Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,83
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 5,72
BIST-100'deki Ağırlığı 0,26
F/K Oranı -16,79
Piyasa Değ. / Defter Değ. 7,29
Dibe Uzaklık 5,74
Piyasa Değeri (USD) 32.230.918,32
Piyasa Değeri (TL) 172.119.550,00
Özsermaye (TL) 23.613.956,00
Sermaye (TL) 56.065.000,00
Net Kar (TL) -10.250.657,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SONME
Sektör Polyester ürünlerin üretimi
Adres Organize Sanayi Bölgesi Beyaz Cad. No:1 16372 Bursa
Telefon (0224) 243 11 30
Faks (0224) 243 32 60
Web http://www.sonmezholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ali Cem Sönmez 3.070.225,25 5,48
Celal Sönmez 18.198.298,32 32,46
Cemil Sönmez 3.092.988,33 5,52
SÖNMEZ A S F İPLİK D OKUMA VE BOYA 8.702.720,38 15,52
SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş 10.067.406,33 17,96
SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 6.634.644,52 11,83
DİĞER 6.298.716,88 11,23
Toplam 56.065.000,01 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Bursa Ekmek ve Besin Sanayi A.Ş. 12.000,00 0,02
Sontrade Dış Ticaret A.Ş. 1.282.500,00 14,25
Sönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş. 49.500.000,00 15,00
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş 10.531.506,88 13,18
Tarih Açıklama Katsayı
23.11.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,04
29.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 7,00
16.11.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 7,00
14.09.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,12
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,24
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.742.061,00 3.044.366,00 1.487.658,00 5.457.668,00 4.007.681,00
Satışların Maliyeti (-) -192.526,00 -125.620,00 0,00 -243.945,00 -181.617,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.549.535,00 2.918.746,00 1.487.658,00 5.213.723,00 3.826.064,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.549.535,00 2.918.746,00 1.487.658,00 5.213.723,00 3.826.064,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -756.945,00 -459.682,00 -236.076,00 -664.424,00 -487.331,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.676.990,00 1.540.621,00 633.941,00 2.722.670,00 2.029.334,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.342.184,00 -3.026.151,00 -958.555,00 -4.441.717,00 -3.382.384,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.127.396,00 973.534,00 926.968,00 2.830.252,00 1.985.683,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 213.303,00 37.488,00 0,00 7.585.941,00 7.163.124,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -15.805.839,00 -15.805.839,00 0,00 -5.330,00 -5.330,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 678.033,00 -622.337,00 490.834,00 1.201.968,00 751.567,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -12.787.107,00 -15.417.154,00 1.417.802,00 11.612.831,00 9.895.044,00
Finansman gelirleri 292.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -137.246,00 -2.649,00 -785,00 -4.791,00 -2.538,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -12.631.664,00 -15.419.803,00 1.417.017,00 11.608.040,00 9.892.506,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 491.822,00 687.157,00 -15.982,00 157.347,00 -16.304,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 491.822,00 687.157,00 -15.982,00 157.347,00 -16.304,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -12.139.842,00 -14.732.646,00 1.401.035,00 11.765.387,00 9.876.202,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -12.139.842,00 -14.732.646,00 1.401.035,00 11.765.387,00 9.876.202,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -12.139.842,00 -14.732.646,00 1.401.035,00 11.765.387,00 9.876.202,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 6.613.648,00 5.680.582,00 5.583.603,00 4.141.261,00 3.151.737,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.580.613,00 885.194,00 4.335.810,00 3.105.765,00 2.138.917,00
Finansal Yatırımlar 17.360,00 3.389.319,00 39.299,00 39.299,00 34.529,00
Ticari Alacaklar 441.524,00 789.065,00 679.877,00 460.843,00 428.218,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 22.294,00 15.646,00 47.673,00 12.696,00 140.445,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 419.230,00 773.419,00 632.204,00 448.147,00 287.773,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 101.810,00 95.694,00 32.063,00 11.069,00 12.162,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 101.810,00 60.694,00 32.063,00 11.069,00 12.162,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 464.985,00 464.985,00 464.985,00 464.985,00 464.985,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 6.664,00 55.633,00 20.029,00 39.584,00 61.376,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 10.899,00 19.716,00 11.550,00
Diğer Dönen Varlıklar 692,00 692,00 641,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 6.613.648,00 5.680.582,00 5.583.603,00 4.141.261,00 3.151.737,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 22.159.482,00 21.149.818,00 71.995.526,00 71.591.673,00 70.765.989,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11.883.269,00 10.982.415,00 15.782.648,00 15.297.062,00 14.806.139,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.677.319,00 1.650.025,00 1.651.820,00 1.667.740,00 1.663.617,00
Maddi Duran Varlıklar 2.852.560,00 2.892.764,00 2.812.717,00 2.834.276,00 2.979.235,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 151.768,00 0,00 154.143,00 155.311,00 156.505,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.132,00 0,00 0,00 28.156,00 6.067,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.104.506,00 4.092.487,00 1.758.219,00 1.774.114,00 1.600.246,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 28.773.130,00 26.830.400,00 77.579.129,00 75.732.934,00 73.917.726,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.109.089,00 5.550.392,00 1.050.078,00 594.058,00 663.830,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 253.439,00 473.085,00 438.549,00 180.966,00 339.221,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 28.346,00 27.362,00 26.812,00 23.018,00 19.085,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 225.093,00 445.723,00 411.737,00 157.948,00 320.136,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 58.286,00 63.022,00 85.602,00 63.418,00 64.228,00
Diğer Borçlar 4.763.318,00 4.710.070,00 193.895,00 290.096,00 193.391,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.122.492,00 4.373.709,00 639,00 639,00 639,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 640.826,00 336.361,00 193.256,00 289.457,00 192.752,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 22.687,00 291.846,00 317.708,00 47.798,00 61.348,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.359,00 12.369,00 14.324,00 11.671,00 5.642,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.359,00 12.369,00 14.324,00 11.671,00 5.642,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.085,00 38.512,00 50.469,00 55.774,00 99.817,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 50.085,00 38.512,00 50.469,00 55.774,00 99.817,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 50.085,00 38.512,00 50.469,00 55.774,00 99.817,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.159.174,00 5.588.904,00 1.100.547,00 649.832,00 763.647,00
Ö Z K A Y N A K L A R 23.613.956,00 21.241.496,00 76.478.582,00 75.083.102,00 73.154.079,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 23.613.956,00 21.241.496,00 76.478.582,00 75.083.102,00 73.154.079,00
Ödenmiş Sermaye 56.065.000,00 56.065.000,00 56.065.000,00 56.065.000,00 56.065.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 7.722.990,00 7.722.990,00 7.722.990,00 7.722.990,00 7.722.990,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -16.302,00 -20.820,00 -36.876,00 -31.321,00 -71.159,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.052.276,00 1.052.276,00 578.756,00 578.756,00 578.756,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -29.070.166,00 -28.845.304,00 10.747.677,00 -1.017.710,00 -1.017.710,00
Net Dönem Karı/Zararı -12.139.842,00 -14.732.646,00 1.401.035,00 11.765.387,00 9.876.202,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 28.773.130,00 26.830.400,00 77.579.129,00 75.732.934,00 73.917.726,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi