Geri Dön

SUNTK | Sun Tekstil


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,12
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,67
BIST-100'deki Ağırlığı 0,16
F/K Oranı 3,68
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,35
Dibe Uzaklık 20,71
Piyasa Değeri (USD) 84.701.502,61
Piyasa Değeri (TL) 2.634.708.000,00
Özsermaye (TL) 1.950.551.477,00
Sermaye (TL) 135.600.000,00
Net Kar (TL) 715.534.353,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SUNTK
Sektör
Adres Yedi Eylül, Celal Umur Cd. No:6/A, 35860 Torbalı/İzmir
Telefon +90 232 850 60 00
Faks +90 232 853 13 23
Web www.suntekstil.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AYŞE ÜNLÜTÜRK 26.250.000,00 5,53
AZİZE CEYLAN ÜNLÜTÜRK YEŞİLOVA 26.250.000,00 5,53
ELVAN ÜNLÜTÜRK 161.910.000,00 34,12
MEHMET MUAMMER ÜNLÜTÜRK 26.250.000,00 5,53
ŞEFİKA GÜNSELİ ÜNLÜTÜRK 135.660.000,00 28,58
TOPLAM 474.600.000,00 100,00
DİĞER 98.280.000,00 20,71
Toplam 949.200.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 261.647.821,23 96,55
Myth Yapay Zeka ve Tekstil A.Ş. 350.000,00 0,77
Sun Textile UK Limited 1.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
02.11.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
12.07.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.07.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.169.342.252,00 2.168.637.662,00 890.943.533,00 3.974.507.185,00 2.906.391.541,00
Satışların Maliyeti (-) -3.197.318.248,00 -1.678.609.314,00 -694.377.058,00 -3.131.649.243,00 -2.262.159.951,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 972.024.004,00 490.028.348,00 196.566.475,00 842.857.942,00 644.231.590,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 972.024.004,00 490.028.348,00 196.566.475,00 842.857.942,00 644.231.590,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -154.459.590,00 -95.487.402,00 -46.298.725,00 -138.033.630,00 -99.486.565,00
Pazarlama Giderleri (-) -239.189.371,00 -148.455.927,00 -67.347.340,00 -169.319.509,00 -127.184.773,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -22.964.210,00 -14.150.832,00 -6.203.410,00 -19.295.765,00 -12.075.816,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 465.557.851,00 409.084.234,00 56.737.328,00 538.103.571,00 367.023.817,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -430.610.861,00 -348.406.717,00 -52.268.894,00 -546.895.340,00 -387.064.754,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 590.357.823,00 292.611.704,00 81.185.434,00 507.417.269,00 385.443.499,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 65.494.189,00 64.222.066,00 63.311.810,00 167.198.383,00 132.636.175,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 655.852.012,00 356.833.770,00 144.497.244,00 674.615.652,00 518.079.674,00
Finansman Gelirleri 205.813.995,00 162.961.950,00 48.964.973,00 225.451.296,00 156.294.322,00
Finansman Giderleri (-) -254.198.823,00 -189.984.425,00 -53.529.862,00 -274.846.805,00 -195.827.474,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 607.467.184,00 329.811.295,00 139.932.355,00 625.220.143,00 478.546.522,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -100.661.748,00 -82.000.167,00 -50.743.380,00 9.188.286,00 -69.000.595,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -106.486.032,00 -70.616.810,00 -49.672.887,00 -55.471.730,00 -54.171.276,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.824.284,00 -11.383.357,00 -1.070.493,00 64.660.016,00 -14.829.319,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 506.805.436,00 247.811.128,00 89.188.975,00 634.408.429,00 409.545.927,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 506.805.436,00 247.811.128,00 89.188.975,00 634.408.429,00 409.545.927,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 11.767.943,00 6.179.344,00 2.860.806,00 11.287.492,00 6.921.850,00
- Ana Ortaklık Payları 495.037.493,00 241.631.784,00 86.328.169,00 623.120.937,00 402.624.077,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 3,65 1,78 0,64 4,80 3,15
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -157.405,00 1.163.704,00 2.153.677,00 145.932.342,00 142.838.568,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 158.709.514,00 158.709.520,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -938.145,00 -1.577.242,00 -339.777,00 -30.342.322,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 2.445.755,00 315.447,00 67.955,00 6.068.464,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 780.740,00 2.740.946,00 2.493.454,00 17.565.150,00 -15.870.952,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 3.360.778,00 2.790.908,00 523.505,00 1.892.165,00 1.444.785,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 3.360.778,00 2.790.908,00 0,00 1.892.165,00 1.444.785,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.203.373,00 3.954.612,00 2.677.182,00 147.824.507,00 144.283.353,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 510.008.809,00 251.765.740,00 91.866.157,00 782.232.936,00 553.829.280,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.722.206.317,00 2.351.023.359,00 1.836.801.092,00 1.814.952.058,00 1.969.401.642,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 483.613.720,00 487.356.548,00 560.077.473,00 642.558.782,00 575.245.142,00
Finansal Yatırımlar 169.089.157,00 0,00 1.850.000,00 0,00 13.044.158,00
Ticari Alacaklar 896.615.540,00 899.091.849,00 448.211.666,00 400.935.068,00 563.296.134,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 197.275.466,00 131.133.628,00 77.502.470,00 57.094.543,00 111.774.272,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 699.340.074,00 767.958.221,00 370.709.196,00 343.840.525,00 451.521.862,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 159.513.170,00 142.593.272,00 84.743.492,00 76.670.483,00 70.454.282,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 132.512.650,00 129.006.021,00 72.022.139,00 69.759.395,00 60.347.303,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.000.520,00 13.587.251,00 12.721.353,00 6.911.088,00 10.106.979,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 871.770.069,00 722.925.954,00 645.833.398,00 615.013.630,00 678.967.625,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 68.162.112,00 89.953.523,00 59.520.733,00 34.792.152,00 52.169.631,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 1.459.650,00 2.556.929,00
Diğer Dönen Varlıklar 73.442.549,00 9.102.213,00 36.564.330,00 43.522.293,00 13.667.741,00
ARA TOPLAM 2.722.206.317,00 2.351.023.359,00 1.836.801.092,00 1.814.952.058,00 1.969.401.642,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.198.883.229,00 1.030.658.089,00 980.780.489,00 883.700.029,00 700.981.769,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 196.120.000,00 196.120.000,00 227.620.000,00 164.500.000,00 117.500.000,00
Maddi Duran Varlıklar 687.210.293,00 567.203.729,00 527.344.350,00 517.404.913,00 493.832.275,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 106.114.265,00 95.176.201,00 89.068.826,00 81.350.514,00 75.046.432,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 95.176.201,00 89.068.826,00 0,00 75.046.432,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 51.355.930,00 75.102.466,00 39.056.113,00 26.642.151,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 90.549.946,00 75.302.506,00 81.532.321,00 75.797.624,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.921.089.546,00 3.381.681.448,00 2.817.581.581,00 2.698.652.087,00 2.670.383.411,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.644.601.307,00 1.345.348.107,00 968.714.327,00 925.556.288,00 1.154.158.117,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 236.793.211,00 248.938.826,00 204.881.277,00 215.233.571,00 332.137.848,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 111.346.271,00 119.853.971,00 127.667.987,00 109.168.883,00 84.454.697,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.139.338.335,00 828.039.503,00 486.153.074,00 532.645.361,00 654.184.805,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.000,00 83.769,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.139.333.335,00 827.955.734,00 486.153.074,00 532.645.361,00 654.184.805,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 65.594.846,00 51.293.427,00 58.541.846,00 32.834.094,00 29.079.230,00
Diğer Borçlar 26.881.772,00 19.541.901,00 11.271.086,00 10.783.548,00 12.598.081,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 377,00 377,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 26.881.772,00 19.541.901,00 11.271.086,00 10.783.171,00 12.597.704,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.101.874,00 7.479.822,00 4.474.311,00 4.034.628,00 7.932.322,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 34.817.755,00 45.605.900,00 53.876.791,00 0,00 12.739.314,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 24.727.243,00 24.594.757,00 21.847.955,00 20.856.203,00 21.020.920,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23.673.101,00 23.901.872,00 21.279.070,00 20.167.568,00 20.637.448,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.054.142,00 692.885,00 568.885,00 688.635,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 10.900,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 285.099.868,00 216.097.138,00 183.808.787,00 194.877.289,00 166.410.440,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 219.885.747,00 161.532.224,00 134.041.613,00 140.299.239,00 101.029.586,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 65.214.121,00 54.338.876,00 49.767.174,00 54.578.050,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 65.214.121,00 54.338.876,00 49.767.174,00 54.578.050,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 37.127.812,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.929.701.175,00 1.561.445.245,00 1.152.523.114,00 1.120.433.577,00 1.320.568.557,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.991.388.371,00 1.820.236.203,00 1.665.058.467,00 1.578.218.510,00 1.349.814.854,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.950.551.477,00 1.784.901.099,00 1.633.042.973,00 1.549.134.099,00 1.325.778.328,00
Ödenmiş Sermaye 135.600.000,00 135.600.000,00 135.600.000,00 135.600.000,00 135.600.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları -3.970.841,00 -3.970.841,00 -3.970.841,00 -3.970.841,00 -3.970.841,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 372.500.484,00 372.500.484,00 372.500.484,00 372.500.484,00 372.500.484,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 249.277.735,00 250.512.035,00 251.503.079,00 249.419.680,00 247.008.149,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 249.277.735,00 250.512.035,00 251.503.079,00 249.419.680,00 247.008.149,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -34.422.746,00 -37.137.802,00 -36.146.758,00 -35.888.363,00 -11.876.714,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.956.000,00 11.386.130,00 9.118.728,00 8.595.222,00 8.147.842,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 11.956.000,00 11.386.130,00 9.118.728,00 8.595.222,00 8.147.842,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 58.342.295,00 50.295.141,00 45.573.294,00 40.547.094,00 40.547.095,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 641.556.358,00 736.694.413,00 741.416.260,00 123.321.523,00 123.321.522,00
Net Dönem Karı/Zararı 495.037.493,00 241.631.784,00 86.328.169,00 623.120.937,00 402.624.077,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 40.836.894,00 35.335.104,00 32.015.494,00 29.084.411,00 24.036.526,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.921.089.546,00 3.381.681.448,00 2.817.581.581,00 2.698.652.087,00 2.670.383.411,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 587.414,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi