Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,72
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 46,46
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 53,40
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,03
Dibe Uzaklık 58,33
Piyasa Değeri (USD) 35.136.833,69
Piyasa Değeri (TL) 123.000.000,00
Özsermaye (TL) 60.545.295,00
Sermaye (TL) 30.000.000,00
Net Kar (TL) 2.303.290,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu TUCLK
Sektör Demir Çelik Ticareti ve Alüminyum Basınçlı Döküm
Adres Emek Mah. Nato Yolu, No:282, Sancaktepe, İstanbul
Telefon 0216 4152457
Faks 0216 4152463
Web http://www.tugcelik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Mehmet Nergiz 11.311.593,00 37,70
Tuba Nergiz 4.750.000,00 15,83
DİĞER 13.938.407,00 46,46
Toplam 30.000.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 26.348.787,00 77.257.105,00 56.748.905,00 38.595.082,00 20.304.729,00
Satışların Maliyeti (-) -22.388.391,00 -60.838.074,00 -44.820.732,00 -30.865.639,00 -15.696.066,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.960.396,00 16.419.031,00 11.928.173,00 7.729.443,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.960.396,00 16.419.031,00 11.928.173,00 7.729.443,00 4.608.663,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -583.408,00 -2.873.490,00 -2.214.284,00 -1.632.087,00 -832.142,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.361.137,00 -4.963.781,00 -3.283.870,00 -2.583.450,00 -981.763,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.234.591,00 9.929.255,00 4.869.145,00 3.768.331,00 1.851.474,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.655.146,00 -11.548.876,00 -4.651.999,00 -4.269.249,00 -3.604.941,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.595.296,00 6.962.139,00 6.647.165,00 3.012.988,00 1.041.291,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 208.213,00 15.195.798,00 9.762.263,00 8.996.427,00 8.421.129,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -2.146.714,00 -912.195,00 -917.625,00 -917.625,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.803.509,00 20.011.223,00 15.497.233,00 11.091.790,00 0,00
Finansman Gelirleri 1.131.166,00 11.210.783,00 7.109.408,00 7.650.200,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -3.587.364,00 -18.702.513,00 -10.961.388,00 -7.496.884,00 2.021.820,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.347.311,00 12.519.493,00 11.645.253,00 11.245.106,00 10.566.615,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -276.040,00 -1.637.228,00 -1.164.598,00 -997.945,00 -916.369,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -366.393,00 -469.512,00 -283.229,00 -167.334,00 -98.019,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 90.353,00 -1.167.716,00 -881.369,00 -830.611,00 -818.350,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.071.271,00 10.882.265,00 10.480.655,00 10.247.161,00 9.650.246,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.071.271,00 10.882.265,00 10.480.655,00 10.247.161,00 9.650.246,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 9.650.246,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.071.271,00 10.882.265,00 10.480.655,00 10.247.161,00 9.650.246,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,04 0,36 0,35 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 199.655,00 -216.119,00 -63.006,00 62.612,00 237.518,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 249.569,00 -270.149,00 -78.758,00 78.265,00 296.897,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -49.914,00 54.030,00 15.752,00 -15.653,00 -59.379,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 199.655,00 -216.119,00 -63.006,00 62.612,00 237.518,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 9.887.764,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.270.926,00 10.666.146,00 10.417.649,00 10.309.773,00 9.887.764,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 77.073.255,00 81.739.084,00 65.613.925,00 77.348.303,00 75.410.752,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 20.116.248,00 11.101.345,00 14.249.598,00 25.845.253,00 17.094.341,00
Finansal Yatırımlar 0,00 8.997.784,00 0,00 7.288.904,00 7.084.655,00
Ticari Alacaklar 34.959.092,00 35.398.098,00 28.095.365,00 20.102.080,00 25.674.584,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 2.229.565,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 34.959.092,00 35.398.098,00 25.865.800,00 20.102.080,00 25.674.584,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.644.971,00 6.650.795,00 1.496.510,00 2.755.455,00 382.334,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.878.340,00 5.617.636,00 290.895,00 2.328.876,00 119.872,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 766.631,00 1.033.159,00 1.205.615,00 426.579,00 262.462,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 9.851.370,00 12.950.420,00 11.216.926,00 14.907.729,00 15.913.829,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.989.012,00 4.126.596,00 8.213.932,00 5.800.081,00 8.815.241,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 17.846,00 291.031,00 178.908,00 104.276,00 36.429,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.494.716,00 2.223.015,00 2.162.686,00 544.525,00 409.339,00
ARA TOPLAM 77.073.255,00 81.739.084,00 65.613.925,00 77.348.303,00 75.410.752,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 72.944.491,00 60.117.292,00 72.008.125,00 80.294.256,00 81.174.132,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 52.402.867,00 51.275.831,00 51.696.363,00 52.829.223,00 52.593.688,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 965.222,00 971.954,00 975.420,00 995.152,00 1.014.885,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 965.222,00 971.954,00 975.420,00 995.152,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.014.885,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.268.776,00 3.302.481,00 2.330.069,00 2.270.910,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.857.347,00 1.816.908,00 2.064.977,00 2.084.330,00 2.052.865,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 150.017.746,00 141.856.376,00 137.622.050,00 157.642.559,00 156.584.884,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 62.444.204,00 59.050.882,00 35.029.478,00 40.716.891,00 44.522.049,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.805.782,00 7.184.043,00 6.683.804,00 7.923.330,00 9.754.176,00
- Banka Kredileri 12.785.737,00 7.184.043,00 6.683.804,00 7.923.330,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 11.422.141,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.383.134,00 4.180.599,00 3.576.081,00 7.486.062,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 27.123.427,00 19.603.042,00 14.109.728,00 15.261.596,00 19.315.889,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.994,00 0,00 99.548,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.116.433,00 19.603.042,00 14.010.180,00 15.261.596,00 19.315.889,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 566.931,00 833.385,00 793.182,00 1.171.690,00 1.748.088,00
Diğer Borçlar 1.104.989,00 1.092.836,00 273.486,00 112.686,00 85.050,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.104.989,00 1.092.836,00 273.486,00 112.686,00 85.050,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 137.565,00 62.821,00 2.137.581,00 2.107.116,00 1.886.883,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 366.393,00 469.512,00 283.229,00 167.334,00 98.019,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.353.818,00 360.022,00 142.311,00 108.477,00 211.803,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.028.247,00 23.531.125,00 43.566.700,00 58.007.672,00 53.566.848,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 24.127.980,00 20.672.302,00 39.043.387,00 53.525.206,00 48.573.708,00
Banka Kredileri 17.426.209,00 13.957.139,00 33.539.962,00 39.752.885,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.701.771,00 6.715.163,00 5.503.425,00 13.772.321,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.203.717,00 1.102.137,00 832.653,00 711.383,00 750.671,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.203.717,00 1.102.137,00 832.653,00 0,00 750.671,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 89.472.451,00 82.582.007,00 78.596.178,00 98.724.563,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 60.545.295,00 59.274.369,00 59.025.872,00 58.917.996,00 58.495.987,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 60.545.295,00 59.274.369,00 59.025.872,00 58.917.996,00 58.495.987,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.845.901,00 13.845.901,00 13.845.901,00 13.845.901,00 13.845.901,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 29.921,00 -169.734,00 -16.621,00 108.997,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 29.921,00 -169.734,00 -16.621,00 108.997,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 29.921,00 -169.734,00 0,00 108.997,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 283.903,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.407.616,00 1.407.616,00 830.261,00 830.261,00 830.261,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 14.190.586,00 3.308.321,00 3.885.676,00 3.885.676,00 3.885.676,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.071.271,00 10.882.265,00 10.480.655,00 10.247.161,00 9.650.246,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 150.017.746,00 141.856.376,00 137.622.050,00 157.642.559,00 156.584.884,00