Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TSPOR
Sektör SPORTİF İDMAN FAALİYETLERİ ,SÖZLEŞMEDE YAZILI HUSUSLAR
Adres TRABZONSPOR MEHMET ALI YILMAZ TESISLERI HAVAALANI MERKEZ TRABZON
Telefon 0462 3250967
Faks 0462 3259403
Web http://www.trabzonspor.org.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 115.770.630,50 48,97
TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A Ş 120.620.000,50 51,03
Toplam 236.390.631,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
18.02.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,12
07.01.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,32
26.07.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
13.02.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
16.01.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,17
30.10.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,19
10.10.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 278.945.620,00 190.928.395,00 361.740.062,00 254.009.444,00 187.082.189,00
Satışların Maliyeti (-) -140.474.129,00 -64.641.277,00 -280.741.567,00 -217.937.932,00 -140.222.734,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 138.471.491,00 126.287.118,00 80.998.495,00 36.071.512,00 46.859.455,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 138.471.491,00 126.287.118,00 80.998.495,00 36.071.512,00 46.859.455,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.777.723,00 -6.944.825,00 -21.657.888,00 -15.655.787,00 -11.380.863,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22.516.918,00 15.448.478,00 105.142.086,00 66.596.444,00 51.782.431,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -20.768.309,00 -14.850.844,00 -54.172.519,00 -70.142.845,00 -50.942.844,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 131.442.377,00 119.939.927,00 110.310.174,00 16.869.324,00 36.318.179,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 131.442.377,00 119.939.927,00 110.310.174,00 16.869.324,00 36.318.179,00
Finansman Gelirleri 18.130.031,00 11.053.600,00 12.835.839,00 23.512.787,00 9.321.191,00
Finansman Giderleri (-) -79.717.223,00 -24.103.770,00 -189.159.581,00 -103.594.459,00 -77.715.993,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 69.855.185,00 106.889.757,00 -66.013.568,00 -63.212.348,00 -32.076.623,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 69.855.185,00 106.889.757,00 -66.013.568,00 -63.212.348,00 -32.076.623,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 69.855.185,00 106.889.757,00 -66.013.568,00 -63.212.348,00 -32.076.623,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 69.855.185,00 106.889.757,00 -66.013.568,00 -63.212.348,00 -32.076.623,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,30 0,45 -0,49 -0,63 -0,32
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -87.474,00 7.399,00 -201.014,00 -57.668,00 -57.668,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -87.474,00 0,00 -201.014,00 -57.668,00 -57.668,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -87.474,00 7.399,00 -201.014,00 -57.668,00 -57.668,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 69.767.711,00 106.897.156,00 -66.214.582,00 -63.270.016,00 -32.134.291,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 188.608.107,00 242.695.111,00 75.083.723,00 101.449.067,00 87.804.808,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 50.749.248,00 9.831.929,00 5.252.594,00 14.000.808,00 3.798.666,00
Finansal Yatırımlar 2.354.843,00 2.658.223,00 2.204.707,00 1.991.052,00 1.040.601,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 2.354.843,00 2.658.223,00 2.204.707,00 1.991.052,00 1.040.601,00
Ticari Alacaklar 123.254.462,00 152.077.064,00 57.113.401,00 74.659.810,00 71.189.406,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 123.254.462,00 152.077.064,00 57.113.401,00 74.659.810,00 71.189.406,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 402.870,00 60.308.280,00 10.494,00 15.759,00 21.211,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 60.308.280,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 402.870,00 0,00 10.494,00 15.759,00 21.211,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 11.222.539,00 17.754.960,00 10.477.216,00 10.760.035,00 11.717.926,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 624.145,00 64.655,00 25.311,00 21.603,00 36.998,00
ARA TOPLAM 188.608.107,00 242.695.111,00 75.083.723,00 101.449.067,00 87.804.808,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 552.753.434,00 546.567.931,00 505.129.265,00 306.621.584,00 344.681.228,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 5.985.822,00 5.500.906,00 3.475.409,00 3.706.123,00 3.802.890,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 349.791.848,00 389.807.224,00 372.530.576,00 85.070.510,00 118.217.608,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 741.361.541,00 789.263.042,00 580.212.988,00 408.070.651,00 432.486.036,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 386.225.427,00 285.682.563,00 624.974.889,00 556.487.395,00 579.613.896,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.615,00 27.958.977,00 130.525.117,00 49.381.931,00 70.800.120,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 192.269.956,00 37.766.855,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 37.693.723,00 47.286.223,00 137.667.671,00 93.479.138,00 118.550.909,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 48.253.668,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 37.693.723,00 47.286.223,00 89.414.003,00 93.479.138,00 118.550.909,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 54.699.004,00 68.754.825,00 108.842.949,00 90.774.757,00 94.032.723,00
Diğer Borçlar 37.848.003,00 43.360.138,00 30.042.891,00 35.147.237,00 28.828.278,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.089.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 35.758.493,00 43.360.138,00 30.042.891,00 35.147.237,00 28.828.278,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 60.358.746,00 57.250.505,00 14.530.406,00 24.245.953,00 35.234.889,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.353.380,00 3.305.040,00 49.382.810,00 72.072.322,00 62.788.486,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 213.475,00 256.367,00 266.773,00 305.292,00 307.468,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.139.905,00 3.048.673,00 49.116.037,00 71.767.030,00 62.481.018,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 805.686.223,00 917.001.143,00 475.555.919,00 489.732.186,00 465.889.951,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 742.953.378,00 854.455.536,00 428.355.914,00 444.131.977,00 414.367.826,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 459.640,00 318.429,00 401.083,00 424.638,00 374.992,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 459.640,00 318.429,00 401.083,00 424.638,00 374.992,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.191.911.650,00 1.202.683.706,00 1.100.530.808,00 1.046.219.581,00 1.045.503.847,00
Ö Z K A Y N A K L A R -450.550.109,00 -413.420.664,00 -520.317.820,00 -638.148.930,00 -613.017.811,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -450.550.109,00 -413.420.664,00 -520.317.820,00 -638.148.930,00 -613.017.811,00
Ödenmiş Sermaye 236.390.631,00 236.390.631,00 236.390.631,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -420.007,00 -325.134,00 -332.533,00 -189.187,00 -189.187,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -420.007,00 -325.134,00 -332.533,00 -189.187,00 -189.187,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -420.007,00 -325.134,00 -332.533,00 -189.187,00 -189.187,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.144.076,00 13.144.076,00 13.144.076,00 13.144.076,00 13.144.076,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -816.075.548,00 -816.075.548,00 -750.061.980,00 -747.221.428,00 -740.823.631,00
Net Dönem Karı/Zararı 69.855.185,00 106.889.757,00 -66.013.568,00 -63.212.348,00 -32.076.623,00
Diğer Yedekler 46.924.504,00 46.924.504,00 46.924.504,00 46.924.504,00 46.924.504,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 741.361.541,00 789.263.042,00 580.212.988,00 408.070.651,00 432.486.036,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi