Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,76
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 25,66
BIST-100'deki Ağırlığı 6,54
F/K Oranı -0,48
Piyasa Değ. / Defter Değ. 17,57
Dibe Uzaklık 87,92
Piyasa Değeri (USD) 52.315.421,59
Piyasa Değeri (TL) 279.421.898,24
Özsermaye (TL) 15.901.097,00
Sermaye (TL) 873.193.432,00
Net Kar (TL) -586.477.458,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SNGYO
Sektör Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.
Adres Sinpaş Plaza, M. Avni Sözen (Ortaklar) Cad. No: 40 34394 Mecidiyeköy - İstanbul
Telefon 0212-288 68 68
Faks 0212-273 04 69
Web http://www.sinpasgyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Avni Çelik 504.638.823,20 57,79
Diğer 263.803.278,57 30,21
SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 104.751.329,56 12,00
Toplam 873.193.431,33 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Boğaziçi Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. 16.000.000,00 15,24
Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş 12.450,00 24,90
S.S Modern Bursa Konut Yapı Kooperatifi 95.400,00 99,38
Samandıra Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş 2.000.000,00 100,00
Sinpaş Co. 500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.10.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
27.08.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
29.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.09.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
09.07.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
27.10.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,66
13.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
24.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 213.318.504,00 72.861.386,00 46.343.147,00 776.394.402,00 640.934.109,00
Satışların Maliyeti (-) -192.315.575,00 -41.487.430,00 -18.871.354,00 -668.310.377,00 -558.868.681,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 21.002.929,00 31.373.956,00 27.471.793,00 108.084.025,00 82.065.428,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 21.002.929,00 31.373.956,00 27.471.793,00 108.084.025,00 82.065.428,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -43.632.092,00 -28.625.942,00 -12.090.218,00 -41.645.754,00 -32.652.178,00
Pazarlama Giderleri (-) -58.132.351,00 -43.621.031,00 -26.296.294,00 -40.523.196,00 -27.820.779,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 242.031.385,00 81.900.889,00 21.071.628,00 75.343.445,00 46.813.789,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -15.774.998,00 -57.614.773,00 -11.704.056,00 -9.153.748,00 -9.140.339,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 334.832.645,00 145.572.043,00 145.723.521,00 94.099.451,00 59.265.921,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.699.691,00 2.699.691,00 0,00 1.533.594,00 1.533.594,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -10.109.495,00 -10.109.495,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 -123.896,00 -131.101,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 337.532.336,00 148.271.734,00 145.723.521,00 85.399.654,00 50.558.919,00
Finansman Gelirleri 26.895.447,00 26.935.258,00 15.213.134,00 9.849.184,00 8.986.325,00
Finansman Giderleri (-) -898.115.578,00 -317.650.920,00 -88.764.503,00 -182.288.433,00 -93.848.826,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -533.687.795,00 -142.443.928,00 72.172.152,00 -87.039.595,00 -34.303.582,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -533.687.795,00 -142.443.928,00 72.172.152,00 -87.039.595,00 -34.303.582,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -533.687.795,00 -142.443.928,00 72.172.152,00 -87.039.595,00 -34.303.582,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -533.687.795,00 -142.443.928,00 72.172.152,00 -87.039.595,00 100,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,61 -0,16 0,08 -0,15 -0,06
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 26.369.713,00 26.369.713,00 -1.817.640,00 374.889,00 -103.318,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 26.369.713,00 26.369.713,00 -1.817.640,00 374.889,00 -103.318,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 7.397.851,00 7.397.851,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 26.369.713,00 26.369.713,00 -1.817.640,00 7.772.740,00 7.294.533,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -507.318.082,00 -116.074.215,00 70.354.512,00 -79.266.855,00 -27.009.049,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.694.059.321,00 2.119.793.331,00 2.569.049.816,00 1.139.476.882,00 865.706.011,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 38.239.254,00 29.233.529,00 106.819.108,00 27.556.454,00 152.792.378,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 764.600.700,00 220.080.762,00 270.652.160,00 306.553.526,00 194.398.166,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 137.194.174,00 147.182.685,00 163.210.026,00 243.031.797,00 124.141.487,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 627.406.526,00 72.898.077,00 107.442.134,00 63.521.729,00 70.256.679,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 12.354.554,00 14.890.709,00 52.141.661,00 35.133.817,00 2.016.816,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.354.554,00 14.890.709,00 52.141.661,00 35.133.817,00 2.016.816,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.542.631.673,00 1.579.839.376,00 1.879.245.200,00 555.200.131,00 373.091.218,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 206.264.247,00 187.609.410,00 195.082.416,00 130.304.373,00 140.448.300,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 41.224,00 41.224,00 1.566.693,00 1.479.027,00 976.105,00
Diğer Dönen Varlıklar 129.927.669,00 88.098.321,00 63.542.578,00 83.249.554,00 1.983.028,00
ARA TOPLAM 2.694.059.321,00 2.119.793.331,00 2.569.049.816,00 1.139.476.882,00 865.706.011,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.551.439.988,00 2.099.686.456,00 2.475.113.873,00 855.183.051,00 1.153.996.987,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 786.002.796,00 736.198.796,00 737.287.380,00 121.292.707,00 119.574.303,00
Maddi Duran Varlıklar 7.804.247,00 13.038.476,00 30.079.397,00 10.374.799,00 10.519.916,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 767.201,00 1.030.232,00 855.891,00 82.730,00 93.026,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 15.230.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 13.650.354,00 33.954.383,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.245.499.309,00 4.219.479.787,00 5.044.163.689,00 1.994.659.933,00 2.019.702.998,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.419.695.504,00 1.250.170.484,00 1.116.175.050,00 520.483.585,00 529.382.734,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 224.631.093,00 278.822.419,00 185.482.571,00 35.601.026,00 36.798.704,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.609.101,00 1.081.504,00 188.549,00 811.246,00 1.177.232,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 223.021.992,00 277.740.915,00 185.294.022,00 34.789.780,00 35.621.472,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.318.005,00 3.589.414,00 7.251.948,00 1.464.314,00 1.573.306,00
Diğer Borçlar 40.325.205,00 9.640.301,00 41.818.455,00 11.646.220,00 11.784.014,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 60.217,00 60.217,00 60.217,00 60.217,00 60.217,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 40.264.988,00 9.580.084,00 41.758.238,00 11.586.003,00 11.723.797,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.814.661,00 2.814.661,00 44.580.991,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.550.027,00 2.776.870,00 2.509.322,00 983.499,00 842.625,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.550.027,00 2.776.870,00 2.509.322,00 983.499,00 842.625,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.105.051,00 5.433.422,00 5.068.451,00 3.079.692,00 2.934.598,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.808.454.909,00 2.516.413.375,00 2.252.510.871,00 580.995.438,00 520.037.969,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.551.245.523,00 1.865.662.894,00 1.808.137.552,00 545.930.435,00 448.325.123,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.902.310,00 2.902.310,00 2.752.341,00 1.293.012,00 1.753.410,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.902.310,00 2.902.310,00 2.752.341,00 1.293.012,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.228.150.413,00 3.766.583.859,00 3.368.685.921,00 1.101.479.023,00 1.049.420.703,00
Ö Z K A Y N A K L A R 17.348.896,00 452.895.928,00 1.675.477.768,00 893.180.910,00 970.282.295,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 17.348.896,00 452.895.928,00 1.675.477.768,00 893.180.910,00 970.282.295,00
Ödenmiş Sermaye 873.193.432,00 873.193.432,00 873.193.432,00 600.000.000,00 600.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 71.608.628,00 71.608.628,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 212.888.864,00 213.866.361,00 1.213.294.288,00 212.888.864,00 212.888.864,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 62.419.923,00 62.419.923,00 62.419.923,00 62.419.923,00 62.419.923,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25.990.098,00 25.990.098,00 -2.197.255,00 -379.615,00 -857.822,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 25.990.098,00 25.990.098,00 -2.197.255,00 -379.615,00 -857.822,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 25.990.098,00 25.990.098,00 -2.197.255,00 -379.615,00 -857.822,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 108.855.373,00 108.855.373,00 108.855.373,00 35.261.185,00 35.261.185,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -281.481.431,00 -241.481.431,00 -229.815.962,00 75.694.304,00 100.537.883,00
Net Dönem Karı/Zararı -533.687.795,00 -142.443.928,00 72.172.152,00 -87.039.595,00 -34.303.582,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.245.499.309,00 4.219.479.787,00 5.044.163.689,00 1.994.659.933,00 2.019.702.998,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 2.348.171,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi