Geri Dön

SUNTK | Sun Tekstil


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,82
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,67
BIST-100'deki Ağırlığı 5,08
F/K Oranı 28,63
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,82
Dibe Uzaklık 20,71
Piyasa Değeri (USD) 91.013.051,21
Piyasa Değeri (TL) 3.004.896.000,00
Özsermaye (TL) 3.669.104.093,00
Sermaye (TL) 135.600.000,00
Net Kar (TL) 104.964.036,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SUNTK
Sektör
Adres Yedi Eylül, Celal Umur Cd. No:6/A, 35860 Torbalı/İzmir
Telefon +90 232 850 60 00
Faks +90 232 853 13 23
Web www.suntekstil.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AYŞE ÜNLÜTÜRK 26.250.000,00 5,53
AZİZE CEYLAN ÜNLÜTÜRK YEŞİLOVA 26.250.000,00 5,53
ELVAN ÜNLÜTÜRK 161.910.000,00 34,12
MEHMET MUAMMER ÜNLÜTÜRK 26.250.000,00 5,53
ŞEFİKA GÜNSELİ ÜNLÜTÜRK 135.660.000,00 28,58
TOPLAM 474.600.000,00 100,00
DİĞER 98.280.000,00 20,71
Toplam 949.200.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 261.647.821,23 96,55
Myth Yapay Zeka ve Tekstil A.Ş. 350.000,00 0,77
Sun Textile UK Limited 1.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
02.11.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
12.07.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.07.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.548.866.987,00 7.732.833.888,00 4.169.342.252,00 2.168.637.662,00 1.513.569.598,00
Satışların Maliyeti (-) 2.196.266.618,00 6.088.366.787,00 3.197.318.248,00 1.678.609.314,00 1.202.478.876,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 352.600.369,00 1.644.467.101,00 972.024.004,00 490.028.348,00 311.090.722,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 352.600.369,00 1.644.467.101,00 972.024.004,00 490.028.348,00 311.090.722,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 92.899.691,00 295.797.046,00 154.459.590,00 95.487.402,00 85.977.920,00
Pazarlama Giderleri (-) 105.425.921,00 418.905.224,00 239.189.371,00 148.455.927,00 115.478.911,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 25.012.693,00 62.129.403,00 22.964.210,00 14.150.832,00 19.514.109,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 175.500.513,00 1.121.145.231,00 465.557.851,00 409.084.234,00 94.922.670,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 193.719.167,00 1.123.368.169,00 430.610.861,00 348.406.717,00 87.567.931,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 111.043.410,00 865.412.490,00 590.357.823,00 292.611.704,00 97.474.521,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 20.508.289,00 130.230.815,00 65.494.189,00 64.222.066,00 71.648.620,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 336.986,00 491.932,00 0,00 0,00 155.558,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 131.214.713,00 995.151.373,00 655.852.012,00 356.833.770,00 168.967.583,00
Finansman gelirleri 58.988.763,00 362.187.095,00 205.813.995,00 162.961.950,00 84.568.400,00
Finansman Giderleri (-) 95.045.835,00 473.172.728,00 254.198.823,00 189.984.425,00 92.459.916,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -9.537.063,00 436.936.128,00 607.467.184,00 329.811.295,00 55.782.351,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 35.391.458,00 194.816.667,00 100.661.748,00 82.000.167,00 167.516.601,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 26.342.262,00 153.183.560,00 106.486.032,00 70.616.810,00 85.871.599,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 9.049.196,00 41.633.107,00 -5.824.284,00 11.383.357,00 81.645.002,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -44.928.521,00 242.119.461,00 506.805.436,00 247.811.128,00 -111.734.250,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -44.928.521,00 242.119.461,00 506.805.436,00 247.811.128,00 -111.734.250,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 351.507,00 5.547.228,00 11.767.943,00 6.179.344,00 955.597,00
- Ana Ortaklık Payları -45.280.028,00 236.572.233,00 495.037.493,00 241.631.784,00 -112.689.847,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,10 0,50 3,65 1,78 0,83
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,10 0,50 3,65 1,78 0,83
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 707.182,00 344.620.838,00 -157.405,00 1.163.704,00 4.663.521,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -1.439.695,00 416.577.168,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 2.382.606,00 21.498.507,00 -938.145,00 -1.577.242,00 5.829.401,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 235.729,00 93.454.837,00 -780.740,00 -2.740.946,00 1.165.880,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 595.653,00 2.874.829,00 -2.445.755,00 -315.447,00 1.165.880,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -1.786.215,00 -854.875,00 3.360.778,00 2.790.908,00 -931.422,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -1.786.215,00 -854.875,00 3.360.778,00 2.790.908,00 -931.422,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.079.033,00 343.765.963,00 3.203.373,00 3.954.612,00 3.732.099,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -46.007.554,00 585.885.424,00 510.008.809,00 251.765.740,00 -108.002.151,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -46.007.554,00 585.885.424,00 510.008.809,00 251.765.740,00 -108.002.151,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,10 0,50 3,65 1,78 0,83
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.395.001.051,00 3.566.660.288,00 2.722.206.317,00 2.351.023.359,00 1.836.801.092,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 316.870.889,00 700.031.804,00 483.613.720,00 487.356.548,00 560.077.473,00
Finansal Yatırımlar 428.177.046,00 195.537.559,00 169.089.157,00 0,00 1.850.000,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 958.334.372,00 1.121.278.988,00 896.615.540,00 899.091.849,00 448.211.666,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 338.911.545,00 294.960.182,00 197.275.466,00 131.133.628,00 77.502.470,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 619.422.827,00 826.318.806,00 699.340.074,00 767.958.221,00 370.709.196,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 259.746.824,00 241.461.425,00 159.513.170,00 142.593.272,00 84.743.492,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 147.410.332,00 150.335.442,00 132.512.650,00 129.006.021,00 72.022.139,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 112.336.492,00 91.125.983,00 27.000.520,00 13.587.251,00 12.721.353,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.244.403.725,00 1.159.475.307,00 871.770.069,00 722.925.954,00 645.833.398,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 102.626.071,00 85.911.332,00 68.162.112,00 89.953.523,00 59.520.733,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 84.842.124,00 62.963.873,00 73.442.549,00 9.102.213,00 36.564.330,00
ARA TOPLAM 3.395.001.051,00 3.566.660.288,00 2.722.206.317,00 2.351.023.359,00 1.836.801.092,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.012.374.344,00 2.943.415.628,00 1.198.883.229,00 1.030.658.089,00 980.780.489,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 403.299.320,00 403.299.320,00 196.120.000,00 196.120.000,00 227.620.000,00
Maddi Duran Varlıklar 2.168.446.580,00 2.131.926.142,00 687.210.293,00 567.203.729,00 527.344.350,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 270.152.475,00 264.971.755,00 106.114.265,00 95.176.201,00 89.068.826,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 270.152.475,00 264.971.755,00 0,00 95.176.201,00 89.068.826,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 56.417.000,00 42.948.975,00 51.355.930,00 75.102.466,00 39.056.113,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 90.549.946,00 75.302.506,00 81.532.321,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 6.407.375.395,00 6.510.075.916,00 3.921.089.546,00 3.381.681.448,00 2.817.581.581,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.147.837.208,00 2.187.535.864,00 1.644.601.307,00 1.345.348.107,00 968.714.327,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 360.537.316,00 426.945.906,00 236.793.211,00 248.938.826,00 204.881.277,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 141.244.144,00 135.950.605,00 111.346.271,00 119.853.971,00 127.667.987,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.413.525.857,00 1.470.659.638,00 1.139.338.335,00 828.039.503,00 486.153.074,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 30.000,00 34.519,00 5.000,00 83.769,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.413.495.857,00 1.470.625.119,00 1.139.333.335,00 827.955.734,00 486.153.074,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 110.452.430,00 76.165.652,00 65.594.846,00 51.293.427,00 58.541.846,00
Diğer Borçlar 36.414.148,00 27.519.861,00 26.881.772,00 19.541.901,00 11.271.086,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 742,00 854,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 36.413.406,00 27.519.007,00 26.881.772,00 19.541.901,00 11.271.086,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.291.618,00 1.603.918,00 5.101.874,00 7.479.822,00 4.474.311,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 34.703.315,00 11.759.767,00 34.817.755,00 45.605.900,00 53.876.791,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 45.668.380,00 36.930.517,00 24.727.243,00 24.594.757,00 21.847.955,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 44.983.770,00 35.876.706,00 23.673.101,00 23.901.872,00 21.279.070,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 684.610,00 1.053.811,00 1.054.142,00 692.885,00 568.885,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 511.881.609,00 528.875.920,00 285.099.868,00 216.097.138,00 183.808.787,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 222.894.782,00 250.810.735,00 219.885.747,00 161.532.224,00 134.041.613,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 94.358.835,00 80.953.594,00 65.214.121,00 54.338.876,00 49.767.174,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 94.358.835,00 80.953.594,00 65.214.121,00 54.338.876,00 49.767.174,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 194.627.992,00 197.111.591,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.659.718.817,00 2.716.411.784,00 1.929.701.175,00 1.561.445.245,00 1.152.523.114,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.747.656.578,00 3.793.664.132,00 1.991.388.371,00 1.820.236.203,00 1.665.058.467,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.669.104.093,00 3.715.475.978,00 1.950.551.477,00 1.784.901.099,00 1.633.042.973,00
Ödenmiş Sermaye 474.600.000,00 474.600.000,00 135.600.000,00 135.600.000,00 135.600.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.016.199.172,00 1.016.199.172,00 -3.970.841,00 -3.970.841,00 -3.970.841,00
Geri Alınmış Paylar (-) 16.335.469,00 16.335.469,00 9.748.047,00 9.748.047,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 212.602.322,00 212.602.322,00 372.500.484,00 372.500.484,00 372.500.484,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 402.526.415,00 401.832.057,00 249.277.735,00 250.512.035,00 251.503.079,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 402.526.415,00 401.832.057,00 249.277.735,00 250.512.035,00 251.503.079,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -22.372.252,00 -24.109.119,00 -34.422.746,00 -37.137.802,00 -36.146.758,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 9.118.728,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.526.191,00 15.312.406,00 11.956.000,00 11.386.130,00 9.118.728,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 276.281.625,00 276.281.625,00 58.342.295,00 50.295.141,00 45.573.294,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.334.983.865,00 1.062.774.391,00 641.556.358,00 736.694.413,00 741.416.260,00
Net Dönem Karı/Zararı -45.280.028,00 272.209.474,00 495.037.493,00 241.631.784,00 86.328.169,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 78.552.485,00 78.188.154,00 40.836.894,00 35.335.104,00 32.015.494,00
TOPLAM KAYNAKLAR 6.407.375.395,00 6.510.075.916,00 3.921.089.546,00 3.381.681.448,00 2.817.581.581,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi