 26.838.378,00 26.231.213,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 84.135,00 14.132.033,00 17.730.414,00 17.356.690,00 18.440.303,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.458.239,00 9.631.240,00 13.523.235,00 9.481.688,00 7.790.910,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 21.469.333,00 24.723.231,00 19.618.643,00 17.430.015,00 13.053.696,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 33.862.897,00 16.701.122,00 6.908.228,00 12.230.591,00 10.540.831,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 992,00 0,00 242.267,00 18.753,00 36.694,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.516.400,00 2.325.371,00 1.759.499,00 1.967.626,00 891.134,00
ARA TOPLAM 184.881.375,00 161.407.518,00 164.745.328,00 129.197.363,00 118.151.170,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 198.277.433,00 174.925.538,00 173.279.386,00 163.284.001,00 157.249.422,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 182.965.127,00 165.910.122,00 158.495.317,00 150.364.489,00 146.746.722,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.467.239,00 802.623,00 815.881,00 769.299,00 792.971,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.892.040,00 8.015.990,00 12.919.057,00 11.272.525,00 9.122.185,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.953.027,00 196.803,00 1.049.131,00 877.688,00 587.544,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 383.158.808,00 336.333.056,00 338.024.714,00 292.481.364,00 275.400.592,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 190.432.406,00 158.867.713,00 151.206.507,00 111.966.922,00 103.492.909,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 64.750.122,00 15.575.254,00 19.389.767,00 12.896.862,00 11.683.921,00
- Banka Kredileri 64.750.122,00 15.575.254,00 19.389.767,00 12.896.862,00 11.683.921,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 52.838.921,00 58.815.590,00 52.852.608,00 35.211.214,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 104.562.127,00 81.007.552,00 57.648.738,00 39.804.832,00 49.676.814,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 276.252,00 53.881,00 23.910,00 20.364,00 96.256,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 104.285.875,00 80.953.671,00 57.624.828,00 39.784.468,00 49.580.558,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 567.088,00 1.616.772,00 1.595.998,00 1.048.074,00
Diğer Borçlar 959.087,00 2.960.389,00 6.713.557,00 775.840,00 608.924,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 959.087,00 1.336.384,00 5.000.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 1.624.005,00 1.713.557,00 775.840,00 608.924,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 886.286,00 84.731,00 326.584,00 313.757,00 796.433,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 13.082,00 0,00 242.267,00 105.309,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.456.643,00 5.678.470,00 6.553.275,00 3.043.842,00 468.834,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.934.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.522.502,00 5.678.470,00 6.553.275,00 3.043.842,00 468.834,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.969.186,00 142.226,00 142.224,00 440.916,00 3.893.386,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 61.736.120,00 69.007.529,00 81.094.685,00 82.664.547,00 74.125.983,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 46.899.898,00 67.158.479,00 79.500.001,00 81.170.992,00 72.620.655,00
Banka Kredileri 46.899.898,00 54.785.929,00 64.799.476,00 66.802.111,00 58.728.004,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.804.524,00 1.849.050,00 1.594.684,00 1.493.555,00 1.468.589,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.804.524,00 1.849.050,00 1.594.684,00 1.493.555,00 1.468.589,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 252.168.526,00 227.875.242,00 232.301.192,00 194.631.469,00 177.618.892,00
Ö Z K A Y N A K L A R 130.990.282,00 108.457.814,00 105.723.522,00 97.849.895,00 97.781.700,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 130.990.282,00 108.457.814,00 105.723.522,00 97.849.895,00 97.781.700,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 1.408.216,00 1.408.216,00 1.408.216,00 1.408.216,00 1.408.216,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.845.901,00 13.845.901,00 13.845.901,00 13.845.901,00 13.845.901,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 23.080.025,00 22.328.199,00 22.496.710,00 22.497.214,00 22.460.366,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 23.080.025,00 22.328.199,00 22.496.710,00 22.497.214,00 22.460.366,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 20.194,00 -731.632,00 -563.121,00 -562.617,00 -599.465,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25.545.063,00 20.588.393,00 23.110.398,00 17.917.802,00 16.163.998,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 25.545.063,00 20.588.393,00 23.110.398,00 17.917.802,00 16.163.998,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.610.806,00 1.610.806,00 1.610.806,00 1.610.806,00 1.610.806,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 20.766.341,00 11.741.467,00 11.741.467,00 11.741.467,00 11.741.467,00
Net Dönem Karı/Zararı 14.733.930,00 6.934.832,00 1.510.024,00 -1.171.511,00 550.946,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 383.158.808,00 336.333.056,00 338.024.714,00 292.481.364,00 275.400.592,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 10.236.482,00 11.132.138,00 9.732.522,00 9.046.057,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 12.372.550,00 14.700.525,00 14.368.881,00 13.892.651,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi