Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TMSN
Sektör Traktör ve dizel motor üretimi
Adres Yeşilköy Mahallesi, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:8, 34149 İstanbul
Telefon 0212 468 19 00
Faks 0212 465 28 91
Web http://www.tumosan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Muzaffer Albayrak 2.000.000,00 1,74
Bayram Albayrak 2.000.000,00 1,74
Nuri Albayrak 2.000.000,00 1,74
Kazım Albayrak 2.000.000,00 1,74
Mustafa Albayrak 2.000.000,00 1,74
Ahmet Albayrak 2.000.000,00 1,74
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. 70.000.000,16 60,87
DİĞER 32.999.999,84 28,70
Toplam 115.000.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tümosan Döküm A.Ş. 10.000.000,00 100,00
Tümosan Savunma A.Ş 10.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 606.309.080,00 265.185.506,00 836.085.406,00 452.665.954,00 256.917.722,00
Satışların Maliyeti (-) -454.685.673,00 -200.132.696,00 -625.480.615,00 -348.654.098,00 -206.951.900,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 151.623.407,00 65.052.810,00 210.604.791,00 104.011.856,00 49.965.822,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 151.623.407,00 65.052.810,00 210.604.791,00 104.011.856,00 49.965.822,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.022.414,00 -5.171.301,00 -21.336.869,00 -17.705.713,00 -12.380.162,00
Pazarlama Giderleri (-) -53.110.149,00 -25.625.613,00 -72.480.748,00 -36.367.673,00 -19.723.760,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -13.318.881,00 -6.469.192,00 -27.125.324,00 -21.909.582,00 -10.917.309,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 8.328.168,00 7.900.601,00 25.690.406,00 14.605.758,00 9.173.248,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -11.159.365,00 -7.313.029,00 -7.801.338,00 -11.222.873,00 -3.470.195,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 71.340.766,00 28.374.276,00 107.550.918,00 31.411.773,00 12.647.644,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.714.533,00 8.737.691,00 18.496.704,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 76.055.299,00 37.111.967,00 126.047.622,00 31.411.773,00 12.647.644,00
Finansman Gelirleri 8.812.983,00 1.081.408,00 18.125.833,00 21.384.515,00 10.943.642,00
Finansman Giderleri (-) -29.328.978,00 -10.475.228,00 -68.656.270,00 -46.188.056,00 -28.934.332,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 55.539.304,00 27.718.147,00 75.517.185,00 6.608.232,00 -5.343.046,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -13.798.247,00 -468.984,00 -16.582.045,00 -545.777,00 2.600.411,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -18.347.927,00 -821.717,00 -754.246,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 4.549.680,00 352.733,00 -15.827.799,00 -545.777,00 2.600.411,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 41.741.057,00 27.249.163,00 58.935.140,00 6.062.455,00 -2.742.635,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 41.741.057,00 27.249.163,00 58.935.140,00 6.062.455,00 -2.742.635,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 41.741.057,00 27.249.163,00 58.935.140,00 6.062.455,00 -2.742.635,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -730.629,00 -216.516,00 34.060.269,00 -653.947,00 -888.017,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 43.473.656,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -913.288,00 0,00 -898.320,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 -270.646,00 0,00 -817.434,00 -1.110.021,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 182.659,00 54.130,00 -8.515.067,00 163.487,00 222.004,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -730.629,00 -216.516,00 34.060.269,00 -653.947,00 -888.017,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 41.010.428,00 27.032.647,00 92.995.409,00 5.408.508,00 -3.630.652,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 54.130,00 179.664,00 163.487,00 222.004,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0,00 0,00 0,00 -817.434,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 881.807.260,00 801.077.484,00 709.781.949,00 668.730.131,00 700.379.566,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 28.395.597,00 28.753.584,00 55.360.472,00 48.235.194,00 72.266.401,00
Finansal Yatırımlar 112.508.245,00 113.255.324,00 101.434.582,00 89.095.107,00 84.173.370,00
Ticari Alacaklar 285.819.058,00 230.832.388,00 229.285.417,00 234.560.700,00 276.147.504,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 28.762.261,00 38.438.666,00 20.991.583,00 34.838.934,00 18.147.483,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 257.056.797,00 192.393.722,00 208.293.834,00 199.721.766,00 258.000.021,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 62.076.259,00 78.610.394,00 103.226.338,00 92.796.235,00 90.990.753,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 29.442.384,00 47.179.959,00 97.398.818,00 75.896.306,00 77.998.552,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 32.633.875,00 31.430.435,00 5.827.520,00 16.899.929,00 12.992.201,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 364.008.783,00 289.948.402,00 178.414.943,00 174.210.451,00 145.195.206,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 23.483.589,00 47.821.894,00 22.950.485,00 25.974.746,00 28.905.561,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 917,00 334.069,00 286.845,00 214.020,00 107.277,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.514.812,00 11.521.429,00 18.822.867,00 3.643.678,00 2.593.494,00
ARA TOPLAM 881.807.260,00 801.077.484,00 709.781.949,00 668.730.131,00 700.379.566,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 723.702.016,00 735.908.830,00 743.134.742,00 695.329.876,00 687.591.142,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.714.985,00 17.714.985,00 17.714.985,00 17.714.985,00 17.714.985,00
Maddi Duran Varlıklar 693.277.472,00 704.773.623,00 711.052.811,00 663.456.978,00 661.328.213,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.297.502,00 4.577.912,00 4.989.435,00 2.220.737,00 3.383.751,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 4.577.912,00 4.989.435,00 2.220.737,00 3.383.751,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.605.509.276,00 1.536.986.314,00 1.452.916.691,00 1.364.060.007,00 1.387.970.708,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 595.586.864,00 530.614.813,00 459.137.681,00 399.098.226,00 433.984.178,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 251.487.391,00 194.902.773,00 199.236.059,00 208.320.100,00 186.234.111,00
- Banka Kredileri 250.951.457,00 194.383.051,00 198.732.059,00 0,00 186.138.502,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 43.997.631,00 42.673.709,00 33.223.480,00 50.717,00 29.914.967,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 195.819.492,00 211.538.969,00 162.544.266,00 144.856.612,00 146.649.447,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.573.456,00 1.308.540,00 1.008.421,00 2.898.573,00 117.255,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 190.246.036,00 210.230.429,00 161.535.845,00 141.958.039,00 146.532.192,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.607.865,00 6.713.668,00 4.824.192,00 7.217.949,00 7.428.924,00
Diğer Borçlar 8.322.045,00 6.472.356,00 5.157.720,00 3.964.703,00 8.386.539,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.360,00 2.360,00 0,00 2.360,00 3.784.622,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.319.685,00 6.469.996,00 5.157.720,00 3.962.343,00 4.601.917,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 52.115.516,00 51.249.578,00 40.521.146,00 23.801.380,00 45.718.904,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.285.616,00 821.386,00 754.246,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 21.951.308,00 16.242.374,00 12.876.572,00 10.886.765,00 9.651.286,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.896.458,00 2.569.066,00 2.252.768,00 1.841.154,00 1.839.494,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19.054.850,00 13.673.308,00 10.623.804,00 9.045.611,00 7.811.792,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 144.331.781,00 154.758.641,00 169.198.797,00 227.968.469,00 226.032.378,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 68.158.541,00 75.386.856,00 90.058.170,00 173.715.764,00 174.834.531,00
Banka Kredileri 61.428.322,00 68.526.554,00 83.071.721,00 175.646.928,00 170.900.775,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.730.219,00 6.860.302,00 6.986.449,00 0,00 3.933.756,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.555.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.555.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 68.617.408,00 72.942.884,00 73.349.747,00 0,00 46.184.466,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 739.918.645,00 685.373.454,00 628.336.478,00 627.066.695,00 660.016.556,00
Ö Z K A Y N A K L A R 865.590.631,00 851.612.860,00 824.580.213,00 736.993.312,00 727.954.152,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 865.590.631,00 851.612.860,00 824.580.213,00 736.993.312,00 727.954.152,00
Ödenmiş Sermaye 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.074.563,00 13.074.563,00 13.074.563,00 13.074.563,00 13.074.563,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 572.142.692,00 572.656.815,00 572.873.331,00 538.159.115,00 537.925.045,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 572.142.692,00 572.656.815,00 572.873.331,00 538.159.115,00 537.925.045,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.388.112,00 0,00 -1.657.473,00 -1.592.764,00 -1.826.834,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.217.341,00 14.047.934,00 14.047.934,00 14.047.934,00 14.047.934,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 109.414.978,00 109.584.385,00 50.649.245,00 50.649.245,00 50.649.245,00
Net Dönem Karı/Zararı 41.741.057,00 27.249.163,00 58.935.140,00 6.062.455,00 -2.742.635,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.605.509.276,00 1.536.986.314,00 1.452.916.691,00 1.364.060.007,00 1.387.970.708,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 2.957.285,00 1.208.674,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 50.717,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi