Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TKURU
Sektör Her türlü gıda maddelerinin, özellikle sebze ve meyvelerden yaş veya kuru mamul, yarı mamul ve bu mamul ve yarı mamullerle ilgili bilumum ham ve yardımcı maddelerin üretilmesi, ambalajlanması ve paketlenmesi
Adres Akçay Mah. Yarbaşı sok no: 06 Kızılcahamam/Ankara
Telefon 0 312 736 45 55
Faks 0 312 736 45 05
Web http://www.tazekuru.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BMD Bizim Menkul Değerler 255.925,00 25,59
Diğer 39.629,04 3,97
Nazire Erinç Yurter 87.711,95 8,77
Nusret Yurter 616.734,01 61,67
Toplam 1.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.697.893,00 0,00 4.095.916,00 0,00 2.089.170,00
Satışların Maliyeti (-) -1.804.260,00 0,00 -3.682.342,00 0,00 -1.812.434,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -106.367,00 0,00 413.574,00 0,00 276.736,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -106.367,00 0,00 413.574,00 0,00 276.736,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -233.601,00 0,00 -436.496,00 0,00 -234.962,00
Pazarlama Giderleri (-) -240.173,00 0,00 -729.543,00 0,00 -438.903,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -33.042,00 0,00 -66.085,00 0,00 -33.042,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 238.294,00 0,00 100.707,00 0,00 43.784,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -163.880,00 0,00 -551.186,00 0,00 -2.034,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -538.769,00 0,00 -1.269.029,00 0,00 -388.421,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -538.769,00 0,00 -1.269.029,00 0,00 -388.421,00
Finansman Gelirleri 85.153,00 0,00 836.054,00 0,00 282.293,00
Finansman Giderleri (-) -213.930,00 0,00 -1.013.717,00 0,00 -333.136,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -667.546,00 0,00 -1.446.692,00 0,00 -439.264,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -775,00 0,00 120.562,00 0,00 3.792,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -775,00 0,00 120.562,00 0,00 3.792,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -668.321,00 0,00 -1.326.130,00 0,00 -435.472,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -668.321,00 0,00 -1.326.130,00 0,00 -435.472,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -668.321,00 0,00 -1.326.130,00 0,00 -435.472,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -8.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -10.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -8.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -676.372,00 0,00 -1.326.130,00 0,00 -435.472,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.552.695,00 0,00 4.580.462,00 0,00 4.909.495,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 637.069,00 0,00 840.129,00 0,00 377.693,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 305.018,00
Ticari Alacaklar 912.455,00 0,00 987.685,00 0,00 1.419.689,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 912.455,00 0,00 987.685,00 0,00 1.419.689,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 443.836,00 0,00 503.605,00 0,00 446.354,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 413.976,00 0,00 477.787,00 0,00 421.135,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 29.860,00 0,00 25.818,00 0,00 25.219,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.317.683,00 0,00 2.051.136,00 0,00 2.173.833,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 25.681,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 215.971,00 0,00 174.121,00 0,00 163.901,00
ARA TOPLAM 4.552.695,00 0,00 4.580.462,00 0,00 4.909.495,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.693.586,00 0,00 1.740.043,00 0,00 1.731.288,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 893.355,00 0,00 568.781,00 0,00 601.828,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 893.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 625.104,00 0,00 1.000.253,00 0,00 1.078.521,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 625.104,00 0,00 119.656,00 0,00 159.225,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 158.330,00 0,00 156.834,00 0,00 40.064,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 6.246.281,00 0,00 6.320.505,00 0,00 6.640.783,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.597.891,00 0,00 3.114.126,00 0,00 1.850.995,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 500.443,00 0,00 2.469.139,00 0,00 1.152.232,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 822.329,00 0,00 437.574,00 0,00 604.235,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 822.329,00 0,00 437.574,00 0,00 604.235,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 82.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 73.781,00 0,00 82.180,00 0,00 69.065,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 73.781,00 0,00 82.180,00 0,00 69.065,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 45.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 73.857,00 0,00 125.233,00 0,00 25.463,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.324.037,00 0,00 2.205.654,00 0,00 2.898.405,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.101.647,00 0,00 2.034.827,00 0,00 2.740.521,00
Banka Kredileri 4.101.647,00 0,00 2.034.827,00 0,00 2.731.207,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 222.390,00 0,00 170.827,00 0,00 148.815,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 222.390,00 0,00 170.827,00 0,00 148.815,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.921.928,00 0,00 5.319.780,00 0,00 4.749.400,00
Ö Z K A Y N A K L A R 324.353,00 0,00 1.000.725,00 0,00 1.891.383,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 324.353,00 0,00 1.000.725,00 0,00 1.891.383,00
Ödenmiş Sermaye 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.190.708,00 0,00 3.190.708,00 0,00 3.190.708,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.189.983,00 0,00 -1.863.853,00 0,00 -1.863.853,00
Net Dönem Karı/Zararı -668.321,00 0,00 -1.326.130,00 0,00 -435.472,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 6.246.281,00 0,00 6.320.505,00 0,00 6.640.783,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 14.175,00 0,00 10.875,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 2.439.336,00 0,00 1.111.659,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 305.018,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 9.314,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi