Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu TTRAK
Sektör Traktör, biçerdöver ve diğer tarım makine ve aletleri ile bunların motor ve parçalarının tasarım ve üretimini gerçekleştirmek
Adres Güvercin Yolu 111 - 112 06560 Gazi/Ankara
Telefon (0312) 211 01 90
Faks (0312) 211 03 73
Web http://www.turktraktor.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 13.342.250,00 25,00
CNH Osterreich GmbH 20.013.375,00 37,50
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 20.013.375,00 37,50
Toplam 53.369.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
25.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
20.03.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
21.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
03.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
01.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.10.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
25.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
09.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
01.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
02.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
12.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
15.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,17
15.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
16.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.576.419.981,00 2.683.930.780,00 6.243.308.297,00 3.802.684.784,00 2.178.599.530,00
Satışların Maliyeti (-) -4.541.690.859,00 -2.182.311.267,00 -4.935.311.548,00 -3.059.685.023,00 -1.799.070.032,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.034.729.122,00 501.619.513,00 1.307.996.749,00 742.999.761,00 379.529.498,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.034.729.122,00 501.619.513,00 1.307.996.749,00 742.999.761,00 379.529.498,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -81.473.852,00 -39.062.921,00 -135.978.315,00 -86.545.627,00 -57.638.809,00
Pazarlama Giderleri (-) -140.682.514,00 -66.012.113,00 -204.493.061,00 -132.373.625,00 -87.754.059,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -26.878.065,00 -14.230.418,00 -39.482.108,00 -33.621.271,00 -22.948.810,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 715.500.112,00 272.270.338,00 375.061.140,00 293.070.017,00 193.850.117,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -766.670.471,00 -283.965.473,00 -368.209.225,00 -294.905.984,00 -184.835.489,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 734.524.332,00 370.618.926,00 934.895.180,00 488.623.271,00 220.202.448,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 496.615,00 -15.820,00 1.547.174,00 915.877,00 761.088,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 735.020.947,00 370.603.106,00 936.442.354,00 489.539.148,00 220.963.536,00
Finansman Gelirleri 183.795.799,00 114.661.346,00 200.138.332,00 116.019.097,00 62.691.504,00
Finansman Giderleri (-) -120.349.735,00 -64.367.283,00 -262.870.030,00 -190.783.151,00 -119.343.734,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 798.467.011,00 420.897.169,00 873.710.656,00 414.775.094,00 164.311.306,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -190.006.111,00 -72.639.259,00 -97.267.613,00 -54.335.214,00 -3.749.676,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -275.501.897,00 -121.613.806,00 -30.299.815,00 -72.876.015,00 -1.321.556,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 85.495.786,00 48.974.547,00 -66.967.798,00 18.540.801,00 -2.428.120,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 608.460.900,00 348.257.910,00 776.443.043,00 360.439.880,00 160.561.630,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 608.460.900,00 348.257.910,00 776.443.043,00 360.439.880,00 160.561.630,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 608.460.900,00 348.257.910,00 776.443.043,00 360.439.880,00 160.561.630,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,11 0,07 0,15 0,07 0,03
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.103.226,00 296.081,00 -3.458.665,00 -1.062.868,00 -803.966,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.629.032,00 370.101,00 -4.434.186,00 -1.362.651,00 -1.030.726,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 525.806,00 -74.020,00 975.521,00 299.783,00 226.760,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 525.806,00 -74.020,00 975.521,00 299.783,00 226.760,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 16.037.722,00 7.616.102,00 4.167.794,00 -2.582.139,00 365.598,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -5.345.907,00 -1.904.025,00 -1.175.532,00 728.296,00 -103.117,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 13.934.496,00 7.912.183,00 709.129,00 -3.645.007,00 -438.368,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 622.395.396,00 356.170.093,00 777.152.172,00 356.794.873,00 160.123.262,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.676.976.234,00 3.393.061.903,00 3.668.749.558,00 2.762.746.525,00 2.027.574.910,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.446.478.495,00 1.521.128.040,00 1.890.430.861,00 1.411.939.796,00 856.925.144,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.003.609.738,00 788.621.044,00 795.646.399,00 583.289.370,00 561.401.404,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 334.566.348,00 75.638.152,00 200.103.564,00 164.924.754,00 139.751.974,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 669.043.390,00 712.982.892,00 595.542.835,00 418.364.616,00 421.649.430,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.049.563.166,00 974.173.154,00 870.863.728,00 707.822.443,00 553.764.070,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.781.179,00 3.743.456,00 893.204,00 2.718.200,00 4.080.381,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 14.987.631,00
Diğer Dönen Varlıklar 173.543.656,00 105.396.209,00 110.915.366,00 56.976.716,00 36.416.280,00
ARA TOPLAM 3.676.976.234,00 3.393.061.903,00 3.668.749.558,00 2.762.746.525,00 2.027.574.910,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.051.418.749,00 961.276.956,00 923.256.003,00 967.787.511,00 954.129.187,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 580.128.001,00 546.340.035,00 554.083.801,00 544.146.899,00 555.602.721,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 350.524.703,00 338.924.027,00 336.745.515,00 306.073.622,00 300.036.903,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 84.832.519,00 51.153.336,00 4.156.834,00 90.893.523,00 69.020.166,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.728.394.983,00 4.354.338.859,00 4.592.005.561,00 3.730.534.036,00 2.981.704.097,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.817.395.675,00 2.400.987.906,00 2.025.020.133,00 1.662.988.403,00 1.110.113.214,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 70.043.750,00 70.029.167,00 70.014.583,00 70.014.583,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 531.419.010,00 249.832.989,00 182.448.514,00 274.426.501,00 280.902.156,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.224.868,00 2.509.999,00 3.363.004,00 3.645.212,00 4.276.361,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.755.058.142,00 1.632.105.480,00 1.478.165.012,00 1.082.991.440,00 631.951.702,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 90.406.558,00 84.875.804,00 80.229.217,00 60.602.115,00 50.888.115,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.664.651.584,00 1.547.229.676,00 1.397.935.795,00 1.022.389.325,00 581.063.587,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 35.319.515,00 24.757.938,00 44.957.543,00 42.180.451,00 32.877.392,00
Diğer Borçlar 48.416.409,00 17.845.342,00 29.161.492,00 34.484.716,00 26.211.768,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 48.416.409,00 17.845.342,00 29.161.492,00 34.484.716,00 26.211.768,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 218.328.941,00 232.930.018,00 157.136.571,00 81.647.069,00 33.662.419,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 170.168.517,00 117.875.342,00 19.392.412,00 43.808.473,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 54.774.859,00 51.963.131,00 40.095.506,00 29.166.055,00 30.224.079,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.518.093,00 7.095.936,00 4.645.214,00 3.747.606,00 6.483.565,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 45.256.766,00 44.867.195,00 35.450.292,00 25.418.449,00 23.740.514,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 697.437.475,00 1.006.014.423,00 1.125.818.991,00 1.046.736.495,00 1.047.453.356,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 594.715.039,00 914.271.970,00 1.041.812.686,00 975.848.468,00 981.783.871,00
Banka Kredileri 580.484.437,00 902.358.873,00 1.026.898.224,00 958.329.788,00 964.375.106,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 336.942,00 282.070,00 353.134,00 5.351.375,00 7.280.168,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 102.722.436,00 91.742.453,00 84.006.305,00 70.888.027,00 65.669.485,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 56.238.128,00 51.199.771,00 50.255.628,00 45.577.831,00 43.989.286,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 46.484.308,00 40.542.682,00 33.750.677,00 25.310.196,00 21.680.199,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.514.833.150,00 3.407.002.329,00 3.150.839.124,00 2.709.724.898,00 2.157.566.570,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.213.561.833,00 947.336.530,00 1.441.166.437,00 1.020.809.138,00 824.137.527,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.213.561.833,00 947.336.530,00 1.441.166.437,00 1.020.809.138,00 824.137.527,00
Ödenmiş Sermaye 53.369.000,00 53.369.000,00 53.369.000,00 53.369.000,00 53.369.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 39.014.356,00 39.014.356,00 39.014.356,00 39.014.356,00 39.014.356,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -48.535.805,00 -46.136.498,00 -46.432.579,00 -44.036.782,00 -43.777.880,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -48.535.805,00 -46.136.498,00 -46.432.579,00 -44.036.782,00 -43.777.880,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -48.535.805,00 -46.136.498,00 -46.432.579,00 -44.036.782,00 -43.777.880,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -26.814.124,00 -35.235.744,00 -42.851.846,00 -49.601.779,00 -46.654.042,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -26.814.124,00 -35.235.744,00 -42.851.846,00 -49.601.779,00 -46.654.042,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 118.969.138,00 118.969.138,00 145.353.605,00 145.353.605,00 145.353.605,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 474.667.368,00 474.667.368,00 521.839.858,00 521.839.858,00 521.839.858,00
Net Dönem Karı/Zararı 608.460.900,00 348.257.910,00 776.443.043,00 360.439.880,00 160.561.630,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.728.394.983,00 4.354.338.859,00 4.592.005.561,00 3.730.534.036,00 2.981.704.097,00
- Banka Kredileri 0,00 70.043.750,00 70.029.167,00 70.014.583,00 70.014.583,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi