Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TMPOL
Sektör POLİMER PLASTİK LEVHA ÜRETİMİ
Adres Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5.Cadde No:9 Melikgazi/Kayseri
Telefon 0352 32120366
Faks 0352 3212041
Web http://www.temapol.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TEVFİK GEMİCİ 2.310.000,00 16,30
İBRAHİM AHMET SAMANCI 1.768.000,00 12,47
MEHMET GEMİCİ 1.200.000,00 8,47
MUSTAFA UĞUR ESKİCİ 1.000.000,00 7,05
HASAN AHMET ESKİCİ 1.000.000,00 7,05
Diğer 6.897.000,00 48,66
Toplam 14.175.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
29.07.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,70
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 100.150.238,00 40.122.451,00 116.427.503,00 71.951.282,00 34.832.233,00
Satışların Maliyeti (-) -78.754.220,00 -30.814.530,00 -82.196.175,00 -51.149.205,00 -23.562.368,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 21.396.018,00 9.307.921,00 34.231.328,00 20.802.077,00 11.269.865,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 21.396.018,00 9.307.921,00 34.231.328,00 20.802.077,00 11.269.865,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.360.495,00 -1.188.226,00 -3.406.407,00 -2.698.691,00 -1.682.347,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.071.235,00 -2.452.575,00 -6.960.191,00 -4.399.772,00 -2.334.626,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.554.316,00 3.068.105,00 8.083.309,00 6.781.321,00 3.278.297,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.451.665,00 -2.674.635,00 -7.385.059,00 -5.326.590,00 -2.845.632,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 15.066.939,00 6.060.590,00 24.562.980,00 15.158.345,00 7.685.557,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 83.560,00 71.388,00 46.170,00 46.170,00 64.170,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 15.150.499,00 6.131.978,00 24.609.150,00 15.204.515,00 7.749.727,00
Finansman Gelirleri 69.383,00 29.035,00 63.237,00 33.637,00 25.654,00
Finansman Giderleri (-) -5.220.610,00 -2.439.111,00 -12.556.111,00 -8.944.228,00 -5.743.779,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 9.999.272,00 3.721.902,00 12.116.276,00 6.293.924,00 2.031.602,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.517.527,00 -221.745,00 -2.483.649,00 -196.257,00 382.437,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.515.036,00 0,00 -2.213.189,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.491,00 -221.745,00 -270.460,00 -196.257,00 382.437,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 7.481.745,00 3.500.157,00 9.632.627,00 6.097.667,00 2.414.039,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 7.481.745,00 3.500.157,00 9.632.627,00 6.097.667,00 2.414.039,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 7.481.745,00 3.500.157,00 9.632.627,00 6.097.667,00 2.414.039,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 96.198,00 125.324,00 -21.848,00 -25.746,00 35.210,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 124.933,00 156.655,00 -27.310,00 -32.183,00 44.012,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -28.735,00 -31.331,00 5.462,00 6.437,00 -8.802,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -28.735,00 -31.331,00 5.462,00 6.437,00 -8.802,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 96.198,00 125.324,00 -21.848,00 -25.746,00 35.210,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 7.577.943,00 3.625.481,00 9.610.779,00 6.071.921,00 2.449.249,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 116.874.437,00 110.867.676,00 100.157.760,00 87.413.718,00 69.948.448,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.732.535,00 12.463.735,00 10.109.125,00 8.056.692,00 9.434.371,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 63.538.077,00 56.447.367,00 59.032.013,00 47.263.531,00 35.540.985,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.510.687,00 11.288.473,00 12.417.599,00 6.146.276,00 3.733.169,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 53.027.390,00 45.158.894,00 46.614.414,00 41.117.255,00 31.807.816,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 404.472,00 597.459,00 716.674,00 659.575,00 328.310,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 404.472,00 597.459,00 716.674,00 659.575,00 328.310,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 41.296.186,00 35.878.419,00 27.533.077,00 27.759.689,00 21.823.160,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.049.846,00 3.737.491,00 2.331.784,00 3.092.060,00 2.453.533,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 842.916,00 0,00 528.202,00 94.802,00
Diğer Dönen Varlıklar 853.321,00 900.289,00 435.087,00 53.969,00 273.287,00
ARA TOPLAM 116.874.437,00 110.867.676,00 100.157.760,00 87.413.718,00 69.948.448,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 50.099.112,00 50.445.872,00 51.707.889,00 50.554.796,00 41.381.551,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 44.570.862,00 44.957.363,00 46.192.803,00 45.498.559,00 36.146.130,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.578.375,00 3.581.381,00 3.584.432,00 3.588.071,00 3.570.155,00
- Şerefiye 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18.144,00 354.731,00 314.891,00 333.791,00 294.747,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.931.731,00 1.552.397,00 1.615.763,00 1.134.375,00 1.370.519,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 166.973.549,00 161.313.548,00 151.865.649,00 137.968.514,00 111.329.999,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 93.441.171,00 90.056.195,00 84.845.714,00 75.886.405,00 58.533.455,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.496.619,00 29.563.893,00 25.082.801,00 18.763.243,00 9.569.919,00
- Banka Kredileri 21.916.737,00 21.282.816,00 17.398.942,00 11.827.329,00 4.140.426,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 17.983.380,00 18.474.092,00 19.944.974,00 27.771.781,00 29.435.699,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 34.439.248,00 35.772.982,00 31.667.812,00 25.950.606,00 16.084.446,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.732,00 0,00 962,00 962,00 962,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 34.435.516,00 35.772.982,00 31.666.850,00 25.949.644,00 16.083.484,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 719.319,00 711.041,00 588.377,00 485.287,00 513.967,00
Diğer Borçlar 569.532,00 416.501,00 623.781,00 639.057,00 650.657,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 569.532,00 416.501,00 623.781,00 639.057,00 650.657,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 7.008.767,00 3.851.081,00 4.959.049,00 1.835.671,00 1.940.810,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.670.004,00 0,00 1.363.405,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 361.070,00 321.043,00 248.109,00 214.924,00 195.053,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 338.270,00 298.243,00 225.309,00 192.124,00 172.253,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 193.232,00 945.562,00 367.406,00 225.836,00 117.872,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.433.659,00 25.906.829,00 25.061.627,00 24.311.680,00 18.432.449,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.955.315,00 23.574.308,00 23.022.716,00 22.805.765,00 17.298.653,00
Banka Kredileri 10.307.036,00 9.708.576,00 6.999.924,00 5.021.103,00 6.549.545,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.648.279,00 13.865.732,00 16.022.792,00 17.784.662,00 10.749.108,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 469.996,00 481.657,00 377.757,00 401.327,00 356.519,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 469.996,00 481.657,00 377.757,00 401.327,00 356.519,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.008.348,00 1.850.864,00 1.661.154,00 1.104.588,00 777.277,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 117.874.830,00 115.963.024,00 109.907.341,00 100.198.085,00 76.965.904,00
Ö Z K A Y N A K L A R 49.098.719,00 45.350.524,00 41.958.308,00 37.770.429,00 34.364.095,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 49.098.719,00 45.350.524,00 41.958.308,00 37.770.429,00 34.364.095,00
Ödenmiş Sermaye 14.175.000,00 14.175.000,00 14.175.000,00 14.175.000,00 14.175.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 60.086,00 89.210,00 -36.113,00 -40.011,00 20.945,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 60.086,00 89.210,00 -36.113,00 -40.011,00 20.945,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 60.086,00 89.210,00 -36.113,00 -40.011,00 20.945,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.541.092,00 11.745.362,00 11.595.672,00 10.946.651,00 11.162.989,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 15.840.796,00 15.840.795,00 6.591.122,00 6.591.122,00 6.591.122,00
Net Dönem Karı/Zararı 7.481.745,00 3.500.157,00 9.632.627,00 6.097.667,00 2.414.039,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 166.973.549,00 161.313.548,00 151.865.649,00 137.968.514,00 111.329.999,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 184.432,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi