Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SODSN
Sektör Göl Madenciliği
Adres 1476 Sokak No:2 Aksoy Residence Kat:13 D:42 Alsancak - İZMİR
Telefon 0232 4635933
Faks 0232 4634920
Web http://www.sodas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Arkın Kora 772.001,00 12,87
Cihat Kora 443.952,00 7,40
Ferit Kora 386.461,00 6,44
Mehmet Reha KORA 450.083,00 7,50
Adem Haluk KORA 441.701,00 7,36
Diğer 3.505.802,00 58,43
Toplam 6.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
29.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
11.05.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
20.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
04.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
31.03.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
15.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
08.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
08.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
15.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 28.695.297,00 0,00 44.309.821,00 0,00 21.263.747,00
Satışların Maliyeti (-) -16.858.310,00 0,00 -30.433.933,00 0,00 -14.767.055,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 11.836.987,00 0,00 13.875.888,00 0,00 6.496.692,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 11.836.987,00 0,00 13.875.888,00 0,00 6.496.692,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.981.082,00 0,00 -3.745.810,00 0,00 -2.015.035,00
Pazarlama Giderleri (-) -129.708,00 0,00 -235.559,00 0,00 -118.492,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.453.107,00 0,00 8.203.464,00 0,00 2.817.557,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -957.508,00 0,00 -4.679.701,00 0,00 -825.329,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 13.221.796,00 0,00 13.418.282,00 0,00 6.355.393,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 333.227,00 0,00 544.434,00 0,00 202.014,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -37.751,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 13.555.023,00 0,00 13.924.965,00 0,00 6.557.407,00
Finansman Giderleri (-) -305.413,00 0,00 -567.148,00 0,00 -306.550,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 13.249.610,00 0,00 13.357.817,00 0,00 6.250.857,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.283.612,00 0,00 -3.218.037,00 0,00 -1.668.985,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.187.802,00 0,00 -3.382.994,00 0,00 -1.613.895,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -95.810,00 0,00 164.957,00 0,00 -55.090,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 9.965.998,00 0,00 10.139.780,00 0,00 4.581.872,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 9.965.998,00 0,00 10.139.780,00 0,00 4.581.872,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 9.965.998,00 0,00 10.139.780,00 0,00 4.581.872,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 42.969,00 0,00 -846.817,00 0,00 -327.763,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 42.969,00 0,00 -846.817,00 0,00 -327.763,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 42.969,00 0,00 -846.817,00 0,00 -327.763,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 10.008.967,00 0,00 9.292.963,00 0,00 4.254.109,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 31.225.468,00 0,00 37.078.471,00 0,00 32.483.587,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 22.385.727,00 0,00 29.920.882,00 0,00 24.896.706,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.292.548,00 0,00 1.735.674,00 0,00 1.699.995,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.292.548,00 0,00 1.735.674,00 0,00 1.699.995,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.928.954,00 0,00 4.959.805,00 0,00 5.334.609,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 525.965,00 0,00 452.764,00 0,00 424.662,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 339.913,00 0,00 334.219,00 0,00 126.596,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 92.274,00 0,00 9.346,00 0,00 127.615,00
ARA TOPLAM 31.225.468,00 0,00 37.078.471,00 0,00 32.483.587,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 14.332.726,00 0,00 13.414.850,00 0,00 12.839.305,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 10.931.212,00 0,00 10.055.543,00 0,00 9.673.618,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 593.379,00 0,00 637.079,00 0,00 731.026,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 593.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.946.011,00 0,00 2.052.563,00 0,00 1.702.752,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 45.558.194,00 0,00 50.493.321,00 0,00 45.322.892,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.719.572,00 0,00 12.755.773,00 0,00 14.029.826,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 91.623,00 0,00 308.901,00 0,00 310.815,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.392.608,00 0,00 2.070.097,00 0,00 2.223.915,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 258.805,00 0,00 583.561,00 0,00 254.164,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.133.803,00 0,00 1.486.536,00 0,00 1.969.751,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.043.466,00 0,00 866.296,00 0,00 1.012.474,00
Diğer Borçlar 303.756,00 0,00 7.473.337,00 0,00 7.492.879,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 303.756,00 0,00 7.473.337,00 0,00 7.492.879,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 19.457,00 0,00 14.204,00 0,00 499.231,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.559.374,00 0,00 338.934,00 0,00 581.532,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 48.832,00 0,00 0,00 0,00 1.431,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 48.832,00 0,00 0,00 0,00 1.431,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.260.456,00 0,00 1.684.004,00 0,00 1.907.549,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.398.327,00 0,00 6.500.895,00 0,00 5.095.267,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 41.237,00 0,00 8.171,00 0,00 79.202,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.357.090,00 0,00 6.492.724,00 0,00 5.016.065,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.357.090,00 0,00 5.964.392,00 0,00 5.016.065,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 528.332,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 13.117.899,00 0,00 19.256.668,00 0,00 19.125.093,00
Ö Z K A Y N A K L A R 32.440.295,00 0,00 31.236.653,00 0,00 26.197.799,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 32.440.295,00 0,00 31.236.653,00 0,00 26.197.799,00
Ödenmiş Sermaye 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.264.135,00 0,00 -2.307.104,00 0,00 -1.788.050,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.264.135,00 0,00 -2.307.104,00 0,00 -1.788.050,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.264.135,00 0,00 -2.307.104,00 0,00 -1.788.050,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.258.849,00 0,00 5.924.394,00 0,00 5.924.394,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.479.583,00 0,00 2.479.583,00 0,00 2.479.583,00
Net Dönem Karı/Zararı 9.965.998,00 0,00 10.139.780,00 0,00 4.581.872,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 45.558.194,00 0,00 50.493.321,00 0,00 45.322.892,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 94,00 0,00 94,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 8.171,00 0,00 79.202,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi