Geri Dön

TDGYO | Trend Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,45
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 49,33
BIST-100'deki Ağırlığı 4,44
F/K Oranı 4,06
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,97
Dibe Uzaklık 49,33
Piyasa Değeri (USD) 10.045.777,83
Piyasa Değeri (TL) 317.100.000,00
Özsermaye (TL) 161.300.924,00
Sermaye (TL) 30.000.000,00
Net Kar (TL) 78.113.501,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TDGYO
Sektör
Adres Eğitim Mah. Poyraz Sk. Er Togay İş Merkezi No : 3 İç Kapı No : 21 Kadıköy / İstanbul
Telefon 0 216 336 23 23
Faks
Web www.trendgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALAEDDİN ŞENGÜLER 15.313.786,40 22,19
Arwa Saleh M Mangoush 8.326.000,00 12,07
GÜLŞAH YİĞİDOĞLU 7.245.362,00 10,50
TOPLAM 69.000.000,00 100,00
DİĞER 38.114.851,60 55,24
Toplam 138.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
29.03.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,30
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 68.400.653,00 106.372,00 39.497,00 87.588.795,00 121.422,00
Satışların Maliyeti (-) -53.932.183,00 0,00 0,00 -36.547.018,00 -3.145.299,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 14.468.470,00 106.372,00 39.497,00 51.041.777,00 -3.023.877,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 14.468.470,00 106.372,00 39.497,00 51.041.777,00 -3.023.877,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.443.578,00 -3.798.919,00 -2.221.032,00 -4.715.821,00 -3.387.027,00
Pazarlama Giderleri (-) -58.987,00 -33.960,00 -16.478,00 -3.507.431,00 -506.582,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.114.136,00 1.141.130,00 455.223,00 1.483.311,00 1.614.362,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.408.278,00 -373.764,00 -200.490,00 -651.292,00 -348.260,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 7.671.763,00 -2.959.141,00 -1.943.280,00 43.650.544,00 -5.651.384,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 8.227.909,00 4.583.810,00 3.313.155,00 1.023.130,00 22.116,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -135.036,00 -19.231,00 -198.289,00 -1.012.515,00 -59.338,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 15.764.636,00 1.605.438,00 1.171.586,00 43.661.159,00 -5.688.606,00
Finansman Gelirleri 12.493.813,00 11.568.820,00 2.358.052,00 15.398.699,00 11.865.926,00
Finansman Giderleri (-) -1.219.387,00 -1.137.298,00 -194.385,00 -3.217.685,00 -1.409.586,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 27.039.062,00 12.036.960,00 3.335.253,00 55.842.173,00 4.767.734,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 27.039.062,00 12.036.960,00 3.335.253,00 55.842.173,00 4.767.734,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 27.039.062,00 12.036.960,00 3.335.253,00 55.842.173,00 4.767.734,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 27.039.062,00 12.036.960,00 3.335.253,00 55.842.173,00 4.767.734,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,39 0,17 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 27.039.062,00 12.036.960,00 3.335.253,00 55.842.173,00 4.767.734,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 185.995.002,00 207.046.761,00 191.462.401,00 170.936.976,00 115.704.012,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 16.252.267,00 22.921.017,00 89.487.189,00 82.907.754,00 33.735.168,00
Finansal Yatırımlar 34.367.944,00 30.723.844,00 40.525.751,00 36.669.021,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 34.367.944,00 30.723.844,00 40.525.751,00 36.669.021,00 0,00
Ticari Alacaklar 0,00 84.640,00 15.536,00 31.072,00 58.107,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 31.072,00 53.672,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 84.640,00 15.536,00 0,00 4.435,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 138.033,00 130.199,00 104.847,00 102.590,00 177.542,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 138.033,00 130.199,00 104.847,00 102.590,00 177.542,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 132.458.880,00 150.883.257,00 57.186.989,00 50.859.530,00 75.220.464,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 972.765,00 369.912,00 2.614.191,00 89.250,00 2.028.708,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 228.228,00 221.210,00 201.411,00 142.959,00 71.631,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.576.885,00 1.712.682,00 1.326.487,00 134.800,00 4.412.392,00
ARA TOPLAM 185.995.002,00 207.046.761,00 191.462.401,00 170.936.976,00 115.704.012,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.648.559,00 2.442.997,00 1.936.736,00 2.044.050,00 696.438,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.466.038,00 1.183.643,00 600.549,00 631.029,00 682.554,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.924,00 12.414,00 12.904,00 13.394,00 13.884,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.924,00 12.414,00 12.904,00 13.394,00 13.884,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 189.643.561,00 209.489.758,00 193.399.137,00 172.981.026,00 116.400.450,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.082.170,00 62.785.742,00 55.407.906,00 38.185.033,00 32.580.893,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.913.569,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.521.301,00 1.407.417,00 1.553.426,00 2.264.875,00 4.691.648,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 577.054,00 13.690,00 3.716.013,00 1.468.203,00 1.751.357,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 1.409.880,00 1.670.953,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 577.054,00 13.690,00 3.716.013,00 58.323,00 80.404,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 70.369,00 53.461,00 298.925,00 54.268,00 43.805,00
Diğer Borçlar 200.744,00 111.186,00 865.763,00 112.980,00 787.633,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 39.092,00 39.092,00 39.092,00 39.092,00 35.760,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 161.652,00 72.094,00 826.671,00 73.888,00 751.873,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 25.689.997,00 61.189.253,00 48.865.346,00 34.126.865,00 23.267.603,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 22.705,00 10.735,00 108.433,00 157.842,00 125.278,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 22.705,00 10.735,00 6.333,00 55.742,00 23.178,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 102.100,00 102.100,00 102.100,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 260.467,00 405.194,00 394.116,00 534.131,00 632.134,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 167.041,00 348.592,00 348.592,00 348.592,00 402.062,00
Banka Kredileri 167.041,00 348.592,00 348.592,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 93.426,00 56.602,00 45.524,00 185.539,00 230.072,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 93.426,00 56.602,00 45.524,00 185.539,00 230.072,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 28.342.637,00 63.190.936,00 55.802.022,00 38.719.164,00 33.213.027,00
Ö Z K A Y N A K L A R 161.300.924,00 146.298.822,00 137.597.115,00 134.261.862,00 83.187.423,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 161.300.924,00 146.298.822,00 137.597.115,00 134.261.862,00 83.187.423,00
Ödenmiş Sermaye 69.000.000,00 69.000.000,00 69.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -24.275,00 -24.275,00 -24.275,00 -24.275,00 -24.275,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -24.275,00 -24.275,00 -24.275,00 -24.275,00 -24.275,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -24.275,00 -24.275,00 -24.275,00 -24.275,00 -24.275,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.987.262,00 4.987.262,00 4.987.262,00 2.097.779,00 1.020.342,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 54.298.875,00 54.298.875,00 54.298.875,00 40.346.185,00 41.423.622,00
Net Dönem Karı/Zararı 27.039.062,00 12.036.960,00 3.335.253,00 55.842.173,00 4.767.734,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 189.643.561,00 209.489.758,00 193.399.137,00 172.981.026,00 116.400.450,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 1.831.755,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi