Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TRCAS
Sektör Her türlü petrol ürünleri, madeni yağlar, türevleri ve yan ürünlerini satın almak, depolamak üretmek ve dağıtmaktır
Adres Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 İstanbul
Telefon 0212 2590000
Faks 0212 2590018
Web http://www.turcas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKSOY HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 139.175.891,75 54,45
Diğer 116.424.108,25 45,55
Toplam 255.600.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ATAŞ 420.000,00 5,00
EPİAŞ 50.000,00 0,08
RWE _ TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 458.100.000,00 30,00
Shell _ Turcas Petrol A.Ş. 158.435.298,00 30,00
TURCAS ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ A.Ş. 4.300.000,00 100,00
TURCAS KUYUCAK JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 36.595.444,00 92,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.07.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,95
08.11.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
24.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.06.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
25.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
26.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.12.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
17.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
13.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
15.07.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,30
28.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
14.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
01.02.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,98
15.10.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,56
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 25.570.232,00 14.588.668,00 46.429.265,00 32.968.118,00 22.983.274,00
Satışların Maliyeti (-) -9.807.492,00 -4.729.232,00 -16.142.606,00 -9.922.278,00 -6.383.284,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 15.762.740,00 9.859.436,00 30.286.659,00 23.045.840,00 16.599.990,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 15.762.740,00 9.859.436,00 30.286.659,00 23.045.840,00 16.599.990,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -12.885.714,00 -6.271.278,00 -24.263.226,00 -17.803.131,00 -12.454.765,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16.508.215,00 16.054.806,00 12.633.813,00 6.828.873,00 4.564.999,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.862.233,00 -1.580.910,00 -22.546.237,00 -7.483.354,00 -7.255.898,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 16.523.008,00 18.062.054,00 -3.888.991,00 4.588.228,00 1.454.326,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 14.658.873,00 7.044.776,00 33.134.635,00 42.328.661,00 20.804.936,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 6.094.526,00 -12.389.246,00 7.890.866,00 37.771.046,00 45.850.928,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 37.276.407,00 12.717.584,00 37.136.510,00 84.687.935,00 68.110.190,00
Finansman Gelirleri 41.836.445,00 8.387.630,00 102.384.952,00 165.519.725,00 40.168.610,00
Finansman Giderleri (-) -96.697.136,00 -43.065.419,00 -282.520.530,00 -452.024.460,00 -131.839.255,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -17.584.284,00 -21.960.205,00 -142.999.068,00 -201.816.800,00 -23.560.455,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.379.718,00 812.651,00 12.447.133,00 17.675.861,00 3.758.928,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.379.718,00 812.651,00 12.447.133,00 17.675.861,00 3.758.928,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -16.204.566,00 -21.147.554,00 -130.551.935,00 -184.140.939,00 -19.801.527,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -16.204.566,00 -21.147.554,00 -130.551.935,00 -184.140.939,00 -19.801.527,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 -3.091.894,00 -5.812.070,00 -1.420.290,00
- Ana Ortaklık Payları -16.204.566,00 -21.147.554,00 -127.460.041,00 -178.328.869,00 -18.381.237,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -41.283,00 16.101,00 1.439.480,00 -48.742,00 -39.898,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -51.605,00 20.126,00 -96.761,00 -60.930,00 -49.872,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 1.896.111,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 10.322,00 -4.025,00 -359.870,00 12.188,00 9.974,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -10.691.504,00 -8.418.156,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -10.691.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 -8.418.156,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -10.732.787,00 -8.402.055,00 1.439.480,00 -48.742,00 -39.898,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -26.937.353,00 -29.549.609,00 -129.112.455,00 -184.189.681,00 -19.841.425,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 -379.222,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0,00 0,00 1.896.111,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 178.009.342,00 162.038.995,00 119.086.128,00 211.980.338,00 179.067.437,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 107.893.150,00 114.464.386,00 85.560.288,00 183.335.543,00 149.693.718,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.259.689,00 3.641.515,00 3.813.575,00 548.636,00 512.928,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.259.689,00 3.641.515,00 3.813.575,00 548.636,00 512.928,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 35.407.592,00 29.603.510,00 19.428.707,00 22.662.334,00 25.207.495,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 34.309.575,00 28.495.859,00 19.000.804,00 21.511.614,00 24.056.944,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.098.017,00 1.107.651,00 427.903,00 1.150.720,00 1.150.551,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.513.416,00 1.572.778,00 253.648,00 723.740,00 856.263,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.038.551,00 973.616,00 912.490,00 684.439,00 428.547,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.892.929,00 11.783.190,00 9.117.420,00 4.025.646,00 2.368.486,00
ARA TOPLAM 178.009.342,00 162.038.995,00 119.086.128,00 211.980.338,00 179.067.437,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.175.616.557,00 1.214.702.730,00 1.232.627.522,00 1.326.356.176,00 1.290.309.018,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 812.512.501,00 793.837.249,00 806.035.015,00 881.099.268,00 889.317.120,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 206.607.685,00 207.662.813,00 209.398.634,00 212.446.085,00 205.789.193,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53.273.934,00 53.890.509,00 54.507.082,00 57.028.184,00 56.725.965,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.279.121,00 7.697.707,00 6.889.081,00 12.110.645,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 2.712.054,00 435.157,00 5.608.253,00 15.776.995,00 15.807.548,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.353.625.899,00 1.376.741.725,00 1.351.713.650,00 1.538.336.514,00 1.469.376.455,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 188.418.477,00 172.007.666,00 163.780.072,00 192.254.977,00 167.419.637,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 26.434.485,00 25.824.445,00 25.729.645,00 32.026.112,00 48.474.764,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 28.069,00 42.060,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 26.406.416,00 25.782.385,00 25.729.645,00 32.026.112,00 48.474.764,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 502.167,00 416.888,00 351.760,00 437.759,00 417.545,00
Diğer Borçlar 2.094.242,00 4.626.875,00 2.504.854,00 1.986.837,00 2.283.422,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 695.550,00 404.111,00 760.781,00 599.980,00 1.573.044,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.398.692,00 4.222.764,00 1.744.073,00 1.386.857,00 710.378,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 867.677,00 658.104,00 496.066,00 612.404,00 473.114,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 867.677,00 658.104,00 496.066,00 612.404,00 473.114,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 631.412.895,00 673.551.788,00 627.201.698,00 785.612.943,00 576.810.519,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 618.169.081,00 660.745.806,00 615.025.824,00 771.849.284,00 573.736.447,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 631.899,00 610.884,00 503.460,00 433.143,00 427.885,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 562.586,00 541.571,00 434.147,00 433.143,00 427.885,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 69.313,00 69.313,00 69.313,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 1.808.500,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 837.687,00 837.687,00 837.687,00 837.687,00 837.687,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 819.831.372,00 845.559.454,00 790.981.770,00 977.867.920,00 744.230.156,00
Ö Z K A Y N A K L A R 533.794.527,00 531.182.271,00 560.731.880,00 560.468.594,00 725.146.299,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 533.794.527,00 531.182.271,00 560.731.880,00 562.522.870,00 722.811.419,00
Ödenmiş Sermaye 255.600.000,00 255.600.000,00 255.600.000,00 255.600.000,00 270.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 41.247.788,00 41.247.788,00 41.247.788,00 41.247.788,00 41.247.788,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.179.572,00 -3.122.188,00 -3.138.289,00 -4.627.080,00 -4.615.612,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.179.572,00 -3.122.188,00 -3.138.289,00 -4.627.080,00 -4.615.612,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.179.572,00 -3.122.188,00 -3.138.289,00 -4.627.080,00 -4.615.612,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.691.504,00 -8.418.156,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -10.691.504,00 -8.418.156,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 39.311.954,00 39.311.954,00 39.311.954,00 39.311.954,00 39.311.954,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 243.417.512,00 243.417.512,00 370.877.553,00 417.769.993,00 418.099.442,00
Net Dönem Karı/Zararı -16.204.566,00 -21.147.554,00 -127.460.041,00 -178.328.869,00 -18.381.237,00
Diğer Yedekler -7.256.169,00 -7.256.169,00 -7.256.169,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 -2.054.276,00 2.334.880,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.353.625.899,00 1.376.741.725,00 1.351.713.650,00 1.538.336.514,00 1.469.376.455,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi