Geri Dön

TEZOL | Europap Tezol Kagit


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,91
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 23,93
BIST-100'deki Ağırlığı 1,25
F/K Oranı 152,73
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,28
Dibe Uzaklık 24,00
Piyasa Değeri (USD) 122.191.637,01
Piyasa Değeri (TL) 4.004.000.000,00
Özsermaye (TL) 3.119.848.876,00
Sermaye (TL) 220.000.000,00
Net Kar (TL) 26.216.285,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TEZOL
Sektör Temizlik kağıtları (tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve kağıt peçete) üretimi
Adres Philsa Cad. No:36, 35860 Torbalı/İzmir
Telefon (+90) 232 853 1144
Faks (+90) 850 582 12 73
Web www.tezol.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MEHMET ERSİN TEZOL 128.777.440,00 29,27
MİNE MAKBULE KUŞCU 27.855.520,00 6,33
MÜGE KUŞCU 27.855.520,00 6,33
Şükrü Erhan Tezol 129.110.880,00 29,34
TOPLAM 440.000.000,00 100,00
DİĞER 126.400.640,00 28,73
Toplam 880.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TZE GLOBAL DIS TICARET A.Ş. 50.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
12.07.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.09.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.06.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,20
29.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.647.751.580,00 2.116.986.456,00 1.398.103.622,00 704.204.088,00 2.396.434.448,00
Satışların Maliyeti (-) 2.899.945.623,00 1.513.846.162,00 1.022.339.767,00 -503.480.902,00 -1.601.427.841,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 747.805.957,00 603.140.294,00 375.763.855,00 200.723.186,00 795.006.607,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 747.805.957,00 603.140.294,00 375.763.855,00 200.723.186,00 795.006.607,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 105.623.810,00 63.380.733,00 37.783.817,00 -20.282.667,00 -34.414.267,00
Pazarlama Giderleri (-) 193.809.367,00 105.572.774,00 65.168.565,00 -51.638.169,00 -257.079.985,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 386.391.274,00 280.062.776,00 136.006.197,00 19.026.873,00 358.006.437,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 372.620.337,00 225.608.180,00 97.711.445,00 -15.729.989,00 -284.825.909,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 462.143.717,00 488.641.383,00 311.106.225,00 132.099.234,00 576.692.883,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 39.892.896,00 17.532.242,00 16.518.033,00 262.986,00 10.868.447,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 117.012,00 767.821,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 502.036.613,00 506.056.613,00 326.856.437,00 132.362.220,00 587.561.330,00
Finansman gelirleri 239.581.983,00 176.396.549,00 133.986.723,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 202.567.895,00 109.197.477,00 93.157.114,00 -12.840.959,00 -115.228.809,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 279.007.176,00 573.255.685,00 367.686.046,00 129.096.928,00 617.335.349,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 252.790.891,00 58.823.458,00 64.227.846,00 -65.455.868,00 111.032.894,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 212.279.995,00 154.194.410,00 96.474.623,00 -60.721.347,00 -17.015.672,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 40.510.896,00 -95.370.952,00 -32.246.777,00 -4.734.521,00 128.048.566,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 26.216.285,00 514.432.227,00 303.458.200,00 63.641.060,00 728.368.243,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 26.216.285,00 514.432.227,00 303.458.200,00 63.641.060,00 728.368.243,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 26.216.285,00 514.432.227,00 303.458.200,00 63.641.060,00 728.368.243,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,06 0,00 1,38 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,06 0,00 1,38 0,29 3,31
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -17.911.917,00 23.377.692,00 19.056.693,00 276.843,00 -13.636.970,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -23.882.556,00 7.317.407,00 1.458.819,00 346.054,00 -17.046.213,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 18.831.198,00 18.831.198,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -5.970.639,00 2.770.913,00 1.233.324,00 -69.211,00 3.409.243,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -5.970.639,00 1.829.352,00 291.764,00 -69.211,00 3.409.243,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 43.860.119,00 0,00 0,00 17.889.638,00 9.026.595,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 2.308.427,00 0,00 0,00 -941.560,00 -475.084,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 25.948.202,00 23.377.692,00 19.056.693,00 18.166.481,00 -4.610.375,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 52.164.487,00 537.809.919,00 322.514.893,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 52.164.487,00 537.809.919,00 322.514.893,00 81.807.541,00 723.757.868,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,06 0,00 1,38 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 9.575.667,00 145.002.828,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.963.759.102,00 1.810.763.386,00 1.913.436.272,00 1.432.486.078,00 1.371.514.113,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 423.838.067,00 625.314.885,00 577.021.473,00 316.550.210,00 291.794.454,00
Finansal Yatırımlar 30.143.701,00 40.630.810,00 50.507.983,00 48.043.129,00 9.426.994,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 30.143.701,00 40.630.810,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 40.630.810,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 550.776.923,00 498.342.655,00 618.511.749,00 567.020.522,00 597.058.828,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 550.776.923,00 498.342.655,00 618.511.749,00 567.020.522,00 597.058.828,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 54.128.857,00 13.683.097,00 44.187.819,00 44.711.638,00 45.881.602,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 54.128.857,00 13.683.097,00 44.187.819,00 44.711.638,00 45.881.602,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 825.772.499,00 517.333.052,00 525.949.207,00 385.262.276,00 382.899.023,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 75.554.469,00 112.596.237,00 72.039.921,00 46.793.092,00 35.054.457,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.544.586,00 2.862.650,00 25.218.120,00 24.105.211,00 9.398.755,00
ARA TOPLAM 1.963.759.102,00 1.810.763.386,00 1.913.436.272,00 1.432.486.078,00 1.371.514.113,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.195.091.319,00 945.367.454,00 811.325.714,00 720.223.842,00 674.550.197,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.895.637.918,00 645.592.048,00 578.949.611,00 534.859.185,00 488.480.411,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 446.499,00 239.176,00 280.823,00 324.950,00 407.235,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 239.176,00 0,00 324.950,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 174.450.052,00 29.104.954,00 10.018.809,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 222.450.141,00 160.908.286,00 124.104.809,00 129.894.833,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.158.850.421,00 2.756.130.840,00 2.724.761.986,00 2.152.709.920,00 2.046.064.310,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 732.008.520,00 597.626.395,00 757.385.894,00 471.234.313,00 446.829.361,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 25.090.625,00 112.628.964,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 91.349.632,00 115.683.539,00 129.526.783,00 139.712.895,00 79.137.616,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.940.701,00 1.015.057,00 971.350,00 833.438,00 938.036,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 194.295.103,00 199.276.536,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 446.427.543,00 361.470.533,00 526.029.276,00 204.333.104,00 228.700.504,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 446.427.543,00 361.470.533,00 526.029.276,00 204.333.104,00 228.700.504,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.009.621,00 22.639.175,00 11.037.018,00 26.647.362,00 6.071.610,00
Diğer Borçlar 848.658,00 1.030.943,00 777.084,00 565.726,00 616.098,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 48.688,00 286.993,00 75.353,00 45.442,00 107.980,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 799.970,00 743.950,00 701.731,00 520.284,00 508.118,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 15.242.702,00 24.615.505,00 15.825.557,00 5.933.980,00 3.859.828,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15.749.239,00 57.374.618,00 61.812.697,00 62.683.415,00 9.718.025,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.779.728,00 9.110.926,00 8.260.119,00 2.557.007,00 2.564.730,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.334.584,00 5.673.819,00 4.878.250,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.445.144,00 3.437.107,00 3.381.869,00 2.557.007,00 2.564.730,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.904.433,00 5.500.932,00 4.007.846,00 3.628.707,00 3.457.198,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 306.993.025,00 257.322.380,00 281.489.053,00 236.295.920,00 235.862.803,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 257.126.559,00 234.811.205,00 253.658.356,00 201.944.715,00 205.120.761,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16.736.533,00 7.174.532,00 7.417.298,00 7.649.612,00 5.844.225,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 49.424.942,00 22.511.175,00 27.830.697,00 32.703.483,00 29.094.320,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 49.424.942,00 22.511.175,00 27.830.697,00 32.703.483,00 29.094.320,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 441.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.039.001.545,00 854.948.775,00 1.038.874.947,00 707.530.233,00 682.692.164,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.119.848.876,00 1.901.182.065,00 1.685.887.039,00 1.445.179.687,00 1.363.372.146,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.119.848.876,00 1.901.182.065,00 1.685.887.039,00 1.445.179.687,00 1.363.372.146,00
Ödenmiş Sermaye 440.000.000,00 440.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 -13.292.236,00 -13.292.236,00 -13.292.236,00 -13.292.236,00
Sermaye Düzeltme Farkları 518.007.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -40.381.951,00 24.268.966,00 -15.058.277,00 -15.948.488,00 -16.225.332,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -40.381.951,00 24.268.966,00 -15.058.277,00 -15.948.488,00 -16.225.332,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -40.381.951,00 -10.737.277,00 -15.058.277,00 -15.948.488,00 -16.225.332,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 46.217.921,00 0,00 35.006.244,00 35.006.243,00 17.116.606,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 46.217.921,00 0,00 35.006.244,00 35.006.243,00 17.116.606,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 188.390.939,00 85.800.015,00 40.900.015,00 40.900.015,00 40.900.015,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.941.398.225,00 849.973.093,00 1.114.873.093,00 1.114.873.093,00 386.504.850,00
Net Dönem Karı/Zararı 26.216.285,00 514.432.227,00 303.458.200,00 63.641.060,00 728.368.243,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.158.850.421,00 2.756.130.840,00 2.724.761.986,00 2.152.709.920,00 2.046.064.310,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi