Geri Dön

TMSN | Tumosan Motor Ve Traktor


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,59
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 28,68
BIST-100'deki Ağırlığı 1,34
F/K Oranı 22,31
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,28
Dibe Uzaklık 28,69
Piyasa Değeri (USD) 499.630.707,74
Piyasa Değeri (TL) 16.100.000.000,00
Özsermaye (TL) 4.906.767.254,00
Sermaye (TL) 115.000.000,00
Net Kar (TL) 721.718.231,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TMSN
Sektör Traktör ve dizel motor üretimi
Adres Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı No: 28/1 ,Zeytinburnu / İstanbul
Telefon +90 (212) 468 19 00 pbx
Faks +90 (212) 465 28 91
Web www.tumosan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ahmet Albayrak 2.000.000,00 1,74
Bayram Albayrak 2.000.000,00 1,74
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 70.000.000,16 60,87
KAZIM ALBAYRAK 2.000.000,00 1,74
Mustafa Albayrak 2.001.285,00 1,74
Muzaffer Albayrak 2.000.000,00 1,74
NURİ ALBAYRAK 2.000.000,00 1,74
TOPLAM 115.000.000,00 100,00
DİĞER 32.998.714,84 28,69
Toplam 230.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TTM TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1.000.000,00 100,00
Tümosan Döküm A.Ş 10.000.000,00 100,00
TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 7.984.708.560,00 4.473.979.703,00 2.410.573.020,00 1.080.221.856,00 3.721.508.254,00
Satışların Maliyeti (-) -5.958.404.661,00 -2.850.667.843,00 -1.544.876.263,00 -793.546.063,00 -2.571.717.383,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.026.303.899,00 1.623.311.860,00 865.696.757,00 286.675.793,00 1.149.790.871,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.026.303.899,00 1.623.311.860,00 865.696.757,00 286.675.793,00 1.149.790.871,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -114.792.299,00 -71.293.376,00 -43.613.816,00 -18.821.526,00 -37.173.269,00
Pazarlama Giderleri (-) -648.880.456,00 -363.906.211,00 -212.982.938,00 -96.466.426,00 -382.582.653,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -103.037.101,00 -37.234.922,00 -25.928.578,00 -16.597.307,00 -31.953.807,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 93.331.675,00 85.345.845,00 40.604.225,00 38.594.359,00 37.628.195,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -176.865.111,00 -87.732.472,00 -79.883.045,00 -44.723.887,00 -36.135.841,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.076.060.607,00 1.148.490.724,00 543.892.605,00 148.661.006,00 699.573.496,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 137.892.087,00 156.191.781,00 0,00 0,00 63.329.590,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -31.142.667,00 -38.968.939,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.213.952.694,00 1.304.682.505,00 512.749.938,00 109.692.067,00 762.903.086,00
Finansman Gelirleri 97.640.574,00 36.771.362,00 20.873.264,00 11.920.303,00 26.960.688,00
Finansman Giderleri (-) -258.251.773,00 -115.218.308,00 -52.049.518,00 -22.793.611,00 -87.309.928,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.286.224.387,00 1.226.235.559,00 481.573.684,00 98.818.759,00 702.553.846,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -564.506.156,00 -271.460.370,00 -90.786.225,00 -17.236.033,00 -125.106.947,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -404.757.607,00 -234.439.635,00 -93.024.333,00 -25.677.848,00 -135.489.183,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -159.748.549,00 -37.020.735,00 2.238.108,00 8.441.815,00 10.382.236,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 721.718.231,00 954.775.189,00 390.787.459,00 81.582.726,00 577.446.899,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 721.718.231,00 954.775.189,00 390.787.459,00 81.582.726,00 577.446.899,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 721.718.231,00 954.775.189,00 390.787.459,00 81.582.726,00 577.446.899,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 7.043.227,00 -9.297.895,00 -7.273.413,00 -9.868.901,00 40.469.343,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 9.390.969,00 0,00 0,00 -12.336.126,00 -6.328.976,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 -11.622.369,00 -9.091.766,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.347.742,00 2.324.474,00 1.818.353,00 2.467.225,00 46.798.319,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 7.043.227,00 -9.297.895,00 -7.273.413,00 -9.868.901,00 40.469.343,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 728.761.458,00 945.477.294,00 383.514.046,00 71.713.825,00 617.916.242,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.973.944.278,00 4.611.683.267,00 3.376.378.027,00 2.699.641.289,00 2.286.443.969,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 296.626.561,00 394.952.326,00 93.649.503,00 212.837.689,00 391.596.693,00
Finansal Yatırımlar 510.458.461,00 583.378.832,00 396.044.384,00 388.368.112,00 252.336.596,00
Ticari Alacaklar 1.631.453.109,00 1.327.098.477,00 826.651.250,00 568.431.434,00 504.860.988,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 561.640.537,00 662.482.759,00 420.103.766,00 289.985.030,00 178.401.090,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.069.812.572,00 664.615.718,00 406.547.484,00 278.446.404,00 326.459.898,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.478.342,00 7.573.284,00 5.302.663,00 7.957.972,00 15.541.523,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 191.207,00 3.263.839,00 1.100.957,00 1.272.288,00 10.502.386,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.287.135,00 4.309.445,00 4.201.706,00 6.685.684,00 5.039.137,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.124.826.996,00 1.798.789.054,00 1.653.087.369,00 1.294.350.974,00 952.867.014,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 194.346.011,00 293.542.499,00 231.769.793,00 100.876.787,00 75.426.851,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 187.123,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 211.754.798,00 206.348.795,00 169.685.942,00 126.818.321,00 93.814.304,00
ARA TOPLAM 4.973.944.278,00 4.611.683.267,00 3.376.378.027,00 2.699.641.289,00 2.286.443.969,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.581.733.260,00 1.155.529.080,00 1.019.135.719,00 948.710.955,00 1.015.546.681,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 74.776.138,00 17.714.985,00 17.714.985,00 17.714.985,00 17.714.985,00
Maddi Duran Varlıklar 3.375.367.781,00 1.066.986.045,00 947.456.550,00 893.819.997,00 969.380.256,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 87.207.646,00 56.602.498,00 40.158.470,00 28.596.649,00 20.284.388,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 87.207.646,00 56.602.498,00 40.158.470,00 28.596.649,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 792.185,00 503.057,00 422.915,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 8.555.677.538,00 5.767.212.347,00 4.395.513.746,00 3.648.352.244,00 3.301.990.650,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.940.769.272,00 3.011.078.435,00 2.250.512.646,00 1.873.050.761,00 1.590.396.354,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.312.980.587,00 918.003.490,00 826.109.288,00 634.844.294,00 485.166.733,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 32.398.654,00 30.362.178,00 21.907.499,00 15.177.593,00 24.431.911,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.761.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.217.433.846,00 1.632.037.823,00 1.088.969.054,00 932.174.653,00 760.215.081,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21.446.613,00 455.046.995,00 175.983.915,00 123.817.674,00 28.715.439,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.195.987.233,00 1.176.990.828,00 912.985.139,00 808.356.979,00 731.499.642,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 39.458.640,00 38.429.528,00 33.672.703,00 30.543.435,00 15.808.832,00
Diğer Borçlar 22.084.563,00 10.368.077,00 15.278.763,00 8.067.932,00 9.610.624,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 2.360,00 2.360,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 22.084.563,00 10.368.077,00 15.278.763,00 8.065.572,00 9.608.264,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 169.834.065,00 148.472.977,00 131.757.011,00 109.011.834,00 182.736.655,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 82.643.346,00 140.433.275,00 64.996.171,00 94.109.698,00 74.979.999,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 63.935.571,00 92.971.087,00 67.822.157,00 49.121.322,00 37.446.519,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.998.128,00 12.832.310,00 9.915.912,00 8.042.146,00 6.915.876,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 51.937.443,00 80.138.777,00 57.906.245,00 41.079.176,00 30.530.643,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 708.141.012,00 188.734.477,00 139.564.913,00 81.665.517,00 89.672.155,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 84.545.970,00 92.861.748,00 86.909.845,00 33.800.372,00 34.824.540,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.858.731,00 0,00 0,00 7.694.430,00 7.983.321,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 22.372.086,00 21.298.747,00 0,00 19.091.369,00 15.413.349,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.372.086,00 21.298.747,00 0,00 19.091.369,00 15.413.349,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 601.222.956,00 74.573.982,00 35.532.132,00 28.599.411,00 39.085.536,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.648.910.284,00 3.199.812.912,00 2.390.077.559,00 1.954.716.278,00 1.680.068.509,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.906.767.254,00 2.567.399.435,00 2.005.436.187,00 1.693.635.966,00 1.621.922.141,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.906.767.254,00 2.567.399.435,00 2.005.436.187,00 1.693.635.966,00 1.621.922.141,00
Ödenmiş Sermaye 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.046.518.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 116.170.256,00 13.074.563,00 13.074.563,00 13.074.563,00 13.074.563,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.385.976,00 732.900.024,00 734.924.506,00 732.329.018,00 742.197.919,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 742.197.919,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 122.586.013,00 20.555.692,00 20.555.692,00 20.555.692,00 20.555.692,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.800.160.238,00 731.093.967,00 731.093.967,00 731.093.967,00 153.647.068,00
Net Dönem Karı/Zararı 721.718.231,00 954.775.189,00 390.787.459,00 81.582.726,00 577.446.899,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 8.555.677.538,00 5.767.212.347,00 4.395.513.746,00 3.648.352.244,00 3.301.990.650,00
Banka Kredileri 0,00 916.500.000,00 0,00 26.105.942,00 26.841.219,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 633.900.000,00 484.367.776,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.497.190,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi