Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,80
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 44,70
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 16,36
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,26
Dibe Uzaklık 55,53
Piyasa Değeri (USD) 9.846.687,22
Piyasa Değeri (TL) 34.650.000,00
Özsermaye (TL) 27.551.642,00
Sermaye (TL) 7.500.000,00
Net Kar (TL) 2.117.457,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu TGSAS
Sektör DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ
Adres HALKALI MERKEZ MAHALLESİ BASIN EKSPRES YOLU NO:9 KAT: 1 D: 11/12/13/14 KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL
Telefon 0 212 644 58 58
Faks 0 212 504 84 15
Web http://www.tgsas.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHMET AKCAN 255.000,00 3,40
BURAK TANRIVERDİ 1.893.683,00 25,25
ÇAĞLA POLAT 732.354,00 9,77
ÇAĞLAR ÇAĞ 258.182,00 3,44
İRFAN ÖZORTAÇ 275.000,00 3,67
SEDAT ÖZDEMİRCİ 293.000,00 3,91
DİĞER 3.792.781,00 50,57
Toplam 7.500.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TGS KUMAŞ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. 495.000,00 99,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.659.191,00 9.324.841,00 7.020.257,00 5.148.512,00 2.993.853,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 -1.174.493,00 -1.169.413,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.659.191,00 9.324.841,00 7.020.257,00 5.148.512,00 2.993.853,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.659.191,00 9.324.841,00 7.020.257,00 5.148.512,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -896.401,00 -4.589.218,00 -3.017.058,00 -2.226.823,00 -1.092.033,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.053,00 448.703,00 92.150,00 61.339,00 5.676,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -24.348,00 -26.938,00 -9.867,00 -13.238,00 994,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 741.495,00 5.157.388,00 4.085.482,00 2.969.790,00 1.908.489,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 741.495,00 5.157.388,00 4.085.482,00 2.969.790,00 1.908.489,00
Finansman Gelirleri 421.734,00 6.333.672,00 3.490.620,00 1.046.998,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -701.247,00 -8.024.022,00 -4.705.638,00 -2.092.686,00 -586.949,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 461.982,00 3.467.038,00 2.870.464,00 1.924.102,00 1.399.458,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -94.444,00 -629.025,00 -582.914,00 -424.658,00 -311.906,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -102.270,00 -846.229,00 -591.378,00 -438.178,00 -317.322,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 7.826,00 217.204,00 8.464,00 13.520,00 5.416,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 367.538,00 2.838.013,00 2.287.550,00 1.499.444,00 1.087.552,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 367.538,00 2.838.013,00 2.287.550,00 1.499.444,00 1.087.552,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 1.087.552,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 -2.854,00 -4.607,00 -2.998,00 -3.396,00
- Ana Ortaklık Payları 367.538,00 2.840.867,00 2.292.157,00 1.502.441,00 1.090.948,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,38 0,00 0,20 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -5.414,00 -5.414,00 -10.979,00 -5.448,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -5.414,00 -5.414,00 -13.722,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 -6.810,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 2.743,00 1.362,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -5.414,00 -5.414,00 -10.979,00 -5.448,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.087.552,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 362.124,00 2.832.599,00 2.276.571,00 1.493.996,00 1.087.552,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 77.917,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.189.497.400,00 1.238.413.805,00 1.521.918.358,00 1.486.799.701,00 1.231.995.879,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.457.301,00 73.382.115,00 83.824.462,00 81.221.773,00 2.149.595,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.033.469.941,00 1.020.718.676,00 1.297.539.484,00 1.233.262.494,00 1.080.988.855,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.033.469.941,00 1.020.718.676,00 1.297.539.484,00 1.233.262.494,00 1.080.988.855,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 68.564,00 30.940,00 33.740,00 44.313,00 44.002,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 68.564,00 30.940,00 33.740,00 44.313,00 44.002,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 41.925.940,00 39.370.221,00 38.135.426,00 58.722.925,00 46.909.278,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 31.745.834,00 32.335.495,00 22.728.334,00 33.133.565,00 35.789.940,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.511,00 648.879,00 468.152,00 366.190,00 11.506,00
Diğer Dönen Varlıklar 77.816.309,00 71.927.479,00 79.188.760,00 80.048.441,00 66.102.704,00
ARA TOPLAM 1.189.497.400,00 1.238.413.805,00 1.521.918.358,00 1.486.799.701,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.692.605,00 4.746.342,00 4.578.674,00 4.623.152,00 4.654.209,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.559.141,00 3.620.576,00 3.660.126,00 3.700.795,00 3.741.187,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.611,00 1.741,00 1.874,00 2.007,00 2.139,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 1.874,00 2.007,00 2.139,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.131.853,00 1.124.025,00 916.674,00 920.350,00 910.883,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.194.190.005,00 1.243.160.147,00 1.526.497.032,00 1.491.422.853,00 1.236.650.088,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.166.485.152,00 1.215.831.735,00 1.499.505.308,00 1.464.889.341,00 1.210.204.348,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.051.733,00 80.222.385,00 95.792.679,00 98.355.614,00 14.355.614,00
- Banka Kredileri 9.051.733,00 80.222.385,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205.528,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.137.742.803,00 1.113.464.824,00 1.389.684.830,00 1.355.128.109,00 1.184.813.788,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.137.742.803,00 1.113.464.824,00 1.389.684.830,00 1.355.128.109,00 1.184.813.788,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 560.858,00 657.635,00 464.764,00 493.387,00 364.685,00
Diğer Borçlar 7.130.074,00 6.823.555,00 8.657.545,00 6.268.359,00 6.203.137,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.240.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.890.074,00 1.873.555,00 3.707.545,00 1.318.359,00 1.253.137,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 10.622.997,00 12.537.190,00 3.037.583,00 2.966.863,00 2.947.661,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 96.769,00 0,00 587.990,00 434.790,00 313.934,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 846.229,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 846.229,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 157.115,00 148.213,00 364.045,00 691.629,00 1.009.506,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 228.746,00 563.243,00 887.930,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 157.115,00 148.213,00 135.299,00 128.386,00 121.577,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 157.115,00 148.213,00 135.299,00 128.386,00 121.577,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.166.642.267,00 1.215.979.948,00 1.499.869.353,00 1.465.580.970,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 27.547.738,00 27.180.199,00 26.627.679,00 25.841.883,00 25.436.234,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 27.551.642,00 27.184.104,00 26.629.830,00 25.845.644,00 25.439.598,00
Ödenmiş Sermaye 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları -56.693,00 -56.693,00 -56.693,00 -56.693,00 -56.694,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003.292,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -30.560,00 -30.560,00 -36.125,00 -30.595,00 -25.147,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -30.560,00 -30.560,00 -36.125,00 0,00 -25.147,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -30.560,00 -30.560,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 764.328,00 764.328,00 598.660,00 598.660,00 598.661,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.510.320,00 5.669.454,00 5.835.122,00 5.835.122,00 5.835.123,00
Net Dönem Karı/Zararı 367.538,00 2.840.866,00 2.292.157,00 1.502.441,00 1.090.947,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -3.904,00 -3.905,00 -2.151,00 -3.761,00 -3.364,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.194.190.005,00 1.243.160.147,00 1.526.497.032,00 1.491.422.853,00 1.236.650.088,00