Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,42
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 58,33
BIST-100'deki Ağırlığı 5,39
F/K Oranı -380,08
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,20
Dibe Uzaklık 58,33
Piyasa Değeri (USD) 27.528.571,61
Piyasa Değeri (TL) 215.100.000,00
Özsermaye (TL) 97.849.895,00
Sermaye (TL) 30.000.000,00
Net Kar (TL) -565.928,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TUCLK
Sektör Demir Çelik Ticareti ve Alüminyum Basınçlı Döküm
Adres Emek Mah. Nato Yolu, No:282, Sancaktepe, İstanbul
Telefon 0216 4152457
Faks 0216 4152463
Web http://www.tugcelik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Mehmet Nergiz 9.211.593,00 30,70
Tuba Nergiz 4.150.000,00 13,83
DİĞER 16.638.407,00 55,46
Toplam 30.000.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 61.176.058,00 35.028.929,00 183.115.921,00 129.440.492,00 86.295.024,00
Satışların Maliyeti (-) -49.187.521,00 -29.395.218,00 -154.116.643,00 -109.751.803,00 -73.157.206,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 11.988.537,00 5.633.711,00 28.999.278,00 19.688.689,00 13.137.818,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 11.988.537,00 5.633.711,00 28.999.278,00 19.688.689,00 13.137.818,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.127.496,00 -1.199.929,00 -4.756.285,00 -3.505.493,00 -2.362.144,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.630.237,00 -1.705.323,00 -8.038.653,00 -6.091.730,00 -3.997.281,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18.213.716,00 10.025.040,00 14.369.231,00 10.238.257,00 7.791.685,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.207.069,00 -7.425.292,00 -14.013.464,00 -8.315.366,00 -3.325.765,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 13.237.451,00 5.328.207,00 16.560.107,00 12.014.357,00 11.244.313,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.090.139,00 833.178,00 1.878.569,00 1.667.404,00 1.159.969,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -136.465,00 -598,00 -1.496.390,00 -1.648.541,00 -673.621,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 14.191.125,00 6.160.787,00 16.942.286,00 12.033.220,00 11.730.661,00
Finansman Gelirleri 2.913.820,00 2.051.389,00 5.627.366,00 4.860.589,00 1.654.826,00
Finansman Giderleri (-) -18.412.715,00 -7.653.459,00 -20.768.993,00 -10.600.112,00 -11.979.331,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.307.770,00 558.717,00 1.800.659,00 6.293.697,00 1.406.156,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 136.259,00 -7.771,00 -194.188,00 -1.412.836,00 -405.268,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -260.635,00 -105.309,00 -1.043.402,00 -935.807,00 -618.098,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 396.894,00 97.538,00 849.214,00 -477.029,00 212.830,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.171.511,00 550.946,00 1.606.471,00 4.880.861,00 1.000.888,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.171.511,00 550.946,00 1.606.471,00 4.880.861,00 1.000.888,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -1.171.511,00 550.946,00 1.606.471,00 4.880.861,00 1.000.888,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,04 0,02 0,05 0,16 0,03
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -74.426,00 -111.274,00 -151.269,00 -51.865,00 -73.303,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -93.033,00 -139.093,00 -189.086,00 -64.831,00 -91.629,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 18.607,00 27.819,00 37.817,00 12.966,00 18.326,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 4.849.576,00 3.095.772,00 3.661.468,00 2.151.407,00 2.665.236,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 4.849.576,00 3.095.772,00 3.661.468,00 2.151.407,00 2.665.236,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 4.775.150,00 2.984.498,00 3.510.199,00 2.099.542,00 2.591.933,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 3.603.639,00 3.535.444,00 5.116.670,00 6.980.403,00 3.592.821,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 129.197.363,00 118.151.170,00 97.576.506,00 107.782.255,00 110.679.686,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.680.195,00 9.059.748,00 375.038,00 967.266,00 1.992.952,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 67.031.805,00 58.337.854,00 51.634.314,00 52.282.859,00 54.484.532,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.546.084,00 8.138.652,00 7.868.184,00 8.800.860,00 8.449.988,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 58.485.721,00 50.199.202,00 43.766.130,00 43.481.999,00 46.034.544,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 26.838.378,00 26.231.213,00 22.443.678,00 21.740.077,00 27.068.067,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 17.356.690,00 18.440.303,00 12.648.548,00 11.698.419,00 14.855.391,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.481.688,00 7.790.910,00 9.795.130,00 10.041.658,00 12.212.676,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 17.430.015,00 13.053.696,00 13.439.167,00 15.710.393,00 14.914.772,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 12.230.591,00 10.540.831,00 7.245.164,00 16.265.637,00 11.196.662,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 18.753,00 36.694,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.967.626,00 891.134,00 2.439.145,00 816.023,00 1.022.701,00
ARA TOPLAM 129.197.363,00 118.151.170,00 97.576.506,00 107.782.255,00 110.679.686,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 163.284.001,00 157.249.422,00 150.928.204,00 137.451.032,00 133.500.845,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 150.364.489,00 146.746.722,00 131.476.074,00 128.446.084,00 123.948.394,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 769.299,00 792.971,00 838.440,00 863.570,00 823.051,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.272.525,00 9.122.185,00 18.151.503,00 8.566.222,00 8.729.400,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 877.688,00 587.544,00 462.187,00 -424.844,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 292.481.364,00 275.400.592,00 248.504.710,00 245.233.287,00 244.180.531,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 111.966.922,00 103.492.909,00 111.645.685,00 95.362.668,00 107.685.073,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.896.862,00 11.683.921,00 7.974.781,00 3.872.611,00 4.574.941,00
- Banka Kredileri 12.896.862,00 11.683.921,00 7.974.781,00 3.872.611,00 4.574.941,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 52.852.608,00 35.211.214,00 31.713.883,00 31.451.666,00 32.917.430,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.732.522,00 9.046.057,00 8.019.337,00 7.314.754,00 6.985.600,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 39.804.832,00 49.676.814,00 62.170.150,00 50.482.201,00 59.397.279,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 20.364,00 96.256,00 69.085,00 51.593,00 33.192,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 39.784.468,00 49.580.558,00 62.101.065,00 50.430.608,00 59.364.087,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.595.998,00 1.048.074,00 1.055.317,00 937.179,00 895.958,00
Diğer Borçlar 775.840,00 608.924,00 3.164.854,00 1.094.057,00 1.994.760,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 2.051.492,00 125.000,00 750.805,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 775.840,00 608.924,00 1.113.362,00 969.057,00 1.243.955,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 313.757,00 796.433,00 2.136.920,00 4.285.800,00 3.136.954,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 242.267,00 105.309,00 107.595,00 316.884,00 315.037,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.043.842,00 468.834,00 468.834,00 488.041,00 639.182,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 19.207,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.043.842,00 468.834,00 468.834,00 468.834,00 639.182,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 440.916,00 3.893.386,00 2.853.351,00 2.434.229,00 3.813.532,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 82.664.547,00 74.125.983,00 42.612.769,00 53.760.630,00 43.773.051,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 81.170.992,00 72.620.655,00 41.308.999,00 40.385.000,00 42.394.198,00
Banka Kredileri 66.802.111,00 58.728.004,00 28.167.375,00 26.560.900,00 29.557.095,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.368.881,00 13.892.651,00 13.141.624,00 13.824.100,00 12.837.103,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.493.555,00 1.468.589,00 1.288.830,00 1.200.516,00 1.161.926,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.493.555,00 1.468.589,00 1.288.830,00 1.200.516,00 1.161.926,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 464.063,00 193.688,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 194.631.469,00 177.618.892,00 154.258.454,00 149.123.298,00 151.458.124,00
Ö Z K A Y N A K L A R 97.849.895,00 97.781.700,00 94.246.256,00 96.109.989,00 92.722.407,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 97.849.895,00 97.781.700,00 94.246.256,00 96.109.989,00 92.722.407,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 1.408.216,00 1.408.216,00 1.408.216,00 1.408.216,00 1.408.216,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.845.901,00 13.845.901,00 13.845.901,00 13.845.901,00 13.845.901,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 22.497.214,00 22.460.366,00 22.571.640,00 22.671.044,00 22.649.606,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 22.497.214,00 22.460.366,00 22.571.640,00 22.671.044,00 22.649.606,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -562.617,00 -599.465,00 -488.191,00 -388.787,00 -410.225,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.917.802,00 16.163.998,00 13.068.226,00 11.558.165,00 12.071.994,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 17.917.802,00 16.163.998,00 13.068.226,00 11.558.165,00 12.071.994,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.610.806,00 1.610.806,00 1.610.806,00 1.610.806,00 1.610.806,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 11.741.467,00 11.741.467,00 10.134.996,00 10.134.996,00 10.134.996,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.171.511,00 550.946,00 1.606.471,00 4.880.861,00 1.000.888,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 292.481.364,00 275.400.592,00 248.504.710,00 245.233.287,00 244.180.531,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi