Geri Dön

TRCAS | Turcas Petrol


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,89
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 27,90
BIST-100'deki Ağırlığı 0,59
F/K Oranı 13,24
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,60
Dibe Uzaklık 80,63
Piyasa Değeri (USD) 210.964.913,69
Piyasa Değeri (TL) 6.568.920.000,00
Özsermaye (TL) 1.823.088.360,00
Sermaye (TL) 255.600.000,00
Net Kar (TL) 496.073.826,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TRCAS
Sektör Her türlü petrol ürünleri, madeni yağlar, türevleri ve yan ürünlerini satın almak, depolamak üretmek ve dağıtmaktır
Adres Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7 Sarıyer / İstanbul
Telefon 02122590000
Faks 02122590019
Web www.turcas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKSOY GİRİŞİMCİLİK ENERJİ VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 139.175.891,75 54,45
TOPLAM 255.600.000,00 100,00
DİĞER 116.424.108,25 45,55
Toplam 511.200.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
11.07.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,95
08.11.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
24.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.06.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
25.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
26.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
28.12.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
17.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
13.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
15.07.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,30
28.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
14.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
01.02.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,98
15.10.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,56
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -78.512.020,00 -52.989.672,00 -24.808.684,00 -50.220.155,00 -34.930.221,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14.744.844,00 11.080.856,00 8.135.736,00 6.852.480,00 5.120.985,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -26.183.046,00 -25.895.763,00 -17.044,00 -52.378.484,00 -52.375.275,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -89.950.222,00 -67.804.579,00 -16.689.992,00 -95.746.159,00 -82.184.511,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 300.106.631,00 289.092.735,00 4.904.693,00 461.410.940,00 479.092.465,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -490.788,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 607.923.778,00 -220.228.875,00 -103.110.119,00 430.702.937,00 636.936.595,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 818.080.187,00 1.059.281,00 -115.386.206,00 796.367.718,00 1.033.844.549,00
Finansman Gelirleri 201.106.197,00 151.532.058,00 28.906.987,00 210.063.828,00 181.091.854,00
Finansman Giderleri (-) -247.781.395,00 -205.441.244,00 -38.892.064,00 -265.208.389,00 -207.554.123,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 771.404.989,00 -52.849.905,00 -125.371.283,00 741.223.157,00 1.007.382.280,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -6.770.348,00 -6.193.076,00 529.416,00 -4.703.665,00 -2.301.973,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.301.973,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -6.770.348,00 -6.193.076,00 529.416,00 -4.703.665,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 764.634.641,00 -59.042.981,00 -124.841.867,00 736.519.492,00 1.005.080.307,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 56.675.241,00 56.675.241,00
DÖNEM KARI/ZARARI 764.634.641,00 -59.042.981,00 -124.841.867,00 793.194.733,00 1.061.755.548,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 764.634.641,00 -59.042.981,00 -124.841.867,00 793.194.733,00 1.061.755.548,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.184.082,00 567.329,00 616.706,00 -53.159.256,00 -7.212.951,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.658.075,00 1.191.870,00 1.355.155,00 -915.021,00 -650.009,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 664.519,00 -297.968,00 -271.031,00 210.455,00 149.502,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -254.035,00 -435.431,00 -584.273,00 -65.568.363,00 -8.390.555,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -254.035,00 -435.431,00 -584.273,00 -65.568.363,00 -8.390.555,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 728.028,00 -189.110,00 -154.176,00 13.324.128,00 1.827.613,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 -3.352.767,00 -3.352.767,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -3.352.767,00 -3.352.767,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.184.082,00 567.329,00 616.706,00 -56.512.023,00 -10.565.718,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 762.450.559,00 -58.475.652,00 -124.225.161,00 736.682.710,00 1.051.189.830,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 330.348.786,00 325.377.978,00 164.037.243,00 173.397.981,00 297.270.127,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 38.299.405,00 142.168.943,00 12.567.203,00 31.528.566,00 148.546.733,00
Finansal Yatırımlar 92.142.437,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 92.142.437,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 438.132,00 828.634,00 560.657,00 436.838,00 442.487,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 438.132,00 828.634,00 560.657,00 436.838,00 442.487,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 922.770,00 1.096.622,00 947.222,00 1.402.439,00 1.082.423,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 722.149,00 609.242,00 502.463,00 634.605,00 345.346,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 200.621,00 487.380,00 444.759,00 767.834,00 737.077,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.157.450,00 1.464.958,00 1.831.066,00 442.764,00 1.083.758,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 114.737,00 57.865,00 99.997,00 85.100,00 54.454,00
Diğer Dönen Varlıklar 55.331,00 121.999,00 66.823,00 12.237,00 10.073.622,00
ARA TOPLAM 330.348.786,00 325.377.978,00 164.037.243,00 173.397.981,00 297.270.127,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.039.423.824,00 1.196.660.995,00 1.230.176.763,00 1.320.103.905,00 1.597.256.535,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.668.029.283,00 839.549.103,00 1.023.835.535,00 1.127.221.593,00 1.409.006.018,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 26.871.390,00 25.454.328,00 24.827.688,00 25.001.078,00 22.282.294,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.055,00 8.055,00 13.107,00 18.168,00 285.061,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 863.663,00 605.278,00 2.946.017,00
Diğer Duran Varlıklar 18.998.293,00 17.587.687,00 11.937.930,00 11.190.536,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.369.772.610,00 1.522.038.973,00 1.394.214.006,00 1.493.501.886,00 1.894.526.662,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 212.833.592,00 202.087.296,00 106.143.295,00 95.149.177,00 146.369.680,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 198.589.666,00 188.152.265,00 92.356.004,00 85.098.525,00 140.199.373,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.453.151,00 3.118.065,00 2.491.692,00 1.930.672,00 1.628.085,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.453.151,00 3.118.065,00 2.491.692,00 1.930.672,00 1.628.085,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 825.248,00 617.467,00 3.006.628,00 385.709,00 425.106,00
Diğer Borçlar 4.004.833,00 3.550.085,00 3.029.149,00 3.106.433,00 1.958.069,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.444.577,00 910.461,00 1.179.964,00 2.137.272,00 1.039.575,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.560.256,00 2.639.624,00 1.849.185,00 969.161,00 918.494,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.960.694,00 6.649.414,00 5.259.822,00 4.627.838,00 2.159.047,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.275.494,00 1.275.494,00 1.222.262,00 681.438,00 570.947,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.685.200,00 5.373.920,00 4.037.560,00 3.946.400,00 1.588.100,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 333.850.658,00 317.789.528,00 351.658.071,00 337.714.908,00 373.012.061,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 325.438.864,00 310.172.039,00 349.635.381,00 335.278.424,00 370.949.035,00
Banka Kredileri 325.438.864,00 310.172.039,00 0,00 335.278.424,00 370.949.035,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.134.854,00 955.334,00 1.246.301,00 1.660.095,00 1.286.637,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.134.854,00 955.334,00 1.246.301,00 1.660.095,00 1.286.637,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.500.551,00 5.885.766,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 776.389,00 776.389,00 776.389,00 776.389,00 776.389,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 546.684.250,00 519.876.824,00 457.801.366,00 432.864.085,00 519.381.741,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.823.088.360,00 1.002.162.149,00 936.412.640,00 1.060.637.801,00 1.375.144.921,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.823.088.360,00 1.002.162.149,00 936.412.640,00 1.060.637.801,00 1.375.144.921,00
Ödenmiş Sermaye 255.600.000,00 255.600.000,00 255.600.000,00 255.600.000,00 255.600.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 41.247.788,00 41.247.788,00 41.247.788,00 41.247.788,00 41.247.788,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -65.828.382,00 -63.076.971,00 -63.027.594,00 -63.644.300,00 -17.697.995,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -65.828.382,00 -63.076.971,00 -63.027.594,00 -63.644.300,00 -17.697.995,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -65.828.382,00 -63.076.971,00 -63.027.594,00 -63.644.300,00 -17.697.995,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 39.311.954,00 39.311.954,00 39.311.954,00 39.311.954,00 39.311.954,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 803.829.444,00 803.829.444,00 803.829.444,00 10.634.711,00 10.634.711,00
Net Dönem Karı/Zararı 764.634.641,00 -59.042.981,00 -124.841.867,00 793.194.733,00 1.061.755.548,00
Diğer Yedekler -7.256.169,00 -7.256.169,00 -7.256.169,00 -7.256.169,00 -7.256.169,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.369.772.610,00 1.522.038.973,00 1.394.214.006,00 1.493.501.886,00 1.894.526.662,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 13.107,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi