Geri Dön

TGSAS | Tgs Dis Ticaret


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TGSAS
Sektör DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ
Adres Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu No:9 Capital Tower Kat : 1 D:11/12/13/14 Küçükçekmece İSTANBUL TÜRKİYE
Telefon 0212 644 58 58
Faks 0212 504 63 55
Web www.tgsas.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALİ TANRIVERDİ 971.994,56 6,48
BURAK TANRIVERDİ 2.378.125,80 15,85
ÇAĞLA POLAT 2.986.929,64 19,91
TOPLAM 15.000.000,00 100,00
DİĞER 8.662.950,00 57,76
Toplam 30.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TGS KUMAŞ ÜRÜNLERİ PAARLAMA A.ŞP. 495.000,00 99,00
Tarih Açıklama Katsayı
10.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
03.06.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.10.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
27.12.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
13.08.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 122.375.096,00 50.666.927,00 36.702.823,00 12.542.092,00 65.842.154,00
Satışların Maliyeti (-) -14.215.569,00 -9.412.332,00 -9.436.397,00 -55.488,00 -21.814.728,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 108.159.527,00 41.254.595,00 27.266.426,00 12.486.604,00 44.027.426,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 108.159.527,00 41.254.595,00 27.266.426,00 12.486.604,00 44.027.426,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -60.864.485,00 -27.060.010,00 -18.400.371,00 -8.243.543,00 -19.966.663,00
Pazarlama Giderleri (-) -46.054,00 -29.932,00 -29.932,00 -29.557,00 -255.142,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14.896.443,00 6.382.780,00 5.079.288,00 1.716.857,00 5.878.608,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.033.844,00 -2.059.660,00 -4.328.587,00 -1.404.204,00 -1.696.572,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 60.111.587,00 18.487.773,00 9.586.824,00 4.526.157,00 27.987.657,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 60.111.587,00 18.487.773,00 9.586.824,00 4.526.157,00 27.987.657,00
Finansman Giderleri (-) -1.446.895,00 -580.654,00 -308.462,00 -113.046,00 -635.160,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 37.808.348,00 17.907.119,00 9.278.362,00 4.413.111,00 27.352.497,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -14.238.881,00 -2.687.610,00 -1.860.560,00 -1.126.181,00 -6.175.098,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -9.309.513,00 -3.061.880,00 -2.048.147,00 -722.852,00 -6.254.879,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -4.929.368,00 374.270,00 187.587,00 -403.329,00 79.781,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 23.569.467,00 15.219.509,00 7.417.802,00 3.286.930,00 21.177.399,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 23.569.467,00 15.219.509,00 7.417.802,00 3.286.930,00 21.177.399,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -40.536,00 656.427,00 657.314,00 28.477,00 25.493,00
- Ana Ortaklık Payları 23.610.003,00 14.563.082,00 6.760.488,00 3.258.453,00 21.151.906,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1.571,00 0,00 0,00 0,20 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.923.336,00 -30.926,00 -217.655,00 -92.650,00 -834.736,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -2.923.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -40.164,00 -282.669,00 -115.812,00 -1.084.073,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 9.238,00 65.014,00 23.162,00 249.337,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.923.336,00 -30.926,00 -217.655,00 -92.650,00 -834.736,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 20.646.131,00 15.188.583,00 7.200.147,00 3.194.280,00 20.342.663,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 5.847.318.478,00 8.651.437.420,00 7.343.579.138,00 5.800.226.843,00 4.130.025.032,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 19.160.781,00 26.721.324,00 12.031.587,00 20.909.141,00 29.245.674,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 5.177.960.091,00 7.896.209.420,00 7.018.287.635,00 5.318.065.774,00 3.740.100.278,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 7.896.209.420,00 0,00 5.318.065.774,00 3.740.100.278,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 378.595.764,00 421.616.584,00 245.495.477,00 224.504.034,00 192.287.322,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 421.616.584,00 0,00 224.504.034,00 192.287.322,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 264.272.536,00 294.327.920,00 64.869.118,00 234.172.528,00 163.272.879,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 853.175,00 7.951.319,00 75.307,00 87.033,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.622.556,00 2.475.719,00 1.366.138,00 85.001,00 3.953.446,00
Diğer Dönen Varlıklar 853.575,00 2.135.134,00 1.453.876,00 2.403.332,00 1.165.433,00
ARA TOPLAM 5.847.318.478,00 8.651.437.420,00 7.343.579.138,00 5.800.226.843,00 4.130.025.032,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 30.505.132,00 8.193.382,00 8.329.275,00 5.308.814,00 5.991.310,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 30.375.809,00 7.431.978,00 7.746.367,00 5.213.012,00 5.364.385,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 709.099,00 522.416,00 0,00 334.828,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.877.823.610,00 8.659.630.802,00 7.351.908.413,00 5.805.535.657,00 4.136.016.342,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.744.796.529,00 8.562.218.126,00 7.263.024.749,00 5.716.310.082,00 4.048.957.768,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 442.801,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.720.707.265,00 8.537.894.363,00 7.239.872.154,00 5.693.753.061,00 4.017.353.799,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.160,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 8.537.894.363,00 7.239.872.154,00 5.693.753.061,00 4.017.355.959,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.990.577,00 1.399.124,00 1.739.908,00 566.083,00 1.307.351,00
Diğer Borçlar 5.163.544,00 1.800.610,00 0,00 0,00 4.343.545,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 1.800.610,00 0,00 0,00 4.343.545,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 3.061.880,00 2.048.147,00 3.524.835,00 6.256.752,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.309.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.285.149,00 17.711.864,00 18.848.693,00 17.973.008,00 19.253.520,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.797.525,00 2.988.512,00 2.503.713,00 2.501.138,00 2.090.650,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 32.074,00 95.803,00 221.602,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.896.759,00 2.988.512,00 2.471.639,00 2.336.835,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.896.759,00 2.988.512,00 0,00 2.336.835,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.900.766,00 0,00 0,00 68.500,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.752.594.054,00 8.565.206.638,00 7.265.528.462,00 5.718.811.220,00 4.051.048.418,00
Ö Z K A Y N A K L A R 125.229.556,00 94.424.164,00 86.379.951,00 86.724.437,00 84.967.924,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 125.203.210,00 93.741.390,00 85.696.291,00 86.670.729,00 84.936.830,00
Ödenmiş Sermaye 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 27.465.350,00 -2.980.030,00 -56.694,00 -56.694,00 -56.694,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.500.000,00 11.500.000,00 8.576.664,00 8.496.708,00 10.496.708,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -815.567,00 -40.164,00 -282.669,00 -115.812,00 -1.084.073,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -815.567,00 -40.164,00 0,00 -115.812,00 -1.084.073,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.528.918,00 2.528.918,00 2.528.918,00 1.898.982,00 1.898.982,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 48.837.843,00 53.169.584,00 53.169.584,00 58.189.092,00 37.530.001,00
Net Dönem Karı/Zararı 23.610.002,00 14.563.082,00 6.760.488,00 3.258.453,00 21.151.906,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 26.346,00 682.774,00 683.660,00 53.708,00 31.094,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.877.823.610,00 8.659.630.802,00 7.351.908.413,00 5.805.535.657,00 4.136.016.342,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi