Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TMPOL
Sektör POLİMER PLASTİK LEVHA ÜRETİMİ
Adres Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5.Cadde No:9 Melikgazi/Kayseri
Telefon 0352 32120366
Faks 0352 3212041
Web http://www.temapol.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 5.025.000,00 35,45
HASAN AHMET ESKİCİ 1.175.000,00 8,29
İBRAHİM AHMET SAMANCI 2.245.000,00 15,84
MEHMET GEMİCİ 1.410.000,00 9,95
MUSTAFA UĞUR ESKİCİ 1.175.000,00 8,29
TEVFİK GEMİCİ 3.145.000,00 22,19
Toplam 14.175.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
29.07.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,70
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 37.363.404,00 17.336.496,00 89.297.727,00 69.217.794,00 44.478.468,00
Satışların Maliyeti (-) -27.499.323,00 -11.808.653,00 -75.305.307,00 -57.435.610,00 -37.231.448,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.864.081,00 5.527.843,00 13.992.420,00 11.782.184,00 7.247.020,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.864.081,00 5.527.843,00 13.992.420,00 11.782.184,00 7.247.020,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.697.955,00 -780.773,00 -2.151.788,00 -1.605.990,00 -1.000.355,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.942.729,00 -919.620,00 -3.414.350,00 -2.530.408,00 -1.537.546,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.052.562,00 2.459.594,00 10.042.349,00 7.011.845,00 3.923.420,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.223.142,00 -2.728.970,00 -9.600.848,00 -6.082.689,00 -5.033.188,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 7.052.817,00 3.558.074,00 8.867.783,00 8.574.942,00 3.599.351,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.846.321,00 5.846.321,00 29.345,00 20.934,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 12.899.138,00 9.404.395,00 8.897.128,00 8.595.876,00 3.599.351,00
Finansman Gelirleri 824.887,00 367,00 5.081.848,00 1.359.981,00 688.195,00
Finansman Giderleri (-) -5.667.957,00 -2.518.848,00 -15.712.600,00 -12.564.737,00 -5.676.238,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 8.056.068,00 6.885.914,00 -1.733.624,00 -2.608.880,00 -1.388.692,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.462.337,00 1.536.326,00 334.336,00 545.437,00 208.219,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -200.729,00 -93.746,00 -82.431,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.462.337,00 1.536.326,00 535.065,00 639.183,00 290.650,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 9.518.405,00 8.422.240,00 -1.399.288,00 -2.063.443,00 -1.180.473,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 9.518.405,00 8.422.240,00 -1.399.288,00 -2.063.443,00 -1.180.473,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 -162.657,00 -260.239,00 -248.597,00 -226.868,00
- Ana Ortaklık Payları 9.518.405,00 8.584.897,00 -1.139.049,00 -1.814.846,00 -953.605,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 123.560,00 -7.186.629,00 7.139.682,00 3.746,00 22.209,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 -7.227.498,00 9.266.023,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 158.410,00 51.086,00 -112.585,00 4.803,00 28.473,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -34.850,00 -10.217,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -34.850,00 -10.217,00 -2.013.756,00 -1.057,00 -6.264,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 123.560,00 -7.186.629,00 7.139.682,00 3.746,00 22.209,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 9.641.965,00 1.235.611,00 5.740.394,00 -2.059.697,00 -1.158.264,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 62.032.263,00 66.843.905,00 66.317.077,00 80.537.801,00 79.538.055,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.372.862,00 3.912.805,00 1.856.577,00 1.621.186,00 1.089.845,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 -91.700,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 40.602.709,00 45.286.781,00 52.124.080,00 56.013.119,00 53.948.312,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 858.514,00 712.659,00 469.014,00 1.104.822,00 108.835,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 39.744.195,00 44.574.122,00 51.655.066,00 54.908.297,00 53.839.477,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 75.410,00 85.591,00 218.870,00 103.500,00 975.979,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 75.410,00 83.491,00 218.870,00 103.500,00 975.979,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 17.368.878,00 15.756.925,00 12.087.742,00 18.910.615,00 18.624.191,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 984.707,00 1.672.631,00 57.583,00 3.295.901,00 3.558.830,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 65.576,00 0,00 28.642,00 46.222,00 57.537,00
Diğer Dönen Varlıklar 562.121,00 129.172,00 35.283,00 146.171,00 878.007,00
ARA TOPLAM 62.032.263,00 66.843.905,00 66.317.077,00 80.136.714,00 79.132.701,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 401.087,00 405.354,00
DURAN VARLIKLAR 37.966.574,00 36.030.363,00 36.756.227,00 21.695.786,00 18.348.789,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 33.006.299,00 31.613.754,00 32.822.206,00 17.930.916,00 14.917.571,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.567.394,00 2.919.852,00 2.922.308,00 2.785.198,00 2.776.476,00
- Şerefiye 3.400.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00
-Bilgisayar Yazılımları 167.394,00 169.852,00 172.308,00 35.198,00 26.476,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 250.800,00 245.678,00 256.365,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.142.081,00 1.251.079,00 755.348,00 955.739,00 601.999,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 99.998.837,00 102.874.268,00 103.073.304,00 102.233.587,00 97.886.844,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 46.265.596,00 46.143.982,00 62.023.849,00 68.385.109,00 63.037.499,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 27.248.500,00 29.653.831,00 22.029.364,00 22.558.751,00 24.913.904,00
- Banka Kredileri 22.813.613,00 25.382.010,00 20.465.613,00 22.558.751,00 23.812.455,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 15.373.365,00 13.376.425,00 16.773.891,00 21.992.180,00 24.273.543,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 475.483,00 1.123.804,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.897.882,00 12.252.621,00 16.773.891,00 21.992.180,00 24.273.543,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 458.512,00 472.113,00 1.186.294,00 666.724,00 941.153,00
Diğer Borçlar 590.852,00 891.955,00 45.143,00 54.172,00 29.292,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 590.852,00 891.955,00 45.143,00 54.172,00 29.292,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.332.211,00 1.394.242,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 59.787,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 134.258,00 104.459,00 86.214,00 99.289,00 77.971,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 111.458,00 81.659,00 63.414,00 99.289,00 77.971,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 22.800,00 22.800,00 22.800,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 135.580,00 250.957,00 7.604,00 9.320,00 5.421,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.414.234,00 29.341.157,00 14.894.915,00 15.494.029,00 15.593.463,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.282.212,00 28.028.075,00 12.541.066,00 15.026.538,00 15.118.997,00
Banka Kredileri 12.151.078,00 13.748.511,00 10.220.196,00 13.607.580,00 13.368.046,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.131.134,00 14.279.564,00 2.320.870,00 1.418.958,00 1.750.951,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 256.350,00 426.012,00 437.423,00 467.491,00 443.317,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 256.350,00 426.012,00 437.423,00 467.491,00 443.317,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 875.672,00 887.070,00 1.916.426,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 4.063,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 72.679.830,00 75.485.139,00 76.918.764,00 83.879.138,00 78.630.962,00
Ö Z K A Y N A K L A R 27.319.007,00 27.389.129,00 26.154.540,00 18.354.449,00 19.255.882,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 27.319.007,00 26.657.295,00 25.263.513,00 17.176.843,00 18.070.301,00
Ödenmiş Sermaye 14.175.000,00 14.175.000,00 14.175.000,00 14.175.000,00 14.175.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 35.744,00 -20.760,00 7.139.682,00 3.746,00 22.209,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 35.744,00 -20.760,00 7.139.682,00 3.746,00 22.209,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 35.744,00 -20.760,00 -87.816,00 3.746,00 22.209,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 755.156,00 709.980,00 709.980,00 709.980,00 709.980,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.834.702,00 3.208.178,00 4.377.900,00 4.351.560,00 4.343.585,00
Net Dönem Karı/Zararı 9.518.405,00 8.584.897,00 -1.139.049,00 -2.063.443,00 -1.180.473,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 731.834,00 891.027,00 1.177.606,00 1.185.581,00
TOPLAM KAYNAKLAR 99.998.837,00 102.874.268,00 103.073.304,00 102.233.587,00 97.886.844,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 1.172.160,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi