Geri Dön

TTRAK | Turk Traktor


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

  • Ak Yatırım Araştırma Türk Traktör’ün Aralık 2022’de yurt içi satışları yıllık %6 daralırken, ihracat satış hacmi yıllık %32 daralmıştır. Aralık 2022’de T...
Konu Açıklama
BIST Kodu TTRAK
Sektör Traktör, biçerdöver ve diğer tarım makine ve aletleri ile bunların motor ve parçalarının tasarım ve üretimini gerçekleştirmek
Adres Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No 52 / 52A Yenimahalle Ankara
Telefon 0 312 233 65 00
Faks 0 264 289 87 00
Web www.turktraktor.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CNH OSTERREİCH GMBH 20.013.375,00 37,50
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 20.013.375,00 37,50
TOPLAM 53.369.000,00 100,00
DİĞER 13.342.250,00 25,00
Toplam 106.738.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
28.03.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
25.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
20.03.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
21.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
03.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
01.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.10.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
25.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
09.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
01.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
02.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
12.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
15.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,17
15.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
16.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 14.616.448.422,00 8.880.752.502,00 3.987.989.777,00 11.644.197.445,00 8.043.340.383,00
Satışların Maliyeti (-) -11.856.013.855,00 -7.246.800.655,00 -3.265.327.729,00 -9.511.285.881,00 -6.600.229.241,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.760.434.567,00 1.633.951.847,00 722.662.048,00 2.132.911.564,00 1.443.111.142,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.760.434.567,00 1.633.951.847,00 722.662.048,00 2.132.911.564,00 1.443.111.142,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -241.540.030,00 -148.011.092,00 -67.441.917,00 -191.813.873,00 -122.893.758,00
Pazarlama Giderleri (-) -395.282.227,00 -239.523.075,00 -111.068.503,00 -316.661.914,00 -203.451.910,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -49.920.258,00 -33.149.077,00 -16.967.990,00 -51.902.978,00 -39.799.699,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 939.291.963,00 705.087.426,00 398.351.511,00 1.132.298.876,00 1.055.304.659,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.143.800.135,00 -857.077.436,00 -462.321.676,00 -1.291.514.344,00 -1.155.366.261,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.869.183.880,00 1.061.278.593,00 463.213.473,00 1.413.317.331,00 976.904.173,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 972.621,00 973.357,00 0,00 2.134.084,00 2.086.041,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.870.156.501,00 1.062.251.950,00 463.213.473,00 1.415.451.415,00 978.990.214,00
Finansman Gelirleri 422.389.087,00 328.502.701,00 163.049.368,00 545.799.348,00 240.741.044,00
Finansman Giderleri (-) -520.294.894,00 -327.506.010,00 -89.323.161,00 -451.017.713,00 -174.572.206,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.772.250.694,00 1.063.248.641,00 536.939.680,00 1.510.233.050,00 1.045.159.052,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -160.198.025,00 -103.926.298,00 -60.344.529,00 -188.045.473,00 -214.920.294,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -334.487.474,00 -225.388.119,00 -129.614.879,00 -259.399.849,00 -281.967.004,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 174.289.449,00 121.461.821,00 69.270.350,00 71.354.376,00 67.046.710,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.612.052.669,00 959.322.343,00 476.595.151,00 1.322.187.577,00 830.238.758,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.612.052.669,00 959.322.343,00 476.595.151,00 1.322.187.577,00 830.238.758,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.612.052.669,00 959.322.343,00 476.595.151,00 1.322.187.577,00 830.238.758,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,30 0,18 0,09 0,25 0,16
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -24.141.478,00 -25.418.102,00 103.298,00 -15.932.550,00 -2.708.213,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -30.176.847,00 -31.772.627,00 129.122,00 -19.915.687,00 -3.385.266,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 6.035.369,00 6.354.525,00 -25.824,00 3.983.137,00 677.053,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 6.035.369,00 6.354.525,00 -25.824,00 3.983.137,00 677.053,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -62.172.139,00 -44.131.163,00 -22.368.562,00 153.572.634,00 11.380.504,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 18.570.899,00 13.182.036,00 6.681.519,00 -45.872.345,00 -3.793.501,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -86.313.617,00 -69.549.265,00 -22.265.264,00 137.640.084,00 8.672.291,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.525.739.052,00 889.773.078,00 454.329.887,00 1.459.827.661,00 838.911.049,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 8.000.143.208,00 7.122.931.933,00 6.099.945.679,00 4.939.922.370,00 3.528.804.722,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.777.892.613,00 1.536.370.444,00 1.731.740.287,00 1.566.586.803,00 1.114.056.971,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.895.334.978,00 1.838.409.872,00 1.300.528.496,00 1.264.477.581,00 861.742.382,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 974.964.539,00 675.282.386,00 414.351.467,00 635.170.444,00 214.735.047,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 920.370.439,00 1.163.127.486,00 886.177.029,00 629.307.137,00 647.007.335,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.712.913.215,00 3.126.466.369,00 2.520.723.871,00 1.739.360.491,00 1.360.674.904,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.098.094,00 6.019.205,00 7.726.730,00 2.657.912,00 2.571.852,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 609.904.308,00 615.666.043,00 539.226.295,00 366.839.583,00 189.758.613,00
ARA TOPLAM 8.000.143.208,00 7.122.931.933,00 6.099.945.679,00 4.939.922.370,00 3.528.804.722,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.688.845.068,00 1.545.233.491,00 1.322.535.369,00 1.170.724.223,00 1.059.927.062,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 807.252.476,00 766.762.526,00 694.148.188,00 629.264.236,00 600.033.694,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 549.395.868,00 515.313.324,00 463.962.174,00 438.576.994,00 355.601.161,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 232.517.719,00 174.620.384,00 109.548.047,00 33.622.002,00 68.087.096,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 9.688.988.276,00 8.668.165.424,00 7.422.481.048,00 6.110.646.593,00 4.588.731.784,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.676.476.162,00 5.991.467.444,00 5.402.410.115,00 3.366.757.709,00 2.496.567.778,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.877.441.837,00 1.991.480.723,00 610.619.887,00 0,00 50.622.917,00
- Banka Kredileri 1.877.441.837,00 1.991.480.723,00 610.619.887,00 0,00 50.622.917,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.003.074.002,00 366.307.822,00 1.305.914.280,00 579.577.767,00 528.762.046,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.036.627,00 3.429.137,00 3.540.045,00 2.414.639,00 1.780.385,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.090.913.716,00 3.171.231.064,00 2.987.367.431,00 2.409.463.644,00 1.593.464.268,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 141.768.986,00 115.908.235,00 137.033.216,00 180.945.657,00 58.740.948,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.949.144.730,00 3.055.322.829,00 2.850.334.215,00 2.228.517.987,00 1.534.723.320,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 89.617.433,00 66.602.664,00 91.436.801,00 77.664.295,00 42.512.667,00
Diğer Borçlar 70.101.654,00 76.235.657,00 85.199.285,00 61.519.026,00 12.492.644,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 70.101.654,00 76.235.657,00 85.199.285,00 61.519.026,00 12.492.644,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 314.273.977,00 129.640.954,00 115.466.353,00 173.947.802,00 169.630.115,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 142.276.804,00 101.713.266,00 127.772.308,00 17.838,00 40.828.486,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 85.420.610,00 84.778.441,00 75.036.193,00 60.875.135,00 54.344.353,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.594.779,00 15.527.656,00 12.853.697,00 6.501.091,00 7.219.011,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 71.825.831,00 69.250.785,00 62.182.496,00 54.374.044,00 47.125.342,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 635.778.964,00 935.930.804,00 714.746.948,00 692.894.786,00 662.086.520,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 452.020.442,00 759.433.137,00 571.945.500,00 555.263.920,00 555.756.008,00
Banka Kredileri 439.615.393,00 744.386.570,00 554.583.722,00 537.231.153,00 543.842.147,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 293.718,00 356.262,00 411.080,00 426.967,00 282.088,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 183.758.522,00 176.497.667,00 142.801.448,00 137.630.866,00 106.330.512,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 117.161.828,00 112.722.826,00 79.157.718,00 76.294.116,00 57.900.274,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 66.596.694,00 63.774.841,00 63.643.730,00 61.336.750,00 48.430.238,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.312.255.126,00 6.927.398.248,00 6.117.157.063,00 4.059.652.495,00 3.158.654.298,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.376.733.150,00 1.740.767.176,00 1.305.323.985,00 2.050.994.098,00 1.430.077.486,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.376.733.150,00 1.740.767.176,00 1.305.323.985,00 2.050.994.098,00 1.430.077.486,00
Ödenmiş Sermaye 53.369.000,00 53.369.000,00 53.369.000,00 53.369.000,00 53.369.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 39.014.356,00 39.014.356,00 39.014.356,00 39.014.356,00 39.014.356,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -86.506.607,00 -87.783.231,00 -62.261.831,00 -62.365.129,00 -49.140.792,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -86.506.607,00 -87.783.231,00 -62.261.831,00 -62.365.129,00 -49.140.792,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -86.506.607,00 -87.783.231,00 -62.261.831,00 -62.365.129,00 -49.140.792,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 48.548.649,00 66.589.625,00 88.352.226,00 110.720.788,00 -31.471.342,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 48.548.649,00 66.589.625,00 88.352.226,00 110.720.788,00 -31.471.342,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 238.702.293,00 238.702.293,00 238.702.293,00 118.969.138,00 118.969.138,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 477.121.790,00 477.121.790,00 477.121.790,00 474.667.368,00 474.667.368,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.612.052.669,00 959.322.343,00 476.595.151,00 1.322.187.577,00 830.238.758,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 9.688.988.276,00 8.668.165.424,00 7.422.481.048,00 6.110.646.593,00 4.588.731.784,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi