Geri Dön

SODSN | Sodas Sodyum Sanayii


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SODSN
Sektör Göl Madenciliği
Adres 1476 Sokak No. 2 Aksoy Residence Kat:13, Daire:42, Alsancak - İZMİR
Telefon 0232 4635933
Faks 0232 4634920
Web www.sodas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Adem Haluk KORA 1.104.252,50 7,36
ARKIN KORA 1.930.002,50 12,87
EMİNE HALE KOSİF 854.295,00 5,70
FERİT KORA 1.336.112,50 8,91
ÖZAY KORA 841.835,00 5,61
TOPLAM 15.000.000,00 100,00
TÜLAY KORA 812.632,50 5,42
DİĞER 8.120.870,00 54,13
Toplam 30.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
12.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
11.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
06.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
11.05.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
20.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
04.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
31.03.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
15.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
08.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
08.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
15.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 130.556.991,00 0,00 57.953.357,00 0,00 62.171.080,00
Satışların Maliyeti (-) -91.958.435,00 0,00 -39.205.635,00 0,00 -40.358.635,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 38.598.556,00 0,00 18.747.722,00 0,00 21.812.445,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 38.598.556,00 0,00 18.747.722,00 0,00 21.812.445,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.034.038,00 0,00 -2.858.311,00 0,00 -4.229.104,00
Pazarlama Giderleri (-) -411.471,00 0,00 -166.860,00 0,00 -275.710,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.897.628,00 0,00 5.460.193,00 0,00 15.966.811,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -597.543,00 0,00 -383.357,00 0,00 -2.628.081,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 38.453.132,00 0,00 20.799.387,00 0,00 30.646.361,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.745.530,00 0,00 1.356.119,00 0,00 684.265,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 42.198.662,00 0,00 22.155.506,00 0,00 31.330.626,00
Finansman Giderleri (-) -1.536.132,00 0,00 -737.602,00 0,00 -1.214.353,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 40.662.530,00 0,00 21.417.904,00 0,00 30.116.273,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -8.657.144,00 0,00 -4.503.824,00 0,00 -7.878.149,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -9.817.568,00 0,00 -5.095.337,00 0,00 -7.785.852,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.160.424,00 0,00 591.513,00 0,00 -92.297,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 32.005.386,00 0,00 16.914.080,00 0,00 22.238.124,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 32.005.386,00 0,00 16.914.080,00 0,00 22.238.124,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 32.005.386,00 0,00 16.914.080,00 0,00 22.238.124,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.958.269,00 0,00 -2.089.528,00 0,00 -40.054,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -6.197.836,00 0,00 -2.089.528,00 0,00 -40.054,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.239.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -4.958.269,00 0,00 -2.089.528,00 0,00 -40.054,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 27.047.117,00 0,00 14.824.552,00 0,00 22.198.070,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 69.642.651,00 0,00 51.596.723,00 0,00 48.585.459,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 40.399.008,00 0,00 21.763.570,00 0,00 37.578.766,00
Finansal Yatırımlar 9.619.304,00 0,00 8.334.500,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 9.619.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 6.594.360,00 0,00 8.699.081,00 0,00 5.220.645,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.594.360,00 0,00 8.699.081,00 0,00 5.220.645,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 11.225,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 11.225,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 12.198.468,00 0,00 10.254.118,00 0,00 5.491.873,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 698.467,00 0,00 1.088.695,00 0,00 289.866,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 158.850,00 0,00 438.080,00 0,00 197.900,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 133.044,00 0,00 1.445.534,00 0,00 4.309,00
ARA TOPLAM 69.642.651,00 0,00 51.596.723,00 0,00 48.585.459,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 19.835.933,00 0,00 17.596.428,00 0,00 16.153.448,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 13.611.704,00 0,00 12.883.751,00 0,00 12.409.936,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 257.132,00 0,00 590.799,00 0,00 593.379,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.370.271,00 0,00 3.084.175,00 0,00 1.970.280,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 89.478.584,00 0,00 69.193.151,00 0,00 64.738.907,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.109.242,00 0,00 17.027.908,00 0,00 12.041.587,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 235.465,00 0,00 96.280,00 0,00 177.215,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 11.243.029,00 0,00 8.745.491,00 0,00 4.639.414,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 139.096,00 0,00 31.396,00 0,00 647.679,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.103.933,00 0,00 8.714.095,00 0,00 3.991.735,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.782.736,00 0,00 1.413.514,00 0,00 1.327.524,00
Diğer Borçlar 453.026,00 0,00 453.639,00 0,00 298.710,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 453.639,00 0,00 298.710,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 453.026,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 210.214,00 0,00 223.166,00 0,00 89.871,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.559.701,00 0,00 2.741.187,00 0,00 3.539.738,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.625.071,00 0,00 3.354.631,00 0,00 1.969.115,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.484.569,00 0,00 11.503.035,00 0,00 8.067.922,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 639.358,00 0,00 32.551,00 0,00 16.024,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 15.845.211,00 0,00 11.470.484,00 0,00 8.051.898,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.765.143,00 0,00 9.252.370,00 0,00 6.853.391,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.080.068,00 0,00 2.218.114,00 0,00 1.198.507,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 36.593.811,00 0,00 28.530.943,00 0,00 20.109.509,00
Ö Z K A Y N A K L A R 52.884.773,00 0,00 40.662.208,00 0,00 44.629.398,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 52.884.773,00 0,00 40.662.208,00 0,00 44.629.398,00
Ödenmiş Sermaye 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.305.427,00 0,00 -4.436.686,00 0,00 -2.347.158,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.305.427,00 0,00 -4.436.686,00 0,00 -2.347.158,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.305.427,00 0,00 -4.436.686,00 0,00 -2.347.158,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.794.065,00 0,00 9.794.065,00 0,00 7.258.849,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.390.749,00 0,00 3.390.749,00 0,00 2.479.583,00
Net Dönem Karı/Zararı 32.005.386,00 0,00 16.914.080,00 0,00 22.238.124,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 89.478.584,00 0,00 69.193.151,00 0,00 64.738.907,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 32.551,00 0,00 16.024,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 268.826,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi