Geri Dön

SOKM | Sok Marketler Ticaret


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,85
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 45,74
BIST-100'deki Ağırlığı 3,77
F/K Oranı 11,82
Piyasa Değ. / Defter Değ. 7,65
Dibe Uzaklık 75,63
Piyasa Değeri (USD) 1.213.986.801,63
Piyasa Değeri (TL) 38.326.534.516,80
Özsermaye (TL) 5.012.634.537,00
Sermaye (TL) 593.290.008,00
Net Kar (TL) 3.243.709.444,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SOKM
Sektör Perakendecilik
Adres Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul
Telefon 08502211100
Faks
Web www.sokmarket.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EUROPEAN BANK FOR RECONSRTRUCTION AND DEVELOPMENT 33.950.000,00 5,72
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 140.400.327,27 23,66
TOPLAM 593.290.008,00 100,00
TURKISH RETAIL INVESTMENTS B.V. 144.000.000,00 24,27
DİĞER 274.939.680,73 46,35
Toplam 1.186.580.016,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Mevsim Taze Sebze Meyve San. Ve Tic. A.Ş. 1.000.000,00 100,00
UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş. 100.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
22.08.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
01.07.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 75.046.876.720,00 45.379.316.713,00 20.763.944.594,00 59.292.346.817,00 40.643.051.315,00
Satışların Maliyeti (-) -57.390.037.990,00 -35.036.962.360,00 -15.955.735.418,00 -45.195.271.733,00 -30.915.241.267,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 17.656.838.730,00 10.342.354.353,00 4.808.209.176,00 14.097.075.084,00 9.727.810.048,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 17.656.838.730,00 10.342.354.353,00 4.808.209.176,00 14.097.075.084,00 9.727.810.048,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -465.479.011,00 -234.325.051,00 -106.482.400,00 -522.844.369,00 -257.406.891,00
Pazarlama Giderleri (-) -13.241.467.510,00 -7.904.721.047,00 -3.828.867.568,00 -9.949.091.007,00 -6.975.992.481,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 574.630.609,00 245.373.653,00 7.966.055,00 45.830.934,00 33.285.311,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -654.243.600,00 -369.917.483,00 -141.260.982,00 -575.461.405,00 -393.368.506,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.870.279.218,00 2.078.764.425,00 739.564.281,00 3.095.509.237,00 2.134.327.481,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 167.774.821,00 45.365.957,00 28.328.118,00 67.496.845,00 85.023.187,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -356.637,00 -128.866,00 -51.124,00 -8.861.672,00 -913.936,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.037.697.402,00 2.124.001.516,00 767.841.275,00 3.154.144.410,00 2.218.436.732,00
Finansman Giderleri (-) -1.411.044.084,00 -815.000.624,00 -396.491.913,00 -1.209.202.077,00 -842.883.955,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.626.653.318,00 1.309.000.892,00 371.349.362,00 1.944.942.333,00 1.375.552.777,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 42.647.070,00 -18.392.286,00 27.752.508,00 434.891.489,00 429.871.989,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -426.122.437,00 -175.947.234,00 -57.255.382,00 -181.076.364,00 -127.322.983,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 468.769.507,00 157.554.948,00 85.007.890,00 615.967.853,00 557.194.972,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.669.300.388,00 1.290.608.606,00 399.101.870,00 2.379.833.822,00 1.805.424.766,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.669.300.388,00 1.290.608.606,00 399.101.870,00 2.379.833.822,00 1.805.424.766,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 2.669.300.388,00 1.290.608.606,00 399.101.870,00 2.379.833.822,00 1.805.424.766,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 4,50 2,18 0,67 4,01 3,04
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -222.101.860,00 -130.144.313,00 -53.247.162,00 -10.287.651,00 372.636,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -296.107.200,00 -162.680.391,00 -66.558.953,00 -12.863.041,00 466.106,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 74.005.340,00 32.536.078,00 13.311.791,00 2.575.390,00 -93.470,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -222.101.860,00 -130.144.313,00 -53.247.162,00 -10.287.651,00 372.636,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.447.198.528,00 1.160.464.293,00 345.854.708,00 2.369.546.171,00 1.805.797.402,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 17.006.218.123,00 13.716.929.677,00 12.918.419.354,00 10.458.437.912,00 8.380.049.300,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.774.165.083,00 2.448.102.455,00 1.584.912.697,00 859.080.628,00 635.370.195,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 133.976.474,00 141.119.966,00 139.140.103,00 135.975.765,00 123.239.665,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 118.414.894,00 121.615.877,00 110.866.917,00 100.454.374,00 80.052.630,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 15.561.580,00 19.504.089,00 28.273.186,00 35.521.391,00 43.187.035,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 195.156.280,00 161.325.895,00 513.112.900,00 182.775.077,00 15.919.586,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 12.561.602.977,00 10.671.252.283,00 10.353.296.141,00 8.828.538.186,00 7.106.156.156,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 32.120.398,00 36.809.011,00 54.721.286,00 43.793.810,00 12.751.505,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 309.196.911,00 258.320.067,00 273.236.227,00 408.274.446,00 486.612.193,00
ARA TOPLAM 17.006.218.123,00 13.716.929.677,00 12.918.419.354,00 10.458.437.912,00 8.380.049.300,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 10.951.563.277,00 9.855.184.586,00 8.831.050.478,00 8.318.560.298,00 7.800.368.929,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.865.064.819,00 3.679.609.724,00 3.329.512.508,00 3.044.194.402,00 2.938.891.590,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 790.044.564,00 755.890.084,00 728.215.327,00 724.142.696,00 715.529.138,00
- Şerefiye 579.092.596,00 579.092.596,00 579.092.596,00 579.092.596,00 579.092.596,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 210.951.968,00 176.797.488,00 149.122.731,00 145.050.100,00 136.436.542,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.393.959.229,00 1.041.275.408,00 949.504.063,00 851.184.382,00 789.742.641,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 27.957.781.400,00 23.572.114.263,00 21.749.469.832,00 18.776.998.210,00 16.180.418.229,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.822.535.416,00 15.845.379.698,00 15.268.679.255,00 12.797.932.784,00 11.128.133.626,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.930.001.001,00 1.694.851.637,00 1.490.326.783,00 1.464.436.220,00 1.298.004.675,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 14.435.461.129,00 12.321.218.023,00 12.267.906.442,00 10.269.151.517,00 9.014.349.042,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 616.443.566,00 611.144.765,00 1.089.019.269,00 799.847.397,00 690.147.817,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.819.017.563,00 11.710.073.258,00 11.178.887.173,00 9.469.304.120,00 8.324.201.225,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.282.260.507,00 763.849.301,00 757.472.327,00 539.005.969,00 443.800.173,00
Diğer Borçlar 20.042.610,00 148.679.293,00 803.645,00 610.312,00 3.887.523,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 111.512.841,00 137.754.860,00 174.659.818,00 48.074.753,00 51.571.190,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 268.762.735,00 124.626.081,00 52.427.899,00 6.641.768,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 531.531.151,00 423.414.706,00 335.702.453,00 332.516.968,00 211.696.693,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 178.634.787,00 143.785.675,00 119.900.140,00 131.618.615,00 80.123.702,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 352.896.364,00 279.629.031,00 215.802.313,00 200.898.353,00 131.572.991,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 242.963.442,00 230.985.797,00 189.379.888,00 137.495.277,00 104.824.330,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.122.611.447,00 3.700.834.263,00 3.269.499.860,00 3.113.629.417,00 2.750.597.363,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.713.989.785,00 3.356.042.915,00 2.961.539.978,00 2.811.394.021,00 2.575.984.340,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 408.114.891,00 344.416.910,00 307.637.264,00 301.854.711,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 408.114.891,00 344.416.910,00 307.637.264,00 301.854.711,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 22.945.146.863,00 19.546.213.961,00 18.538.179.115,00 15.911.562.201,00 13.878.730.989,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.012.634.537,00 4.025.900.302,00 3.211.290.717,00 2.865.436.009,00 2.301.687.240,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.012.634.537,00 4.025.900.302,00 3.211.290.717,00 2.865.436.009,00 2.301.687.240,00
Ödenmiş Sermaye 593.290.008,00 593.290.008,00 593.290.008,00 593.290.008,00 593.290.008,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -567.113.629,00 -567.113.629,00 -567.113.629,00 -567.113.629,00 -567.113.629,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -245.438.431,00 -153.480.884,00 -76.583.733,00 -23.336.571,00 -12.676.283,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -245.438.431,00 -153.480.884,00 -76.583.733,00 -23.336.571,00 -12.676.283,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -245.438.431,00 -153.480.884,00 -76.583.733,00 -23.336.571,00 -12.676.283,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 41.693.836,00 8.919.271,00 8.919.271,00 8.919.271,00 8.919.271,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.520.902.365,00 2.853.676.930,00 2.853.676.930,00 473.843.108,00 473.843.107,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.669.300.388,00 1.290.608.606,00 399.101.870,00 2.379.833.822,00 1.805.424.766,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 27.957.781.400,00 23.572.114.263,00 21.749.469.832,00 18.776.998.210,00 16.180.418.229,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 1.490.326.783,00 1.464.436.220,00 1.298.004.675,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 2.961.539.978,00 2.811.394.021,00 2.575.984.340,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi