Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,97
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 53,46
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 43,70
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,71
Dibe Uzaklık 58,33
Piyasa Değeri (USD) 28.541.746,40
Piyasa Değeri (TL) 104.400.000,00
Özsermaye (TL) 61.204.066,00
Sermaye (TL) 30.000.000,00
Net Kar (TL) 2.389.091,00
 

TUĞÇELİK Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
3,530 7.263 1,36 7.263 2,67 0 0,00
3,520 64.854 12,19 35.680 13,13 29.174 11,21
3,510 96.627 18,16 71.257 26,22 25.370 9,75
3,500 125.753 23,63 67.862 24,97 57.891 22,24
3,490 135.803 25,52 67.605 24,87 68.198 26,20
3,480 72.532 13,63 20.708 7,62 51.824 19,91
3,470 29.273 5,50 1.442 0,53 27.831 10,69
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
3,500 532.105 260.288 3,490 271.817 3,500
Konu Açıklama
BIST Kodu TUCLK
Sektör Demir Çelik Ticareti ve Alüminyum Basınçlı Döküm
Adres Emek Mah. Nato Yolu, No:282, Sancaktepe, İstanbul
Telefon 0216 4152457
Faks 0216 4152463
Web http://www.tugcelik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Mehmet Nergiz 11.311.593,00 37,70
Tuba Nergiz 4.750.000,00 15,83
DİĞER 13.938.407,00 46,46
Toplam 30.000.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 51.210.385,00 26.348.787,00 77.257.105,00 56.748.905,00 38.595.082,00
Satışların Maliyeti (-) -41.660.034,00 -22.388.391,00 -60.838.074,00 -44.820.732,00 -30.865.639,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.550.351,00 3.960.396,00 16.419.031,00 11.928.173,00 7.729.443,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.550.351,00 3.960.396,00 16.419.031,00 11.928.173,00 7.729.443,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.031.725,00 -583.408,00 -2.873.490,00 -2.214.284,00 -1.632.087,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.322.520,00 -1.361.137,00 -4.963.781,00 -3.283.870,00 -2.583.450,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.899.351,00 3.234.591,00 9.929.255,00 4.869.145,00 3.768.331,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -5.350.110,00 -1.655.146,00 -11.548.876,00 -4.651.999,00 -4.269.249,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 5.745.347,00 3.595.296,00 6.962.139,00 6.647.165,00 3.012.988,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 496.367,00 208.213,00 15.195.798,00 9.762.263,00 8.996.427,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -73.548,00 0,00 -2.146.714,00 -912.195,00 -917.625,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 6.168.166,00 3.803.509,00 20.011.223,00 15.497.233,00 11.091.790,00
Finansman Gelirleri 2.190.778,00 1.131.166,00 11.210.783,00 7.109.408,00 7.650.200,00
Finansman Giderleri (-) -6.156.830,00 -3.587.364,00 -18.702.513,00 -10.961.388,00 -7.496.884,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.202.114,00 1.347.311,00 12.519.493,00 11.645.253,00 11.245.106,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -448.127,00 -276.040,00 -1.637.228,00 -1.164.598,00 -997.945,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -585.370,00 -366.393,00 -469.512,00 -283.229,00 -167.334,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 137.243,00 90.353,00 -1.167.716,00 -881.369,00 -830.611,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.753.987,00 1.071.271,00 10.882.265,00 10.480.655,00 10.247.161,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.753.987,00 1.071.271,00 10.882.265,00 10.480.655,00 10.247.161,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.753.987,00 1.071.271,00 10.882.265,00 10.480.655,00 10.247.161,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,06 0,04 0,36 0,35 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 175.710,00 199.655,00 -216.119,00 -63.006,00 62.612,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 219.637,00 249.569,00 -270.149,00 -78.758,00 78.265,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -43.927,00 -49.914,00 54.030,00 15.752,00 -15.653,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 175.710,00 199.655,00 -216.119,00 -63.006,00 62.612,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.929.697,00 1.270.926,00 10.666.146,00 10.417.649,00 10.309.773,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 63.168.453,00 77.073.255,00 81.739.084,00 65.613.925,00 77.348.303,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.578.317,00 20.116.248,00 11.101.345,00 14.249.598,00 25.845.253,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 8.997.784,00 0,00 7.288.904,00
Ticari Alacaklar 33.704.761,00 34.959.092,00 35.398.098,00 28.095.365,00 20.102.080,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 200.356,00 0,00 0,00 2.229.565,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 33.504.405,00 34.959.092,00 35.398.098,00 25.865.800,00 20.102.080,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.547.729,00 5.644.971,00 6.650.795,00 1.496.510,00 2.755.455,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.285.980,00 4.878.340,00 5.617.636,00 290.895,00 2.328.876,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 261.749,00 766.631,00 1.033.159,00 1.205.615,00 426.579,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 10.117.715,00 9.851.370,00 12.950.420,00 11.216.926,00 14.907.729,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.866.809,00 4.989.012,00 4.126.596,00 8.213.932,00 5.800.081,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 418.351,00 17.846,00 291.031,00 178.908,00 104.276,00
Diğer Dönen Varlıklar 934.771,00 1.494.716,00 2.223.015,00 2.162.686,00 544.525,00
ARA TOPLAM 63.168.453,00 77.073.255,00 81.739.084,00 65.613.925,00 77.348.303,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 92.773.337,00 72.944.491,00 60.117.292,00 72.008.125,00 80.294.256,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 53.743.831,00 52.402.867,00 51.275.831,00 51.696.363,00 52.829.223,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 953.719,00 965.222,00 971.954,00 975.420,00 995.152,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 953.719,00 965.222,00 971.954,00 975.420,00 995.152,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.091.104,00 10.268.776,00 3.302.481,00 2.330.069,00 2.270.910,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.910.224,00 1.857.347,00 1.816.908,00 2.064.977,00 2.084.330,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 155.941.790,00 150.017.746,00 141.856.376,00 137.622.050,00 157.642.559,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 62.777.443,00 62.444.204,00 59.050.882,00 35.029.478,00 40.716.891,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 16.185.900,00 12.805.782,00 7.184.043,00 6.683.804,00 7.923.330,00
- Banka Kredileri 16.174.681,00 12.785.737,00 7.184.043,00 6.683.804,00 7.923.330,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.717.391,00 4.383.134,00 4.180.599,00 3.576.081,00 7.486.062,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 28.047.518,00 27.123.427,00 19.603.042,00 14.109.728,00 15.261.596,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 137.240,00 6.994,00 0,00 99.548,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.910.278,00 27.116.433,00 19.603.042,00 14.010.180,00 15.261.596,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 829.870,00 566.931,00 833.385,00 793.182,00 1.171.690,00
Diğer Borçlar 1.244.653,00 1.104.989,00 1.092.836,00 273.486,00 112.686,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.244.653,00 1.104.989,00 1.092.836,00 273.486,00 112.686,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 13.151,00 137.565,00 62.821,00 2.137.581,00 2.107.116,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 585.370,00 366.393,00 469.512,00 283.229,00 167.334,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.060.466,00 1.353.818,00 360.022,00 142.311,00 108.477,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.960.281,00 27.028.247,00 23.531.125,00 43.566.700,00 58.007.672,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 29.117.345,00 24.127.980,00 20.672.302,00 39.043.387,00 53.525.206,00
Banka Kredileri 22.205.019,00 17.426.209,00 13.957.139,00 33.539.962,00 39.752.885,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.912.326,00 6.701.771,00 6.715.163,00 5.503.425,00 13.772.321,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.273.223,00 1.203.717,00 1.102.137,00 832.653,00 711.383,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.273.223,00 1.203.717,00 1.102.137,00 832.653,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 94.737.724,00 89.472.451,00 82.582.007,00 78.596.178,00 98.724.563,00
Ö Z K A Y N A K L A R 61.204.066,00 60.545.295,00 59.274.369,00 59.025.872,00 58.917.996,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 61.204.066,00 60.545.295,00 59.274.369,00 59.025.872,00 58.917.996,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.845.901,00 13.845.901,00 13.845.901,00 13.845.901,00 13.845.901,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.976,00 29.921,00 -169.734,00 -16.621,00 108.997,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.976,00 29.921,00 -169.734,00 -16.621,00 108.997,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 5.976,00 29.921,00 -169.734,00 0,00 108.997,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.444.211,00 1.407.616,00 1.407.616,00 830.261,00 830.261,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 14.153.991,00 14.190.586,00 3.308.321,00 3.885.676,00 3.885.676,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.753.987,00 1.071.271,00 10.882.265,00 10.480.655,00 10.247.161,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 155.941.790,00 150.017.746,00 141.856.376,00 137.622.050,00 157.642.559,00