Geri Dön

SOKE | Soke Degirmencilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,11
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,05
BIST-100'deki Ağırlığı 5,76
F/K Oranı -18,84
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,11
Dibe Uzaklık 20,05
Piyasa Değeri (USD) 169.690.963,34
Piyasa Değeri (TL) 5.573.330.000,00
Özsermaye (TL) 2.638.758.598,00
Sermaye (TL) 386.500.000,00
Net Kar (TL) -295.746.345,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SOKE
Sektör Şirketin faaliyet konuları; tüketicilere yönelik paketli un, tahıl unu, glütensiz un, ekmek unu karışımları, ev dışı tüketim noktaları için profesyonel ürün, perakende firmaları ve endüstriyel müşteriler için özel markalı un ve puding üretimi ve satışı ile un üretim sürecinde meydana çıkan çeşitli tali ürünlerin gıda ve yem sektörüne satışı
Adres Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 09269 Söke - Aydın
Telefon 0256 554 63 54
Faks 0256 554 63 58
Web www.soke.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 386.500.000,00 100,00
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 297.500.000,00 76,97
DİĞER 89.000.000,00 23,03
Toplam 773.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.628.400,00 60,00
Rudi's Organic and Gluten Free Brands Inc. 2.320.929,00 12,65
Tarih Açıklama Katsayı
25.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.268.331.684,00 5.244.566.311,00 2.825.105.727,00 1.911.106.073,00 921.744.567,00
Satışların Maliyeti (-) 1.117.782.572,00 4.506.662.682,00 2.448.912.969,00 1.679.498.164,00 -791.479.329,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 150.549.112,00 737.903.629,00 376.192.758,00 231.607.909,00 130.265.238,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 150.549.112,00 737.903.629,00 376.192.758,00 231.607.909,00 130.265.238,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 27.466.228,00 65.506.553,00 35.905.831,00 20.662.909,00 -10.536.733,00
Pazarlama Giderleri (-) 87.956.269,00 269.598.043,00 134.729.915,00 78.707.951,00 -43.211.011,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 969.612,00 840.067,00 519.355,00 338.205,00 -186.695,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 37.296.597,00 55.559.795,00 67.600.938,00 45.793.510,00 19.442.903,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 9.349.873,00 27.745.208,00 48.815.760,00 35.863.599,00 -14.622.566,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 62.103.727,00 429.773.553,00 223.822.835,00 141.828.755,00 81.151.136,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 9.972.271,00 131.605.053,00 108.335.118,00 14.810.803,00 1.578.995,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 2.555,00 39.808.922,00 576.557,00 473.332,00 -473.332,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 72.055.817,00 521.399.062,00 331.483.489,00 156.121.340,00 82.262.298,00
Finansman gelirleri 11.888.498,00 124.466.088,00 79.838.790,00 61.168.150,00 34.143.406,00
Finansman Giderleri (-) 40.397.882,00 103.020.658,00 58.232.874,00 38.512.304,00 -15.705.200,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -92.756.364,00 -21.612.857,00 353.089.405,00 178.777.186,00 100.700.504,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 12.997.228,00 83.231.438,00 47.580.935,00 3.168.041,00 -5.247.368,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 14.794.984,00 64.724.717,00 49.917.498,00 23.195.623,00 -2.732.233,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.797.756,00 18.506.721,00 -2.336.563,00 -20.027.582,00 -2.515.135,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -105.753.592,00 -104.844.295,00 305.508.470,00 175.609.145,00 95.453.136,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -105.753.592,00 -104.844.295,00 305.508.470,00 175.609.145,00 95.453.136,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -3.241.018,00 -7.063.660,00 -3.341.902,00 -219.878,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -102.512.574,00 -97.780.635,00 308.850.372,00 175.829.023,00 95.453.136,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 3.865.890,00 191.532.317,00 153.381.628,00 163.459.255,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 218.200.601,00 183.523.966,00 183.523.966,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 5.150.784,00 -6.744.204,00 -5.143.469,00 -2.140.162,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.284.894,00 19.924.080,00 24.998.869,00 17.924.549,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 1.284.894,00 -1.738.707,00 -1.367.609,00 -427.848,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.865.890,00 191.532.317,00 153.381.628,00 163.459.255,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -101.887.702,00 86.688.022,00 458.890.098,00 339.068.400,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -101.887.702,00 86.688.022,00 458.890.098,00 339.068.400,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.379.272.620,00 1.369.520.164,00 1.201.964.333,00 1.219.193.751,00 1.239.318.649,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 205.368.247,00 436.803.675,00 401.004.487,00 332.665.821,00 585.599.227,00
Finansal Yatırımlar 162.629.736,00 24.296.037,00 2.849.155,00 57.120.985,00 41.865.619,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 612.853.360,00 504.673.919,00 370.385.093,00 430.135.441,00 357.211.150,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.440.720,00 36.195.948,00 100.700.424,00 220.772.057,00 40.734.346,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 607.412.640,00 468.477.971,00 269.684.669,00 209.363.384,00 316.476.804,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 41.546.419,00 49.531.702,00 54.137.910,00 50.610.033,00 46.154.282,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 41.546.419,00 49.531.702,00 54.137.910,00 50.610.033,00 46.154.282,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 273.808.431,00 290.493.663,00 304.827.754,00 279.567.764,00 156.115.200,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 29.332.417,00 12.884.046,00 14.931.561,00 34.245.074,00 22.087.333,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.714.234,00
Diğer Dönen Varlıklar 53.734.010,00 50.837.122,00 53.828.373,00 34.848.633,00 28.571.604,00
ARA TOPLAM 1.379.272.620,00 1.369.520.164,00 1.201.964.333,00 1.219.193.751,00 1.239.318.649,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.174.123.390,00 1.873.286.787,00 1.159.728.654,00 801.847.314,00 596.358.571,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.578.141.348,00 1.362.241.736,00 935.251.000,00 755.034.106,00 550.215.437,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 361.278.868,00 312.834.609,00 44.892.676,00 44.597.795,00 44.451.186,00
- Şerefiye 357.238.295,00 310.470.229,00 44.014.405,00 44.014.405,00 44.014.405,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.040.573,00 2.364.380,00 878.271,00 583.390,00 436.781,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.553.396.010,00 3.242.806.951,00 2.361.692.987,00 2.021.041.065,00 1.835.677.220,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 440.160.865,00 704.125.610,00 517.004.118,00 322.648.645,00 282.313.599,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.122.398,00 23.265.737,00 7.590.787,00 56.461.282,00 55.835.871,00
- Banka Kredileri 16.372.176,00 0,00 7.117.402,00 55.830.833,00 55.030.007,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 54.699.641,00 7.190.011,00 6.730.565,00 5.223.101,00 134.615,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 22.955.983,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 308.108.611,00 633.976.187,00 375.342.865,00 202.242.409,00 185.082.876,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23.000.122,00 27.046.058,00 99.335.246,00 71.139.177,00 59.552.688,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 285.108.489,00 606.930.129,00 276.007.619,00 131.103.232,00 125.530.188,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.154.132,00 13.381.412,00 12.241.202,00 7.336.293,00 9.164.145,00
Diğer Borçlar 0,00 2.424,00 59.151.600,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 59.151.600,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 2.424,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 11.938.960,00 12.909.095,00 14.661.437,00 12.553.202,00 12.684.039,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.646.770,00 9.213.578,00 11.595.299,00 16.856.854,00 13.492.084,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.332.292,00 3.161.746,00 3.752.214,00 3.163.257,00 4.328.709,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.314.478,00 6.051.832,00 7.843.085,00 13.693.597,00 9.163.375,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.490.353,00 4.187.166,00 29.690.363,00 21.975.504,00 5.919.969,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 483.600.887,00 164.758.217,00 107.479.907,00 81.005.156,00 80.077.048,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 296.511.489,00 2.913.782,00 4.587.462,00 6.213.719,00 1.127.418,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.687.568,00 0,00 838.531,00 947.894,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 20.134.505,00 16.298.139,00 15.913.056,00 12.577.387,00 12.243.907,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20.134.505,00 16.298.139,00 15.913.056,00 12.577.387,00 12.243.907,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 166.954.893,00 145.546.296,00 86.979.389,00 62.214.050,00 66.705.723,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 923.761.752,00 868.883.827,00 624.484.025,00 403.653.801,00 362.390.647,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.629.634.258,00 2.373.923.124,00 1.737.208.962,00 1.617.387.264,00 1.473.286.573,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.638.758.598,00 2.379.078.915,00 1.739.142.462,00 1.616.197.173,00 1.471.886.561,00
Ödenmiş Sermaye 386.500.000,00 386.500.000,00 386.500.000,00 386.500.000,00 386.500.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 962.302.622,00 785.723.317,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 790.339.767,00 686.871.962,00 461.240.174,00 461.240.174,00 461.240.174,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 601.892.366,00 520.115.577,00 497.807.821,00 508.568.315,00 344.633.590,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 601.892.366,00 520.115.577,00 497.807.821,00 508.568.315,00 344.633.590,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.822.848,00 -10.115.812,00 -7.345.537,00 -5.283.558,00 -4.046.714,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 86.327.384,00 75.025.783,00 21.345.890,00 21.345.890,00 12.859.785,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -86.090.967,00 22.622.911,00 63.398.205,00 62.713.771,00 171.199.876,00
Net Dönem Karı/Zararı -102.512.574,00 -97.780.635,00 308.850.372,00 175.829.023,00 95.453.136,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -9.124.340,00 -5.155.791,00 -1.933.500,00 1.190.091,00 1.400.012,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.553.396.010,00 3.242.806.951,00 2.361.692.987,00 2.021.041.065,00 1.835.677.220,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi