Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,22
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 6,91
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 5,42
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,65
Dibe Uzaklık 25,00
Piyasa Değeri (USD) 51.230.072,54
Piyasa Değeri (TL) 180.440.000,00
Özsermaye (TL) 278.853.954,00
Sermaye (TL) 52.000.000,00
Net Kar (TL) 33.274.134,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu SRVGY
Sektör GYO'lara ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek
Adres Sinpaş Plaza, Barbaros Bulvarı, Yenidoğan Sokak, No:36 34349 Darphane, Beşiktaş / İstanbul
Telefon 0212 310 27 10
Faks 0212 227 99 68
Web http://www.servetgyo.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ahmet Çelik 4.481.712,00 8,62
Avni Çelik 28.051.259,00 53,95
Ayşe Sibel Çelik 7.800.000,00 15,00
Berrin Çelik Ercivelek 3.900.000,00 7,50
DİĞER 7.767.029,00 14,94
Toplam 52.000.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Deks Yatırım A.Ş. 4.225.000,00 67,60
Sinpaş GYO A.Ş. 21.854.926,00 3,64
Tarih Açıklama Katsayı
23.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
17.07.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 16.446.059,00 57.413.410,00 41.067.008,00 27.423.734,00 13.071.527,00
Satışların Maliyeti (-) -5.165.134,00 -20.636.152,00 -14.276.210,00 -9.361.922,00 -4.605.015,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 11.280.925,00 36.777.258,00 26.790.798,00 18.061.812,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 11.280.925,00 36.777.258,00 26.790.798,00 18.061.812,00 8.466.512,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.781.626,00 -9.626.544,00 -6.183.569,00 -4.524.560,00 -2.077.740,00
Pazarlama Giderleri (-) -110.159,00 -590.156,00 -420.333,00 -283.603,00 -158.034,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 234.131,00 32.723.143,00 2.375.390,00 960.399,00 340.625,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -756.438,00 -3.895.524,00 -1.671.015,00 -1.153.654,00 -439.754,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 6.866.833,00 55.388.177,00 20.891.271,00 13.060.394,00 6.131.609,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 6.866.833,00 55.388.177,00 20.891.271,00 13.060.394,00 6.131.609,00
Finansman Gelirleri 561.465,00 7.312.760,00 7.310.870,00 3.079.287,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -1.960.311,00 -9.328.836,00 -7.296.512,00 -4.039.254,00 -2.309.056,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 5.467.987,00 53.372.101,00 20.905.629,00 12.100.427,00 4.492.139,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -903.420,00 -6.395.419,00 -4.548.234,00 -3.013.346,00 -1.529.060,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -6.395.419,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -903.420,00 0,00 -4.548.234,00 -3.013.346,00 -1.529.060,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.564.567,00 46.976.682,00 16.357.395,00 9.087.081,00 2.963.079,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 4.564.567,00 46.976.682,00 16.357.395,00 9.087.081,00 2.963.079,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 2.963.079,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 963.575,00 6.874.351,00 1.551.446,00 1.184.294,00 408.084,00
- Ana Ortaklık Payları 3.600.992,00 40.102.331,00 14.805.949,00 7.902.787,00 2.554.995,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,07 0,77 0,28 0,15 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 24.465,00 -5.073,00 -5.866,00 -10.811,00 -14.311,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 24.465,00 0,00 -5.866,00 -10.811,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 3.672.173,00 7.980.224,00 3.894.994,00 407.830,00 1.378.698,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 3.672.173,00 7.980.224,00 3.894.994,00 407.830,00 1.378.698,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.696.638,00 7.975.151,00 3.889.128,00 397.019,00 1.364.387,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 4.327.466,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 8.261.205,00 54.951.833,00 20.246.523,00 9.484.100,00 4.327.466,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 669.586,00
Yeniden Değerleme Ölçüm Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.311,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 25.119.586,00 41.493.201,00 34.472.652,00 53.857.138,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.786.401,00 20.050.022,00 14.541.027,00 12.787.655,00 0,00
Finansal Yatırımlar 13.112.956,00 12.654.002,00 12.675.857,00 34.054.937,00 0,00
Ticari Alacaklar 4.894.370,00 3.741.659,00 4.729.889,00 5.720.692,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.687.686,00 935.707,00 899.728,00 380.708,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.206.684,00 2.805.952,00 3.830.161,00 5.339.984,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 439.269,00 434.382,00 1.209.855,00 1.134.723,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 1.209.855,00 1.134.723,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 3.839.802,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 803.113,00 740.688,00 1.280.933,00 86.690,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 54,00 5.997,00 5.660,00 4.176,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 83.423,00 26.649,00 29.431,00 68.265,00 0,00
ARA TOPLAM 25.119.586,00 41.493.201,00 34.472.652,00 53.857.138,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 583.667.582,00 556.741.664,00 493.881.836,00 480.695.966,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 563.608.529,00 547.677.533,00 486.820.223,00 473.605.578,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 465.622,00 515.017,00 516.939,00 531.038,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.208,00 38.543,00 40.933,00 43.422,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 197.168,00 197.169,00 211.601,00 223.788,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 608.787.168,00 598.234.865,00 528.354.488,00 534.553.104,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 61.350.158,00 65.899.415,00 47.034.901,00 64.021.337,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.973.995,00 2.796.277,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 10.124.980,00 16.413.705,00 9.945.920,00 11.485.283,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.407.107,00 10.037.307,00 5.440.648,00 6.205.859,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.717.873,00 6.376.398,00 4.505.272,00 5.279.424,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 44.778,00 88.460,00 76.360,00 58.021,00 0,00
Diğer Borçlar 4.689.960,00 4.451.880,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 728.459,00 29.428,00 109.143,00 166.836,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.063.727,00 1.525.699,00 925.109,00 459.899,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 88.473,00 68.372,00 74.827,00 105.707,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 975.254,00 1.457.327,00 850.282,00 354.192,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.813.015,00 2.419.093,00 2.426.015,00 1.888.734,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 205.712.818,00 198.872.463,00 169.434.966,00 169.409.570,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 164.392.505,00 159.357.068,00 144.361.636,00 145.654.544,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 81.733,00 77.557,00 70.088,00 64.022,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 81.733,00 77.557,00 70.088,00 64.022,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 34.775.423,00 32.157.884,00 24.589.000,00 23.262.772,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 267.062.976,00 264.771.878,00 216.469.867,00 233.430.907,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 341.724.192,00 333.462.987,00 311.884.621,00 301.122.197,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 318.431.919,00 311.134.289,00 288.581.641,00 278.186.370,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.092.708,00 2.092.708,00 2.092.708,00 2.092.708,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.602,00 -19.863,00 -20.656,00 -25.601,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.602,00 -19.863,00 -20.656,00 -25.601,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 4.602,00 -19.863,00 -20.656,00 -25.601,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.325.665,00 11.653.492,00 7.568.262,00 4.081.098,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 15.325.665,00 11.653.492,00 7.568.262,00 4.081.098,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.921.466,00 4.921.466,00 4.921.466,00 4.921.466,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 240.486.486,00 200.384.155,00 207.213.912,00 207.213.912,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.600.992,00 40.102.331,00 14.805.949,00 7.902.787,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 23.292.273,00 22.328.698,00 23.302.980,00 22.935.827,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 608.787.168,00 598.234.865,00 528.354.488,00 534.553.104,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 145.654.544,00 0,00