Geri Dön

TUCLK | Tugcelik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,59
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 53,67
BIST-100'deki Ağırlığı 0,16
F/K Oranı 1,31
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,27
Dibe Uzaklık 58,33
Piyasa Değeri (USD) 12.567.063,12
Piyasa Değeri (TL) 405.000.000,00
Özsermaye (TL) 1.503.214.760,00
Sermaye (TL) 30.000.000,00
Net Kar (TL) 309.825.081,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TUCLK
Sektör Demir Çelik Ticareti ve Alüminyum Basınçlı Döküm
Adres Emek Mh. Nato Yolu No:282 Sancaktepe - İstanbul
Telefon (0216) 415 24 57
Faks (0216) 415 24 63
Web www.tugcelik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
NERSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 67.800.000,00 37,67
TOPLAM 180.000.000,00 100,00
DİĞER 112.200.000,00 62,33
Toplam 360.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
08.02.2024 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.430.349.255,00 802.067.919,00 482.391.433,00 245.769.208,00 671.735.003,00
Satışların Maliyeti (-) -1.242.422.736,00 -653.261.092,00 -377.086.456,00 -202.999.534,00 -533.137.956,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 187.926.519,00 148.806.827,00 105.304.977,00 42.769.674,00 138.597.047,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 187.926.519,00 148.806.827,00 105.304.977,00 42.769.674,00 138.597.047,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -54.748.950,00 -26.798.484,00 -16.429.649,00 -7.681.346,00 -13.650.737,00
Pazarlama Giderleri (-) -49.126.933,00 -26.708.874,00 -17.383.713,00 -8.876.426,00 -28.064.063,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 360.882.336,00 219.478.051,00 184.166.176,00 20.287.226,00 216.150.928,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.137.475,00 -109.318.938,00 -83.378.679,00 -9.290.738,00 -172.940.242,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 432.795.497,00 205.458.582,00 172.279.112,00 37.208.390,00 140.092.933,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35.033.617,00 8.065.577,00 8.065.578,00 206.151,00 20.007.274,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 467.829.114,00 213.524.159,00 180.344.690,00 37.414.541,00 160.100.207,00
Finansman Gelirleri 44.748.648,00 14.988.480,00 6.230.019,00 2.194.267,00 130.447.529,00
Finansman Giderleri (-) -591.756.781,00 -212.483.877,00 -174.880.926,00 -27.082.644,00 -236.816.095,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 223.608.057,00 16.028.762,00 11.693.783,00 12.526.164,00 53.731.641,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 86.217.024,00 12.319.764,00 6.050.779,00 525.791,00 33.016.181,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -560.060,00 -560.060,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 86.777.084,00 12.879.824,00 6.050.779,00 525.791,00 33.016.181,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 309.825.081,00 28.348.526,00 17.744.562,00 13.051.955,00 86.747.822,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 309.825.081,00 28.348.526,00 17.744.562,00 13.051.955,00 86.747.822,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 309.825.081,00 28.348.526,00 17.744.562,00 13.051.955,00 86.747.822,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 10,33 0,94 0,59 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 19.374.542,00 -1.332.020,00 -636.159,00 -874.376,00 138.362.499,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 30.569.883,00 0,00 0,00 0,00 155.238.166,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.538.227,00 -1.776.027,00 -795.199,00 -1.092.970,00 -1.689.813,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 634.557,00 0,00 -795.199,00 0,00 337.963,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -8.657.114,00 444.007,00 159.040,00 218.594,00 -15.185.854,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 19.374.542,00 -1.332.020,00 -636.159,00 -874.376,00 138.362.499,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 329.199.623,00 27.016.506,00 17.108.403,00 12.177.579,00 225.110.321,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.163.445.418,00 967.656.270,00 914.667.901,00 651.767.300,00 599.067.337,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 206.184.723,00 41.360.987,00 63.498.622,00 53.237.228,00 47.446.922,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 563.825.663,00 528.491.510,00 459.961.049,00 375.023.540,00 345.289.466,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.831.460,00 16.885.520,00 15.493.860,00 11.487.598,00 14.023.725,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 554.994.203,00 511.605.990,00 444.467.189,00 363.535.942,00 331.265.741,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 10.455.048,00 10.494.273,00 5.351.493,00 3.545.458,00 4.131.080,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 5.354.449,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.455.048,00 5.139.824,00 5.351.493,00 3.545.458,00 4.131.080,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 213.102.164,00 182.477.633,00 168.286.628,00 131.816.611,00 115.732.137,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 168.510.548,00 204.398.632,00 217.396.992,00 87.947.174,00 85.877.614,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.367.272,00 433.235,00 173.117,00 197.289,00 590.118,00
ARA TOPLAM 1.163.445.418,00 967.656.270,00 914.667.901,00 651.767.300,00 599.067.337,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.225.168.104,00 1.133.188.225,00 1.036.516.257,00 858.289.959,00 818.487.443,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 60.275.000,00 23.685.000,00 23.685.000,00 23.685.000,00 23.685.000,00
Maddi Duran Varlıklar 2.111.806.573,00 1.041.570.649,00 975.801.157,00 808.181.681,00 747.565.206,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.319.455,00 2.330.964,00 2.236.309,00 2.185.304,00 2.072.077,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 43.612.007,00 33.304.003,00 9.610.194,00 4.519.811,00 4.695.559,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.155.069,00 32.297.609,00 25.183.597,00 19.718.163,00 40.469.601,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.388.613.522,00 2.100.844.495,00 1.951.184.158,00 1.510.057.259,00 1.417.554.780,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.079.349.700,00 922.550.811,00 863.200.378,00 569.119.434,00 507.484.349,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 511.747.862,00 436.443.128,00 288.711.907,00 124.614.143,00 39.336.626,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 184.984.370,00 172.936.541,00 206.776.009,00 169.272.915,00 159.891.777,00
Banka Kredileri 457.463.778,00 490.082.699,00 504.039.164,00 365.810.749,00 367.827.889,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 353.738.235,00 269.045.011,00 337.269.186,00 260.664.791,00 299.066.949,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 351.738.235,00 269.045.011,00 337.269.186,00 260.664.791,00 299.066.949,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.367.793,00 18.945.581,00 8.787.812,00 10.755.417,00 4.763.471,00
Diğer Borçlar 4.118.192,00 18.645.185,00 15.461.982,00 113.946,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 554.438,00 11.087.061,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.563.754,00 7.558.124,00 15.461.982,00 113.946,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.157.676,00 2.398.961,00 1.864.904,00 555.216,00 2.074.469,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 560.060,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 49.627,00 116.568,00 116.568,00 103.867,00 103.867,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 49.627,00 116.568,00 116.568,00 103.867,00 103.867,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.185.945,00 3.459.776,00 4.212.010,00 3.039.139,00 2.247.190,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 806.049.062,00 680.174.269,00 599.772.468,00 457.657.337,00 438.967.522,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 607.932.085,00 587.387.084,00 594.522.542,00 431.807.276,00 412.156.028,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.662.000,00 18.133.163,00 5.249.926,00 5.850.061,00 5.315.671,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.662.000,00 18.133.163,00 5.249.926,00 5.850.061,00 5.315.671,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21.003.181,00 0,00 0,00 0,00 21.495.823,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.885.398.762,00 1.602.725.080,00 1.462.972.846,00 1.026.776.771,00 946.451.871,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.503.214.760,00 498.119.415,00 488.211.312,00 483.280.488,00 471.102.909,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.503.214.760,00 498.119.415,00 488.211.312,00 483.280.488,00 471.102.909,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 358.002.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 13.845.901,00 13.845.901,00 13.845.901,00 13.845.901,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 42.882.835,00 195.203.660,00 195.899.521,00 195.661.304,00 196.535.680,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 42.882.835,00 195.203.660,00 195.899.521,00 195.661.304,00 196.535.680,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.255.521,00 -3.574.065,00 -2.878.204,00 -3.116.421,00 -2.242.045,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 288.438.408,00 1.610.806,00 1.610.806,00 1.610.806,00 1.610.806,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 474.066.346,00 166.364.034,00 166.364.034,00 166.364.034,00 79.616.212,00
Net Dönem Karı/Zararı 309.825.081,00 28.348.526,00 17.744.562,00 13.051.955,00 86.747.822,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.388.613.522,00 2.100.844.495,00 1.951.184.158,00 1.510.057.259,00 1.417.554.780,00
- Banka Kredileri 0,00 386.359.872,00 246.046.455,00 95.057.536,00 39.336.626,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 97.304.385,00 90.483.378,00 65.996.527,00 44.328.139,00
Diğer Yedekler 0,00 62.746.488,00 62.746.488,00 62.746.488,00 62.746.488,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi