Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SRVGY
Sektör GYO'lara ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek
Adres Sinpaş Plaza, Barbaros Bulvarı, Yenidoğan Sokak, No:36 34349 Darphane, Beşiktaş / İstanbul
Telefon 0212 310 53 34
Faks 0212 258 24 99
Web http://www.servetgyo.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ahmet Çelik 4.481.712,00 8,62
ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 3.900.000,00 7,50
Avni Çelik 28.051.259,00 53,95
Ayşe Sibel Çelik 7.800.000,00 15,00
DİĞER 7.767.029,00 14,94
Toplam 52.000.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Deks Yatırım A.Ş. 13.050.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.11.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
17.07.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 24.836.469,00 96.129.262,00 67.640.948,00 44.917.098,00 21.389.483,00
Satışların Maliyeti (-) -9.948.235,00 -35.499.366,00 -27.968.249,00 -19.837.167,00 -9.952.905,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 14.888.234,00 60.629.896,00 39.672.699,00 25.079.931,00 11.436.578,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 14.888.234,00 60.629.896,00 39.672.699,00 25.079.931,00 11.436.578,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.913.268,00 -15.199.091,00 -5.191.624,00 -7.013.293,00 -3.863.738,00
Pazarlama Giderleri (-) -322.214,00 -6.365.793,00 -10.372.655,00 -4.892.503,00 -4.485.081,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.038.008,00 1.923.416,00 1.405.800,00 788.175,00 153.472,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.314.017,00 -9.681.210,00 -9.503.632,00 -8.859.149,00 -1.699.687,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 5.376.743,00 31.307.218,00 16.010.588,00 5.103.161,00 1.541.544,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 48.017.379,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 5.376.743,00 79.324.597,00 16.010.588,00 5.103.161,00 1.541.544,00
Finansman Gelirleri 453.838,00 355.373,00 1.122.814,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -8.586.120,00 -23.162.086,00 -14.647.185,00 -11.664.009,00 -7.287.541,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -2.755.539,00 56.517.884,00 2.486.217,00 -6.560.848,00 -5.745.997,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -131.777,00 -3.677.063,00 -2.202.685,00 -1.119.997,00 -542.056,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -131.777,00 -3.677.063,00 -2.202.685,00 -1.119.997,00 -542.056,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.887.316,00 52.840.821,00 283.532,00 -7.680.845,00 -6.288.053,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.887.316,00 52.840.821,00 283.532,00 -7.680.845,00 -6.288.053,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -170.799,00 484.543,00 236.756,00 -348.283,00 -284.937,00
- Ana Ortaklık Payları -2.716.517,00 52.356.278,00 46.776,00 -7.332.562,00 -6.003.116,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,05 1,01 0,00 -0,14 -0,12
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 30.608,00 18.429,00 22.771,00 30.339,00 2.450,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 30.608,00 18.429,00 22.771,00 30.339,00 2.450,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 17.228.786,00 37.051.706,00 4.572.606,00 15.321.727,00 8.525.172,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 17.228.786,00 37.051.706,00 4.572.606,00 15.321.727,00 8.525.172,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 17.259.394,00 37.070.135,00 4.595.377,00 15.352.066,00 8.527.622,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 14.372.078,00 89.910.956,00 4.878.909,00 7.671.221,00 2.239.569,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 96.003.404,00 94.562.889,00 79.618.310,00 72.224.658,00 82.618.149,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.431.093,00 9.656.422,00 2.360.000,00 7.641.611,00 9.602.262,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 47.727.006,00 44.673.490,00 39.083.949,00 30.357.635,00 35.733.420,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.293.336,00 2.184.591,00 6.005.650,00 3.389.186,00 5.731.845,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 45.433.670,00 42.488.899,00 33.078.299,00 26.968.449,00 30.001.575,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 536.406,00 494.064,00 493.065,00 490.788,00 495.689,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 536.406,00 432.064,00 431.065,00 428.788,00 433.689,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 37.809.469,00 35.984.634,00 34.271.007,00 30.599.396,00 31.968.664,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.499.430,00 3.754.279,00 3.410.289,00 3.135.228,00 4.818.114,00
ARA TOPLAM 96.003.404,00 94.562.889,00 79.618.310,00 72.224.658,00 82.618.149,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.090.365.299,00 1.035.817.608,00 943.652.374,00 973.119.305,00 948.635.172,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 995.576.394,00 947.882.740,00 860.218.674,00 888.013.789,00 863.841.685,00
Maddi Duran Varlıklar 191.108,00 188.911,00 179.901,00 209.780,00 290.586,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37.231,00 38.201,00 29.975,00 31.006,00 31.850,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.186.368.703,00 1.130.380.497,00 1.023.270.684,00 1.045.343.963,00 1.031.253.321,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 195.704.346,00 165.463.507,00 115.177.310,00 107.304.771,00 130.240.391,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 36.444.410,00 0,00 0,00 404.221,00 40.044.769,00
- Banka Kredileri 282.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 43.596.069,00 40.980.143,00 42.239.058,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 98.433.096,00 80.428.753,00 33.818.737,00 32.477.885,00 48.768.644,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 30.237.105,00 25.101.795,00 11.975.338,00 11.381.024,00 10.204.802,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 68.195.991,00 55.326.958,00 21.843.399,00 21.096.861,00 38.563.842,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 133.294,00 107.580,00 104.538,00 139.994,00 116.674,00
Diğer Borçlar 18.330.166,00 19.779.552,00 6.675.011,00 6.582.246,00 31.033.559,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.861.676,00 1.861.676,00 6.513.586,00 6.426.271,00 6.263.879,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.468.490,00 17.917.876,00 161.425,00 155.975,00 24.769.680,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 40.302.271,00 20.158.464,00 22.377.319,00 12.099.576,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.061.109,00 1.393.089,00 1.377.802,00 362.232,00 147.991,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 300.171,00 281.550,00 284.247,00 147.991,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.920.374,00 1.092.918,00 1.096.252,00 77.985,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 9.843.760,00 12.999.559,00 10.128.754,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 415.560.836,00 404.185.547,00 408.481.895,00 435.635.401,00 404.040.790,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 243.146.386,00 232.450.753,00 222.851.260,00 239.399.614,00 227.193.903,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 258.320,00 246.337,00 219.510,00 210.223,00 230.136,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 258.320,00 246.337,00 219.510,00 210.223,00 230.136,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 80.253.239,00 73.803.148,00 67.287.541,00 70.431.609,00 68.214.132,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 611.265.182,00 569.649.054,00 523.659.205,00 542.940.172,00 534.281.181,00
Ö Z K A Y N A K L A R 575.103.521,00 560.731.443,00 499.611.479,00 502.403.791,00 496.972.140,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 562.920.774,00 548.377.897,00 452.436.743,00 455.814.094,00 450.319.097,00
Ödenmiş Sermaye 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.092.708,00 2.092.708,00 2.092.708,00 2.092.708,00 2.092.708,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.614,00 -5.994,00 -1.652,00 5.916,00 -21.973,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 -5.994,00 -1.652,00 5.916,00 -21.973,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 100.470.479,00 83.241.693,00 50.762.593,00 61.511.714,00 54.715.159,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 83.241.693,00 50.762.593,00 61.511.714,00 54.715.159,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.345.814,00 5.345.814,00 5.346.534,00 5.346.534,00 5.199.245,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 405.703.676,00 353.347.398,00 342.189.784,00 342.189.784,00 342.337.074,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.716.517,00 52.356.278,00 46.776,00 -7.332.562,00 -6.003.116,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 12.182.747,00 12.353.546,00 47.174.736,00 46.589.697,00 46.653.043,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.186.368.703,00 1.130.380.497,00 1.023.270.684,00 1.045.343.963,00 1.031.253.321,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 242.571,00 347.528,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 230.917.234,00 222.002.118,00 238.512.280,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 1.533.519,00 849.142,00 887.334,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 -5.994,00 -1.652,00 5.916,00 -21.973,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi