Geri Dön

TRILC | Turk Ilac Serum


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,58
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 60,08
BIST-100'deki Ağırlığı 4,59
F/K Oranı 23,85
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,74
Dibe Uzaklık 60,08
Piyasa Değeri (USD) 69.460.954,08
Piyasa Değeri (TL) 2.160.096.750,00
Özsermaye (TL) 789.465.932,00
Sermaye (TL) 161.805.000,00
Net Kar (TL) 90.575.333,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TRILC
Sektör ECZACILIĞA İLİŞKİN TIBBİ İLAÇLARIN İMALATI
Adres Büğdüz Mahallesi Enverpaşa Caddesi No:8 AKYURT/ANKARA
Telefon +903128376767
Faks +903128442106
Web www.turkilac.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MEHMET BERAT BATTAL 64.941.286,00 40,14
TOPLAM 161.805.000,00 100,00
DİĞER 96.863.714,00 59,86
Toplam 323.610.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
06.08.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,10
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.036.594.222,00 600.712.073,00 337.086.666,00 833.438.172,00 663.120.923,00
Satışların Maliyeti (-) -823.627.161,00 -456.731.449,00 -278.928.642,00 -625.337.922,00 -505.166.413,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 212.967.061,00 143.980.624,00 58.158.024,00 208.100.250,00 157.954.510,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 212.967.061,00 143.980.624,00 58.158.024,00 208.100.250,00 157.954.510,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -58.909.827,00 -37.111.098,00 -16.889.707,00 -73.049.344,00 -58.438.588,00
Pazarlama Giderleri (-) -28.277.388,00 -14.534.662,00 -7.033.683,00 -16.375.463,00 -26.399.970,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 38.716.780,00 31.397.175,00 4.911.215,00 60.189.392,00 28.259.678,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -45.220.563,00 -42.874.353,00 -7.754.270,00 -65.444.144,00 -20.003.466,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 119.276.063,00 80.857.686,00 31.391.579,00 113.420.691,00 81.372.164,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 58.573.054,00 22.280.394,00 337.054,00 44.508.113,00 43.654.220,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2.201.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 175.647.163,00 101.881.223,00 29.878.292,00 158.488.295,00 125.105.346,00
Finansman Gelirleri 16.626.293,00 5.176.090,00 5.028.069,00 5.772.494,00 6.326.349,00
Finansman Giderleri (-) -92.956.977,00 -67.478.634,00 -23.010.853,00 -83.961.779,00 -58.048.268,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 99.316.479,00 39.578.679,00 11.895.508,00 80.299.010,00 73.383.427,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -16.940.547,00 -3.843.300,00 -2.936.473,00 -13.922.399,00 -15.206.217,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -12.258.582,00 -5.497.407,00 -2.782.735,00 -19.148.065,00 -13.959.886,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -4.681.965,00 1.654.107,00 -153.738,00 5.225.666,00 -1.246.331,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 82.375.932,00 35.735.379,00 8.959.035,00 66.376.611,00 58.177.210,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 82.375.932,00 35.735.379,00 8.959.035,00 66.376.611,00 58.177.210,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 82.375.932,00 35.735.379,00 8.959.035,00 66.376.611,00 58.177.210,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 142.399.886,00 35.433.943,00 -223.370,00 165.967.812,00 -328.811,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 158.615.262,00 39.604.619,00 0,00 198.388.517,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -442.313,00 -262.768,00 -279.212,00 -422.273,00 -416.217,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -15.773.063,00 -3.907.908,00 55.842,00 -31.998.432,00 87.406,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 142.399.886,00 35.433.943,00 -223.370,00 165.967.812,00 -328.811,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 224.775.818,00 71.169.322,00 8.735.665,00 232.344.423,00 57.848.399,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 849.077.785,00 592.847.337,00 690.169.459,00 535.738.723,00 523.835.515,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 17.789.903,00 30.074.930,00 46.769.776,00 36.844.376,00 57.592.784,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 19.650,00 0,00
Ticari Alacaklar 722.562.608,00 446.659.571,00 505.719.145,00 390.899.010,00 353.782.169,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 556.402.163,00 331.028.270,00 363.567.618,00 334.605.405,00 279.269.086,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 166.160.445,00 115.631.301,00 142.151.527,00 56.293.605,00 74.513.083,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.062.876,00 2.742.271,00 2.712.357,00 7.551.491,00 10.646.033,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 4.839.134,00 7.351.799,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.062.876,00 2.742.271,00 2.712.357,00 2.712.357,00 3.294.234,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 44.300.120,00 54.567.236,00 72.596.207,00 46.650.479,00 46.210.974,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 45.723.292,00 34.379.120,00 35.796.974,00 32.576.964,00 27.418.505,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 15.638.986,00 24.424.209,00 26.575.000,00 21.196.753,00 28.185.050,00
ARA TOPLAM 849.077.785,00 592.847.337,00 690.169.459,00 535.738.723,00 523.835.515,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 756.454.444,00 602.556.420,00 512.842.211,00 508.599.911,00 303.535.244,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 148.686.000,00 112.730.840,00 91.125.000,00 91.125.000,00 89.770.000,00
Maddi Duran Varlıklar 604.891.102,00 486.959.005,00 418.448.619,00 413.794.505,00 209.696.059,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.935.418,00 1.594.747,00 1.666.861,00 1.748.771,00 1.732.565,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 1.748.771,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.605.532.229,00 1.195.403.757,00 1.203.011.670,00 1.044.338.634,00 827.370.759,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 720.641.350,00 490.683.950,00 566.718.510,00 411.830.529,00 411.656.004,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 247.623.559,00 180.274.062,00 151.378.544,00 179.439.267,00 44.688.363,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 58.560.318,00 92.610.812,00 115.489.134,00 112.204.471,00 275.255.198,00
Banka Kredileri 231.720.302,00 162.717.940,00 145.945.309,00 12.544.348,00 20.847.845,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 246.797.103,00 96.599.287,00 231.803.890,00 78.250.049,00 64.735.354,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 163.398.504,00 2.508.243,00 146.058.903,00 57.855,00 1.131.265,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 83.398.599,00 94.091.044,00 85.744.987,00 78.192.194,00 63.604.089,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.858.353,00 7.325.406,00 5.783.829,00 3.634.390,00 4.213.616,00
Diğer Borçlar 100.711.164,00 85.357.325,00 46.686.919,00 30.931.027,00 10.890.056,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 99.137.816,00 80.365.927,00 39.267.673,00 29.630.464,00 9.042.274,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.573.348,00 4.991.398,00 7.419.246,00 1.300.563,00 1.847.782,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 47.653.278,00 24.033.952,00 11.953.559,00 1.392.172,00 5.681.451,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.761.003,00 3.018.581,00 2.782.735,00 5.188.179,00 5.183.732,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.676.572,00 1.464.525,00 839.900,00 790.974,00 1.008.234,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.676.572,00 1.464.525,00 839.900,00 790.974,00 1.008.234,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 95.424.947,00 68.860.371,00 73.370.776,00 67.817.991,00 52.305.925,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.505.510,00 17.260.058,00 23.897.965,00 18.882.267,00 28.897.006,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.880.999,00 1.763.102,00 1.791.505,00 1.352.314,00 1.439.350,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.353.852,00 1.235.955,00 1.305.058,00 910.089,00 997.125,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 527.147,00 527.147,00 486.447,00 442.225,00 442.225,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 68.038.438,00 49.837.211,00 47.681.306,00 47.583.410,00 21.969.569,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 816.066.297,00 559.544.321,00 640.089.286,00 479.648.520,00 463.961.929,00
Ö Z K A Y N A K L A R 789.465.932,00 635.859.436,00 562.922.384,00 564.690.114,00 363.408.830,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 789.465.932,00 635.859.436,00 562.922.384,00 564.690.114,00 363.408.830,00
Ödenmiş Sermaye 161.805.000,00 161.805.000,00 161.805.000,00 161.805.000,00 161.805.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.084.074,00 11.084.074,00 11.084.074,00 11.084.074,00 2.813.595,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 399.024.745,00 292.058.802,00 256.401.489,00 256.624.859,00 90.328.236,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 399.024.745,00 292.058.802,00 256.401.489,00 -465.317,00 90.328.236,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -819.167,00 -675.531,00 -688.687,00 0,00 -460.532,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.089.542,00 5.089.542,00 15.592.937,00 5.089.542,00 20.793.033,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 130.086.639,00 130.086.639,00 119.583.244,00 63.710.028,00 48.006.537,00
Net Dönem Karı/Zararı 82.375.932,00 35.735.379,00 8.959.035,00 66.376.611,00 58.177.210,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.605.532.229,00 1.195.403.757,00 1.203.011.670,00 1.044.338.634,00 827.370.759,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 174.474.123,00 40.608.180,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 6.337.919,00 8.049.161,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi