Geri Dön

TUCLK | Tugcelik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,56
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 53,67
BIST-100'deki Ağırlığı 3,43
F/K Oranı 10,99
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,73
Dibe Uzaklık 58,33
Piyasa Değeri (USD) 41.860.744,66
Piyasa Değeri (TL) 835.800.000,00
Özsermaye (TL) 483.280.488,00
Sermaye (TL) 30.000.000,00
Net Kar (TL) 76.078.054,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TUCLK
Sektör Demir Çelik Ticareti ve Alüminyum Basınçlı Döküm
Adres Emek Mh. Nato Yolu No:282 Sancaktepe - İstanbul
Telefon (0216) 415 24 57
Faks (0216) 415 24 63
Web www.tugcelik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1.945.000,00 6,48
NERSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 11.300.000,00 37,67
TOPLAM 30.000.000,00 100,00
DİĞER 16.755.000,00 55,85
Toplam 60.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 245.769.208,00 671.735.003,00 436.081.944,00 270.919.437,00 119.122.678,00
Satışların Maliyeti (-) -202.999.534,00 -533.137.956,00 -334.732.234,00 -202.197.636,00 -89.347.598,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 42.769.674,00 138.597.047,00 101.349.710,00 68.721.801,00 29.775.080,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 42.769.674,00 138.597.047,00 101.349.710,00 68.721.801,00 29.775.080,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.681.346,00 -13.650.737,00 -9.818.881,00 -4.607.560,00 -2.131.786,00
Pazarlama Giderleri (-) -8.876.426,00 -28.064.063,00 -19.548.832,00 -11.957.088,00 -5.346.594,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20.287.226,00 216.150.928,00 159.156.361,00 117.095.020,00 63.452.407,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.290.738,00 -172.940.242,00 -134.768.089,00 -75.463.630,00 -54.064.167,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 37.208.390,00 140.092.933,00 96.370.269,00 93.788.543,00 31.684.940,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 206.151,00 20.007.274,00 8.058.062,00 6.472.947,00 6.472.947,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 37.414.541,00 160.100.207,00 104.428.331,00 100.261.490,00 38.157.887,00
Finansman Gelirleri 2.194.267,00 130.447.529,00 106.125.846,00 68.613.677,00 19.608.163,00
Finansman Giderleri (-) -27.082.644,00 -236.816.095,00 -143.904.581,00 -131.566.329,00 -33.764.100,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 12.526.164,00 53.731.641,00 66.649.596,00 37.308.838,00 24.001.950,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 525.791,00 33.016.181,00 -996.927,00 1.950.561,00 -280.227,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 525.791,00 33.016.181,00 -996.927,00 1.950.561,00 -280.227,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 13.051.955,00 86.747.822,00 65.652.669,00 39.259.399,00 23.721.723,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 13.051.955,00 86.747.822,00 65.652.669,00 39.259.399,00 23.721.723,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 13.051.955,00 86.747.822,00 65.652.669,00 39.259.399,00 23.721.723,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -874.376,00 138.362.499,00 -1.340.203,00 479.502,00 -175.995,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 155.238.166,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.092.970,00 -1.689.813,00 -1.675.254,00 599.377,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 218.594,00 -15.185.854,00 335.051,00 -119.875,00 -175.995,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -874.376,00 138.362.499,00 -1.340.203,00 479.502,00 -175.995,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 12.177.579,00 225.110.321,00 64.312.466,00 39.738.901,00 23.545.728,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 337.963,00 0,00 0,00 -219.994,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 651.767.300,00 599.067.337,00 466.019.935,00 400.359.721,00 419.790.939,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 53.237.228,00 47.446.922,00 22.790.271,00 2.285.653,00 54.232.395,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 375.023.540,00 345.289.466,00 280.084.783,00 248.360.164,00 212.320.915,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.487.598,00 14.023.725,00 13.877.850,00 17.962.380,00 23.101.334,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 363.535.942,00 331.265.741,00 266.206.933,00 230.397.784,00 189.219.581,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.545.458,00 4.131.080,00 6.662.371,00 7.253.052,00 12.928.922,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.974.378,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.545.458,00 4.131.080,00 6.662.371,00 7.253.052,00 6.954.544,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 131.816.611,00 115.732.137,00 120.938.863,00 94.583.316,00 85.175.081,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 87.947.174,00 85.877.614,00 35.443.760,00 44.221.213,00 48.940.202,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 197.289,00 590.118,00 99.887,00 3.656.323,00 6.193.424,00
ARA TOPLAM 651.767.300,00 599.067.337,00 466.019.935,00 400.359.721,00 419.790.939,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 858.289.959,00 818.487.443,00 597.204.245,00 593.716.305,00 310.422.385,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 23.685.000,00 23.685.000,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 808.181.681,00 747.565.206,00 559.492.690,00 538.833.443,00 251.716.372,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.185.304,00 2.072.077,00 1.915.160,00 1.961.243,00 1.970.012,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.519.811,00 4.695.559,00 28.315.037,00 30.481.419,00 30.475.573,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 19.718.163,00 40.469.601,00 4.705.788,00 7.438.100,00 6.488.598,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.510.057.259,00 1.417.554.780,00 1.063.224.180,00 994.076.026,00 730.213.324,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 569.119.434,00 507.484.349,00 349.649.207,00 287.075.601,00 301.424.090,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 124.614.143,00 39.336.626,00 12.823.154,00 70.031.682,00 41.685.756,00
- Banka Kredileri 95.057.536,00 39.336.626,00 12.823.154,00 48.252.352,00 41.685.756,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 169.272.915,00 159.891.777,00 141.074.883,00 64.916.748,00 65.221.732,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 260.664.791,00 299.066.949,00 189.077.801,00 134.820.112,00 178.865.725,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 7.322.900,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 260.664.791,00 299.066.949,00 189.077.801,00 133.320.112,00 171.542.825,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.755.417,00 4.763.471,00 4.884.479,00 4.595.167,00 2.856.398,00
Diğer Borçlar 113.946,00 0,00 0,00 11.434.921,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 113.946,00 0,00 0,00 11.434.921,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 555.216,00 2.074.469,00 0,00 1.010.396,00 6.677.167,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 103.867,00 103.867,00 137.767,00 137.767,00 137.767,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 103.867,00 103.867,00 137.767,00 137.767,00 137.767,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.039.139,00 2.247.190,00 1.651.123,00 128.808,00 5.846.155,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 457.657.337,00 438.967.522,00 403.269.919,00 422.227.940,00 159.250.918,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 431.807.276,00 412.156.028,00 391.602.149,00 382.635.975,00 126.997.613,00
Banka Kredileri 365.810.749,00 367.827.889,00 347.054.201,00 334.312.215,00 77.522.211,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 65.996.527,00 44.328.139,00 44.547.948,00 48.323.760,00 49.475.402,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.850.061,00 5.315.671,00 4.993.108,00 3.687.594,00 3.436.782,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.850.061,00 5.315.671,00 4.993.108,00 3.687.594,00 3.436.782,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 21.495.823,00 0,00 4.224.213,00 4.224.213,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 4.224.213,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.026.776.771,00 946.451.871,00 752.919.126,00 709.303.541,00 460.675.008,00
Ö Z K A Y N A K L A R 483.280.488,00 471.102.909,00 310.305.054,00 284.772.485,00 269.538.316,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 483.280.488,00 471.102.909,00 310.305.054,00 284.772.485,00 269.538.316,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.845.901,00 13.845.901,00 13.845.901,00 13.845.901,00 13.845.901,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 195.661.304,00 196.535.680,00 0,00 57.693.679,00 57.997.186,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 195.661.304,00 196.535.680,00 0,00 -1.369.697,00 57.997.186,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.116.421,00 -2.242.045,00 0,00 -1.369.697,00 -1.066.190,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 56.832.978,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 59.063.376,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.610.806,00 1.610.806,00 64.357.294,00 1.610.806,00 64.357.294,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 166.364.034,00 79.616.212,00 79.616.212,00 79.616.212,00 79.616.212,00
Net Dönem Karı/Zararı 13.051.955,00 86.747.822,00 65.652.669,00 39.259.399,00 23.721.723,00
Diğer Yedekler 62.746.488,00 62.746.488,00 0,00 62.746.488,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.510.057.259,00 1.417.554.780,00 1.063.224.180,00 994.076.026,00 730.213.324,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 20.708.103,00 0,00 22.639.039,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi