Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,37
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 22,83
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı -2,65
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,63
Dibe Uzaklık 38,33
Piyasa Değeri (USD) 27.098.142,40
Piyasa Değeri (TL) 103.500.000,00
Özsermaye (TL) 163.535.607,00
Sermaye (TL) 150.000.000,00
Net Kar (TL) -39.008.250,00
 

TSKB GMYO Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
0,690 24.704 5,33 24.704 25,91 0 0,00
0,680 438.785 94,67 70.659 74,09 368.126 100,00
0,670 5 0,00 0 0,00 5 0,00
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
0,680 463.494 368.131 0,680 95.363 0,680
Konu Açıklama
BIST Kodu TSGYO
Sektör Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Adres Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul
Telefon 0212 3345020
Faks 0212 3345027
Web http://www.tskbgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 106.263.100,00 70,84
DİĞER 43.736.900,00 29,16
Toplam 150.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ANAVARZA OTELCİLİK A.Ş. 1.750.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 14.554.659,00 9.764.546,00 5.083.328,00 17.631.102,00 13.107.521,00
Satışların Maliyeti (-) -5.015.135,00 -3.485.015,00 -1.627.153,00 -6.621.982,00 -4.477.531,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.539.524,00 6.279.531,00 3.456.175,00 11.009.120,00 8.629.990,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.539.524,00 6.279.531,00 3.456.175,00 11.009.120,00 8.629.990,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.636.305,00 -1.961.482,00 -1.266.603,00 -3.156.188,00 -2.490.185,00
Pazarlama Giderleri (-) -121.470,00 -99.630,00 -45.411,00 -490.202,00 -364.284,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 785.170,00 739.308,00 629.511,00 26.940.009,00 471.181,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -17.354,00 -16.799,00 -16.692,00 -14.286.188,00 -16.975,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 7.549.565,00 4.940.928,00 2.756.980,00 20.016.551,00 6.229.727,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -906.461,00 -537.038,00 -325.598,00 -1.504.346,00 -1.362.852,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 6.643.104,00 4.403.890,00 2.431.382,00 18.512.205,00 4.866.875,00
Finansman gelirleri 28.769,00 20.767,00 16.157,00 26.702,00 15.149,00
Finansman Giderleri (-) -36.035.798,00 -22.094.748,00 -14.951.853,00 -45.183.977,00 -21.882.769,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -29.363.925,00 -17.670.091,00 -12.504.314,00 -26.645.070,00 -17.000.745,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -29.363.925,00 -17.670.091,00 -12.504.314,00 -26.645.070,00 -17.000.745,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -29.363.925,00 -17.670.091,00 -12.504.314,00 -26.645.070,00 -17.000.745,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -29.363.925,00 -17.670.091,00 -12.504.314,00 -26.645.070,00 -17.000.745,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.413.408,00 7.309.626,00 7.336.003,00 13.418.920,00 6.254.591,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 626.965,00 4.081.827,00 3.249.390,00 8.972.836,00 2.192.568,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 575.502,00 636.067,00 817.273,00 917.519,00 1.001.698,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 575.502,00 636.067,00 817.273,00 917.519,00 1.001.698,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.210.941,00 2.591.732,00 3.269.340,00 3.528.565,00 3.060.325,00
ARA TOPLAM 3.413.408,00 7.309.626,00 7.336.003,00 13.418.920,00 6.254.591,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 424.097.070,00 424.300.688,00 424.423.197,00 424.235.386,00 412.610.432,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 44.263,00 0,00 3.379,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 417.361.357,00 417.351.357,00 417.349.539,00 416.877.500,00 404.825.281,00
Maddi Duran Varlıklar 391.834,00 408.848,00 420.020,00 432.830,00 293.500,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.067,00 16.028,00 18.990,00 12.755,00 15.823,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 13.067,00 16.028,00 18.990,00 12.755,00 15.823,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 6.330.812,00 6.480.192,00 6.634.648,00 6.908.922,00 7.475.828,00
TOPLAM VARLIKLAR 427.510.478,00 431.610.314,00 431.759.200,00 437.654.306,00 418.865.023,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 93.860.318,00 87.984.446,00 84.788.821,00 81.251.445,00 68.885.347,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 78.405.371,00 72.138.189,00 71.061.479,00 66.855.656,00 55.439.256,00
- Banka Kredileri 78.405.371,00 72.138.189,00 71.061.479,00 66.855.656,00 55.439.256,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 480.301,00 541.758,00 687.823,00 838.055,00 432.009,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 94.782,00 177.491,00 271.212,00 329.766,00 90.037,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 385.519,00 364.267,00 416.611,00 508.289,00 341.972,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 184.161,00 159.667,00 286.984,00 207.947,00 170.491,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 184.161,00 159.667,00 286.984,00 207.947,00 170.491,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 284.433,00 240.209,00 278.073,00 371.888,00 230.880,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 170.114.553,00 168.396.427,00 166.575.161,00 163.503.329,00 147.433.125,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 165.218.862,00 163.846.896,00 162.243.178,00 159.526.708,00 143.637.383,00
Banka Kredileri 140.270.717,00 137.586.446,00 134.331.528,00 130.897.638,00 118.580.227,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 91.762,00 95.397,00 86.958,00 102.270,00 100.943,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 91.762,00 95.397,00 86.958,00 102.270,00 100.943,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.803.929,00 4.454.134,00 4.245.025,00 3.874.351,00 3.694.799,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 263.974.871,00 256.380.873,00 251.363.982,00 244.754.774,00 216.318.472,00
Ö Z K A Y N A K L A R 163.535.607,00 175.229.441,00 180.395.218,00 192.899.532,00 202.546.551,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 163.535.607,00 175.229.441,00 180.395.218,00 192.899.532,00 202.546.551,00
Ödenmiş Sermaye 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 593.140,00 593.140,00 593.140,00 593.140,00 593.140,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.211,00 -12.211,00 -12.211,00 -12.211,00 -9.517,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -12.211,00 -12.211,00 -12.211,00 -12.211,00 -9.517,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.211,00 -12.211,00 -12.211,00 -12.211,00 -9.517,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 152.670,00 152.670,00 152.670,00 152.670,00 152.670,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 42.165.933,00 42.165.933,00 42.165.933,00 68.811.003,00 68.811.003,00
Net Dönem Karı/Zararı -29.363.925,00 -17.670.091,00 -12.504.314,00 -26.645.070,00 -17.000.745,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 427.510.478,00 431.610.314,00 431.759.200,00 437.654.306,00 418.865.023,00