Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TUCLK
Sektör Demir Çelik Ticareti ve Alüminyum Basınçlı Döküm
Adres Emek Mah. Nato Yolu, No:282, Sancaktepe, İstanbul
Telefon 0216 4152457
Faks 0216 4152463
Web http://www.tugcelik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Mehmet Nergiz 9.211.593,00 30,70
Tuba Nergiz 4.150.000,00 13,83
DİĞER 16.638.407,00 55,46
Toplam 30.000.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 183.115.921,00 129.440.492,00 86.295.024,00 40.576.166,00 156.647.656,00
Satışların Maliyeti (-) -154.116.643,00 -109.751.803,00 -73.157.206,00 -34.265.594,00 -126.641.683,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 28.999.278,00 19.688.689,00 13.137.818,00 6.310.572,00 30.005.973,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 28.999.278,00 19.688.689,00 13.137.818,00 6.310.572,00 30.005.973,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.756.285,00 -3.505.493,00 -2.362.144,00 -1.249.620,00 -4.170.771,00
Pazarlama Giderleri (-) -8.038.653,00 -6.091.730,00 -3.997.281,00 -1.754.701,00 -9.788.572,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14.369.231,00 10.238.257,00 7.791.685,00 4.350.333,00 46.902.660,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -14.013.464,00 -8.315.366,00 -3.325.765,00 -2.120.894,00 -40.619.029,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 16.560.107,00 12.014.357,00 11.244.313,00 5.535.690,00 22.330.261,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.878.569,00 1.667.404,00 1.159.969,00 0,00 168.089,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.496.390,00 -1.648.541,00 -673.621,00 0,00 -1.576.277,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 16.942.286,00 12.033.220,00 11.730.661,00 5.535.690,00 20.922.073,00
Finansman Gelirleri 5.627.366,00 4.860.589,00 1.654.826,00 1.416.216,00 13.045.614,00
Finansman Giderleri (-) -20.768.993,00 -10.600.112,00 -11.979.331,00 -6.232.481,00 -39.276.026,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.800.659,00 6.293.697,00 1.406.156,00 719.425,00 -5.308.339,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -194.188,00 -1.412.836,00 -405.268,00 -161.842,00 -1.032.550,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.043.402,00 -935.807,00 -618.098,00 -301.990,00 -1.070.229,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 849.214,00 -477.029,00 212.830,00 140.148,00 37.679,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.606.471,00 4.880.861,00 1.000.888,00 557.583,00 -6.340.889,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.606.471,00 4.880.861,00 1.000.888,00 557.583,00 -6.340.889,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.606.471,00 4.880.861,00 1.000.888,00 557.583,00 -6.340.889,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,05 0,16 0,03 0,02 -0,21
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -151.269,00 -51.865,00 -73.303,00 -3.391,00 -68.319,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -189.086,00 -64.831,00 -91.629,00 -4.239,00 -87.588,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 37.817,00 12.966,00 18.326,00 848,00 19.269,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 3.661.468,00 2.151.407,00 2.665.236,00 1.985.224,00 8.179.232,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 3.661.468,00 2.151.407,00 2.665.236,00 1.985.224,00 8.179.232,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.510.199,00 2.099.542,00 2.591.933,00 1.981.833,00 8.110.913,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 5.116.670,00 6.980.403,00 3.592.821,00 2.539.416,00 1.770.024,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 97.576.506,00 107.782.255,00 110.679.686,00 104.672.556,00 92.506.027,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 375.038,00 967.266,00 1.992.952,00 2.426.991,00 2.150.656,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 51.634.314,00 52.282.859,00 54.484.532,00 52.893.237,00 45.807.936,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.868.184,00 8.800.860,00 8.449.988,00 8.121.674,00 7.763.567,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 43.766.130,00 43.481.999,00 46.034.544,00 44.771.563,00 38.044.369,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 22.443.678,00 21.740.077,00 27.068.067,00 27.911.581,00 23.311.921,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12.648.548,00 11.698.419,00 14.855.391,00 15.948.327,00 11.772.218,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.795.130,00 10.041.658,00 12.212.676,00 11.963.254,00 11.539.703,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 13.439.167,00 15.710.393,00 14.914.772,00 12.413.232,00 12.436.017,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.245.164,00 16.265.637,00 11.196.662,00 7.818.626,00 6.301.542,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 454,00 792.233,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.439.145,00 816.023,00 1.022.701,00 1.208.435,00 1.705.722,00
ARA TOPLAM 97.576.506,00 107.782.255,00 110.679.686,00 104.672.556,00 92.506.027,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 150.928.204,00 137.451.032,00 133.500.845,00 130.921.973,00 127.436.974,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 131.476.074,00 128.446.084,00 123.948.394,00 122.353.436,00 116.599.702,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 838.440,00 863.570,00 823.051,00 828.622,00 849.417,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18.151.503,00 8.566.222,00 8.729.400,00 7.739.915,00 8.825.248,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 462.187,00 -424.844,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 248.504.710,00 245.233.287,00 244.180.531,00 235.594.529,00 219.943.001,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 111.645.685,00 95.362.668,00 107.685.073,00 94.128.179,00 84.914.771,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.974.781,00 3.872.611,00 4.574.941,00 3.702.084,00 4.803.774,00
- Banka Kredileri 7.974.781,00 3.872.611,00 4.574.941,00 3.702.084,00 4.790.267,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 31.713.883,00 31.451.666,00 32.917.430,00 28.898.657,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.019.337,00 7.314.754,00 6.985.600,00 6.376.780,00 5.846.568,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 62.170.150,00 50.482.201,00 59.397.279,00 50.189.753,00 52.724.917,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 69.085,00 51.593,00 33.192,00 64.360,00 45.527,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 62.101.065,00 50.430.608,00 59.364.087,00 50.125.393,00 52.679.390,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.055.317,00 937.179,00 895.958,00 938.409,00 643.370,00
Diğer Borçlar 3.164.854,00 1.094.057,00 1.994.760,00 2.759.902,00 1.974.610,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.051.492,00 125.000,00 750.805,00 1.690.726,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.113.362,00 969.057,00 1.243.955,00 1.069.176,00 1.974.610,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.136.920,00 4.285.800,00 3.136.954,00 3.937.918,00 446.721,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 107.595,00 316.884,00 315.037,00 300.434,00 1.070.229,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 468.834,00 488.041,00 639.182,00 3.401.022,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 19.207,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 468.834,00 468.834,00 639.182,00 3.401.022,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.853.351,00 2.434.229,00 3.813.532,00 0,00 578.864,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.612.769,00 53.760.630,00 43.773.051,00 49.797.348,00 45.898.644,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 41.308.999,00 40.385.000,00 42.394.198,00 46.911.511,00 41.411.230,00
Banka Kredileri 28.167.375,00 26.560.900,00 29.557.095,00 35.330.690,00 35.793.747,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.141.624,00 13.824.100,00 12.837.103,00 11.580.821,00 5.617.483,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.288.830,00 1.200.516,00 1.161.926,00 1.020.335,00 938.358,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.288.830,00 1.200.516,00 1.161.926,00 1.020.335,00 938.358,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 464.063,00 193.688,00 283.848,00 424.844,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 154.258.454,00 149.123.298,00 151.458.124,00 143.925.527,00 130.813.415,00
Ö Z K A Y N A K L A R 94.246.256,00 96.109.989,00 92.722.407,00 91.669.002,00 89.129.586,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 94.246.256,00 96.109.989,00 92.722.407,00 91.669.002,00 89.129.586,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 1.408.216,00 1.408.216,00 1.408.216,00 1.408.216,00 1.408.216,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.845.901,00 13.845.901,00 13.845.901,00 13.845.901,00 13.845.901,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 22.571.640,00 22.671.044,00 22.649.606,00 22.719.518,00 22.722.909,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 22.571.640,00 22.671.044,00 22.649.606,00 22.719.518,00 22.722.909,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -488.191,00 -388.787,00 -410.225,00 -340.313,00 -336.922,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.068.226,00 11.558.165,00 12.071.994,00 11.391.982,00 9.406.758,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 13.068.226,00 11.558.165,00 12.071.994,00 11.391.982,00 9.406.758,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.610.806,00 1.610.806,00 1.610.806,00 1.610.806,00 1.610.806,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.134.996,00 10.134.996,00 10.134.996,00 10.134.996,00 16.475.885,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.606.471,00 4.880.861,00 1.000.888,00 557.583,00 -6.340.889,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 248.504.710,00 245.233.287,00 244.180.531,00 235.594.529,00 219.943.001,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 995.509,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi