Geri Dön

SMART | Smartiks Yazilim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SMART
Sektör Yazılım Hizmetleri
Adres YTÜ Yıldız Teknopark Çiftehavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No:151/E D:2 Blok Z06 Esenler - İSTANBUL
Telefon 02124837430
Faks 02124837428
Web www.smartiks.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CİHAN BİLGİN 2.045.000,00 6,42
TOPLAM 31.862.500,00 100,00
DİĞER 29.817.500,00 93,58
Toplam 63.725.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. 3.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 167.610.240,00 87.678.477,00 52.604.416,00 19.940.215,00 59.019.480,00
Satışların Maliyeti (-) 32.470.554,00 16.626.125,00 12.252.764,00 -3.672.733,00 -16.657.176,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 135.139.686,00 71.052.352,00 40.351.652,00 16.267.482,00 42.362.304,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 135.139.686,00 71.052.352,00 40.351.652,00 16.267.482,00 42.362.304,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 20.182.181,00 9.601.968,00 7.115.481,00 -3.096.941,00 -7.390.228,00
Pazarlama Giderleri (-) 1.156.060,00 864.010,00 278.106,00 -165.101,00 -349.042,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 54.950.139,00 8.424.915,00 5.786.069,00 -5.729.299,00 -9.152.429,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.393.442,00 4.123.966,00 3.260.633,00 1.921.839,00 7.352.315,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 12.932.440,00 8.495.578,00 7.834.168,00 -211.261,00 -21.357.891,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 50.312.308,00 47.789.847,00 22.598.461,00 8.986.719,00 11.465.029,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 195.268,00 14.102,00 6.147,00 3.218,00 18.212,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.638.616,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 50.507.576,00 47.803.949,00 22.604.608,00 8.989.937,00 5.844.625,00
Finansman gelirleri 161.948,00 138.788,00 94.574,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 7.455.605,00 3.163.563,00 1.784.122,00 -1.061.694,00 -2.805.546,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 44.977.143,00 44.779.174,00 20.915.060,00 7.985.459,00 3.416.087,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 -892.255,00 733.210,00 -1.410.922,00 3.444.859,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.195.862,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -892.255,00 733.210,00 -1.410.922,00 5.640.721,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 44.977.143,00 45.671.429,00 20.181.850,00 6.574.537,00 6.860.946,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 44.977.143,00 45.671.429,00 20.181.850,00 6.574.537,00 6.860.946,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 44.977.143,00 45.671.429,00 20.181.850,00 6.574.537,00 6.860.946,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,41 1,43 0,63 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,41 1,43 0,63 0,21 0,22
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 2.581.158,00 230.138,00 692.053,00 744.814,00 -387.796,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 2.581.158,00 230.138,00 0,00 744.814,00 -387.796,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 -692.053,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 -692.053,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.581.158,00 230.138,00 692.053,00 744.814,00 -387.796,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 47.558.301,00 45.901.567,00 20.873.903,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 47.558.301,00 45.901.567,00 20.873.903,00 7.319.351,00 6.473.150,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,41 1,43 0,63 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 57.216,00 377.008,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 91.186.832,00 61.407.941,00 48.476.368,00 49.052.333,00 36.511.051,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.204.082,00 1.449.743,00 1.751.414,00 5.603.477,00 2.806.474,00
Finansal Yatırımlar 789.597,00 377.212,00 304.042,00 245.309,00 300.710,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 147.410,00 147.409,00 147.409,00 147.410,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 80.643.210,00 28.568.684,00 31.869.728,00 23.379.564,00 23.120.359,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.785.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 76.857.500,00 28.568.684,00 31.869.728,00 23.379.564,00 23.120.359,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 847.778,00 615.049,00 788.944,00 9.927.200,00 1.520.456,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 523.998,00 697.893,00 9.774.705,00 1.422.021,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 847.778,00 91.051,00 91.051,00 152.495,00 98.435,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 3.356.831,00 3.356.831,00 3.046.395,00 106.142,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.688.458,00 2.193.971,00 1.983.178,00 1.558.558,00 4.207.348,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 96.542,00 913.320,00 166.789,00 82.002,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 4.316,00 2.743,00 1.448,00 3.118,00
Diğer Dönen Varlıklar 13.707,00 3.121,00 75.129,00 5.975,00 885.295,00
ARA TOPLAM 91.186.832,00 61.407.941,00 48.476.368,00 49.052.333,00 36.511.051,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 210.039.938,00 122.471.003,00 102.401.294,00 90.365.887,00 79.011.298,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.097.418,00 1.125.574,00 912.547,00 911.937,00 920.375,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 191.754.903,00 107.267.304,00 92.190.850,00 80.691.310,00 67.502.381,00
- Şerefiye 36.595.963,00 4.655.912,00 4.655.912,00 4.655.912,00 4.655.912,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 43.739,00 9.558,00 6.786,00 15.150,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 155.158.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 8.970.143,00 7.248.377,00 6.557.475,00 8.154.600,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 301.226.770,00 183.878.944,00 150.877.662,00 139.418.220,00 115.522.349,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.585.381,00 40.675.417,00 34.936.993,00 37.387.245,00 34.434.139,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 22.057.425,00 13.699.350,00 7.301.220,00 14.421.126,00 11.396.635,00
- Banka Kredileri 0,00 13.699.350,00 0,00 14.421.126,00 11.396.635,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.355.451,00 3.029.673,00 6.509.014,00 2.039.308,00 2.978.352,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 282.393,00 696.666,00 792.677,00 1.365.510,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 7.301.220,00 1.205.968,00 1.087.421,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 18.198.399,00 10.079.091,00 9.886.438,00 7.467.163,00 9.172.713,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 10.079.091,00 9.886.438,00 7.467.163,00 9.172.713,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.206.525,00 9.781.007,00 6.434.177,00 5.176.996,00 3.267.207,00
Diğer Borçlar 103.094,00 473.600,00 1.283.858,00 4.644.483,00 293.273,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 103.094,00 473.600,00 1.283.858,00 4.644.483,00 293.273,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 203.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 2.195.862,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.621.319,00 3.321.465,00 3.321.465,00 3.321.465,00 4.578.485,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.187.114,00 1.623.465,00 1.623.465,00 1.623.465,00 1.623.465,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.434.205,00 1.698.000,00 1.698.000,00 1.698.000,00 2.955.020,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.928.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.994.397,00 7.488.325,00 5.253.131,00 5.083.071,00 5.710.248,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 3.771.814,00 2.356.588,00 2.356.588,00 2.238.041,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 1.150.620,00 1.150.620,00 1.150.620,00 1.150.620,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.757.080,00 3.338.142,00 2.600.326,00 2.499.706,00 2.943.183,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.757.080,00 3.338.142,00 2.600.326,00 2.499.706,00 2.943.183,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 70.579.778,00 48.163.742,00 40.190.124,00 42.470.316,00 40.144.387,00
Ö Z K A Y N A K L A R 230.646.992,00 135.715.202,00 110.687.538,00 96.947.904,00 75.377.962,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 230.646.992,00 135.715.202,00 110.687.538,00 96.947.904,00 75.377.962,00
Ödenmiş Sermaye 31.862.500,00 31.862.500,00 31.862.500,00 31.862.500,00 31.862.500,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 144.590.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 70.561.376,00 15.791.850,00 15.791.850,00 15.791.850,00 15.791.850,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.404.575,00 -431.076,00 30.839,00 83.600,00 -661.214,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.404.575,00 -431.076,00 30.839,00 83.600,00 -661.214,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.404.575,00 -431.076,00 30.839,00 83.600,00 -661.214,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.945.882,00 2.099.256,00 2.091.846,00 2.091.846,00 2.091.846,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -66.885.607,00 40.721.243,00 40.728.653,00 40.543.571,00 19.432.034,00
Net Dönem Karı/Zararı 44.977.143,00 45.671.429,00 20.181.850,00 6.574.537,00 6.860.946,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 301.226.770,00 183.878.944,00 150.877.662,00 139.418.220,00 115.522.349,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi