Geri Dön

TEZOL | Europap Tezol Kagit


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,85
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 23,93
BIST-100'deki Ağırlığı 0,59
F/K Oranı 6,45
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,70
Dibe Uzaklık 24,00
Piyasa Değeri (USD) 162.636.234,93
Piyasa Değeri (TL) 5.134.800.000,00
Özsermaye (TL) 1.901.182.065,00
Sermaye (TL) 220.000.000,00
Net Kar (TL) 796.616.129,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TEZOL
Sektör Temizlik kağıtları (tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve kağıt peçete) üretimi
Adres Philsa Cad. No:36, 35860 Torbalı/İzmir
Telefon (+90) 232 853 1144
Faks (+90) 850 582 12 73
Web www.tezol.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MEHMET ERSİN TEZOL 128.777.440,00 29,27
MİNE MAKBULE KUŞCU 27.855.520,00 6,33
MÜGE KUŞCU 27.855.520,00 6,33
Şükrü Erhan Tezol 129.110.880,00 29,34
TOPLAM 440.000.000,00 100,00
DİĞER 126.400.640,00 28,73
Toplam 880.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TZE GLOBAL DIS TICARET A.Ş. 50.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
12.07.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
30.09.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.06.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,20
29.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.116.986.456,00 1.398.103.622,00 704.204.088,00 2.396.434.448,00 1.645.459.537,00
Satışların Maliyeti (-) -1.513.846.162,00 -1.022.339.767,00 -503.480.902,00 -1.601.427.841,00 -1.100.322.981,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 603.140.294,00 375.763.855,00 200.723.186,00 795.006.607,00 545.136.556,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 603.140.294,00 375.763.855,00 200.723.186,00 795.006.607,00 545.136.556,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -63.380.733,00 -37.783.817,00 -20.282.667,00 -34.414.267,00 -24.445.183,00
Pazarlama Giderleri (-) -105.572.774,00 -65.168.565,00 -51.638.169,00 -257.079.985,00 -185.852.071,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 280.062.776,00 136.006.197,00 19.026.873,00 358.006.437,00 210.611.626,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -225.608.180,00 -97.711.445,00 -15.729.989,00 -284.825.909,00 -155.433.728,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 488.641.383,00 311.106.225,00 132.099.234,00 576.692.883,00 390.017.200,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 17.532.242,00 16.518.033,00 262.986,00 10.868.447,00 10.488.626,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -117.012,00 -767.821,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 506.056.613,00 326.856.437,00 132.362.220,00 587.561.330,00 400.505.826,00
Finansman Gelirleri 176.396.549,00 133.986.723,00 9.575.667,00 145.002.828,00 154.315.835,00
Finansman Giderleri (-) -109.197.477,00 -93.157.114,00 -12.840.959,00 -115.228.809,00 -109.389.153,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 573.255.685,00 367.686.046,00 129.096.928,00 617.335.349,00 445.432.508,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -58.823.458,00 -64.227.846,00 -65.455.868,00 111.032.894,00 751.833,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -154.194.410,00 -96.474.623,00 -60.721.347,00 -17.015.672,00 -5.718.076,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 95.370.952,00 32.246.777,00 -4.734.521,00 128.048.566,00 6.469.909,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 514.432.227,00 303.458.200,00 63.641.060,00 728.368.243,00 446.184.341,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 514.432.227,00 303.458.200,00 63.641.060,00 728.368.243,00 446.184.341,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 514.432.227,00 303.458.200,00 63.641.060,00 728.368.243,00 446.184.341,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 1,38 0,29 3,31 2,03
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 23.377.692,00 19.056.693,00 276.843,00 -13.636.970,00 1.154.932,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 7.317.407,00 1.458.819,00 346.054,00 -17.046.213,00 -9.839.579,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -1.829.352,00 -291.764,00 -69.211,00 3.409.243,00 1.967.916,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 18.831.198,00 18.831.198,00 0,00 0,00 9.501.679,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.770.913,00 -1.233.324,00 -69.211,00 3.409.243,00 1.492.832,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 17.889.638,00 9.026.595,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 -941.560,00 -475.084,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 23.377.692,00 19.056.693,00 18.166.481,00 -4.610.375,00 1.154.932,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 537.809.919,00 322.514.893,00 81.807.541,00 723.757.868,00 447.339.273,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.810.763.386,00 1.913.436.272,00 1.432.486.078,00 1.371.514.113,00 1.310.587.222,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 625.314.885,00 577.021.473,00 316.550.210,00 291.794.454,00 378.784.234,00
Finansal Yatırımlar 40.630.810,00 50.507.983,00 48.043.129,00 9.426.994,00 9.358.085,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 40.630.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 40.630.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 498.342.655,00 618.511.749,00 567.020.522,00 597.058.828,00 498.715.137,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 133.186,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 498.342.655,00 618.511.749,00 567.020.522,00 597.058.828,00 498.581.951,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 13.683.097,00 44.187.819,00 44.711.638,00 45.881.602,00 38.130.540,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.683.097,00 44.187.819,00 44.711.638,00 45.881.602,00 38.130.540,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 517.333.052,00 525.949.207,00 385.262.276,00 382.899.023,00 373.639.039,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 112.596.237,00 72.039.921,00 46.793.092,00 35.054.457,00 9.806.982,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070.665,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.862.650,00 25.218.120,00 24.105.211,00 9.398.755,00 1.082.540,00
ARA TOPLAM 1.810.763.386,00 1.913.436.272,00 1.432.486.078,00 1.371.514.113,00 1.310.587.222,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 945.367.454,00 811.325.714,00 720.223.842,00 674.550.197,00 490.068.215,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 645.592.048,00 578.949.611,00 534.859.185,00 488.480.411,00 334.944.123,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 239.176,00 280.823,00 324.950,00 407.235,00 377.085,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 239.176,00 0,00 324.950,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 29.104.954,00 10.018.809,00 0,00 0,00 122.386.617,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 222.450.141,00 160.908.286,00 124.104.809,00 129.894.833,00 6.874.849,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.756.130.840,00 2.724.761.986,00 2.152.709.920,00 2.046.064.310,00 1.800.655.437,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 597.626.395,00 757.385.894,00 471.234.313,00 446.829.361,00 471.086.143,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 25.090.625,00 112.628.964,00 81.447.327,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 115.683.539,00 129.526.783,00 139.712.895,00 79.137.616,00 169.167.389,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.015.057,00 971.350,00 833.438,00 938.036,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 361.470.533,00 526.029.276,00 204.333.104,00 228.700.504,00 189.273.837,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 361.470.533,00 526.029.276,00 204.333.104,00 228.700.504,00 189.273.837,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.639.175,00 11.037.018,00 26.647.362,00 6.071.610,00 8.465.955,00
Diğer Borçlar 1.030.943,00 777.084,00 565.726,00 616.098,00 2.837.564,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 286.993,00 75.353,00 45.442,00 107.980,00 2.334.731,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 743.950,00 701.731,00 520.284,00 508.118,00 502.833,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 24.615.505,00 15.825.557,00 5.933.980,00 3.859.828,00 12.700.138,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 57.374.618,00 61.812.697,00 62.683.415,00 9.718.025,00 1.880.310,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.110.926,00 8.260.119,00 2.557.007,00 2.564.730,00 2.113.396,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.673.819,00 4.878.250,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.437.107,00 3.381.869,00 2.557.007,00 2.564.730,00 2.113.396,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.500.932,00 4.007.846,00 3.628.707,00 3.457.198,00 3.015.009,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 257.322.380,00 281.489.053,00 236.295.920,00 235.862.803,00 242.615.743,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 234.811.205,00 253.658.356,00 201.944.715,00 205.120.761,00 217.461.404,00
Banka Kredileri 227.636.673,00 246.241.058,00 194.295.103,00 199.276.536,00 217.010.465,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.174.532,00 7.417.298,00 7.649.612,00 5.844.225,00 450.939,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 22.511.175,00 27.830.697,00 32.703.483,00 29.094.320,00 23.506.617,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.511.175,00 27.830.697,00 32.703.483,00 29.094.320,00 23.506.617,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 854.948.775,00 1.038.874.947,00 707.530.233,00 682.692.164,00 713.701.886,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.901.182.065,00 1.685.887.039,00 1.445.179.687,00 1.363.372.146,00 1.086.953.551,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.901.182.065,00 1.685.887.039,00 1.445.179.687,00 1.363.372.146,00 1.086.953.551,00
Ödenmiş Sermaye 440.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -13.292.236,00 -13.292.236,00 -13.292.236,00 -13.292.236,00 -13.292.236,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.268.966,00 -15.058.277,00 -15.948.488,00 -16.225.332,00 -10.460.025,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 24.268.966,00 -15.058.277,00 -15.948.488,00 -16.225.332,00 -10.460.025,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.737.277,00 -15.058.277,00 -15.948.488,00 -16.225.332,00 -10.460.025,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 35.006.244,00 35.006.243,00 17.116.606,00 17.116.606,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 35.006.244,00 35.006.243,00 17.116.606,00 17.116.606,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 85.800.015,00 40.900.015,00 40.900.015,00 40.900.015,00 40.900.015,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 849.973.093,00 1.114.873.093,00 1.114.873.093,00 386.504.850,00 386.504.850,00
Net Dönem Karı/Zararı 514.432.227,00 303.458.200,00 63.641.060,00 728.368.243,00 446.184.341,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.756.130.840,00 2.724.761.986,00 2.152.709.920,00 2.046.064.310,00 1.800.655.437,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 81.164.002,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi