Geri Dön

TKNSA | Teknosa Ic Ve Dis Ticaret


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TKNSA
Sektör Teknolojik ve elektronik perakende zinciri
Adres Carrefoursa Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B 34846 Maltepe-İstanbul
Telefon +90 216 468 36 36
Faks +90 216 478 53 47
Web www.teknosa.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 100.500.001,44 50,00
TOPLAM 201.000.000,00 100,00
DİĞER 100.499.998,56 50,00
Toplam 402.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Bulunmamaktadır. 0,00 0,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.04.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,48
25.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
02.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 14.614.070.000,00 47.321.591.000,00 24.861.195.000,00 14.452.262.000,00 6.621.574.000,00
Satışların Maliyeti (-) -12.968.742.000,00 -42.277.073.000,00 -20.637.322.000,00 -12.056.295.000,00 -5.559.583.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.645.328.000,00 5.044.518.000,00 4.223.873.000,00 2.395.967.000,00 1.061.991.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.645.328.000,00 5.044.518.000,00 4.223.873.000,00 2.395.967.000,00 1.061.991.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -168.023.000,00 -546.981.000,00 -264.169.000,00 -156.385.000,00 -66.907.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.381.442.000,00 -4.257.630.000,00 -2.123.778.000,00 -1.248.080.000,00 -575.225.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 247.986.000,00 882.027.000,00 493.453.000,00 210.420.000,00 54.975.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.004.870.000,00 -2.148.273.000,00 -999.628.000,00 -549.422.000,00 -153.158.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -661.021.000,00 -1.026.339.000,00 1.329.751.000,00 652.500.000,00 321.676.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 49.186.000,00 327.232.000,00 120.682.000,00 58.449.000,00 39.160.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -327.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -612.262.000,00 -699.323.000,00 1.450.223.000,00 710.847.000,00 360.846.000,00
Finansman Gelirleri 103.885.000,00 184.456.000,00 95.742.000,00 72.897.000,00 3.085.000,00
Finansman Giderleri (-) -973.184.000,00 -1.819.993.000,00 -834.459.000,00 -434.682.000,00 -203.159.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -131.892.000,00 1.052.974.000,00 711.506.000,00 349.062.000,00 160.772.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 37.173.000,00 -305.472.000,00 -120.055.000,00 -50.289.000,00 -18.781.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 801.000,00 -263.493.000,00 -174.211.000,00 -71.346.000,00 -22.062.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 36.372.000,00 -41.979.000,00 54.156.000,00 21.057.000,00 3.281.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -94.719.000,00 747.502.000,00 591.451.000,00 298.773.000,00 141.991.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -94.719.000,00 747.502.000,00 591.451.000,00 298.773.000,00 141.991.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -94.719.000,00 747.502.000,00 591.451.000,00 298.773.000,00 141.991.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,04 0,03 0,01 0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -7.059.000,00 -24.253.000,00 -13.276.000,00 -9.918.000,00 -6.922.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 -4.270.000,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -9.412.000,00 -30.135.000,00 -19.344.000,00 -13.227.000,00 -9.038.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.353.000,00 10.152.000,00 6.068.000,00 3.309.000,00 2.116.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 370.000,00 2.195.000,00 1.756.000,00 11.926.000,00 2.119.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 493.000,00 2.927.000,00 0,00 0,00 2.649.000,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -123.000,00 -732.000,00 1.756.000,00 -2.946.000,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -6.689.000,00 -22.058.000,00 -11.520.000,00 2.008.000,00 -4.803.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -101.408.000,00 725.444.000,00 579.931.000,00 300.781.000,00 137.188.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 13.272.848.000,00 12.426.790.000,00 9.878.476.000,00 6.798.862.000,00 5.760.428.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.800.036.000,00 2.738.844.000,00 2.183.156.000,00 858.769.000,00 958.021.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 942.891.000,00 931.474.000,00 651.707.000,00 496.416.000,00 527.834.000,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.494.000,00 15.921.000,00 44.074.000,00 34.580.000,00 29.503.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 937.397.000,00 915.553.000,00 607.633.000,00 461.836.000,00 498.331.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 954.000,00 15.040.000,00 0,00
Stoklar 10.010.303.000,00 8.362.702.000,00 6.685.287.000,00 5.169.458.000,00 4.095.191.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 63.462.000,00 47.263.000,00 134.550.000,00 92.964.000,00 98.484.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 456.156.000,00 346.507.000,00 222.822.000,00 166.215.000,00 80.898.000,00
ARA TOPLAM 13.272.848.000,00 12.426.790.000,00 9.878.476.000,00 6.798.862.000,00 5.760.428.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.735.574.000,00 2.263.438.000,00 1.312.052.000,00 1.189.509.000,00 1.005.559.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 211.539.000,00 183.845.000,00 91.510.000,00 91.510.000,00 91.510.000,00
Maddi Duran Varlıklar 895.994.000,00 752.150.000,00 408.212.000,00 354.186.000,00 262.306.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 285.719.000,00 246.004.000,00 106.856.000,00 96.146.000,00 83.507.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 135.379.000,00 96.948.000,00 80.395.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 16.008.422.000,00 14.690.228.000,00 11.190.528.000,00 7.988.371.000,00 6.765.987.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.500.634.000,00 11.544.511.000,00 9.396.463.000,00 6.471.872.000,00 5.466.739.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.925.566.000,00 542.369.000,00 304.030.000,00 303.721.000,00 227.940.000,00
- Banka Kredileri 1.127.824.000,00 490.487.000,00 0,00 0,00 68.301.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 383.364.000,00 292.013.000,00 246.702.000,00 224.826.000,00 197.426.000,00
Banka Kredileri 797.742.000,00 51.882.000,00 0,00 0,00 159.639.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 9.315.085.000,00 9.913.644.000,00 8.292.783.000,00 5.536.140.000,00 4.667.735.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 19.900.000,00 56.746.000,00 28.133.000,00 19.003.000,00 54.738.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.295.185.000,00 9.856.898.000,00 8.264.650.000,00 5.517.137.000,00 4.612.997.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 280.058.000,00 157.034.000,00 147.023.000,00 103.173.000,00 102.779.000,00
Diğer Borçlar 13.856.000,00 12.440.000,00 11.342.000,00 10.683.000,00 7.877.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 12.440.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.856.000,00 0,00 11.342.000,00 10.683.000,00 7.877.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 375.643.000,00 339.375.000,00 131.110.000,00 93.281.000,00 125.630.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 31.077.000,00 31.077.000,00 102.314.000,00 52.222.000,00 54.929.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 159.581.000,00 236.243.000,00 151.421.000,00 133.608.000,00 75.258.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 79.451.000,00 134.370.000,00 81.728.000,00 56.688.000,00 44.498.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 80.130.000,00 101.873.000,00 69.693.000,00 76.920.000,00 30.760.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.404.000,00 19.872.000,00 8.300.000,00 11.437.000,00 7.165.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 655.207.000,00 578.443.000,00 452.915.000,00 454.499.000,00 400.841.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 535.005.000,00 435.744.000,00 370.268.000,00 367.281.000,00 323.528.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 531.798.000,00 431.894.000,00 365.812.000,00 367.281.000,00 323.528.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 77.313.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 77.313.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18.257.000,00 49.223.000,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 13.155.841.000,00 12.122.954.000,00 9.849.378.000,00 6.926.371.000,00 5.867.580.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.852.581.000,00 2.567.274.000,00 1.341.150.000,00 1.062.000.000,00 898.407.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.852.581.000,00 2.567.274.000,00 1.341.150.000,00 1.062.000.000,00 898.407.000,00
Ödenmiş Sermaye 201.000.000,00 201.000.000,00 201.000.000,00 201.000.000,00 201.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.151.698.000,00 1.843.704.000,00 6.628.000,00 6.628.000,00 6.628.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 736.070.000,00 639.705.000,00 184.655.000,00 184.655.000,00 184.655.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -76.851.000,00 -60.654.000,00 8.439.000,00 11.797.000,00 14.793.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -76.851.000,00 -60.654.000,00 8.439.000,00 11.797.000,00 14.793.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -107.913.000,00 -87.650.000,00 -56.872.000,00 -52.946.000,00 -49.594.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -232.000,00 -524.000,00 -363.000,00 9.807.000,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -232.000,00 -524.000,00 -363.000,00 9.807.000,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 45.285.000,00 39.356.000,00 19.753.000,00 19.753.000,00 8.704.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -109.682.000,00 -842.825.000,00 329.584.000,00 329.584.000,00 340.633.000,00
Net Dönem Karı/Zararı -94.719.000,00 747.502.000,00 591.451.000,00 298.773.000,00 141.991.000,00
Diğer Yedekler 12.000,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 16.008.422.000,00 14.690.228.000,00 11.190.528.000,00 7.988.371.000,00 6.765.987.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 289.765.000,00 244.571.000,00 222.806.000,00 197.144.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi