Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,41
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 7,07
BIST-100'deki Ağırlığı 0,13
F/K Oranı 2,57
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,40
Dibe Uzaklık 25,00
Piyasa Değeri (USD) 23.526.500,89
Piyasa Değeri (TL) 133.120.000,00
Özsermaye (TL) 335.426.063,00
Sermaye (TL) 52.000.000,00
Net Kar (TL) 51.833.814,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SRVGY
Sektör GYO'lara ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek
Adres Sinpaş Plaza, Barbaros Bulvarı, Yenidoğan Sokak, No:36 34349 Darphane, Beşiktaş / İstanbul
Telefon 0212 310 27 10
Faks 0212 227 99 68
Web http://www.servetgyo.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ahmet Çelik 4.481.712,00 8,62
Avni Çelik 28.051.259,00 53,95
Ayşe Sibel Çelik 7.800.000,00 15,00
Berrin Çelik Ercivelek 3.900.000,00 7,50
DİĞER 7.767.029,00 14,94
Toplam 52.000.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Deks Yatırım A.Ş. 4.225.000,00 67,60
Sinpaş GYO A.Ş. 21.854.926,00 3,64
Tarih Açıklama Katsayı
23.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
17.07.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 42.710.844,00 20.339.564,00 77.099.029,00 52.027.263,00 33.852.306,00
Satışların Maliyeti (-) -15.686.848,00 -6.364.233,00 -22.824.205,00 -16.634.425,00 -11.121.262,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 27.023.996,00 13.975.331,00 54.274.824,00 35.392.838,00 22.731.044,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 27.023.996,00 13.975.331,00 54.274.824,00 35.392.838,00 22.731.044,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.820.774,00 -4.054.653,00 -11.617.713,00 -8.336.776,00 -6.020.950,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.807.939,00 -306.833,00 -1.391.416,00 -292.666,00 -152.983,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 728.746,00 574.033,00 45.991.987,00 2.522.523,00 1.616.838,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -435.532,00 -66.995,00 -2.599.849,00 -2.882.744,00 -1.166.196,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 19.688.497,00 10.120.883,00 84.657.833,00 26.403.175,00 17.007.753,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 19.688.497,00 10.120.883,00 84.657.833,00 26.403.175,00 17.007.753,00
Finansman Giderleri (-) -8.919.922,00 -3.388.997,00 -14.512.195,00 -7.658.272,00 -4.113.439,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 10.768.575,00 6.731.886,00 77.160.747,00 22.059.967,00 15.553.588,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.512.758,00 -801.832,00 -1.781.210,00 -1.556.529,00 -1.885.432,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -46.147,00 -1.781.210,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.512.758,00 -755.685,00 0,00 -1.556.529,00 -1.885.432,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 9.255.817,00 5.930.054,00 75.379.537,00 20.503.438,00 13.668.156,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 9.255.817,00 5.930.054,00 75.379.537,00 20.503.438,00 13.668.156,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2.009.551,00 948.286,00 5.044.316,00 4.022.857,00 2.109.343,00
- Ana Ortaklık Payları 7.246.266,00 4.981.768,00 70.335.221,00 16.480.581,00 11.558.813,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,14 0,10 0,00 0,32 0,22
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -10.018,00 3.188,00 -2.993,00 7.951,00 13.427,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -10.018,00 3.188,00 -2.993,00 7.951,00 13.427,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 19.653.523,00 8.023.776,00 16.538.623,00 9.513.267,00 5.556.235,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 19.653.523,00 8.023.776,00 16.538.623,00 9.513.267,00 5.556.235,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 19.643.505,00 8.026.964,00 16.535.630,00 9.521.218,00 5.569.662,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 28.899.322,00 13.957.018,00 91.915.167,00 30.024.656,00 19.237.818,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 7.015.109,00 3.315.064,00 2.659.274,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 73.080.742,00 42.675.092,00 57.721.881,00 29.759.111,00 32.976.684,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.762.181,00 8.005.165,00 23.283.483,00 3.920.228,00 12.458.943,00
Finansal Yatırımlar 2.743.603,00 3.179.096,00 6.433.293,00 15.954.096,00 15.298.448,00
Ticari Alacaklar 36.432.422,00 28.399.049,00 23.969.548,00 8.386.090,00 4.190.418,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.774.153,00 2.661.466,00 1.214.637,00 3.079.845,00 1.427.108,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 32.658.269,00 25.737.583,00 22.754.911,00 5.306.245,00 2.763.310,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.443.990,00 511.099,00 435.171,00 438.119,00 439.215,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.443.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 21.571.893,00 811.361,00 2.572.903,00 920.798,00 203.105,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.410,00 2.410,00 2.525,00 2.525,00 2.253,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.124.243,00 1.766.912,00 1.024.958,00 137.255,00 384.302,00
ARA TOPLAM 73.080.742,00 42.675.092,00 57.721.881,00 29.759.111,00 32.976.684,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 783.381.074,00 761.617.419,00 707.625.380,00 616.486.238,00 595.096.394,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 724.142.931,00 686.698.116,00 657.084.276,00 588.936.355,00 573.032.790,00
Maddi Duran Varlıklar 226.864,00 289.454,00 352.940,00 440.423,00 471.804,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.141,00 34.802,00 35.482,00 36.156,00 36.886,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 38.460,00 38.460,00 50.978,00 22.620,00 22.620,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 856.461.816,00 804.292.511,00 765.347.261,00 646.245.349,00 628.073.078,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 98.710.393,00 85.042.576,00 83.012.594,00 68.691.590,00 66.001.420,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 3.251.638,00 3.075.237,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 19.276.235,00 18.280.550,00 14.025.057,00 9.020.077,00 10.143.537,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.313.087,00 7.230.191,00 6.093.196,00 5.475.408,00 6.389.864,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.963.148,00 11.050.359,00 7.931.861,00 3.544.669,00 3.753.673,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 99.985,00 94.028,00 87.200,00 83.011,00 66.290,00
Diğer Borçlar 10.912.379,00 8.999.044,00 10.934.363,00 7.504.102,00 4.803.600,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.541.339,00 0,00 0,00 2.473.222,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.371.040,00 0,00 0,00 5.030.880,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 18.990,00 27.479,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 46.147,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.180.494,00 1.363.316,00 1.755.559,00 1.013.159,00 1.408.468,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 76.191,00 61.274,00 104.656,00 112.242,00 108.374,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.104.303,00 1.302.042,00 1.650.903,00 900.917,00 1.300.094,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.487.121,00 5.687.205,00 5.684.894,00 3.777.860,00 3.376.993,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 303.473.947,00 279.914.763,00 256.956.513,00 214.066.116,00 209.370.853,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 175.451.872,00 164.196.551,00 173.957.045,00 162.708.142,00 166.875.104,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 129.816,00 115.398,00 109.645,00 98.247,00 92.771,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 129.816,00 115.398,00 109.645,00 98.247,00 92.771,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 47.966.169,00 43.681.338,00 39.807.394,00 37.321.512,00 36.211.184,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 402.184.340,00 364.957.339,00 339.969.107,00 282.757.706,00 275.372.273,00
Ö Z K A Y N A K L A R 454.277.476,00 439.335.172,00 425.378.154,00 363.487.643,00 352.700.805,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 411.989.503,00 404.385.968,00 391.377.236,00 337.136.088,00 328.262.764,00
Ödenmiş Sermaye 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.092.708,00 2.092.708,00 2.092.708,00 2.092.708,00 2.092.708,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -32.874,00 -19.668,00 -22.856,00 -11.912,00 -6.436,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -32.874,00 -19.668,00 -22.856,00 -11.912,00 -6.436,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -32.874,00 -19.668,00 -22.856,00 -11.912,00 -6.436,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 32.021.428,00 26.669.185,00 18.645.409,00 21.166.759,00 17.209.727,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 32.021.428,00 26.669.185,00 18.645.409,00 21.166.759,00 17.209.727,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.199.245,00 5.199.245,00 5.199.245,00 5.199.245,00 5.199.245,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 313.462.730,00 313.462.730,00 243.127.509,00 240.208.707,00 240.208.707,00
Net Dönem Karı/Zararı 7.246.266,00 4.981.768,00 70.335.221,00 16.480.581,00 11.558.813,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 42.287.973,00 34.949.204,00 34.000.918,00 26.351.555,00 24.438.041,00
TOPLAM KAYNAKLAR 856.461.816,00 804.292.511,00 765.347.261,00 646.245.349,00 628.073.078,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi