Geri Dön

SRVGY | Servet Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,59
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 21,70
BIST-100'deki Ağırlığı 0,22
F/K Oranı 3,98
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,08
Dibe Uzaklık 25,00
Piyasa Değeri (USD) 513.668.349,11
Piyasa Değeri (TL) 16.731.000.000,00
Özsermaye (TL) 8.033.465.946,00
Sermaye (TL) 52.000.000,00
Net Kar (TL) 4.203.782.757,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SRVGY
Sektör Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Adres Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No: 36/1Sinpaş Genel Müdürlük Kat: 8 Darphane Beşiktaş-İstanbul
Telefon 0212 310 2716
Faks 0212 258 24 99
Web www.servetgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHMET ÇELİK 3.900.000,00 7,50
ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 3.900.000,00 7,50
AVNİ ÇELİK 21.666.000,00 41,67
AYŞE SİBEL ÇELİK 7.800.000,00 15,00
TOPLAM 52.000.000,00 100,00
DİĞER 14.734.000,00 28,33
Toplam 104.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Boğaziçi Çelik Gayrimenkul Yatırım ve İşl. A.Ş. 50.000,00 100,00
Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşl. A.Ş. 100.000.000,00 100,00
Oswe Real Estate GMBH 1.880.000,00 94,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.11.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
17.07.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 496.841.040,00 252.746.615,00 86.771.364,00 921.327.033,00 301.240.444,00
Satışların Maliyeti (-) -104.650.006,00 -84.218.326,00 -18.923.415,00 -332.560.444,00 -94.542.599,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 392.191.034,00 168.528.289,00 67.847.949,00 588.766.589,00 206.697.845,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 392.191.034,00 168.528.289,00 67.847.949,00 588.766.589,00 206.697.845,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -52.164.725,00 -31.665.746,00 -13.088.147,00 -41.294.067,00 -105.369.716,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.461.509,00 -1.570.015,00 -686.773,00 -2.531.620,00 -1.642.147,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15.254.582,00 12.492.642,00 6.637.885,00 24.134.451,00 41.676.132,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -11.882.945,00 -16.510.718,00 -10.609.736,00 -7.648.803,00 -462.984.563,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 340.936.437,00 131.274.452,00 50.101.178,00 561.426.550,00 -321.622.449,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 65.128.428,00 0,00 0,00 4.278.976.595,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 406.064.865,00 131.274.452,00 50.101.178,00 4.840.403.145,00 -321.622.449,00
Finansman Giderleri (-) -81.433.580,00 -16.881.515,00 -4.800.867,00 -821.477.300,00 -49.476.163,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 324.631.285,00 114.392.937,00 45.300.311,00 4.018.925.845,00 -364.587.128,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -145.706.463,00 -140.440.370,00 -605.898,00 -360.953.269,00 -13.004.009,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -449.931,00 -220.346,00 0,00 -5.609.507,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -145.256.532,00 -140.220.024,00 -605.898,00 -355.343.762,00 -13.004.009,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 178.924.822,00 -26.047.433,00 44.694.413,00 3.657.972.576,00 -377.591.137,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 178.924.822,00 -26.047.433,00 44.694.413,00 3.657.972.576,00 -377.591.137,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4.142.955,00 7.495.878,00 7.147.015,00 5.561.171,00 -1.001.652,00
- Ana Ortaklık Payları 174.781.867,00 -33.543.311,00 37.547.398,00 3.652.411.405,00 -376.589.485,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 3,36 -0,65 0,72 70,24 -7,24
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -44.338,00 -55.269,00 297.721,00 -371.837,00 -147.542,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -44.338,00 -55.269,00 297.721,00 -371.837,00 -147.542,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 598.903.411,00 427.360.467,00 15.017.016,00 913.541.394,00 489.889.697,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 598.903.411,00 0,00 15.017.016,00 913.541.394,00 489.889.697,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 598.859.073,00 427.305.198,00 15.314.737,00 913.169.557,00 489.742.155,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 777.783.895,00 401.257.765,00 60.009.150,00 4.571.142.133,00 112.151.018,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 6.511.484,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 560.424.355,00 293.106.307,00 305.836.694,00 235.356.718,00 204.100.617,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 182.157.568,00 11.235.268,00 17.146.323,00 7.159.718,00 9.756.406,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 114.735.587,00 77.724.104,00 108.341.112,00 107.417.000,00 98.150.277,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 58.352.519,00 47.967.088,00 39.449.649,00 47.124.314,00 31.150.199,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 56.383.068,00 29.757.016,00 68.891.463,00 60.292.686,00 67.000.078,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.878.359,00 3.623.154,00 3.919.444,00 6.071.812,00 4.414.638,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.174.738,00 1.314.989,00 1.323.839,00 2.082.530,00 1.965.811,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.703.621,00 2.308.165,00 2.595.605,00 3.989.282,00 2.448.827,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 209.450.445,00 135.324.538,00 126.559.773,00 54.507.708,00 26.722.586,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 49.202.396,00 65.199.243,00 49.870.042,00 60.200.480,00 65.056.710,00
ARA TOPLAM 560.424.355,00 293.106.307,00 305.836.694,00 235.356.718,00 204.100.617,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 10.949.547.070,00 10.773.771.113,00 9.858.425.803,00 9.760.471.886,00 4.824.244.388,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.403.019.672,00 10.298.887.094,00 9.487.089.119,00 9.412.714.629,00 4.433.534.686,00
Maddi Duran Varlıklar 8.325.843,00 8.586.519,00 6.536.525,00 4.003.462,00 4.307.126,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 311.974,00 317.820,00 121.118,00 123.549,00 28.698,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 311.974,00 317.820,00 121.118,00 123.549,00 28.698,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 206.221,00 340.779,00 340.779,00 340.779,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 11.509.971.425,00 11.066.877.420,00 10.164.262.497,00 9.995.828.604,00 5.028.345.005,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 983.974.255,00 957.754.693,00 902.513.214,00 886.220.408,00 1.040.178.259,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 81.907,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 124.613.878,00 207.015.178,00 276.259.768,00 316.059.307,00 312.943.164,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 120.126.938,00 101.783.545,00 78.798.734,00 47.692.160,00 161.538.452,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.411.728,00 6.888.429,00 4.174.726,00 2.611.845,00 1.097.367,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 109.715.210,00 94.895.116,00 74.624.008,00 45.080.315,00 160.441.085,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.320.460,00 1.137.196,00 1.546.128,00 514.930,00 347.166,00
Diğer Borçlar 587.152.297,00 588.060.483,00 541.048.704,00 514.012.970,00 354.803.476,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 544.579.636,00 550.837.513,00 478.379.146,00 426.044.777,00 331.692.392,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 42.572.661,00 37.222.970,00 62.669.558,00 87.968.193,00 23.111.084,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 149.734.136,00 58.714.878,00 4.345.018,00 7.218.220,00 209.801.317,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 229.585,00 220.346,00 0,00 0,00 108.487,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 796.961,00 741.160,00 514.862,00 722.821,00 636.197,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 509.174,00 453.373,00 227.075,00 435.034,00 408.397,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 287.787,00 287.787,00 287.787,00 287.787,00 227.800,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.183.605.536,00 2.143.257.223,00 1.637.132.394,00 1.545.000.457,00 882.550.122,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 266.762.800,00 258.708.595,00 192.193.154,00 216.445.777,00 257.631.838,00
Banka Kredileri 266.762.800,00 0,00 192.178.014,00 216.407.454,00 257.571.272,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 696.352,00 730.486,00 561.959,00 800.549,00 544.998,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 696.352,00 730.486,00 561.959,00 800.549,00 544.998,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.365.687.569,00 1.342.256.294,00 1.033.394.034,00 1.016.267.976,00 621.066.925,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.167.579.791,00 3.101.011.916,00 2.539.645.608,00 2.431.220.865,00 1.922.728.381,00
Ö Z K A Y N A K L A R 8.342.391.634,00 7.965.865.504,00 7.624.616.889,00 7.564.607.739,00 3.105.616.624,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.033.465.946,00 7.669.709.650,00 7.405.447.300,00 7.353.486.186,00 2.911.085.620,00
Ödenmiş Sermaye 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -142.939.750,00 -142.939.750,00 -142.939.750,00 -142.939.750,00 -142.939.750,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 2.092.708,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.092.708,00 2.092.708,00 2.092.708,00 0,00 2.092.708,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -463.699,00 -474.630,00 -121.640,00 -419.361,00 -195.066,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -419.361,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.607.912.199,00 2.452.492.012,00 2.116.785.963,00 2.102.669.968,00 1.689.045.997,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 2.102.669.968,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.345.814,00 5.345.814,00 5.345.814,00 5.345.814,00 5.345.814,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.334.736.807,00 5.334.736.807,00 5.334.736.807,00 1.682.325.402,00 1.682.325.402,00
Net Dönem Karı/Zararı 174.781.867,00 -33.543.311,00 37.547.398,00 3.652.411.405,00 -376.589.485,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 308.925.688,00 296.155.854,00 219.169.589,00 211.121.553,00 194.531.004,00
TOPLAM KAYNAKLAR 11.509.971.425,00 11.066.877.420,00 10.164.262.497,00 9.995.828.604,00 5.028.345.005,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 23.183,00 0,00 80.314,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 15.140,00 0,00 60.566,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 -419.361,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi