Geri Dön

TMPOL | Temapol Polimer Plastik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TMPOL
Sektör POLİMER PLASTİK LEVHA ÜRETİMİ
Adres Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5.Cadde No:9 Melikgazi/Kayseri
Telefon 0 352 321 20 66
Faks 0 352 321 20 41
Web www.temapol.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HASAN AHMET ESKİCİ 1.000.000,00 7,05
İBRAHİM AHMET SAMANCI 1.768.000,00 12,47
MEHMET GEMİCİ 1.200.000,00 8,47
MUSTAFA UĞUR ESKİCİ 1.000.000,00 7,05
TEVFİK GEMİCİ 2.310.000,00 16,30
TOPLAM 14.175.000,00 100,00
DİĞER 6.897.000,00 48,66
Toplam 28.350.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Center Glass Cam Mob.Teks.San.Ve Tic.A.Ş. 10.300.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
08.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
11.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.07.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,70
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 241.499.530,00 165.242.205,00 80.055.692,00 245.708.307,00 161.336.076,00
Satışların Maliyeti (-) -187.477.556,00 -127.862.030,00 -62.469.777,00 -200.428.295,00 -130.858.940,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 54.021.974,00 37.380.175,00 17.585.915,00 45.280.012,00 30.477.136,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 54.021.974,00 37.380.175,00 17.585.915,00 45.280.012,00 30.477.136,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.050.200,00 -3.701.186,00 -1.402.602,00 -4.925.705,00 -3.636.522,00
Pazarlama Giderleri (-) -13.754.290,00 -9.416.350,00 -4.720.099,00 -11.777.195,00 -7.648.010,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18.563.882,00 11.080.518,00 6.371.528,00 30.769.269,00 7.538.947,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -21.949.177,00 -13.448.137,00 -5.734.103,00 -16.885.679,00 -5.174.151,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 30.832.189,00 21.895.020,00 12.100.639,00 42.460.702,00 21.557.400,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 162.622,00 78.723,00 890.628,00 997.223,00 83.560,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -839.308,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 30.994.811,00 21.973.743,00 12.991.267,00 42.618.617,00 21.640.960,00
Finansman Gelirleri 13.270.081,00 6.266.342,00 1.503.739,00 1.548.110,00 97.581,00
Finansman Giderleri (-) -19.470.201,00 -12.712.794,00 -6.219.920,00 -12.338.807,00 -8.205.363,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 24.794.691,00 15.527.291,00 8.275.086,00 31.827.920,00 13.533.178,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.415.997,00 -2.930.015,00 -1.501.431,00 -6.879.613,00 -155.595,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -4.180.293,00 -3.526.761,00 -1.905.059,00 -6.044.830,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 764.296,00 596.746,00 403.628,00 -834.783,00 -155.595,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 21.378.694,00 12.597.276,00 6.773.655,00 24.948.307,00 13.377.583,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 21.378.694,00 12.597.276,00 6.773.655,00 24.948.307,00 13.377.583,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 47.763,00 4.084,00 4.084,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 21.330.931,00 12.593.192,00 6.769.571,00 24.948.307,00 13.377.583,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -560.497,00 -91.451,00 3.426,00 -78.251,00 -42.406,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -700.621,00 -114.314,00 0,00 -101.625,00 -55.073,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 140.124,00 0,00 4.450,00 0,00 12.667,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 140.124,00 22.863,00 3.426,00 23.374,00 12.667,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -560.497,00 -91.451,00 3.426,00 -78.251,00 -42.406,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 20.818.197,00 12.505.825,00 6.777.081,00 24.870.056,00 13.335.177,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 318.756.197,00 280.106.772,00 237.031.915,00 182.926.619,00 124.602.533,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 37.569.762,00 34.558.962,00 36.652.516,00 44.192.721,00 21.020.653,00
Finansal Yatırımlar 74.586.473,00 43.732.284,00 39.824.515,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 87.592.494,00 88.685.332,00 88.726.767,00 94.290.591,00 64.902.234,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.021.584,00 19.733.323,00 19.377.850,00 14.078.056,00 9.718.747,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 66.570.910,00 68.952.009,00 69.348.917,00 80.212.535,00 55.183.487,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.645.424,00 1.312.628,00 1.089.482,00 1.186.428,00 330.697,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 282.807,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.645.424,00 1.312.628,00 1.089.482,00 903.621,00 330.697,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 79.311.602,00 70.379.133,00 57.153.889,00 40.904.377,00 33.799.279,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 36.029.083,00 39.154.594,00 12.455.582,00 2.218.501,00 1.509.740,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.620.973,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.021.359,00 2.283.839,00 1.129.164,00 134.001,00 418.957,00
ARA TOPLAM 318.756.197,00 280.106.772,00 237.031.915,00 182.926.619,00 124.602.533,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 56.448.057,00 51.240.476,00 49.789.331,00 49.003.846,00 50.143.726,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 50.679.559,00 45.936.442,00 44.180.869,00 44.075.663,00 44.607.369,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.402.775,00 3.575.366,00
- Şerefiye 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18.675,00 18.675,00 18.144,00 18.144,00 18.144,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.349.823,00 1.885.359,00 2.190.318,00 1.482.264,00 1.942.847,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 375.204.254,00 331.347.248,00 286.821.246,00 231.930.465,00 174.746.259,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 261.908.475,00 226.866.329,00 191.582.948,00 137.059.732,00 98.176.350,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 85.989.347,00 97.390.869,00 34.078.926,00 28.408.614,00 32.567.566,00
- Banka Kredileri 85.989.347,00 0,00 25.227.368,00 19.364.136,00 23.565.539,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 69.297.407,00 26.812.997,00 79.151.740,00 45.073.689,00 25.560.342,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.779.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 79.448.499,00 74.993.143,00 65.511.436,00 49.248.211,00 34.564.894,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 3.733,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 79.448.499,00 74.993.143,00 65.511.436,00 49.248.211,00 34.561.161,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.603.911,00 1.181.319,00 1.165.573,00 751.778,00 731.219,00
Diğer Borçlar 11.962.971,00 9.948.079,00 5.184.614,00 1.156.985,00 667.855,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.962.971,00 9.315.361,00 3.847.981,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 632.718,00 1.336.633,00 1.156.985,00 667.855,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 10.903.141,00 13.203.251,00 3.713.419,00 7.330.382,00 2.545.674,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 779.049,00 620.331,00 428.857,00 380.591,00 389.622,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 756.249,00 597.531,00 406.057,00 357.791,00 366.822,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.924.150,00 2.487.565,00 2.093.813,00 4.421.546,00 1.149.178,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.220.750,00 28.601.970,00 22.497.016,00 28.902.862,00 21.925.437,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.626.556,00 25.551.385,00 19.052.877,00 25.970.584,00 19.260.337,00
Banka Kredileri 21.217.346,00 89.966.953,00 13.725.999,00 18.643.778,00 9.643.334,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.409.210,00 0,00 5.326.878,00 7.326.806,00 9.617.003,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.291.991,00 928.789,00 799.625,00 593.214,00 533.934,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.291.991,00 928.789,00 799.625,00 593.214,00 533.934,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.302.203,00 2.121.796,00 2.644.514,00 2.339.064,00 2.131.166,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 291.129.225,00 255.468.299,00 214.079.964,00 165.962.594,00 120.101.787,00
Ö Z K A Y N A K L A R 84.075.029,00 75.878.949,00 72.741.282,00 65.967.871,00 54.644.472,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 84.060.280,00 75.864.200,00 72.726.533,00 65.967.871,00 54.644.472,00
Ödenmiş Sermaye 14.175.000,00 14.175.000,00 14.175.000,00 14.175.000,00 14.175.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -674.862,00 -205.062,00 -110.939,00 -114.365,00 -78.519,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -674.862,00 -205.062,00 -110.939,00 -114.365,00 -78.519,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -674.862,00 -205.062,00 -110.939,00 -114.365,00 -78.519,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.332.525,00 11.538.098,00 10.252.774,00 11.118.133,00 11.329.613,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 37.907.450,00 37.762.972,00 41.640.127,00 15.840.796,00 15.840.795,00
Net Dönem Karı/Zararı 21.330.931,00 12.593.192,00 6.769.571,00 24.948.307,00 13.377.583,00
Diğer Yedekler 8.989.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 14.749,00 14.749,00 14.749,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 375.204.254,00 331.347.248,00 286.821.246,00 231.930.465,00 174.746.259,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 2.775,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi