Geri Dön

TLMAN | Trabzon Liman


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TLMAN
Sektör Liman İşletmeciliğ
Adres İskenderpaşa Mah., Rıhtım Sokak, No:13, TRABZON
Telefon 04623776050
Faks 04623221004
Web www.trabzonport.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALBAYRAK TURIZM SEYAHAT INŞAAT TICARET A.Ş. 5.614.002,71 26,73
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6.400.000,00 30,48
TOPLAM 21.000.000,00 100,00
DİĞER 8.985.997,29 42,79
Toplam 42.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
23.12.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
20.12.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
13.10.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
27.06.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,22
31.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 441.789.937,00 228.945.995,00 130.917.319,00 65.224.079,00 210.276.112,00
Satışların Maliyeti (-) 254.921.370,00 117.037.230,00 68.523.773,00 -38.462.964,00 -86.901.632,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 186.868.567,00 111.908.765,00 62.393.546,00 26.761.115,00 123.374.480,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 186.868.567,00 111.908.765,00 62.393.546,00 26.761.115,00 123.374.480,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 9.045.008,00 4.867.140,00 2.806.520,00 -1.164.104,00 -4.132.730,00
Pazarlama Giderleri (-) 256.281,00 54.825,00 54.825,00 0,00 -44.552,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 75.214.754,00 43.153.137,00 38.828.479,00 1.295.956,00 5.158.244,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 29.094.317,00 21.219.477,00 9.977.372,00 -3.765.763,00 -8.849.096,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 223.687.715,00 128.920.460,00 88.383.308,00 23.127.204,00 115.506.346,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 39.022.665,00 47.228.969,00 797.429,00 0,00 105.027.380,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -11.559.749,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 262.710.380,00 176.149.429,00 89.180.737,00 11.567.455,00 220.533.726,00
Finansman gelirleri 13.585.931,00 4.423.282,00 1.877.763,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 3.733.260,00 339.438,00 309.870,00 -42.340,00 -105.022,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 140.166.611,00 180.233.273,00 90.748.630,00 12.168.245,00 223.418.083,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -19.173.831,00 3.962.510,00 -3.666.073,00 26.282.439,00 -25.922.285,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 58.010.596,00 32.646.870,00 20.433.152,00 -2.422.552,00 -22.898.909,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -77.184.427,00 -28.684.360,00 -24.099.225,00 28.704.991,00 -3.023.376,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 159.340.442,00 176.270.763,00 94.414.703,00 38.450.684,00 197.495.798,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 159.340.442,00 176.270.763,00 94.414.703,00 38.450.684,00 197.495.798,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 159.340.442,00 176.270.763,00 94.414.703,00 38.450.684,00 197.495.798,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.601.328,00 -8.760.761,00 -8.145.502,00 -161.654,00 -3.753.493,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -6.135.104,00 -10.950.951,00 -10.181.878,00 -202.067,00 -4.691.866,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.533.776,00 -2.190.190,00 -2.036.376,00 40.413,00 938.373,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -4.601.328,00 -8.760.761,00 -8.145.502,00 -161.654,00 -3.753.493,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 154.739.114,00 167.510.002,00 86.269.201,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 154.739.114,00 167.510.002,00 86.269.201,00 38.289.030,00 193.742.305,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 643.130,00 2.989.379,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 520.693.516,00 354.343.273,00 295.292.656,00 227.447.162,00 220.747.042,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.173.531,00 4.090.762,00 17.075.566,00 7.240.588,00 37.630.911,00
Finansal Yatırımlar 126.966.037,00 143.548.841,00 97.135.566,00 105.414.607,00 116.974.421,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 30.025.316,00 22.291.047,00 10.680.958,00 14.126.561,00 11.749.020,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.683.710,00 196.928,00 710.070,00 1.697.413,00 2.623.695,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 21.341.606,00 22.094.119,00 9.970.888,00 12.429.148,00 9.125.325,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 75.207.841,00 63.871.479,00 51.878.670,00 27.612.914,00 21.442.842,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 73.305.901,00 62.112.123,00 50.240.515,00 25.974.759,00 20.232.268,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.901.940,00 1.759.356,00 1.638.155,00 1.638.155,00 1.210.574,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.709.023,00 1.668.662,00 2.004.027,00 2.145.462,00 2.204.082,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 266.759.905,00 110.315.883,00 108.162.523,00 62.856.524,00 23.840.103,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 12.851.863,00 8.556.599,00 8.355.346,00 8.050.506,00 6.905.663,00
ARA TOPLAM 520.693.516,00 354.343.273,00 295.292.656,00 227.447.162,00 220.747.042,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 512.152.101,00 200.936.911,00 190.676.098,00 191.286.863,00 158.509.425,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 395.116.960,00 163.489.437,00 157.758.962,00 155.551.313,00 149.748.440,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 82.665.999,00 8.135.151,00 8.343.762,00 8.552.373,00 8.760.985,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 572.955,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 34.369.142,00 29.312.323,00 24.573.374,00 27.183.177,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.032.845.617,00 555.280.184,00 485.968.754,00 418.734.025,00 379.256.467,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 98.969.510,00 72.381.583,00 86.445.999,00 61.208.325,00 64.489.011,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 21.674,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 25.068.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 13.400.332,00 18.015.183,00 24.341.813,00 22.017.591,00 25.083.840,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.322.854,00 3.413.501,00 2.901.055,00 1.125.152,00 714.911,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.077.478,00 14.601.682,00 21.440.758,00 20.892.439,00 24.368.929,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.993.066,00 9.451.022,00 16.819.133,00 6.467.386,00 4.566.666,00
Diğer Borçlar 6.324.685,00 21.721.300,00 23.155.599,00 13.199.511,00 16.305.097,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 16.305.097,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.324.685,00 21.721.300,00 23.155.599,00 13.199.511,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.419.363,00 2.618.230,00 1.649.777,00 2.319.460,00 219.157,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 34.178.128,00 19.207.033,00 19.122.124,00 15.737.715,00 17.562.029,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.585.063,00 1.368.815,00 1.357.553,00 719.956,00 752.222,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.585.063,00 643.783,00 632.521,00 719.956,00 27.190,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 725.032,00 725.032,00 0,00 725.032,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 725.032,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 127.034.117,00 21.042.212,00 18.907.167,00 24.890.283,00 20.421.069,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 100.275.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 21.122.731,00 21.042.212,00 18.907.167,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.122.731,00 21.042.212,00 18.907.167,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 1.562.227,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 226.003.627,00 93.423.795,00 105.353.166,00 86.098.608,00 84.910.080,00
Ö Z K A Y N A K L A R 806.841.990,00 461.856.389,00 380.615.588,00 332.635.417,00 294.346.387,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 806.841.990,00 461.856.389,00 380.615.588,00 332.635.417,00 294.346.387,00
Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 181.026.373,00 447.419,00 447.419,00 447.419,00 447.419,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.786.068,00 -13.293.517,00 -12.678.258,00 -4.694.410,00 -4.532.756,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 -13.293.517,00 -12.678.258,00 0,00 -4.532.756,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 -13.293.517,00 -12.678.258,00 0,00 -4.532.756,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 138.153.919,00 26.378.432,00 26.378.432,00 26.378.432,00 26.378.432,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 318.107.324,00 251.053.292,00 251.053.292,00 251.053.292,00 53.557.494,00
Net Dönem Karı/Zararı 159.340.442,00 176.270.763,00 94.414.703,00 38.450.684,00 197.495.798,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.032.845.617,00 555.280.184,00 485.968.754,00 418.734.025,00 379.256.467,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi