Geri Dön

TSPOR | Trabzonspor Sportif


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TSPOR
Sektör SPORTİF İDMAN FAALİYETLERİ ,SÖZLEŞMEDE YAZILI HUSUSLAR
Adres MEHMET ALİ YILMAZ TESİSLERİ, HAVAALANI ALTI ,TRABZON
Telefon 0.462.3250967
Faks 0.462.3259403
Web trabzonspor.org.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 500.000.000,00 100,00
TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A Ş 255.001.647,50 51,00
DİĞER 244.998.352,50 49,00
Toplam 1.000.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
28.12.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,67
18.02.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,12
07.01.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,32
26.07.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
13.02.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
16.01.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,17
30.10.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,19
10.10.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 415.109.949,00 656.637.515,00 383.639.084,00 227.760.271,00 102.659.519,00
Satışların Maliyeti (-) -379.795.483,00 -867.187.868,00 -570.436.653,00 -321.736.007,00 -125.238.648,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 35.314.466,00 -210.550.353,00 -186.797.569,00 -93.975.736,00 -22.579.129,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 35.314.466,00 -210.550.353,00 -186.797.569,00 -93.975.736,00 -22.579.129,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -14.424.439,00 -27.024.635,00 -18.675.558,00 -10.064.323,00 -5.183.882,00
Pazarlama Giderleri (-) -12.036.840,00 -18.028.168,00 -14.297.127,00 -7.256.624,00 -4.290.099,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 41.239.001,00 245.372.146,00 153.462.184,00 102.195.406,00 32.569.431,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -47.450.179,00 -234.519.226,00 -148.753.003,00 -81.306.820,00 -14.591.892,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.642.009,00 -244.750.236,00 -215.061.073,00 -90.408.097,00 -14.075.571,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 356.049.103,00 26.897.211,00 338.979,00 338.979,00 18.065.116,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -60.348.311,00 -14.928.815,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 298.342.801,00 -232.781.840,00 -214.722.094,00 -90.069.118,00 3.989.545,00
Finansman Gelirleri 121.043,00 204.112.293,00 5.702.099,00 1.631.279,00 169.661,00
Finansman Giderleri (-) -27.083.099,00 -295.059.130,00 -202.205.268,00 -152.674.841,00 -68.145.193,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 271.380.745,00 -323.728.677,00 -411.225.263,00 -241.112.680,00 -63.985.987,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -7.808.496,00 -11.534.349,00 -6.829.186,00 -3.282.011,00 -2.760.468,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -8.216.909,00 -10.712.010,00 -6.885.019,00 -3.258.452,00 -2.719.740,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 408.413,00 -822.339,00 55.833,00 -23.559,00 -40.728,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 263.572.249,00 -335.263.026,00 -418.054.449,00 -244.394.691,00 -66.746.455,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 263.572.249,00 -335.263.026,00 -418.054.449,00 -244.394.691,00 -66.746.455,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 263.572.249,00 -335.263.026,00 -418.054.449,00 -244.394.691,00 -66.746.455,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,28
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.397.741,00 147.205.756,00 -163.654,00 29.820,00 -59.097,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 165.150.000,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.397.741,00 -1.663.250,00 0,00 29.820,00 -59.097,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -16.280.994,00 -163.654,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.397.741,00 147.205.756,00 -163.654,00 29.820,00 -59.097,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 264.969.990,00 -188.057.270,00 -418.218.103,00 -244.364.871,00 -66.805.552,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 234.006,00 -163.654,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.286.833.687,00 568.208.642,00 193.937.262,00 185.687.676,00 214.807.605,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 23.677.305,00 21.491.360,00 6.398.384,00 6.707.114,00 30.021.596,00
Finansal Yatırımlar 22.544,00 522.817,00 522.817,00 522.817,00 36.840,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 22.544,00 522.817,00 522.817,00 522.817,00 36.840,00
Ticari Alacaklar 731.348.514,00 149.888.717,00 124.581.100,00 66.100.386,00 96.163.579,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 731.348.514,00 149.888.717,00 124.581.100,00 66.100.386,00 96.163.579,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 372.280.193,00 330.482.380,00 23.124.967,00 72.297.569,00 63.106.920,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 363.712.893,00 329.777.361,00 22.659.196,00 50.697.020,00 62.594.469,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.567.300,00 705.019,00 465.771,00 21.600.549,00 512.451,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 92.593.570,00 44.748.275,00 17.673.710,00 19.900.667,00 17.923.001,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 60.028.344,00 12.511.200,00 6.365.880,00 19.668.331,00 7.362.250,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 6.883.217,00 8.563.893,00 15.270.404,00 490.792,00 193.419,00
ARA TOPLAM 1.286.833.687,00 568.208.642,00 193.937.262,00 185.687.676,00 214.807.605,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.282.034.321,00 1.032.512.323,00 804.402.835,00 674.513.215,00 695.321.184,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 14.000.000,00 14.000.000,00 7.275.989,00 7.275.989,00 7.275.989,00
Maddi Duran Varlıklar 266.758.832,00 245.138.665,00 99.736.125,00 81.081.407,00 57.355.784,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 795.055.561,00 587.457.023,00 585.724.225,00 470.953.074,00 511.892.720,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.568.868.008,00 1.600.720.965,00 998.340.097,00 860.200.891,00 910.128.789,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.537.210.828,00 948.721.090,00 607.517.518,00 366.911.290,00 272.598.646,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 180.277,00 108.288,00 182.439,00 77.704,00 89.919,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 177.826.497,00 203.725.507,00 69.794.507,00 72.864.118,00 35.066.395,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 529.387,00 516.947,00 0,00 400.368,00 624.645,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 682.844.221,00 315.696.897,00 280.696.060,00 124.665.965,00 77.464.024,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 682.844.221,00 315.696.897,00 280.696.060,00 124.665.965,00 77.464.024,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 288.933.088,00 147.677.796,00 93.653.776,00 47.718.711,00 54.179.139,00
Diğer Borçlar 192.160.706,00 217.240.807,00 90.832.633,00 71.249.923,00 53.382.483,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 52.773.348,00 53.770.459,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 139.387.358,00 163.470.348,00 90.832.633,00 71.249.923,00 53.382.483,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 178.187.499,00 48.779.502,00 65.868.586,00 47.248.505,00 47.164.607,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.216.909,00 10.712.010,00 2.822.661,00 466.670,00 2.719.740,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.067.455,00 4.780.283,00 3.666.856,00 2.619.694,00 2.532.339,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.876.293,00 1.869.430,00 1.228.655,00 1.001.621,00 1.126.242,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.191.162,00 2.910.853,00 2.438.201,00 1.618.073,00 1.406.097,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.794.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.566.165.513,00 1.451.357.062,00 1.420.340.599,00 1.348.954.389,00 1.315.635.612,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.143.078.996,00 1.158.852.863,00 1.158.846.470,00 1.109.261.616,00 1.095.464.934,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.584.475,00 3.231.917,00 2.135.498,00 1.819.155,00 1.680.187,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.584.475,00 3.231.917,00 2.135.498,00 1.819.155,00 1.680.187,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22.376.453,00 22.724.298,00 5.524.218,00 5.610.012,00 5.661.693,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.103.376.341,00 2.400.078.152,00 2.027.858.117,00 1.715.865.679,00 1.588.234.258,00
Ö Z K A Y N A K L A R -534.508.333,00 -799.357.187,00 -1.029.518.020,00 -855.664.788,00 -678.105.469,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -534.508.333,00 -799.357.187,00 -1.029.518.020,00 -855.664.788,00 -678.105.469,00
Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -150.563.000,00 -150.563.000,00 -150.563.000,00 -150.563.000,00 -150.563.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.698.354,00 1.698.354,00 1.698.354,00 1.698.354,00 1.698.354,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 200.023.118,00 198.746.513,00 51.377.103,00 51.570.577,00 51.481.660,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 200.023.118,00 198.746.513,00 51.377.103,00 51.570.577,00 51.481.660,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.081.882,00 -2.358.487,00 -1.092.897,00 -899.423,00 -988.340,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.213.428,00 13.213.428,00 13.213.428,00 13.213.428,00 13.213.428,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.409.380.036,00 -1.074.117.010,00 -1.074.117.010,00 -1.074.117.010,00 -1.074.117.010,00
Net Dönem Karı/Zararı 263.572.249,00 -335.263.026,00 -418.054.449,00 -244.394.691,00 -66.746.455,00
Diğer Yedekler 46.924.504,00 46.924.504,00 46.924.504,00 46.924.504,00 46.924.504,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.568.868.008,00 1.600.720.965,00 998.340.097,00 860.200.891,00 910.128.789,00
Banka Kredileri 0,00 1.001.241.057,00 1.156.683.882,00 1.107.099.028,00 1.093.302.346,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 157.611.806,00 2.162.588,00 2.162.588,00 2.162.588,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi