Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,37
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 22,83
BIST-100'deki Ağırlığı 0,06
F/K Oranı -2,78
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,58
Dibe Uzaklık 38,33
Piyasa Değeri (USD) 18.535.088,84
Piyasa Değeri (TL) 87.000.000,00
Özsermaye (TL) 149.175.668,00
Sermaye (TL) 150.000.000,00
Net Kar (TL) -31.240.451,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TSGYO
Sektör Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Adres Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul
Telefon 0212 3345020
Faks 0212 3345027
Web http://www.tskbgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 106.263.100,00 70,84
DİĞER 43.736.900,00 29,16
Toplam 150.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ANAVARZA OTELCİLİK A.Ş. 1.750.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.964.459,00 19.587.549,00 14.554.659,00 9.764.546,00 5.083.328,00
Satışların Maliyeti (-) -1.741.411,00 -7.088.439,00 -5.015.135,00 -3.485.015,00 -1.627.153,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.223.048,00 12.499.110,00 9.539.524,00 6.279.531,00 3.456.175,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.223.048,00 12.499.110,00 9.539.524,00 6.279.531,00 3.456.175,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.138.847,00 -3.404.077,00 -2.636.305,00 -1.961.482,00 -1.266.603,00
Pazarlama Giderleri (-) -54.585,00 -181.119,00 -121.470,00 -99.630,00 -45.411,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 707.862,00 28.069.227,00 785.170,00 739.308,00 629.511,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.220,00 -18.829,00 -17.354,00 -16.799,00 -16.692,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.736.258,00 36.964.312,00 7.549.565,00 4.940.928,00 2.756.980,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -331.357,00 -967.109,00 -906.461,00 -537.038,00 -325.598,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.404.901,00 35.997.203,00 6.643.104,00 4.403.890,00 2.431.382,00
Finansman gelirleri 8.480,00 29.943,00 28.769,00 20.767,00 16.157,00
Finansman Giderleri (-) -24.485.414,00 -58.699.878,00 -36.035.798,00 -22.094.748,00 -14.951.853,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -21.072.033,00 -22.672.732,00 -29.363.925,00 -17.670.091,00 -12.504.314,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -21.072.033,00 -22.672.732,00 -29.363.925,00 -17.670.091,00 -12.504.314,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -21.072.033,00 -22.672.732,00 -29.363.925,00 -17.670.091,00 -12.504.314,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -21.072.033,00 -22.672.732,00 -29.363.925,00 -17.670.091,00 -12.504.314,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 10.092.892,00 16.966.200,00 3.413.408,00 7.309.626,00 7.336.003,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.967.093,00 12.188.223,00 626.965,00 4.081.827,00 3.249.390,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 787.540,00 726.530,00 575.502,00 636.067,00 817.273,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 6.840,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 787.540,00 719.690,00 575.502,00 636.067,00 817.273,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.338.259,00 4.051.447,00 2.210.941,00 2.591.732,00 3.269.340,00
ARA TOPLAM 10.092.892,00 16.966.200,00 3.413.408,00 7.309.626,00 7.336.003,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 448.845.282,00 449.597.735,00 424.097.070,00 424.300.688,00 424.423.197,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 44.263,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 445.015.000,00 445.015.000,00 417.361.357,00 417.351.357,00 417.349.539,00
Maddi Duran Varlıklar 353.677,00 374.165,00 391.834,00 408.848,00 420.020,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.086,00 24.859,00 13.067,00 16.028,00 18.990,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 22.086,00 24.859,00 13.067,00 16.028,00 18.990,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 3.454.519,00 4.183.711,00 6.330.812,00 6.480.192,00 6.634.648,00
TOPLAM VARLIKLAR 458.938.174,00 466.563.935,00 427.510.478,00 431.610.314,00 431.759.200,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 121.211.779,00 118.697.662,00 93.860.318,00 87.984.446,00 84.788.821,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 103.169.502,00 94.896.338,00 78.405.371,00 72.138.189,00 71.061.479,00
- Banka Kredileri 103.169.502,00 94.896.338,00 78.405.371,00 72.138.189,00 71.061.479,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 770.679,00 915.743,00 480.301,00 541.758,00 687.823,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 284.426,00 398.213,00 94.782,00 177.491,00 271.212,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 486.253,00 517.530,00 385.519,00 364.267,00 416.611,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 201.273,00 247.401,00 184.161,00 159.667,00 286.984,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 157.729,00 216.386,00 184.161,00 159.667,00 286.984,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 43.544,00 31.015,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 304.874,00 318.755,00 284.433,00 240.209,00 278.073,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 188.550.727,00 177.623.096,00 170.114.553,00 168.396.427,00 166.575.161,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 183.229.172,00 172.642.634,00 165.218.862,00 163.846.896,00 162.243.178,00
Banka Kredileri 158.410.335,00 146.960.710,00 140.270.717,00 137.586.446,00 134.331.528,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 102.372,00 99.137,00 91.762,00 95.397,00 86.958,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 102.372,00 99.137,00 91.762,00 95.397,00 86.958,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.219.183,00 4.881.325,00 4.803.929,00 4.454.134,00 4.245.025,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 309.762.506,00 296.320.758,00 263.974.871,00 256.380.873,00 251.363.982,00
Ö Z K A Y N A K L A R 149.175.668,00 170.243.177,00 163.535.607,00 175.229.441,00 180.395.218,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 149.175.668,00 170.243.177,00 163.535.607,00 175.229.441,00 180.395.218,00
Ödenmiş Sermaye 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 593.140,00 593.140,00 593.140,00 593.140,00 593.140,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.166,00 4.166,00 -12.211,00 -12.211,00 -12.211,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.166,00 4.166,00 -12.211,00 -12.211,00 -12.211,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 4.166,00 4.166,00 -12.211,00 -12.211,00 -12.211,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 152.670,00 152.670,00 152.670,00 152.670,00 152.670,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 19.497.725,00 42.165.933,00 42.165.933,00 42.165.933,00 42.165.933,00
Net Dönem Karı/Zararı -21.072.033,00 -22.672.732,00 -29.363.925,00 -17.670.091,00 -12.504.314,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 458.938.174,00 466.563.935,00 427.510.478,00 431.610.314,00 431.759.200,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi