Geri Dön

SRVGY | Servet Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SRVGY
Sektör Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Adres Defterdar Mh. Otakçlar Cd. No:78 Sinpaş Flatofis İş Merkezi İç Kapı No:51 Eyüp İstanbul
Telefon 0212 310 53 34 - 0212 310 53 7
Faks 0212 258 24 99
Web www.servetgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHMET ÇELİK 3.996.301,00 7,69
ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 3.900.000,00 7,50
AVNİ ÇELİK 26.136.259,00 50,26
AYŞE SİBEL ÇELİK 7.800.000,00 15,00
TOPLAM 52.000.000,00 100,00
DİĞER 10.167.440,00 19,55
Toplam 104.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşl. A.Ş. 2.250.000,00 100,00
Oswe Real Estate GMBH 1.480.000,00 74,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.11.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
17.07.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 68.888.453,00 414.235.386,00 259.358.786,00 185.465.667,00 50.926.366,00
Satışların Maliyeti (-) -26.486.177,00 -230.932.352,00 -154.916.356,00 -105.359.857,00 -29.000.559,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 42.402.276,00 183.303.034,00 104.442.430,00 80.105.810,00 21.925.807,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 42.402.276,00 183.303.034,00 104.442.430,00 80.105.810,00 21.925.807,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -13.587.161,00 -22.238.237,00 -16.046.069,00 -10.269.378,00 -4.958.992,00
Pazarlama Giderleri (-) -320.623,00 -2.272.677,00 -1.657.782,00 -1.348.156,00 -721.585,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17.201.230,00 19.554.947,00 17.349.616,00 18.171.492,00 5.991.904,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -246.191.764,00 -34.171.735,00 -5.795.183,00 -2.174.289,00 -2.259.416,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -200.496.042,00 144.175.332,00 98.293.012,00 84.485.479,00 19.977.718,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 1.640.913.154,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -200.496.042,00 1.785.088.486,00 98.293.012,00 84.485.479,00 19.977.718,00
Finansman Gelirleri 75.589.276,00 45.632.083,00 492.926,00 482.027,00 6.169.550,00
Finansman Giderleri (-) -34.668.697,00 -931.914.242,00 -115.729.716,00 -90.786.318,00 -28.169.783,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -159.575.463,00 898.806.327,00 -16.943.778,00 -5.818.812,00 -2.022.515,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.845.102,00 -210.211.133,00 -4.110.473,00 -2.154.067,00 -1.205.283,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.845.102,00 -3.773.145,00 -2.602.164,00 -1.776.371,00 -1.205.283,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -206.437.988,00 -1.508.309,00 -377.696,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -162.420.565,00 688.595.194,00 -21.054.251,00 -7.972.879,00 -3.227.798,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -162.420.565,00 688.595.194,00 -21.054.251,00 -7.972.879,00 -3.227.798,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -711.242,00 16.238.464,00 332.253,00 574.299,00 306.943,00
- Ana Ortaklık Payları -161.709.323,00 672.356.730,00 -21.386.504,00 -8.547.178,00 -3.534.741,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -3,11 12,93 -0,41 -0,16 -0,07
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -7.265,00 -61.819,00 -100.403,00 -101.823,00 23.606,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -7.265,00 -61.819,00 -100.403,00 -101.823,00 23.606,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 220.472.826,00 993.980.098,00 187.244.317,00 195.068.105,00 103.568.510,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 220.472.826,00 993.980.098,00 187.244.317,00 195.068.105,00 103.568.510,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 220.465.561,00 993.918.279,00 187.143.914,00 194.966.282,00 103.592.116,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 58.044.996,00 1.682.513.473,00 166.089.663,00 186.993.403,00 100.364.318,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 165.260.394,00 729.579.802,00 469.014.244,00 996.214.780,00 1.296.055.934,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.295.421,00 541.534.830,00 71.492.521,00 65.730.671,00 263.286.375,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 786.326.345,00
Ticari Alacaklar 72.824.502,00 91.763.534,00 294.814.121,00 822.393.219,00 163.372.431,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26.850.632,00 21.825.213,00 24.991.399,00 628.403.658,00 5.967.823,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 45.973.870,00 69.938.321,00 269.822.722,00 193.989.561,00 157.404.608,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.057.840,00 2.282.396,00 2.433.602,00 2.133.602,00 1.856.102,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 374.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.683.642,00 2.282.396,00 2.433.602,00 2.133.602,00 1.856.102,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 403.683,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.178.563,00 17.393.148,00 21.891.906,00 29.172.823,00 29.468.831,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 4.675,00 2.177,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 74.904.068,00 76.601.219,00 77.976.234,00 76.784.465,00 51.745.850,00
ARA TOPLAM 165.260.394,00 729.579.802,00 469.014.244,00 996.214.780,00 1.296.055.934,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.680.144.609,00 4.512.936.758,00 1.712.412.433,00 1.590.783.449,00 1.386.931.594,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.275.531.086,00 4.123.472.036,00 1.383.793.853,00 1.267.676.381,00 1.194.084.808,00
Maddi Duran Varlıklar 3.155.884,00 2.982.155,00 255.485.557,00 246.795.359,00 72.736.939,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 30.420,00 31.267,00 32.133,00 31.392,00 33.229,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 30.420,00 31.267,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 16.038,00 16.037,00 20.081,00 38.021,00 50.104,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.845.405.003,00 5.242.516.560,00 2.181.426.677,00 2.586.998.229,00 2.682.987.528,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 852.178.435,00 1.171.691.821,00 734.206.744,00 438.011.964,00 616.213.619,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 331.099.065,00 335.604.593,00 80.846.524,00 36.257.557,00 37.946.979,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 117.535,00 93.129,00 337.640,00 346.579,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 132.069.177,00 27.228.746,00 275.318.227,00 17.668.721,00 144.294.525,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14.629,00 3.368.772,00 261.083.006,00 4.180.675,00 136.278.706,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 132.054.548,00 23.859.974,00 14.235.221,00 13.488.046,00 8.015.819,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 252.884,00 390.320,00 235.817,00 271.803,00 545.299,00
Diğer Borçlar 271.030.047,00 358.889.622,00 17.304.507,00 18.421.943,00 15.226.313,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 249.261.098,00 340.345.332,00 3.906.352,00 4.937.877,00 4.937.877,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 21.768.949,00 18.544.290,00 13.398.155,00 13.484.066,00 10.288.436,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 109.746.770,00 89.249.743,00 106.401.957,00 108.886.766,00 172.279.546,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.586.697,00 358.882.095,00 252.094.732,00 253.657.918,00 243.560.720,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 393.795,00 1.446.702,00 2.004.980,00 2.847.256,00 2.360.237,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 165.995,00 151.856,00 166.700,00 51.485,00 52.065,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 227.800,00 1.294.846,00 1.838.280,00 2.795.771,00 2.308.172,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 941.715.966,00 1.077.359.133,00 310.853.218,00 274.564.261,00 272.370.234,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 367.071.886,00 538.653.159,00 186.438.918,00 138.416.831,00 140.788.481,00
Banka Kredileri 366.165.059,00 537.715.471,00 185.683.876,00 134.600.648,00 131.223.789,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 906.827,00 937.688,00 755.042,00 740.934,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 320.454,00 295.411,00 271.844,00 255.942,00 215.678,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 320.454,00 295.411,00 271.844,00 255.942,00 215.678,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 571.460.161,00 535.496.845,00 95.301.514,00 0,00 89.303.466,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 94.569.978,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.793.894.401,00 2.249.050.954,00 1.045.059.962,00 712.576.225,00 888.583.853,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.051.510.602,00 2.993.465.606,00 1.136.366.715,00 1.874.422.004,00 1.794.403.675,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.871.354.446,00 2.829.486.431,00 1.038.224.453,00 1.775.568.269,00 1.700.910.626,00
Ödenmiş Sermaye 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -142.939.750,00 -142.939.750,00 -717.151.549,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.092.708,00 2.092.708,00 2.092.708,00 2.092.708,00 2.092.708,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -54.789,00 -47.524,00 -86.108,00 -87.528,00 376.058.864,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 -47.524,00 -86.108,00 -87.528,00 37.901,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.434.294.384,00 1.230.709.781,00 448.462.111,00 455.816.472,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 1.230.709.781,00 448.462.111,00 455.816.472,00 376.020.963,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.345.814,00 5.345.814,00 5.345.814,00 5.345.814,00 5.345.814,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.682.325.402,00 1.009.968.672,00 1.309.337.153,00 1.309.337.153,00 1.309.337.153,00
Net Dönem Karı/Zararı -161.709.323,00 672.356.730,00 -21.386.504,00 -8.547.178,00 -3.534.741,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 180.156.156,00 163.979.175,00 98.142.262,00 98.853.735,00 93.493.049,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.845.405.003,00 5.242.516.560,00 2.181.426.677,00 2.586.998.229,00 2.682.987.528,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 463.745,00 5.682.608,00 16.869.189,00 15.894.812,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 -47.524,00 -86.108,00 -87.528,00 37.901,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.389.172,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi