Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,77
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,75
BIST-100'deki Ağırlığı 5,10
F/K Oranı 52,95
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,95
Dibe Uzaklık 76,81
Piyasa Değeri (USD) 171.580.789,22
Piyasa Değeri (TL) 1.314.000.000,00
Özsermaye (TL) 265.425.476,00
Sermaye (TL) 200.000.000,00
Net Kar (TL) 24.813.712,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TIRE
Sektör Oluklu mukavva kutu ve kağıt
Adres Toki Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi No:28 35900 Tire / İZMİR
Telefon 0232 512 11 56
Faks 0232 512 38 71
Web http://www.mondigroup.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 41.699.881,13 20,85
MONDI CORRUGATED BV. 158.300.118,87 79,15
Toplam 200.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
25.11.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,40
30.03.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,11
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
18.08.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
28.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
11.12.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
30.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.12.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
21.12.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
30.07.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
11.06.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,06
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 541.937.696,00 255.424.066,00 1.031.041.045,00 787.062.798,00 520.058.404,00
Satışların Maliyeti (-) -438.880.527,00 -209.327.711,00 -878.453.876,00 -665.900.626,00 -448.911.111,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 103.057.169,00 46.096.355,00 152.587.169,00 121.162.172,00 71.147.293,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 103.057.169,00 46.096.355,00 152.587.169,00 121.162.172,00 71.147.293,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -43.085.248,00 -21.152.888,00 -71.241.405,00 -57.514.125,00 -41.031.719,00
Pazarlama Giderleri (-) -29.110.919,00 -14.727.979,00 -49.449.219,00 -37.609.410,00 -26.260.395,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22.485.411,00 11.121.708,00 92.068.889,00 70.971.986,00 71.560.746,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -23.843.870,00 -11.248.943,00 -60.056.877,00 -45.034.337,00 -50.405.694,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 29.502.543,00 10.088.253,00 63.908.557,00 51.976.286,00 25.010.231,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 830.053,00 0,00 326.253,00 670.163,00 407.441,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3.484.591,00 -2.658.121,00 -6.563.618,00 -4.259.115,00 -4.259.115,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 26.848.005,00 7.430.132,00 57.671.192,00 48.387.334,00 21.158.557,00
Finansman Gelirleri 5.019.726,00 2.598.985,00 8.157.591,00 2.707.066,00 4.907.237,00
Finansman Giderleri (-) -13.957.315,00 -6.661.212,00 -79.307.284,00 -67.660.058,00 -50.480.461,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 17.910.416,00 3.367.905,00 -13.478.501,00 -16.565.658,00 -24.414.667,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 74.265,00 3.289.126,00 -2.666.152,00 -25.442,00 1.440.983,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -4.259.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 4.333.681,00 3.289.126,00 -2.666.152,00 -25.442,00 1.440.983,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 17.984.681,00 6.657.031,00 -16.144.653,00 -16.591.100,00 -22.973.684,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 17.984.681,00 6.657.031,00 -16.144.653,00 -16.591.100,00 -22.973.684,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 17.984.681,00 6.657.031,00 -16.144.653,00 -16.591.100,00 -22.973.684,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 -1.933.713,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 -1.933.713,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 -1.933.713,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 17.984.681,00 6.657.031,00 -18.078.366,00 -16.591.100,00 -22.973.684,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 535.632.237,00 442.990.127,00 450.995.007,00 476.519.177,00 486.527.982,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.143.844,00 7.530.957,00 11.591.756,00 6.514.439,00 14.794.886,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 367.607.260,00 326.471.095,00 329.950.995,00 351.671.626,00 349.668.966,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 367.607.260,00 326.471.095,00 329.950.995,00 351.671.626,00 349.668.966,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.095.717,00 629.165,00 941.906,00 892.429,00 956.248,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.095.717,00 629.165,00 941.906,00 892.429,00 956.248,00
Türev Araçlar 341.090,00 2.292.198,00 1.746.038,00 0,00 0,00
Stoklar 144.725.598,00 102.486.911,00 96.133.812,00 110.925.603,00 110.607.320,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 16.271.498,00 1.798.826,00 7.175.044,00 5.697.283,00 9.427.277,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.447.230,00 1.780.975,00 3.455.456,00 817.797,00 1.073.285,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 3.447.230,00 0,00 0,00 817.797,00 1.073.285,00
ARA TOPLAM 535.632.237,00 442.990.127,00 450.995.007,00 476.519.177,00 486.527.982,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 330.119.644,00 328.729.963,00 311.059.002,00 319.530.523,00 302.331.623,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 998.583,00 998.583,00 998.583,00 998.583,00 998.583,00
Maddi Duran Varlıklar 291.294.810,00 293.492.058,00 287.327.348,00 286.506.387,00 271.463.968,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.867.575,00 7.441.720,00 8.449.284,00 7.804.723,00 8.750.658,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.867.575,00 7.441.720,00 8.449.284,00 7.804.723,00 8.750.658,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.770.931,00 11.856.486,00 1.834.529,00 12.991.483,00 7.584.260,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.215.961,00 7.171.407,00 3.882.280,00 6.039.562,00 7.505.987,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 865.751.881,00 771.720.090,00 762.054.009,00 796.049.700,00 788.859.605,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 570.734.306,00 489.418.937,00 487.472.554,00 518.975.241,00 518.586.107,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 257.118.159,00 250.885.563,00 269.165.477,00 268.389.778,00 273.789.974,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 251.827.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 278.969.856,00 209.785.911,00 191.224.487,00 220.398.596,00 220.950.207,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 61.261.071,00 45.795.575,00 30.468.489,00 46.714.246,00 47.630.070,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 217.708.785,00 163.990.336,00 160.755.998,00 173.684.350,00 173.320.137,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.056.739,00 490.982,00 3.107.325,00 4.427.458,00 2.956.227,00
Diğer Borçlar 3.012.779,00 2.247.154,00 2.834.761,00 1.445.938,00 3.134.230,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 35.539,00 35.539,00 35.539,00 35.539,00 35.539,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.977.240,00 2.211.615,00 2.799.222,00 1.410.399,00 3.098.691,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.259.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.325.780,00 7.985.510,00 10.550.566,00 7.903.737,00 8.593.425,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.104.427,00 5.764.243,00 8.137.388,00 6.577.614,00 6.817.302,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.221.353,00 2.221.267,00 2.413.178,00 1.326.123,00 1.776.123,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.054.251,00 16.842.109,00 10.097.105,00 14.116.849,00 8.735.162,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.592.099,00 28.203.327,00 27.140.660,00 28.146.398,00 27.728.021,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.986.456,00 2.334.457,00 2.831.436,00 3.703.123,00 4.292.850,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.986.456,00 2.334.457,00 2.831.436,00 3.703.123,00 4.292.850,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 27.605.643,00 25.868.870,00 24.309.224,00 24.443.275,00 23.435.171,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27.605.643,00 25.868.870,00 24.309.224,00 24.443.275,00 23.435.171,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 600.326.405,00 517.622.264,00 514.613.214,00 547.121.639,00 546.314.128,00
Ö Z K A Y N A K L A R 265.425.476,00 254.097.826,00 247.440.795,00 248.928.061,00 242.545.477,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 265.425.476,00 254.097.826,00 247.440.795,00 248.928.061,00 242.545.477,00
Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 17.766.158,00 17.766.158,00 17.766.158,00 17.766.158,00 17.766.158,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar -51.944,00 -51.944,00 -51.944,00 -51.944,00 -51.944,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.768.215,00 -10.768.215,00 -10.768.215,00 -8.834.502,00 -8.834.502,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.768.215,00 -10.768.215,00 -10.768.215,00 -8.834.502,00 -8.834.502,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.768.215,00 -10.768.215,00 -10.768.215,00 -8.834.502,00 -8.834.502,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.185.797,00 3.185.797,00 3.185.797,00 3.185.797,00 3.185.797,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 37.308.999,00 37.308.999,00 53.453.652,00 53.453.652,00 53.453.652,00
Net Dönem Karı/Zararı 17.984.681,00 6.657.031,00 -16.144.653,00 -16.591.100,00 -22.973.684,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 865.751.881,00 771.720.090,00 762.054.009,00 796.049.700,00 788.859.605,00
- Banka Kredileri 0,00 244.313.399,00 262.593.917,00 267.147.847,00 272.350.264,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi