Geri Dön

TKNSA | Teknosa Ic Ve Dis Ticaret


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TKNSA
Sektör Teknolojik ve elektronik perakende zinciri
Adres Carrefoursa Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B 34846 Maltepe-İstanbul
Telefon +90 216 468 36 36
Faks +90 216 478 53 47
Web www.teknosa.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 100.500.001,44 50,00
MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 10.500.000,00 5,22
TOPLAM 201.000.000,00 100,00
DİĞER 89.999.998,56 44,78
Toplam 402.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Bulunmamaktadır. 0,00 0,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.04.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,48
25.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
02.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 10.788.538.000,00 6.249.184.000,00 2.843.083.000,00 7.520.079.000,00 4.951.132.000,00
Satışların Maliyeti (-) -8.905.880.000,00 -5.144.220.000,00 -2.346.235.000,00 -6.253.253.000,00 -4.136.787.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.882.658.000,00 1.104.964.000,00 496.848.000,00 1.266.826.000,00 814.345.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.882.658.000,00 1.104.964.000,00 496.848.000,00 1.266.826.000,00 814.345.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -128.432.000,00 -77.817.000,00 -36.696.000,00 -85.113.000,00 -57.869.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -961.280.000,00 -569.544.000,00 -275.739.000,00 -642.973.000,00 -438.279.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 99.804.000,00 67.189.000,00 24.911.000,00 85.494.000,00 44.151.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -279.170.000,00 -168.461.000,00 -73.481.000,00 -256.546.000,00 -144.003.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 613.580.000,00 356.331.000,00 135.843.000,00 367.688.000,00 218.345.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 31.571.000,00 15.566.000,00 7.502.000,00 20.070.000,00 4.802.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -680.000,00 -593.000,00 -455.000,00 -632.000,00 -195.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 644.446.000,00 371.307.000,00 142.929.000,00 387.136.000,00 222.965.000,00
Finansman Gelirleri 62.121.000,00 31.356.000,00 13.479.000,00 18.126.000,00 2.231.000,00
Finansman Giderleri (-) -328.992.000,00 -194.962.000,00 -82.981.000,00 -265.856.000,00 -192.869.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 377.575.000,00 207.701.000,00 73.427.000,00 139.406.000,00 32.327.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -45.216.000,00 -15.906.000,00 -15.393.000,00 -7.942.000,00 -5.691.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -73.764.000,00 -40.585.000,00 -5.871.000,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 28.548.000,00 24.679.000,00 -9.522.000,00 -7.942.000,00 -5.691.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 332.359.000,00 191.795.000,00 58.034.000,00 131.464.000,00 26.636.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 332.359.000,00 191.795.000,00 58.034.000,00 131.464.000,00 26.636.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 332.359.000,00 191.795.000,00 58.034.000,00 131.464.000,00 26.636.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -8.021.000,00 -4.921.000,00 0,00 978.000,00 -696.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -11.889.000,00 -8.014.000,00 0,00 -2.834.000,00 -870.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 3.868.000,00 3.093.000,00 0,00 207.000,00 174.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -1.808.000,00 6.738.000,00 -528.000,00 431.000,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -2.363.000,00 8.735.000,00 -702.000,00 575.000,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 -144.000,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -9.829.000,00 1.817.000,00 -528.000,00 1.409.000,00 -696.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 322.530.000,00 193.612.000,00 57.506.000,00 132.873.000,00 25.940.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı para çevrim farkları 0,00 0,00 0,00 3.605.000,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.897.601.000,00 3.434.232.000,00 2.969.045.000,00 2.623.534.000,00 1.781.450.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 834.314.000,00 520.824.000,00 552.670.000,00 709.408.000,00 118.269.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 308.536.000,00 264.020.000,00 186.331.000,00 155.925.000,00 123.574.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 31.663.000,00 30.690.000,00 9.037.000,00 18.609.000,00 17.310.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 276.873.000,00 233.330.000,00 177.294.000,00 137.316.000,00 106.264.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 1.318.000,00 9.310.000,00 0,00 575.000,00 0,00
Stoklar 3.535.816.000,00 2.511.183.000,00 2.167.475.000,00 1.719.160.000,00 1.505.534.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 68.190.000,00 57.209.000,00 14.651.000,00 9.150.000,00 10.739.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 149.427.000,00 71.686.000,00 47.918.000,00 29.316.000,00 23.334.000,00
ARA TOPLAM 4.897.601.000,00 3.434.232.000,00 2.969.045.000,00 2.623.534.000,00 1.781.450.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 666.891.000,00 569.573.000,00 372.263.000,00 377.562.000,00 362.268.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 35.160.000,00 35.160.000,00 35.160.000,00 35.160.000,00 29.610.000,00
Maddi Duran Varlıklar 125.435.000,00 101.450.000,00 83.856.000,00 84.171.000,00 66.530.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 63.112.000,00 54.211.000,00 52.377.000,00 50.213.000,00 39.131.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 70.257.000,00 63.061.000,00 27.938.000,00 37.286.000,00 39.648.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.564.492.000,00 4.003.805.000,00 3.341.308.000,00 3.001.096.000,00 2.143.718.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.704.917.000,00 3.305.937.000,00 2.900.603.000,00 2.626.956.000,00 1.864.638.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 89.558.000,00 207.473.000,00 197.730.000,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 89.558.000,00 169.488.000,00 161.465.000,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 142.268.000,00 118.980.000,00 92.343.000,00 96.062.000,00 103.825.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 140.439.000,00 117.213.000,00 90.295.000,00 94.110.000,00 101.966.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.247.768.000,00 2.790.124.000,00 2.480.913.000,00 2.428.265.000,00 1.677.079.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.256.000,00 18.083.000,00 7.081.000,00 12.845.000,00 3.313.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.239.512.000,00 2.772.041.000,00 2.473.832.000,00 2.415.420.000,00 1.673.766.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 49.465.000,00 36.312.000,00 44.265.000,00 29.928.000,00 26.743.000,00
Diğer Borçlar 7.512.000,00 6.724.000,00 5.726.000,00 5.153.000,00 3.618.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.512.000,00 6.724.000,00 5.726.000,00 5.153.000,00 3.618.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 66.016.000,00 65.929.000,00 35.385.000,00 32.074.000,00 28.549.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36.846.000,00 35.139.000,00 5.871.000,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 60.604.000,00 43.477.000,00 36.664.000,00 33.357.000,00 24.002.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 37.386.000,00 24.535.000,00 18.817.000,00 19.102.000,00 11.242.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23.218.000,00 18.942.000,00 17.847.000,00 14.255.000,00 12.760.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.774.000,00 1.779.000,00 1.579.000,00 2.117.000,00 822.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 294.063.000,00 261.274.000,00 140.217.000,00 131.158.000,00 143.031.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 259.044.000,00 232.079.000,00 117.203.000,00 113.071.000,00 126.136.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 259.044.000,00 232.079.000,00 117.008.000,00 112.325.000,00 124.867.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 35.019.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 35.019.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.998.980.000,00 3.567.211.000,00 3.040.820.000,00 2.758.114.000,00 2.007.669.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 565.512.000,00 436.594.000,00 300.488.000,00 242.982.000,00 136.049.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 565.512.000,00 436.594.000,00 300.488.000,00 242.982.000,00 136.049.000,00
Ödenmiş Sermaye 201.000.000,00 201.000.000,00 201.000.000,00 201.000.000,00 201.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 6.628.000,00 6.628.000,00 6.628.000,00 6.628.000,00 6.628.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 184.655.000,00 184.655.000,00 184.655.000,00 184.655.000,00 184.655.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.834.000,00 20.934.000,00 25.855.000,00 25.855.000,00 24.181.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.834.000,00 20.934.000,00 25.855.000,00 25.855.000,00 24.181.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -18.021.000,00 -14.921.000,00 -8.510.000,00 -8.510.000,00 -6.940.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.377.000,00 7.169.000,00 -97.000,00 431.000,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.377.000,00 7.169.000,00 -97.000,00 431.000,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.704.000,00 8.704.000,00 8.704.000,00 8.704.000,00 8.704.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -184.294.000,00 -184.294.000,00 -184.294.000,00 -315.758.000,00 -315.758.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 332.359.000,00 191.795.000,00 58.034.000,00 131.464.000,00 26.636.000,00
Diğer Yedekler 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.564.492.000,00 4.003.805.000,00 3.341.308.000,00 3.001.096.000,00 2.143.718.000,00
Banka Kredileri 0,00 37.985.000,00 36.265.000,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi