Geri Dön

SNPAM | Sonmez Pamuklu


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,59
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 3,94
BIST-100'deki Ağırlığı 4,74
F/K Oranı 16,33
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,73
Dibe Uzaklık 5,05
Piyasa Değeri (USD) 77.155.392,61
Piyasa Değeri (TL) 1.540.500.000,00
Özsermaye (TL) 413.293.209,00
Sermaye (TL) 130.000.000,00
Net Kar (TL) 94.308.892,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SNPAM
Sektör Pamuk ipliği, suni sentetik iplik, örgü kumaş
Adres Demirtaş Dumlupınarosb Mah.İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi/Bursa P.K. 499 16250
Telefon (0224) 261 04 40
Faks (0224) 261 04 56
Web www.sonmezpamuklu.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALİ CEM SÖNMEZ 16.729.907,83 12,87
Celal SÖNMEZ 32.001.915,75 24,62
CEMİL SÖNMEZ 16.670.436,98 12,82
Osman SÖNMEZ 17.375.015,19 13,37
SÖNMEZ A S F İPLİK D OKUMA VE BOYA 27.104.759,39 20,85
SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş 8.059.098,55 6,20
SÖNMEZ FİLAMENTSENT İPLİK VE ELYAF 6.924.624,77 5,33
TOPLAM 130.000.000,00 100,00
DİĞER 5.134.241,54 3,94
Toplam 260.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Sönmez ASF İplik, Dokuma ve Boya Sanayii A.Ş. 23.430.161,08 38,23
Sönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş. 103.967.160,00 15,00
SÖNMEZ FİLAMENT A.Ş. 4.507.904,14 6,09
Sönmez Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş. 1.500.000,00 6,28
Tarih Açıklama Katsayı
09.11.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,63
27.12.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
04.04.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,51
27.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
15.12.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 20,00
17.10.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,04
02.06.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 101.628.038,00 341.584.562,00 237.617.000,00 156.377.720,00 68.360.679,00
Satışların Maliyeti (-) -76.931.153,00 -254.798.042,00 -150.531.124,00 -95.780.127,00 -43.188.259,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 24.696.885,00 86.786.520,00 87.085.876,00 60.597.593,00 25.172.420,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 24.696.885,00 86.786.520,00 87.085.876,00 60.597.593,00 25.172.420,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.052.668,00 -12.239.297,00 -10.050.964,00 -5.524.388,00 -4.603.987,00
Pazarlama Giderleri (-) -692.599,00 -1.775.985,00 -1.314.414,00 -779.209,00 -384.838,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.670.943,00 43.114.561,00 30.259.310,00 22.497.600,00 11.839.836,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.672.627,00 -36.050.112,00 -25.764.445,00 -10.862.651,00 -4.291.181,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 17.949.934,00 79.835.687,00 80.215.363,00 65.928.945,00 27.732.250,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 3.097.283,00 919.006,00 583.514,00 583.514,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -4.081.582,00 17.197.233,00 18.464.286,00 19.901.809,00 9.058.895,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 13.932.278,00 100.050.181,00 99.528.499,00 86.402.991,00 37.339.651,00
Finansman gelirleri 2.350.373,00 23.749.634,00 17.402.879,00 5.985.013,00 3.448.852,00
Finansman Giderleri (-) -3.840.209,00 -17.265.602,00 -11.076.386,00 -9.715.232,00 -5.187.689,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 12.442.442,00 106.534.213,00 105.854.992,00 82.672.772,00 35.600.814,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.818.333,00 -732.205,00 -138.849,00 -14.417.552,00 -14.483.589,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.326.061,00 -13.471.587,00 -13.135.248,00 -12.292.621,00 -5.761.746,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -492.272,00 12.739.382,00 12.996.399,00 -2.124.931,00 -8.721.843,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 9.624.109,00 105.802.008,00 105.716.143,00 68.255.220,00 21.117.225,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 9.624.109,00 105.802.008,00 105.716.143,00 68.255.220,00 21.117.225,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 9.624.109,00 105.802.008,00 105.716.143,00 68.255.220,00 21.117.225,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,07 0,81 0,81 0,53 0,16
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 169.667.880,00 209.181.978,00 166.678.974,00 141.674.306,00 112.135.962,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 22.651.171,00 60.211.460,00 48.980.893,00 27.018.458,00 32.120.674,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 52.690.363,00 28.434.440,00 41.066.347,00 31.367.572,00 23.639.408,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 42.470,00 136.667,00 718.711,00 86.900,00 297.794,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 52.647.893,00 28.297.773,00 40.347.636,00 31.280.672,00 23.341.614,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.007.969,00 13.547.744,00 952.361,00 1.011.871,00 609.628,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.551.867,00 12.817.029,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 456.102,00 730.715,00 0,00 0,00 609.628,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 54.935.310,00 39.387.436,00 73.776.508,00 79.505.360,00 45.125.786,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 30.774.659,00 67.599.681,00 1.754.937,00 1.829.487,00 10.490.773,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.608.408,00 1.217,00 147.928,00 941.558,00 149.693,00
ARA TOPLAM 169.667.880,00 209.181.978,00 166.678.974,00 141.674.306,00 112.135.962,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 355.342.192,00 309.781.513,00 251.770.955,00 227.454.209,00 208.242.635,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 150.077.078,00 154.164.043,00 96.206.524,00 98.733.681,00 87.890.767,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.727.935,00 2.807.500,00 2.887.789,00 2.968.079,00 3.094.290,00
Maddi Duran Varlıklar 61.312.552,00 56.746.130,00 57.314.369,00 56.495.521,00 54.939.701,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 71.857,00 73.549,00 75.240,00 76.931,00 78.623,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 78.623,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 34.822.074,00 35.390.930,00 34.262.837,00 19.141.507,00 12.544.595,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 525.010.072,00 518.963.491,00 418.449.929,00 369.128.515,00 320.378.597,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.453.183,00 54.247.291,00 40.655.874,00 37.894.183,00 34.305.873,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 33.201.228,00 31.748.358,00 16.896.691,00 16.032.828,00 14.894.965,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.619.777,00 8.840.083,00 5.185.553,00 4.582.791,00 5.833.924,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.063.330,00 554.440,00 439.704,00 1.035.543,00 289.354,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.556.447,00 8.285.643,00 4.745.849,00 3.547.248,00 5.544.570,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.377.583,00 3.197.038,00 3.910.498,00 1.540.061,00 1.126.617,00
Diğer Borçlar 533.079,00 522.491,00 844.279,00 918.545,00 582.468,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 582.468,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 2.598.864,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.276.923,00 2.634.878,00 3.050.880,00 8.901.238,00 5.682.569,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.551.384,00 1.541.230,00 2.401.391,00 2.352.276,00 2.881.111,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 937.068,00 613.914,00 599.425,00 550.310,00 577.661,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.614.316,00 927.316,00 1.801.966,00 1.801.966,00 2.303.450,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.893.209,00 5.763.213,00 5.767.718,00 3.566.444,00 3.304.219,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.263.680,00 61.348.051,00 28.195.903,00 28.991.675,00 30.968.062,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 41.474.090,00 49.244.176,00 20.509.396,00 23.740.066,00 26.067.242,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.789.590,00 12.103.875,00 7.686.507,00 5.251.609,00 4.900.820,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900.820,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 111.716.863,00 115.595.342,00 68.851.777,00 66.885.858,00 65.273.935,00
Ö Z K A Y N A K L A R 413.293.209,00 403.368.149,00 349.598.152,00 302.242.657,00 255.104.662,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 413.293.209,00 403.368.149,00 349.598.152,00 302.242.657,00 255.104.662,00
Ödenmiş Sermaye 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.791.336,00 3.743.687,00 10.725.453,00 10.725.453,00 10.725.453,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 88.626.437,00 88.626.437,00 88.626.437,00 28.972.665,00 14.401.116,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 178.251.327,00 75.196.017,00 14.530.119,00 64.289.319,00 78.860.868,00
Net Dönem Karı/Zararı 9.624.109,00 105.802.008,00 105.716.143,00 68.255.220,00 21.117.225,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 525.010.072,00 518.963.491,00 418.449.929,00 369.128.515,00 320.378.597,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 62.458,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi