Geri Dön

TSPOR | Trabzonspor Sportif


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,67
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 48,99
BIST-100'deki Ağırlığı 3,97
F/K Oranı -4,59
Piyasa Değ. / Defter Değ. -3,33
Dibe Uzaklık 49,00
Piyasa Değeri (USD) 129.741.669,36
Piyasa Değeri (TL) 3.530.711.945,09
Özsermaye (TL) -1.059.496.569,00
Sermaye (TL) 526.186.579,00
Net Kar (TL) -769.152.893,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TSPOR
Sektör SPORTİF İDMAN FAALİYETLERİ ,SÖZLEŞMEDE YAZILI HUSUSLAR
Adres MEHMET ALİ YILMAZ TESİSLERİ, HAVAALANI ALTI ,TRABZON
Telefon 0.462.3250967
Faks 0.462.3259403
Web trabzonspor.org.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 500.000.000,00 100,00
TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A Ş 255.001.647,50 51,00
DİĞER 244.998.352,50 49,00
Toplam 1.000.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 9.437.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.12.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,67
18.02.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,12
07.01.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,32
26.07.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
13.02.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
16.01.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,17
30.10.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,19
10.10.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
Gelir Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.042.093.385,00 877.137.477,00 644.073.177,00 415.109.949,00 656.637.515,00
Satışların Maliyeti (-) -1.794.762.550,00 -1.249.845.298,00 -908.573.647,00 -379.795.483,00 -867.187.868,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -752.669.165,00 -372.707.821,00 -264.500.470,00 35.314.466,00 -210.550.353,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -752.669.165,00 -372.707.821,00 -264.500.470,00 35.314.466,00 -210.550.353,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -71.486.290,00 -59.123.498,00 -36.763.402,00 -14.424.439,00 -27.024.635,00
Pazarlama Giderleri (-) -29.640.149,00 -27.028.895,00 -17.938.023,00 -12.036.840,00 -18.028.168,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 206.884.801,00 175.546.245,00 106.368.162,00 41.239.001,00 245.372.146,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -392.259.715,00 -221.999.982,00 -153.114.280,00 -47.450.179,00 -234.519.226,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.039.170.518,00 -505.313.951,00 -365.948.013,00 2.642.009,00 -244.750.236,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 358.088.439,00 370.758.539,00 368.765.049,00 356.049.103,00 26.897.211,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -51.688.503,00 -106.394.388,00 -73.140.393,00 -60.348.311,00 -14.928.815,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -732.770.582,00 -240.949.800,00 -70.323.357,00 298.342.801,00 -232.781.840,00
Finansman Gelirleri 253.827.674,00 159.817.377,00 161.283.717,00 121.043,00 204.112.293,00
Finansman Giderleri (-) -278.062.431,00 -160.240.707,00 -128.151.821,00 -27.083.099,00 -295.059.130,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -757.005.339,00 -241.373.130,00 -37.191.461,00 271.380.745,00 -323.728.677,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -12.147.554,00 -14.453.755,00 -10.339.499,00 -7.808.496,00 -11.534.349,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -11.643.489,00 -14.764.756,00 -10.548.712,00 -8.216.909,00 -10.712.010,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -504.065,00 311.001,00 209.213,00 408.413,00 -822.339,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -769.152.893,00 -255.826.885,00 -47.530.960,00 263.572.249,00 -335.263.026,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -769.152.893,00 -255.826.885,00 -47.530.960,00 263.572.249,00 -335.263.026,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -769.152.893,00 -255.826.885,00 -47.530.960,00 263.572.249,00 -335.263.026,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 -0,10 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 240.367.183,00 -3.431.805,00 -3.941.867,00 1.397.741,00 147.205.756,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 271.600.000,00 0,00 0,00 0,00 165.150.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -4.185.488,00 0,00 0,00 1.397.741,00 -1.663.250,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 112.671,00 0,00 -3.941.867,00 0,00 234.006,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -27.047.329,00 0,00 -3.941.867,00 0,00 -16.280.994,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 240.367.183,00 -3.431.805,00 -3.941.867,00 1.397.741,00 147.205.756,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -528.785.710,00 -259.258.690,00 -51.472.827,00 264.969.990,00 -188.057.270,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.613.338.360,00 1.487.404.942,00 1.504.073.284,00 1.286.833.687,00 568.208.642,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 13.386.194,00 7.134.333,00 3.474.372,00 23.677.305,00 21.491.360,00
Finansal Yatırımlar 976.842,00 258.324,00 258.324,00 22.544,00 522.817,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 976.842,00 258.324,00 258.324,00 22.544,00 522.817,00
Ticari Alacaklar 192.697.545,00 190.536.844,00 188.290.929,00 731.348.514,00 149.888.717,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 192.697.545,00 190.536.844,00 188.290.929,00 731.348.514,00 149.888.717,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.277.528.891,00 1.163.718.921,00 1.160.597.301,00 372.280.193,00 330.482.380,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.276.826.414,00 1.163.250.920,00 1.160.182.383,00 363.712.893,00 329.777.361,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 702.477,00 468.001,00 414.918,00 8.567.300,00 705.019,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 97.857.957,00 91.968.500,00 106.570.858,00 92.593.570,00 44.748.275,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 18.282.654,00 19.894.036,00 24.839.569,00 60.028.344,00 12.511.200,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.050.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.557.865,00 13.893.984,00 20.041.931,00 6.883.217,00 8.563.893,00
ARA TOPLAM 1.613.338.360,00 1.487.404.942,00 1.504.073.284,00 1.286.833.687,00 568.208.642,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.091.483.944,00 925.111.635,00 917.056.882,00 1.282.034.321,00 1.032.512.323,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 29.770.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00
Maddi Duran Varlıklar 542.229.411,00 267.754.955,00 268.387.601,00 266.758.832,00 245.138.665,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 429.759.786,00 552.329.508,00 542.246.161,00 795.055.561,00 587.457.023,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.704.822.304,00 2.412.516.577,00 2.421.130.166,00 2.568.868.008,00 1.600.720.965,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.951.351.807,00 1.780.739.593,00 1.651.748.290,00 1.537.210.828,00 948.721.090,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 241.562,00 208.681,00 203.969,00 180.277,00 108.288,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 226.791.178,00 166.451.619,00 239.845.008,00 177.826.497,00 203.725.507,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.512.776,00 9.045.919,00 9.288.099,00 529.387,00 516.947,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 634.617.356,00 850.957.316,00 660.615.900,00 682.844.221,00 315.696.897,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 634.617.356,00 850.957.316,00 660.615.900,00 682.844.221,00 315.696.897,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 318.235.701,00 195.750.856,00 322.398.604,00 288.933.088,00 147.677.796,00
Diğer Borçlar 667.463.802,00 438.941.220,00 286.394.998,00 192.160.706,00 217.240.807,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 451.332.172,00 190.729.693,00 62.357.764,00 52.773.348,00 53.770.459,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 216.131.630,00 248.211.527,00 224.037.234,00 139.387.358,00 163.470.348,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 100.442.547,00 121.930.072,00 137.352.203,00 178.187.499,00 48.779.502,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 1.405.038,00 204.912,00 8.216.909,00 10.712.010,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.559.661,00 4.293.660,00 3.865.054,00 6.067.455,00 4.780.283,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.567.409,00 2.683.150,00 2.251.051,00 2.876.293,00 1.869.430,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 992.252,00 1.610.510,00 1.614.003,00 3.191.162,00 2.910.853,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 801.131,00 867.642,00 2.794.176,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.812.967.066,00 1.421.746.534,00 1.351.565.563,00 1.566.165.513,00 1.451.357.062,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.098.648.681,00 1.058.932.159,00 968.231.583,00 1.143.078.996,00 1.158.852.863,00
Banka Kredileri 1.041.208.269,00 1.003.039.167,00 913.777.653,00 0,00 1.001.241.057,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 57.440.412,00 55.892.992,00 54.453.930,00 0,00 157.611.806,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.231.345,00 10.094.453,00 9.035.127,00 4.584.475,00 3.231.917,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.231.345,00 10.094.453,00 9.035.127,00 4.584.475,00 3.231.917,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 50.275.692,00 21.555.346,00 21.804.541,00 22.376.453,00 22.724.298,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.764.318.873,00 3.202.486.127,00 3.003.313.853,00 3.103.376.341,00 2.400.078.152,00
Ö Z K A Y N A K L A R -1.059.496.569,00 -789.969.550,00 -582.183.687,00 -534.508.333,00 -799.357.187,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -1.059.496.569,00 -789.969.550,00 -582.183.687,00 -534.508.333,00 -799.357.187,00
Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -150.563.000,00 -150.563.000,00 -150.563.000,00 -150.563.000,00 -150.563.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.698.354,00 1.698.354,00 1.698.354,00 1.698.354,00 1.698.354,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 439.113.696,00 195.314.708,00 194.804.646,00 200.023.118,00 198.746.513,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 439.113.696,00 195.314.708,00 194.804.646,00 200.023.118,00 198.746.513,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.431.304,00 -5.790.292,00 -6.300.354,00 -1.081.882,00 -2.358.487,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.213.428,00 13.213.428,00 13.213.428,00 13.213.428,00 13.213.428,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.140.733.708,00 -1.140.733.709,00 -1.140.733.709,00 -1.409.380.036,00 -1.074.117.010,00
Net Dönem Karı/Zararı -769.152.893,00 -255.826.885,00 -47.530.960,00 263.572.249,00 -335.263.026,00
Diğer Yedekler 46.924.504,00 46.924.504,00 46.924.504,00 46.924.504,00 46.924.504,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.704.822.304,00 2.412.516.577,00 2.421.130.166,00 2.568.868.008,00 1.600.720.965,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi