Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,94
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 19,14
BIST-100'deki Ağırlığı 0,06
F/K Oranı 36,04
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,34
Dibe Uzaklık 39,78
Piyasa Değeri (USD) 14.396.713,41
Piyasa Değeri (TL) 67.546.500,00
Özsermaye (TL) 20.226.893,00
Sermaye (TL) 9.190.000,00
Net Kar (TL) 1.874.225,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SEYKM
Sektör İĞNE FLASTER, POLİETİLEN FLASTER, DELİKLİ YAKI, KAĞIT FLASTER
Adres Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu/MANİSA
Telefon 0236 314 83 83
Faks 0236 314 83 84
Web http://www.seyitler.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 1.985.907,00 21,61
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 5.463.913,00 59,45
NAMIK KEMAL GÖKALP 1.740.180,00 18,94
Toplam 9.190.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
22.12.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,09
26.10.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 17.043.500,00 0,00 7.740.773,00 0,00 14.357.545,00
Satışların Maliyeti (-) -12.109.650,00 0,00 -5.633.798,00 0,00 -9.859.367,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.933.850,00 0,00 2.106.975,00 0,00 4.498.178,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.933.850,00 0,00 2.106.975,00 0,00 4.498.178,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.576.496,00 0,00 -736.537,00 0,00 -1.361.541,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.090.386,00 0,00 -484.515,00 0,00 -774.372,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 473.051,00 0,00 220.896,00 0,00 1.277.976,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -985.156,00 0,00 -261.902,00 0,00 -755.975,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.754.863,00 0,00 844.917,00 0,00 2.884.266,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.754.866,00 0,00 844.917,00 0,00 2.884.266,00
Finansman Gelirleri 582.443,00 0,00 301.443,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -165.800,00 0,00 -75.786,00 0,00 -52.940,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.171.509,00 0,00 1.070.574,00 0,00 2.831.326,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -297.284,00 0,00 -106.430,00 0,00 -205.787,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -556.100,00 0,00 -226.156,00 0,00 -150.998,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 258.816,00 0,00 119.726,00 0,00 -54.789,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.874.225,00 0,00 964.144,00 0,00 2.625.539,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.874.225,00 0,00 964.144,00 0,00 2.625.539,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.874.225,00 0,00 964.144,00 0,00 2.625.539,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 54.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 67.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -13.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -13.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 54.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.928.363,00 0,00 964.144,00 0,00 2.625.539,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 15.038.147,00 0,00 13.253.289,00 0,00 16.070.711,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.907.236,00 0,00 2.745.055,00 0,00 4.194.962,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.701.862,00 0,00 3.407.186,00 0,00 5.607.066,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 354,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.701.862,00 0,00 3.407.186,00 0,00 5.606.712,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 772.644,00 0,00 699.882,00 0,00 781.557,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 699.882,00 0,00 781.557,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.081.303,00 0,00 3.610.893,00 0,00 2.434.611,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 450.435,00 0,00 488.915,00 0,00 760.652,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 13.945,00 0,00 198.343,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.124.667,00 0,00 2.287.413,00 0,00 2.093.520,00
ARA TOPLAM 15.038.147,00 0,00 13.253.289,00 0,00 16.070.711,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 7.675.840,00 0,00 7.457.204,00 0,00 7.285.518,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 7.353.037,00 0,00 7.221.336,00 0,00 7.139.281,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 95.503,00 0,00 113.703,00 0,00 104.745,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 160.764,00 0,00 74.532,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 22.713.987,00 0,00 20.710.493,00 0,00 23.356.229,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.874.078,00 0,00 2.185.655,00 0,00 5.958.553,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 197.277,00 0,00 711.750,00 0,00 981.348,00
- Banka Kredileri 197.277,00 0,00 711.750,00 0,00 981.348,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 686.886,00 0,00 870.191,00 0,00 3.819.496,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 870.191,00 0,00 3.819.496,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 246.633,00 0,00 253.533,00 0,00 164.379,00
Diğer Borçlar 1.217,00 0,00 3.555,00 0,00 226.175,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.217,00 0,00 3.555,00 0,00 226.175,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 371.394,00 0,00 178.421,00 0,00 738.105,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 77.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 77.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 293.298,00 0,00 168.205,00 0,00 29.050,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 613.016,00 0,00 417.814,00 0,00 523.729,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 613.016,00 0,00 0,00 0,00 478.535,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 613.016,00 0,00 0,00 0,00 478.535,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 45.194,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.487.094,00 0,00 2.603.469,00 0,00 6.482.282,00
Ö Z K A Y N A K L A R 20.226.893,00 0,00 18.107.024,00 0,00 16.873.947,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 20.226.893,00 0,00 18.107.024,00 0,00 16.873.947,00
Ödenmiş Sermaye 9.190.000,00 0,00 9.190.000,00 0,00 9.190.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.076.932,00 0,00 2.593.041,00 0,00 2.593.041,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 211.434,00 0,00 -478.535,00 0,00 -478.535,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 211.434,00 0,00 -478.535,00 0,00 -478.535,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 211.434,00 0,00 -478.535,00 0,00 -478.535,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 875.776,00 0,00 756.645,00 0,00 852.078,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.998.526,00 0,00 5.877.498,00 0,00 2.887.593,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.874.225,00 0,00 964.144,00 0,00 2.625.539,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 22.713.987,00 0,00 20.710.493,00 0,00 23.356.229,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 47.633,00 0,00 41.492,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi