Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,49
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 35,45
BIST-100'deki Ağırlığı 0,41
F/K Oranı -35,72
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,61
Dibe Uzaklık 43,56
Piyasa Değeri (USD) 6.974.976,85
Piyasa Değeri (TL) 40.682.250,00
Özsermaye (TL) 25.263.513,00
Sermaye (TL) 14.175.000,00
Net Kar (TL) -1.139.049,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TMPOL
Sektör POLİMER PLASTİK LEVHA ÜRETİMİ
Adres Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5.Cadde No:9 Melikgazi/Kayseri
Telefon 0352 32120366
Faks 0352 3212041
Web http://www.temapol.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 5.025.000,00 35,45
HASAN AHMET ESKİCİ 1.175.000,00 8,29
İBRAHİM AHMET SAMANCI 2.245.000,00 15,84
MEHMET GEMİCİ 1.410.000,00 9,95
MUSTAFA UĞUR ESKİCİ 1.175.000,00 8,29
TEVFİK GEMİCİ 3.145.000,00 22,19
Toplam 14.175.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
29.07.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,70
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 89.297.727,00 69.217.794,00 44.478.468,00 24.639.101,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -75.305.307,00 -57.435.610,00 -37.231.448,00 -20.701.696,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 13.992.420,00 11.782.184,00 7.247.020,00 3.937.405,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 13.992.420,00 11.782.184,00 7.247.020,00 3.937.405,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.151.788,00 -1.605.990,00 -1.000.355,00 -474.834,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.414.350,00 -2.530.408,00 -1.537.546,00 -740.791,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 10.042.349,00 7.011.845,00 3.923.420,00 286.177,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.600.848,00 -6.082.689,00 -5.033.188,00 -43.146,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 8.867.783,00 8.574.942,00 3.599.351,00 2.964.811,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 29.345,00 20.934,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 8.897.128,00 8.595.876,00 3.599.351,00 2.964.811,00 0,00
Finansman Gelirleri 5.081.848,00 1.359.981,00 688.195,00 1.004.652,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -15.712.600,00 -12.564.737,00 -5.676.238,00 -3.677.609,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.733.624,00 -2.608.880,00 -1.388.692,00 291.854,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 334.336,00 545.437,00 208.219,00 84.963,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -200.729,00 -93.746,00 -82.431,00 224.930,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 535.065,00 639.183,00 290.650,00 -139.967,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.399.288,00 -2.063.443,00 -1.180.473,00 376.817,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.399.288,00 -2.063.443,00 -1.180.473,00 376.817,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -260.239,00 -248.597,00 -226.868,00 -24.349,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -1.139.049,00 -1.814.846,00 -953.605,00 401.166,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 7.139.682,00 3.746,00 22.209,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 9.266.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -112.585,00 4.803,00 28.473,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.013.756,00 -1.057,00 -6.264,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 7.139.682,00 3.746,00 22.209,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 5.740.394,00 -2.059.697,00 -1.158.264,00 376.817,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 66.317.077,00 80.537.801,00 79.538.055,00 74.351.006,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.856.577,00 1.621.186,00 1.089.845,00 720.619,00 0,00
Finansal Yatırımlar -91.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 52.124.080,00 56.013.119,00 53.948.312,00 52.411.287,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 469.014,00 1.104.822,00 108.835,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 51.655.066,00 54.908.297,00 53.839.477,00 52.411.287,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 218.870,00 103.500,00 975.979,00 1.071.716,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 218.870,00 103.500,00 975.979,00 1.071.716,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 12.087.742,00 18.910.615,00 18.624.191,00 17.803.051,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 57.583,00 3.295.901,00 3.558.830,00 1.994.091,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 28.642,00 46.222,00 57.537,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 35.283,00 146.171,00 878.007,00 350.242,00 0,00
ARA TOPLAM 66.317.077,00 80.136.714,00 79.132.701,00 74.351.006,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 401.087,00 405.354,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 36.756.227,00 21.695.786,00 18.348.789,00 20.344.742,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 32.822.206,00 17.930.916,00 14.917.571,00 17.203.128,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.922.308,00 2.785.198,00 2.776.476,00 2.789.632,00 0,00
- Şerefiye 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 172.308,00 35.198,00 26.476,00 39.632,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 256.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 755.348,00 955.739,00 601.999,00 351.982,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 103.073.304,00 102.233.587,00 97.886.844,00 94.695.748,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 62.023.849,00 68.385.109,00 63.037.499,00 62.382.377,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 22.029.364,00 22.558.751,00 24.913.904,00 21.477.974,00 0,00
- Banka Kredileri 20.465.613,00 22.558.751,00 23.812.455,00 21.477.974,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 16.773.891,00 21.992.180,00 24.273.543,00 23.810.668,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.773.891,00 21.992.180,00 24.273.543,00 23.810.668,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.186.294,00 666.724,00 941.153,00 409.736,00 0,00
Diğer Borçlar 45.143,00 54.172,00 29.292,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 45.143,00 54.172,00 29.292,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 1.546.849,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 59.787,00 0,00 0,00 139.968,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 86.214,00 99.289,00 77.971,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 63.414,00 99.289,00 77.971,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 22.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.604,00 9.320,00 5.421,00 446.573,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.894.915,00 15.494.029,00 15.593.463,00 11.512.174,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.541.066,00 15.026.538,00 15.118.997,00 11.005.881,00 0,00
Banka Kredileri 10.220.196,00 13.607.580,00 13.368.046,00 8.966.091,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.320.870,00 1.418.958,00 1.750.951,00 2.039.790,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 437.423,00 467.491,00 443.317,00 475.144,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 437.423,00 467.491,00 443.317,00 475.144,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.916.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 4.063,00 31.149,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 76.918.764,00 83.879.138,00 78.630.962,00 73.894.551,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 26.154.540,00 18.354.449,00 19.255.882,00 20.801.197,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 25.263.513,00 17.176.843,00 18.070.301,00 19.629.731,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 14.175.000,00 14.175.000,00 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.139.682,00 3.746,00 22.209,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 7.139.682,00 3.746,00 22.209,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -87.816,00 3.746,00 22.209,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 709.980,00 709.980,00 709.980,00 709.980,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.377.900,00 4.351.560,00 4.343.585,00 4.343.585,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.139.049,00 -2.063.443,00 -1.180.473,00 401.166,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 891.027,00 1.177.606,00 1.185.581,00 1.171.466,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 103.073.304,00 102.233.587,00 97.886.844,00 94.695.748,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 1.172.160,00 0,00 1.038.194,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 4.062.266,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi