Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TKURU
Sektör Her türlü gıda maddelerinin, özellikle sebze ve meyvelerden yaş veya kuru mamul, yarı mamul ve bu mamul ve yarı mamullerle ilgili bilumum ham ve yardımcı maddelerin üretilmesi, ambalajlanması ve paketlenmesi
Adres K.ÇAMLICA MAHALLESİ K.ÇAMLICA CAD.NO:23 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Telefon 0507 6221153
Faks
Web http://www.tazekuru.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 294.010,04 29,40
HÜSEYİN AVNİ METİNKALE 705.989,96 70,60
Toplam 1.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.791.387,00 0,00 3.297.596,00 0,00 1.697.893,00
Satışların Maliyeti (-) -1.960.959,00 0,00 -3.047.584,00 0,00 -1.804.260,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -169.572,00 0,00 250.012,00 0,00 -106.367,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -169.572,00 0,00 250.012,00 0,00 -106.367,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -186.591,00 0,00 -543.482,00 0,00 -233.601,00
Pazarlama Giderleri (-) -206.881,00 0,00 -515.211,00 0,00 -240.173,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -53.440,00 0,00 -75.736,00 0,00 -33.042,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 38.078,00 0,00 270.743,00 0,00 238.294,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -62.585,00 0,00 -389.093,00 0,00 -163.880,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -640.991,00 0,00 -1.002.767,00 0,00 -538.769,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -640.991,00 0,00 -1.002.767,00 0,00 -538.769,00
Finansman Giderleri (-) -922.509,00 0,00 -366.646,00 0,00 -213.930,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.563.500,00 0,00 -1.269.916,00 0,00 -667.546,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 38.931,00 0,00 76.482,00 0,00 -775,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 38.931,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 76.482,00 0,00 -775,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.524.569,00 0,00 -1.193.434,00 0,00 -668.321,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.524.569,00 0,00 -1.193.434,00 0,00 -668.321,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -1.524.569,00 0,00 -1.193.434,00 0,00 -668.321,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 76.423,00 0,00 1.060.528,00 0,00 -8.051,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 1.104.820,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 97.978,00 0,00 -44.292,00 0,00 -10.322,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -21.555,00 0,00 0,00 0,00 2.271,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 -233.316,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 -233.316,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 76.423,00 0,00 827.212,00 0,00 -8.051,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -1.448.146,00 0,00 -366.222,00 0,00 -676.372,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 99.497,00 0,00 85.153,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.138.562,00 0,00 4.544.827,00 0,00 4.552.695,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 365.257,00 0,00 659.167,00 0,00 637.069,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 580.166,00 0,00 554.944,00 0,00 912.455,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 580.166,00 0,00 0,00 0,00 912.455,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 46.454,00 0,00 47.991,00 0,00 443.836,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.221,00 0,00 21.488,00 0,00 413.976,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 37.233,00 0,00 26.503,00 0,00 29.860,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.932.014,00 0,00 3.039.312,00 0,00 2.317.683,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 37.098,00 0,00 20.984,00 0,00 25.681,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 177.573,00 0,00 222.429,00 0,00 215.971,00
ARA TOPLAM 4.138.562,00 0,00 4.544.827,00 0,00 4.552.695,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.313.679,00 0,00 2.484.500,00 0,00 1.693.586,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.512.684,00 0,00 1.686.799,00 0,00 893.355,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 696.747,00 0,00 751.000,00 0,00 625.104,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 625.104,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 17.376,00 0,00 0,00 0,00 158.330,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 6.452.241,00 0,00 7.029.327,00 0,00 6.246.281,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.671.296,00 0,00 1.935.385,00 0,00 1.597.891,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.327,00 0,00 66.477,00 0,00 500.443,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.240.189,00 0,00 1.061.512,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 562.696,00 0,00 340.056,00 0,00 822.329,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 562.696,00 0,00 340.056,00 0,00 822.329,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 61.441,00 0,00 68.563,00 0,00 82.368,00
Diğer Borçlar 748.847,00 0,00 114.110,00 0,00 73.781,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 748.847,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 114.110,00 0,00 73.781,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 7.533,00 0,00 27.808,00 0,00 45.113,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 41.263,00 0,00 205.047,00 0,00 73.857,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.041.164,00 0,00 3.956.015,00 0,00 4.324.037,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.795.110,00 0,00 3.642.725,00 0,00 4.101.647,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 246.054,00 0,00 313.290,00 0,00 222.390,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 246.054,00 0,00 313.290,00 0,00 222.390,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.712.460,00 0,00 5.891.400,00 0,00 5.921.928,00
Ö Z K A Y N A K L A R -260.219,00 0,00 1.137.927,00 0,00 324.353,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -260.219,00 0,00 1.137.927,00 0,00 324.353,00
Ödenmiş Sermaye 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.190.708,00 0,00 3.190.708,00 0,00 3.190.708,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 903.635,00 0,00 827.212,00 0,00 -8.051,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 903.635,00 0,00 827.212,00 0,00 -8.051,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 41.875,00 0,00 -34.548,00 0,00 -8.051,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -4.383.417,00 0,00 -3.189.983,00 0,00 -3.189.983,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.524.569,00 0,00 -1.193.434,00 0,00 -668.321,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 6.452.241,00 0,00 7.029.327,00 0,00 6.246.281,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 36.976,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 66.477,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 3.642.725,00 0,00 4.101.647,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 893.355,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi