Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SILVR
Sektör gri mutfak eşyaları üretimi
Adres Yılanlı Ayazma Yolu Yeşil Plaza No:15 Kat:10 Topkapı - İstanbul
Telefon 0212.481 81 44
Faks 0212.481 40 08
Web http://www.silverline.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HÜSEYİN ALIŞ 2.830.854,00 6,29
İBRAHİM ATAY 11.040.865,00 24,54
MEHMET İLHAN ATAY 3.000.000,00 6,67
MUSTAFA LAÇİN 2.936.200,00 6,53
DİĞER 25.192.082,00 55,98
Toplam 45.000.001,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÜMÜŞ GRUP YATIRIM DANIŞMANLIK DESTEK HİZMETLERİ A.Ş. 100.000,00 20,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.06.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,26
04.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,61
21.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 136.780.182,00 60.185.497,00 283.917.753,00 213.803.536,00 123.723.730,00
Satışların Maliyeti (-) -131.181.356,00 -59.185.668,00 -262.690.335,00 -189.611.979,00 -113.861.576,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.598.826,00 999.829,00 21.227.418,00 24.191.557,00 9.862.154,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 5.598.826,00 999.829,00 21.227.418,00 24.191.557,00 9.862.154,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.948.151,00 -3.255.079,00 -9.809.816,00 -7.191.363,00 -4.678.911,00
Pazarlama Giderleri (-) -96.434,00 -62.673,00 -310.230,00 -112.856,00 -79.559,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.610.722,00 -729.354,00 -1.627.358,00 -1.051.100,00 -580.591,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 26.305.139,00 15.692.702,00 53.015.861,00 34.213.690,00 13.577.435,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -24.895.590,00 -19.091.613,00 -57.784.527,00 -44.227.959,00 -17.296.516,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.646.932,00 -6.446.188,00 4.711.348,00 5.821.969,00 804.012,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.099.011,00 607.168,00 1.819.226,00 689.855,00 451.241,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -46.075,00 0,00 -74.760,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 53.035,00 -11.358,00 -36.697,00 -20.159,00 -25.304,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -540.961,00 -5.850.378,00 6.419.117,00 6.491.665,00 1.229.949,00
Finansman gelirleri 1.187.055,00 550.723,00 3.149.528,00 106.636,00 21.042,00
Finansman Giderleri (-) -5.308.539,00 -2.706.213,00 -11.702.781,00 -7.908.549,00 -2.795.895,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -4.662.445,00 -8.005.868,00 -2.134.136,00 -1.310.248,00 -1.544.904,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 382.571,00 939.085,00 128.612,00 501.284,00 451.330,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 382.571,00 939.085,00 128.612,00 501.284,00 451.330,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -4.279.874,00 -7.066.783,00 -2.005.524,00 -808.964,00 -1.093.574,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -4.279.874,00 -7.066.783,00 -2.005.524,00 -808.964,00 -1.093.574,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -4.279.874,00 -7.066.783,00 -2.005.524,00 -808.964,00 -1.093.574,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,10 -0,18 -0,05 -0,02 -0,03
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 78.651.727,00 72.160.685,00 82.386.574,00 87.701.890,00 78.436.534,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.578.592,00 8.580.241,00 11.166.603,00 2.901.412,00 249.669,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 41.543.920,00 34.979.669,00 40.777.469,00 54.142.470,00 48.035.336,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 39.823.069,00 32.646.229,00 38.396.111,00 51.745.795,00 46.197.790,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.720.851,00 2.333.440,00 2.381.358,00 2.396.675,00 1.837.546,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 349.391,00 251.391,00 199.821,00 733.498,00 262.471,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 98.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 251.391,00 251.391,00 199.821,00 733.498,00 262.471,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 30.455.432,00 23.422.813,00 21.571.324,00 23.767.141,00 25.629.962,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.496.159,00 4.638.268,00 8.468.102,00 6.068.939,00 4.172.102,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 33.045,00 19.136,00 51.569,00 1.160,00 539,00
Diğer Dönen Varlıklar 195.188,00 269.167,00 151.686,00 87.270,00 86.455,00
ARA TOPLAM 78.651.727,00 72.160.685,00 82.386.574,00 87.701.890,00 78.436.534,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 77.148.213,00 70.278.805,00 59.128.238,00 53.652.564,00 50.500.133,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 25.073,00 0,00 11.358,00 15.399,00 15.836,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 71.892.712,00 65.461.586,00 55.344.414,00 49.394.512,00 46.516.781,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.248.666,00 2.356.410,00 2.320.307,00 2.404.452,00 2.187.873,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.950.192,00 2.425.216,00 1.447.195,00 1.833.237,00 1.774.679,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 155.799.940,00 142.439.490,00 141.514.812,00 141.354.454,00 128.936.667,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 94.233.106,00 82.570.402,00 70.757.743,00 84.147.947,00 69.824.563,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.268.798,00 7.210.272,00 2.022.537,00 19.069,00 3.082.847,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 70.579.707,00 57.553.105,00 52.953.896,00 61.229.952,00 51.965.511,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.611.324,00 5.299.164,00 547.413,00 2.592.202,00 1.107.002,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 64.968.383,00 52.253.941,00 52.406.483,00 58.637.750,00 50.858.509,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.897.916,00 3.865.354,00 2.641.385,00 3.377.362,00 3.153.664,00
Diğer Borçlar 786.754,00 659.011,00 1.009.834,00 2.394.291,00 1.414.762,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 786.754,00 659.011,00 1.009.834,00 2.394.291,00 1.414.762,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 2.569,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.340.271,00 1.370.759,00 1.308.615,00 1.857.651,00 1.792.710,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.046.271,00 902.759,00 840.615,00 1.059.651,00 1.035.710,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 294.000,00 468.000,00 468.000,00 798.000,00 757.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.493.731,00 17.217.611,00 20.883.067,00 6.216.363,00 8.379.420,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.397.265,00 15.600.105,00 19.690.881,00 4.847.247,00 7.142.896,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.096.466,00 1.617.506,00 1.192.186,00 1.369.116,00 1.226.461,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.096.466,00 1.617.506,00 1.192.186,00 1.369.116,00 1.226.461,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 110.726.837,00 99.788.013,00 91.640.810,00 90.364.310,00 78.203.983,00
Ö Z K A Y N A K L A R 45.073.103,00 42.651.477,00 49.874.002,00 50.990.144,00 50.732.684,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 45.073.103,00 42.651.477,00 49.874.002,00 50.990.144,00 50.732.684,00
Ödenmiş Sermaye 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 52.503,00 52.503,00 52.503,00 52.503,00 52.503,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -917.571,00 -552.288,00 -396.546,00 -602.467,00 -562.471,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -917.571,00 -552.288,00 -396.546,00 -602.467,00 -562.471,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -917.571,00 -552.288,00 -396.546,00 -602.467,00 -562.471,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.135.609,00 6.135.609,00 8.141.133,00 8.266.636,00 8.253.790,00
Net Dönem Karı/Zararı -4.279.874,00 -7.066.783,00 -2.005.524,00 -808.964,00 -1.093.574,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 155.799.940,00 142.439.490,00 141.514.812,00 141.354.454,00 128.936.667,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi