Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,16
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 28,69
BIST-100'deki Ağırlığı 4,16
F/K Oranı -25,21
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,63
Dibe Uzaklık 28,70
Piyasa Değeri (USD) 137.068.631,25
Piyasa Değeri (TL) 813.050.000,00
Özsermaye (TL) 498.602.877,00
Sermaye (TL) 115.000.000,00
Net Kar (TL) -32.244.826,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TMSN
Sektör Traktör ve dizel motor üretimi
Adres Yeşilköy Mahallesi, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:8, 34149 İstanbul
Telefon 0212 468 19 00
Faks 0212 465 28 91
Web http://www.tumosan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ahmet Albayrak 2.000.000,00 1,74
Bayram Albayrak 2.000.000,00 1,74
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. 70.000.000,16 60,87
Kazım Albayrak 2.000.000,00 1,74
Mustafa Albayrak 2.000.000,00 1,74
Muzaffer Albayrak 2.000.000,00 1,74
Nuri Albayrak 2.000.000,00 1,74
DİĞER 32.999.999,84 28,70
Toplam 115.000.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tümosan Döküm A.Ş. 10.000.000,00 100,00
Tümosan Savunma A.Ş 1.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 241.730.826,00 177.335.804,00 96.293.377,00 415.996.979,00 333.446.110,00
Satışların Maliyeti (-) -205.500.545,00 -152.149.636,00 -83.405.977,00 -359.693.772,00 -278.576.392,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 36.230.281,00 25.186.168,00 12.887.400,00 56.303.207,00 54.869.718,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 36.230.281,00 25.186.168,00 12.887.400,00 56.303.207,00 54.869.718,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -16.118.816,00 -10.069.249,00 -5.755.360,00 -22.767.327,00 -13.595.637,00
Pazarlama Giderleri (-) -23.687.411,00 -16.643.623,00 -8.254.680,00 -36.117.047,00 -30.021.146,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -13.820.608,00 -8.544.868,00 -3.782.042,00 -20.108.632,00 -15.182.983,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17.744.406,00 6.374.772,00 8.940.217,00 23.324.004,00 5.841.433,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.847.178,00 -3.915.755,00 -6.277.022,00 -19.575.123,00 -13.190.174,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.499.326,00 -7.612.555,00 -2.241.487,00 -18.940.918,00 -11.278.789,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.690,00 0,00 0,00 258.883,00 255.753,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.495.636,00 -7.612.555,00 -2.241.487,00 -18.682.035,00 -11.023.036,00
Finansman Gelirleri 7.012.902,00 9.121.899,00 6.127.686,00 16.966.346,00 4.485.712,00
Finansman Giderleri (-) -36.643.635,00 -24.762.570,00 -12.348.514,00 -27.163.628,00 -9.970.122,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -31.126.369,00 -23.253.226,00 -8.462.315,00 -28.879.317,00 -16.507.446,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 8.270.011,00 5.174.431,00 2.502.905,00 6.647.823,00 3.664.420,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 8.270.011,00 5.174.431,00 2.502.905,00 6.647.823,00 3.664.420,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -22.856.358,00 -18.078.795,00 -5.959.410,00 -22.231.494,00 -12.843.026,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -22.856.358,00 -18.078.795,00 -5.959.410,00 -22.231.494,00 -12.843.026,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -22.856.358,00 -18.078.795,00 -5.959.410,00 -22.231.494,00 -12.843.026,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 121.881.042,00 -685.143,00 -372.658,00 -1.008.958,00 211.262,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 137.085.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.917.902,00 -878.389,00 -477.767,00 -1.293.535,00 270.849,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 421.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -13.286.618,00 193.246,00 105.109,00 284.577,00 -59.587,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 121.881.042,00 -685.143,00 -372.658,00 -1.008.958,00 211.262,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 99.024.684,00 -18.763.938,00 -6.332.068,00 -23.240.452,00 -12.631.764,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 466.186.785,00 443.198.549,00 448.529.971,00 422.543.143,00 414.718.983,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.794.436,00 3.097.029,00 6.620.700,00 5.541.685,00 6.135.558,00
Finansal Yatırımlar 75.988,00 68.107,00 5.352.179,00 5.304.054,00 5.481.762,00
Ticari Alacaklar 158.834.420,00 188.875.520,00 189.461.644,00 162.317.457,00 156.195.433,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.212.389,00 6.264.115,00 4.472.509,00 5.786.570,00 2.591.245,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 150.622.031,00 182.611.405,00 184.989.135,00 156.530.887,00 153.604.188,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 110.500.129,00 69.093.209,00 65.087.143,00 45.506.723,00 72.302.638,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 103.174.428,00 61.114.380,00 55.957.196,00 44.245.862,00 65.717.255,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.325.701,00 7.978.829,00 9.129.947,00 1.260.861,00 6.585.383,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 175.194.777,00 158.717.603,00 160.241.157,00 178.235.863,00 150.838.532,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.566.264,00 13.566.253,00 10.283.893,00 4.698.588,00 10.705.478,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.337,00 3.775,00 1.583,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 9.215.434,00 9.777.053,00 11.481.672,00 20.938.773,00 13.059.582,00
ARA TOPLAM 466.186.785,00 443.198.549,00 448.529.971,00 422.543.143,00 414.718.983,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 422.834.528,00 287.215.362,00 283.787.327,00 287.031.725,00 283.114.609,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.714.985,00 11.643.262,00 11.643.262,00 11.643.262,00 1.884.610,00
Maddi Duran Varlıklar 394.436.094,00 259.397.413,00 263.649.419,00 260.268.082,00 261.814.385,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.220.526,00 6.494.240,00 8.363.797,00 10.312.668,00 12.499.066,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 6.494.240,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 756.131,00 0,00 864,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 5.757.129,00 129.985,00 129.985,00 160.662,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 889.021.313,00 730.413.911,00 732.317.298,00 709.574.868,00 697.833.592,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 356.270.931,00 333.201.802,00 329.725.742,00 298.420.819,00 265.089.937,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 212.296.561,00 204.552.592,00 181.881.132,00 165.184.100,00 136.231.847,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.002.047,00 4.373.007,00 8.490.541,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 208.210.748,00 0,00 0,00 165.184.100,00 136.231.847,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 114.380.634,00 99.464.897,00 105.368.988,00 103.181.000,00 106.596.370,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.803.232,00 9.100.576,00 4.980.895,00 2.267.026,00 4.407.098,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 106.577.402,00 90.364.321,00 100.388.093,00 100.913.974,00 102.189.272,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.131.444,00 2.992.898,00 2.743.968,00 4.078.463,00 4.412.040,00
Diğer Borçlar 7.330.656,00 5.028.639,00 14.155.000,00 4.510.610,00 3.814.058,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.550.000,00 160.724,00 9.754.308,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.780.656,00 4.867.915,00 4.400.692,00 4.510.610,00 3.814.058,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 12.067.810,00 10.077.531,00 9.813.363,00 10.483.609,00 1.361.290,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.061.779,00 6.712.238,00 7.272.750,00 1.408.617,00 10.312.758,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.401.213,00 1.481.968,00 1.347.334,00 1.408.617,00 1.332.540,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.660.566,00 5.230.270,00 5.925.416,00 0,00 8.980.218,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 7.355.102,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.147.505,00 16.397.857,00 9.345.434,00 11.245.262,00 21.933.344,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.134.517,00 4.029.364,00 0,00 409.738,00 898.813,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 4.254.749,00 4.099.171,00 0,00 3.066.124,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 4.254.749,00 4.099.171,00 0,00 3.066.124,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.740.899,00 8.113.744,00 5.246.263,00 7.854.277,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 11.212.521,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 390.418.436,00 349.599.659,00 339.071.176,00 309.666.081,00 287.023.281,00
Ö Z K A Y N A K L A R 498.602.877,00 380.814.252,00 393.246.122,00 399.908.787,00 410.810.311,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 498.602.877,00 380.814.252,00 393.246.122,00 399.908.787,00 410.810.311,00
Ödenmiş Sermaye 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 13.074.563,00 13.074.563,00 13.074.563,00 13.074.563,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 294.393.571,00 171.827.383,00 172.139.868,00 172.512.526,00 173.732.746,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 294.393.571,00 0,00 172.139.868,00 172.512.526,00 173.732.746,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.748.117,00 0,00 172.764.682,00 172.764.682,00 968.064,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.047.934,00 14.047.934,00 14.047.934,00 14.047.934,00 14.047.934,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 84.943.167,00 84.943.167,00 84.943.167,00 107.505.258,00 107.798.094,00
Net Dönem Karı/Zararı -22.856.358,00 -18.078.795,00 -5.959.410,00 -22.231.494,00 -12.843.026,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 889.021.313,00 730.413.911,00 732.317.298,00 709.574.868,00 697.833.592,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 68.107,00 5.352.179,00 5.304.054,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 204.479.744,00 181.881.132,00 0,00 0,00
-Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.481.762,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi