Geri Dön

SKYLP | Skyalp Finansal Teknolojiler


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,80
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 5,92
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 165.101.550,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 34.254.030,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SKYLP
Sektör BANKACILIK, TELEKOMÜNIKASYON, ILAÇ VE HIZLI TÜKETIM MAMULLERI SEKTÖRLERI ÖNCELIKLI OLARAK ÖZEL SEKTÖR VE KAMU IŞLETMELERI VE KAMU KURULUŞLARI ILE BUNLARIN YÖNETIMLERINE, ÇALIŞANLARINA, GERÇEK VE TÜZEL KIŞILERE, FAALIYETLERINDE ETKINLIK VE VERIMLILIĞI GÖZETEREK KURUM PERFORMANSINI ARTTIRICI ORGANIZASYONEL GELIŞIM, DEĞIŞIM YÖNETIMI, YÖNETICILIK VE LIDERLIK BECERILERINI GELIŞTIRME, MÜŞTERI ODAKLI, YÜKSEK PERFORMANSLI KURUM KÜLTÜRÜ YARATMA, SATIŞ ETKINLIĞI SAĞLAMA, ALANLARINDA DANIŞMANLIK, ARAŞTIRMA, GELIŞTIRMEK HIZMETLERI, ILE BUNLARIN EĞITIM HIZMETLERINI YAPMAK, YAPTIRMAK, SAĞLAMAK, BU KONULARLA ILGILI OLARAK ÜST DÜZEY YÖNETICI TOPLANTILARI, KONFERANS VE ZIRVELER, ORGANIZE ETMEK, ETTIRMEK. YÜRÜRLÜKTEKI ILGILI MEVZUATLARA RIAYET ETMEK KAYDIYLA MENKUL KIYMET DANIŞMANLIĞI VE DIĞER YATIRIM BANKACILIĞI KAPSAMINDAKI FAALIYETLER HARIÇ OLMAK ÜZERE YÖNETIM DANIŞMANLIĞI HIZMETLERI VERMEKTIR.
Adres İnkılap Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi, No:4/2 D:7 Ümraniye/İstanbul
Telefon 0216 970 57 57
Faks 0216 557 57 07
Web www.skyalp.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1.066.541,32 11,23
NAMIK KEMAL GÖKALP 949.999,99 10,00
TOPLAM 9.500.000,00 100,00
DİĞER 7.483.458,69 78,77
Toplam 19.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Artıox Teknoloji Yatırım A.Ş. 200.000,00 20,00
DORINSIGHT ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 3.150.000,00 100,00
İDEAL DATA FINANSAL TEKNOLOJILER A.Ş. 7.500.000,00 68,18
JUPHY TEKNOLOJİ A.Ş. 609,00 1,00
SYSLINE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 42.900,00 30,00
TENK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK A.Ş. 8.612,00 3,17
Tarih Açıklama Katsayı
11.09.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,85
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 38.235.171,00 104.743.136,00 60.637.247,00 38.307.405,00 40.928.111,00
Satışların Maliyeti (-) 14.309.408,00 37.235.508,00 20.780.557,00 13.788.254,00 15.214.317,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 23.925.763,00 67.507.628,00 39.856.690,00 24.519.151,00 25.713.794,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 23.925.763,00 67.507.628,00 39.856.690,00 24.519.151,00 25.713.794,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 25.665.308,00 78.897.474,00 46.125.689,00 24.438.501,00 22.510.321,00
Pazarlama Giderleri (-) 1.904,00 59.108,00 40.554,00 40.554,00 71.540,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 11.972.616,00 22.202.062,00 7.559.951,00 4.021.979,00 3.276.512,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.624.715,00 7.397.719,00 3.392.149,00 1.875.453,00 1.625.490,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 2.110.723,00 2.598.120,00 1.140.664,00 770.538,00 1.221.192,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -10.200.073,00 -28.851.417,00 -11.618.019,00 -2.876.968,00 259.719,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 8.168.209,00 119.190.494,00 97.904.629,00 6.072.547,00 14.628.751,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 114.463,00 1.024.818,00 714.101,00 699.177,00 1.112.686,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 3.225.031,00 8.779.213,00 5.536.392,00 2.300.478,00 1.848.261,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.078.704,00 97.177.312,00 91.168.341,00 4.856.320,00 15.624.045,00
Finansman gelirleri 900.363,00 75.617,00 59.760,00 47.388,00 35.292,00
Finansman Giderleri (-) 400.841,00 5.229.776,00 4.147.680,00 1.662.643,00 1.447.123,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -15.607.345,00 57.377.168,00 87.080.421,00 3.241.065,00 5.125.141,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -7.802.363,00 10.781.784,00 7.227.198,00 3.882.784,00 -161.575,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 7.100.543,00 7.038.093,00 3.363.080,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -7.802.363,00 3.681.241,00 189.105,00 519.704,00 -161.575,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -7.804.982,00 46.595.384,00 79.853.223,00 -641.719,00 5.286.716,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -7.804.982,00 46.595.384,00 79.853.223,00 -641.719,00 5.286.716,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.685.969,00 -1.621.739,00 7.710.744,00 940.706,00 681.609,00
- Ana Ortaklık Payları -9.490.951,00 48.217.123,00 72.142.479,00 -1.582.425,00 4.605.107,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 416.310,00 316.517,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 575.382,00 422.023,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 159.072,00 105.506,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -4.005.245,00 -5.334.200,00 -5.372.470,00 -7.486.941,00 -14.821.691,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -1.753.429,00 -2.370.825,00 -1.790.823,00 -2.495.647,00 -3.705.422,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.588.935,00 -5.017.683,00 -5.372.470,00 -7.486.941,00 -14.821.691,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -11.393.917,00 41.577.701,00 74.480.753,00 -8.128.660,00 -9.534.975,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -11.393.917,00 41.577.701,00 74.480.753,00 -8.128.660,00 -9.534.975,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 98.333.777,00 110.394.274,00 106.919.055,00 49.476.787,00 42.898.547,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.329.887,00 7.092.947,00 4.638.600,00 4.428.191,00 5.152.129,00
Finansal Yatırımlar 62.157.283,00 67.718.680,00 81.923.813,00 26.587.016,00 25.260.382,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 26.587.016,00 25.260.382,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 11.244.385,00 8.118.480,00 12.372.657,00 10.828.302,00 5.854.931,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.274.040,00 2.720.959,00 1.906.481,00 1.414.782,00 1.392.832,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.970.345,00 5.397.521,00 10.466.176,00 9.413.520,00 4.462.099,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 16.252.827,00 18.264.182,00 1.064.987,00 1.207.948,00 2.479.118,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 16.214.829,00 18.098.576,00 1.008.290,00 1.006.490,00 504.720,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 37.998,00 165.606,00 56.697,00 201.458,00 1.974.398,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.539.560,00 5.318.735,00 4.055.861,00 2.918.475,00 2.395.172,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.249,00 4.600,00 3.655,00 1.450.733,00 196.227,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.803.586,00 3.876.650,00 2.859.482,00 2.056.122,00 1.560.588,00
ARA TOPLAM 98.333.777,00 110.394.274,00 106.919.055,00 49.476.787,00 42.898.547,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 92.940.779,00 89.530.664,00 40.810.886,00 40.063.158,00 40.493.359,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 28.475.678,00 29.197.329,00 22.333.136,00 19.207.847,00 18.112.157,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 5.625.746,00 7.029.382,00 3.445.313,00 4.748.965,00 5.883.410,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.208.528,00 26.562.077,00 7.213.635,00 9.252.946,00 9.464.712,00
- Şerefiye 24.859.580,00 24.859.580,00 7.131.611,00 9.165.257,00 9.165.257,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.348.948,00 1.702.497,00 82.024,00 87.689,00 299.455,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 17.622.238,00 13.499.697,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 191.274.556,00 199.924.938,00 147.729.941,00 89.539.945,00 83.391.906,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.666.442,00 23.207.874,00 19.977.044,00 44.739.119,00 33.512.499,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 58.415,00 4.112,00 199.792,00 27.600.645,00 22.083.024,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.528.186,00 1.108.717,00 902.663,00 1.145.726,00 823.843,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 9.363.245,00 9.573.263,00 7.687.204,00 7.798.733,00 5.803.354,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.362.240,00 3.037.798,00 2.309.928,00 2.625.433,00 292.707,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.001.005,00 6.535.465,00 5.377.276,00 5.173.300,00 5.510.647,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.925.037,00 2.250.224,00 1.695.360,00 1.117.915,00 795.127,00
Diğer Borçlar 1.429.306,00 4.454.980,00 2.004.017,00 1.557.213,00 958.721,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20.000,00 23.013,00 20.129,00 39.728,00 20.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.409.306,00 4.431.967,00 1.983.888,00 1.517.485,00 938.721,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.227.232,00 1.350.908,00 1.090.053,00 1.064.293,00 1.542.603,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 1.451.884,00 4.020.167,00 3.363.080,00 552.044,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.135.021,00 3.013.786,00 2.198.044,00 1.091.514,00 953.783,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.118.521,00 2.994.801,00 2.181.544,00 1.075.014,00 937.283,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16.500,00 18.985,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 179.744,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.231.599,00 3.910.149,00 4.103.234,00 3.325.643,00 3.953.850,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.713.926,00 2.348.816,00 2.256.899,00 2.158.864,00 2.616.872,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.517.673,00 1.561.333,00 1.025.281,00 719.950,00 1.250.770,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.517.673,00 1.561.333,00 1.025.281,00 719.950,00 1.250.770,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 821.054,00 446.829,00 86.208,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 23.898.041,00 27.118.023,00 24.080.278,00 48.064.762,00 37.466.349,00
Ö Z K A Y N A K L A R 167.376.515,00 172.806.915,00 123.649.663,00 41.475.183,00 45.925.557,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 165.101.550,00 172.129.195,00 111.642.695,00 36.238.253,00 39.163.572,00
Ödenmiş Sermaye 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 76.658.333,00 76.658.333,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 28.464.649,00 28.464.649,00 2.842.201,00 2.842.201,00 1.178.201,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 781.085,00 364.775,00 -5.029,00 -5.029,00 -164.632,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 781.085,00 364.775,00 -5.029,00 -5.029,00 -164.632,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 781.085,00 364.775,00 -5.029,00 -5.029,00 -164.632,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.506.054,00 4.459.058,00 3.837.028,00 1.722.557,00 413.001,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 6.506.054,00 4.459.058,00 3.837.028,00 1.722.557,00 413.001,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.038.436,00 9.036.183,00 1.079.503,00 1.079.503,00 1.083.044,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 43.643.944,00 -12.747.398,00 22.246.513,00 22.681.446,00 22.681.816,00
Net Dönem Karı/Zararı -9.490.951,00 56.393.595,00 72.142.479,00 -1.582.425,00 4.472.142,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.274.965,00 677.720,00 12.006.968,00 5.236.930,00 6.761.985,00
TOPLAM KAYNAKLAR 191.274.556,00 199.924.938,00 147.729.941,00 89.539.945,00 83.391.906,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi