Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,21
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 35,25
BIST-100'deki Ağırlığı 8,43
F/K Oranı -30,54
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,49
Dibe Uzaklık 99,91
Piyasa Değeri (USD) 191.164.686,26
Piyasa Değeri (TL) 1.111.680.000,00
Özsermaye (TL) 2.281.633.000,00
Sermaye (TL) 1.158.000.000,00
Net Kar (TL) -36.399.000,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu SKBNK
Sektör Bankacılık
Adres Büyükdere Caddesi No:171 Metrocity 1.Levent 34330 İstanbul
Telefon (0312) 319 70 00
Faks (0312) 319 73 79
Web http://www.sekerbank.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 237.951.312,69 20,55
İNTERNATİONAL FINANCE CORPORATION 70.287.124,88 6,07
SAMRUK-KAZYNA SOVEREIGN WEALTH FUN JOINT-STOCK COMPANY 224.353.416,49 19,37
ŞEKERBANK T.A.Ş. 109.211.666,24 9,43
ŞEKERBANK TAŞ PERS MUN SOS GÜV YARD SAN VAKFI 410.388.833,70 35,44
ŞEKERBANK TÜRK ANONİM.ŞİRKET PERS.SOS.SİG.SAN.VAKF 105.807.646,00 9,14
Toplam 1.158.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Şeker Faktoring A.Ş. 74.999.949,98 99,99
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 24.357.739,19 54,13
Şeker Finansman A.Ş. 16.199.996,10 62,31
Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. 603.466.462,00 100,00
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 29.711.995,00 99,04
Şekerbank International Banking Unit Ltd. 4.789.700,00 95,79
Şekerbank Kıbrıs Ltd. 25.461.541,90 97,93
Zahlungsdienste GmbH Der Şekerbank T.A.Ş. 250.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.02.2015 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,04
09.06.2014 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
30.06.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,33
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.06.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
30.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
08.06.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,09
22.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.08.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,64
01.03.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,47
13.10.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
23.07.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,50
24.07.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,00
02.04.2001 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
21.11.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,42
01.09.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,20
31.08.1999 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,34
27.05.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,57
22.06.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,75
04.08.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,78
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAİZ GELİRLERİ 1.079.847.000,00 4.416.077.000,00 3.139.379.000,00 1.883.719.000,00 905.803.000,00
Kredilerden Alınan Faizler 944.637.000,00 3.607.364.000,00 2.646.728.000,00 1.599.138.000,00 764.926.000,00
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 14.135.000,00 59.996.000,00 37.394.000,00 18.950.000,00 8.830.000,00
Bankalardan Alınan Faizler 9.714.000,00 36.742.000,00 24.664.000,00 11.696.000,00 6.589.000,00
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 1.850.000,00 66.531.000,00 62.376.000,00 43.502.000,00 17.682.000,00
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 85.534.000,00 564.809.000,00 308.109.000,00 177.154.000,00 91.102.000,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Gelirleri 13.171.000,00 56.556.000,00 42.725.000,00 24.284.000,00 12.427.000,00
Diğer Faiz Gelirleri 10.806.000,00 24.079.000,00 17.383.000,00 8.995.000,00 4.247.000,00
FAİZ GİDERLERİ -866.286.000,00 -2.906.150.000,00 -1.933.849.000,00 -1.129.315.000,00 -549.216.000,00
Mevduata Verilen Faizler -636.796.000,00 -2.174.145.000,00 -1.400.059.000,00 -796.356.000,00 -388.547.000,00
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -53.871.000,00 -196.476.000,00 -150.815.000,00 -87.953.000,00 -40.060.000,00
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -57.090.000,00 -163.960.000,00 -117.524.000,00 -77.115.000,00 -42.287.000,00
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -82.160.000,00 -329.804.000,00 -234.550.000,00 -141.110.000,00 -63.941.000,00
Diğer Faiz Giderleri -25.665.000,00 -41.765.000,00 -30.901.000,00 -26.781.000,00 -14.381.000,00
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 213.561.000,00 1.509.927.000,00 1.205.530.000,00 754.404.000,00 356.587.000,00
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 98.433.000,00 360.116.000,00 256.326.000,00 177.480.000,00 93.181.000,00
Alınan Ücret ve Komisyonlar 127.667.000,00 468.927.000,00 335.640.000,00 223.624.000,00 113.461.000,00
Gayri Nakdi Kredilerden 19.629.000,00 77.611.000,00 56.527.000,00 37.286.000,00 18.766.000,00
Diğer 108.038.000,00 391.316.000,00 279.113.000,00 186.338.000,00 94.695.000,00
Verilen Ücret ve Komisyonlar -29.234.000,00 -108.811.000,00 -79.314.000,00 -46.144.000,00 -20.280.000,00
Gayri Nakdi Kredilere -506.000,00 -1.414.000,00 -920.000,00 -524.000,00 -249.000,00
TEMETTÜ GELİRLERİ 21.000,00 1.382.000,00 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00
TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 15.666.000,00 -116.761.000,00 -115.025.000,00 -81.735.000,00 -50.014.000,00
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı -32.922.000,00 18.304.000,00 -28.494.000,00 3.218.000,00 3.129.000,00
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 158.380.000,00 1.111.776.000,00 1.251.767.000,00 449.358.000,00 44.793.000,00
Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -109.792.000,00 -1.246.841.000,00 -1.338.298.000,00 -534.311.000,00 -97.936.000,00
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 30.409.000,00 88.894.000,00 48.552.000,00 41.379.000,00 18.933.000,00
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -145.668.000,00 -725.472.000,00 -450.433.000,00 -305.345.000,00 -156.105.000,00
NET FAALİYET KARI/ZARARI -107.200.000,00 107.583.000,00 134.400.000,00 79.932.000,00 24.164.000,00
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z -107.200.000,00 107.583.000,00 134.400.000,00 79.932.000,00 24.164.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 17.892.000,00 -18.836.000,00 -25.587.000,00 -9.223.000,00 4.761.000,00
Cari Vergi Karşılığı -12.260.000,00 -18.153.000,00 -2.032.000,00 -19.490.000,00 -1.018.000,00
Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z -89.308.000,00 88.747.000,00 108.813.000,00 70.709.000,00 28.925.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI -89.308.000,00 88.747.000,00 108.813.000,00 70.709.000,00 28.925.000,00
Grubun Karı/Zararı (-) -93.545.000,00 89.398.000,00 99.021.000,00 69.366.000,00 28.931.000,00
Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 4.237.000,00 -651.000,00 9.792.000,00 1.343.000,00 -6.000,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) -0,08 0,08 0,09 0,06 0,03
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
AKTİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.817.011.000,00 3.619.237.000,00 2.803.442.000,00 3.572.518.000,00 3.295.506.000,00
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 290.175.000,00 85.589.000,00 85.359.000,00 96.047.000,00 102.616.000,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Borçlanma Senetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Menkul Değerler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krediler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BANKALAR 697.698.000,00 206.019.000,00 2.242.061.000,00 523.773.000,00 595.421.000,00
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 27.943.000,00 59.192.000,00 141.910.000,00 1.289.858.000,00 561.632.000,00
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KREDİLER VE ALACAKLAR 0,00 21.956.861.000,00 23.900.494.000,00 23.278.282.000,00 22.614.713.000,00
Krediler ve alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Takipteki Krediler 0,00 1.331.680.000,00 1.277.904.000,00 1.219.494.000,00 1.174.862.000,00
Özel Karşılıklar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAKTORİNG ALACAKLARI 424.224.000,00 395.937.000,00 369.266.000,00 385.855.000,00 442.803.000,00
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İŞTİRAKLER (Net) 4.236.000,00 4.236.000,00 4.236.000,00 4.236.000,00 4.236.000,00
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konsolide Edilmeyenler 4.236.000,00 4.236.000,00 4.236.000,00 4.236.000,00 4.236.000,00
Mali İştirakler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali Olmayan İştirakler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 608.593.000,00 608.593.000,00 608.593.000,00 607.741.000,00 607.315.000,00
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 608.593.000,00 608.593.000,00 608.593.000,00 607.741.000,00 607.315.000,00
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mali Olmayan Ortaklıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 509.704.000,00 446.853.000,00 541.574.000,00 457.616.000,00 430.550.000,00
Finansal Kiralama Alacakları 0,00 559.326.000,00 665.746.000,00 555.828.000,00 527.398.000,00
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kazanılmamış Gelirler (-) 0,00 -112.473.000,00 -124.172.000,00 -98.212.000,00 -96.848.000,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 899.066.000,00 711.832.000,00 431.816.000,00 399.025.000,00 401.100.000,00
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 110.088.000,00 94.111.000,00 84.138.000,00 85.409.000,00 88.721.000,00
Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 61.125.000,00 61.125.000,00 0,00 0,00 0,00
VERGİ VARLIĞI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Varlığı 5.225.000,00 5.369.000,00 21.788.000,00 2.640.000,00 2.402.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 204.728.000,00 173.996.000,00 156.262.000,00 189.174.000,00 182.868.000,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 393.289.000,00 320.984.000,00 307.590.000,00 290.767.000,00 255.100.000,00
Satış Amaçlı 393.289.000,00 320.984.000,00 307.590.000,00 290.767.000,00 255.100.000,00
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER AKTİFLER 767.785.000,00 684.254.000,00 679.998.000,00 625.302.000,00 538.455.000,00
AKTİF TOPLAMI 33.933.985.000,00 32.964.784.000,00 35.954.387.000,00 34.420.138.000,00 32.178.024.000,00
PASİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEVDUAT 24.566.846.000,00 22.940.857.000,00 24.711.028.000,00 21.525.226.000,00 20.486.114.000,00
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALINAN KREDİLER 3.199.452.000,00 3.600.080.000,00 4.589.886.000,00 4.289.812.000,00 3.971.598.000,00
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 494.906.000,00 192.096.000,00 183.917.000,00 2.673.467.000,00 2.234.642.000,00
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 889.970.000,00 1.243.684.000,00 1.332.461.000,00 1.344.768.000,00 1.352.400.000,00
Bonolar 490.646.000,00 516.302.000,00 595.707.000,00 626.055.000,00 626.838.000,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tahviller 17.597.000,00 25.532.000,00 33.666.000,00 17.051.000,00 22.872.000,00
FONLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Müstakriz Fonları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUHTELİF BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 587.508.000,00 928.373.000,00 849.471.000,00 551.750.000,00 551.157.000,00
FAKTORİNG BORÇLARI 7.123.000,00 554.000,00 1.219.000,00 478.000,00 23.942.000,00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 221.278.000,00 25.107.000,00 30.273.000,00 29.126.000,00 32.231.000,00
Finansal Kiralama Borçları 0,00 29.126.000,00 35.314.000,00 34.890.000,00 38.980.000,00
Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00 -4.019.000,00 -5.041.000,00 -5.764.000,00 -6.749.000,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KARŞILIKLAR 498.443.000,00 490.882.000,00 488.851.000,00 452.471.000,00 368.463.000,00
Genel Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışan Hakları Karşılığı 95.952.000,00 88.041.000,00 96.352.000,00 94.762.000,00 90.134.000,00
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Karşılıklar 402.491.000,00 402.841.000,00 392.499.000,00 357.709.000,00 278.329.000,00
VERGİ BORCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Borcu 79.351.000,00 63.083.000,00 67.887.000,00 70.231.000,00 52.044.000,00
Ertelenmiş Vergi Borcu 1.925.000,00 1.532.000,00 1.574.000,00 1.040.000,00 970.000,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 944.480.000,00 903.621.000,00 976.705.000,00 841.598.000,00 666.141.000,00
ÖZKAYNAKLAR 2.365.094.000,00 2.452.830.000,00 2.457.691.000,00 2.404.786.000,00 2.366.517.000,00
Ödenmiş Sermaye 1.158.000.000,00 1.158.000.000,00 1.158.000.000,00 1.158.000.000,00 1.158.000.000,00
Sermaye Yedekleri -164.083.000,00 -164.083.000,00 -164.067.000,00 -163.781.000,00 -163.744.000,00
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.835.000,00 1.835.000,00 1.835.000,00 1.834.000,00 1.834.000,00
Hisse Senedi İptal Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Sermaye Yedekleri -165.918.000,00 -165.918.000,00 -165.902.000,00 -165.615.000,00 -165.578.000,00
Kar Yedekleri 1.372.559.000,00 1.762.682.000,00 1.762.448.000,00 1.762.435.000,00 1.761.924.000,00
Yasal Yedekler 305.499.000,00 301.004.000,00 300.786.000,00 300.508.000,00 300.044.000,00
Statü Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olağanüstü Yedekler 980.731.000,00 1.375.349.000,00 1.375.333.000,00 1.375.598.000,00 1.375.551.000,00
Diğer Kar Yedekleri 86.329.000,00 86.329.000,00 86.329.000,00 86.329.000,00 86.329.000,00
Kar veya Zarar -131.628.000,00 -428.206.000,00 -418.348.000,00 -447.990.000,00 -487.912.000,00
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı -38.083.000,00 -517.604.000,00 -517.369.000,00 -517.356.000,00 -516.843.000,00
Net Dönem Karı/Zararı -93.545.000,00 89.398.000,00 99.021.000,00 69.366.000,00 28.931.000,00
Azınlık Payları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASİF TOPLAMI 33.933.985.000,00 32.964.784.000,00 35.954.387.000,00 34.420.138.000,00 32.178.024.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi