Geri Dön

SNICA | Sanica Isi Sanayi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,11
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 29,63
BIST-100'deki Ağırlığı 4,54
F/K Oranı 43,54
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,84
Dibe Uzaklık 29,63
Piyasa Değeri (USD) 176.670.715,32
Piyasa Değeri (TL) 5.483.700.000,00
Özsermaye (TL) 1.132.253.208,00
Sermaye (TL) 135.000.000,00
Net Kar (TL) 125.932.402,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SNICA
Sektör
Adres Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylizdüzü/İstanbul
Telefon 0212 855 80 80 - 1982
Faks 0212 855 80 80
Web www.sanicaisi.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALİ FATİNOĞLU 28.400.000,00 21,04
HÜSEYİN NESİMİ FATİNOĞLU 60.035.419,00 44,47
TOPLAM 135.000.000,00 100,00
DİĞER 46.564.581,00 34,49
Toplam 270.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Yoktur 0,00 0,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.268.358.272,00 749.094.863,00 333.973.690,00 1.325.110.542,00 818.353.873,00
Satışların Maliyeti (-) -1.002.114.428,00 -578.753.291,00 -263.984.457,00 -888.074.830,00 -487.903.404,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 266.243.844,00 170.341.572,00 69.989.233,00 437.035.712,00 330.450.469,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 266.243.844,00 170.341.572,00 69.989.233,00 437.035.712,00 330.450.469,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -71.170.853,00 -32.458.237,00 -15.716.406,00 -37.140.669,00 -26.341.839,00
Pazarlama Giderleri (-) -54.889.879,00 -32.714.595,00 -15.911.324,00 -69.657.277,00 -46.018.527,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -392.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 209.638.311,00 216.921.324,00 63.001.405,00 64.957.982,00 50.666.066,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -125.156.910,00 -68.966.740,00 -51.558.274,00 -42.270.216,00 -26.724.656,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 224.271.961,00 253.123.324,00 49.804.634,00 352.925.532,00 282.031.513,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.489.851,00 2.266.079,00 35.715.636,00 7.679.936,00 449.058,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -855.759,00 -855.759,00 -855.759,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 228.906.053,00 254.533.644,00 84.664.511,00 360.605.468,00 282.480.571,00
Finansman gelirleri 48.934.997,00 0,00 0,00 20.022.784,00 12.252.832,00
Finansman Giderleri (-) -199.131.115,00 -144.105.496,00 -55.947.134,00 -312.084.042,00 -236.047.584,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 78.709.935,00 110.428.148,00 28.717.377,00 68.544.210,00 58.685.819,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 36.865.511,00 34.640.590,00 50.749.036,00 -7.060.039,00 -7.558.604,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -9.431.560,00 -2.227.407,00 -4.487.542,00 -1.598.263,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 46.297.071,00 36.867.997,00 55.236.578,00 -5.461.776,00 -7.558.604,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 115.575.446,00 145.068.738,00 79.466.413,00 61.484.171,00 51.127.215,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 115.575.446,00 145.068.738,00 79.466.413,00 61.484.171,00 51.127.215,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 115.575.446,00 145.068.738,00 79.466.413,00 61.484.171,00 51.127.215,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.940.071.582,00 2.184.151.228,00 2.516.336.740,00 1.877.537.014,00 1.230.730.522,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.250.420,00 116.859.298,00 422.607.625,00 546.972.516,00 33.544.923,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 65.130.356,00 56.130.144,00 67.849.125,00
Ticari Alacaklar 944.727.490,00 1.088.950.396,00 1.276.942.658,00 773.316.742,00 395.917.262,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 388.863.701,00 377.399.529,00 311.891.844,00 260.023.677,00 157.188.114,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 555.863.789,00 711.550.867,00 965.050.814,00 513.293.065,00 238.729.148,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 81.743.734,00 52.223.323,00 44.390.497,00 37.394.493,00 45.760.165,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 775.662,00 5.714,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 80.968.072,00 52.217.609,00 44.390.497,00 37.394.493,00 45.760.165,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 676.739.431,00 558.508.194,00 522.741.841,00 424.771.594,00 635.500.916,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 204.429.058,00 325.396.405,00 159.790.290,00 33.911.205,00 46.255.082,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 23.646.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 6.560.946,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 28.181.449,00 35.652.666,00 24.733.473,00 5.040.320,00 5.903.049,00
ARA TOPLAM 1.940.071.582,00 2.184.151.228,00 2.516.336.740,00 1.877.537.014,00 1.230.730.522,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 436.136.893,00 433.718.737,00 352.974.140,00 301.220.588,00 308.753.547,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 403.794.991,00 405.552.868,00 279.176.579,00 279.647.175,00 297.375.982,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 403.794.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.077.948,00 3.837.168,00 47.313.495,00 879.864,00 441.268,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.077.948,00 3.837.168,00 0,00 879.864,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.113.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.014.248,00 3.461.681,00 6.813.471,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.376.208.475,00 2.617.869.965,00 2.869.310.880,00 2.178.757.602,00 1.539.484.069,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.002.134.447,00 1.179.721.364,00 1.492.301.771,00 954.602.107,00 1.048.681.406,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 87.313.775,00 286.690.225,00 368.800.920,00 375.036.943,00 670.979.749,00
- Banka Kredileri 87.313.775,00 245.729.943,00 0,00 0,00 668.628.342,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 172.502.641,00 0,00 137.894.070,00 123.715.360,00 157.504.276,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 198.752.938,00 280.841.079,00 187.441.076,00 84.377.535,00 71.836.396,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.480.330,00 44.659.816,00 55.766,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 190.272.608,00 236.181.263,00 187.385.310,00 84.377.535,00 71.836.396,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 48.117.625,00 24.299.701,00 18.673.988,00 8.913.854,00 4.487.737,00
Diğer Borçlar 1.243.897,00 341.880,00 18.264.961,00 13.468.006,00 8.792.919,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.228.897,00 326.880,00 326.880,00 326.879,00 347.503,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.000,00 15.000,00 17.938.081,00 13.141.127,00 8.445.416,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 467.882.542,00 566.259.824,00 753.592.759,00 343.628.953,00 131.561.826,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.625.097,00 7.415.449,00 3.216.057,00 1.494.259,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.699.538,00 5.219.283,00 4.417.940,00 3.967.197,00 3.518.503,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.980.499,00 2.060.067,00 0,00 1.018.981,00 1.299.009,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.719.039,00 3.159.216,00 0,00 2.948.216,00 2.219.494,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.996.394,00 8.653.923,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 241.820.820,00 299.412.755,00 219.700.436,00 167.652.776,00 150.700.085,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 230.068.137,00 291.863.549,00 212.834.675,00 118.943.430,00 113.299.928,00
Banka Kredileri 180.670.618,00 235.593.550,00 0,00 101.736.802,00 103.668.618,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 49.397.519,00 12.368.184,00 0,00 17.206.628,00 9.631.310,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 11.752.683,00 7.549.206,00 6.865.761,00 5.624.346,00 3.994.824,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.752.683,00 7.549.206,00 0,00 5.624.346,00 3.994.824,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 43.085.000,00 33.405.333,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.243.955.267,00 1.479.134.119,00 1.712.002.207,00 1.122.254.883,00 1.199.381.491,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.132.253.208,00 1.138.735.846,00 1.157.308.673,00 1.056.502.719,00 340.102.578,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.132.253.208,00 1.138.735.846,00 1.157.308.673,00 1.056.502.719,00 340.102.578,00
Ödenmiş Sermaye 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 100.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 634.306.428,00 634.306.428,00 634.306.428,00 634.319.315,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 148.163.144,00 149.944.033,00 150.443.159,00 150.178.481,00 151.020.650,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 148.163.144,00 149.944.033,00 150.443.159,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -106.375.728,00 -131.167.271,00 -47.491.245,00 -68.578.995,00 -106.145.034,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -106.375.728,00 -131.167.271,00 -47.491.245,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.759.311,00 7.759.311,00 7.759.311,00 7.759.311,00 7.759.311,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 197.824.607,00 197.824.607,00 197.824.607,00 136.340.436,00 136.340.436,00
Net Dönem Karı/Zararı 115.575.446,00 145.068.738,00 79.466.413,00 61.484.171,00 51.127.215,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.376.208.475,00 2.617.869.965,00 2.869.310.880,00 2.178.757.602,00 1.539.484.069,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 -3.288.267,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 56.130.144,00 67.849.125,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi