Geri Dön

TIRE | Mondi Tire Kutsan


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TIRE
Sektör Oluklu mukavva kutu ve kağıt
Adres Toki Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi No:28 35900 Tire / İZMİR Tel: 0 (232) 512 11 56 Faks: 0 (232) 512 38 71
Telefon 0 (216) 54750 00
Faks 0 (216) 547 5050
Web www.monditirekutsan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MONDI CORRUGATED BV. 158.300.118,87 79,15
TOPLAM 200.000.000,00 100,00
DİĞER 41.699.881,13 20,85
Toplam 400.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
25.11.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,40
30.03.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,11
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
18.08.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
28.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
11.12.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
30.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.12.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
21.12.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
30.07.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
11.06.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,06
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.337.130.461,00 2.576.001.529,00 1.677.717.190,00 1.061.904.057,00 485.435.893,00
Satışların Maliyeti (-) -928.299.408,00 -1.936.136.240,00 -1.271.704.138,00 -788.299.588,00 -365.835.716,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 408.831.053,00 639.865.289,00 406.013.052,00 273.604.469,00 119.600.177,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 408.831.053,00 639.865.289,00 406.013.052,00 273.604.469,00 119.600.177,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -54.229.671,00 -142.892.385,00 -87.548.022,00 -57.741.610,00 -27.839.053,00
Pazarlama Giderleri (-) -49.976.918,00 -96.283.161,00 -61.821.881,00 -40.616.312,00 -17.789.185,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 60.182.561,00 159.134.679,00 82.416.702,00 51.262.106,00 21.364.080,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -72.400.664,00 -171.069.187,00 -56.738.735,00 -50.744.061,00 -26.849.546,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 292.406.361,00 388.755.235,00 282.321.116,00 175.764.592,00 68.486.473,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 168.743,00 8.423.195,00 7.826.594,00 7.368.027,00 241.243,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.473.896,00 -2.864.948,00 -2.864.948,00 -2.864.948,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 291.101.208,00 394.313.482,00 287.282.762,00 180.267.671,00 68.727.716,00
Finansman Gelirleri 63.508.696,00 116.855.609,00 5.419.671,00 10.119.303,00 8.854.378,00
Finansman Giderleri (-) -78.122.173,00 -140.431.432,00 -51.073.385,00 -35.409.091,00 -16.577.281,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 276.487.731,00 370.737.659,00 241.629.048,00 154.977.883,00 61.004.813,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -60.201.227,00 -32.299.806,00 -37.929.619,00 -23.949.483,00 -5.578.486,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -59.301.930,00 -94.333.464,00 -45.665.874,00 -28.012.823,00 -6.948.833,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -899.297,00 62.033.658,00 7.736.255,00 4.063.340,00 1.370.347,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 216.286.504,00 338.437.853,00 203.699.429,00 131.028.400,00 55.426.327,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 216.286.504,00 338.437.853,00 203.699.429,00 131.028.400,00 55.426.327,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 216.286.504,00 338.437.853,00 203.699.429,00 131.028.400,00 55.426.327,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 1.405.019,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 1.756.274,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -351.255,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 1.405.019,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 216.286.504,00 339.842.872,00 203.699.429,00 131.028.400,00 55.426.327,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.243.021.635,00 1.561.704.137,00 995.212.264,00 974.688.397,00 801.936.172,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 16.132.307,00 39.753.824,00 4.440.113,00 1.827.468,00 14.655.930,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.530.749.587,00 1.070.293.170,00 732.133.847,00 707.486.313,00 589.128.594,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 48.584.579,00 36.679.799,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.482.165.008,00 1.033.613.371,00 732.133.847,00 707.486.313,00 589.128.594,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 956.032,00 923.994,00 997.229,00 1.204.458,00 1.812.494,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 956.032,00 923.994,00 997.229,00 1.204.458,00 1.812.494,00
Türev Araçlar 873.937,00 3.112.590,00 2.274.740,00 253.798,00 6.539.508,00
Stoklar 672.177.673,00 410.049.277,00 247.692.928,00 246.193.541,00 178.650.299,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 18.417.589,00 26.156.875,00 6.430.796,00 11.564.414,00 9.811.140,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.714.510,00 11.414.407,00 1.242.611,00 6.158.405,00 1.338.207,00
ARA TOPLAM 2.243.021.635,00 1.561.704.137,00 995.212.264,00 974.688.397,00 801.936.172,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 514.806.299,00 469.029.527,00 408.040.190,00 389.199.547,00 368.863.714,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 998.583,00 998.583,00 998.583,00 998.583,00 998.583,00
Maddi Duran Varlıklar 399.660.685,00 342.872.838,00 340.717.093,00 335.475.932,00 337.762.460,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.533.995,00 4.915.739,00 6.112.261,00 7.170.463,00 8.312.743,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.533.995,00 4.915.739,00 6.112.261,00 7.170.463,00 8.312.743,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 25.309.836,00 42.212.903,00 33.833.833,00 22.128.992,00 3.952.482,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 67.952.759,00 68.852.056,00 14.905.910,00 11.232.995,00 8.540.002,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.757.827.934,00 2.030.733.664,00 1.403.252.454,00 1.363.887.944,00 1.170.799.886,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.836.200.142,00 1.332.821.962,00 842.420.746,00 878.645.104,00 766.303.491,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 628.425.822,00 348.545.534,00 349.756.602,00 309.302.095,00 306.185.343,00
- Banka Kredileri 616.000.000,00 341.000.000,00 341.960.969,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.053.611.995,00 825.848.217,00 419.023.825,00 501.567.090,00 423.121.843,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 367.306.999,00 177.926.236,00 106.830.671,00 120.674.218,00 75.433.192,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 686.304.996,00 647.921.981,00 312.193.154,00 380.892.872,00 347.688.651,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.152.632,00 6.990.287,00 6.413.173,00 3.888.020,00 4.865.914,00
Diğer Borçlar 3.155.674,00 3.529.220,00 2.218.534,00 3.113.486,00 4.474.059,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 35.539,00 35.539,00 35.539,00 35.539,00 35.539,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.120.135,00 3.493.681,00 2.182.995,00 3.077.947,00 4.438.520,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 60.571.346,00 50.658.723,00 27.198.451,00 28.012.823,00 6.948.833,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 17.243.758,00 17.122.316,00 11.912.190,00 9.709.977,00 8.716.442,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.039.533,00 11.166.834,00 8.934.168,00 7.564.511,00 6.327.097,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.204.225,00 5.955.482,00 2.978.022,00 2.145.466,00 2.389.345,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 57.696.775,00 18.442.141,00 25.747.859,00 21.025.061,00 11.283.534,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 62.519.707,00 55.090.121,00 54.153.570,00 51.235.731,00 46.091.359,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.592.699,00 8.443.137,00 7.514.519,00 7.075.159,00 4.406.101,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 50.927.008,00 46.646.984,00 46.639.051,00 44.160.572,00 41.685.258,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 50.927.008,00 46.646.984,00 46.639.051,00 44.160.572,00 41.685.258,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.898.719.849,00 1.387.912.083,00 896.574.316,00 929.880.835,00 812.394.850,00
Ö Z K A Y N A K L A R 859.108.085,00 642.821.581,00 506.678.138,00 434.007.109,00 358.405.036,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 859.108.085,00 642.821.581,00 506.678.138,00 434.007.109,00 358.405.036,00
Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 17.766.158,00 17.766.158,00 17.766.158,00 17.766.158,00 17.766.158,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar -51.944,00 -51.944,00 -51.944,00 -51.944,00 -51.944,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -17.969.855,00 -17.969.855,00 -19.374.874,00 -19.374.874,00 -19.374.874,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -17.969.855,00 -17.969.855,00 -19.374.874,00 -19.374.874,00 -19.374.874,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -17.969.855,00 -17.969.855,00 -19.374.874,00 -19.374.874,00 -19.374.874,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 32.123.209,00 6.532.696,00 3.185.797,00 3.185.797,00 3.185.797,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 410.954.013,00 98.106.673,00 101.453.572,00 101.453.572,00 101.453.572,00
Net Dönem Karı/Zararı 216.286.504,00 338.437.853,00 203.699.429,00 131.028.400,00 55.426.327,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.757.827.934,00 2.030.733.664,00 1.403.252.454,00 1.363.887.944,00 1.170.799.886,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 301.000.000,00 300.999.999,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 4.406.101,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi