Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TGSAS
Sektör DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ
Adres HALKALI MERKEZ MAHALLESİ BASIN EKSPRES YOLU NO:9 KAT: 1 D: 11/12/13/14 KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL
Telefon 0 212 644 58 58
Faks 0 212 504 84 15
Web http://www.tgsas.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BURAK TANRIVERDİ 3.546.457,80 23,64
ÇAĞLA POLAT 3.546.458,64 23,64
ALİ TANRIVERDİ 971.994,56 6,48
DİĞER 6.935.089,00 46,23
Toplam 15.000.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TGS KUMAŞ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. 495.000,00 99,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.10.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
27.12.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
13.08.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 12.304.802,00 5.137.411,00 17.705.030,00 12.446.353,00 8.121.158,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 12.304.802,00 5.137.411,00 17.705.030,00 12.446.353,00 8.121.158,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 12.304.802,00 5.137.411,00 17.705.030,00 12.446.353,00 8.121.158,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.274.512,00 -2.476.030,00 -11.137.470,00 -8.150.221,00 -5.653.166,00
Pazarlama Giderleri (-) -13.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.120.855,00 5.285.282,00 1.172.944,00 743.253,00 643.335,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -288.568,00 -3.089.990,00 -2.691.962,00 -1.891.158,00 -958.316,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 8.848.632,00 4.856.673,00 5.048.542,00 3.148.227,00 2.153.011,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 8.848.632,00 4.856.673,00 5.048.542,00 3.148.227,00 2.153.011,00
Finansman Giderleri (-) -190.460,00 -118.468,00 -662.275,00 -569.261,00 -384.203,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 8.658.172,00 4.738.205,00 5.083.586,00 2.976.056,00 2.156.929,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.024.942,00 -792.618,00 -1.888.781,00 -765.108,00 -579.933,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.932.594,00 -721.376,00 -2.078.159,00 -759.453,00 -579.776,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -92.348,00 -71.242,00 189.378,00 -5.655,00 -157,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 6.633.230,00 3.945.587,00 3.194.805,00 2.210.948,00 1.576.996,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 6.633.230,00 3.945.587,00 3.194.805,00 2.210.948,00 1.576.996,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -11.266,00 3,00 -11.266,00 -19,00 -16,00
- Ana Ortaklık Payları 6.644.496,00 3.945.584,00 3.206.071,00 2.210.967,00 1.577.012,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -10.999,00 0,00 -10.998,00 -66.854,00 -47.183,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -13.749,00 0,00 -13.748,00 -85.710,00 -60.491,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.750,00 0,00 2.750,00 18.856,00 13.308,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -10.999,00 0,00 -10.998,00 -66.854,00 -47.183,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 6.622.231,00 3.945.587,00 3.183.807,00 2.144.094,00 1.529.813,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 697.319,00 397.090,00 388.121,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.997.798.428,00 2.394.675.679,00 2.511.021.030,00 2.807.632.120,00 2.353.909.119,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 13.390.243,00 9.600.585,00 11.253.253,00 13.258.233,00 11.711.124,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.783.610.708,00 2.257.239.776,00 2.318.771.471,00 2.620.585.869,00 2.254.998.178,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.965,00 7.064,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.783.602.743,00 2.257.232.712,00 2.318.771.471,00 2.620.585.869,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 105.248.173,00 77.455.404,00 94.610.258,00 96.395.127,00 39.941.695,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 77.455.404,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 105.248.173,00 0,00 94.610.258,00 96.395.127,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 94.099.257,00 49.789.923,00 77.678.841,00 68.140.947,00 37.871.233,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 64.371,00 86.521,00 7.200.310,00 8.470.073,00 8.610.049,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 805.325,00 28.073,00 876.880,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 580.351,00 475.397,00 630.017,00 781.871,00 776.840,00
ARA TOPLAM 2.997.798.428,00 2.394.675.679,00 2.511.021.030,00 2.807.632.120,00 2.353.909.119,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.381.132,00 5.177.088,00 4.279.965,00 4.137.638,00 4.192.601,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 4.733.169,00 4.509.540,00 3.541.175,00 3.577.775,00 3.632.788,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 646.442,00 667.548,00 738.790,00 559.863,00 559.813,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.003.179.560,00 2.399.852.767,00 2.515.300.995,00 2.811.769.758,00 2.358.101.720,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.942.817.970,00 2.342.386.394,00 2.461.731.682,00 2.759.190.777,00 2.306.198.522,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 833,00 7.115,00 0,00 576.645,00 687.937,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 618.396,00 955.584,00 424.718,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.932.687.244,00 2.334.522.261,00 2.450.158.201,00 2.748.093.611,00 2.292.887.549,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.398,00 5.774,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.932.684.846,00 2.334.516.487,00 2.450.158.201,00 2.748.093.611,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 595.675,00 387.450,00 108.410,00 133.311,00 95.859,00
Diğer Borçlar 1.384.884,00 193.947,00 3.100.282,00 1.206.133,00 1.206.133,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.384.884,00 193.947,00 3.100.282,00 1.206.133,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 5.265.684,00 8.499.404,00 10.358.656,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.933.226,00 722.008,00 2.078.159,00 106.317,00 352.933,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 137,00 455,00 66.042,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 137,00 455,00 66.042,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.597.575,00 5.597.574,00 515.641,00 569.829,00 600.536,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 626.944,00 444.453,00 533.926,00 588.307,00 526.805,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 626.944,00 444.453,00 533.926,00 588.307,00 526.805,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 626.944,00 444.453,00 533.926,00 588.307,00 526.805,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.943.444.914,00 2.342.830.847,00 2.462.265.608,00 2.759.779.084,00 2.306.725.327,00
Ö Z K A Y N A K L A R 59.734.646,00 57.021.920,00 53.035.387,00 51.990.674,00 51.376.393,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 59.724.520,00 57.021.920,00 53.045.579,00 51.994.619,00 51.380.317,00
Ödenmiş Sermaye 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları -56.694,00 -56.694,00 -56.693,00 -56.693,00 -56.694,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 68.926,00 43.840,00 -57.945,00 -113.801,00 -94.130,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 68.926,00 43.840,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 10.129,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.898.988,00 1.536.810,00 1.514.775,00 1.514.775,00 1.514.775,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25.683.361,00 26.045.539,00 22.942.662,00 22.942.663,00 22.942.646,00
Net Dönem Karı/Zararı 6.633.231,00 3.945.587,00 3.206.071,00 2.210.966,00 1.577.012,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 10.126,00 0,00 -10.192,00 -3.945,00 -3.924,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.003.179.560,00 2.399.852.767,00 2.515.300.995,00 2.811.769.758,00 2.358.101.720,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 576.645,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi