Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,69
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 19,14
BIST-100'deki Ağırlığı 8,67
F/K Oranı 36,45
Piyasa Değ. / Defter Değ. 6,38
Dibe Uzaklık 31,43
Piyasa Değeri (USD) 30.848.306,96
Piyasa Değeri (TL) 115.610.200,00
Özsermaye (TL) 18.107.024,00
Sermaye (TL) 9.190.000,00
Net Kar (TL) 3.171.725,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SEYKM
Sektör İĞNE FLASTER, POLİETİLEN FLASTER, DELİKLİ YAKI, KAĞIT FLASTER
Adres Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu/MANİSA
Telefon 0236 314 83 83
Faks 0236 314 83 84
Web http://www.seyitler.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 1.985.907,00 21,61
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 5.463.913,00 59,45
NAMIK KEMAL GÖKALP 1.740.180,00 18,94
Toplam 9.190.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
22.12.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,09
26.10.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 7.740.773,00 0,00 14.357.545,00 0,00 4.805.531,00
Satışların Maliyeti (-) -5.633.798,00 0,00 -9.859.367,00 0,00 -3.543.366,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.106.975,00 0,00 4.498.178,00 0,00 1.262.165,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.106.975,00 0,00 4.498.178,00 0,00 1.262.165,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -736.537,00 0,00 -1.361.541,00 0,00 -543.654,00
Pazarlama Giderleri (-) -484.515,00 0,00 -774.372,00 0,00 -337.340,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -43.533,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 220.896,00 0,00 1.277.976,00 0,00 116.485,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -261.902,00 0,00 -755.975,00 0,00 -159.990,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 844.917,00 0,00 2.884.266,00 0,00 337.666,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 844.917,00 0,00 2.884.266,00 0,00 337.666,00
Finansman Gelirleri 301.443,00 0,00 0,00 0,00 287.384,00
Finansman Giderleri (-) -75.786,00 0,00 -52.940,00 0,00 -120.491,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.070.574,00 0,00 2.831.326,00 0,00 504.559,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -106.430,00 0,00 -205.787,00 0,00 -86.601,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -226.156,00 0,00 -150.998,00 0,00 -96.339,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 119.726,00 0,00 -54.789,00 0,00 9.738,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 964.144,00 0,00 2.625.539,00 0,00 417.958,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 964.144,00 0,00 2.625.539,00 0,00 417.958,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 964.144,00 0,00 2.625.539,00 0,00 417.958,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.924,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 2.924,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 2.924,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 964.144,00 0,00 2.625.539,00 0,00 420.882,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 13.253.289,00 0,00 16.070.711,00 0,00 9.311.093,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.745.055,00 0,00 4.194.962,00 0,00 29.499,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 3.824.123,00
Ticari Alacaklar 3.407.186,00 0,00 5.607.066,00 0,00 2.027.755,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 354,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.407.186,00 0,00 5.606.712,00 0,00 2.027.755,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 699.882,00 0,00 781.557,00 0,00 121.819,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 699.882,00 0,00 781.557,00 0,00 121.819,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 3.610.893,00 0,00 2.434.611,00 0,00 2.958.275,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 488.915,00 0,00 760.652,00 0,00 179.446,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.945,00 0,00 198.343,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.287.413,00 0,00 2.093.520,00 0,00 170.176,00
ARA TOPLAM 13.253.289,00 0,00 16.070.711,00 0,00 9.311.093,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 7.457.204,00 0,00 7.285.518,00 0,00 10.117.163,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 7.221.336,00 0,00 7.139.281,00 0,00 6.710.673,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 113.703,00 0,00 104.745,00 0,00 22.074,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 47.633,00 0,00 41.492,00 0,00 761.942,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 74.532,00 0,00 0,00 0,00 48.692,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.573.782,00
TOPLAM VARLIKLAR 20.710.493,00 0,00 23.356.229,00 0,00 19.428.256,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.185.655,00 0,00 5.958.553,00 0,00 2.914.403,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 711.750,00 0,00 981.348,00 0,00 753.812,00
- Banka Kredileri 711.750,00 0,00 981.348,00 0,00 740.580,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 870.191,00 0,00 3.819.496,00 0,00 684.783,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 870.191,00 0,00 3.819.496,00 0,00 684.783,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 253.533,00 0,00 164.379,00 0,00 128.382,00
Diğer Borçlar 3.555,00 0,00 226.175,00 0,00 61.092,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 61.092,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.555,00 0,00 226.175,00 0,00 187.086,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 178.421,00 0,00 738.105,00 0,00 1.168.800,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 36.554,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 168.205,00 0,00 29.050,00 0,00 80.980,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 417.814,00 0,00 523.729,00 0,00 588.862,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 478.535,00 0,00 549.908,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 478.535,00 0,00 549.908,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 45.194,00 0,00 38.954,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.603.469,00 0,00 6.482.282,00 0,00 3.503.265,00
Ö Z K A Y N A K L A R 18.107.024,00 0,00 16.873.947,00 0,00 15.924.991,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 18.107.024,00 0,00 16.873.947,00 0,00 15.924.991,00
Ödenmiş Sermaye 9.190.000,00 0,00 9.190.000,00 0,00 8.400.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.593.041,00 0,00 2.593.041,00 0,00 2.593.041,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -478.535,00 0,00 -478.535,00 0,00 -79.395,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -478.535,00 0,00 -478.535,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -478.535,00 0,00 -478.535,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 756.645,00 0,00 852.078,00 0,00 673.722,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.877.498,00 0,00 2.887.593,00 0,00 3.919.665,00
Net Dönem Karı/Zararı 964.144,00 0,00 2.625.539,00 0,00 417.958,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 20.710.493,00 0,00 23.356.229,00 0,00 19.428.256,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 795.869,00
-Vadeli Mevduatlar 0,00 0,00 0,00 0,00 3.028.254,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 11.133,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi