Geri Dön

TERA | Tera Yatirim Menkul Degerler


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,04
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 31,43
BIST-100'deki Ağırlığı 0,11
F/K Oranı 7,94
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,44
Dibe Uzaklık 31,43
Piyasa Değeri (USD) 63.317.484,63
Piyasa Değeri (TL) 2.074.800.000,00
Özsermaye (TL) 603.983.177,00
Sermaye (TL) 52.500.000,00
Net Kar (TL) 261.224.073,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TERA
Sektör Şirketin amacı, 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.
Adres Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9 K:11 34398 Maslak / Sarıyer - İstanbul
Telefon 0212 365 10 00
Faks 0212 290 69 95
Web www.terayatirim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EMRE TEZMEN 15.026.400,00 28,62
GÜL AYŞE ÇOLAK 4.471.200,00 8,52
OĞUZ TEZMEN 16.502.400,00 31,43
TOPLAM 52.500.000,00 100,00
DİĞER 16.500.000,00 31,43
Toplam 105.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. 35.000.000,00 100,00
Vesta Menkul Değerler A.Ş. 50.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.391.032.749,00 3.086.375.772,00 939.831.174,00 322.666.585,00 1.366.939.959,00
Satışların Maliyeti (-) 3.701.844.080,00 2.618.809.160,00 793.251.456,00 -268.223.562,00 -1.261.057.625,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 689.188.669,00 467.566.612,00 146.579.718,00 54.443.023,00 105.882.334,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 689.188.669,00 467.566.612,00 146.579.718,00 54.443.023,00 105.882.334,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 312.276.484,00 150.226.864,00 73.886.058,00 -36.268.405,00 -88.962.392,00
Pazarlama Giderleri (-) 15.909.359,00 8.513.638,00 4.339.026,00 -1.998.834,00 -5.766.154,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 75.856.699,00 113.528.439,00 77.749.209,00 10.386.553,00 52.543.462,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 27.832.819,00 15.214.061,00 1.364.838,00 -441.613,00 -26.288.497,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 409.026.706,00 407.140.488,00 144.739.005,00 26.120.724,00 37.408.753,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 40.904.702,00 134.553,00 0,00 0,00 149.042,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 449.931.408,00 407.275.041,00 144.739.005,00 26.120.724,00 37.557.795,00
Finansman gelirleri 257.448.972,00 54.809.109,00 38.752.057,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 351.936.235,00 169.785.487,00 134.923.049,00 -29.596.178,00 -50.145.281,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 333.729.107,00 292.298.663,00 48.568.013,00 25.546.792,00 72.362.744,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 72.505.034,00 45.871.348,00 7.175.477,00 -4.029.488,00 -6.097.673,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 74.795.964,00 47.153.263,00 7.147.542,00 -4.614.426,00 -6.303.915,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.290.930,00 -1.281.915,00 27.935,00 584.938,00 206.242,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 261.224.073,00 246.427.315,00 41.392.536,00 21.517.304,00 66.265.071,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 261.224.073,00 246.427.315,00 41.392.536,00 21.517.304,00 66.265.071,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 261.224.073,00 246.427.315,00 41.392.536,00 21.517.304,00 66.265.071,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 83.043,00 0,00 0,00 -96.350,00 -214.949,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 111.780,00 0,00 0,00 -128.466,00 -196.096,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 28.737,00 0,00 0,00 32.116,00 -18.853,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 83.043,00 0,00 0,00 -96.350,00 -214.949,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 261.307.116,00 246.427.315,00 41.392.536,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 261.307.116,00 246.427.315,00 41.392.536,00 21.420.954,00 66.050.122,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 29.022.246,00 84.950.230,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.468.869.985,00 1.787.068.612,00 1.428.796.520,00 1.068.689.792,00 1.065.864.006,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.114.769.150,00 586.369.454,00 436.898.462,00 402.722.858,00 179.001.680,00
Finansal Yatırımlar 191.587.376,00 215.188.080,00 124.736.459,00 178.663.308,00 203.977.226,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 914.873.842,00 738.424.185,00 648.244.541,00 430.449.048,00 628.120.590,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.876.614,00 42.913.521,00 15.657.814,00 49.687.784,00 2.950,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 904.997.228,00 695.510.664,00 632.586.727,00 380.761.264,00 628.117.640,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 166.909.598,00 198.987.771,00 185.202.205,00 39.415.983,00 32.995.989,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.330.307,00 2.827.267,00 73.126.949,00 7.437.134,00 17.794.587,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 162.579.291,00 196.160.504,00 112.075.256,00 31.978.849,00 15.201.402,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.161.864,00 1.345.813,00 1.764.882,00 1.554.845,00 934.006,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 69.117.721,00 33.348.014,00 26.903.710,00 6.419.069,00 12.719.616,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.450.434,00 13.405.295,00 5.046.261,00 9.464.681,00 8.114.899,00
ARA TOPLAM 2.468.869.985,00 1.787.068.612,00 1.428.796.520,00 1.068.689.792,00 1.065.864.006,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 95.379.357,00 39.324.493,00 35.886.911,00 32.138.885,00 32.053.600,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 61.112.802,00 15.141.256,00 15.196.073,00 14.492.721,00 14.681.993,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.371.236,00 14.900.706,00 14.587.007,00 11.841.781,00 12.000.596,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.371.236,00 14.900.706,00 14.587.007,00 11.841.781,00 12.000.596,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.946.575,00 1.364.241,00 37.198,00 657.943,00 40.889,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 2.570.018,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.564.249.342,00 1.826.393.105,00 1.464.683.431,00 1.100.828.677,00 1.097.917.606,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.956.385.931,00 1.268.564.151,00 1.113.528.958,00 769.165.772,00 788.106.771,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 912.903.136,00 646.279.399,00 493.859.132,00 419.994.321,00 246.258.494,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.434.127,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 937.333.083,00 551.112.847,00 595.023.486,00 331.900.686,00 526.639.003,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 124.866.510,00 111.153.933,00 326.243.454,00 155.883.684,00 288.874.065,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 812.466.573,00 439.958.914,00 268.780.032,00 176.017.002,00 237.764.938,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 623.112,00 16.744,00 50.233,00 0,00 886,00
Diğer Borçlar 25.083.329,00 4.689.808,00 6.539.234,00 1.635.355,00 545.326,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.003,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 25.083.329,00 4.689.808,00 6.539.234,00 1.635.355,00 543.323,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 13.521,00 0,00 0,00 3.739.645,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 74.795.964,00 47.153.263,00 7.147.542,00 4.370.380,00 6.303.915,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.825.544,00 1.671.520,00 1.391.646,00 1.087.498,00 673.083,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.825.544,00 1.671.520,00 1.391.646,00 1.087.498,00 673.083,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 374.115,00 17.640.570,00 9.517.685,00 6.437.887,00 7.686.064,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.880.234,00 4.853.984,00 3.188.907,00 3.596.188,00 3.180.625,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.786.028,00 3.788.773,00 2.343.535,00 2.973.512,00 2.332.152,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.094.206,00 1.065.211,00 845.372,00 622.676,00 848.473,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.094.206,00 1.065.211,00 845.372,00 622.676,00 848.473,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.960.266.165,00 1.273.418.135,00 1.116.717.865,00 772.761.960,00 791.287.396,00
Ö Z K A Y N A K L A R 603.983.177,00 552.974.970,00 347.965.566,00 328.066.717,00 306.630.210,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 603.983.177,00 552.974.970,00 347.965.566,00 328.066.717,00 306.630.210,00
Ödenmiş Sermaye 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 41.059,00 41.059,00 41.059,00 41.059,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 222.443.440,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -802.281,00 -416.353,00 -390.978,00 615.782,00 712.132,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.921.459,00 5.459.001,00 5.459.001,00 1.197.109,00 1.197.109,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 53.696.486,00 113.963.948,00 113.963.948,00 117.195.463,00 50.914.839,00
Net Dönem Karı/Zararı 261.224.073,00 246.427.315,00 41.392.536,00 21.517.304,00 66.265.071,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.564.249.342,00 1.826.393.105,00 1.464.683.431,00 1.100.828.677,00 1.097.917.606,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi