Geri Dön

SKYMD | Seker Yatirim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,01
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 4,44
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 833.210.837,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 22.569.689,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SKYMD
Sektör SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HÜKÜMLERINE UYGUN OLARAK SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERINDE BULUNMAK.
Adres Büyükdere Cad.No:171 Metrocity A Blok Kat:4-5 34394 Şişli
Telefon 212 334 33 33
Faks 212 334 33 34
Web www.sekeryatirim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ŞEKERBANK T.A.Ş. 101.347.980,00 65,39
TOPLAM 155.000.000,00 100,00
DİĞER 53.652.020,00 34,61
Toplam 310.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Borsa İstanbul A.Ş.(C Grubu) Borsa Dışı 159.710,94 0,40
ŞEKER FAKTORING A.Ş. 60,00 0,00
ŞEKER FINANSAL KIRALAMA A.Ş. 1.500.000,91 3,00
ŞEKER INTERNATIONAL BANKING UNIT LTD. 250,00 0,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.03.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 10.375.701.587,00 39.708.556.541,00 21.841.160.288,00 12.028.969.684,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 10.200.521.061,00 39.155.200.243,00 21.568.729.154,00 11.892.279.064,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 175.180.526,00 553.356.298,00 272.431.134,00 136.690.620,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 175.180.526,00 553.356.298,00 272.431.134,00 136.690.620,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 81.824.738,00 258.992.869,00 129.680.399,00 76.721.348,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 11.421.385,00 41.423.284,00 23.985.039,00 13.088.733,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 8.387.647,00 42.949.890,00 26.282.465,00 21.866.484,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 1.272.219,00 9.110.413,00 6.485.053,00 6.467.001,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 89.049.831,00 286.779.622,00 138.563.108,00 62.280.022,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 89.049.831,00 286.779.622,00 138.563.108,00 62.280.022,00 0,00
Finansman gelirleri 14.830.584,00 40.434.350,00 30.734.166,00 14.444.467,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 24.510.843,00 153.815.854,00 75.582.738,00 44.009.969,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -4.359.200,00 45.428.272,00 93.714.536,00 32.714.520,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 35.562.784,00 -17.063.401,00 26.759.039,00 8.730.015,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 23.040.269,00 58.052.531,00 24.661.284,00 7.644.750,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 12.522.515,00 -75.115.932,00 2.097.755,00 1.085.265,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -39.921.984,00 62.491.673,00 66.955.497,00 23.984.505,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -39.921.984,00 62.491.673,00 66.955.497,00 23.984.505,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -39.921.984,00 62.491.673,00 66.955.497,00 23.984.505,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 3.620.805,00 57.084.398,00 61.621.677,00 66.023.225,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 79.219.920,00 88.030.967,00 88.030.967,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 5.172.578,00 2.330.008,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.551.773,00 24.465.530,00 26.409.290,00 22.007.742,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 274.268,00 -31.556,00 -252.867,00 -233.554,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 117.543,00 -13.524,00 -47.984,00 -77.851,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.895.073,00 57.052.842,00 61.368.810,00 65.789.671,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -36.026.911,00 119.544.515,00 128.324.307,00 89.774.176,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -36.026.911,00 119.544.515,00 128.324.307,00 89.774.176,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.505.353.263,00 1.724.032.454,00 1.306.183.522,00 928.332.008,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 215.797.612,00 238.072.009,00 205.352.432,00 152.455.643,00 0,00
Finansal Yatırımlar 114.235.114,00 89.483.476,00 97.952.695,00 103.616.972,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 100.719.108,00 76.151.001,00 84.999.520,00 91.265.305,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 100.719.108,00 76.151.001,00 84.999.520,00 91.265.305,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.161.213.225,00 1.393.086.561,00 998.431.399,00 665.620.048,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.161.213.225,00 1.393.086.561,00 998.431.399,00 665.620.048,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 14.107.312,00 3.390.408,00 4.446.996,00 6.639.345,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 1.505.353.263,00 1.724.032.454,00 1.306.183.522,00 928.332.008,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 324.845.750,00 286.050.508,00 189.304.519,00 189.327.999,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 282.794.636,00 240.450.172,00 171.181.825,00 171.087.190,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.699.486,00 1.600.490,00 391.579,00 307.238,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.992.079,00 1.948.311,00 1.263.422,00 1.451.287,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 1.992.079,00 1.948.311,00 1.263.422,00 1.451.287,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.665.351,00 15.519.399,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 792.745,00 688.961,00 377.371,00 377.371,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.830.199.013,00 2.010.082.962,00 1.495.488.041,00 1.117.660.007,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 981.868.930,00 1.217.988.925,00 1.074.539.885,00 741.469.000,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 206.328.854,00 465.745.046,00 456.733.190,00 376.759.929,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 49.092.556,00 30.056.167,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 709.288.068,00 706.663.242,00 584.557.122,00 347.623.642,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.347.087,00 32.198,00 8.081.298,00 3.290.377,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 706.940.981,00 706.631.044,00 576.475.824,00 344.333.265,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 35.551.428,00 20.684.129,00 11.660.815,00 7.606.658,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 35.551.428,00 20.684.129,00 11.660.815,00 7.606.658,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21.164.945,00 19.796.948,00 16.588.702,00 4.821.330,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.478.802,00 3.302.585,00 3.549.312,00 3.053.277,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.478.802,00 3.302.585,00 3.549.312,00 3.053.277,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.056.833,00 1.796.975,00 1.450.744,00 1.604.164,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.119.246,00 10.580.539,00 41.261.951,00 35.054.933,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 15.119.246,00 10.580.539,00 6.591.067,00 5.827.954,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.597.719,00 10.246.297,00 6.224.921,00 5.827.954,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 5.521.527,00 334.242,00 366.146,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 34.670.884,00 29.226.979,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 996.988.176,00 1.228.569.464,00 1.115.801.836,00 776.523.933,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 833.210.837,00 781.513.498,00 379.686.205,00 341.136.074,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 833.210.837,00 781.513.498,00 379.686.205,00 341.136.074,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 155.000.000,00 155.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 529.817.366,00 440.164.089,00 1.195.125,00 1.195.125,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 205.237.590,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 62.151.216,00 50.867.867,00 101.548.366,00 105.949.914,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 62.151.216,00 50.867.867,00 101.548.366,00 105.949.914,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.634.186,00 1.181.884,00 381.203,00 400.516,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 1.634.186,00 1.181.884,00 381.203,00 400.516,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 44.571.347,00 36.486.955,00 7.994.268,00 7.994.268,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 34.439.229,00 -209.476.827,00 61.145.270,00 61.145.270,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı -39.921.984,00 62.491.673,00 66.955.497,00 23.984.505,00 0,00
Diğer Yedekler 45.519.477,00 39.560.267,00 20.466.476,00 20.466.476,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.830.199.013,00 2.010.082.962,00 1.495.488.041,00 1.117.660.007,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi