Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta -0,26
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 10,92
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 7,56
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,09
Dibe Uzaklık 13,92
Piyasa Değeri (USD) 6.855.380,05
Piyasa Değeri (TL) 24.000.000,00
Özsermaye (TL) 22.072.591,00
Sermaye (TL) 6.000.000,00
Net Kar (TL) 3.174.135,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu SODSN
Sektör Göl Madenciliği
Adres 1476 Sokak No:2 Aksoy Residence Kat:13 D:42 Alsancak - İZMİR
Telefon 0232 4635933
Faks 0232 4634920
Web http://www.sodas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Adem Haluk KORA 355.901,00 5,93
Arkın Kora 772.001,00 12,87
Cihat Kora 428.952,00 7,15
Diğer 3.692.402,00 61,54
Ferit Kora 386.461,00 6,44
Mehmet Reha KORA 364.283,00 6,07
Toplam 6.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
31.03.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
15.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
08.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
08.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
15.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 22.371.596,00 0,00 0,00 0,00 18.840.168,00
Satışların Maliyeti (-) -17.283.688,00 0,00 0,00 0,00 -15.273.958,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.087.908,00 0,00 0,00 0,00 3.566.210,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 5.087.908,00 0,00 0,00 0,00 3.566.210,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.411.663,00 0,00 0,00 0,00 -2.213.328,00
Pazarlama Giderleri (-) -159.169,00 0,00 0,00 0,00 -142.845,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 815.036,00 0,00 0,00 0,00 50.799,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -74.482,00 0,00 0,00 0,00 -152.669,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.257.630,00 0,00 0,00 0,00 1.108.167,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 44.554,00 0,00 0,00 0,00 29.421,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.302.184,00 0,00 0,00 0,00 1.137.588,00
Finansman Gelirleri 1.094.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -418.890,00 0,00 0,00 0,00 -280.749,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.978.067,00 0,00 0,00 0,00 2.339.104,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -803.932,00 0,00 0,00 0,00 -480.767,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -887.904,00 0,00 0,00 0,00 -541.998,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 83.972,00 0,00 0,00 0,00 61.231,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.174.135,00 0,00 0,00 0,00 1.858.337,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.174.135,00 0,00 0,00 0,00 1.858.337,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 1.858.337,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 3.174.135,00 0,00 0,00 0,00 1.858.337,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -254.060,00 0,00 0,00 0,00 -162.236,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -317.575,00 0,00 0,00 0,00 -202.795,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 63.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 63.515,00 0,00 0,00 0,00 40.559,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -254.060,00 0,00 0,00 0,00 -162.236,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696.101,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.920.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482.265,00
Bilanço Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 16.009.071,00 0,00 0,00 0,00 14.215.511,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 9.048.057,00 0,00 0,00 0,00 9.912.727,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 4.635.525,00 0,00 0,00 0,00 2.393.669,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.456.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.179.525,00 0,00 0,00 0,00 2.393.669,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.154.925,00 0,00 0,00 0,00 1.754.496,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 167.986,00 0,00 0,00 0,00 154.468,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 145.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.578,00 0,00 0,00 0,00 151,00
ARA TOPLAM 16.009.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 11.686.125,00 0,00 0,00 0,00 10.865.923,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 9.557.858,00 0,00 0,00 0,00 8.977.247,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 9.557.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 701.023,00 0,00 0,00 0,00 583.095,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 701.023,00 0,00 0,00 0,00 583.095,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 36.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.150.273,00 0,00 0,00 0,00 1.002.786,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 27.695.196,00 0,00 0,00 0,00 25.081.434,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.842.124,00 0,00 0,00 0,00 1.780.158,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 211.631,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.370.085,00 0,00 0,00 0,00 905.501,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 143.569,00 0,00 0,00 0,00 173.546,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.226.516,00 0,00 0,00 0,00 731.955,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 43.174,00 0,00 0,00 0,00 39.086,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 43.174,00 0,00 0,00 0,00 39.086,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 973,00 0,00 0,00 0,00 25.673,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 342.662,00 0,00 0,00 0,00 87.568,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 743.990,00 0,00 0,00 0,00 450.182,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 743.990,00 0,00 0,00 0,00 450.182,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 322.742,00 0,00 0,00 0,00 60.517,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.780.481,00 0,00 0,00 0,00 2.432.090,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 16.466,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.780.481,00 0,00 0,00 0,00 2.415.624,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.780.481,00 0,00 0,00 0,00 2.415.624,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.622.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 22.072.591,00 0,00 0,00 0,00 20.869.186,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 22.072.591,00 0,00 0,00 0,00 20.869.186,00
Ödenmiş Sermaye 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.705.038,00 0,00 0,00 0,00 2.705.038,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -918.755,00 0,00 0,00 0,00 -664.695,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -918.755,00 0,00 0,00 0,00 -664.695,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -918.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.903.616,00 0,00 0,00 0,00 3.761.949,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.208.557,00 0,00 0,00 0,00 7.208.557,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.174.135,00 0,00 0,00 0,00 1.858.337,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 27.695.196,00 0,00 0,00 0,00 25.081.434,00