Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TMPOL
Sektör POLİMER PLASTİK LEVHA ÜRETİMİ
Adres ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 24.CADDE NO : 17 MELİKGAZİ / KAYSERİ
Telefon 0352 32120366
Faks 0352 3212041
Web http://www.temapol.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 4.775.000,00 33,69
HASAN AHMET ESKİCİ 1.175.000,00 8,29
İBRAHİM AHMET SAMANCI 2.350.000,00 16,58
MEHMET GEMİCİ 1.410.000,00 9,95
MUSTAFA UĞUR ESKİCİ 1.175.000,00 8,29
TEVFİK GEMİCİ 3.290.000,00 23,21
Toplam 14.175.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
29.07.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,70
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 69.217.794,00 44.478.468,00 24.639.101,00 0,00 54.904.762,00
Satışların Maliyeti (-) -57.435.610,00 -37.231.448,00 -20.701.696,00 0,00 -47.218.860,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 11.782.184,00 7.247.020,00 3.937.405,00 0,00 7.685.902,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 11.782.184,00 7.247.020,00 3.937.405,00 0,00 7.685.902,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.605.990,00 -1.000.355,00 -474.834,00 0,00 -1.322.902,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.530.408,00 -1.537.546,00 -740.791,00 0,00 -2.491.304,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.011.845,00 3.923.420,00 286.177,00 0,00 870.643,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.082.689,00 -5.033.188,00 -43.146,00 0,00 -347.539,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 8.574.942,00 3.599.351,00 2.964.811,00 0,00 4.394.800,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 20.934,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 8.595.876,00 3.599.351,00 2.964.811,00 0,00 4.394.800,00
Finansman Gelirleri 1.359.981,00 688.195,00 1.004.652,00 0,00 2.008.749,00
Finansman Giderleri (-) -12.564.737,00 -5.676.238,00 -3.677.609,00 0,00 -5.597.697,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -2.608.880,00 -1.388.692,00 291.854,00 0,00 805.852,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 545.437,00 208.219,00 84.963,00 0,00 -154.372,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -93.746,00 -82.431,00 224.930,00 0,00 -150.367,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 639.183,00 290.650,00 -139.967,00 0,00 -4.005,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.063.443,00 -1.180.473,00 376.817,00 0,00 651.480,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.063.443,00 -1.180.473,00 376.817,00 0,00 651.480,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -248.597,00 -226.868,00 -24.349,00 0,00 30.433,00
- Ana Ortaklık Payları -1.814.846,00 -953.605,00 401.166,00 0,00 621.047,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 3.746,00 22.209,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 4.803,00 28.473,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.057,00 -6.264,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.746,00 22.209,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -2.059.697,00 -1.158.264,00 376.817,00 0,00 651.480,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 80.537.801,00 79.538.055,00 74.351.006,00 0,00 62.471.425,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.621.186,00 1.089.845,00 720.619,00 0,00 956.596,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 56.013.119,00 53.948.312,00 52.411.287,00 0,00 45.514.801,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.104.822,00 108.835,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 54.908.297,00 53.839.477,00 52.411.287,00 0,00 45.514.801,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 103.500,00 975.979,00 1.071.716,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 103.500,00 975.979,00 1.071.716,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 18.910.615,00 18.624.191,00 17.803.051,00 0,00 13.779.169,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.295.901,00 3.558.830,00 1.994.091,00 0,00 1.136.659,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 46.222,00 57.537,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 146.171,00 878.007,00 350.242,00 0,00 1.084.200,00
ARA TOPLAM 80.136.714,00 79.132.701,00 74.351.006,00 0,00 62.471.425,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 401.087,00 405.354,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 21.695.786,00 18.348.789,00 20.344.742,00 0,00 16.522.730,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 17.930.916,00 14.917.571,00 17.203.128,00 0,00 13.496.747,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.785.198,00 2.776.476,00 2.789.632,00 0,00 2.785.793,00
- Şerefiye 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00
-Bilgisayar Yazılımları 35.198,00 26.476,00 39.632,00 0,00 35.793,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 955.739,00 601.999,00 351.982,00 0,00 240.190,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 102.233.587,00 97.886.844,00 94.695.748,00 0,00 78.994.155,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 68.385.109,00 63.037.499,00 62.382.377,00 0,00 47.175.164,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 22.558.751,00 24.913.904,00 21.477.974,00 0,00 9.441.343,00
- Banka Kredileri 22.558.751,00 23.812.455,00 21.477.974,00 0,00 9.441.343,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.172.160,00 0,00 1.038.194,00 0,00 911.086,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 21.992.180,00 24.273.543,00 23.810.668,00 0,00 24.435.431,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.992.180,00 24.273.543,00 23.810.668,00 0,00 24.435.431,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 666.724,00 941.153,00 409.736,00 0,00 353.819,00
Diğer Borçlar 54.172,00 29.292,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 54.172,00 29.292,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 1.546.849,00 0,00 2.690.612,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 139.968,00 0,00 1.272,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 99.289,00 77.971,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 99.289,00 77.971,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.320,00 5.421,00 446.573,00 0,00 706.976,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.494.029,00 15.593.463,00 11.512.174,00 0,00 12.608.317,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.026.538,00 15.118.997,00 11.005.881,00 0,00 12.104.132,00
Banka Kredileri 13.607.580,00 13.368.046,00 8.966.091,00 0,00 9.758.237,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.418.958,00 1.750.951,00 2.039.790,00 0,00 2.345.895,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 467.491,00 443.317,00 475.144,00 0,00 421.122,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 467.491,00 443.317,00 475.144,00 0,00 421.122,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 4.063,00 31.149,00 0,00 83.063,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 83.879.138,00 78.630.962,00 73.894.551,00 0,00 59.783.481,00
Ö Z K A Y N A K L A R 18.354.449,00 19.255.882,00 20.801.197,00 0,00 19.210.674,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 17.176.843,00 18.070.301,00 19.629.731,00 0,00 17.926.747,00
Ödenmiş Sermaye 14.175.000,00 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 14.175.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.746,00 22.209,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.746,00 22.209,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 3.746,00 22.209,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 709.980,00 709.980,00 709.980,00 0,00 330.293,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.351.560,00 4.343.585,00 4.343.585,00 0,00 2.800.406,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.063.443,00 -1.180.473,00 401.166,00 0,00 621.048,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.177.606,00 1.185.581,00 1.171.466,00 0,00 1.283.927,00
TOPLAM KAYNAKLAR 102.233.587,00 97.886.844,00 94.695.748,00 0,00 78.994.155,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 4.062.266,00 0,00 3.769.746,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.084.200,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi