Geri Dön

SNKRN | Senkron Guvenlik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,54
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 89,17
BIST-100'deki Ağırlığı 7,51
F/K Oranı -11,14
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,88
Dibe Uzaklık 89,18
Piyasa Değeri (USD) 11.236.238,65
Piyasa Değeri (TL) 368.912.682,00
Özsermaye (TL) 75.521.555,00
Sermaye (TL) 7.849.206,00
Net Kar (TL) -33.107.415,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SNKRN
Sektör Elektronik güvenlik sistemlerinin satış öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmetleriyle entegre çözümler sunmak
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. A Blok N 201 / 40 Şişli / İstanbul
Telefon (0212) 942 63 96
Faks (0850) 522 34 03
Web www.senkronguvenlik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BÜLENT ÇOBANOĞLU 849.206,00 10,82
TOPLAM 7.849.206,00 100,00
DİĞER 7.000.000,00 89,18
Toplam 15.698.412,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 10.327.556,00 25.445.441,00 5.259.431,00 5.212.216,00 3.023.934,00
Satışların Maliyeti (-) -143.448,00 -9.921.365,00 -4.218.646,00 -4.171.971,00 -3.018.975,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 10.184.108,00 15.524.076,00 1.040.785,00 1.040.245,00 4.959,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 10.184.108,00 15.524.076,00 1.040.785,00 1.040.245,00 4.959,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.619.015,00 -4.635.022,00 -3.229.142,00 -2.234.165,00 -894.466,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 -39.500,00 -39.500,00 -39.500,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -339.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 46.348,00 2.162.278,00 1.354.781,00 1.265.237,00 274.155,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -64,00 -4.845.639,00 -989.931,00 -584.430,00 -27.784,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 7.271.635,00 -54.816.246,00 -1.863.007,00 -552.613,00 -643.136,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 7.271.635,00 -54.816.246,00 -1.863.007,00 -552.613,00 -643.136,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 -751.060,00 -387.794,00 -387.794,00 -185.016,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 17.135.095,00 -55.567.306,00 -2.250.801,00 -940.407,00 -828.152,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.265.532,00 8.053.516,00 -965.619,00 -1.036.715,00 291.339,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.265.532,00 8.053.516,00 -965.619,00 -1.036.715,00 291.339,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 13.869.563,00 -47.513.790,00 -3.216.420,00 -1.977.122,00 -536.813,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 13.869.563,00 -47.513.790,00 -3.216.420,00 -1.977.122,00 -536.813,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 -3.555.828,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 13.869.563,00 -43.957.962,00 -3.216.420,00 -1.977.122,00 -536.813,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -5,60 0,00 -0,25 -0,07
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 15.737,00 -395.224,00 514.018,00 514.018,00 52.988,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 20.983,00 -395.224,00 0,00 0,00 52.988,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -5.246,00 0,00 514.018,00 514.018,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 15.737,00 -395.224,00 514.018,00 514.018,00 52.988,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 13.885.300,00 -47.909.014,00 -2.702.402,00 -1.463.104,00 -483.825,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 514.018,00 514.018,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 87.895.631,00 165.592.424,00 91.602.854,00 91.967.486,00 90.707.614,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 212.589,00 212.935,00 211.092,00 205.742,00 178.671,00
Finansal Yatırımlar 102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 76.117.175,00 34.180.307,00 53.777.299,00 53.982.683,00 53.936.528,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.452.231,00 20.997.137,00 21.253.623,00 21.253.623,00 49.177.093,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 54.664.944,00 13.183.170,00 32.523.676,00 32.729.060,00 4.759.435,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 32.656.088,00 1.058.136,00 1.329.292,00 1.356.620,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 32.465.959,00 909.837,00 1.180.993,00 1.208.320,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 190.129,00 148.299,00 148.299,00 148.300,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 9.635.629,00 20.301.669,00 16.264.529,00 16.214.234,00 17.323.506,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.591.341,00 77.099.706,00 19.712.549,00 19.710.943,00 16.914.032,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 236.897,00 1.141.719,00 579.249,00 524.592,00 998.257,00
ARA TOPLAM 87.895.631,00 165.592.424,00 91.602.854,00 91.967.486,00 90.707.614,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 12.861.599,00 23.300.558,00 7.394.850,00 6.962.078,00 8.253.708,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.876.082,00 2.823.425,00 535.259,00 560.415,00 585.313,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.496.042,00 5.977.721,00 5.244.546,00 4.857.714,00 4.614.561,00
- Şerefiye 0,00 124.577,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 525.144,00 0,00 139.974,00 151.165,00 162.235,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 489.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 11.236.420,00 121.073,00 49.977,00 1.511.354,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 1.004.497,00 1.004.497,00 1.067.220,00
TOPLAM VARLIKLAR 100.757.230,00 188.892.982,00 98.997.704,00 98.929.564,00 98.961.322,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.900.617,00 124.967.376,00 37.041.040,00 35.733.603,00 34.830.151,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.011.260,00 1.512.610,00 120.067,00 120.067,00 206.370,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 275.907,00 275.907,00 1.008.645,00 1.008.645,00 1.173.270,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.496.985,00 6.320.733,00 6.910.283,00 6.885.999,00 6.191.448,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 65.886,00 950.387,00 950.387,00 461.643,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.496.985,00 6.254.847,00 5.959.896,00 5.935.612,00 5.729.805,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.374.322,00 3.854.459,00 2.595.987,00 1.944.442,00 1.318.090,00
Diğer Borçlar 13.549.072,00 11.487.583,00 53.514,00 53.514,00 1.750.577,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.847.540,00 3.689.987,00 27.721,00 27.721,00 1.724.784,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.701.532,00 7.797.596,00 25.793,00 25.793,00 25.793,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 100.466.291,00 25.660.372,00 25.010.858,00 22.985.225,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 503.173,00 553.130,00 689.898,00 710.078,00 709.622,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 503.173,00 553.130,00 689.898,00 710.078,00 709.622,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 689.898,00 496.663,00 2.274,00 0,00 495.549,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.335.058,00 3.046.537,00 7.701.532,00 7.701.532,00 9.356.337,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 318.368,00 318.368,00 0,00 0,00 1.302.944,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 428.820,00 315.903,00 0,00 0,00 351.861,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 428.820,00 315.903,00 0,00 0,00 351.861,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.587.870,00 2.412.266,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 25.235.675,00 128.013.913,00 44.742.572,00 43.435.135,00 44.186.488,00
Ö Z K A Y N A K L A R 75.521.555,00 60.879.069,00 54.255.132,00 55.494.429,00 54.774.834,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 75.521.555,00 60.879.069,00 54.255.132,00 55.494.429,00 54.774.834,00
Ödenmiş Sermaye 7.849.206,00 7.849.206,00 7.849.206,00 7.849.206,00 7.849.206,00
Sermaye Düzeltme Farkları 121.144.828,00 104.616.365,00 1.198.232,00 1.198.232,00 1.198.232,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 38.862.399,00 33.774.666,00 9.454.281,00 9.454.281,00 9.454.281,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -184.111,00 -395.224,00 471.789,00 471.789,00 -898,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -184.111,00 -395.224,00 471.789,00 471.789,00 -898,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -184.111,00 -395.224,00 471.789,00 471.789,00 -898,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.475.520,00 975.211,00 2.119.342,00 2.119.342,00 2.276.178,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -112.495.850,00 -38.427.364,00 35.115.559,00 35.115.559,00 33.271.506,00
Net Dönem Karı/Zararı 13.869.563,00 -47.513.791,00 -3.216.419,00 -1.977.122,00 -536.813,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 100.757.230,00 188.892.982,00 98.997.704,00 98.929.564,00 98.961.322,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 313.112,00 12.316.466,00 12.286.466,00 9.627.949,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 1.293.389,00 489.475,00 489.475,00 475.260,00
- Banka Kredileri 0,00 1.512.610,00 120.067,00 120.067,00 206.370,00
Banka Kredileri 0,00 318.368,00 0,00 0,00 1.302.944,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 1.263.142,00 1.263.142,00 1.263.142,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi