Geri Dön

SILVR | Silverline Endustri


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,47
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 42,69
BIST-100'deki Ağırlığı 0,11
F/K Oranı 43,19
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,68
Dibe Uzaklık 42,69
Piyasa Değeri (USD) 25.034.978,56
Piyasa Değeri (TL) 828.450.000,00
Özsermaye (TL) 492.220.831,00
Sermaye (TL) 45.000.000,00
Net Kar (TL) 19.179.989,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SILVR
Sektör gri mutfak eşyaları üretimi
Adres ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERZİFON/AMASYA
Telefon 0212 484 48 00
Faks 0212 481 40 08
Web www.silverline.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HÜSEYİN ALIŞ 2.250.182,66 5,00
İBRAHİM ATAY 10.539.167,66 23,42
MEHMET İLHAN ATAY 2.920.013,19 6,49
TOPLAM 45.000.000,00 100,00
DİĞER 29.290.636,49 65,09
Toplam 90.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÜMÜŞ GRUP YATIRIM DANIŞMANLIK DESTEK HİZMETLERİ A.Ş. 100.000,00 20,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.06.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,26
04.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,61
21.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 468.048.759,00 1.979.001.791,00 1.148.894.783,00 720.606.438,00 736.578.871,00
Satışların Maliyeti (-) 457.240.806,00 1.978.135.668,00 1.048.557.583,00 677.484.286,00 737.629.713,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 10.807.953,00 866.123,00 100.337.200,00 43.122.152,00 -1.050.842,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 10.807.953,00 866.123,00 100.337.200,00 43.122.152,00 -1.050.842,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 14.191.242,00 75.986.583,00 43.204.627,00 27.448.141,00 25.060.679,00
Pazarlama Giderleri (-) 923.827,00 1.715.791,00 1.108.128,00 757.816,00 704.019,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 16.564.767,00 66.551.762,00 15.280.891,00 12.820.411,00 21.548.159,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 182.180.839,00 473.271.685,00 245.667.599,00 91.426.406,00 106.479.958,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 174.291.418,00 615.521.631,00 336.300.037,00 165.302.522,00 114.975.867,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -12.982.462,00 -285.637.959,00 -49.888.884,00 -71.780.332,00 -56.859.608,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.269.619,00 797.520,00 722.126,00 102.500,00 174.850,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -10.712.843,00 -284.840.439,00 -49.166.758,00 -71.677.832,00 -56.684.758,00
Finansman gelirleri 65.591,00 979.092,00 622.193,00 563.993,00 750.407,00
Finansman Giderleri (-) 10.106.820,00 28.224.818,00 14.695.746,00 9.447.991,00 5.551.088,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 36.699.412,00 -43.814.853,00 -63.240.311,00 -80.561.830,00 7.663.737,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 3.401.099,00 -18.508.200,00 -14.110.642,00 4.370.735,00 38.460.097,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 3.401.099,00 -18.508.200,00 -14.110.642,00 4.370.735,00 38.460.097,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 33.298.313,00 -25.306.653,00 -49.129.669,00 -84.932.565,00 -30.796.360,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 33.298.313,00 -25.306.653,00 -49.129.669,00 -84.932.565,00 -30.796.360,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 33.298.313,00 -25.306.653,00 -49.129.669,00 -84.932.565,00 -30.796.360,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,74 -0,56 -1,09 -1,89 -0,68
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,74 -0,56 -1,09 -1,89 -0,68
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.770.153,00 -13.098.314,00 -14.763.387,00 -9.540.034,00 -5.871.692,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -6.276.518,00 -17.234.624,00 -19.684.516,00 -11.925.043,00 -7.339.615,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 2.385.009,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.506.365,00 -4.136.310,00 -4.921.129,00 0,00 -1.467.923,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -4.770.153,00 -13.098.314,00 -14.763.387,00 -9.540.034,00 -5.871.692,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 28.528.160,00 -38.404.967,00 -63.893.056,00 -94.472.599,00 -36.668.052,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 28.528.160,00 -38.404.967,00 -63.893.056,00 -94.472.599,00 -36.668.052,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,74 -0,56 -1,09 -1,89 -0,68
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 582.331.609,00 626.273.372,00 563.281.859,00 543.420.084,00 623.578.468,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.083.194,00 952.601,00 391.095,00 1.901.394,00 9.052.106,00
Finansal Yatırımlar 55.000,00 63.285,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 193.905.222,00 194.745.523,00 224.724.807,00 246.996.667,00 355.813.462,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 189.726.390,00 186.532.860,00 224.351.451,00 246.064.862,00 354.780.172,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.178.832,00 8.212.663,00 373.356,00 931.805,00 1.033.290,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 13.382.003,00 24.284.677,00 28.269.556,00 22.208.374,00 1.213.257,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.382.003,00 24.284.677,00 28.269.556,00 22.208.374,00 1.213.257,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 272.811.152,00 281.816.949,00 200.885.402,00 193.465.807,00 181.262.006,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 48.370.217,00 63.666.817,00 82.711.938,00 54.202.022,00 18.253.369,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 16.132.112,00 30.191.546,00 27.696.688,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 23.747,00 23.607,00 20.115,00 18.704,00 18.025,00
Diğer Dönen Varlıklar 42.701.074,00 60.719.913,00 26.223.946,00 24.572.116,00 57.911.243,00
ARA TOPLAM 582.331.609,00 626.273.372,00 563.281.859,00 543.420.084,00 623.578.468,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 712.116.381,00 725.193.987,00 271.706.140,00 245.941.906,00 237.716.003,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 457.587.052,00 469.753.611,00 108.018.970,00 109.796.552,00 114.165.841,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 114.165.841,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 145.368.350,00 144.383.915,00 57.187.773,00 52.476.550,00 47.943.657,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 57.187.773,00 52.476.550,00 47.943.657,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 1.038.762,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 109.156.015,00 111.050.750,00 103.259.393,00 82.241.892,00 74.562.779,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.294.447.990,00 1.351.467.359,00 834.987.999,00 789.361.990,00 861.294.471,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 716.380.683,00 776.423.687,00 696.427.745,00 687.114.777,00 684.726.622,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 41.773.296,00 26.509.596,00 31.619.056,00 17.259.170,00 23.228.446,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.310.841,00 19.923.162,00 13.149.072,00 18.125.699,00 11.048.242,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 576.750.993,00 674.867.709,00 614.417.608,00 622.459.730,00 580.108.348,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37.483.421,00 20.013.708,00 27.293.292,00 17.968.340,00 24.957.948,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 539.267.572,00 654.854.001,00 587.124.316,00 604.491.390,00 555.150.400,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 38.244.842,00 28.223.407,00 20.265.143,00 21.265.731,00 27.330.082,00
Diğer Borçlar 497.017,00 316.049,00 275.548,00 290.313,00 305.197,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 275.548,00 290.313,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 497.017,00 316.049,00 0,00 0,00 305.197,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 20.190.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.087.160,00 8.332.187,00 6.616.704,00 4.052.458,00 4.562.500,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.425.160,00 5.004.547,00 4.796.704,00 2.330.458,00 3.140.500,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.662.000,00 3.327.640,00 1.820.000,00 1.722.000,00 1.422.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.525.643,00 18.251.577,00 6.228.868,00 3.661.676,00 33.431.711,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 85.846.476,00 111.351.001,00 92.109.971,00 86.376.473,00 80.810.994,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 30.995.497,00 38.941.556,00 32.921.254,00 35.672.431,00 31.025.035,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 54.850.979,00 50.133.728,00 49.959.949,00 41.475.274,00 42.864.383,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 54.850.979,00 50.133.728,00 49.959.949,00 41.475.274,00 42.864.383,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 802.227.159,00 887.774.688,00 788.537.716,00 773.491.250,00 765.537.616,00
Ö Z K A Y N A K L A R 492.220.831,00 463.692.671,00 46.450.283,00 15.870.740,00 95.756.855,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 492.220.831,00 463.692.671,00 46.450.283,00 15.870.740,00 95.756.855,00
Ödenmiş Sermaye 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 566.699.133,00 566.699.133,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 873.269,00 873.269,00 52.503,00 52.503,00 52.503,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -66.812.218,00 -62.042.065,00 -41.687.260,00 -36.463.907,00 -30.322.028,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.046.597,00 2.046.597,00 513.737,00 513.737,00 513.737,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -88.884.263,00 -59.765.510,00 91.700.972,00 91.700.972,00 91.700.972,00
Net Dönem Karı/Zararı 33.298.313,00 -29.118.753,00 -49.129.669,00 -84.932.565,00 -11.188.329,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.294.447.990,00 1.351.467.359,00 834.987.999,00 789.361.990,00 861.294.471,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi