Geri Dön

TLMAN | Trabzon Liman


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TLMAN
Sektör Liman İşletmeciliğ
Adres İskenderpaşa Mah., Rıhtım Sokak, No:13, TRABZON
Telefon 04623776050
Faks 04623221004
Web www.trabzonport.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALBAYRAK TURIZM SEYAHAT INŞAAT TICARET A.Ş. 5.614.002,71 26,73
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. 6.400.000,00 30,48
TOPLAM 21.000.000,00 100,00
DİĞER 8.985.997,29 42,79
Toplam 42.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
23.12.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
20.12.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
13.10.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.06.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,22
31.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 228.945.995,00 130.917.319,00 65.224.079,00 210.276.112,00 117.859.033,00
Satışların Maliyeti (-) -117.037.230,00 -68.523.773,00 -38.462.964,00 -86.901.632,00 -55.359.405,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 111.908.765,00 62.393.546,00 26.761.115,00 123.374.480,00 62.499.628,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 111.908.765,00 62.393.546,00 26.761.115,00 123.374.480,00 62.499.628,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.867.140,00 -2.806.520,00 -1.164.104,00 -4.132.730,00 -3.300.958,00
Pazarlama Giderleri (-) -54.825,00 -54.825,00 0,00 -44.552,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 43.153.137,00 38.828.479,00 1.295.956,00 5.158.244,00 1.642.867,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -21.219.477,00 -9.977.372,00 -3.765.763,00 -8.849.096,00 -5.903.929,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 128.920.460,00 88.383.308,00 23.127.204,00 115.506.346,00 54.937.608,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 47.228.969,00 797.429,00 0,00 105.027.380,00 99.043.086,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -11.559.749,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 176.149.429,00 89.180.737,00 11.567.455,00 220.533.726,00 153.980.694,00
Finansman Gelirleri 4.423.282,00 1.877.763,00 643.130,00 2.989.379,00 1.965.694,00
Finansman Giderleri (-) -339.438,00 -309.870,00 -42.340,00 -105.022,00 -76.830,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 180.233.273,00 90.748.630,00 12.168.245,00 223.418.083,00 155.869.558,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.962.510,00 3.666.073,00 26.282.439,00 -25.922.285,00 -12.492.620,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -32.646.870,00 -20.433.152,00 -2.422.552,00 -22.898.909,00 -10.799.230,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 28.684.360,00 24.099.225,00 28.704.991,00 -3.023.376,00 -1.693.390,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 176.270.763,00 94.414.703,00 38.450.684,00 197.495.798,00 143.376.938,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 176.270.763,00 94.414.703,00 38.450.684,00 197.495.798,00 143.376.938,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 176.270.763,00 94.414.703,00 38.450.684,00 197.495.798,00 143.376.938,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -8.760.761,00 -8.145.502,00 -161.654,00 -3.753.493,00 -3.682.211,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -10.950.951,00 -10.181.878,00 -202.067,00 -4.691.866,00 -4.602.764,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.190.190,00 2.036.376,00 40.413,00 938.373,00 920.553,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -8.760.761,00 -8.145.502,00 -161.654,00 -3.753.493,00 -3.682.211,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 167.510.002,00 86.269.201,00 38.289.030,00 193.742.305,00 139.694.727,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 354.343.273,00 295.292.656,00 227.447.162,00 220.747.042,00 186.541.826,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.090.762,00 17.075.566,00 7.240.588,00 37.630.911,00 3.681.599,00
Finansal Yatırımlar 143.548.841,00 97.135.566,00 105.414.607,00 116.974.421,00 142.992.137,00
Ticari Alacaklar 22.291.047,00 10.680.958,00 14.126.561,00 11.749.020,00 17.401.365,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 196.928,00 710.070,00 1.697.413,00 2.623.695,00 6.337.423,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.094.119,00 9.970.888,00 12.429.148,00 9.125.325,00 11.063.942,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 63.871.479,00 51.878.670,00 27.612.914,00 21.442.842,00 16.742.756,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 62.112.123,00 50.240.515,00 25.974.759,00 20.232.268,00 15.532.182,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.759.356,00 1.638.155,00 1.638.155,00 1.210.574,00 1.210.574,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.668.662,00 2.004.027,00 2.145.462,00 2.204.082,00 1.263.890,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 110.315.883,00 108.162.523,00 62.856.524,00 23.840.103,00 1.275.157,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.556.599,00 8.355.346,00 8.050.506,00 6.905.663,00 3.184.922,00
ARA TOPLAM 354.343.273,00 295.292.656,00 227.447.162,00 220.747.042,00 186.541.826,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 200.936.911,00 190.676.098,00 191.286.863,00 158.509.425,00 145.640.663,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 163.489.437,00 157.758.962,00 155.551.313,00 149.748.440,00 136.748.130,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.135.151,00 8.343.762,00 8.552.373,00 8.760.985,00 8.892.533,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 29.312.323,00 24.573.374,00 27.183.177,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 555.280.184,00 485.968.754,00 418.734.025,00 379.256.467,00 332.182.489,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 72.381.583,00 86.445.999,00 61.208.325,00 64.489.011,00 34.372.492,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 21.674,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 18.015.183,00 24.341.813,00 22.017.591,00 25.083.840,00 1.773.229,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.413.501,00 2.901.055,00 1.125.152,00 714.911,00 246.782,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.601.682,00 21.440.758,00 20.892.439,00 24.368.929,00 1.526.447,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.451.022,00 16.819.133,00 6.467.386,00 4.566.666,00 4.388.819,00
Diğer Borçlar 21.721.300,00 23.155.599,00 13.199.511,00 16.305.097,00 15.946.668,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 16.305.097,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 21.721.300,00 23.155.599,00 13.199.511,00 0,00 15.946.668,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.618.230,00 1.649.777,00 2.319.460,00 219.157,00 1.031.467,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 19.207.033,00 19.122.124,00 15.737.715,00 17.562.029,00 9.368.812,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.368.815,00 1.357.553,00 719.956,00 752.222,00 1.863.497,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 643.783,00 632.521,00 719.956,00 27.190,00 1.138.465,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 725.032,00 725.032,00 0,00 725.032,00 725.032,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 725.032,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.042.212,00 18.907.167,00 24.890.283,00 20.421.069,00 18.571.158,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 21.042.212,00 18.907.167,00 0,00 0,00 15.156.900,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.042.212,00 18.907.167,00 0,00 0,00 15.156.900,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 1.562.227,00 250.061,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 93.423.795,00 105.353.166,00 86.098.608,00 84.910.080,00 52.943.650,00
Ö Z K A Y N A K L A R 461.856.389,00 380.615.588,00 332.635.417,00 294.346.387,00 279.238.839,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 461.856.389,00 380.615.588,00 332.635.417,00 294.346.387,00 279.238.839,00
Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 447.419,00 447.419,00 447.419,00 447.419,00 447.419,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -13.293.517,00 -12.678.258,00 -4.694.410,00 -4.532.756,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -13.293.517,00 -12.678.258,00 0,00 -4.532.756,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.293.517,00 -12.678.258,00 0,00 -4.532.756,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.461.474,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 26.378.432,00 26.378.432,00 26.378.432,00 26.378.432,00 22.168.429,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 251.053.292,00 251.053.292,00 251.053.292,00 53.557.494,00 96.707.527,00
Net Dönem Karı/Zararı 176.270.763,00 94.414.703,00 38.450.684,00 197.495.798,00 143.376.938,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 555.280.184,00 485.968.754,00 418.734.025,00 379.256.467,00 332.182.489,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 572.955,00 0,00 512.382,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi