Geri Dön

TRCAS | Turcas Petrol


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,96
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 27,90
BIST-100'deki Ağırlığı 0,11
F/K Oranı 14,63
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,88
Dibe Uzaklık 80,63
Piyasa Değeri (USD) 212.166.673,79
Piyasa Değeri (TL) 6.952.320.000,00
Özsermaye (TL) 7.913.933.113,00
Sermaye (TL) 255.600.000,00
Net Kar (TL) 475.210.161,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TRCAS
Sektör Her türlü petrol ürünleri, madeni yağlar, türevleri ve yan ürünlerini satın almak, depolamak üretmek ve dağıtmaktır
Adres Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7 Sarıyer / İstanbul
Telefon 02122590000
Faks 02122590019
Web www.turcas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKSOY GİRİŞİMCİLİK ENERJİ VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 139.175.891,75 54,45
TOPLAM 255.600.000,00 100,00
DİĞER 116.424.108,25 45,55
Toplam 511.200.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ATAŞ 420.000,00 5,00
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. 348.786.230,00 30,00
Shell & Turcas Petrol A.Ş. 158.435.298,00 30,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.07.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,95
08.11.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
24.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.06.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
25.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
26.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.12.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
17.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
13.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
15.07.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,30
28.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
14.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
01.02.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,98
15.10.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,56
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 46.782.745,00 122.289.038,00 78.512.020,00 52.989.672,00 -24.808.684,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 207.924.269,00 13.013.146,00 14.744.844,00 11.080.856,00 8.135.736,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 179.594,00 29.502.257,00 26.183.046,00 25.895.763,00 -17.044,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 160.961.930,00 -138.778.149,00 -89.950.222,00 -67.804.579,00 -16.689.992,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.665.289,00 371.919.416,00 300.106.631,00 289.092.735,00 4.904.693,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -490.788,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -158.438.977,00 590.737.522,00 607.923.778,00 -220.228.875,00 -103.110.119,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 6.188.242,00 823.878.789,00 818.080.187,00 1.059.281,00 -115.386.206,00
Finansman gelirleri 65.824.940,00 250.060.480,00 201.106.197,00 151.532.058,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 40.388.578,00 332.155.027,00 247.781.395,00 205.441.244,00 -38.892.064,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -18.465.069,00 790.399.927,00 771.404.989,00 -52.849.905,00 -125.371.283,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 255.258,00 -35.974.242,00 6.770.348,00 6.193.076,00 529.416,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 255.258,00 -35.974.242,00 6.770.348,00 6.193.076,00 529.416,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -18.720.327,00 826.374.169,00 764.634.641,00 -59.042.981,00 -124.841.867,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -18.720.327,00 826.374.169,00 764.634.641,00 -59.042.981,00 -124.841.867,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -18.720.327,00 826.374.169,00 764.634.641,00 -59.042.981,00 -124.841.867,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 20.636.664,00 -45.266.198,00 -2.184.082,00 567.329,00 616.706,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 911.862,00 -808.144,00 -2.658.075,00 1.191.870,00 1.355.155,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 19.952.768,00 -59.546.787,00 -254.035,00 -435.431,00 -584.273,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 227.966,00 -15.088.733,00 -728.028,00 189.110,00 -154.176,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 -664.519,00 297.968,00 -271.031,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 20.636.664,00 -45.266.198,00 -2.184.082,00 567.329,00 616.706,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 1.916.337,00 781.107.971,00 762.450.559,00 -58.475.652,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.916.337,00 781.107.971,00 762.450.559,00 -58.475.652,00 -124.225.161,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 28.906.987,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 -584.273,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 567.172.887,00 402.492.365,00 330.348.786,00 325.377.978,00 164.037.243,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 312.195.076,00 179.746.616,00 38.299.405,00 142.168.943,00 12.567.203,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 92.142.437,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 92.142.437,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 466.257,00 484.486,00 438.132,00 828.634,00 560.657,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 466.257,00 484.486,00 438.132,00 828.634,00 560.657,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.202.551,00 802.715,00 922.770,00 1.096.622,00 947.222,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 702.290,00 677.093,00 722.149,00 609.242,00 502.463,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 500.261,00 125.622,00 200.621,00 487.380,00 444.759,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.299.781,00 1.457.079,00 1.157.450,00 1.464.958,00 1.831.066,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 275.947,00 372.708,00 114.737,00 57.865,00 99.997,00
Diğer Dönen Varlıklar 318.775,00 18.657,00 55.331,00 121.999,00 66.823,00
ARA TOPLAM 567.172.887,00 402.492.365,00 330.348.786,00 325.377.978,00 164.037.243,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 7.716.557.583,00 6.896.884.237,00 2.039.423.824,00 1.196.660.995,00 1.230.176.763,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 7.130.921.823,00 6.343.821.836,00 1.668.029.283,00 839.549.103,00 1.023.835.535,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 193.267.747,00 171.650.497,00 26.871.390,00 25.454.328,00 24.827.688,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 985.673,00 280.943,00 3.055,00 8.055,00 13.107,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 13.107,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 19.329.659,00 17.219.011,00 0,00 0,00 863.663,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 22.026.003,00 18.998.293,00 17.587.687,00 11.937.930,00
TOPLAM VARLIKLAR 8.283.730.470,00 7.299.376.602,00 2.369.772.610,00 1.522.038.973,00 1.394.214.006,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 267.333.666,00 242.167.561,00 212.833.592,00 202.087.296,00 106.143.295,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 231.249.157,00 222.227.405,00 198.589.666,00 188.152.265,00 92.356.004,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.782.568,00 3.705.059,00 2.453.151,00 3.118.065,00 2.491.692,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.782.568,00 3.705.059,00 2.453.151,00 3.118.065,00 2.491.692,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.082.461,00 825.526,00 825.248,00 617.467,00 3.006.628,00
Diğer Borçlar 21.273.233,00 6.166.441,00 4.004.833,00 3.550.085,00 3.029.149,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.502.062,00 4.485.217,00 2.444.577,00 910.461,00 1.179.964,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.771.171,00 1.681.224,00 1.560.256,00 2.639.624,00 1.849.185,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.946.247,00 9.243.130,00 6.960.694,00 6.649.414,00 5.259.822,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.276.002,00 1.429.415,00 1.275.494,00 1.275.494,00 1.222.262,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.670.245,00 7.813.715,00 5.685.200,00 5.373.920,00 4.037.560,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 102.463.691,00 181.021.201,00 333.850.658,00 317.789.528,00 351.658.071,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 98.760.124,00 177.953.124,00 325.438.864,00 310.172.039,00 349.635.381,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.927.178,00 2.291.688,00 2.134.854,00 955.334,00 1.246.301,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.927.178,00 2.291.688,00 2.134.854,00 955.334,00 1.246.301,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 5.500.551,00 5.885.766,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 776.389,00 776.389,00 776.389,00 776.389,00 776.389,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 369.797.357,00 423.188.762,00 546.684.250,00 519.876.824,00 457.801.366,00
Ö Z K A Y N A K L A R 7.913.933.113,00 6.876.187.840,00 1.823.088.360,00 1.002.162.149,00 936.412.640,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.913.933.113,00 6.876.187.840,00 1.823.088.360,00 1.002.162.149,00 936.412.640,00
Ödenmiş Sermaye 255.600.000,00 255.600.000,00 255.600.000,00 255.600.000,00 255.600.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 3.954.459.255,00 3.404.391.223,00 41.247.788,00 41.247.788,00 41.247.788,00
Geri Alınmış Paylar (-) 8.450.916,00 8.450.916,00 8.450.916,00 8.450.916,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -119.128.380,00 -121.467.222,00 -65.828.382,00 -63.076.971,00 -63.027.594,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -119.128.380,00 -121.467.222,00 -65.828.382,00 -63.076.971,00 -63.027.594,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -119.128.380,00 -121.467.222,00 -65.828.382,00 -63.076.971,00 -63.027.594,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 537.109.444,00 466.791.911,00 39.311.954,00 39.311.954,00 39.311.954,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.313.064.037,00 2.052.948.675,00 803.829.444,00 803.829.444,00 803.829.444,00
Net Dönem Karı/Zararı -18.720.327,00 826.374.169,00 764.634.641,00 -59.042.981,00 -124.841.867,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 -7.256.169,00 -7.256.169,00 -7.256.169,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 8.283.730.470,00 7.299.376.602,00 2.369.772.610,00 1.522.038.973,00 1.394.214.006,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi