Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,62
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 24,91
BIST-100'deki Ağırlığı 429.143.015.221,00
F/K Oranı 14,02
Piyasa Değ. / Defter Değ. 7,07
Dibe Uzaklık 24,95
Piyasa Değeri (USD) 1.124.900.853,77
Piyasa Değeri (TL) 4.117.418.350,00
Özsermaye (TL) 582.465.540,00
Sermaye (TL) 53.369.000,00
Net Kar (TL) 293.618.825,00
 

TÜRK TRAKTÖR Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
77,350 7 0,16 7 0,57 0 0,00
77,300 339 7,90 255 20,90 84 2,73
77,250 166 3,87 118 9,67 48 1,56
77,200 1.576 36,72 153 12,54 1.423 46,32
77,150 543 12,65 491 40,25 52 1,69
77,100 354 8,25 196 16,07 158 5,14
77,050 127 2,96 0 0,00 127 4,13
77,000 1.180 27,49 0 0,00 1.180 38,41
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
77,140 4.292 3.072 77,110 1.220 77,190
Konu Açıklama
BIST Kodu TTRAK
Sektör Traktör, biçerdöver ve diğer tarım makine ve aletleri ile bunların motor ve parçalarının tasarım ve üretimini gerçekleştirmek
Adres Güvercin Yolu 111 - 112 06560 Gazi/Ankara
Telefon (0312) 211 01 90
Faks (0312) 211 03 73
Web http://www.turktraktor.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CNH Osterreich GmbH 20.013.375,00 37,50
Diğer 13.342.250,00 25,00
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 20.013.375,00 37,50
Toplam 53.369.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
03.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
01.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.10.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
25.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
09.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
01.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
02.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
12.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
15.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,17
15.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
16.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.052.399.333,00 961.423.862,00 3.443.477.897,00 2.503.741.783,00 1.823.447.520,00
Satışların Maliyeti (-) -1.709.580.737,00 -793.140.160,00 -2.701.389.955,00 -1.974.465.570,00 -1.453.131.502,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 342.818.596,00 168.283.702,00 742.087.942,00 529.276.213,00 370.316.018,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 342.818.596,00 168.283.702,00 742.087.942,00 529.276.213,00 370.316.018,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -42.819.177,00 -21.298.320,00 -92.144.231,00 -57.265.561,00 -36.485.171,00
Pazarlama Giderleri (-) -93.174.838,00 -47.615.230,00 -181.608.258,00 -129.134.426,00 -90.725.273,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.438.052,00 -4.001.311,00 -13.518.325,00 -9.861.646,00 -6.669.081,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 120.260.582,00 86.083.147,00 250.999.953,00 156.480.616,00 77.931.599,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -98.000.423,00 -78.182.397,00 -202.798.307,00 -136.113.527,00 -71.874.238,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 221.646.688,00 103.269.591,00 503.018.774,00 353.381.669,00 242.493.854,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 263.059,00 47.062,00 75.224,00 29.696,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -11.970,00 -6.427,00 -17.885,00 -17.885,00 -17.885,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 221.897.777,00 103.310.226,00 503.076.113,00 353.393.480,00 242.475.969,00
Finansman Gelirleri 20.234.419,00 6.592.113,00 33.954.736,00 25.776.474,00 20.543.365,00
Finansman Giderleri (-) -85.850.235,00 -42.066.266,00 -148.891.217,00 -96.739.784,00 -56.592.207,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 156.281.961,00 67.836.073,00 388.139.632,00 282.430.170,00 206.427.127,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -18.384.792,00 -12.458.169,00 -18.343.343,00 -6.310.339,00 7.647.506,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -26.574.831,00 -22.228.203,00 -45.293.622,00 -67.968.310,00 -51.060.293,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 8.190.039,00 9.770.034,00 26.950.279,00 61.657.971,00 58.707.799,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 137.897.169,00 55.377.904,00 369.796.289,00 276.119.831,00 214.074.633,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 137.897.169,00 55.377.904,00 369.796.289,00 276.119.831,00 214.074.633,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 137.897.169,00 55.377.904,00 369.796.289,00 276.119.831,00 214.074.633,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.419.774,00 -163.746,00 -7.901.087,00 -2.897.998,00 -765.113,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -3.024.718,00 -204.682,00 -9.876.359,00 -3.622.497,00 -956.391,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 604.944,00 40.936,00 1.975.272,00 724.499,00 191.278,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 604.944,00 40.936,00 1.975.272,00 724.499,00 191.278,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -2.872.668,00 -1.838.300,00 -12.941.794,00 -3.960.600,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 718.166,00 459.576,00 3.235.449,00 990.150,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -5.292.442,00 -2.002.046,00 -20.842.881,00 -6.858.598,00 -765.113,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 132.604.727,00 53.375.858,00 348.953.408,00 269.261.233,00 213.309.520,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.799.262.305,00 1.971.941.761,00 1.582.985.377,00 1.391.305.263,00 1.491.382.595,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 459.781.662,00 389.760.384,00 228.417.481,00 112.309.594,00 91.025.656,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 737.613.746,00 837.430.048,00 650.791.909,00 553.169.806,00 586.400.599,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 163.715.622,00 102.127.946,00 73.020.072,00 95.961.687,00 131.188.837,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 573.898.124,00 735.302.102,00 577.771.837,00 457.208.119,00 455.211.762,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 471.667.719,00 593.161.894,00 556.452.036,00 586.444.247,00 646.713.116,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.581.898,00 2.939.133,00 1.085.645,00 1.368.561,00 2.032.845,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 11.986.128,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 126.617.280,00 148.650.302,00 134.252.178,00 138.013.055,00 165.210.379,00
ARA TOPLAM 1.799.262.305,00 1.971.941.761,00 1.582.985.377,00 1.391.305.263,00 1.491.382.595,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 757.490.626,00 737.725.135,00 719.205.693,00 724.535.716,00 708.411.567,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 462.353.392,00 459.131.221,00 458.901.767,00 453.151.799,00 466.459.032,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 190.068.652,00 181.638.734,00 178.086.580,00 153.310.435,00 128.544.635,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 85.565.954,00 86.323.351,00 76.052.805,00 107.264.425,00 102.790.882,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.556.752.931,00 2.709.666.896,00 2.302.191.070,00 2.115.840.979,00 2.199.794.162,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 925.106.232,00 1.181.228.616,00 786.815.955,00 670.234.197,00 1.113.510.330,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.189.386,00 312.776,00 110.427,00 504.337,00 605.416,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 562.039.765,00 580.553.269,00 494.129.585,00 367.000.000,00 617.534.059,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 28.097.242,00 37.183.339,00 59.798.079,00 16.793.180,00 23.196.785,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 533.942.523,00 543.369.930,00 434.331.506,00 350.206.820,00 594.337.274,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21.692.631,00 15.739.082,00 16.159.720,00 17.725.784,00 13.023.724,00
Diğer Borçlar 16.674.308,00 259.970.864,00 21.040.881,00 7.766.848,00 9.711.237,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 187.500.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.674.308,00 72.470.864,00 21.040.881,00 7.766.848,00 9.711.237,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 13.873.875,00 16.934.810,00 18.509.273,00 27.768.592,00 23.669.880,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.778.967,00 9.423.156,00 0,00 20.276.495,00 23.952.551,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 50.032.548,00 48.178.126,00 45.908.244,00 46.548.418,00 47.849.500,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.075.067,00 3.244.910,00 1.959.616,00 2.226.001,00 4.214.974,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 45.957.481,00 44.933.216,00 43.948.628,00 44.322.417,00 43.634.526,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.049.181.159,00 1.025.201.609,00 815.514.302,00 825.438.144,00 522.066.907,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 990.786.361,00 968.664.344,00 760.154.032,00 776.656.687,00 474.416.771,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 58.394.798,00 56.537.265,00 55.360.270,00 48.781.457,00 47.650.136,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.514.018,00 22.250.246,00 21.728.439,00 17.884.181,00 15.305.246,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 34.880.780,00 34.287.019,00 33.631.831,00 30.897.276,00 32.344.890,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.974.287.391,00 2.206.430.225,00 1.602.330.257,00 1.495.672.341,00 1.635.577.237,00
Ö Z K A Y N A K L A R 582.465.540,00 503.236.671,00 699.860.813,00 620.168.638,00 564.216.925,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 582.465.540,00 503.236.671,00 699.860.813,00 620.168.638,00 564.216.925,00
Ödenmiş Sermaye 53.369.000,00 53.369.000,00 53.369.000,00 53.369.000,00 53.369.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 39.014.356,00 39.014.356,00 39.014.356,00 39.014.356,00 39.014.356,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -20.868.541,00 -18.612.513,00 -18.448.767,00 -13.445.678,00 -11.312.793,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -20.868.541,00 -18.612.513,00 -18.448.767,00 -13.445.678,00 -11.312.793,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -20.868.541,00 -18.612.513,00 -18.448.767,00 -13.445.678,00 -11.312.793,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.814.462,00 -14.780.094,00 -12.941.794,00 -3.960.600,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -15.814.462,00 -14.780.094,00 -12.941.794,00 -3.960.600,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 155.839.108,00 224.728.662,00 199.995.507,00 199.995.507,00 199.995.507,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 238.597.910,00 169.708.356,00 74.645.222,00 74.645.222,00 74.645.222,00
Net Dönem Karı/Zararı 137.897.169,00 55.377.904,00 369.796.289,00 276.119.831,00 214.074.633,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.556.752.931,00 2.709.666.896,00 2.302.191.070,00 2.115.840.979,00 2.199.794.162,00