Geri Dön

TTRAK | Turk Traktor


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,76
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 24,95
BIST-100'deki Ağırlığı 2,11
F/K Oranı 9,46
Piyasa Değ. / Defter Değ. 12,46
Dibe Uzaklık 24,95
Piyasa Değeri (USD) 1.761.572.204,89
Piyasa Değeri (TL) 36.824.610.000,00
Özsermaye (TL) 2.956.327.658,00
Sermaye (TL) 53.369.000,00
Net Kar (TL) 3.892.478.819,00
 

Raporlar

  • Ak Yatırım Araştırma Rekor FAVÖK marjı… • Türk Traktör 1Ç23’de beklentimizin %26 üzerinde, 1,398 milyon TL net kar açıkladı. Beklentimizden 155 milyon TL...
Konu Açıklama
BIST Kodu TTRAK
Sektör Traktör, biçerdöver ve diğer tarım makine ve aletleri ile bunların motor ve parçalarının tasarım ve üretimini gerçekleştirmek
Adres Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No 52 / 52A Yenimahalle Ankara
Telefon 0 312 233 33 33
Faks 0 312 233 65 35
Web www.turktraktor.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CNH OSTERREİCH GMBH 20.013.375,00 37,50
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 20.013.375,00 37,50
TOPLAM 53.369.000,00 100,00
DİĞER 13.342.250,00 25,00
Toplam 106.738.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
10.03.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
28.03.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
25.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
20.03.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
21.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
03.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
01.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.10.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
25.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
09.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
01.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
02.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
12.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
15.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,17
15.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
16.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 9.523.667.947,00 21.834.630.573,00 14.616.448.422,00 8.880.752.502,00 3.987.989.777,00
Satışların Maliyeti (-) -7.305.214.958,00 -17.468.740.556,00 -11.856.013.855,00 -7.246.800.655,00 -3.265.327.729,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.218.452.989,00 4.365.890.017,00 2.760.434.567,00 1.633.951.847,00 722.662.048,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.218.452.989,00 4.365.890.017,00 2.760.434.567,00 1.633.951.847,00 722.662.048,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -177.293.483,00 -423.198.869,00 -241.540.030,00 -148.011.092,00 -67.441.917,00
Pazarlama Giderleri (-) -269.275.877,00 -691.523.102,00 -395.282.227,00 -239.523.075,00 -111.068.503,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -31.515.104,00 -57.990.084,00 -49.920.258,00 -33.149.077,00 -16.967.990,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 449.910.744,00 1.424.693.290,00 939.291.963,00 705.087.426,00 398.351.511,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -569.746.376,00 -1.599.297.881,00 -1.143.800.135,00 -857.077.436,00 -462.321.676,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.620.532.893,00 3.018.573.371,00 1.869.183.880,00 1.061.278.593,00 463.213.473,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.972.134,00 21.260.279,00 972.621,00 973.357,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.622.505.027,00 3.039.833.650,00 1.870.156.501,00 1.062.251.950,00 463.213.473,00
Finansman Gelirleri 333.798.629,00 580.664.200,00 422.389.087,00 328.502.701,00 163.049.368,00
Finansman Giderleri (-) -306.322.416,00 -757.058.800,00 -520.294.894,00 -327.506.010,00 -89.323.161,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.649.981.240,00 2.863.439.050,00 1.772.250.694,00 1.063.248.641,00 536.939.680,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -251.925.831,00 107.579.511,00 -160.198.025,00 -103.926.298,00 -60.344.529,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -521.950.989,00 -288.595.540,00 -334.487.474,00 -225.388.119,00 -129.614.879,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 270.025.158,00 396.175.051,00 174.289.449,00 121.461.821,00 69.270.350,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.398.055.409,00 2.971.018.561,00 1.612.052.669,00 959.322.343,00 476.595.151,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.398.055.409,00 2.971.018.561,00 1.612.052.669,00 959.322.343,00 476.595.151,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.398.055.409,00 2.971.018.561,00 1.612.052.669,00 959.322.343,00 476.595.151,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,26 0,56 0,30 0,18 0,09
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 9.602.249,00 -132.025.048,00 -24.141.478,00 -25.418.102,00 103.298,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 12.002.811,00 -165.031.310,00 -30.176.847,00 -31.772.627,00 129.122,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -2.400.562,00 33.006.262,00 6.035.369,00 6.354.525,00 -25.824,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.400.562,00 33.006.262,00 6.035.369,00 6.354.525,00 -25.824,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 10.456.171,00 -51.773.782,00 -62.172.139,00 -44.131.163,00 -22.368.562,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -2.614.043,00 18.389.688,00 18.570.899,00 13.182.036,00 6.681.519,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 20.058.420,00 -183.798.830,00 -86.313.617,00 -69.549.265,00 -22.265.264,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.418.113.829,00 2.787.219.731,00 1.525.739.052,00 889.773.078,00 454.329.887,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 11.304.905.384,00 11.577.086.852,00 8.000.143.208,00 7.122.931.933,00 6.099.945.679,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.514.535.584,00 4.416.872.941,00 2.777.892.613,00 1.536.370.444,00 1.731.740.287,00
Finansal Yatırımlar 113.846.752,00 420.033.225,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.644.497.270,00 2.101.907.770,00 1.895.334.978,00 1.838.409.872,00 1.300.528.496,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 890.580.809,00 1.274.066.993,00 974.964.539,00 675.282.386,00 414.351.467,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.753.916.461,00 827.840.777,00 920.370.439,00 1.163.127.486,00 886.177.029,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 3.070.542.182,00 3.614.962.987,00 2.712.913.215,00 3.126.466.369,00 2.520.723.871,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 21.782.587,00 15.168.023,00 4.098.094,00 6.019.205,00 7.726.730,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 3.069,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 939.701.009,00 1.008.138.837,00 609.904.308,00 615.666.043,00 539.226.295,00
ARA TOPLAM 11.304.905.384,00 11.577.086.852,00 8.000.143.208,00 7.122.931.933,00 6.099.945.679,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.623.396.666,00 2.218.855.310,00 1.688.845.068,00 1.545.233.491,00 1.322.535.369,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.003.336.854,00 931.097.842,00 807.252.476,00 766.762.526,00 694.148.188,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 662.880.108,00 621.820.738,00 549.395.868,00 515.313.324,00 463.962.174,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 746.203.556,00 481.193.003,00 232.517.719,00 174.620.384,00 109.548.047,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 13.928.302.050,00 13.795.942.162,00 9.688.988.276,00 8.668.165.424,00 7.422.481.048,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.274.744.123,00 9.215.711.256,00 6.676.476.162,00 5.991.467.444,00 5.402.410.115,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.082.412.244,00 2.432.320.224,00 1.877.441.837,00 1.991.480.723,00 610.619.887,00
- Banka Kredileri 2.082.412.244,00 2.432.320.224,00 1.877.441.837,00 1.991.480.723,00 610.619.887,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 878.774.165,00 880.648.551,00 1.003.074.002,00 366.307.822,00 1.305.914.280,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.334.953,00 7.441.898,00 3.036.627,00 3.429.137,00 3.540.045,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.572.702.892,00 4.925.214.949,00 3.090.913.716,00 3.171.231.064,00 2.987.367.431,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 184.668.572,00 271.784.705,00 141.768.986,00 115.908.235,00 137.033.216,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.388.034.320,00 4.653.430.244,00 2.949.144.730,00 3.055.322.829,00 2.850.334.215,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 304.258.710,00 149.120.886,00 89.617.433,00 66.602.664,00 91.436.801,00
Diğer Borçlar 225.301.049,00 124.654.842,00 70.101.654,00 76.235.657,00 85.199.285,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 225.301.049,00 124.654.842,00 70.101.654,00 76.235.657,00 85.199.285,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 546.834.283,00 566.700.564,00 314.273.977,00 129.640.954,00 115.466.353,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 507.822.432,00 0,00 142.276.804,00 101.713.266,00 127.772.308,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 153.316.773,00 133.729.665,00 85.420.610,00 84.778.441,00 75.036.193,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 24.588.399,00 13.328.665,00 13.594.779,00 15.527.656,00 12.853.697,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 128.728.374,00 120.401.000,00 71.825.831,00 69.250.785,00 62.182.496,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 697.230.269,00 942.017.077,00 635.778.964,00 935.930.804,00 714.746.948,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 327.263.465,00 577.224.765,00 452.020.442,00 759.433.137,00 571.945.500,00
Banka Kredileri 286.610.375,00 507.427.245,00 439.615.393,00 744.386.570,00 554.583.722,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 962.555,00 1.652.616,00 293.718,00 356.262,00 411.080,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 369.966.804,00 364.792.312,00 183.758.522,00 176.497.667,00 142.801.448,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 236.014.904,00 256.458.270,00 117.161.828,00 112.722.826,00 79.157.718,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 133.951.900,00 108.334.042,00 66.596.694,00 63.774.841,00 63.643.730,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.971.974.392,00 10.157.728.333,00 7.312.255.126,00 6.927.398.248,00 6.117.157.063,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.956.327.658,00 3.638.213.829,00 2.376.733.150,00 1.740.767.176,00 1.305.323.985,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.956.327.658,00 3.638.213.829,00 2.376.733.150,00 1.740.767.176,00 1.305.323.985,00
Ödenmiş Sermaye 53.369.000,00 53.369.000,00 53.369.000,00 53.369.000,00 53.369.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 39.014.356,00 39.014.356,00 39.014.356,00 39.014.356,00 39.014.356,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -184.787.928,00 -194.390.177,00 -86.506.607,00 -87.783.231,00 -62.261.831,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -184.787.928,00 -194.390.177,00 -86.506.607,00 -87.783.231,00 -62.261.831,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -184.787.928,00 -194.390.177,00 -86.506.607,00 -87.783.231,00 -62.261.831,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 69.403.177,00 58.947.006,00 48.548.649,00 66.589.625,00 88.352.226,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 69.403.177,00 58.947.006,00 48.548.649,00 66.589.625,00 88.352.226,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 448.435.448,00 238.702.293,00 238.702.293,00 238.702.293,00 238.702.293,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.138.407.196,00 477.121.790,00 477.121.790,00 477.121.790,00 477.121.790,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.398.055.409,00 2.971.018.561,00 1.612.052.669,00 959.322.343,00 476.595.151,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 13.928.302.050,00 13.795.942.162,00 9.688.988.276,00 8.668.165.424,00 7.422.481.048,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi