Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,73
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 25,98
BIST-100'deki Ağırlığı 8,07
F/K Oranı -6,92
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,67
Dibe Uzaklık 87,92
Piyasa Değeri (USD) 149.541.689,77
Piyasa Değeri (TL) 602.503.468,08
Özsermaye (TL) 893.180.910,00
Sermaye (TL) 873.193.432,00
Net Kar (TL) -87.039.595,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SNGYO
Sektör Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.
Adres Sinpaş Plaza, M. Avni Sözen (Ortaklar) Cad. No: 40 34394 Mecidiyeköy - İstanbul
Telefon 0212-288 68 68
Faks 0212-273 04 69
Web http://www.sinpasgyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Avni Çelik 79.050.524,20 13,18
Diğer 250.085.547,57 41,68
Ömer Faruk Çelik 39.461.749,56 6,58
SİNPAŞ YAPI ENDÜSTRİSİ VE TİC.A.Ş. 231.402.178,68 38,57
Toplam 600.000.000,01 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş 12.450,00 24,90
S.S Modern Bursa Konut Yapı Kooperatifi 95.400,00 99,38
Samandıra Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş 2.000.000,00 100,00
Sinpaş Co. 500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.08.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
29.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
29.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
30.09.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
09.07.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
27.10.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,66
13.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
24.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 776.394.402,00 640.934.109,00 218.783.745,00 91.069.068,00 303.522.495,00
Satışların Maliyeti (-) -668.310.377,00 -558.868.681,00 -191.805.740,00 -81.172.012,00 -232.368.562,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 108.084.025,00 82.065.428,00 26.978.005,00 9.897.056,00 71.153.933,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 108.084.025,00 82.065.428,00 26.978.005,00 9.897.056,00 71.153.933,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -41.645.754,00 -32.652.178,00 -15.294.330,00 -6.667.379,00 -40.825.367,00
Pazarlama Giderleri (-) -40.523.196,00 -27.820.779,00 -19.146.231,00 -9.724.996,00 -41.590.570,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 75.343.445,00 46.813.789,00 25.108.553,00 11.543.543,00 42.804.042,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.153.748,00 -9.140.339,00 -10.042.349,00 -5.104.449,00 -11.813.251,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 94.099.451,00 59.265.921,00 7.603.648,00 -56.225,00 28.227.747,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.533.594,00 1.533.594,00 0,00 0,00 1.462.767,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -10.109.495,00 -10.109.495,00 -10.109.495,00 -10.109.495,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -123.896,00 -131.101,00 250.041,00 440.459,00 -1.713.031,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 85.399.654,00 50.558.919,00 -2.255.806,00 -9.725.261,00 27.977.483,00
Finansman Gelirleri 9.849.184,00 8.986.325,00 5.165.063,00 2.116.598,00 5.813.316,00
Finansman Giderleri (-) -182.288.433,00 -93.848.826,00 -56.457.523,00 -39.479.503,00 -88.637.713,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -87.039.595,00 -34.303.582,00 -53.548.266,00 -47.088.166,00 -54.846.914,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -87.039.595,00 -34.303.582,00 -53.548.266,00 -47.088.166,00 -54.846.914,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -87.039.595,00 -34.303.582,00 -53.548.266,00 -47.088.166,00 -54.846.914,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -87.039.595,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,15 -0,06 -0,09 -0,08 -0,09
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 374.889,00 -103.318,00 -61.354,00 4.696,00 -121.058,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 374.889,00 -103.318,00 -61.354,00 4.696,00 -121.058,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 7.397.851,00 7.397.851,00 7.397.851,00 7.397.851,00 3.686.489,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 7.772.740,00 7.294.533,00 7.336.497,00 7.402.547,00 3.565.431,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -79.266.855,00 -27.009.049,00 -46.211.769,00 -39.685.619,00 -51.281.483,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.139.476.882,00 865.706.011,00 1.159.010.124,00 964.477.624,00 883.300.575,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 27.556.454,00 152.792.378,00 131.557.801,00 133.304.224,00 21.013.920,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 306.553.526,00 194.398.166,00 189.676.745,00 163.135.228,00 176.573.882,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 243.031.797,00 124.141.487,00 102.405.255,00 105.488.577,00 114.962.778,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 63.521.729,00 70.256.679,00 87.271.490,00 57.646.651,00 61.611.104,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 35.133.817,00 2.016.816,00 3.543.501,00 10.197.773,00 2.285.306,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 35.133.817,00 2.016.816,00 0,00 10.197.773,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 555.200.131,00 373.091.218,00 627.335.209,00 457.565.420,00 481.012.217,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 130.304.373,00 140.448.300,00 124.626.974,00 118.992.128,00 116.858.374,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.479.027,00 976.105,00 561.531,00 403.662,00 248.348,00
Diğer Dönen Varlıklar 83.249.554,00 1.983.028,00 81.708.363,00 80.879.189,00 85.308.528,00
ARA TOPLAM 1.139.476.882,00 865.706.011,00 1.159.010.124,00 964.477.624,00 883.300.575,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 855.183.051,00 1.153.996.987,00 1.125.890.859,00 1.291.929.460,00 1.327.301.847,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 3.466.406,00 3.491.738,00 3.771.464,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 121.292.707,00 119.574.303,00 119.574.303,00 119.574.303,00 119.574.303,00
Maddi Duran Varlıklar 10.374.799,00 10.519.916,00 10.929.713,00 10.338.861,00 12.721.135,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 82.730,00 93.026,00 107.363,00 121.563,00 96.014,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.348.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 13.650.354,00 33.954.383,00 33.954.383,00 25.750.320,00 30.301.878,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.994.659.933,00 2.019.702.998,00 2.284.900.983,00 2.256.407.084,00 2.210.602.422,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 520.483.585,00 529.382.734,00 491.873.345,00 379.833.319,00 332.038.481,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 35.601.026,00 36.798.704,00 29.743.130,00 29.388.419,00 57.412.909,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 811.246,00 1.177.232,00 527.359,00 2.044.795,00 1.118.620,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 34.789.780,00 35.621.472,00 29.215.771,00 27.343.624,00 56.294.289,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.464.314,00 1.573.306,00 1.576.542,00 1.777.448,00 1.876.804,00
Diğer Borçlar 11.646.220,00 11.784.014,00 11.203.073,00 16.383.291,00 15.388.384,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 60.217,00 60.217,00 60.217,00 70.000,00 70.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.586.003,00 11.723.797,00 11.142.856,00 16.313.291,00 15.318.384,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 983.499,00 842.625,00 1.012.758,00 611.870,00 859.028,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 983.499,00 842.625,00 1.012.758,00 611.870,00 859.028,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.079.692,00 2.934.598,00 3.100.481,00 3.035.928,00 3.556.093,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 580.995.438,00 520.037.969,00 841.948.063,00 918.968.040,00 881.272.597,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 545.930.435,00 448.325.123,00 458.519.635,00 567.736.115,00 595.729.860,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.293.012,00 1.753.410,00 1.669.040,00 1.501.549,00 1.565.062,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.293.012,00 0,00 1.669.040,00 1.501.549,00 1.565.062,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.101.479.023,00 1.049.420.703,00 1.333.821.408,00 1.298.801.359,00 1.213.311.078,00
Ö Z K A Y N A K L A R 893.180.910,00 970.282.295,00 951.079.575,00 957.605.725,00 997.291.344,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 893.180.910,00 970.282.295,00 951.079.575,00 957.605.725,00 997.291.344,00
Ödenmiş Sermaye 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 212.888.864,00 212.888.864,00 212.888.864,00 212.888.864,00 212.888.864,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 62.419.923,00 62.419.923,00 62.419.923,00 62.419.923,00 62.419.923,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -379.615,00 -857.822,00 -815.858,00 -749.808,00 -754.504,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -379.615,00 -857.822,00 -815.858,00 -749.808,00 -754.504,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -379.615,00 -857.822,00 -815.858,00 -749.808,00 -754.504,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.397.851,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.397.851,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 35.261.185,00 35.261.185,00 35.261.185,00 35.261.185,00 35.261.185,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 75.694.304,00 100.537.883,00 100.537.883,00 100.537.883,00 155.384.797,00
Net Dönem Karı/Zararı -87.039.595,00 -34.303.582,00 -53.548.266,00 -47.088.166,00 -54.846.914,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.994.659.933,00 2.019.702.998,00 2.284.900.983,00 2.256.407.084,00 2.210.602.422,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi