Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TMSN
Sektör Traktör ve dizel motor üretimi
Adres Yeşilköy Mahallesi, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:8, 34149 İstanbul
Telefon 0212 468 19 00
Faks 0212 465 28 91
Web http://www.tumosan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ahmet Albayrak 2.000.000,00 1,74
Bayram Albayrak 2.000.000,00 1,74
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. 70.000.000,16 60,87
Kazım Albayrak 2.000.000,00 1,74
Mustafa Albayrak 2.000.000,00 1,74
Muzaffer Albayrak 2.000.000,00 1,74
Nuri Albayrak 2.000.000,00 1,74
DİĞER 32.999.999,84 28,70
Toplam 115.000.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tümosan Döküm A.Ş. 10.000.000,00 100,00
Tümosan Savunma A.Ş 1.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 177.335.804,00 96.293.377,00 415.996.979,00 333.446.110,00 223.481.073,00
Satışların Maliyeti (-) -152.149.636,00 -83.405.977,00 -359.693.772,00 -278.576.392,00 -188.607.632,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 25.186.168,00 12.887.400,00 56.303.207,00 54.869.718,00 34.873.441,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 25.186.168,00 12.887.400,00 56.303.207,00 54.869.718,00 34.873.441,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.069.249,00 -5.755.360,00 -22.767.327,00 -13.595.637,00 -11.177.708,00
Pazarlama Giderleri (-) -16.643.623,00 -8.254.680,00 -36.117.047,00 -30.021.146,00 -20.459.118,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -8.544.868,00 -3.782.042,00 -20.108.632,00 -15.182.983,00 -7.448.572,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.374.772,00 8.940.217,00 23.324.004,00 5.841.433,00 6.272.843,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.915.755,00 -6.277.022,00 -19.575.123,00 -13.190.174,00 -6.583.064,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -7.612.555,00 -2.241.487,00 -18.940.918,00 -11.278.789,00 -4.522.178,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 258.883,00 255.753,00 227.040,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -7.612.555,00 -2.241.487,00 -18.682.035,00 -11.023.036,00 -4.295.138,00
Finansman Gelirleri 9.121.899,00 6.127.686,00 16.966.346,00 4.485.712,00 1.721.854,00
Finansman Giderleri (-) -24.762.570,00 -12.348.514,00 -27.163.628,00 -9.970.122,00 -5.360.243,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -23.253.226,00 -8.462.315,00 -28.879.317,00 -16.507.446,00 -7.933.527,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 5.174.431,00 2.502.905,00 6.647.823,00 3.664.420,00 1.703.984,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.174.431,00 2.502.905,00 6.647.823,00 3.664.420,00 1.703.984,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -18.078.795,00 -5.959.410,00 -22.231.494,00 -12.843.026,00 -6.229.543,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -18.078.795,00 -5.959.410,00 -22.231.494,00 -12.843.026,00 -6.229.543,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -18.078.795,00 -5.959.410,00 -22.231.494,00 -12.843.026,00 -6.229.543,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -685.143,00 -372.658,00 -1.008.958,00 211.262,00 151.262,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -878.389,00 -477.767,00 -1.293.535,00 270.849,00 193.926,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 193.246,00 105.109,00 284.577,00 -59.587,00 -42.664,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -685.143,00 -372.658,00 -1.008.958,00 211.262,00 151.262,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -18.763.938,00 -6.332.068,00 -23.240.452,00 -12.631.764,00 -6.078.281,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 443.198.549,00 448.529.971,00 422.543.143,00 414.718.983,00 344.474.945,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.097.029,00 6.620.700,00 5.541.685,00 6.135.558,00 4.605.535,00
Finansal Yatırımlar 68.107,00 5.352.179,00 5.304.054,00 5.481.762,00 5.407.901,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 68.107,00 5.352.179,00 5.304.054,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 188.875.520,00 189.461.644,00 162.317.457,00 156.195.433,00 122.126.705,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.264.115,00 4.472.509,00 5.786.570,00 2.591.245,00 2.194.034,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 182.611.405,00 184.989.135,00 156.530.887,00 153.604.188,00 119.932.671,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 69.093.209,00 65.087.143,00 45.506.723,00 72.302.638,00 26.543.019,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 61.114.380,00 55.957.196,00 44.245.862,00 65.717.255,00 15.113.940,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.978.829,00 9.129.947,00 1.260.861,00 6.585.383,00 11.429.079,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 158.717.603,00 160.241.157,00 178.235.863,00 150.838.532,00 166.195.540,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 13.566.253,00 10.283.893,00 4.698.588,00 10.705.478,00 6.466.985,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.775,00 1.583,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 9.777.053,00 11.481.672,00 20.938.773,00 13.059.582,00 13.129.260,00
ARA TOPLAM 443.198.549,00 448.529.971,00 422.543.143,00 414.718.983,00 344.474.945,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 287.215.362,00 283.787.327,00 287.031.725,00 283.114.609,00 284.920.835,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.643.262,00 11.643.262,00 11.643.262,00 1.884.610,00 1.896.479,00
Maddi Duran Varlıklar 259.397.413,00 263.649.419,00 260.268.082,00 261.814.385,00 261.835.118,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.494.240,00 8.363.797,00 10.312.668,00 12.499.066,00 14.822.432,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.494.240,00 0,00 0,00 0,00 9.454.810,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.757.129,00 129.985,00 129.985,00 160.662,00 165.660,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 730.413.911,00 732.317.298,00 709.574.868,00 697.833.592,00 629.395.780,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 333.201.802,00 329.725.742,00 298.420.819,00 265.089.937,00 187.902.285,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 204.552.592,00 181.881.132,00 165.184.100,00 136.231.847,00 61.899.614,00
- Banka Kredileri 204.479.744,00 181.881.132,00 0,00 0,00 61.899.614,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 99.464.897,00 105.368.988,00 103.181.000,00 106.596.370,00 102.857.577,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.100.576,00 4.980.895,00 2.267.026,00 4.407.098,00 10.705.064,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 90.364.321,00 100.388.093,00 100.913.974,00 102.189.272,00 92.152.513,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.992.898,00 2.743.968,00 4.078.463,00 4.412.040,00 3.957.840,00
Diğer Borçlar 5.028.639,00 14.155.000,00 4.510.610,00 3.814.058,00 4.517.381,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 160.724,00 9.754.308,00 0,00 0,00 303.301,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.867.915,00 4.400.692,00 4.510.610,00 3.814.058,00 4.214.080,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 10.077.531,00 9.813.363,00 10.483.609,00 1.361.290,00 1.614.509,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.712.238,00 7.272.750,00 1.408.617,00 10.312.758,00 10.694.063,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.481.968,00 1.347.334,00 1.408.617,00 1.332.540,00 1.713.845,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.230.270,00 5.925.416,00 0,00 8.980.218,00 8.980.218,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 7.355.102,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.397.857,00 9.345.434,00 11.245.262,00 21.933.344,00 24.129.701,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.029.364,00 0,00 409.738,00 898.813,00 1.415.190,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.254.749,00 4.099.171,00 0,00 3.066.124,00 3.352.333,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.254.749,00 4.099.171,00 0,00 3.066.124,00 3.352.333,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.113.744,00 5.246.263,00 7.854.277,00 0,00 13.161.032,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 11.212.521,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 349.599.659,00 339.071.176,00 309.666.081,00 287.023.281,00 212.031.986,00
Ö Z K A Y N A K L A R 380.814.252,00 393.246.122,00 399.908.787,00 410.810.311,00 417.363.794,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 380.814.252,00 393.246.122,00 399.908.787,00 410.810.311,00 417.363.794,00
Ödenmiş Sermaye 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.074.563,00 13.074.563,00 13.074.563,00 13.074.563,00 13.074.563,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 171.827.383,00 172.139.868,00 172.512.526,00 173.732.746,00 173.672.746,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 172.139.868,00 172.512.526,00 173.732.746,00 173.672.746,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.047.934,00 14.047.934,00 14.047.934,00 14.047.934,00 14.047.934,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 84.943.167,00 84.943.167,00 107.505.258,00 107.798.094,00 107.798.094,00
Net Dönem Karı/Zararı -18.078.795,00 -5.959.410,00 -22.231.494,00 -12.843.026,00 -6.229.543,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 730.413.911,00 732.317.298,00 709.574.868,00 697.833.592,00 629.395.780,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 864,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 172.764.682,00 172.764.682,00 968.064,00 908.064,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 165.184.100,00 136.231.847,00 1.415.190,00
-Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 5.481.762,00 5.407.901,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 5.367.622,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi