Geri Dön

TMPOL | Temapol Polimer Plastik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,69
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 48,52
BIST-100'deki Ağırlığı 6,12
F/K Oranı 62,44
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,55
Dibe Uzaklık 48,58
Piyasa Değeri (USD) 36.878.191,89
Piyasa Değeri (TL) 1.187.865.000,00
Özsermaye (TL) 465.231.859,00
Sermaye (TL) 14.175.000,00
Net Kar (TL) 19.022.944,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TMPOL
Sektör POLİMER PLASTİK LEVHA ÜRETİMİ
Adres Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5.Cadde No:9 Melikgazi/Kayseri
Telefon 0 352 321 20 66
Faks 0 352 321 20 41
Web www.temapol.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HASAN AHMET ESKİCİ 1.000.000,00 7,05
İBRAHİM AHMET SAMANCI 1.768.000,00 12,47
MEHMET GEMİCİ 1.200.000,00 8,47
MUSTAFA UĞUR ESKİCİ 1.000.000,00 7,05
TEVFİK GEMİCİ 2.310.000,00 16,30
TOPLAM 14.175.000,00 100,00
DİĞER 6.897.000,00 48,66
Toplam 28.350.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Center Glass Cam Mob.Teks.San.Ve Tic.A.Ş. 10.300.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
08.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
11.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.07.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,70
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 758.541.433,00 368.463.291,00 189.310.759,00 92.618.241,00 334.974.420,00
Satışların Maliyeti (-) -603.858.034,00 -298.698.143,00 -145.455.581,00 -79.198.790,00 -257.427.068,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 154.683.399,00 69.765.148,00 43.855.178,00 13.419.451,00 77.547.352,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 154.683.399,00 69.765.148,00 43.855.178,00 13.419.451,00 77.547.352,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -28.047.702,00 -12.933.598,00 -8.028.823,00 -3.560.399,00 -8.706.238,00
Pazarlama Giderleri (-) -68.433.553,00 -30.874.092,00 -21.382.597,00 -7.227.210,00 -24.652.653,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 126.176.929,00 70.335.598,00 43.895.201,00 6.905.000,00 23.112.911,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -43.069.338,00 -28.043.917,00 -11.707.521,00 -2.918.039,00 -28.198.197,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 141.309.735,00 68.249.139,00 46.631.438,00 6.618.803,00 39.103.175,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 71.211.872,00 50.754.276,00 40.940.506,00 5.601.977,00 13.885.205,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -2.529.894,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 212.521.607,00 119.003.415,00 87.571.944,00 9.690.886,00 52.988.380,00
Finansman Gelirleri 14.441.990,00 6.586.590,00 5.336.494,00 5.336.494,00 6.248.078,00
Finansman Giderleri (-) -155.708.222,00 -73.429.741,00 -54.408.246,00 -13.918.781,00 -28.242.503,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -24.531.543,00 52.160.264,00 38.500.192,00 1.108.599,00 30.993.955,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 43.833.884,00 -3.200.910,00 -660.613,00 2.034.489,00 2.040.278,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 1.691.278,00 -3.180.208,00 -3.179.543,00 -231.861,00 231.861,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 42.142.606,00 -20.702,00 2.518.930,00 2.266.350,00 1.808.417,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 19.302.341,00 48.959.354,00 37.839.579,00 3.143.088,00 33.034.233,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 19.302.341,00 48.959.354,00 37.839.579,00 3.143.088,00 33.034.233,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 279.397,00 2.095.498,00 58.422,00 12.510,00 67.005,00
- Ana Ortaklık Payları 19.022.944,00 46.863.856,00 37.781.157,00 3.130.578,00 32.967.228,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -519.322,00 -10.714.062,00 158.080,00 338.390,00 160.910.994,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 194.273.321,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -692.430,00 -425.673,00 197.600,00 422.987,00 -720.413,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 173.108,00 -10.288.389,00 -39.520,00 -84.597,00 -32.641.914,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -519.322,00 -10.714.062,00 158.080,00 338.390,00 160.910.994,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 18.783.019,00 38.245.292,00 37.997.659,00 3.481.478,00 193.945.227,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 106.418,00 0,00 0,00 144.083,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 810.819.545,00 641.221.242,00 525.218.344,00 433.981.063,00 399.016.826,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 98.986.923,00 85.271.656,00 59.021.433,00 92.253.850,00 91.177.125,00
Finansal Yatırımlar 195.684.992,00 183.387.475,00 146.314.641,00 66.992.411,00 68.197.282,00
Ticari Alacaklar 182.422.681,00 160.833.071,00 146.243.825,00 119.129.228,00 78.409.707,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.466.221,00 10.606.855,00 23.816.881,00 19.343.564,00 17.909.412,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 174.956.460,00 150.226.216,00 122.426.944,00 99.785.664,00 60.500.295,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.209.718,00 1.506.099,00 1.463.399,00 1.725.072,00 2.971.458,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.209.718,00 1.506.099,00 1.463.399,00 1.725.072,00 2.971.458,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 157.664.495,00 176.650.675,00 142.183.124,00 86.893.934,00 75.500.539,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 158.295.697,00 13.706.821,00 15.327.656,00 61.691.664,00 74.219.540,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 31.863,00 0,00 0,00 271.898,00 4.736.044,00
Diğer Dönen Varlıklar 14.523.176,00 19.865.445,00 14.664.266,00 5.023.006,00 3.805.131,00
ARA TOPLAM 810.819.545,00 641.221.242,00 525.218.344,00 433.981.063,00 399.016.826,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 497.802.042,00 377.630.257,00 355.535.850,00 252.120.343,00 253.063.370,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 402.063.542,00 244.969.396,00 237.691.013,00 241.847.990,00 245.834.287,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.643.750,00 3.486.566,00 3.422.432,00 3.426.983,00 3.400.000,00
- Şerefiye 18.121.912,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 26.558.409,00 8.041.630,00 7.191.062,00 6.827.226,00 3.810.939,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.308.621.587,00 1.018.851.499,00 880.754.194,00 686.101.406,00 652.080.196,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 538.096.300,00 455.034.492,00 339.215.559,00 292.800.327,00 250.229.095,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 259.453.125,00 130.972.707,00 141.859.107,00 103.661.887,00 96.170.212,00
- Banka Kredileri 244.281.812,00 116.012.484,00 128.737.998,00 0,00 88.799.906,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 133.684.250,00 180.505.859,00 90.788.092,00 89.346.788,00 59.768.266,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 89.355.499,00 87.278.239,00 54.484.956,00 59.936.074,00 67.596.746,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 9.853.487,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 89.355.499,00 87.278.239,00 54.484.956,00 59.936.074,00 57.743.259,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.595.452,00 5.283.681,00 2.589.029,00 2.725.028,00 1.431.730,00
Diğer Borçlar 3.484.557,00 19.556.040,00 18.941.909,00 16.803.463,00 4.234.108,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 921.361,00 17.562.352,00 17.321.603,00 15.621.458,00 3.857.684,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.563.196,00 1.993.688,00 1.620.306,00 1.182.005,00 376.424,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 35.818.953,00 28.645.017,00 22.713.433,00 18.117.459,00 19.252.036,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 2.863.717,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.681.865,00 2.042.426,00 880.688,00 1.171.641,00 878.558,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.630.865,00 2.019.626,00 857.888,00 1.148.841,00 855.758,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 51.000,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 803.588,00 750.523,00 3.639.280,00 616.493,00 701.203,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 304.900.593,00 274.784.471,00 252.273.452,00 138.465.871,00 144.763.840,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 220.194.296,00 222.081.082,00 214.016.073,00 100.329.753,00 107.977.282,00
Banka Kredileri 161.242.791,00 158.994.378,00 147.021.039,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 58.951.505,00 63.086.704,00 66.995.034,00 70.662.704,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 2.351.749,00 1.544.807,00 1.489.725,00 1.285.321,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 2.351.749,00 1.544.807,00 1.489.725,00 1.285.321,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 83.623.375,00 50.351.640,00 36.712.572,00 36.646.393,00 35.501.237,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 842.996.893,00 729.818.963,00 591.489.011,00 431.266.198,00 394.992.935,00
Ö Z K A Y N A K L A R 465.624.694,00 289.032.536,00 289.265.183,00 254.835.208,00 257.087.261,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 465.231.859,00 286.855.284,00 289.125.007,00 254.762.179,00 257.005.507,00
Ödenmiş Sermaye 14.175.000,00 14.175.000,00 14.175.000,00 14.175.000,00 14.175.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 101.131.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 162.414.952,00 150.082.567,00 160.954.708,00 161.135.018,00 160.796.628,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 162.414.952,00 150.082.567,00 160.954.708,00 161.135.018,00 160.796.628,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.752.423,00 -1.009.950,00 -532.616,00 -352.306,00 -690.696,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30.312.820,00 3.416.899,00 3.416.899,00 0,00 11.149.104,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 138.175.066,00 64.013.799,00 64.322.941,00 64.088.105,00 37.917.547,00
Net Dönem Karı/Zararı 19.022.944,00 46.863.856,00 37.781.157,00 3.130.578,00 32.967.228,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 392.835,00 2.177.252,00 140.176,00 73.029,00 81.754,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.308.621.587,00 1.018.851.499,00 880.754.194,00 686.101.406,00 652.080.196,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 121.132.665,00 107.231.343,00 0,00 18.144,00
Diğer Yedekler 0,00 8.303.163,00 8.474.302,00 12.233.478,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 68.197.282,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi