Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TMSN
Sektör Traktör ve dizel motor üretimi
Adres Yeşilköy Mahallesi, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:8, 34149 İstanbul
Telefon 0212 468 19 00
Faks 0212 465 28 91
Web http://www.tumosan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Muzaffer Albayrak 2.000.000,00 1,74
Bayram Albayrak 2.000.000,00 1,74
Nuri Albayrak 2.000.000,00 1,74
Kazım Albayrak 2.000.000,00 1,74
Mustafa Albayrak 2.000.000,00 1,74
Ahmet Albayrak 2.000.000,00 1,74
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. 70.000.000,16 60,87
DİĞER 32.999.999,84 28,70
Toplam 115.000.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tümosan Döküm A.Ş. 10.000.000,00 100,00
Tümosan Savunma A.Ş 10.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 265.185.506,00 836.085.406,00 452.665.954,00 256.917.722,00 109.921.863,00
Satışların Maliyeti (-) -200.132.696,00 -625.480.615,00 -348.654.098,00 -206.951.900,00 -91.040.263,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 65.052.810,00 210.604.791,00 104.011.856,00 49.965.822,00 18.881.600,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 65.052.810,00 210.604.791,00 104.011.856,00 49.965.822,00 18.881.600,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.171.301,00 -21.336.869,00 -17.705.713,00 -12.380.162,00 -6.017.406,00
Pazarlama Giderleri (-) -25.625.613,00 -72.480.748,00 -36.367.673,00 -19.723.760,00 -7.368.887,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -6.469.192,00 -27.125.324,00 -21.909.582,00 -10.917.309,00 -4.897.440,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.900.601,00 25.690.406,00 14.605.758,00 9.173.248,00 3.454.141,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.313.029,00 -7.801.338,00 -11.222.873,00 -3.470.195,00 -4.923.794,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 28.374.276,00 107.550.918,00 31.411.773,00 12.647.644,00 -871.786,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 8.737.691,00 18.496.704,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 37.111.967,00 126.047.622,00 31.411.773,00 12.647.644,00 -871.786,00
Finansman Gelirleri 1.081.408,00 18.125.833,00 21.384.515,00 10.943.642,00 1.840.367,00
Finansman Giderleri (-) -10.475.228,00 -68.656.270,00 -46.188.056,00 -28.934.332,00 -10.601.480,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 27.718.147,00 75.517.185,00 6.608.232,00 -5.343.046,00 -9.632.899,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -468.984,00 -16.582.045,00 -545.777,00 2.600.411,00 831.746,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -821.717,00 -754.246,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 352.733,00 -15.827.799,00 -545.777,00 2.600.411,00 831.746,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 27.249.163,00 58.935.140,00 6.062.455,00 -2.742.635,00 -8.801.153,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 27.249.163,00 58.935.140,00 6.062.455,00 -2.742.635,00 -8.801.153,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 27.249.163,00 58.935.140,00 6.062.455,00 -2.742.635,00 -8.801.153,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -216.516,00 34.060.269,00 -653.947,00 -888.017,00 -491.100,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 43.473.656,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -898.320,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 54.130,00 179.664,00 163.487,00 222.004,00 138.516,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -270.646,00 0,00 -817.434,00 -1.110.021,00 -629.616,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 54.130,00 -8.515.067,00 163.487,00 222.004,00 138.516,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -216.516,00 34.060.269,00 -653.947,00 -888.017,00 -491.100,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 27.032.647,00 92.995.409,00 5.408.508,00 -3.630.652,00 -9.292.253,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0,00 0,00 -817.434,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 801.077.484,00 709.781.949,00 668.730.131,00 700.379.566,00 556.037.089,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 28.753.584,00 55.360.472,00 48.235.194,00 72.266.401,00 35.916.486,00
Finansal Yatırımlar 113.255.324,00 101.434.582,00 89.095.107,00 84.173.370,00 51.764.096,00
Ticari Alacaklar 230.832.388,00 229.285.417,00 234.560.700,00 276.147.504,00 216.024.089,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 38.438.666,00 20.991.583,00 34.838.934,00 18.147.483,00 16.844.475,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 192.393.722,00 208.293.834,00 199.721.766,00 258.000.021,00 199.179.614,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 78.610.394,00 103.226.338,00 92.796.235,00 90.990.753,00 76.247.367,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 47.179.959,00 97.398.818,00 75.896.306,00 77.998.552,00 73.957.590,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.430.435,00 5.827.520,00 16.899.929,00 12.992.201,00 2.289.777,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 289.948.402,00 178.414.943,00 174.210.451,00 145.195.206,00 135.522.310,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 47.821.894,00 22.950.485,00 25.974.746,00 28.905.561,00 30.920.264,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 334.069,00 286.845,00 214.020,00 107.277,00 39.667,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.521.429,00 18.822.867,00 3.643.678,00 2.593.494,00 9.602.810,00
ARA TOPLAM 801.077.484,00 709.781.949,00 668.730.131,00 700.379.566,00 556.037.089,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 735.908.830,00 743.134.742,00 695.329.876,00 687.591.142,00 694.637.834,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.714.985,00 17.714.985,00 17.714.985,00 17.714.985,00 17.714.985,00
Maddi Duran Varlıklar 704.773.623,00 711.052.811,00 663.456.978,00 661.328.213,00 666.093.733,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.577.912,00 4.989.435,00 2.220.737,00 3.383.751,00 4.523.198,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.577.912,00 4.989.435,00 2.220.737,00 3.383.751,00 4.523.198,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.536.986.314,00 1.452.916.691,00 1.364.060.007,00 1.387.970.708,00 1.250.674.923,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 530.614.813,00 459.137.681,00 399.098.226,00 433.984.178,00 420.736.253,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 194.902.773,00 199.236.059,00 208.320.100,00 186.234.111,00 260.291.667,00
- Banka Kredileri 194.383.051,00 198.732.059,00 0,00 186.138.502,00 260.202.340,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 42.673.709,00 33.223.480,00 50.717,00 29.914.967,00 2.022.649,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 211.538.969,00 162.544.266,00 144.856.612,00 146.649.447,00 85.606.254,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.308.540,00 1.008.421,00 2.898.573,00 117.255,00 203.518,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 210.230.429,00 161.535.845,00 141.958.039,00 146.532.192,00 85.402.736,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.713.668,00 4.824.192,00 7.217.949,00 7.428.924,00 4.074.313,00
Diğer Borçlar 6.472.356,00 5.157.720,00 3.964.703,00 8.386.539,00 22.532.050,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.360,00 0,00 2.360,00 3.784.622,00 14.645.761,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.469.996,00 5.157.720,00 3.962.343,00 4.601.917,00 7.886.289,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 51.249.578,00 40.521.146,00 23.801.380,00 45.718.904,00 37.270.843,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 821.386,00 754.246,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 16.242.374,00 12.876.572,00 10.886.765,00 9.651.286,00 8.938.477,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.569.066,00 2.252.768,00 1.841.154,00 1.839.494,00 1.782.598,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.673.308,00 10.623.804,00 9.045.611,00 7.811.792,00 7.155.879,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 154.758.641,00 169.198.797,00 227.968.469,00 226.032.378,00 107.646.120,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 75.386.856,00 90.058.170,00 173.715.764,00 174.834.531,00 54.933.830,00
Banka Kredileri 68.526.554,00 83.071.721,00 175.646.928,00 170.900.775,00 50.973.683,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.860.302,00 6.986.449,00 0,00 3.933.756,00 3.960.147,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 72.942.884,00 73.349.747,00 0,00 46.184.466,00 48.036.620,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 685.373.454,00 628.336.478,00 627.066.695,00 660.016.556,00 528.382.373,00
Ö Z K A Y N A K L A R 851.612.860,00 824.580.213,00 736.993.312,00 727.954.152,00 722.292.550,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 851.612.860,00 824.580.213,00 736.993.312,00 727.954.152,00 722.292.550,00
Ödenmiş Sermaye 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.074.563,00 13.074.563,00 13.074.563,00 13.074.563,00 13.074.563,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 572.656.815,00 572.873.331,00 538.159.115,00 537.925.045,00 538.321.961,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 572.656.815,00 572.873.331,00 538.159.115,00 537.925.045,00 538.321.961,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.047.934,00 14.047.934,00 14.047.934,00 14.047.934,00 14.047.934,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 109.584.385,00 50.649.245,00 50.649.245,00 50.649.245,00 50.649.245,00
Net Dönem Karı/Zararı 27.249.163,00 58.935.140,00 6.062.455,00 -2.742.635,00 -8.801.153,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.536.986.314,00 1.452.916.691,00 1.364.060.007,00 1.387.970.708,00 1.250.674.923,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 -1.657.473,00 -1.592.764,00 -1.826.834,00 -1.429.918,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 2.957.285,00 1.208.674,00 116.593,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 50.717,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi