Geri Dön

TSGYO | Tskb Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,67
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 11,26
BIST-100'deki Ağırlığı 3,57
F/K Oranı 3,26
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,92
Dibe Uzaklık 41,00
Piyasa Değeri (USD) 149.162.299,49
Piyasa Değeri (TL) 3.487.921.714,00
Özsermaye (TL) 1.812.848.775,00
Sermaye (TL) 693.423.800,00
Net Kar (TL) 1.068.927.662,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TSGYO
Sektör Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Adres Ömer Avni Mah. Karun Çıkmazı Sok. No:2 34427 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul
Telefon (212) 334 50 20
Faks (212) 334 50 27
Web www.tskbgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 650.000.000,00 100,00
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 576.785.093,81 88,74
DİĞER 73.214.906,19 11,26
Toplam 1.300.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Anavarza Otelcilik A.Ş. 2.250.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
01.09.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,19
18.08.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,40
19.10.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 19.653.929,00 45.567.096,00 30.198.693,00 19.743.717,00 9.763.998,00
Satışların Maliyeti (-) -8.976.408,00 -22.461.061,00 -15.377.736,00 -9.710.810,00 -4.377.575,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 10.677.521,00 23.106.035,00 14.820.957,00 10.032.907,00 5.386.423,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 10.677.521,00 23.106.035,00 14.820.957,00 10.032.907,00 5.386.423,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.029.019,00 -8.642.694,00 -6.411.541,00 -4.299.263,00 -1.959.436,00
Pazarlama Giderleri (-) -19.720,00 -281.701,00 -196.863,00 -106.134,00 -64.589,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 299.627,00 1.051.854.708,00 1.269.869,00 639.444,00 452.793,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -127.221,00 -253.600,00 -227.253,00 -211.705,00 -178.865,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.801.188,00 1.065.782.748,00 9.255.169,00 6.055.249,00 3.636.326,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 590.209,00 3.732.143,00 1.996.777,00 1.557.105,00 285.647,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.391.397,00 1.069.514.891,00 11.251.946,00 7.612.354,00 3.921.973,00
Finansman Giderleri (-) -11.122,00 -65.929,00 -24.845,00 -24.872,00 -12.068,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.380.275,00 1.069.466.398,00 11.242.350,00 7.597.408,00 3.919.011,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.380.275,00 1.069.466.398,00 11.242.350,00 7.597.408,00 3.919.011,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.380.275,00 1.069.466.398,00 11.242.350,00 7.597.408,00 3.919.011,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 3.380.275,00 1.069.466.398,00 11.242.350,00 7.597.408,00 3.919.011,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 17.436,00 15.249,00 9.926,00 9.106,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 35.485.884,00 31.137.043,00 24.100.229,00 19.838.414,00 16.877.081,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 28.943.407,00 26.803.762,00 21.139.605,00 16.509.816,00 12.270.810,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.481.666,00 1.353.544,00 1.157.179,00 1.542.463,00 2.942.765,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.252,00 30.154,00 0,00 0,00 114,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.475.414,00 1.323.390,00 1.157.179,00 1.542.463,00 2.942.651,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.060.811,00 2.979.737,00 1.803.445,00 1.786.135,00 1.663.506,00
ARA TOPLAM 35.485.884,00 31.137.043,00 24.100.229,00 19.838.414,00 16.877.081,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.787.058.403,00 1.786.524.846,00 733.814.081,00 733.414.072,00 732.095.286,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6.157.909,00 5.567.701,00 3.832.335,00 3.392.663,00 2.121.204,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.779.910.000,00 1.779.910.000,00 729.303.000,00 729.303.000,00 729.303.000,00
Maddi Duran Varlıklar 804.968,00 874.982,00 518.711,00 556.846,00 507.991,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.556,00 34.193,00 22.065,00 23.593,00 25.121,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 47.556,00 34.193,00 22.065,00 23.593,00 25.121,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 137.970,00 137.970,00 137.970,00 137.970,00 137.970,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.822.544.287,00 1.817.661.889,00 757.914.310,00 753.252.486,00 748.972.367,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.881.206,00 7.424.605,00 5.803.678,00 4.840.380,00 4.380.646,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.486.971,00 4.914.482,00 4.031.251,00 3.336.580,00 3.302.106,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 839.131,00 1.916.741,00 204.921,00 635.717,00 506.209,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.647.840,00 2.997.741,00 3.826.330,00 2.700.863,00 2.795.897,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 898.527,00 861.864,00 731.166,00 533.455,00 355.259,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 868.657,00 831.994,00 720.636,00 522.925,00 355.259,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 29.870,00 29.870,00 10.530,00 10.530,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.495.708,00 1.648.259,00 1.041.261,00 970.345,00 723.281,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 814.306,00 768.784,00 955.821,00 902.236,00 760.248,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 389.743,00 356.595,00 555.858,00 475.119,00 349.988,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 389.743,00 356.595,00 555.858,00 475.119,00 349.988,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 424.563,00 412.189,00 399.963,00 427.117,00 410.260,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.695.512,00 8.193.389,00 6.759.499,00 5.742.616,00 5.140.894,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.812.848.775,00 1.809.468.500,00 751.154.811,00 747.509.870,00 743.831.473,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.812.848.775,00 1.809.468.500,00 751.154.811,00 747.509.870,00 743.831.473,00
Ödenmiş Sermaye 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.135.855,00 1.135.855,00 1.135.855,00 1.135.855,00 1.135.855,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 150.718,00 150.718,00 61.077,00 61.077,00 61.077,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 150.718,00 150.718,00 61.077,00 61.077,00 61.077,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 150.718,00 150.718,00 0,00 61.077,00 61.077,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 152.670,00 152.670,00 152.670,00 152.670,00 152.670,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.158.029.257,00 88.562.859,00 88.562.859,00 88.562.860,00 88.562.860,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.380.275,00 1.069.466.398,00 11.242.350,00 7.597.408,00 3.919.011,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.822.544.287,00 1.817.661.889,00 757.914.310,00 753.252.486,00 748.972.367,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi