Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,50
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 4,31
BIST-100'deki Ağırlığı 0,08
F/K Oranı 11,75
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,38
Dibe Uzaklık 18,42
Piyasa Değeri (USD) 845.713.858,13
Piyasa Değeri (TL) 3.202.506.952,29
Özsermaye (TL) 946.872.000,00
Sermaye (TL) 322.508.253,00
Net Kar (TL) 272.625.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TBORG
Sektör Bira, malt ve soda üretimi
Adres KEMALPAŞA CAD. NO:258 IŞIKKENT BORNOVA - İZMİR
Telefon 0232 3992000
Faks 0232 4361904
Web http://www.turktuborg.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 4.312.186,00 4,31
INTERNATIONAL BEER BREWERIES LTD 95.659.374,00 95,69
Toplam 99.971.560,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TUBORG PAZARLAMA A.Ş. 139.000.000,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
26.07.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
25.06.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,76
26.09.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,61
26.07.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,19
22.04.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,08
06.11.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,03
11.04.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,30
11.07.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
07.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
08.11.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
21.06.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.12.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
02.10.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,96
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 871.842.000,00 535.262.000,00 227.715.000,00 962.729.000,00 717.866.000,00
Satışların Maliyeti (-) -367.967.000,00 -228.392.000,00 -99.855.000,00 -416.387.000,00 -302.280.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 503.875.000,00 306.870.000,00 127.860.000,00 546.342.000,00 415.586.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 503.875.000,00 306.870.000,00 127.860.000,00 546.342.000,00 415.586.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -37.996.000,00 -25.424.000,00 -11.573.000,00 -47.268.000,00 -30.708.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -216.640.000,00 -139.504.000,00 -59.615.000,00 -238.266.000,00 -161.629.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 8.070.000,00 6.281.000,00 4.355.000,00 10.754.000,00 6.410.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.865.000,00 -11.463.000,00 -7.449.000,00 -21.229.000,00 -16.523.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 244.444.000,00 136.760.000,00 53.578.000,00 250.333.000,00 213.136.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 66.360.000,00 43.079.000,00 30.988.000,00 77.362.000,00 41.922.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -34.939.000,00 -27.015.000,00 -15.649.000,00 -14.890.000,00 -14.258.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 275.865.000,00 152.824.000,00 68.917.000,00 312.805.000,00 240.800.000,00
Finansman Giderleri (-) -8.146.000,00 -5.079.000,00 -2.662.000,00 -9.920.000,00 -7.457.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 267.719.000,00 147.745.000,00 66.255.000,00 302.885.000,00 233.343.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -51.041.000,00 -27.055.000,00 -9.977.000,00 -65.995.000,00 -52.400.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -46.496.000,00 -22.226.000,00 -5.726.000,00 -63.358.000,00 -45.601.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -4.545.000,00 -4.829.000,00 -4.251.000,00 -2.637.000,00 -6.799.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 216.678.000,00 120.690.000,00 56.278.000,00 236.890.000,00 180.943.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 216.678.000,00 120.690.000,00 56.278.000,00 236.890.000,00 180.943.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 216.678.000,00 120.690.000,00 56.278.000,00 236.890.000,00 180.943.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,67 0,37 0,17 0,73 0,56
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -545.000,00 -683.000,00 -41.000,00 648.000,00 158.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -681.000,00 -854.000,00 -51.000,00 810.000,00 198.000,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 136.000,00 171.000,00 10.000,00 -162.000,00 -40.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 136.000,00 171.000,00 10.000,00 -162.000,00 -40.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -545.000,00 -683.000,00 -41.000,00 648.000,00 158.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 216.133.000,00 120.007.000,00 56.237.000,00 237.538.000,00 181.101.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.079.512.000,00 1.004.112.000,00 897.098.000,00 917.424.000,00 842.213.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 358.975.000,00 213.068.000,00 198.221.000,00 297.196.000,00 275.566.000,00
Finansal Yatırımlar 205.710.000,00 211.531.000,00 219.623.000,00 166.490.000,00 142.573.000,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 167.000,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 205.543.000,00 211.364.000,00 219.456.000,00 166.323.000,00 142.406.000,00
Ticari Alacaklar 422.787.000,00 445.487.000,00 357.168.000,00 341.129.000,00 350.241.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 135.000,00 94.000,00 97.000,00 92.000,00 547.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 422.652.000,00 445.393.000,00 357.071.000,00 341.037.000,00 349.694.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.141.000,00 3.423.000,00 512.000,00 1.107.000,00 1.071.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.141.000,00 3.423.000,00 512.000,00 1.107.000,00 1.071.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 82.057.000,00 110.748.000,00 104.899.000,00 98.149.000,00 61.977.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 8.842.000,00 19.855.000,00 16.675.000,00 13.353.000,00 10.785.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 1.079.512.000,00 1.004.112.000,00 897.098.000,00 917.424.000,00 842.213.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 490.565.000,00 450.112.000,00 391.970.000,00 368.134.000,00 326.589.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.467.000,00 1.496.000,00 1.524.000,00 1.553.000,00 1.582.000,00
Maddi Duran Varlıklar 417.179.000,00 404.280.000,00 371.841.000,00 341.478.000,00 306.307.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.037.000,00 5.760.000,00 4.232.000,00 4.782.000,00 3.535.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 51.493.000,00 24.566.000,00 425.000,00 3.784.000,00 3.281.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 15.218.000,00 13.839.000,00 13.777.000,00 16.366.000,00 11.715.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.570.077.000,00 1.454.224.000,00 1.289.068.000,00 1.285.558.000,00 1.168.802.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 597.083.000,00 578.801.000,00 462.971.000,00 517.611.000,00 457.406.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 117.455.000,00 137.028.000,00 101.960.000,00 118.778.000,00 89.117.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.628.000,00 2.085.000,00 1.142.000,00 1.569.000,00 1.915.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 113.827.000,00 134.943.000,00 100.818.000,00 117.209.000,00 87.202.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 60.868.000,00 78.578.000,00 54.611.000,00 53.656.000,00 49.414.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 16.302.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 60.868.000,00 62.276.000,00 54.611.000,00 53.656.000,00 49.414.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.617.000,00 190.000,00 1.082.000,00 820.000,00 476.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22.083.000,00 14.811.000,00 8.515.000,00 19.778.000,00 24.653.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 108.587.000,00 91.586.000,00 83.850.000,00 93.718.000,00 77.378.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 22.140.000,00 20.263.000,00 17.145.000,00 32.190.000,00 15.426.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 86.447.000,00 71.323.000,00 66.705.000,00 61.528.000,00 61.952.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 286.473.000,00 256.608.000,00 212.953.000,00 230.861.000,00 216.368.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.122.000,00 24.677.000,00 22.819.000,00 20.906.000,00 20.792.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 14.829.000,00 14.514.000,00 13.135.000,00 12.874.000,00 13.371.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.829.000,00 14.514.000,00 13.135.000,00 12.874.000,00 13.371.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.293.000,00 10.163.000,00 9.684.000,00 8.032.000,00 7.421.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 623.205.000,00 603.478.000,00 485.790.000,00 538.517.000,00 478.198.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 946.872.000,00 850.746.000,00 803.278.000,00 747.041.000,00 690.604.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 946.872.000,00 850.746.000,00 803.278.000,00 747.041.000,00 690.604.000,00
Ödenmiş Sermaye 322.508.000,00 322.508.000,00 322.508.000,00 322.508.000,00 322.508.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 277.613.000,00 277.613.000,00 277.613.000,00 277.613.000,00 277.613.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.224.000,00 -2.362.000,00 -1.720.000,00 -1.679.000,00 -2.169.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.224.000,00 -2.362.000,00 -1.720.000,00 -1.679.000,00 -2.169.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.224.000,00 -2.362.000,00 -1.720.000,00 -1.679.000,00 -2.169.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 877.000,00 877.000,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 131.266.000,00 131.266.000,00 148.445.000,00 -88.445.000,00 -88.445.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 216.678.000,00 120.690.000,00 56.278.000,00 236.890.000,00 180.943.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.570.077.000,00 1.454.224.000,00 1.289.068.000,00 1.285.558.000,00 1.168.802.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi