Geri Dön

TMSN | Tumosan Motor Ve Traktor


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,65
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 28,68
BIST-100'deki Ağırlığı 3,56
F/K Oranı 11,59
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,84
Dibe Uzaklık 28,69
Piyasa Değeri (USD) 311.398.158,12
Piyasa Değeri (TL) 6.509.000.000,00
Özsermaye (TL) 1.693.635.966,00
Sermaye (TL) 115.000.000,00
Net Kar (TL) 561.808.085,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TMSN
Sektör Traktör ve dizel motor üretimi
Adres Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı No: 28/1 ,Zeytinburnu / İstanbul
Telefon +90 (212) 468 19 00 pbx
Faks +90 (212) 465 28 91
Web www.tumosan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ahmet Albayrak 2.000.000,00 1,74
Bayram Albayrak 2.000.000,00 1,74
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. 70.000.000,16 60,87
KAZIM ALBAYRAK 2.000.000,00 1,74
Mustafa Albayrak 2.001.285,00 1,74
Muzaffer Albayrak 2.000.000,00 1,74
NURİ ALBAYRAK 2.000.000,00 1,74
TOPLAM 115.000.000,00 100,00
DİĞER 32.998.714,84 28,69
Toplam 230.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TTM TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1.000.000,00 100,00
Tümosan Döküm A.Ş 10.000.000,00 100,00
TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.080.221.856,00 3.721.508.254,00 2.407.606.978,00 1.431.934.422,00 512.287.957,00
Satışların Maliyeti (-) -793.546.063,00 -2.571.717.383,00 -1.641.611.958,00 -935.299.274,00 -326.230.850,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 286.675.793,00 1.149.790.871,00 765.995.020,00 496.635.148,00 186.057.107,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 286.675.793,00 1.149.790.871,00 765.995.020,00 496.635.148,00 186.057.107,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -18.821.526,00 -37.173.269,00 -30.949.980,00 -17.922.517,00 -7.696.799,00
Pazarlama Giderleri (-) -96.466.426,00 -382.582.653,00 -231.699.093,00 -117.680.728,00 -30.431.635,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -16.597.307,00 -31.953.807,00 -22.657.593,00 -15.686.227,00 -9.908.149,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 38.594.359,00 37.628.195,00 31.112.329,00 20.466.913,00 11.977.043,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -44.723.887,00 -36.135.841,00 -24.019.060,00 -18.807.110,00 -12.007.317,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 148.661.006,00 699.573.496,00 487.781.623,00 347.005.479,00 137.990.250,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 63.329.590,00 53.819.312,00 21.744.858,00 4.163.187,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -38.968.939,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 109.692.067,00 762.903.086,00 541.600.935,00 368.750.337,00 142.153.437,00
Finansman Gelirleri 11.920.303,00 26.960.688,00 8.646.801,00 2.116.553,00 703.206,00
Finansman Giderleri (-) -22.793.611,00 -87.309.928,00 -65.778.703,00 -44.958.212,00 -23.319.148,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 98.818.759,00 702.553.846,00 484.469.033,00 325.908.678,00 119.537.495,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -17.236.033,00 -125.106.947,00 -62.619.921,00 -48.659.932,00 -22.315.955,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -25.677.848,00 -135.489.183,00 -70.071.275,00 -53.878.915,00 -24.951.435,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 8.441.815,00 10.382.236,00 7.451.354,00 5.218.983,00 2.635.480,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 81.582.726,00 577.446.899,00 421.849.112,00 277.248.746,00 97.221.540,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 81.582.726,00 577.446.899,00 421.849.112,00 277.248.746,00 97.221.540,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 81.582.726,00 577.446.899,00 421.849.112,00 277.248.746,00 97.221.540,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -9.868.901,00 40.469.343,00 -3.776.821,00 -1.389.757,00 -1.925.656,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -12.336.126,00 -6.328.976,00 -4.721.026,00 -1.737.196,00 -2.407.070,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.467.225,00 46.798.319,00 944.205,00 347.439,00 481.414,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -9.868.901,00 40.469.343,00 -3.776.821,00 -1.389.757,00 -1.925.656,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 71.713.825,00 617.916.242,00 418.072.291,00 275.858.989,00 95.295.884,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 347.439,00 481.414,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.699.641.289,00 2.286.443.969,00 2.014.828.257,00 1.599.444.255,00 1.414.151.276,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 212.837.689,00 391.596.693,00 291.624.886,00 59.569.186,00 51.892.101,00
Finansal Yatırımlar 388.368.112,00 252.336.596,00 242.826.319,00 140.788.271,00 123.218.652,00
Ticari Alacaklar 568.431.434,00 504.860.988,00 397.549.621,00 384.293.515,00 309.336.324,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 289.985.030,00 178.401.090,00 103.426.491,00 33.381.803,00 22.982.399,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 278.446.404,00 326.459.898,00 294.123.130,00 350.911.712,00 286.353.925,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.957.972,00 15.541.523,00 19.082.637,00 28.604.081,00 13.594.428,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.272.288,00 10.502.386,00 14.892.836,00 24.517.895,00 9.909.536,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.685.684,00 5.039.137,00 4.189.801,00 4.086.186,00 3.684.892,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.294.350.974,00 952.867.014,00 882.312.988,00 830.352.311,00 797.819.942,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 100.876.787,00 75.426.851,00 104.954.700,00 83.062.260,00 49.722.932,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 126.818.321,00 93.814.304,00 76.477.106,00 72.774.631,00 68.566.897,00
ARA TOPLAM 2.699.641.289,00 2.286.443.969,00 2.014.828.257,00 1.599.444.255,00 1.414.151.276,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 948.710.955,00 1.015.546.681,00 992.045.786,00 926.393.933,00 916.177.078,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.714.985,00 17.714.985,00 17.714.985,00 17.714.985,00 17.714.985,00
Maddi Duran Varlıklar 893.819.997,00 969.380.256,00 955.029.413,00 890.261.302,00 883.571.501,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.596.649,00 20.284.388,00 10.882.717,00 9.747.355,00 7.653.890,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.596.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 422.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.648.352.244,00 3.301.990.650,00 3.006.874.043,00 2.525.838.188,00 2.330.328.354,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.873.050.761,00 1.590.396.354,00 1.446.882.293,00 1.063.278.795,00 1.054.118.107,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 634.844.294,00 485.166.733,00 440.951.269,00 363.504.851,00 386.140.341,00
- Banka Kredileri 633.900.000,00 484.367.776,00 440.176.480,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.177.593,00 24.431.911,00 33.230.728,00 40.369.156,00 44.745.331,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 932.174.653,00 760.215.081,00 765.207.728,00 498.438.349,00 472.945.005,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 123.817.674,00 28.715.439,00 113.157.500,00 15.591.146,00 33.104.158,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 808.356.979,00 731.499.642,00 652.050.228,00 482.847.203,00 439.840.847,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 30.543.435,00 15.808.832,00 12.961.887,00 15.254.477,00 8.722.527,00
Diğer Borçlar 8.067.932,00 9.610.624,00 6.743.199,00 10.870.466,00 10.402.280,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.360,00 2.360,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.065.572,00 9.608.264,00 6.743.199,00 10.870.466,00 10.402.280,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 109.011.834,00 182.736.655,00 127.148.072,00 68.221.390,00 74.854.017,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 94.109.698,00 74.979.999,00 24.687.057,00 34.940.914,00 24.915.359,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 49.121.322,00 37.446.519,00 35.952.353,00 31.679.192,00 31.393.247,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.042.146,00 6.915.876,00 6.158.063,00 5.222.769,00 4.693.416,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 41.079.176,00 30.530.643,00 29.794.290,00 26.456.423,00 26.699.831,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 81.665.517,00 89.672.155,00 137.913.560,00 182.694.505,00 176.908.464,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 33.800.372,00 34.824.540,00 36.152.336,00 82.370.903,00 73.987.415,00
Banka Kredileri 26.105.942,00 26.841.219,00 27.959.981,00 362.753.500,00 385.542.896,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.694.430,00 7.983.321,00 8.192.355,00 8.395.066,00 7.044.843,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 19.091.369,00 15.413.349,00 0,00 9.013.655,00 9.074.392,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19.091.369,00 15.413.349,00 0,00 9.013.655,00 9.074.392,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 28.599.411,00 39.085.536,00 0,00 90.699.669,00 93.149.197,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.954.716.278,00 1.680.068.509,00 1.584.795.853,00 1.245.973.300,00 1.231.026.571,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.693.635.966,00 1.621.922.141,00 1.422.078.190,00 1.279.864.888,00 1.099.301.783,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.693.635.966,00 1.621.922.141,00 1.422.078.190,00 1.279.864.888,00 1.099.301.783,00
Ödenmiş Sermaye 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.074.563,00 13.074.563,00 13.074.563,00 13.074.563,00 13.074.563,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 732.329.018,00 742.197.919,00 697.951.755,00 700.338.819,00 699.802.920,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 742.197.919,00 697.951.755,00 700.338.819,00 699.802.920,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.555.692,00 20.555.692,00 20.555.692,00 20.555.692,00 14.217.341,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 731.093.967,00 153.647.068,00 153.647.068,00 153.647.068,00 159.985.419,00
Net Dönem Karı/Zararı 81.582.726,00 577.446.899,00 421.849.112,00 277.248.746,00 97.221.540,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.648.352.244,00 3.301.990.650,00 3.006.874.043,00 2.525.838.188,00 2.330.328.354,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 -6.497.190,00 -5.210.831,00 -2.823.767,00 -3.359.666,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 242.826.319,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 140.788.271,00 0,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi