Geri Dön

SOKE | Soke Degirmencilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,46
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,05
BIST-100'deki Ağırlığı 4,44
F/K Oranı 16,09
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,47
Dibe Uzaklık 20,05
Piyasa Değeri (USD) 246.083.987,19
Piyasa Değeri (TL) 7.768.650.000,00
Özsermaye (TL) 1.739.142.462,00
Sermaye (TL) 386.500.000,00
Net Kar (TL) 482.941.305,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SOKE
Sektör Şirketin faaliyet konuları; tüketicilere yönelik paketli un, tahıl unu, glütensiz un, ekmek unu karışımları, ev dışı tüketim noktaları için profesyonel ürün, perakende firmaları ve endüstriyel müşteriler için özel markalı un ve puding üretimi ve satışı ile un üretim sürecinde meydana çıkan çeşitli tali ürünlerin gıda ve yem sektörüne satışı
Adres Sazlı Mahallesi Fabrika Sokak No:2 09269 Söke - Aydın
Telefon 0362 266 90 90
Faks -
Web www.soke.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 386.500.000,00 100,00
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 297.500.000,00 76,97
DİĞER 89.000.000,00 23,03
Toplam 773.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.628.400,00 60,00
Rudi's Organic and Gluten Free Brands Inc. 2.320.929,00 12,65
Tarih Açıklama Katsayı
25.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.825.105.727,00 1.911.106.073,00 921.744.567,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -2.448.912.969,00 -1.679.498.164,00 -791.479.329,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 376.192.758,00 231.607.909,00 130.265.238,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 376.192.758,00 231.607.909,00 130.265.238,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -35.905.831,00 -20.662.909,00 -10.536.733,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -134.729.915,00 -78.707.951,00 -43.211.011,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -519.355,00 -338.205,00 -186.695,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 67.600.938,00 45.793.510,00 19.442.903,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -48.815.760,00 -35.863.599,00 -14.622.566,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 223.822.835,00 141.828.755,00 81.151.136,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 108.335.118,00 14.810.803,00 1.578.995,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -576.557,00 -473.332,00 -473.332,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 331.483.489,00 156.121.340,00 82.262.298,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 79.838.790,00 61.168.150,00 34.143.406,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -58.232.874,00 -38.512.304,00 -15.705.200,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 353.089.405,00 178.777.186,00 100.700.504,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -47.580.935,00 -3.168.041,00 -5.247.368,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -49.917.498,00 -23.195.623,00 -2.732.233,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.336.563,00 20.027.582,00 -2.515.135,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 305.508.470,00 175.609.145,00 95.453.136,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 305.508.470,00 175.609.145,00 95.453.136,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -3.341.902,00 -219.878,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 308.850.372,00 175.829.023,00 95.453.136,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.201.964.333,00 1.219.193.751,00 1.239.318.649,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 401.004.487,00 332.665.821,00 585.599.227,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 2.849.155,00 57.120.985,00 41.865.619,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 370.385.093,00 430.135.441,00 357.211.150,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 100.700.424,00 220.772.057,00 40.734.346,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 269.684.669,00 209.363.384,00 316.476.804,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 54.137.910,00 50.610.033,00 46.154.282,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 54.137.910,00 50.610.033,00 46.154.282,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 304.827.754,00 279.567.764,00 156.115.200,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 14.931.561,00 34.245.074,00 22.087.333,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 1.714.234,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 53.828.373,00 34.848.633,00 28.571.604,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 1.201.964.333,00 1.219.193.751,00 1.239.318.649,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.159.728.654,00 801.847.314,00 596.358.571,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 935.251.000,00 755.034.106,00 550.215.437,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.892.676,00 44.597.795,00 44.451.186,00 0,00 0,00
- Şerefiye 44.014.405,00 44.014.405,00 44.014.405,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 878.271,00 583.390,00 436.781,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.361.692.987,00 2.021.041.065,00 1.835.677.220,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 517.004.118,00 322.648.645,00 282.313.599,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.590.787,00 56.461.282,00 55.835.871,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 7.117.402,00 55.830.833,00 55.030.007,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.730.565,00 5.223.101,00 134.615,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 375.342.865,00 202.242.409,00 185.082.876,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 99.335.246,00 71.139.177,00 59.552.688,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 276.007.619,00 131.103.232,00 125.530.188,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.241.202,00 7.336.293,00 9.164.145,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 59.151.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 59.151.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 14.661.437,00 12.553.202,00 12.684.039,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.595.299,00 16.856.854,00 13.492.084,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.752.214,00 3.163.257,00 4.328.709,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.843.085,00 13.693.597,00 9.163.375,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29.690.363,00 21.975.504,00 5.919.969,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 107.479.907,00 81.005.156,00 80.077.048,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.587.462,00 6.213.719,00 1.127.418,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 3.748.931,00 5.265.825,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 838.531,00 947.894,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 15.913.056,00 12.577.387,00 12.243.907,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.913.056,00 12.577.387,00 12.243.907,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 86.979.389,00 62.214.050,00 66.705.723,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 624.484.025,00 403.653.801,00 362.390.647,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.737.208.962,00 1.617.387.264,00 1.473.286.573,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.739.142.462,00 1.616.197.173,00 1.471.886.561,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 386.500.000,00 386.500.000,00 386.500.000,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 461.240.174,00 461.240.174,00 461.240.174,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 497.807.821,00 508.568.315,00 344.633.590,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 497.807.821,00 508.568.315,00 344.633.590,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.345.537,00 -5.283.558,00 -4.046.714,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.345.890,00 21.345.890,00 12.859.785,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 63.398.205,00 62.713.771,00 171.199.876,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 308.850.372,00 175.829.023,00 95.453.136,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -1.933.500,00 1.190.091,00 1.400.012,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.361.692.987,00 2.021.041.065,00 1.835.677.220,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi