Geri Dön

TARKM | Tarkim Bitki Koruma


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,29
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 5,85
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 1.675.492.108,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) -37.226.074,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TARKM
Sektör Bitki Koruma Ürünleri üretimi ve satışı
Adres Turgut Özal mah. Turgutlu cad. No:287 Şehzadeler - Manisa
Telefon 02362340909
Faks 02362379645
Web www.tarkimbk.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÜBRE FAB T A Ş 6.400.000,00 30,48
TARIM KREDİ KOOP. MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9.600.000,00 45,71
TOPLAM 21.000.000,00 100,00
DİĞER 5.000.000,00 23,81
Toplam 42.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 334.716.590,00 995.212.355,00 684.698.862,00 515.331.987,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 289.915.390,00 591.603.461,00 417.880.927,00 302.959.017,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 44.801.200,00 403.608.894,00 266.817.935,00 212.372.970,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 44.801.200,00 403.608.894,00 266.817.935,00 212.372.970,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 18.322.504,00 49.991.579,00 22.930.870,00 13.666.255,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 19.213.930,00 49.217.522,00 26.757.601,00 17.579.322,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.890.792,00 92.716.707,00 19.738.067,00 6.786.597,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 2.628.256,00 26.062.952,00 22.939.605,00 14.838.371,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 7.527.302,00 371.053.548,00 213.927.926,00 173.075.619,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 7.527.302,00 371.053.548,00 213.927.926,00 173.075.619,00 0,00
Finansman gelirleri 37.108.462,00 1.779.584,00 158.871,00 158.871,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 18.239.835,00 83.366.791,00 49.690.081,00 29.892.331,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -71.335.424,00 -102.769.652,00 164.396.716,00 143.342.159,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -273.455.450,00 136.576.448,00 67.507.376,00 76.336.363,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 5.626.340,00 12.385.824,00 16.758.930,00 26.420.739,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -279.081.790,00 124.190.624,00 50.748.446,00 49.915.624,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 202.120.026,00 -239.346.100,00 96.889.340,00 67.005.796,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 202.120.026,00 -239.346.100,00 96.889.340,00 67.005.796,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 202.120.026,00 -239.346.100,00 96.889.340,00 67.005.796,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -11,40 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -11,40 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -189.257,00 22.855.238,00 -1.554.771,00 -1.413.555,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 31.638.232,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -252.342,00 -1.164.581,00 -2.073.028,00 -1.884.740,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -63.085,00 7.618.413,00 -518.257,00 -471.185,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -63.085,00 -291.145,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -189.257,00 22.855.238,00 -1.554.771,00 -1.413.555,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 201.930.769,00 -216.490.862,00 95.334.569,00 65.592.241,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 201.930.769,00 -216.490.862,00 95.334.569,00 65.592.241,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 -11,40 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.381.690.712,00 1.231.515.987,00 1.264.350.892,00 874.318.475,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 256.167.565,00 361.656.557,00 479.381.952,00 10.593.688,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 323.066.055,00 100.387.672,00 145.216.922,00 162.839.062,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 268.992.090,00 26.364.502,00 57.428.958,00 63.025.952,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 54.073.965,00 74.023.170,00 87.787.964,00 99.813.110,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 15.320.808,00 13.137.177,00 524.704,00 2.083.339,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.320.808,00 13.137.177,00 524.704,00 2.083.339,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 466.442.544,00 596.835.834,00 474.450.955,00 510.451.392,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 320.006.461,00 158.901.572,00 150.446.139,00 184.365.288,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 3.694.332,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 687.279,00 597.175,00 10.635.888,00 3.985.706,00 0,00
ARA TOPLAM 1.381.690.712,00 1.231.515.987,00 1.264.350.892,00 874.318.475,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 717.747.411,00 392.331.693,00 336.765.210,00 310.168.083,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 344.652.978,00 299.301.035,00 220.222.659,00 175.151.348,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 233.622,00 255.369,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.122.269,00 10.337.352,00 4.829.869,00 4.538.005,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.461.928,00 0,00 2.587.407,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 324.992.411,00 39.845.377,00 70.915.411,00 87.944.697,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 26.520.472,00 38.086.044,00 37.106.263,00 41.183.538,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.099.438.123,00 1.623.847.680,00 1.601.116.102,00 1.184.486.558,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 264.719.301,00 227.019.925,00 346.934.536,00 465.498.094,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 164.232.484,00 178.112.224,00 299.402.459,00 361.212.601,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 298.311.575,00 360.102.177,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.800.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 164.232.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 70.773.649,00 33.487.752,00 31.156.460,00 47.051.345,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.263.223,00 2.559.658,00 2.455.403,00 4.993.104,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 65.510.426,00 30.928.094,00 28.701.057,00 42.058.241,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.790.587,00 918.208,00 1.731.661,00 1.494.740,00 0,00
Diğer Borçlar 105.000,00 15.450,00 0,00 23.685.122,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 23.667.285,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 105.000,00 15.450,00 0,00 17.837,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 6.100.767,00 7.296.862,00 3.775.893,00 1.531.799,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.698.136,00 0,00 0,00 17.160.783,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.524.772,00 6.508.726,00 6.241.418,00 5.991.212,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.107.710,00 3.195.185,00 2.927.877,00 2.677.671,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.417.062,00 3.313.541,00 3.313.541,00 3.313.541,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.693.342,00 680.703,00 4.626.645,00 7.370.492,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 159.226.714,00 116.178.587,00 131.683.913,00 152.550.640,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 150.669.158,00 112.018.536,00 128.078.622,00 132.879.108,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.557.556,00 4.160.051,00 3.605.291,00 3.427.996,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.557.556,00 4.160.051,00 3.605.291,00 3.427.996,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 16.243.536,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 423.946.015,00 343.198.512,00 478.618.449,00 618.048.734,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.675.492.108,00 1.280.649.168,00 1.122.497.653,00 566.437.824,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.675.492.108,00 1.280.649.168,00 1.122.497.653,00 566.437.824,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 16.000.000,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 181.113.027,00 154.653.278,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 659.560.479,00 573.213.722,00 521.317.500,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 172.549.369,00 150.124.443,00 62.762.968,00 62.904.183,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 172.549.369,00 150.124.443,00 62.762.968,00 62.904.183,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.579.869,00 0,00 -2.363.220,00 -2.222.005,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.617.238,00 7.489.107,00 2.108.645,00 2.108.645,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 430.531.969,00 613.514.718,00 418.419.200,00 418.419.200,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 202.120.026,00 -239.346.100,00 96.889.340,00 67.005.796,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.099.438.123,00 1.623.847.680,00 1.601.116.102,00 1.184.486.558,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi