Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SNPAM
Sektör Pamuk ipliği, suni sentetik iplik, örgü kumaş
Adres Demirtaş Dumlupınarosb Mah.İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi/Bursa P.K. 499 16250
Telefon (0224) 261 04 40
Faks (0224) 261 04 56
Web http://www.sonmezpamuklu.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Celal SÖNMEZ 19.700.049,56 24,65
Ali Cem SÖNMEZ 9.761.860,50 12,21
Osman SÖNMEZ 10.158.508,50 12,71
Cemil SÖNMEZ 9.725.294,50 12,17
Diğer 3.133.328,00 3,91
SÖNMEZ FİLAMENTSENT İPLİK VE ELYAF 5.831.506,88 7,30
SÖNMEZ A S F İPLİK D OKUMA VE BOYA 16.665.518,56 20,85
SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş 4.955.183,50 6,20
Toplam 79.931.250,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Sontrade Dış Ticaret A.Ş. 1.350.000,00 15,00
SÖNMEZ A.S.F. SAN. A.Ş. 23.430.161,00 38,23
Sönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş. 67.500.000,00 15,00
SÖNMEZ FİLAMENT A.Ş. 4.163.660,53 7,43
Sönmez Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş 1.500.000,00 7,50
Tarih Açıklama Katsayı
27.12.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
04.04.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,51
27.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
15.12.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 20,00
17.10.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,04
02.06.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 65.199.826,00 35.046.129,00 72.546.102,00 46.416.762,00 29.910.971,00
Satışların Maliyeti (-) -41.469.906,00 -23.021.943,00 -48.179.533,00 -29.693.225,00 -18.614.225,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 23.729.920,00 12.024.186,00 24.366.569,00 16.723.537,00 11.296.746,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 23.729.920,00 12.024.186,00 24.366.569,00 16.723.537,00 11.296.746,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.956.229,00 -646.446,00 -3.653.950,00 -2.666.200,00 -1.735.874,00
Pazarlama Giderleri (-) -538.331,00 -278.761,00 -934.518,00 -685.927,00 -462.233,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.646.148,00 5.164.879,00 16.270.172,00 10.128.898,00 6.321.078,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.928.908,00 -8.102.416,00 -36.904.827,00 -29.995.188,00 -17.687.188,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 15.952.600,00 8.161.442,00 -856.554,00 -6.494.880,00 -2.267.471,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 161.577,00 218.698,00 2.029.984,00 836.722,00 634.488,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 9.037.638,00 3.818.680,00 5.265.259,00 2.730.825,00 123.163,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 25.151.815,00 12.198.820,00 6.438.689,00 -2.927.333,00 -1.509.820,00
Finansman gelirleri 2.986.908,00 2.052.799,00 4.071.054,00 3.107.295,00 2.114.199,00
Finansman Giderleri (-) -2.104.417,00 -1.487.724,00 -3.771.592,00 -2.048.360,00 -1.321.604,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 26.034.306,00 12.763.895,00 6.738.151,00 -1.868.398,00 -717.225,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -537.752,00 259.749,00 -72.798,00 584.146,00 -378.715,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -537.752,00 259.749,00 -72.798,00 584.146,00 -378.715,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 25.496.554,00 13.023.644,00 6.665.353,00 -1.284.252,00 -1.095.940,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 25.496.554,00 13.023.644,00 6.665.353,00 -1.284.252,00 -1.095.940,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 25.496.554,00 13.023.644,00 6.665.353,00 -1.284.252,00 -1.095.940,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 55.833.527,00 46.041.145,00 39.783.135,00 41.465.435,00 34.353.286,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.027.733,00 18.813.442,00 19.808.835,00 19.737.162,00 11.498.583,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 9.088.565,00 8.358.617,00 6.988.347,00 4.441.118,00 6.654.124,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.316,00 329.902,00 210.175,00 387.640,00 341.051,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.067.249,00 8.028.715,00 6.778.172,00 4.053.478,00 6.313.073,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 370.970,00 277.163,00 97.369,00 259.889,00 66.171,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 370.970,00 277.163,00 97.369,00 259.889,00 66.171,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 33.514.258,00 8.178.284,00 11.950.659,00 15.380.030,00 15.712.704,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.638.777,00 10.399.297,00 925.345,00 1.552.508,00 410.007,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.193.224,00 14.342,00 12.580,00 94.728,00 11.697,00
ARA TOPLAM 55.833.527,00 46.041.145,00 39.783.135,00 41.465.435,00 34.353.286,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 174.993.350,00 170.223.209,00 162.740.275,00 162.435.323,00 159.182.137,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 66.675.047,00 61.455.154,00 57.637.409,00 54.982.473,00 52.471.109,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.335.159,00 3.415.536,00 3.495.913,00 3.520.658,00 3.599.857,00
Maddi Duran Varlıklar 59.831.239,00 59.475.038,00 56.014.075,00 57.810.244,00 57.950.043,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 81.664,00 82.962,00 84.261,00 85.570,00 86.879,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 81.664,00 82.962,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 172.525,00 38.700,00 90.459,00 88.524,00 80.450,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 21.432.820,00 22.086.208,00 21.953.262,00 22.617.121,00 21.637.828,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 230.826.877,00 216.264.354,00 202.523.410,00 203.900.758,00 193.535.423,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.013.246,00 20.039.450,00 20.634.610,00 26.458.311,00 19.263.394,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.226.868,00 12.361.069,00 12.565.499,00 13.258.561,00 11.195.225,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.673.847,00 2.202.219,00 1.652.920,00 1.931.346,00 1.401.854,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 531.342,00 457.194,00 325.128,00 347.973,00 367.268,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.142.505,00 1.745.025,00 1.327.792,00 1.583.373,00 1.034.586,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 937.132,00 879.966,00 731.610,00 1.103.306,00 946.750,00
Diğer Borçlar 413.865,00 851.751,00 661.484,00 684.089,00 2.163.708,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.287.894,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 413.865,00 851.751,00 661.484,00 684.089,00 875.814,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.826.254,00 1.019.171,00 2.345.524,00 7.339.453,00 1.564.822,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.935.280,00 2.725.274,00 2.677.573,00 2.141.556,00 1.991.035,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 631.830,00 421.824,00 374.123,00 314.636,00 241.128,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.303.450,00 2.303.450,00 2.303.450,00 1.826.920,00 1.749.907,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37.053.602,00 37.378.642,00 36.573.396,00 40.199.615,00 36.686.328,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 33.641.773,00 34.886.216,00 33.867.017,00 37.622.023,00 34.215.323,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.411.829,00 2.492.426,00 2.706.379,00 2.565.623,00 2.459.036,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.411.829,00 2.492.426,00 2.706.379,00 2.565.623,00 2.459.036,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 60.066.848,00 57.418.092,00 57.208.006,00 66.657.926,00 55.949.722,00
Ö Z K A Y N A K L A R 170.760.029,00 158.846.262,00 145.315.404,00 137.242.832,00 137.585.701,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 170.760.029,00 158.846.262,00 145.315.404,00 137.242.832,00 137.585.701,00
Ödenmiş Sermaye 79.931.250,00 79.931.250,00 79.931.250,00 79.931.250,00 79.931.250,00
Sermaye Düzeltme Farkları 21.966.586,00 21.966.586,00 21.966.586,00 21.966.586,00 21.966.586,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.496.939,00 11.056.082,00 10.548.868,00 10.425.901,00 10.580.458,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -760.920,00 -201.777,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -760.920,00 -201.777,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.042.307,00 6.945.321,00 3.205.774,00 3.205.774,00 3.205.774,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25.826.393,00 25.923.379,00 22.997.573,00 22.997.573,00 22.997.573,00
Net Dönem Karı/Zararı 25.496.554,00 13.023.644,00 6.665.353,00 -1.284.252,00 -1.095.940,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 230.826.877,00 216.264.354,00 202.523.410,00 203.900.758,00 193.535.423,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi