Geri Dön

SUWEN | Suwen Tekstil


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SUWEN
Sektör
Adres Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1 Ümraniye / İstanbul
Telefon 0(850) 340 00 50
Faks
Web www.suwen.com.tr - www.suwencompany.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALİ BOLLUK 23.241.664,00 10,38
BİROL SÜMER 33.034.156,00 14,75
ÇİĞDEM FERDA SÜMER 8.113.048,00 3,62
INTİLUX SARL 31.675.000,00 14,14
ÖZCAN SÜMER 13.942.794,00 6,22
TOPLAM 224.000.000,00 100,00
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON 18.727.732,00 8,36
DİĞER 95.265.606,00 42,53
Toplam 448.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Suwen Lingerie Srl 45.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.07.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
18.07.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.419.735.736,00 752.788.607,00 295.299.499,00 940.027.301,00 627.203.597,00
Satışların Maliyeti (-) -570.185.587,00 -306.595.229,00 -133.111.354,00 -363.924.433,00 -237.201.402,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 849.550.149,00 446.193.378,00 162.188.145,00 576.102.868,00 390.002.195,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 849.550.149,00 446.193.378,00 162.188.145,00 576.102.868,00 390.002.195,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -40.175.843,00 -21.439.554,00 -11.017.303,00 -30.829.275,00 -22.125.224,00
Pazarlama Giderleri (-) -475.158.479,00 -268.956.739,00 -119.876.776,00 -320.254.054,00 -214.728.005,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 44.089.835,00 30.324.456,00 13.471.724,00 18.023.696,00 9.412.686,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -42.569.556,00 -29.391.890,00 -17.185.219,00 -16.801.139,00 -11.273.662,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 335.736.106,00 156.729.651,00 27.580.571,00 226.242.096,00 151.287.990,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.577.616,00 2.577.616,00 0,00 6.132.824,00 2.322.309,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 2.178.957,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 338.313.722,00 159.307.267,00 29.759.528,00 232.374.920,00 153.610.299,00
Finansman gelirleri 11.362.864,00 4.930.787,00 2.208.852,00 17.899.578,00 15.350.516,00
Finansman Giderleri (-) -59.169.891,00 -31.225.626,00 -13.376.528,00 -51.785.078,00 -36.973.238,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 290.506.695,00 133.012.428,00 18.591.852,00 198.489.420,00 131.987.577,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -71.208.945,00 -36.286.470,00 -4.120.060,00 -29.318.325,00 -15.474.922,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -75.687.022,00 -40.512.917,00 -3.058.038,00 -37.155.232,00 -26.007.814,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 4.478.077,00 4.226.447,00 -1.062.022,00 7.836.907,00 10.532.892,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 219.297.750,00 96.725.958,00 14.471.792,00 169.171.095,00 116.512.655,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 219.297.750,00 96.725.958,00 14.471.792,00 169.171.095,00 116.512.655,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 219.297.750,00 96.725.958,00 14.471.792,00 169.171.095,00 116.512.655,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,29 0,43 0,26 3,02 2,08
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 656.901.076,00 601.104.114,00 543.077.217,00 497.121.000,00 347.015.385,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 167.527.441,00 133.643.272,00 84.731.390,00 124.781.491,00 76.096.472,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 66.204.491,00 47.861.621,00 32.759.252,00 32.600.000,00 43.018.284,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 29.583.701,00 14.769.000,00 13.353.925,00 15.007.727,00 25.117.170,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 36.620.790,00 33.092.621,00 19.405.327,00 17.592.273,00 17.901.114,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 895.396,00 905.468,00 8.871.991,00 319.044,00 545.125,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 895.396,00 905.468,00 8.871.991,00 319.044,00 545.125,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 396.333.355,00 382.051.745,00 389.922.881,00 308.044.819,00 195.456.040,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 18.759.726,00 31.144.883,00 14.753.149,00 19.260.032,00 30.601.955,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 198.390,00 124.643,00 24.014,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.180.667,00 5.497.125,00 11.840.164,00 11.990.971,00 1.273.495,00
ARA TOPLAM 656.901.076,00 601.104.114,00 543.077.217,00 497.121.000,00 347.015.385,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 399.353.399,00 345.765.816,00 263.768.653,00 219.373.505,00 184.246.609,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 112.598.339,00 82.307.736,00 69.615.141,00 62.009.400,00 51.809.253,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.706.503,00 15.355.686,00 10.537.315,00 6.689.798,00 4.868.844,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.706.503,00 15.355.686,00 10.537.315,00 6.689.798,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.506.144,00 12.155.025,00 6.721.450,00 7.876.642,00 10.608.508,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 52.398,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.056.254.475,00 946.869.930,00 806.845.870,00 716.494.505,00 531.261.994,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 374.583.027,00 399.624.938,00 364.578.829,00 309.757.164,00 186.112.529,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 126.498.632,00 127.776.439,00 116.699.206,00 87.350.242,00 80.778.108,00
- Banka Kredileri 12.820.494,00 24.939.097,00 35.270.369,00 20.357.152,00 25.952.832,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 22.108.396,00 22.719.871,00 24.027.523,00 26.383.655,00 28.376.993,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 121.575.286,00 141.913.040,00 179.390.070,00 156.004.406,00 41.412.066,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 78.263.513,00 102.352.006,00 140.955.047,00 127.677.707,00 16.075.839,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 43.311.773,00 39.561.034,00 38.435.023,00 28.326.699,00 25.336.227,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 38.270.085,00 20.105.476,00 17.834.145,00 17.559.529,00 10.755.627,00
Diğer Borçlar 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 2.750.598,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 2.750.598,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 7.831.137,00 12.881.297,00 2.326.598,00 997.994,00 1.434.610,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 41.178.921,00 31.852.089,00 2.944.011,00 11.145.586,00 14.554.053,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.353.868,00 8.888.444,00 6.633.383,00 6.822.192,00 6.050.474,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.198.531,00 3.841.751,00 3.406.823,00 3.648.077,00 2.476.503,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.155.337,00 5.046.693,00 3.226.560,00 3.174.115,00 3.573.971,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.766.702,00 5.488.282,00 14.723.893,00 3.493.560,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 166.424.697,00 153.023.052,00 98.009.795,00 76.927.950,00 68.424.433,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 155.112.622,00 144.280.911,00 94.942.480,00 75.571.515,00 66.479.259,00
Banka Kredileri 14.668.968,00 12.018.283,00 4.834.055,00 2.455.053,00 7.123.945,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 140.443.654,00 132.262.628,00 90.108.425,00 73.116.462,00 59.355.314,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.597.193,00 2.068.412,00 3.067.315,00 0,00 1.945.174,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.597.193,00 2.068.412,00 3.067.315,00 0,00 1.945.174,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 541.007.724,00 552.647.990,00 462.588.624,00 386.685.114,00 254.536.962,00
Ö Z K A Y N A K L A R 515.246.751,00 394.221.940,00 344.257.246,00 329.809.391,00 276.725.032,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 515.246.751,00 394.221.940,00 344.257.246,00 329.809.391,00 276.725.032,00
Ödenmiş Sermaye 224.000.000,00 224.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 28.055.314,00 28.055.314,00 96.055.314,00 96.055.314,00 96.055.314,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.148.652,00 -4.795.733,00 -506.261,00 -482.325,00 -785.227,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.148.652,00 -815.578,00 -269.024,00 -641.707,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.148.652,00 -815.578,00 -269.024,00 -641.707,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.405.904,00 0,00 0,00 0,00 -123.017,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -4.405.904,00 -3.980.155,00 -237.237,00 159.382,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.508.158,00 11.200.000,00 8.426.838,00 1.837.757,00 1.837.757,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 35.728.243,00 39.036.401,00 169.809.563,00 7.227.550,00 7.227.550,00
Net Dönem Karı/Zararı 219.297.750,00 96.725.958,00 14.471.792,00 169.171.095,00 116.512.655,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.056.254.475,00 946.869.930,00 806.845.870,00 716.494.505,00 531.261.994,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi