Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SRVGY
Sektör GYO'lara ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek
Adres Sinpaş Plaza, Barbaros Bulvarı, Yenidoğan Sokak, No:36 34349 Darphane, Beşiktaş / İstanbul
Telefon 0212 310 53 34
Faks 0212 258 24 99
Web http://www.servetgyo.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ahmet Çelik 4.481.712,00 8,62
ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 3.900.000,00 7,50
Avni Çelik 28.051.259,00 53,94
Ayşe Sibel Çelik 7.800.000,00 15,00
DİĞER 7.767.029,00 14,94
Toplam 52.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Deks Yatırım A.Ş. 13.050.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.11.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
17.07.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 82.462.620,00 50.376.488,00 24.836.469,00 96.129.262,00 67.640.948,00
Satışların Maliyeti (-) -32.316.019,00 -20.761.725,00 -9.948.235,00 -35.499.366,00 -27.968.249,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 50.146.601,00 29.614.763,00 14.888.234,00 60.629.896,00 39.672.699,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 50.146.601,00 29.614.763,00 14.888.234,00 60.629.896,00 39.672.699,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -14.058.690,00 -9.703.672,00 -5.913.268,00 -15.199.091,00 -5.191.624,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.229.501,00 -1.021.751,00 -322.214,00 -6.365.793,00 -10.372.655,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.194.583,00 4.864.310,00 1.038.008,00 1.923.416,00 1.405.800,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -11.158.698,00 -2.477.449,00 -4.314.017,00 -9.681.210,00 -9.503.632,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 26.894.295,00 21.276.201,00 5.376.743,00 31.307.218,00 16.010.588,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 48.017.379,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 26.894.295,00 21.276.201,00 5.376.743,00 79.324.597,00 16.010.588,00
Finansman Giderleri (-) -21.786.634,00 -13.345.214,00 -8.586.120,00 -23.162.086,00 -14.647.185,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 5.107.661,00 8.244.622,00 -2.755.539,00 56.517.884,00 2.486.217,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.296.934,00 -2.436.377,00 -131.777,00 -3.677.063,00 -2.202.685,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.296.934,00 -2.436.377,00 -131.777,00 -3.677.063,00 -2.202.685,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.810.727,00 5.808.245,00 -2.887.316,00 52.840.821,00 283.532,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.810.727,00 5.808.245,00 -2.887.316,00 52.840.821,00 283.532,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 16.822,00 -121.507,00 -170.799,00 484.543,00 236.756,00
- Ana Ortaklık Payları 1.793.905,00 5.929.752,00 -2.716.517,00 52.356.278,00 46.776,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 0,11 -0,05 1,01 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 20.923,00 35.431,00 30.608,00 18.429,00 22.771,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 20.923,00 35.431,00 30.608,00 18.429,00 22.771,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 76.600.170,00 32.510.237,00 17.228.786,00 37.051.706,00 4.572.606,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 76.600.170,00 32.510.237,00 17.228.786,00 37.051.706,00 4.572.606,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 76.621.093,00 32.545.668,00 17.259.394,00 37.070.135,00 4.595.377,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 78.431.820,00 38.353.913,00 14.372.078,00 89.910.956,00 4.878.909,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 313.635,00 453.838,00 355.373,00 1.122.814,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 485.614.788,00 353.785.563,00 96.003.404,00 94.562.889,00 79.618.310,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 9.090.243,00 9.287.407,00 5.431.093,00 9.656.422,00 2.360.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 75.686.253,00 56.813.507,00 47.727.006,00 44.673.490,00 39.083.949,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.258.699,00 3.087.155,00 2.293.336,00 2.184.591,00 6.005.650,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 69.427.554,00 53.726.352,00 45.433.670,00 42.488.899,00 33.078.299,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 887.103,00 642.103,00 536.406,00 494.064,00 493.065,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 62.000,00 62.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 887.103,00 642.103,00 536.406,00 432.064,00 431.065,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 106.837.754,00 39.577.901,00 37.809.469,00 35.984.634,00 34.271.007,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 65.661.561,00 572.761,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.403.905,00 6.197.985,00 4.499.430,00 3.754.279,00 3.410.289,00
ARA TOPLAM 199.905.258,00 112.518.903,00 96.003.404,00 94.562.889,00 79.618.310,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 285.709.530,00 241.266.660,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.029.408.148,00 898.019.094,00 1.090.365.299,00 1.035.817.608,00 943.652.374,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 868.465.322,00 796.253.037,00 995.576.394,00 947.882.740,00 860.218.674,00
Maddi Duran Varlıklar 55.379.299,00 195.275,00 191.108,00 188.911,00 179.901,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.295,00 36.210,00 37.231,00 38.201,00 29.975,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.295,00 36.210,00 37.231,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.515.022.936,00 1.251.804.657,00 1.186.368.703,00 1.130.380.497,00 1.023.270.684,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 315.310.007,00 232.925.224,00 195.704.346,00 165.463.507,00 115.177.310,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 450.601,00 0,00 36.444.410,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 48.831.135,00 41.218.140,00 0,00 43.596.069,00 40.980.143,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 150.120.059,00 110.477.869,00 98.433.096,00 80.428.753,00 33.818.737,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 40.311.435,00 31.047.211,00 30.237.105,00 25.101.795,00 11.975.338,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 109.808.624,00 79.430.658,00 68.195.991,00 55.326.958,00 21.843.399,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 83.184,00 100.632,00 133.294,00 107.580,00 104.538,00
Diğer Borçlar 19.605.782,00 23.792.879,00 18.330.166,00 19.779.552,00 6.675.011,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.129.855,00 7.918.589,00 1.861.676,00 1.861.676,00 6.513.586,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.475.927,00 15.874.290,00 16.468.490,00 17.917.876,00 161.425,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 91.324.647,00 53.164.378,00 40.302.271,00 20.158.464,00 22.377.319,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.894.599,00 4.171.326,00 2.061.109,00 1.393.089,00 1.377.802,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 142.984,00 144.587,00 0,00 300.171,00 281.550,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.751.615,00 4.026.739,00 1.920.374,00 1.092.918,00 1.096.252,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 9.843.760,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 560.549.666,00 419.794.077,00 415.560.836,00 404.185.547,00 408.481.895,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 322.625.399,00 247.610.148,00 243.146.386,00 232.450.753,00 222.851.260,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 278.188,00 268.866,00 258.320,00 246.337,00 219.510,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 278.188,00 268.866,00 258.320,00 246.337,00 219.510,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 102.789.816,00 86.800.590,00 80.253.239,00 73.803.148,00 67.287.541,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 875.859.673,00 652.719.301,00 611.265.182,00 569.649.054,00 523.659.205,00
Ö Z K A Y N A K L A R 639.163.263,00 599.085.356,00 575.103.521,00 560.731.443,00 499.611.479,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 626.792.895,00 586.853.317,00 562.920.774,00 548.377.897,00 452.436.743,00
Ödenmiş Sermaye 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.092.708,00 2.092.708,00 2.092.708,00 2.092.708,00 2.092.708,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.929,00 29.437,00 24.614,00 -5.994,00 -1.652,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -5.994,00 -1.652,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 159.841.863,00 115.751.930,00 100.470.479,00 83.241.693,00 50.762.593,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 83.241.693,00 50.762.593,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.345.814,00 5.345.814,00 5.345.814,00 5.345.814,00 5.346.534,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 405.703.676,00 405.703.676,00 405.703.676,00 353.347.398,00 342.189.784,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.793.905,00 5.929.752,00 -2.716.517,00 52.356.278,00 46.776,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 12.370.368,00 12.232.039,00 12.182.747,00 12.353.546,00 47.174.736,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.515.022.936,00 1.251.804.657,00 1.186.368.703,00 1.130.380.497,00 1.023.270.684,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 185.428,00 0,00 242.571,00 347.528,00
Banka Kredileri 0,00 246.549.767,00 0,00 230.917.234,00 222.002.118,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 1.060.381,00 0,00 1.533.519,00 849.142,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 282.786,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 -5.994,00 -1.652,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi