Geri Dön

SNICA | Sanica Isi Sanayi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,19
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 29,63
BIST-100'deki Ağırlığı 5,87
F/K Oranı 2,27
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,34
Dibe Uzaklık 29,63
Piyasa Değeri (USD) 29.819.846,99
Piyasa Değeri (TL) 978.750.000,00
Özsermaye (TL) 2.890.419.090,00
Sermaye (TL) 135.000.000,00
Net Kar (TL) 431.735.394,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SNICA
Sektör
Adres Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylizdüzü/İstanbul
Telefon 0212 855 80 80 - 1982
Faks 0212 855 80 80
Web www.sanicaisi.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALİ FATİNOĞLU 104.666.665,58 17,44
HÜSEYİN NESİMİ FATİNOĞLU 233.801.859,80 38,97
TOPLAM 600.000.000,00 100,00
DİĞER 261.531.474,62 43,59
Toplam 1.200.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Yoktur 0,00 0,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.05.2024 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,44
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 562.122.154,00 2.215.114.705,00 1.268.358.272,00 749.094.863,00 333.973.690,00
Satışların Maliyeti (-) 381.125.879,00 1.471.199.711,00 1.002.114.428,00 578.753.291,00 -263.984.457,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 180.996.275,00 743.914.994,00 266.243.844,00 170.341.572,00 69.989.233,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 180.996.275,00 743.914.994,00 266.243.844,00 170.341.572,00 69.989.233,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 33.959.710,00 140.953.088,00 71.170.853,00 32.458.237,00 -15.716.406,00
Pazarlama Giderleri (-) 32.932.354,00 100.436.972,00 54.889.879,00 32.714.595,00 -15.911.324,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 392.552,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.736.987,00 294.414.851,00 209.638.311,00 216.921.324,00 63.001.405,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 1.352.261,00 6.432.714,00 125.156.910,00 68.966.740,00 -51.558.274,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 122.488.937,00 790.507.071,00 224.271.961,00 253.123.324,00 49.804.634,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.521.266,00 4.032.693,00 5.489.851,00 2.266.079,00 35.715.636,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 855.759,00 855.759,00 -855.759,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 125.010.203,00 794.539.764,00 228.906.053,00 254.533.644,00 84.664.511,00
Finansman gelirleri 0,00 86.817.552,00 48.934.997,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 41.304.095,00 245.180.574,00 199.131.115,00 144.105.496,00 -55.947.134,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 231.908.827,00 320.567.086,00 78.709.935,00 110.428.148,00 28.717.377,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 85.382.625,00 -44.108.519,00 -36.865.511,00 -34.640.590,00 50.749.036,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 516.070,00 5.576.275,00 9.431.560,00 2.227.407,00 -4.487.542,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 84.866.555,00 -49.684.794,00 -46.297.071,00 -36.867.997,00 55.236.578,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 146.526.202,00 364.675.605,00 115.575.446,00 145.068.738,00 79.466.413,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 146.526.202,00 364.675.605,00 115.575.446,00 145.068.738,00 79.466.413,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 146.526.202,00 364.675.605,00 115.575.446,00 145.068.738,00 79.466.413,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 -2.643.328,00 -2.015.337,00 -234.449,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -2.643.328,00 -2.687.117,00 -312.599,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 -671.780,00 -78.150,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 -132.853.219,00 -37.796.733,00 -38.402.138,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 -132.853.219,00 -41.927.130,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 -4.130.397,00 38.402.138,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 -135.496.547,00 -39.812.070,00 -38.636.587,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 146.526.202,00 229.179.058,00 75.763.376,00 106.432.151,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 146.526.202,00 229.179.058,00 75.763.376,00 106.432.151,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.651.217.681,00 2.536.612.177,00 1.940.071.582,00 2.184.151.228,00 2.516.336.740,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.692.384,00 53.703.623,00 4.250.420,00 116.859.298,00 422.607.625,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 65.130.356,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 667.687.763,00 779.096.180,00 944.727.490,00 1.088.950.396,00 1.276.942.658,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 42.196.360,00 434.860.757,00 388.863.701,00 377.399.529,00 311.891.844,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 625.491.403,00 344.235.423,00 555.863.789,00 711.550.867,00 965.050.814,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 65.995.412,00 52.127.590,00 81.743.734,00 52.223.323,00 44.390.497,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 27.300,00 15.781,00 775.662,00 5.714,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 65.968.112,00 52.111.809,00 80.968.072,00 52.217.609,00 44.390.497,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.594.256.611,00 1.420.117.914,00 676.739.431,00 558.508.194,00 522.741.841,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 302.561.019,00 204.798.522,00 204.429.058,00 325.396.405,00 159.790.290,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.281.353,00 21.095.294,00 23.646.052,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.212.327,00 11.595.025,00 0,00 6.560.946,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.812.165,00 15.173.323,00 28.181.449,00 35.652.666,00 24.733.473,00
ARA TOPLAM 2.651.217.681,00 2.536.612.177,00 1.940.071.582,00 2.184.151.228,00 2.516.336.740,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.516.833.068,00 1.018.843.197,00 436.136.893,00 433.718.737,00 352.974.140,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.384.017.369,00 1.014.470.520,00 403.794.991,00 405.552.868,00 279.176.579,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 403.794.991,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 132.815.699,00 4.372.677,00 3.077.948,00 3.837.168,00 47.313.495,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 3.077.948,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 3.113.542,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 8.014.248,00 3.461.681,00 6.813.471,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.168.050.749,00 3.555.455.374,00 2.376.208.475,00 2.617.869.965,00 2.869.310.880,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 479.328.668,00 924.961.210,00 1.002.134.447,00 1.179.721.364,00 1.492.301.771,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 50.000.000,00 244.176.928,00 87.313.775,00 286.690.225,00 368.800.920,00
- Banka Kredileri 0,00 184.934.086,00 87.313.775,00 245.729.943,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 91.208.136,00 0,00 172.502.641,00 0,00 137.894.070,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 132.659.017,00 233.192.267,00 198.752.938,00 280.841.079,00 187.441.076,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 28.350.446,00 36.592.842,00 8.480.330,00 44.659.816,00 55.766,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 104.308.571,00 196.599.425,00 190.272.608,00 236.181.263,00 187.385.310,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 59.057.949,00 23.844.044,00 48.117.625,00 24.299.701,00 18.673.988,00
Diğer Borçlar 3.118.465,00 357.446,00 1.243.897,00 341.880,00 18.264.961,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 333.653,00 314.042,00 1.228.897,00 326.880,00 326.880,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.784.812,00 43.404,00 15.000,00 15.000,00 17.938.081,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 128.650.153,00 392.961.738,00 467.882.542,00 566.259.824,00 753.592.759,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 516.070,00 5.576.275,00 6.625.097,00 7.415.449,00 3.216.057,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.033.838,00 6.333.838,00 6.699.538,00 5.219.283,00 4.417.940,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 3.116.838,00 2.980.499,00 2.060.067,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 3.217.000,00 3.719.039,00 3.159.216,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 18.518.674,00 12.996.394,00 8.653.923,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 798.302.991,00 245.827.470,00 241.820.820,00 299.412.755,00 219.700.436,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 640.909.267,00 178.212.145,00 230.068.137,00 291.863.549,00 212.834.675,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 12.699.680,00 49.397.519,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 19.475.640,00 14.563.796,00 11.752.683,00 7.549.206,00 6.865.761,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 14.563.796,00 11.752.683,00 7.549.206,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 137.918.084,00 53.051.529,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.277.631.659,00 1.170.788.680,00 1.243.955.267,00 1.479.134.119,00 1.712.002.207,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.890.419.090,00 2.384.666.694,00 1.132.253.208,00 1.138.735.846,00 1.157.308.673,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.890.419.090,00 2.384.666.694,00 1.132.253.208,00 1.138.735.846,00 1.157.308.673,00
Ödenmiş Sermaye 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 318.630.800,00 259.242.161,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 1.045.186.965,00 634.306.428,00 634.306.428,00 634.306.428,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.896.645,00 -8.600.994,00 148.163.144,00 149.944.033,00 150.443.159,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.896.645,00 -8.600.994,00 148.163.144,00 0,00 150.443.159,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 -8.600.994,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -384.653.699,00 -334.295.435,00 -106.375.728,00 -131.167.271,00 -47.491.245,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 -334.295.435,00 -106.375.728,00 0,00 -47.491.245,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 39.130.339,00 34.007.456,00 7.759.311,00 7.759.311,00 7.759.311,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.443.048.164,00 889.450.936,00 197.824.607,00 197.824.607,00 197.824.607,00
Net Dönem Karı/Zararı 146.526.202,00 364.675.605,00 115.575.446,00 145.068.738,00 79.466.413,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.168.050.749,00 3.555.455.374,00 2.376.208.475,00 2.617.869.965,00 2.869.310.880,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi