Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,04
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 21,14
BIST-100'deki Ağırlığı 7,54
F/K Oranı -2,22
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,30
Dibe Uzaklık 25,16
Piyasa Değeri (USD) 291.528.844,54
Piyasa Değeri (TL) 1.560.000.000,00
Özsermaye (TL) 5.284.308.000,00
Sermaye (TL) 1.000.000.000,00
Net Kar (TL) -701.548.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TRGYO
Sektör Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak
Adres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Selvi Çıkmazı No: 4 Beykoz / İstanbul
Telefon 0216 425 20 07
Faks 0216 425 03 12
Web http://www.torunlargyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aziz TORUN 394.698.648,03 39,47
Diğer 148.142.100,16 14,81
Mehmet TORUN 393.524.262,89 39,35
TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 63.634.988,92 6,36
Toplam 1.000.000.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Netsel Turizm 22.300,00 44,60
Torunlar - Özyazıcı Proje Ortaklığı 24.000.000,00 60,00
TTA Gayrimenkul Yatırım Geliştirme ve Yönetim A.Ş. 2.200.000,00 40,00
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 15.948.800,00 14,83
Tarih Açıklama Katsayı
29.06.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.12.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
07.06.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
02.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
02.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
06.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
02.08.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,23
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.668.432.000,00 1.327.890.000,00 673.528.000,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -935.663.000,00 -730.415.000,00 -331.357.000,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 732.769.000,00 597.475.000,00 342.171.000,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 732.769.000,00 597.475.000,00 342.171.000,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -31.878.000,00 -22.680.000,00 -5.744.000,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.552.000,00 -3.562.000,00 -4.350.000,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 107.383.000,00 29.859.000,00 12.271.000,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -10.203.000,00 -7.100.000,00 -2.582.000,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 793.519.000,00 593.992.000,00 341.766.000,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 21.710.000,00 17.271.000,00 6.253.000,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 815.229.000,00 611.263.000,00 348.019.000,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 51.663.000,00 29.568.000,00 15.132.000,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -1.909.316.000,00 -708.951.000,00 -212.804.000,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.042.424.000,00 -68.120.000,00 150.347.000,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.042.424.000,00 -68.120.000,00 150.347.000,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.042.424.000,00 -68.120.000,00 150.347.000,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -1.042.424.000,00 -68.120.000,00 150.347.000,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -1,04 -0,07 0,15 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -1.042.424.000,00 -68.120.000,00 150.347.000,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.386.956.000,00 2.580.045.000,00 2.118.506.000,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 832.020.000,00 627.817.000,00 341.630.000,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 153.967.000,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 171.567.000,00 165.210.000,00 162.021.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.044.000,00 15.988.000,00 5.804.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 148.523.000,00 149.222.000,00 156.217.000,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 9.233.000,00 9.019.000,00 2.754.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.233.000,00 9.019.000,00 2.754.000,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.317.985.000,00 1.508.806.000,00 1.444.733.000,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 34.467.000,00 51.410.000,00 60.517.000,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 21.684.000,00 63.816.000,00 106.851.000,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 2.386.956.000,00 2.580.045.000,00 2.118.506.000,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 8.808.515.000,00 8.777.163.000,00 8.757.693.000,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 315.882.000,00 311.991.000,00 318.438.000,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.464.045.000,00 8.420.309.000,00 8.389.624.000,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 9.069.000,00 9.294.000,00 14.205.000,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 126.000,00 183.000,00 40.000,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 126.000,00 183.000,00 40.000,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 11.195.471.000,00 11.357.208.000,00 10.876.199.000,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.973.611.000,00 2.081.906.000,00 1.980.483.000,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 587.392.000,00 501.720.000,00 476.791.000,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 106.814.000,00 112.713.000,00 82.984.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14.685.000,00 34.053.000,00 8.608.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 92.129.000,00 78.660.000,00 74.376.000,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.568.000,00 2.464.000,00 2.499.000,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 46.238.000,00 39.464.000,00 36.210.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 46.238.000,00 39.464.000,00 36.210.000,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 153.591.000,00 258.422.000,00 728.283.000,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 30.113.000,00 27.730.000,00 24.834.000,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 30.113.000,00 27.730.000,00 24.834.000,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 166.362.000,00 271.068.000,00 3.830.000,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.937.662.000,00 3.016.252.000,00 2.367.796.000,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.886.085.000,00 2.933.467.000,00 2.366.495.000,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.157.000,00 1.157.000,00 1.301.000,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.157.000,00 1.157.000,00 1.301.000,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 50.420.000,00 81.628.000,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.911.273.000,00 5.098.158.000,00 4.348.279.000,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.284.198.000,00 6.259.050.000,00 6.527.920.000,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.284.198.000,00 6.259.050.000,00 6.527.920.000,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 25.770.000,00 25.770.000,00 25.770.000,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 74.255.000,00 74.255.000,00 65.153.000,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.229.827.000,00 5.229.827.000,00 5.288.929.000,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.042.424.000,00 -68.120.000,00 150.347.000,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 11.195.471.000,00 11.357.208.000,00 10.876.199.000,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi