Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TKNSA
Sektör Teknolojik ve elektronik perakende zinciri
Adres Carrefoursa Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B 34846 Maltepe-İstanbul
Telefon 0216 468 36 36
Faks 0216 478 53 47
Web http://www.teknosa.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 37.954.891,70 34,51
Dilek Sabancı 5.734.598,69 5,21
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 66.310.509,61 60,28
Toplam 110.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
25.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
02.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.879.903.000,00 1.842.761.000,00 840.682.000,00 3.477.020.000,00 2.617.113.000,00
Satışların Maliyeti (-) -2.375.718.000,00 -1.522.935.000,00 -698.944.000,00 -2.831.234.000,00 -2.140.846.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 504.185.000,00 319.826.000,00 141.738.000,00 645.786.000,00 476.267.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 504.185.000,00 319.826.000,00 141.738.000,00 645.786.000,00 476.267.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -44.673.000,00 -30.943.000,00 -15.168.000,00 -56.126.000,00 -40.038.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -357.951.000,00 -235.005.000,00 -115.063.000,00 -466.990.000,00 -343.711.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 27.506.000,00 19.204.000,00 8.962.000,00 71.884.000,00 54.941.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -137.163.000,00 -96.206.000,00 -43.336.000,00 -144.736.000,00 -91.378.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -8.096.000,00 -23.124.000,00 -22.867.000,00 49.818.000,00 56.081.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 113.000,00 387.000,00 608.000,00 316.000,00 454.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -5.000,00 -6.000,00 -265.000,00 -6.811.000,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -7.704.000,00 -22.833.000,00 -22.578.000,00 43.602.000,00 56.643.000,00
Finansman Giderleri (-) -153.799.000,00 -95.271.000,00 -42.883.000,00 -98.088.000,00 -66.525.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -161.503.000,00 -118.104.000,00 -65.461.000,00 -54.486.000,00 -9.882.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 32.084.000,00 23.911.000,00 13.231.000,00 -10.123.000,00 -206.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 32.084.000,00 23.911.000,00 13.231.000,00 -10.123.000,00 -206.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -129.419.000,00 -94.193.000,00 -52.230.000,00 -64.609.000,00 -10.088.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -129.419.000,00 -94.193.000,00 -52.230.000,00 -64.609.000,00 -10.088.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -129.419.000,00 -94.193.000,00 -52.230.000,00 -64.609.000,00 -10.088.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,01 -0,01 0,00 -0,01 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 4.667.000,00 5.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -792.000,00 6.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 5.459.000,00 -1.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 -863.000,00 1.018.000,00 237.000,00 237.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 -1.107.000,00 1.018.000,00 304.000,00 301.000,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 244.000,00 0,00 -67.000,00 -64.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 -863.000,00 1.018.000,00 4.904.000,00 242.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -129.419.000,00 -95.056.000,00 -51.212.000,00 -59.705.000,00 -9.846.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 719.033.000,00 816.878.000,00 723.189.000,00 592.569.000,00 656.428.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 22.143.000,00 49.920.000,00 42.418.000,00 26.987.000,00 38.221.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 74.225.000,00 87.917.000,00 60.965.000,00 65.775.000,00 84.404.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.612.000,00 2.925.000,00 2.990.000,00 1.764.000,00 3.401.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 72.613.000,00 84.992.000,00 57.975.000,00 64.011.000,00 81.003.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 1.018.000,00 0,00 0,00
Stoklar 615.593.000,00 656.438.000,00 594.165.000,00 492.677.000,00 495.870.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.955.000,00 5.802.000,00 7.758.000,00 6.003.000,00 35.810.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.117.000,00 16.801.000,00 16.865.000,00 1.127.000,00 2.123.000,00
ARA TOPLAM 719.033.000,00 816.878.000,00 723.189.000,00 592.569.000,00 656.428.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 534.574.000,00 552.486.000,00 564.022.000,00 167.856.000,00 174.898.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.929.000,00 8.929.000,00 8.929.000,00 8.929.000,00 10.196.000,00
Maddi Duran Varlıklar 80.121.000,00 82.355.000,00 89.763.000,00 89.584.000,00 85.406.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 38.266.000,00 37.031.000,00 25.901.000,00 26.999.000,00 26.819.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 73.582.000,00 65.653.000,00 54.730.000,00 41.498.000,00 51.542.000,00
Diğer Duran Varlıklar 333.075.000,00 357.853.000,00 383.921.000,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.253.607.000,00 1.369.364.000,00 1.287.211.000,00 760.425.000,00 831.326.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.129.533.000,00 1.211.428.000,00 1.087.728.000,00 855.233.000,00 876.492.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 121.049.000,00 135.730.000,00 42.277.000,00 8.500.000,00 134.094.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 17.037.000,00 32.705.000,00 50.152.000,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16.835.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 926.956.000,00 986.335.000,00 937.508.000,00 777.142.000,00 680.248.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.664.000,00 1.376.000,00 2.444.000,00 4.738.000,00 1.586.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 925.292.000,00 984.959.000,00 935.064.000,00 772.404.000,00 678.662.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.814.000,00 20.746.000,00 19.963.000,00 15.643.000,00 15.871.000,00
Diğer Borçlar 2.225.000,00 2.286.000,00 2.207.000,00 1.990.000,00 2.750.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.225.000,00 2.286.000,00 2.207.000,00 1.990.000,00 2.750.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 11.643.000,00 12.780.000,00 13.111.000,00 12.532.000,00 13.385.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 19.501.000,00 18.157.000,00 20.493.000,00 22.681.000,00 18.694.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.312.000,00 8.168.000,00 8.390.000,00 7.329.000,00 5.487.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.189.000,00 9.989.000,00 12.103.000,00 15.352.000,00 13.207.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.308.000,00 1.582.000,00 2.017.000,00 16.745.000,00 11.450.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 356.571.000,00 356.070.000,00 353.773.000,00 8.270.000,00 8.053.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 346.859.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 342.717.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.712.000,00 9.211.000,00 8.730.000,00 8.270.000,00 8.053.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.712.000,00 9.211.000,00 8.730.000,00 8.270.000,00 8.053.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 346.859.000,00 345.043.000,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.486.104.000,00 1.567.498.000,00 1.441.501.000,00 863.503.000,00 884.545.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R -232.497.000,00 -198.134.000,00 -154.290.000,00 -103.078.000,00 -53.219.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -232.497.000,00 -198.134.000,00 -154.290.000,00 -103.078.000,00 -53.219.000,00
Ödenmiş Sermaye 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 6.628.000,00 6.628.000,00 6.628.000,00 6.628.000,00 6.628.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.008.000,00 24.008.000,00 24.008.000,00 24.008.000,00 19.346.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 24.008.000,00 24.008.000,00 24.008.000,00 24.008.000,00 19.346.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.201.000,00 -3.201.000,00 -3.201.000,00 -3.201.000,00 -2.562.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 -863.000,00 1.018.000,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 -863.000,00 1.018.000,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.704.000,00 8.704.000,00 8.704.000,00 8.704.000,00 8.704.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -252.421.000,00 -252.421.000,00 -252.421.000,00 -187.812.000,00 -187.812.000,00
Net Dönem Karı/Zararı -129.419.000,00 -94.193.000,00 -52.230.000,00 -64.609.000,00 -10.088.000,00
Diğer Yedekler 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.253.607.000,00 1.369.364.000,00 1.287.211.000,00 760.425.000,00 831.326.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi