Geri Dön

SNKRN | Senkron Guvenlik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,21
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 89,17
BIST-100'deki Ağırlığı 0,22
F/K Oranı 124,42
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,45
Dibe Uzaklık 89,18
Piyasa Değeri (USD) 8.089.750,19
Piyasa Değeri (TL) 189.165.864,60
Özsermaye (TL) 54.774.834,00
Sermaye (TL) 7.849.206,00
Net Kar (TL) 1.520.334,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SNKRN
Sektör Elektronik güvenlik sistemlerinin satış öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmetleriyle entegre çözümler sunmak
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. A Blok N 201 / 40 Şişli / İstanbul
Telefon (0542)254 04 87
Faks (0850) 522 34 03
Web www.senkronguvenlik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BÜLENT ÇOBANOĞLU 849.206,00 10,82
TOPLAM 7.849.206,00 100,00
DİĞER 7.000.000,00 89,18
Toplam 15.698.412,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.023.934,00 27.276.860,00 24.994.230,00 23.465.893,00 21.296.248,00
Satışların Maliyeti (-) -3.018.975,00 -20.989.443,00 -19.073.614,00 -17.110.581,00 -16.690.873,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.959,00 6.287.417,00 5.920.616,00 6.355.312,00 4.605.375,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.959,00 6.287.417,00 5.920.616,00 6.355.312,00 4.605.375,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -894.466,00 -1.921.749,00 -1.420.080,00 -875.204,00 -525.888,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 -17.261,00 -17.261,00 -13.568,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 -22.941,00 -22.941,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 274.155,00 7.045.389,00 6.854.657,00 7.749.886,00 3.494.467,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -27.784,00 -5.098.495,00 -5.006.135,00 -7.154.331,00 -1.652.933,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -643.136,00 6.272.360,00 6.308.856,00 6.062.095,00 5.921.021,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 2.427.494,00 2.401.331,00 2.375.169,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -643.136,00 8.699.854,00 8.710.187,00 8.437.264,00 5.921.021,00
Finansman Giderleri (-) -185.016,00 -866.320,00 -712.469,00 -244.930,00 -148.802,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -828.152,00 7.833.534,00 7.997.718,00 8.192.334,00 5.772.219,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 291.339,00 -1.324.808,00 -2.339.847,00 -564.597,00 -1.320.640,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 291.339,00 -1.324.808,00 -2.339.847,00 -564.597,00 -1.320.640,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -536.813,00 6.508.726,00 5.657.871,00 7.627.737,00 4.451.579,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -536.813,00 6.508.726,00 5.657.871,00 7.627.737,00 4.451.579,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -536.813,00 6.508.726,00 5.657.871,00 7.627.737,00 4.451.579,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,07 0,83 0,72 0,97 0,57
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 52.988,00 -100.134,00 -50.067,00 -26.787,00 -37.857,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 52.988,00 -100.134,00 -50.067,00 -26.787,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 -37.857,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 52.988,00 -100.134,00 -50.067,00 -26.787,00 -37.857,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -483.825,00 6.408.592,00 5.607.804,00 7.600.950,00 4.413.722,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 -37.857,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 90.707.614,00 88.040.480,00 92.521.632,00 91.890.704,00 99.503.245,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 178.671,00 171.189,00 172.184,00 148.041,00 262.666,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 53.936.528,00 51.793.958,00 56.225.550,00 44.709.745,00 62.386.397,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 49.177.093,00 30.682.498,00 51.510.309,00 39.923.357,00 57.590.680,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.759.435,00 21.111.460,00 4.715.241,00 4.786.388,00 4.795.717,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.356.620,00 123.127,00 96.963,00 1.292.464,00 150.241,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.208.320,00 26.163,00 0,00 1.195.500,00 140.544,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 148.300,00 96.964,00 96.963,00 96.964,00 9.697,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 17.323.506,00 17.643.748,00 17.441.950,00 18.331.000,00 18.497.766,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 16.914.032,00 17.836.084,00 18.097.746,00 26.893.134,00 17.592.268,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.627.949,00 53.893,00 49.384,00 21.033.459,00 11.106.071,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 998.257,00 472.374,00 487.239,00 516.320,00 613.907,00
ARA TOPLAM 90.707.614,00 88.040.480,00 92.521.632,00 91.890.704,00 99.503.245,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 8.253.708,00 7.332.369,00 5.398.184,00 14.737.804,00 4.644.214,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 585.313,00 635.146,00 4.282.698,00 3.889.690,00 2.598.320,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.614.561,00 4.275.946,00 184.508,00 189.985,00 206.718,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 162.235,00 184.508,00 184.508,00 189.985,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 475.260,00 475.260,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.511.354,00 1.076.634,00 61.595,00 1.829.423,00 1.077.359,00
Diğer Duran Varlıklar 1.067.220,00 869.383,00 869.383,00 869.383,00 761.817,00
TOPLAM VARLIKLAR 98.961.322,00 95.372.849,00 97.919.816,00 106.628.508,00 104.147.459,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.830.151,00 31.082.616,00 42.690.905,00 49.276.102,00 48.940.821,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 206.370,00 598.000,00 960.113,00 530.254,00 509.693,00
- Banka Kredileri 206.370,00 598.000,00 960.113,00 530.254,00 509.693,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.173.270,00 1.539.317,00 1.618.593,00 1.097.511,00 1.044.632,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 6.191.448,00 5.340.773,00 5.330.032,00 6.547.756,00 11.333.438,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 461.643,00 328.186,00 351.110,00 292.653,00 329.449,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.729.805,00 5.012.587,00 4.978.922,00 6.255.103,00 11.003.989,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.318.090,00 625.297,00 2.326.422,00 2.008.058,00 2.335.610,00
Diğer Borçlar 1.750.577,00 208.627,00 9.674.192,00 11.103.782,00 11.540.686,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.724.784,00 27.721,00 2.964.283,00 4.165.820,00 4.380.217,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 25.793,00 180.906,00 6.709.909,00 6.937.962,00 7.160.469,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 22.985.225,00 22.063.655,00 22.091.655,00 27.298.843,00 21.479.686,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 709.622,00 689.898,00 689.898,00 689.898,00 689.898,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 709.622,00 689.898,00 689.898,00 689.898,00 689.898,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 495.549,00 17.049,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.356.337,00 9.995.397,00 2.691.998,00 1.351.546,00 2.112.100,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.302.944,00 1.995.222,00 2.393.355,00 1.173.450,00 1.837.946,00
Banka Kredileri 1.302.944,00 1.995.222,00 2.393.355,00 1.173.450,00 1.837.946,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 351.861,00 298.643,00 298.643,00 178.096,00 274.154,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 351.861,00 298.643,00 298.643,00 178.096,00 274.154,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 44.186.488,00 41.078.013,00 45.382.903,00 50.627.648,00 51.052.921,00
Ö Z K A Y N A K L A R 54.774.834,00 54.294.836,00 52.536.913,00 56.000.860,00 53.094.538,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 54.774.834,00 54.294.836,00 52.536.913,00 56.000.860,00 53.094.538,00
Ödenmiş Sermaye 7.849.206,00 7.849.206,00 7.849.206,00 7.849.206,00 7.849.206,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.198.232,00 1.198.232,00 1.198.232,00 1.198.232,00 1.198.232,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.454.281,00 9.454.281,00 9.454.281,00 9.454.281,00 9.454.281,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -898,00 -42.229,00 -42.229,00 -18.949,00 -30.019,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -898,00 -42.229,00 -42.229,00 -18.949,00 -30.019,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -898,00 -42.229,00 -42.229,00 -18.949,00 -30.019,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.276.178,00 2.119.342,00 3.382.484,00 3.400.484,00 3.400.484,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 33.271.506,00 25.944.136,00 25.037.068,00 26.489.869,00 26.770.775,00
Net Dönem Karı/Zararı -536.813,00 6.508.726,00 5.657.871,00 7.627.737,00 4.451.579,00
Diğer Yedekler 1.263.142,00 1.263.142,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 98.961.322,00 95.372.849,00 97.919.816,00 106.628.508,00 104.147.459,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi