Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,48
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 33,69
BIST-100'deki Ağırlığı 1,54
F/K Oranı -119,65
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,05
Dibe Uzaklık 33,69
Piyasa Değeri (USD) 13.375.093,20
Piyasa Değeri (TL) 54.715.500,00
Özsermaye (TL) 17.926.747,00
Sermaye (TL) 14.175.000,00
Net Kar (TL) -457.304,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TMPOL
Sektör POLİMER PLASTİK LEVHA ÜRETİMİ
Adres ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 24.CADDE NO : 17 MELİKGAZİ / KAYSERİ
Telefon 0352 32120366
Faks 0352 3212041
Web http://www.temapol.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 4.775.000,00 33,69
HASAN AHMET ESKİCİ 1.175.000,00 8,29
İBRAHİM AHMET SAMANCI 2.350.000,00 16,58
MEHMET GEMİCİ 1.410.000,00 9,95
MUSTAFA UĞUR ESKİCİ 1.175.000,00 8,29
TEVFİK GEMİCİ 3.290.000,00 23,21
Toplam 14.175.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
29.07.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,70
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 54.904.762,00 36.586.806,00 17.218.676,00 55.864.002,00 38.438.633,00
Satışların Maliyeti (-) -47.218.860,00 -31.153.419,00 -14.675.323,00 -46.290.523,00 -31.716.953,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7.685.902,00 5.433.387,00 2.543.353,00 9.573.479,00 6.721.680,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 7.685.902,00 5.433.387,00 2.543.353,00 9.573.479,00 6.721.680,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.322.902,00 -854.831,00 -403.009,00 -1.831.629,00 -1.322.609,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.491.304,00 -1.692.986,00 -830.679,00 -2.556.895,00 -1.773.024,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 870.643,00 536.052,00 399.006,00 344.170,00 225.474,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -347.539,00 -311.467,00 -182.844,00 -215.012,00 -139.619,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 4.394.800,00 3.110.155,00 1.525.827,00 5.314.113,00 3.711.902,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.394.800,00 3.110.155,00 1.525.827,00 5.314.113,00 3.711.902,00
Finansman Gelirleri 2.008.749,00 1.649.425,00 957.595,00 1.980.017,00 1.545.794,00
Finansman Giderleri (-) -5.597.697,00 -3.951.596,00 -2.446.847,00 -7.318.494,00 -3.838.322,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 805.852,00 807.984,00 36.575,00 -24.364,00 1.419.374,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -154.372,00 -174.282,00 6.552,00 95.821,00 -196.302,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -150.367,00 -165.741,00 -3.797,00 -170.075,00 -391.181,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -4.005,00 -8.541,00 10.349,00 265.896,00 194.879,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 651.480,00 633.702,00 43.127,00 71.457,00 1.223.072,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 651.480,00 633.702,00 43.127,00 71.457,00 1.223.072,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 30.433,00 62.187,00 -14.834,00 -134.938,00 -61.675,00
- Ana Ortaklık Payları 621.047,00 571.515,00 57.961,00 206.395,00 1.284.747,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 651.480,00 633.702,00 43.127,00 71.457,00 1.223.072,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 62.471.425,00 58.090.768,00 58.584.668,00 56.383.006,00 50.967.636,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 956.596,00 786.587,00 2.091.382,00 757.444,00 573.182,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 45.514.801,00 43.172.445,00 42.874.588,00 42.786.346,00 38.643.305,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 7.148,00 1.066.785,00 1.542.682,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 45.514.801,00 43.165.297,00 41.807.803,00 41.243.664,00 38.643.305,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 13.779.169,00 12.488.848,00 11.825.504,00 11.403.150,00 11.172.149,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.136.659,00 1.016.685,00 1.410.838,00 1.139.132,00 479.124,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.084.200,00 626.203,00 382.356,00 296.934,00 99.876,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 1.084.200,00 626.203,00 382.356,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 62.471.425,00 58.090.768,00 58.584.668,00 56.383.006,00 50.967.636,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 16.522.730,00 16.458.458,00 16.264.079,00 16.421.351,00 15.940.903,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 13.496.747,00 13.437.397,00 13.222.958,00 13.389.410,00 12.981.024,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 3.769.746,00 3.769.746,00 3.769.746,00 3.769.746,00 3.884.481,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.785.793,00 2.785.407,00 2.786.577,00 2.787.746,00 2.786.700,00
- Şerefiye 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00
-Bilgisayar Yazılımları 35.793,00 35.407,00 36.577,00 37.746,00 36.700,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 240.190,00 235.654,00 254.544,00 244.195,00 173.179,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 78.994.155,00 74.549.226,00 74.848.747,00 72.804.357,00 66.908.539,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 47.175.164,00 44.569.867,00 52.903.158,00 50.694.124,00 43.053.028,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.441.343,00 9.206.551,00 22.677.836,00 17.723.833,00 13.308.217,00
- Banka Kredileri 9.441.343,00 9.206.551,00 22.677.836,00 17.723.833,00 13.308.217,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 911.086,00 868.220,00 858.665,00 804.265,00 779.126,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 24.435.431,00 25.701.843,00 23.468.127,00 24.612.632,00 22.347.284,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 187.500,00 8.000,00 207.830,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.435.431,00 25.514.343,00 23.460.127,00 24.404.802,00 22.347.284,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 353.819,00 282.395,00 440.693,00 303.164,00 270.803,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.690.612,00 1.864.493,00 2.798.713,00 2.385.117,00 1.525.632,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.272,00 13.847,00 3.797,00 33.820,00 49.174,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 706.976,00 587.976,00 546.961,00 400.719,00 200.310,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.608.317,00 10.786.465,00 3.343.270,00 3.551.041,00 4.128.961,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.104.132,00 10.242.609,00 2.786.907,00 3.039.753,00 3.807.251,00
Banka Kredileri 9.758.237,00 7.658.803,00 0,00 0,00 550.270,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.345.895,00 2.583.806,00 2.786.907,00 3.039.753,00 3.256.981,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 421.122,00 429.644,00 442.151,00 397.076,00 321.710,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 421.122,00 429.644,00 442.151,00 397.076,00 321.710,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 83.063,00 114.212,00 114.212,00 114.212,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 59.783.481,00 55.356.332,00 56.246.428,00 54.245.165,00 47.181.989,00
Ö Z K A Y N A K L A R 19.210.674,00 19.192.894,00 18.602.319,00 18.559.192,00 19.726.550,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 17.926.747,00 17.877.214,00 17.363.660,00 17.305.700,00 18.384.052,00
Ödenmiş Sermaye 14.175.000,00 14.175.000,00 14.175.000,00 14.175.000,00 14.175.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 330.293,00 330.293,00 330.293,00 302.245,00 302.245,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.800.406,00 2.800.406,00 2.800.406,00 2.622.060,00 2.622.060,00
Net Dönem Karı/Zararı 621.048,00 571.515,00 57.961,00 206.395,00 1.284.747,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.283.927,00 1.315.680,00 1.238.659,00 1.253.492,00 1.342.498,00
TOPLAM KAYNAKLAR 78.994.155,00 74.549.226,00 74.848.747,00 72.804.357,00 66.908.539,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi