Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,93
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 24,82
BIST-100'deki Ağırlığı 6,38
F/K Oranı 8,60
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,51
Dibe Uzaklık 24,95
Piyasa Değeri (USD) 285.248.422,18
Piyasa Değeri (TL) 1.646.967.340,00
Özsermaye (TL) 656.664.423,00
Sermaye (TL) 53.369.000,00
Net Kar (TL) 191.487.532,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu TTRAK
Sektör Traktör, biçerdöver ve diğer tarım makine ve aletleri ile bunların motor ve parçalarının tasarım ve üretimini gerçekleştirmek
Adres Güvercin Yolu 111 - 112 06560 Gazi/Ankara
Telefon (0312) 211 01 90
Faks (0312) 211 03 73
Web http://www.turktraktor.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CNH Osterreich GmbH 20.013.375,00 37,50
Diğer 13.342.250,00 25,00
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 20.013.375,00 37,50
Toplam 53.369.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
21.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
03.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
01.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.10.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
25.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.03.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
25.03.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
09.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
01.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
02.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
12.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
15.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,17
15.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
16.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 817.964.375,00 3.908.943.513,00 3.000.998.985,00 2.124.846.690,00 1.047.973.517,00
Satışların Maliyeti (-) -722.037.404,00 -3.192.105.745,00 -2.441.509.745,00 -1.750.587.061,00 -876.065.230,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 95.926.971,00 716.837.768,00 559.489.240,00 374.259.629,00 171.908.287,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 95.926.971,00 716.837.768,00 559.489.240,00 374.259.629,00 171.908.287,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -24.052.966,00 -106.627.486,00 -72.212.187,00 -48.636.818,00 -24.180.548,00
Pazarlama Giderleri (-) -45.200.259,00 -181.028.075,00 -143.165.658,00 -107.234.775,00 -59.149.815,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.655.832,00 -18.263.385,00 -17.664.392,00 -12.122.541,00 -6.104.505,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 126.881.100,00 528.414.371,00 435.677.850,00 163.338.578,00 75.278.948,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -87.033.635,00 -504.108.447,00 -415.911.374,00 -149.283.881,00 -63.577.608,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 58.865.379,00 435.224.746,00 346.213.479,00 220.320.192,00 94.174.759,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.572.646,00 7.434.129,00 2.165.479,00 514.044,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -12.636,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 62.438.025,00 442.658.875,00 348.378.958,00 220.821.600,00 94.174.759,00
Finansman Gelirleri 34.025.736,00 86.516.387,00 74.698.111,00 30.396.889,00 17.406.033,00
Finansman Giderleri (-) -91.644.353,00 -272.791.678,00 -250.214.197,00 -110.648.804,00 -56.594.927,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.819.408,00 256.383.584,00 172.862.872,00 140.569.685,00 54.985.865,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.762.539,00 -16.276.935,00 -6.932.840,00 -3.815.678,00 1.215.199,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 9.852.635,00 -2.552.548,00 -1.796.112,00 -13.624.315,00 -16.413.098,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -7.090.096,00 -13.724.387,00 -5.136.728,00 9.808.637,00 17.628.297,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 7.581.947,00 240.106.649,00 165.930.032,00 136.754.007,00 56.201.064,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 7.581.947,00 240.106.649,00 165.930.032,00 136.754.007,00 56.201.064,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 7.581.947,00 240.106.649,00 165.930.032,00 136.754.007,00 56.201.064,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,05 0,03 0,03 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.347.473,00 -15.102.807,00 -7.340.528,00 -4.964.584,00 732.942,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.727.530,00 -19.362.573,00 -9.410.933,00 -6.364.851,00 939.669,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 380.057,00 4.259.766,00 2.070.405,00 1.400.267,00 -206.727,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 380.057,00 4.259.766,00 2.070.405,00 1.400.267,00 -206.727,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -1.427.773,00 -30.915.611,00 -48.246.258,00 -16.288.130,00 -8.273.211,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -20.882.218,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 402.705,00 8.719.788,00 13.607.920,00 4.594.088,00 2.333.470,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.775.246,00 -46.018.418,00 -55.586.786,00 -21.252.714,00 -7.540.269,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 4.806.701,00 194.088.231,00 110.343.246,00 115.501.293,00 48.660.795,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.355.265.102,00 2.162.519.652,00 2.262.017.637,00 2.151.692.907,00 1.916.784.947,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 599.421.447,00 412.668.530,00 326.611.701,00 154.714.426,00 91.967.063,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 637.320.776,00 448.664.439,00 593.463.332,00 832.233.273,00 831.629.179,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 260.838.421,00 150.186.703,00 205.993.973,00 230.104.086,00 138.073.081,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 376.482.355,00 298.477.736,00 387.469.359,00 602.129.187,00 693.556.098,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 920.215.345,00 1.084.438.951,00 1.122.075.059,00 955.334.332,00 819.615.708,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.359.178,00 1.083.524,00 3.041.846,00 3.781.831,00 1.882.776,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 26.846.178,00 14.440.995,00 14.086.337,00 0,00 5.016.156,00
Diğer Dönen Varlıklar 167.102.178,00 201.223.213,00 202.739.362,00 205.629.045,00 166.674.065,00
ARA TOPLAM 2.355.265.102,00 2.162.519.652,00 2.262.017.637,00 2.151.692.907,00 1.916.784.947,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 977.265.289,00 930.733.936,00 876.246.568,00 841.058.170,00 827.822.649,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 595.681.755,00 590.236.861,00 524.161.217,00 501.633.282,00 498.817.126,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 275.842.868,00 268.746.661,00 243.528.454,00 231.172.414,00 223.224.993,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 62.455.717,00 68.763.051,00 80.049.481,00 85.310.876,00 89.262.924,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.332.530.391,00 3.093.253.588,00 3.138.264.205,00 2.992.751.077,00 2.744.607.596,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.625.034.790,00 1.082.294.860,00 959.645.217,00 1.150.123.859,00 1.111.908.441,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 166.454,00 85.033.786,00 85.401.238,00 133.034.538,00 1.218.360,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.861.269,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 479.869.972,00 512.580.726,00 520.690.685,00 681.155.486,00 809.850.857,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 32.075.903,00 38.378.018,00 22.734.001,00 30.147.419,00 37.425.082,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 447.794.069,00 474.202.708,00 497.956.684,00 651.008.067,00 772.425.775,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.484.109,00 21.249.691,00 27.146.194,00 19.582.975,00 14.495.416,00
Diğer Borçlar 16.301.851,00 13.065.251,00 15.988.365,00 27.918.227,00 43.567.486,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.301.851,00 13.065.251,00 15.988.365,00 27.918.227,00 43.567.486,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.604.459,00 24.956.098,00 20.299.179,00 14.840.179,00 10.572.506,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 4.746.969,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 38.333.168,00 36.823.169,00 42.744.173,00 48.152.390,00 48.201.917,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.650.503,00 1.807.491,00 3.242.377,00 4.695.324,00 3.267.713,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 34.682.665,00 35.015.678,00 39.501.796,00 43.457.066,00 44.934.204,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.050.831.178,00 1.359.101.006,00 1.610.506.251,00 1.269.356.434,00 1.126.268.869,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 995.733.125,00 1.303.202.597,00 1.549.459.782,00 1.205.005.001,00 1.062.600.876,00
Banka Kredileri 970.824.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.716.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 55.098.053,00 55.898.409,00 61.046.469,00 64.351.433,00 63.667.993,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 34.366.471,00 34.199.225,00 31.369.249,00 29.422.968,00 25.503.447,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 20.731.582,00 21.699.184,00 29.677.220,00 34.928.465,00 38.164.546,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.675.865.968,00 2.441.395.866,00 2.570.151.468,00 2.419.480.293,00 2.238.177.310,00
Ö Z K A Y N A K L A R 656.664.423,00 651.857.722,00 568.112.737,00 573.270.784,00 506.430.286,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 656.664.423,00 651.857.722,00 568.112.737,00 573.270.784,00 506.430.286,00
Ödenmiş Sermaye 53.369.000,00 53.369.000,00 53.369.000,00 53.369.000,00 53.369.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 39.014.356,00 39.014.356,00 39.014.356,00 39.014.356,00 39.014.356,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -38.024.555,00 -36.677.082,00 -28.914.803,00 -26.538.859,00 -20.841.333,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -38.024.555,00 -36.677.082,00 -28.914.803,00 -26.538.859,00 -20.841.333,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -38.024.555,00 -36.677.082,00 -28.914.803,00 -26.538.859,00 -20.841.333,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -55.007.322,00 -53.579.549,00 -70.910.196,00 -38.952.068,00 -30.937.149,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -55.007.322,00 -53.579.549,00 -70.910.196,00 -38.952.068,00 -30.937.149,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 135.620.450,00 135.620.450,00 135.620.450,00 135.620.450,00 135.620.450,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 519.679.547,00 279.572.898,00 279.572.898,00 279.572.898,00 279.572.898,00
Net Dönem Karı/Zararı 7.581.947,00 240.106.649,00 165.930.032,00 136.754.007,00 56.201.064,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.332.530.391,00 3.093.253.588,00 3.138.264.205,00 2.992.751.077,00 2.744.607.596,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi