Geri Dön

TUCLK | Tugcelik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TUCLK
Sektör Demir Çelik Ticareti ve Alüminyum Basınçlı Döküm
Adres Emek Mh. Nato Yolu No:282 Sancaktepe - İstanbul
Telefon (0216) 415 24 57
Faks (0216) 415 24 63
Web www.tugcelik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
NERSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 11.300.000,00 37,67
TOPLAM 30.000.000,00 100,00
DİĞER 18.700.000,00 62,33
Toplam 60.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 436.081.944,00 270.919.437,00 119.122.678,00 323.933.316,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -334.732.234,00 -202.197.636,00 -89.347.598,00 -257.664.268,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 101.349.710,00 68.721.801,00 29.775.080,00 66.269.048,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 101.349.710,00 68.721.801,00 29.775.080,00 66.269.048,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.818.881,00 -4.607.560,00 -2.131.786,00 -7.286.339,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -19.548.832,00 -11.957.088,00 -5.346.594,00 -10.899.843,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 159.156.361,00 117.095.020,00 63.452.407,00 148.808.373,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -134.768.089,00 -75.463.630,00 -54.064.167,00 -89.997.837,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 96.370.269,00 93.788.543,00 31.684.940,00 106.893.402,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 8.058.062,00 6.472.947,00 6.472.947,00 60.423.694,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 104.428.331,00 100.261.490,00 38.157.887,00 167.317.096,00 0,00
Finansman Gelirleri 106.125.846,00 68.613.677,00 19.608.163,00 46.897.391,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -143.904.581,00 -131.566.329,00 -33.764.100,00 -145.196.751,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 66.649.596,00 37.308.838,00 24.001.950,00 69.017.736,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -996.927,00 1.950.561,00 -280.227,00 7.137.868,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -996.927,00 1.950.561,00 -280.227,00 7.137.868,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 65.652.669,00 39.259.399,00 23.721.723,00 76.155.604,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 65.652.669,00 39.259.399,00 23.721.723,00 76.155.604,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 65.652.669,00 39.259.399,00 23.721.723,00 76.155.604,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.340.203,00 479.502,00 -175.995,00 35.844.982,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 42.242.128,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.675.254,00 599.377,00 0,00 -205.926,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 335.051,00 -119.875,00 -175.995,00 -6.191.220,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.340.203,00 479.502,00 -175.995,00 35.844.982,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 64.312.466,00 39.738.901,00 23.545.728,00 112.000.586,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 -219.994,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 466.019.935,00 400.359.721,00 419.790.939,00 373.108.024,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 22.790.271,00 2.285.653,00 54.232.395,00 70.580.326,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 280.084.783,00 248.360.164,00 212.320.915,00 184.904.705,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.877.850,00 17.962.380,00 23.101.334,00 25.767.282,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 266.206.933,00 230.397.784,00 189.219.581,00 159.137.423,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.662.371,00 7.253.052,00 12.928.922,00 20.505.640,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 5.974.378,00 15.613.301,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.662.371,00 7.253.052,00 6.954.544,00 4.892.339,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 120.938.863,00 94.583.316,00 85.175.081,00 57.225.880,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 35.443.760,00 44.221.213,00 48.940.202,00 35.137.572,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 99.887,00 3.656.323,00 6.193.424,00 4.753.901,00 0,00
ARA TOPLAM 466.019.935,00 400.359.721,00 419.790.939,00 373.108.024,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 597.204.245,00 593.716.305,00 310.422.385,00 290.713.567,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 559.492.690,00 538.833.443,00 251.716.372,00 226.474.681,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.915.160,00 1.961.243,00 1.970.012,00 2.017.208,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 28.315.037,00 30.481.419,00 30.475.573,00 26.773.549,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.705.788,00 7.438.100,00 6.488.598,00 11.455.929,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.063.224.180,00 994.076.026,00 730.213.324,00 663.821.591,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 349.649.207,00 287.075.601,00 301.424.090,00 295.053.170,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.823.154,00 70.031.682,00 41.685.756,00 77.773.537,00 0,00
- Banka Kredileri 12.823.154,00 48.252.352,00 41.685.756,00 59.097.662,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 141.074.883,00 64.916.748,00 65.221.732,00 40.803.537,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20.708.103,00 0,00 22.639.039,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 189.077.801,00 134.820.112,00 178.865.725,00 169.757.038,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 1.500.000,00 7.322.900,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 189.077.801,00 133.320.112,00 171.542.825,00 169.757.038,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.884.479,00 4.595.167,00 2.856.398,00 2.142.553,00 0,00
Diğer Borçlar 0,00 11.434.921,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 11.434.921,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 1.010.396,00 6.677.167,00 1.048.107,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 137.767,00 137.767,00 137.767,00 137.767,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 137.767,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 137.767,00 137.767,00 137.767,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.651.123,00 128.808,00 5.846.155,00 3.388.005,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 403.269.919,00 422.227.940,00 159.250.918,00 122.775.833,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 391.602.149,00 382.635.975,00 126.997.613,00 110.243.976,00 0,00
Banka Kredileri 347.054.201,00 334.312.215,00 77.522.211,00 79.919.518,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 44.547.948,00 48.323.760,00 49.475.402,00 30.324.458,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.993.108,00 3.687.594,00 3.436.782,00 2.219.379,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.993.108,00 3.687.594,00 3.436.782,00 2.219.379,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 4.224.213,00 4.224.213,00 10.312.478,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.224.213,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 752.919.126,00 709.303.541,00 460.675.008,00 417.829.003,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 310.305.054,00 284.772.485,00 269.538.316,00 245.992.588,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 310.305.054,00 284.772.485,00 269.538.316,00 245.992.588,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.845.901,00 13.845.901,00 13.845.901,00 13.845.901,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 57.693.679,00 57.997.186,00 58.173.181,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 -1.369.697,00 57.997.186,00 58.173.181,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 56.832.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 59.063.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 64.357.294,00 1.610.806,00 64.357.294,00 1.610.806,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 79.616.212,00 79.616.212,00 79.616.212,00 3.460.608,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 65.652.669,00 39.259.399,00 23.721.723,00 76.155.604,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.063.224.180,00 994.076.026,00 730.213.324,00 663.821.591,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 -1.369.697,00 -1.066.190,00 -890.195,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 62.746.488,00 0,00 62.746.488,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi