Geri Dön

SILVR | Silverline Endustri


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SILVR
Sektör gri mutfak eşyaları üretimi
Adres ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERZİFON/AMASYA
Telefon 0212 484 48 00
Faks 0358 514 93 57
Web www.silverline.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HÜSEYİN ALIŞ 2.250.182,66 5,00
İBRAHİM ATAY 10.488.860,80 23,31
MEHMET İLHAN ATAY 2.633.719,90 5,85
TOPLAM 45.000.000,00 100,00
DİĞER 29.627.236,64 65,84
Toplam 90.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÜMÜŞ GRUP YATIRIM DANIŞMANLIK DESTEK HİZMETLERİ A.Ş. 100.000,00 20,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.06.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,26
04.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,61
21.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.148.894.783,00 720.606.438,00 425.948.197,00 1.648.366.490,00 1.322.886.926,00
Satışların Maliyeti (-) -1.048.557.583,00 -677.484.286,00 -398.408.174,00 -1.523.350.662,00 -1.217.640.618,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 100.337.200,00 43.122.152,00 27.540.023,00 125.015.828,00 105.246.308,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 100.337.200,00 43.122.152,00 27.540.023,00 125.015.828,00 105.246.308,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -43.204.627,00 -27.448.141,00 -14.339.965,00 -36.068.137,00 -25.575.429,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.108.128,00 -757.816,00 -407.371,00 -1.863.310,00 -1.912.381,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -15.280.891,00 -12.820.411,00 -8.856.654,00 -16.187.540,00 -9.704.455,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 245.667.599,00 91.426.406,00 64.093.351,00 255.641.190,00 218.448.828,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -336.300.037,00 -165.302.522,00 -66.020.591,00 -297.221.963,00 -246.931.249,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -49.888.884,00 -71.780.332,00 2.008.793,00 29.316.068,00 39.571.622,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 722.126,00 102.500,00 102.500,00 11.933,00 9.544,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -49.166.758,00 -71.677.832,00 2.111.293,00 29.328.001,00 39.581.166,00
Finansman gelirleri 622.193,00 563.993,00 424.247,00 1.556.498,00 945.423,00
Finansman Giderleri (-) -14.695.746,00 -9.447.991,00 -3.209.491,00 -10.308.369,00 -8.481.798,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -63.240.311,00 -80.561.830,00 -673.951,00 20.576.130,00 32.044.791,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 14.110.642,00 -4.370.735,00 -10.514.378,00 68.988.067,00 -4.381.118,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 14.110.642,00 -4.370.735,00 -10.514.378,00 68.988.067,00 -4.381.118,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -49.129.669,00 -84.932.565,00 -11.188.329,00 89.564.197,00 27.663.673,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -49.129.669,00 -84.932.565,00 -11.188.329,00 89.564.197,00 27.663.673,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -49.129.669,00 -84.932.565,00 -11.188.329,00 89.564.197,00 27.663.673,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -1,09 -1,89 -0,25 1,99 0,62
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 563.281.859,00 543.420.084,00 623.578.468,00 569.269.868,00 644.608.066,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 391.095,00 1.901.394,00 9.052.106,00 30.574.073,00 28.135.836,00
Finansal Yatırımlar 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 224.724.807,00 246.996.667,00 355.813.462,00 280.874.142,00 380.960.891,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 224.351.451,00 246.064.862,00 354.780.172,00 279.123.908,00 380.199.157,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 373.356,00 931.805,00 1.033.290,00 1.750.234,00 761.734,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 28.269.556,00 22.208.374,00 1.213.257,00 1.187.660,00 194.001,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 194.001,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 28.269.556,00 22.208.374,00 1.213.257,00 1.187.660,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 200.885.402,00 193.465.807,00 181.262.006,00 198.285.293,00 201.293.844,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 82.711.938,00 54.202.022,00 18.253.369,00 45.688.269,00 33.690.592,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 30.191.546,00 27.696.688,00 0,00 14.734.771,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20.115,00 18.704,00 18.025,00 0,00 2.639,00
Diğer Dönen Varlıklar 26.223.946,00 24.572.116,00 57.911.243,00 12.660.431,00 330.263,00
ARA TOPLAM 563.281.859,00 543.420.084,00 623.578.468,00 569.269.868,00 644.608.066,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 271.706.140,00 245.941.906,00 237.716.003,00 229.213.099,00 134.893.721,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 108.018.970,00 109.796.552,00 114.165.841,00 100.923.385,00 87.037.608,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 57.187.773,00 52.476.550,00 47.943.657,00 43.661.768,00 40.069.277,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 57.187.773,00 52.476.550,00 47.943.657,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 103.259.393,00 82.241.892,00 74.562.779,00 84.227.622,00 7.386.512,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 834.987.999,00 789.361.990,00 861.294.471,00 798.482.967,00 779.501.787,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 696.427.745,00 687.114.777,00 684.726.622,00 607.506.862,00 655.015.327,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 31.619.056,00 17.259.170,00 23.228.446,00 17.318.317,00 7.040.037,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.149.072,00 18.125.699,00 11.048.242,00 15.354.969,00 16.909.357,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 614.417.608,00 622.459.730,00 580.108.348,00 558.413.653,00 596.228.250,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 27.293.292,00 17.968.340,00 24.957.948,00 2.714.355,00 20.357.398,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 587.124.316,00 604.491.390,00 555.150.400,00 555.699.298,00 575.870.852,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.265.143,00 21.265.731,00 27.330.082,00 9.523.848,00 11.089.979,00
Diğer Borçlar 275.548,00 290.313,00 305.197,00 263.490,00 183.572,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 275.548,00 290.313,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 305.197,00 263.490,00 183.572,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 7.690.640,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.616.704,00 4.052.458,00 4.562.500,00 3.998.128,00 5.846.671,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.796.704,00 2.330.458,00 3.140.500,00 2.831.128,00 4.899.671,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.820.000,00 1.722.000,00 1.422.000,00 1.167.000,00 947.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.228.868,00 3.661.676,00 33.431.711,00 2.634.457,00 10.026.821,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 92.109.971,00 86.376.473,00 80.810.994,00 80.632.766,00 62.155.943,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 32.921.254,00 35.672.431,00 31.025.035,00 33.370.960,00 35.626.655,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 49.959.949,00 41.475.274,00 42.864.383,00 38.033.038,00 26.529.288,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 49.959.949,00 41.475.274,00 42.864.383,00 38.033.038,00 26.529.288,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 788.537.716,00 773.491.250,00 765.537.616,00 688.139.628,00 717.171.270,00
Ö Z K A Y N A K L A R 46.450.283,00 15.870.740,00 95.756.855,00 110.343.339,00 62.330.517,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 46.450.283,00 15.870.740,00 95.756.855,00 110.343.339,00 62.330.517,00
Ödenmiş Sermaye 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 52.503,00 52.503,00 52.503,00 52.503,00 52.503,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -41.687.260,00 -36.463.907,00 -30.322.028,00 -26.923.873,00 -13.036.171,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 513.737,00 513.737,00 513.737,00 513.737,00 513.737,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 91.700.972,00 91.700.972,00 91.700.972,00 2.136.775,00 2.136.775,00
Net Dönem Karı/Zararı -49.129.669,00 -84.932.565,00 -11.188.329,00 89.564.197,00 27.663.673,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 834.987.999,00 789.361.990,00 861.294.471,00 798.482.967,00 779.501.787,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 114.165.841,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 1.038.762,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi