Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SRVGY
Sektör GYO'lara ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek
Adres Sinpaş Plaza, Barbaros Bulvarı, Yenidoğan Sokak, No:36 34349 Darphane, Beşiktaş / İstanbul
Telefon 0212 310 53 34
Faks 0212 258 24 99
Web http://www.servetgyo.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ahmet Çelik 4.481.712,00 8,62
ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 3.900.000,00 7,50
Avni Çelik 28.051.259,00 53,94
Ayşe Sibel Çelik 7.800.000,00 15,00
DİĞER 7.767.029,00 14,94
Toplam 52.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Deks Yatırım A.Ş. 13.050.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.11.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
17.07.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.306.523.519,00 82.462.620,00 50.376.488,00 24.836.469,00 96.129.262,00
Satışların Maliyeti (-) -201.522.604,00 -32.316.019,00 -20.761.725,00 -9.948.235,00 -35.499.366,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.105.000.915,00 50.146.601,00 29.614.763,00 14.888.234,00 60.629.896,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.105.000.915,00 50.146.601,00 29.614.763,00 14.888.234,00 60.629.896,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -20.621.117,00 -14.058.690,00 -9.703.672,00 -5.913.268,00 -15.199.091,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.536.911,00 -2.229.501,00 -1.021.751,00 -322.214,00 -6.365.793,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.215.949,00 4.194.583,00 4.864.310,00 1.038.008,00 1.923.416,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.381.943,00 -11.158.698,00 -2.477.449,00 -4.314.017,00 -9.681.210,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.079.676.893,00 26.894.295,00 21.276.201,00 5.376.743,00 31.307.218,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 88.904.215,00 0,00 0,00 0,00 48.017.379,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.168.581.108,00 26.894.295,00 21.276.201,00 5.376.743,00 79.324.597,00
Finansman Gelirleri 10.197.952,00 0,00 313.635,00 453.838,00 355.373,00
Finansman Giderleri (-) -29.919.839,00 -21.786.634,00 -13.345.214,00 -8.586.120,00 -23.162.086,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.148.859.221,00 5.107.661,00 8.244.622,00 -2.755.539,00 56.517.884,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -183.081.222,00 -3.296.934,00 -2.436.377,00 -131.777,00 -3.677.063,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -199.699.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 16.618.470,00 -3.296.934,00 -2.436.377,00 -131.777,00 -3.677.063,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 965.777.999,00 1.810.727,00 5.808.245,00 -2.887.316,00 52.840.821,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 965.777.999,00 1.810.727,00 5.808.245,00 -2.887.316,00 52.840.821,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 62.144.522,00 16.822,00 -121.507,00 -170.799,00 484.543,00
- Ana Ortaklık Payları 903.633.477,00 1.793.905,00 5.929.752,00 -2.716.517,00 52.356.278,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17,38 0,03 0,11 -0,05 1,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 20.289,00 20.923,00 35.431,00 30.608,00 18.429,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 20.289,00 20.923,00 35.431,00 30.608,00 18.429,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 189.210.760,00 76.600.170,00 32.510.237,00 17.228.786,00 37.051.706,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 189.210.760,00 76.600.170,00 32.510.237,00 17.228.786,00 37.051.706,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 189.231.049,00 76.621.093,00 32.545.668,00 17.259.394,00 37.070.135,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.155.009.048,00 78.431.820,00 38.353.913,00 14.372.078,00 89.910.956,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.470.437.283,00 485.614.788,00 353.785.563,00 96.003.404,00 94.562.889,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 36.463.678,00 9.090.243,00 9.287.407,00 5.431.093,00 9.656.422,00
Finansal Yatırımlar 1.216.066.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 100.224.322,00 75.686.253,00 56.813.507,00 47.727.006,00 44.673.490,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.170.580,00 6.258.699,00 3.087.155,00 2.293.336,00 2.184.591,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 94.053.742,00 69.427.554,00 53.726.352,00 45.433.670,00 42.488.899,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.360.803,00 887.103,00 642.103,00 536.406,00 494.064,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.360.803,00 887.103,00 642.103,00 536.406,00 432.064,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 105.735.957,00 106.837.754,00 39.577.901,00 37.809.469,00 35.984.634,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 93.127.665,00 65.661.561,00 572.761,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.586.023,00 7.403.905,00 6.197.985,00 4.499.430,00 3.754.279,00
ARA TOPLAM 1.470.437.283,00 199.905.258,00 112.518.903,00 96.003.404,00 94.562.889,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 285.709.530,00 241.266.660,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.162.932.427,00 1.029.408.148,00 898.019.094,00 1.090.365.299,00 1.035.817.608,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 988.556.838,00 868.465.322,00 796.253.037,00 995.576.394,00 947.882.740,00
Maddi Duran Varlıklar 59.858.052,00 55.379.299,00 195.275,00 191.108,00 188.911,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.099,00 35.295,00 36.210,00 37.231,00 38.201,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 35.295,00 36.210,00 37.231,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 54.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.633.369.710,00 1.515.022.936,00 1.251.804.657,00 1.186.368.703,00 1.130.380.497,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 474.751.813,00 315.310.007,00 232.925.224,00 195.704.346,00 165.463.507,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 450.601,00 0,00 36.444.410,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 37.233.687,00 48.831.135,00 41.218.140,00 0,00 43.596.069,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 71.763,00 0,00 185.428,00 0,00 242.571,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 53.038.653,00 150.120.059,00 110.477.869,00 98.433.096,00 80.428.753,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.713.686,00 40.311.435,00 31.047.211,00 30.237.105,00 25.101.795,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 37.324.967,00 109.808.624,00 79.430.658,00 68.195.991,00 55.326.958,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 87.565,00 83.184,00 100.632,00 133.294,00 107.580,00
Diğer Borçlar 18.691.694,00 19.605.782,00 23.792.879,00 18.330.166,00 19.779.552,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.073.902,00 5.129.855,00 7.918.589,00 1.861.676,00 1.861.676,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.617.792,00 14.475.927,00 15.874.290,00 16.468.490,00 17.917.876,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 137.138.749,00 91.324.647,00 53.164.378,00 40.302.271,00 20.158.464,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 224.467.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.093.677,00 4.894.599,00 4.171.326,00 2.061.109,00 1.393.089,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 143.362,00 142.984,00 144.587,00 0,00 300.171,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.950.315,00 4.751.615,00 4.026.739,00 1.920.374,00 1.092.918,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 471.189.296,00 560.549.666,00 419.794.077,00 415.560.836,00 404.185.547,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 271.448.659,00 322.625.399,00 247.610.148,00 243.146.386,00 232.450.753,00
Banka Kredileri 224.644.355,00 0,00 246.549.767,00 0,00 230.917.234,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 705.101,00 0,00 1.060.381,00 0,00 1.533.519,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 308.995,00 278.188,00 268.866,00 258.320,00 246.337,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 308.995,00 278.188,00 268.866,00 258.320,00 246.337,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 81.833.077,00 102.789.816,00 86.800.590,00 80.253.239,00 73.803.148,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 945.941.109,00 875.859.673,00 652.719.301,00 611.265.182,00 569.649.054,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.687.428.601,00 639.163.263,00 599.085.356,00 575.103.521,00 560.731.443,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.600.853.251,00 626.792.895,00 586.853.317,00 562.920.774,00 548.377.897,00
Ödenmiş Sermaye 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.092.708,00 2.092.708,00 2.092.708,00 2.092.708,00 2.092.708,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.295,00 14.929,00 29.437,00 24.614,00 -5.994,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 14.295,00 0,00 0,00 0,00 -5.994,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 14.295,00 0,00 0,00 0,00 -5.994,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 272.452.453,00 159.841.863,00 115.751.930,00 100.470.479,00 83.241.693,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 272.452.453,00 0,00 0,00 0,00 83.241.693,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.345.814,00 5.345.814,00 5.345.814,00 5.345.814,00 5.345.814,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 405.703.676,00 405.703.676,00 405.703.676,00 405.703.676,00 353.347.398,00
Net Dönem Karı/Zararı 903.633.477,00 1.793.905,00 5.929.752,00 -2.716.517,00 52.356.278,00
Diğer Yedekler -40.389.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 86.575.350,00 12.370.368,00 12.232.039,00 12.182.747,00 12.353.546,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.633.369.710,00 1.515.022.936,00 1.251.804.657,00 1.186.368.703,00 1.130.380.497,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 282.786,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi