Geri Dön

SNKRN | Senkron Guvenlik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SNKRN
Sektör Elektronik güvenlik sistemlerinin satış öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmetleriyle entegre çözümler sunmak
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. A Blok N 201 / 40 Şişli / İstanbul
Telefon (0212) 942 63 96
Faks (0850) 522 34 03
Web www.senkronguvenlik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BÜLENT ÇOBANOĞLU 849.206,00 10,82
TOPLAM 7.849.206,00 100,00
DİĞER 7.000.000,00 89,18
Toplam 15.698.412,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.259.431,00 5.212.216,00 3.023.934,00 27.276.860,00 24.994.230,00
Satışların Maliyeti (-) -4.218.646,00 -4.171.971,00 -3.018.975,00 -20.989.443,00 -19.073.614,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.040.785,00 1.040.245,00 4.959,00 6.287.417,00 5.920.616,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.040.785,00 1.040.245,00 4.959,00 6.287.417,00 5.920.616,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.229.142,00 -2.234.165,00 -894.466,00 -1.921.749,00 -1.420.080,00
Pazarlama Giderleri (-) -39.500,00 -39.500,00 0,00 -17.261,00 -17.261,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 -22.941,00 -22.941,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.354.781,00 1.265.237,00 274.155,00 7.045.389,00 6.854.657,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -989.931,00 -584.430,00 -27.784,00 -5.098.495,00 -5.006.135,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.863.007,00 -552.613,00 -643.136,00 6.272.360,00 6.308.856,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 2.427.494,00 2.401.331,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.863.007,00 -552.613,00 -643.136,00 8.699.854,00 8.710.187,00
Finansman Giderleri (-) -387.794,00 -387.794,00 -185.016,00 -866.320,00 -712.469,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -2.250.801,00 -940.407,00 -828.152,00 7.833.534,00 7.997.718,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -965.619,00 -1.036.715,00 291.339,00 -1.324.808,00 -2.339.847,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -965.619,00 -1.036.715,00 291.339,00 -1.324.808,00 -2.339.847,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -3.216.420,00 -1.977.122,00 -536.813,00 6.508.726,00 5.657.871,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -3.216.420,00 -1.977.122,00 -536.813,00 6.508.726,00 5.657.871,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -3.216.420,00 -1.977.122,00 -536.813,00 6.508.726,00 5.657.871,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -0,25 -0,07 0,83 0,72
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 514.018,00 514.018,00 52.988,00 -100.134,00 -50.067,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 52.988,00 -100.134,00 -50.067,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 514.018,00 514.018,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 514.018,00 514.018,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 514.018,00 514.018,00 52.988,00 -100.134,00 -50.067,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -2.702.402,00 -1.463.104,00 -483.825,00 6.408.592,00 5.607.804,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 91.602.854,00 91.967.486,00 90.707.614,00 88.040.480,00 92.521.632,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 211.092,00 205.742,00 178.671,00 171.189,00 172.184,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 53.777.299,00 53.982.683,00 53.936.528,00 51.793.958,00 56.225.550,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.253.623,00 21.253.623,00 49.177.093,00 30.682.498,00 51.510.309,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 32.523.676,00 32.729.060,00 4.759.435,00 21.111.460,00 4.715.241,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.058.136,00 1.329.292,00 1.356.620,00 123.127,00 96.963,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 909.837,00 1.180.993,00 1.208.320,00 26.163,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 148.299,00 148.299,00 148.300,00 96.964,00 96.963,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 16.264.529,00 16.214.234,00 17.323.506,00 17.643.748,00 17.441.950,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 19.712.549,00 19.710.943,00 16.914.032,00 17.836.084,00 18.097.746,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.316.466,00 12.286.466,00 9.627.949,00 53.893,00 49.384,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 579.249,00 524.592,00 998.257,00 472.374,00 487.239,00
ARA TOPLAM 91.602.854,00 91.967.486,00 90.707.614,00 88.040.480,00 92.521.632,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 7.394.850,00 6.962.078,00 8.253.708,00 7.332.369,00 5.398.184,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 535.259,00 560.415,00 585.313,00 635.146,00 4.282.698,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.244.546,00 4.857.714,00 4.614.561,00 4.275.946,00 184.508,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 139.974,00 151.165,00 162.235,00 184.508,00 184.508,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 489.475,00 489.475,00 475.260,00 475.260,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 121.073,00 49.977,00 1.511.354,00 1.076.634,00 61.595,00
Diğer Duran Varlıklar 1.004.497,00 1.004.497,00 1.067.220,00 869.383,00 869.383,00
TOPLAM VARLIKLAR 98.997.704,00 98.929.564,00 98.961.322,00 95.372.849,00 97.919.816,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37.041.040,00 35.733.603,00 34.830.151,00 31.082.616,00 42.690.905,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 120.067,00 120.067,00 206.370,00 598.000,00 960.113,00
- Banka Kredileri 120.067,00 120.067,00 206.370,00 598.000,00 960.113,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.008.645,00 1.008.645,00 1.173.270,00 1.539.317,00 1.618.593,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 6.910.283,00 6.885.999,00 6.191.448,00 5.340.773,00 5.330.032,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 950.387,00 950.387,00 461.643,00 328.186,00 351.110,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.959.896,00 5.935.612,00 5.729.805,00 5.012.587,00 4.978.922,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.595.987,00 1.944.442,00 1.318.090,00 625.297,00 2.326.422,00
Diğer Borçlar 53.514,00 53.514,00 1.750.577,00 208.627,00 9.674.192,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 27.721,00 27.721,00 1.724.784,00 27.721,00 2.964.283,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 25.793,00 25.793,00 25.793,00 180.906,00 6.709.909,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 25.660.372,00 25.010.858,00 22.985.225,00 22.063.655,00 22.091.655,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 689.898,00 710.078,00 709.622,00 689.898,00 689.898,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 689.898,00 710.078,00 709.622,00 689.898,00 689.898,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.274,00 0,00 495.549,00 17.049,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.701.532,00 7.701.532,00 9.356.337,00 9.995.397,00 2.691.998,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 1.302.944,00 1.995.222,00 2.393.355,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 351.861,00 298.643,00 298.643,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 351.861,00 298.643,00 298.643,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 44.742.572,00 43.435.135,00 44.186.488,00 41.078.013,00 45.382.903,00
Ö Z K A Y N A K L A R 54.255.132,00 55.494.429,00 54.774.834,00 54.294.836,00 52.536.913,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 54.255.132,00 55.494.429,00 54.774.834,00 54.294.836,00 52.536.913,00
Ödenmiş Sermaye 7.849.206,00 7.849.206,00 7.849.206,00 7.849.206,00 7.849.206,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.198.232,00 1.198.232,00 1.198.232,00 1.198.232,00 1.198.232,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.454.281,00 9.454.281,00 9.454.281,00 9.454.281,00 9.454.281,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 471.789,00 471.789,00 -898,00 -42.229,00 -42.229,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 471.789,00 471.789,00 -898,00 -42.229,00 -42.229,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 471.789,00 471.789,00 -898,00 -42.229,00 -42.229,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.119.342,00 2.119.342,00 2.276.178,00 2.119.342,00 3.382.484,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 35.115.559,00 35.115.559,00 33.271.506,00 25.944.136,00 25.037.068,00
Net Dönem Karı/Zararı -3.216.419,00 -1.977.122,00 -536.813,00 6.508.726,00 5.657.871,00
Diğer Yedekler 1.263.142,00 1.263.142,00 1.263.142,00 1.263.142,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 98.997.704,00 98.929.564,00 98.961.322,00 95.372.849,00 97.919.816,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 1.302.944,00 1.995.222,00 2.393.355,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi