Geri Dön

TSGYO | Tskb Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,61
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 11,26
BIST-100'deki Ağırlığı 6,96
F/K Oranı 23,29
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,19
Dibe Uzaklık 41,00
Piyasa Değeri (USD) 255.549.008,05
Piyasa Değeri (TL) 8.456.500.000,00
Özsermaye (TL) 3.862.906.742,00
Sermaye (TL) 650.000.000,00
Net Kar (TL) 363.165.553,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TSGYO
Sektör Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Adres Ömer Avni Mah. Karun Çıkmazı Sok. No:2 34427 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul
Telefon (212) 334 50 20
Faks (212) 334 50 27
Web www.tskbgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 650.000.000,00 100,00
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 576.785.093,81 88,74
DİĞER 73.214.906,19 11,26
Toplam 1.300.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Anavarza Otelcilik A.Ş. 2.250.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
01.09.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,19
18.08.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,40
19.10.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 41.396.614,00 123.649.103,00 64.153.133,00 40.967.099,00 33.893.950,00
Satışların Maliyeti (-) 18.189.680,00 56.733.309,00 29.021.847,00 18.723.360,00 15.485.230,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 23.206.934,00 66.915.794,00 35.131.286,00 22.243.739,00 18.408.720,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 23.206.934,00 66.915.794,00 35.131.286,00 22.243.739,00 18.408.720,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 9.908.736,00 27.287.940,00 15.920.586,00 11.269.117,00 14.230.838,00
Pazarlama Giderleri (-) 3.110,00 141.401,00 61.907,00 57.697,00 34.951,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.383.778,00 339.110.305,00 560.828.998,00 560.552.440,00 571.774,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 107.520,00 416.361,00 235.123,00 184.746,00 217.947,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 14.571.346,00 378.180.397,00 579.742.668,00 571.284.619,00 4.496.758,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 2.783.982,00 978.903,00 7.596.700,00 4.816.405,00 -3.371.525,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 17.355.328,00 379.159.300,00 587.339.368,00 576.101.024,00 1.125.233,00
Finansman gelirleri 19.668,00 0,00 0,00 0,00 77.995,00
Finansman Giderleri (-) 37.440,00 364.972,00 232.659,00 81.347,00 18.934,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 8.203.983,00 358.341.845,00 587.106.709,00 576.019.677,00 -4.415.537,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 8.203.983,00 358.341.845,00 587.106.709,00 576.019.677,00 -4.415.537,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 8.203.983,00 358.341.845,00 587.106.709,00 576.019.677,00 -4.415.537,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 8.203.983,00 358.341.845,00 587.106.709,00 576.019.677,00 -4.415.537,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 -75.368,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -75.368,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 -75.368,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 8.203.983,00 358.266.477,00 587.106.709,00 576.019.677,00 -4.415.537,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 8.203.983,00 358.266.477,00 587.106.709,00 576.019.677,00 -4.415.537,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 96.374.847,00 94.072.824,00 56.429.362,00 45.003.746,00 35.485.884,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 82.260.047,00 76.849.597,00 52.103.710,00 39.324.329,00 28.943.407,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.955.524,00 2.908.324,00 759.897,00 1.490.379,00 3.481.666,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 560,00 0,00 0,00 6.252,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.955.524,00 2.907.764,00 759.897,00 1.490.379,00 3.475.414,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 12.159.276,00 14.314.903,00 3.565.755,00 4.189.038,00 3.060.811,00
ARA TOPLAM 96.374.847,00 94.072.824,00 56.429.362,00 45.003.746,00 35.485.884,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.792.538.872,00 3.785.110.917,00 2.354.593.845,00 2.351.670.300,00 1.787.058.403,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 21.321.864,00 18.843.933,00 13.164.401,00 10.384.106,00 6.157.909,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.768.038.177,00 3.762.983.206,00 2.339.875.000,00 2.339.875.000,00 1.779.910.000,00
Maddi Duran Varlıklar 2.397.144,00 2.409.210,00 1.334.570,00 1.225.507,00 804.968,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 168.655,00 172.715,00 81.904,00 47.717,00 47.556,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 81.904,00 47.717,00 47.556,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 137.970,00 158.755,00 137.970,00 137.970,00 137.970,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.888.913.719,00 3.879.183.741,00 2.411.023.207,00 2.396.674.046,00 1.822.544.287,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.215.081,00 23.167.893,00 13.442.538,00 10.227.383,00 8.881.206,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 14.594.450,00 16.384.272,00 6.848.791,00 4.995.993,00 5.486.971,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.088.065,00 9.610.487,00 354.766,00 849.569,00 839.131,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.506.385,00 6.773.785,00 6.494.025,00 4.146.424,00 4.647.840,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.955.678,00 1.731.541,00 1.341.250,00 2.492.457,00 898.527,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.847.308,00 1.697.171,00 1.311.380,00 962.587,00 868.657,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 108.370,00 34.370,00 29.870,00 1.529.870,00 29.870,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.664.953,00 5.052.080,00 5.252.497,00 2.738.933,00 2.495.708,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 791.896,00 1.313.089,00 1.005.460,00 958.486,00 814.306,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 359.592,00 722.274,00 456.039,00 422.891,00 389.743,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 359.592,00 722.274,00 456.039,00 422.891,00 389.743,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 432.304,00 590.815,00 549.421,00 535.595,00 424.563,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 26.006.977,00 24.480.982,00 14.447.998,00 11.185.869,00 9.695.512,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.862.906.742,00 3.854.702.759,00 2.396.575.209,00 2.385.488.177,00 1.812.848.775,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.862.906.742,00 3.854.702.759,00 2.396.575.209,00 2.385.488.177,00 1.812.848.775,00
Ödenmiş Sermaye 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.678.240.152,00 3.678.240.152,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.335.394,00 9.335.394,00 1.135.855,00 1.135.855,00 1.135.855,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 164.558,00 164.558,00 150.718,00 150.718,00 150.718,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 164.558,00 164.558,00 150.718,00 150.718,00 150.718,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 164.558,00 164.558,00 150.718,00 150.718,00 150.718,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.092.940,00 2.092.940,00 152.670,00 152.670,00 152.670,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -485.130.285,00 -897.451.395,00 1.158.029.257,00 1.158.029.257,00 1.158.029.257,00
Net Dönem Karı/Zararı 8.203.983,00 412.321.110,00 587.106.709,00 576.019.677,00 3.380.275,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.888.913.719,00 3.879.183.741,00 2.411.023.207,00 2.396.674.046,00 1.822.544.287,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi