Geri Dön

SONME | Sonmez Filament


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SONME
Sektör Polyester ürünlerin üretimi
Adres ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ A.O.S. BULVARI NO: 1 NİLÜFER/BURSA
Telefon (0224) 261 04 40
Faks (0224) 261 04 56
Web www.sonmezfilament.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALİ CEM SÖNMEZ 4.381.401,76 5,92
Celal Sönmez 24.019.870,25 32,46
CEMİL SÖNMEZ 4.411.446,66 5,96
Osman Sönmez 5.023.703,88 6,79
SÖNMEZ A S F İPLİK D OKUMA VE BOYA 12.531.139,08 16,93
SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş 13.287.934,38 17,96
SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 4.507.704,14 6,09
TOPLAM 74.000.000,00 100,00
DİĞER 5.836.799,85 7,89
Toplam 148.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Sönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş. 103.967.160,00 15,00
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. 6.924.624,77 5,33
Tarih Açıklama Katsayı
19.10.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,32
27.12.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
23.11.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,04
29.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 7,00
16.11.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 7,00
14.09.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,12
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,24
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 10.950.745,00 6.722.583,00 2.789.164,00 9.547.390,00 8.714.134,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 10.950.745,00 6.722.583,00 2.789.164,00 9.547.390,00 8.714.134,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 10.950.745,00 6.722.583,00 2.789.164,00 9.547.390,00 8.714.134,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -13.232.085,00 -7.582.986,00 -3.343.287,00 -1.060.884,00 -728.351,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 10.824.660,00 5.942.518,00 2.481.638,00 4.896.845,00 3.627.878,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.620.108,00 -1.564.759,00 -1.525.490,00 -6.426.604,00 -4.571.436,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 6.923.212,00 3.517.356,00 402.025,00 6.956.747,00 7.042.225,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 17.053.043,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -432.563,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 5.614.650,00 4.194.061,00 1.189.517,00 5.498.497,00 2.493.023,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 12.537.737,00 7.710.554,00 1.588.486,00 29.075.724,00 9.535.248,00
Finansman gelirleri 374.308,00 191.336,00 65.728,00 -8.008,00 -6.714,00
Finansman Giderleri (-) -22.620,00 -586,00 -586,00 10.434,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 12.889.425,00 7.901.304,00 1.653.628,00 29.078.150,00 9.528.534,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.201.021,00 -1.091.042,00 -29.073,00 78.088,00 483.510,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.245.746,00 -1.125.738,00 -459.216,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 44.725,00 34.696,00 430.143,00 78.088,00 483.510,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 10.688.404,00 6.810.262,00 1.624.555,00 29.156.238,00 10.012.044,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 10.688.404,00 6.810.262,00 1.624.555,00 29.156.238,00 10.012.044,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 10.688.404,00 6.810.262,00 1.624.555,00 29.156.238,00 10.012.044,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,14 0,09 0,02 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.809.178,00 4.855.018,00 4.849.301,00 1.176.857,00 8.712.421,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 94.010,00 2.057.738,00 2.392.376,00 536.159,00 7.709.334,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.714.851,00 2.748.891,00 2.441.131,00 480.415,00 359.050,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 183.958,00 120.683,00 98.819,00 46.151,00 35.286,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.530.893,00 2.628.208,00 2.342.312,00 434.264,00 323.764,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 317,00 48.307,00 12.904,00 46.149,00 39.642,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 12.904,00 46.149,00 39.642,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 82,00 2.890,00 7.113,00 604.395,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 107.021,00 0,00
ARA TOPLAM 3.809.178,00 4.855.018,00 4.849.301,00 1.176.857,00 8.712.421,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 303.075.379,00 291.617.900,00 287.702.394,00 286.410.694,00 257.545.685,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 20.490.022,00 19.945.892,00 16.941.348,00 15.751.831,00 7.718.610,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 225.903.119,00 225.903.119,00 225.705.154,00 225.705.154,00 225.705.154,00
Maddi Duran Varlıklar 2.211.358,00 2.264.972,00 1.551.778,00 1.451.210,00 277.717,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.706,00 1.903,00 2.100,00 2.360,00 2.557,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 306.884.557,00 296.472.918,00 292.551.695,00 287.587.551,00 266.258.106,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.521.026,00 3.646.296,00 5.313.504,00 1.540.482,00 915.147,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.177.604,00 1.537.419,00 1.386.710,00 1.059.561,00 406.232,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 82.926,00 70.208,00 35.937,00 19.003,00 26.366,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.094.678,00 1.467.211,00 1.350.773,00 1.040.558,00 379.866,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 155.218,00 79.105,00 61.415,00 47.380,00 52.025,00
Diğer Borçlar 713.525,00 676.505,00 638.897,00 400.877,00 426.004,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 638.897,00 400.877,00 426.004,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 768,00 768,00 768,00 799,00 1.499,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.181.015,00 1.116.042,00 455.913,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 41.277,00 52.928,00 38.598,00 31.713,00 29.235,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 41.277,00 52.928,00 34.598,00 27.713,00 25.235,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 251.619,00 183.529,00 2.731.203,00 152,00 152,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.028.296,00 17.989.850,00 17.587.126,00 18.020.559,00 17.594.704,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 259.712,00 211.237,00 203.960,00 207.250,00 173.585,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 207.250,00 173.585,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 203.960,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17.768.584,00 17.778.613,00 17.383.166,00 17.813.309,00 17.421.119,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 23.549.322,00 21.636.146,00 22.900.630,00 19.561.041,00 18.509.851,00
Ö Z K A Y N A K L A R 283.335.235,00 274.836.772,00 269.651.065,00 268.026.510,00 247.748.255,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 283.335.235,00 274.836.772,00 269.651.065,00 268.026.510,00 247.748.255,00
Ödenmiş Sermaye 74.000.000,00 74.000.000,00 74.000.000,00 74.000.000,00 56.065.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 2.636.048,00 7.722.990,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 158.632.641,00 158.632.641,00 158.632.641,00 158.632.641,00 -128.317,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 158.695.236,00 -45.404,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 158.793.570,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 158.793.570,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.453.485,00 24.453.485,00 24.453.485,00 1.881.314,00 5.912.099,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 15.560.705,00 10.940.384,00 10.940.384,00 1.720.269,00 9.370.869,00
Net Dönem Karı/Zararı 10.688.404,00 6.810.262,00 1.624.555,00 29.156.238,00 10.012.044,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 306.884.557,00 296.472.918,00 292.551.695,00 287.587.551,00 266.258.106,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 1.900,00 0,00 5.029,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 137.330,00 138.368,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 -98.334,00 -45.404,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi