Geri Dön

SNGYO | Sinpas Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SNGYO
Sektör Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.
Adres Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza, No: 36 Beşiktaş - İstanbul
Telefon (0212) 310 27 00
Faks (0212) 259 87 18
Web www.sinpas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 149.390.679,68 9,96
AVNİ ÇELİK 564.995.851,44 37,67
TOPLAM 1.500.000.000,00 100,00
DİĞER 785.613.468,88 52,37
Toplam 3.000.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Azer Ziraat Gıda ve Hayvancılık A.Ş. 7.650.000,00 100,00
Boğaziçi Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. 45.714.300,00 15,24
Etkinsürekli İhracat Lojistik ve Tic.A.Ş. 5.084.936,00 21,59
Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 195.600.000,19 65,20
S.S Modern Bursa Konut Yapı Kooperatifi 95.400,00 99,38
Sinpaş Co. 500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
20.07.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,72
31.10.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
27.08.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
29.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.09.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
09.07.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
27.10.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,66
13.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
24.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.701.320.995,00 1.093.029.764,00 454.989.793,00 209.119.600,00 1.251.549.027,00
Satışların Maliyeti (-) 832.487.967,00 480.575.087,00 333.095.399,00 -152.905.021,00 -969.541.469,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 868.833.028,00 612.454.677,00 121.894.394,00 56.214.579,00 282.007.558,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 868.833.028,00 612.454.677,00 121.894.394,00 56.214.579,00 282.007.558,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 268.546.168,00 103.531.127,00 72.039.351,00 -30.990.621,00 -110.072.409,00
Pazarlama Giderleri (-) 311.943.347,00 258.703.026,00 157.663.013,00 -58.725.306,00 -126.533.535,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 861.571.034,00 347.509.046,00 295.099.773,00 81.568.550,00 432.395.542,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 159.616.370,00 126.188.220,00 96.557.253,00 -73.424.603,00 -655.035.811,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.827.744.709,00 471.541.350,00 90.734.550,00 -25.357.401,00 7.728.884.618,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 94.474.331,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -177.154.048,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 10.515.320,00 -173.782,00 -169.842,00 -160.125,00 -270.279,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.838.260.029,00 471.367.568,00 90.564.708,00 68.956.805,00 7.551.460.291,00
Finansman gelirleri 12.259.430,00 7.356.670,00 2.910.203,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 2.035.907.389,00 789.438.274,00 555.945.698,00 -311.002.971,00 -1.619.562.527,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 740.490.579,00 -310.714.036,00 -462.470.787,00 -241.026.309,00 6.024.261.049,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 8.417.887,00 8.318.130,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 8.417.887,00 8.318.130,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 740.490.579,00 -319.131.923,00 -470.788.917,00 -241.026.309,00 6.024.261.049,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 740.490.579,00 -319.131.923,00 -470.788.917,00 -241.026.309,00 6.024.261.049,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -428.519.297,00 -22.816.764,00 796.874,00 -391.420,00 801.112.760,00
- Ana Ortaklık Payları 1.169.009.876,00 -296.315.159,00 -471.585.791,00 -240.634.889,00 5.223.148.289,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,78 -0,20 -3.144,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,78 -0,20 -3.144,00 -0,16 3,48
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 994.478,00 -3.204.777,00 -4.452.654,00 -5.499.741,00 -4.915.386,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 994.478,00 -3.204.777,00 0,00 -5.499.741,00 -4.915.386,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 4.452.654,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 4.452.654,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 994.478,00 -3.204.777,00 -4.452.654,00 -5.499.741,00 -4.915.386,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 741.485.057,00 -322.336.700,00 -475.241.571,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 741.485.057,00 -322.336.700,00 -475.241.571,00 -246.526.050,00 6.019.345.663,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,78 -0,20 -3.144,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 1.019.857,00 92.363.285,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 8.194.619.654,00 4.979.413.930,00 4.012.568.360,00 3.209.385.763,00 2.838.011.176,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 363.905.555,00 489.959.296,00 367.761.448,00 369.137.744,00 289.661.046,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 859.759.046,00 1.684.984.740,00 766.990.806,00 301.726.610,00 237.163.441,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 782.726.097,00 611.832.270,00 287.764.388,00 211.859.634,00 143.353.555,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 77.032.949,00 1.073.152.470,00 479.226.418,00 89.866.976,00 93.809.886,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 437.065.926,00 14.775.483,00 14.804.770,00 8.538.093,00 8.696.159,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 3.550.789,00 3.546.160,00 3.510.080,00 3.433.318,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 437.065.926,00 11.224.694,00 11.258.610,00 5.028.013,00 5.262.841,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 5.092.014.778,00 1.565.408.134,00 1.469.437.165,00 1.365.193.274,00 1.318.402.608,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 762.727.623,00 1.050.573.871,00 1.049.682.722,00 906.760.216,00 786.374.012,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.129.274,00 225.407.913,00 267.908.326,00 179.251.113,00 145.935.876,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.963.640,00 1.374.022,00 390.018,00 2.171.677,00 1.950.883,00
Diğer Dönen Varlıklar 368.371.646,00 172.338.384,00 343.501.431,00 255.858.149,00 195.763.027,00
ARA TOPLAM 8.194.619.654,00 4.979.413.930,00 4.012.568.360,00 3.209.385.763,00 2.838.011.176,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 32.206.984.182,00 16.877.355.654,00 16.327.183.007,00 16.024.390.646,00 15.932.753.672,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24.636.928,00 24.588.200,00 34.059.001,00 36.847.410,00 124.038.844,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 42.613.853,00 26.924.751,00 19.500.116,00 19.509.833,00 19.669.958,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 24.326.557.800,00 14.575.658.746,00 14.433.780.020,00 14.367.954.124,00 14.311.806.967,00
Maddi Duran Varlıklar 43.756.436,00 20.443.872,00 17.126.502,00 16.167.680,00 16.286.300,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.350.789,00 1.073.783,00 892.213,00 939.863,00 828.931,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 40.401.603.836,00 21.856.769.584,00 20.339.751.367,00 19.233.776.409,00 18.770.764.848,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.725.128.940,00 1.821.849.305,00 1.989.657.178,00 1.643.649.178,00 1.520.189.074,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 734.793.851,00 1.069.444.158,00 1.081.902.196,00 1.162.533.104,00 964.373.625,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 352.087.995,00 260.282.849,00 210.311.801,00 115.927.177,00 144.237.178,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.089.180,00 13.496.713,00 16.500.686,00 8.620.672,00 19.980.487,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 336.998.815,00 246.786.136,00 193.811.115,00 107.306.505,00 124.256.691,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.638.439,00 12.698.365,00 13.926.774,00 14.829.061,00 3.833.425,00
Diğer Borçlar 75.758.464,00 111.392.958,00 130.143.832,00 12.968.480,00 13.183.931,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 73.586.923,00 109.221.602,00 127.979.614,00 10.812.275,00 10.548.255,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.171.541,00 2.171.356,00 2.164.218,00 2.156.205,00 2.635.676,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 473.390.662,00 334.994.959,00 503.905.565,00 310.650.095,00 373.474.407,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 18.988.294,00 12.296.979,00 14.052.395,00 9.243.603,00 6.845.812,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.225.398,00 10.202.074,00 12.197.348,00 8.045.298,00 5.647.507,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.762.896,00 2.094.905,00 1.855.047,00 1.198.305,00 1.198.305,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 59.471.235,00 20.739.037,00 35.414.615,00 17.497.658,00 14.240.696,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.632.307.818,00 8.541.931.061,00 7.008.102.591,00 6.173.445.111,00 5.848.173.188,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.866.548.275,00 2.947.739.911,00 2.955.706.221,00 3.592.880.855,00 3.688.507.442,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.301.876,00 10.857.169,00 12.398.099,00 10.965.723,00 13.469.733,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.301.876,00 10.857.169,00 12.398.099,00 10.965.723,00 13.469.733,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 26.602.676,00 26.439.935,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 12.357.436.758,00 10.363.780.366,00 8.997.759.769,00 7.817.094.289,00 7.368.362.262,00
Ö Z K A Y N A K L A R 28.044.167.078,00 11.492.989.218,00 11.341.991.598,00 11.416.682.120,00 11.402.402.586,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 25.390.999.605,00 9.699.556.451,00 9.524.658.887,00 9.807.066.783,00 10.038.132.765,00
Ödenmiş Sermaye 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -125.207.773,00 71.608.628,00 71.608.628,00 71.608.628,00 71.608.628,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.077.311.840,00 212.888.864,00 212.888.864,00 212.888.864,00 212.888.864,00
Geri Alınmış Paylar (-) 5.576.726,00 1.044.755,00 1.044.755,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.699.323.718,00 548.033.582,00 548.033.582,00 548.033.582,00 548.033.582,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.022.859,00 -15.682.335,00 -16.719.055,00 -17.902.257,00 -12.471.165,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.022.859,00 -15.682.335,00 -16.719.055,00 -17.902.257,00 -12.471.165,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.022.859,00 -15.682.335,00 -16.719.055,00 -17.902.257,00 -12.471.165,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 883.844.933,00 188.124.412,00 188.124.413,00 188.547.267,00 188.547.267,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12.199.316.596,00 8.054.270.314,00 8.054.270.314,00 7.963.181.695,00 2.725.033.407,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.169.009.876,00 -296.315.159,00 -471.585.791,00 -240.634.889,00 5.223.148.289,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.653.167.473,00 1.793.432.767,00 1.817.332.711,00 1.609.615.337,00 1.364.269.821,00
TOPLAM KAYNAKLAR 40.401.603.836,00 21.856.769.584,00 20.339.751.367,00 19.233.776.409,00 18.770.764.848,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi