Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,00
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 53,46
BIST-100'deki Ağırlığı 7,13
F/K Oranı 22,62
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,79
Dibe Uzaklık 58,33
Piyasa Değeri (USD) 14.942.383,18
Piyasa Değeri (TL) 70.800.000,00
Özsermaye (TL) 89.683.020,00
Sermaye (TL) 30.000.000,00
Net Kar (TL) 3.130.664,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TUCLK
Sektör Demir Çelik Ticareti ve Alüminyum Basınçlı Döküm
Adres Emek Mah. Nato Yolu, No:282, Sancaktepe, İstanbul
Telefon 0216 4152457
Faks 0216 4152463
Web http://www.tugcelik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Mehmet Nergiz 11.311.593,00 37,70
Tuba Nergiz 4.750.000,00 15,83
DİĞER 13.938.407,00 46,46
Toplam 30.000.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 32.718.047,00 112.947.266,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -27.538.231,00 -92.019.764,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.179.816,00 20.927.502,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 5.179.816,00 20.927.502,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -934.055,00 -2.556.697,00 0,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.615.175,00 -8.154.607,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.176.000,00 16.888.118,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.510.672,00 -12.459.950,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 5.295.914,00 14.644.366,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 40.703,00 548.812,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -85.098,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 5.336.617,00 15.108.080,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 477.348,00 5.194.749,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -4.762.199,00 -16.637.070,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.051.766,00 3.665.759,00 0,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -40.967,00 -474.623,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -376.698,00 -932.631,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 335.731,00 458.008,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.010.799,00 3.191.136,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.010.799,00 3.191.136,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.010.799,00 3.191.136,00 0,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 0,11 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 129.359,00 22.960.962,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 25.909.922,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 165.845,00 -126.755,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -36.486,00 -2.822.205,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 951.083,00 1.227.526,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 951.083,00 1.227.526,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.080.442,00 24.188.488,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.091.241,00 27.379.624,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 67.539.997,00 63.066.008,00 0,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.075.313,00 6.977.730,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 33.421.973,00 33.962.767,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.312.509,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 32.109.464,00 33.962.767,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 8.404.095,00 4.795.652,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.025.140,00 1.753.120,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.378.955,00 3.042.532,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 11.269.543,00 10.784.137,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.982.715,00 4.058.006,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.135,00 764.076,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.380.223,00 1.723.640,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 67.539.997,00 63.066.008,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 126.183.186,00 121.390.418,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 107.526.113,00 104.870.092,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 901.851,00 917.986,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.336.486,00 13.235.459,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 193.723.183,00 184.456.426,00 0,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 59.491.033,00 54.479.384,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.298.285,00 2.791.901,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 4.239.369,00 2.700.614,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.381.844,00 6.383.710,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 27.652.128,00 30.034.571,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 48.036,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.652.128,00 29.986.535,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 800.807,00 709.344,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 1.855.272,00 1.538.684,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 46.879,00 77.568,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.808.393,00 1.461.116,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 122.152,00 77.708,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 376.698,00 932.631,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 384.633,00 367.958,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 44.549.130,00 42.385.263,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 41.663.446,00 39.170.865,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 35.904.674,00 32.511.112,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.758.772,00 6.659.753,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.822.709,00 1.568.309,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.822.709,00 1.568.309,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 248.044,00 547.289,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 104.040.163,00 96.864.647,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 89.683.020,00 87.591.779,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 89.683.020,00 87.591.779,00 0,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 1.408.216,00 1.408.216,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.845.901,00 13.845.901,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 22.920.587,00 22.791.228,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 22.920.587,00 22.791.228,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -139.244,00 -268.603,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.178.609,00 1.227.526,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 2.178.609,00 1.227.526,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.444.211,00 1.444.211,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.874.697,00 13.683.561,00 0,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.010.799,00 3.191.136,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 193.723.183,00 184.456.426,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi