Geri Dön

TSGYO | Tskb Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TSGYO
Sektör Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Adres Ömer Avni Mah. Karun Çıkmazı Sok. No:2 34427 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul
Telefon (212) 334 50 20
Faks (212) 334 50 27
Web www.tskbgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 650.000.000,00 100,00
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 576.785.093,81 88,74
DİĞER 73.214.906,19 11,26
Toplam 1.300.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Anavarza Otelcilik A.Ş. 2.250.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
01.09.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,19
18.08.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,40
19.10.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 123.649.103,00 64.153.133,00 40.967.099,00 19.653.929,00 45.567.096,00
Satışların Maliyeti (-) -56.733.309,00 -29.021.847,00 -18.723.360,00 -8.976.408,00 -22.461.061,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 66.915.794,00 35.131.286,00 22.243.739,00 10.677.521,00 23.106.035,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 66.915.794,00 35.131.286,00 22.243.739,00 10.677.521,00 23.106.035,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -27.287.940,00 -15.920.586,00 -11.269.117,00 -8.029.019,00 -8.642.694,00
Pazarlama Giderleri (-) -141.401,00 -61.907,00 -57.697,00 -19.720,00 -281.701,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 339.110.305,00 560.828.998,00 560.552.440,00 299.627,00 1.051.854.708,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -416.361,00 -235.123,00 -184.746,00 -127.221,00 -253.600,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 378.180.397,00 579.742.668,00 571.284.619,00 2.801.188,00 1.065.782.748,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 978.903,00 7.596.700,00 4.816.405,00 590.209,00 3.732.143,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 379.159.300,00 587.339.368,00 576.101.024,00 3.391.397,00 1.069.514.891,00
Finansman Giderleri (-) -364.972,00 -232.659,00 -81.347,00 -11.122,00 -65.929,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 358.341.845,00 587.106.709,00 576.019.677,00 3.380.275,00 1.069.466.398,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 358.341.845,00 587.106.709,00 576.019.677,00 3.380.275,00 1.069.466.398,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 358.341.845,00 587.106.709,00 576.019.677,00 3.380.275,00 1.069.466.398,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 358.341.845,00 587.106.709,00 576.019.677,00 3.380.275,00 1.069.466.398,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 17.436,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 81.757.224,00 56.429.362,00 45.003.746,00 35.485.884,00 31.137.043,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 66.788.786,00 52.103.710,00 39.324.329,00 28.943.407,00 26.803.762,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.527.579,00 759.897,00 1.490.379,00 3.481.666,00 1.353.544,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 487,00 0,00 0,00 6.252,00 30.154,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.527.092,00 759.897,00 1.490.379,00 3.475.414,00 1.323.390,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 12.440.859,00 3.565.755,00 4.189.038,00 3.060.811,00 2.979.737,00
ARA TOPLAM 81.757.224,00 56.429.362,00 45.003.746,00 35.485.884,00 31.137.043,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.289.580.847,00 2.354.593.845,00 2.351.670.300,00 1.787.058.403,00 1.786.524.846,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16.376.968,00 13.164.401,00 10.384.106,00 6.157.909,00 5.567.701,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.270.350.000,00 2.339.875.000,00 2.339.875.000,00 1.779.910.000,00 1.779.910.000,00
Maddi Duran Varlıklar 2.093.807,00 1.334.570,00 1.225.507,00 804.968,00 874.982,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 150.104,00 81.904,00 47.717,00 47.556,00 34.193,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 137.970,00 137.970,00 137.970,00 137.970,00 137.970,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.371.338.071,00 2.411.023.207,00 2.396.674.046,00 1.822.544.287,00 1.817.661.889,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.134.854,00 13.442.538,00 10.227.383,00 8.881.206,00 7.424.605,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 14.239.315,00 6.848.791,00 4.995.993,00 5.486.971,00 4.914.482,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.352.324,00 354.766,00 849.569,00 839.131,00 1.916.741,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.886.991,00 6.494.025,00 4.146.424,00 4.647.840,00 2.997.741,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.504.855,00 1.341.250,00 2.492.457,00 898.527,00 861.864,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.474.985,00 1.311.380,00 962.587,00 868.657,00 831.994,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 29.870,00 29.870,00 1.529.870,00 29.870,00 29.870,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.390.684,00 5.252.497,00 2.738.933,00 2.495.708,00 1.648.259,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.141.182,00 1.005.460,00 958.486,00 814.306,00 768.784,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 627.717,00 456.039,00 422.891,00 389.743,00 356.595,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 627.717,00 456.039,00 422.891,00 389.743,00 356.595,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 513.465,00 549.421,00 535.595,00 424.563,00 412.189,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 21.276.036,00 14.447.998,00 11.185.869,00 9.695.512,00 8.193.389,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.350.062.035,00 2.396.575.209,00 2.385.488.177,00 1.812.848.775,00 1.809.468.500,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.350.062.035,00 2.396.575.209,00 2.385.488.177,00 1.812.848.775,00 1.809.468.500,00
Ödenmiş Sermaye 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.111.605.993,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.113.246,00 1.135.855,00 1.135.855,00 1.135.855,00 1.135.855,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 143.015,00 150.718,00 150.718,00 150.718,00 150.718,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 143.015,00 150.718,00 150.718,00 150.718,00 150.718,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 143.015,00 150.718,00 150.718,00 150.718,00 150.718,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.818.941,00 152.670,00 152.670,00 152.670,00 152.670,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -779.961.005,00 1.158.029.257,00 1.158.029.257,00 1.158.029.257,00 88.562.859,00
Net Dönem Karı/Zararı 358.341.845,00 587.106.709,00 576.019.677,00 3.380.275,00 1.069.466.398,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.371.338.071,00 2.411.023.207,00 2.396.674.046,00 1.822.544.287,00 1.817.661.889,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 81.904,00 47.717,00 47.556,00 34.193,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi