Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SONME
Sektör Polyester ürünlerin üretimi
Adres Organize Sanayi Bölgesi Beyaz Cad. No:1 16372 Bursa
Telefon (0224) 243 11 30
Faks (0224) 243 32 60
Web http://www.sonmezholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ali Cem Sönmez 3.070.225,25 5,48
Celal Sönmez 18.198.298,32 32,46
Cemil Sönmez 3.092.988,33 5,52
SÖNMEZ A S F İPLİK D OKUMA VE BOYA 8.702.720,38 15,52
SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş 10.067.406,33 17,96
SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 6.634.243,52 11,83
DİĞER 6.299.117,88 11,23
Toplam 56.065.000,01 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Bursa Ekmek ve Besin Sanayi A.Ş. 12.000,00 0,02
Sontrade Dış Ticaret A.Ş. 1.282.500,00 14,25
Sönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş. 49.500.000,00 15,00
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş 10.531.506,88 13,18
Tarih Açıklama Katsayı
27.12.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
23.11.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,04
29.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 7,00
16.11.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 7,00
14.09.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,12
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,24
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.116.733,00 1.560.009,00 6.413.085,00 4.742.061,00 3.044.366,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 -39.498,00 -259.813,00 -192.526,00 -125.620,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.116.733,00 1.520.511,00 6.153.272,00 4.549.535,00 2.918.746,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.116.733,00 1.520.511,00 6.153.272,00 4.549.535,00 2.918.746,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -391.282,00 -190.833,00 -1.002.865,00 -756.945,00 -459.682,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.312.322,00 633.936,00 3.541.141,00 2.676.990,00 1.540.621,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.182.361,00 -987.754,00 -5.312.561,00 -4.342.184,00 -3.026.151,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.855.412,00 975.860,00 3.378.987,00 2.127.396,00 973.534,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 17.785.012,00 5.375.338,00 205.852,00 213.303,00 37.488,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -10.393.197,00 -9.065.604,00 -16.614.649,00 -15.805.839,00 -15.805.839,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 1.457.556,00 -144.593,00 992.943,00 678.033,00 -622.337,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 10.704.783,00 -2.858.999,00 -12.036.867,00 -12.787.107,00 -15.417.154,00
Finansman gelirleri 14.445,00 764,00 304.974,00 292.689,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -3.651,00 -895,00 -143.919,00 -137.246,00 -2.649,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 10.715.577,00 -2.859.130,00 -11.875.812,00 -12.631.664,00 -15.419.803,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.414.447,00 5.980,00 -421.428,00 491.822,00 687.157,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -680.566,00 -496.266,00 -956.358,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -733.881,00 502.246,00 534.930,00 491.822,00 687.157,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 9.301.130,00 -2.853.150,00 -12.297.240,00 -12.139.842,00 -14.732.646,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 9.301.130,00 -2.853.150,00 -12.297.240,00 -12.139.842,00 -14.732.646,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 9.301.130,00 -2.853.150,00 -12.297.240,00 -12.139.842,00 -14.732.646,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.303.076,00 2.990.199,00 2.832.155,00 6.613.648,00 5.680.582,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 493.688,00 2.241.159,00 1.124.322,00 5.580.613,00 885.194,00
Finansal Yatırımlar 40.825,00 35.837,00 35.823,00 17.360,00 3.389.319,00
Ticari Alacaklar 273.142,00 209.477,00 537.437,00 441.524,00 789.065,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 31.472,00 26.913,00 15.398,00 22.294,00 15.646,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 241.670,00 182.564,00 522.039,00 419.230,00 773.419,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 16.557,00 36.960,00 666.272,00 101.810,00 95.694,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 574.904,00 0,00 35.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.557,00 36.960,00 91.368,00 101.810,00 60.694,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 464.985,00 464.985,00 464.985,00 464.985,00 464.985,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 13.187,00 1.781,00 2.624,00 6.664,00 55.633,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 692,00 0,00 692,00 692,00 692,00
ARA TOPLAM 1.303.076,00 2.990.199,00 2.832.155,00 6.613.648,00 5.680.582,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 210.240.172,00 19.809.768,00 22.267.668,00 22.159.482,00 21.149.818,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10.642.026,00 9.186.499,00 0,00 11.883.269,00 10.982.415,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 193.391.359,00 1.780.224,00 1.800.476,00 1.677.319,00 1.650.025,00
Maddi Duran Varlıklar 453.722,00 2.601.524,00 2.508.205,00 2.852.560,00 2.892.764,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 148.352,00 149.463,00 150.574,00 151.768,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.149.899,00 4.653.177,00 4.149.899,00 4.104.506,00 4.092.487,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 211.543.248,00 22.799.967,00 25.099.823,00 28.773.130,00 26.830.400,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.576.775,00 2.159.622,00 1.608.284,00 5.109.089,00 5.550.392,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 320.374,00 429.557,00 235.114,00 253.439,00 473.085,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13.686,00 26.205,00 26.515,00 28.346,00 27.362,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 306.688,00 403.352,00 208.599,00 225.093,00 445.723,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 43.998,00 41.944,00 44.971,00 58.286,00 63.022,00
Diğer Borçlar 379.328,00 1.171.144,00 335.640,00 4.763.318,00 4.710.070,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 114.000,00 641,00 802,00 4.122.492,00 4.373.709,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 265.328,00 1.170.503,00 334.838,00 640.826,00 336.361,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 19.005,00 18.924,00 24.932,00 22.687,00 291.846,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 652.232,00 483.010,00 956.358,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 161.838,00 15.043,00 11.269,00 11.359,00 12.369,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.195,00 15.043,00 11.269,00 11.359,00 12.369,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 147.643,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.448.681,00 68.536,00 58.924,00 50.085,00 38.512,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 71.706,00 68.536,00 58.924,00 50.085,00 38.512,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 71.706,00 68.536,00 58.924,00 50.085,00 38.512,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18.376.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 20.025.456,00 2.228.158,00 1.667.208,00 5.159.174,00 5.588.904,00
Ö Z K A Y N A K L A R 191.517.792,00 20.571.809,00 23.432.615,00 23.613.956,00 21.241.496,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 191.517.792,00 20.571.809,00 23.432.615,00 23.613.956,00 21.241.496,00
Ödenmiş Sermaye 56.065.000,00 56.065.000,00 56.065.000,00 56.065.000,00 56.065.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 7.722.990,00 7.722.990,00 7.722.990,00 7.722.990,00 7.722.990,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 158.750.983,00 -40.720,00 -33.064,00 -16.302,00 -20.820,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.052.276,00 1.052.276,00 1.052.276,00 1.052.276,00 1.052.276,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -41.374.587,00 -41.374.587,00 -29.077.347,00 -29.070.166,00 -28.845.304,00
Net Dönem Karı/Zararı 9.301.130,00 -2.853.150,00 -12.297.240,00 -12.139.842,00 -14.732.646,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 211.543.248,00 22.799.967,00 25.099.823,00 28.773.130,00 26.830.400,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 5.132,00 5.132,00 5.132,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi