Geri Dön

TRILC | Turk Ilac Serum


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,58
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 60,08
BIST-100'deki Ağırlığı 5,87
F/K Oranı 61,47
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,07
Dibe Uzaklık 60,08
Piyasa Değeri (USD) 129.751.222,50
Piyasa Değeri (TL) 4.258.707.600,00
Özsermaye (TL) 1.388.103.257,00
Sermaye (TL) 161.805.000,00
Net Kar (TL) 69.275.638,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TRILC
Sektör ECZACILIĞA İLİŞKİN TIBBİ İLAÇLARIN İMALATI
Adres Büğdüz Mahallesi Enverpaşa Caddesi No:8 AKYURT/ANKARA
Telefon +903128376767
Faks +903128442106
Web www.turkilac.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 15.248.191,00 9,42
MEHMET BERAT BATTAL 64.941.286,00 40,14
TOPLAM 161.805.000,00 100,00
DİĞER 81.615.523,00 50,44
Toplam 323.610.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
06.08.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,10
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 347.913.300,00 1.913.261.406,00 1.036.594.222,00 600.712.073,00 337.086.666,00
Satışların Maliyeti (-) 183.829.019,00 1.484.124.608,00 823.627.161,00 456.731.449,00 -278.928.642,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 164.084.281,00 429.136.798,00 212.967.061,00 143.980.624,00 58.158.024,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 164.084.281,00 429.136.798,00 212.967.061,00 143.980.624,00 58.158.024,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 40.020.267,00 112.026.101,00 58.909.827,00 37.111.098,00 -16.889.707,00
Pazarlama Giderleri (-) 11.709.501,00 49.480.604,00 28.277.388,00 14.534.662,00 -7.033.683,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15.486.190,00 61.549.175,00 38.716.780,00 31.397.175,00 4.911.215,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 28.359.924,00 70.555.141,00 45.220.563,00 42.874.353,00 -7.754.270,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 99.480.779,00 258.624.127,00 119.276.063,00 80.857.686,00 31.391.579,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 1.930.835,00 58.573.054,00 22.280.394,00 337.054,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 2.201.954,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 98.972.357,00 258.508.154,00 175.647.163,00 101.881.223,00 29.878.292,00
Finansman gelirleri 13.940.437,00 18.849.091,00 16.626.293,00 5.176.090,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 86.258.502,00 173.978.406,00 92.956.977,00 67.478.634,00 -23.010.853,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -330.861,00 82.120.170,00 99.316.479,00 39.578.679,00 11.895.508,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 27.150.593,00 -23.595.957,00 16.940.547,00 3.843.300,00 -2.936.473,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 22.834.553,00 12.258.582,00 5.497.407,00 -2.782.735,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 27.150.593,00 -46.430.510,00 4.681.965,00 -1.654.107,00 -153.738,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -27.481.454,00 105.716.127,00 82.375.932,00 35.735.379,00 8.959.035,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -27.481.454,00 105.716.127,00 82.375.932,00 35.735.379,00 8.959.035,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -27.481.454,00 105.716.127,00 82.375.932,00 35.735.379,00 8.959.035,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,17 0,65 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,17 0,65 0,00 0,00 0,06
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -748.271,00 49.672.089,00 142.399.886,00 35.433.943,00 -223.370,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 57.142.804,00 158.615.262,00 39.604.619,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -983.107,00 -437.153,00 -442.313,00 -262.768,00 -279.212,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -234.836,00 7.033.562,00 15.773.063,00 3.907.908,00 55.842,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -748.271,00 49.672.089,00 142.399.886,00 35.433.943,00 -223.370,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -28.229.725,00 155.388.216,00 224.775.818,00 71.169.322,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -28.229.725,00 155.388.216,00 224.775.818,00 71.169.322,00 8.735.665,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) -0,17 0,65 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 5.028.069,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.933.047.695,00 846.054.191,00 849.077.785,00 592.847.337,00 690.169.459,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 101.069.159,00 5.939.311,00 17.789.903,00 30.074.930,00 46.769.776,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.653.698.169,00 736.761.489,00 722.562.608,00 446.659.571,00 505.719.145,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 859.153.550,00 570.258.650,00 556.402.163,00 331.028.270,00 363.567.618,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 794.544.619,00 166.502.839,00 166.160.445,00 115.631.301,00 142.151.527,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.791.022,00 3.690.884,00 3.062.876,00 2.742.271,00 2.712.357,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.791.022,00 3.690.884,00 3.062.876,00 2.742.271,00 2.712.357,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 78.936.025,00 44.978.078,00 44.300.120,00 54.567.236,00 72.596.207,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 83.450.369,00 42.760.814,00 45.723.292,00 34.379.120,00 35.796.974,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.478.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 12.102.951,00 11.923.615,00 15.638.986,00 24.424.209,00 26.575.000,00
ARA TOPLAM 1.933.047.695,00 846.054.191,00 849.077.785,00 592.847.337,00 690.169.459,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.268.539.663,00 1.102.084.956,00 756.454.444,00 602.556.420,00 512.842.211,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 183.552.951,00 158.059.684,00 148.686.000,00 112.730.840,00 91.125.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.077.825.532,00 937.183.167,00 604.891.102,00 486.959.005,00 418.448.619,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.077.825.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.187.727,00 4.634.200,00 1.935.418,00 1.594.747,00 1.666.861,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 4.634.200,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.201.587.358,00 1.948.139.147,00 1.605.532.229,00 1.195.403.757,00 1.203.011.670,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 656.838.912,00 669.693.624,00 720.641.350,00 490.683.950,00 566.718.510,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 328.317.796,00 279.030.688,00 247.623.559,00 180.274.062,00 151.378.544,00
- Banka Kredileri 299.746.342,00 245.740.030,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 76.061.621,00 127.858.872,00 58.560.318,00 92.610.812,00 115.489.134,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 231.720.302,00 162.717.940,00 145.945.309,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 169.754.222,00 103.364.073,00 246.797.103,00 96.599.287,00 231.803.890,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 47.087.886,00 8.631.848,00 163.398.504,00 2.508.243,00 146.058.903,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 122.666.336,00 94.732.225,00 83.398.599,00 94.091.044,00 85.744.987,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.722.572,00 11.041.818,00 10.858.353,00 7.325.406,00 5.783.829,00
Diğer Borçlar 22.878.023,00 117.953.020,00 100.711.164,00 85.357.325,00 46.686.919,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20.209.888,00 116.152.016,00 99.137.816,00 80.365.927,00 39.267.673,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.668.135,00 1.801.004,00 1.573.348,00 4.991.398,00 7.419.246,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 14.521.387,00 13.991.191,00 47.653.278,00 24.033.952,00 11.953.559,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22.422.564,00 14.790.245,00 6.761.003,00 3.018.581,00 2.782.735,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.160.727,00 1.663.717,00 1.676.572,00 1.464.525,00 839.900,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.160.727,00 1.663.717,00 1.676.572,00 1.464.525,00 839.900,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.156.645.189,00 48.995.944,00 95.424.947,00 68.860.371,00 73.370.776,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.096.300.617,00 16.844.639,00 25.505.510,00 17.260.058,00 23.897.965,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.962.953,00 2.962.953,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.831.612,00 1.611.540,00 1.880.999,00 1.763.102,00 1.791.505,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.660.860,00 1.440.788,00 1.353.852,00 1.235.955,00 1.305.058,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 170.752,00 170.752,00 527.147,00 527.147,00 486.447,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 57.512.960,00 30.539.765,00 68.038.438,00 49.837.211,00 47.681.306,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.813.484.101,00 718.689.568,00 816.066.297,00 559.544.321,00 640.089.286,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.388.103.257,00 1.229.449.579,00 789.465.932,00 635.859.436,00 562.922.384,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.388.103.257,00 1.229.449.579,00 789.465.932,00 635.859.436,00 562.922.384,00
Ödenmiş Sermaye 161.805.000,00 161.805.000,00 161.805.000,00 161.805.000,00 161.805.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 592.900.527,00 494.097.800,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 45.947.480,00 39.932.238,00 11.084.074,00 11.084.074,00 11.084.074,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 154.334.168,00 134.779.730,00 399.024.745,00 292.058.802,00 256.401.489,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 154.334.168,00 134.779.730,00 399.024.745,00 292.058.802,00 256.401.489,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.758.003,00 -877.542,00 -819.167,00 -675.531,00 -688.687,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.631.519,00 18.799.616,00 5.089.542,00 5.089.542,00 15.592.937,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 438.966.017,00 274.319.068,00 130.086.639,00 130.086.639,00 119.583.244,00
Net Dönem Karı/Zararı -27.481.454,00 105.716.127,00 82.375.932,00 35.735.379,00 8.959.035,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.201.587.358,00 1.948.139.147,00 1.605.532.229,00 1.195.403.757,00 1.203.011.670,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi