Geri Dön

SEYKM |


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,83
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 75,52
BIST-100'deki Ağırlığı 3,97
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 75,52
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 139.408.223,00
Sermaye (TL) 99.052.774,00
Net Kar (TL) 40.984.133,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SEYKM
Sektör İĞNE FLASTER, POLİETİLEN FLASTER, DELİKLİ YAKI, KAĞIT FLASTER
Adres Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu/MANİSA
Telefon 0236-314 83 83
Faks 0236-314 83 84
Web www.seyitler.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 15.243.901,22 15,24
NAMIK KEMAL GÖKALP 9.235.587,58 9,24
TOPLAM 100.000.000,00 100,00
DİĞER 75.520.511,20 75,52
Toplam 200.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
26.07.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,69
22.09.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,44
09.06.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,86
05.01.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,38
26.09.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,74
22.12.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,09
26.10.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 68.060.995,00 36.192.153,00 110.996.712,00 78.372.743,00 51.408.149,00
Satışların Maliyeti (-) -48.262.325,00 -25.358.709,00 -55.543.062,00 -38.947.613,00 -25.300.930,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 19.798.670,00 10.833.444,00 55.453.650,00 39.425.130,00 26.107.219,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 19.798.670,00 10.833.444,00 55.453.650,00 39.425.130,00 26.107.219,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.135.322,00 -3.038.652,00 -11.246.279,00 -9.112.040,00 -4.626.033,00
Pazarlama Giderleri (-) -8.005.375,00 -4.913.888,00 -9.193.645,00 -6.223.047,00 -3.759.128,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.900.765,00 5.119.997,00 4.212.997,00 5.032.019,00 2.904.688,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.663.349,00 -6.846.222,00 -11.907.484,00 -6.336.439,00 -3.312.634,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.895.389,00 1.154.679,00 27.319.239,00 22.785.623,00 17.314.112,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 22.332.936,00 19.635.810,00 45.266.040,00 38.943.107,00 14.319.559,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -33.804.181,00 -26.726.900,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -8.455.480,00 -5.875.834,00 72.415.023,00 61.651.851,00 31.487.712,00
Finansman Gelirleri 3.330.308,00 737.683,00 9.653.440,00 7.828.846,00 3.382.309,00
Finansman Giderleri (-) -1.282.432,00 -850.796,00 -2.720.068,00 -2.573.290,00 -1.605.067,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -6.407.604,00 -5.988.947,00 79.348.395,00 66.907.407,00 33.264.954,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.988.584,00 4.249.373,00 -7.913.636,00 -12.302.494,00 -6.233.348,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -432.607,00 -5.482.481,00 -5.082.095,00 -3.499.854,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.988.584,00 4.681.980,00 -2.431.155,00 -7.220.399,00 -2.733.494,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -3.419.020,00 -1.739.574,00 71.434.759,00 54.604.913,00 27.031.606,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -3.419.020,00 -1.739.574,00 71.434.759,00 54.604.913,00 27.031.606,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -3.419.020,00 -1.739.574,00 71.434.759,00 54.604.913,00 27.031.606,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -3.419.020,00 -1.739.574,00 71.434.759,00 54.604.913,00 27.031.606,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 159.100.383,00 176.081.630,00 180.302.038,00 166.945.590,00 131.969.897,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.685.374,00 11.340.131,00 32.535.136,00 41.550.667,00 38.798.867,00
Finansal Yatırımlar 43.077.384,00 55.815.470,00 56.595.511,00 54.174.830,00 30.270.305,00
Ticari Alacaklar 15.206.604,00 31.774.427,00 25.663.623,00 19.966.475,00 14.763.616,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 15.206.604,00 31.774.427,00 25.663.623,00 19.966.475,00 14.763.616,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.312.163,00 2.858.348,00 2.565.440,00 3.021.350,00 4.030.329,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.312.163,00 2.858.348,00 2.565.440,00 3.021.350,00 4.030.329,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 58.491.845,00 57.488.091,00 47.958.526,00 38.931.374,00 34.684.554,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 18.511.205,00 7.578.719,00 7.962.063,00 3.001.865,00 3.380.519,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 152.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 9.663.012,00 9.226.444,00 7.021.739,00 6.299.029,00 6.041.707,00
ARA TOPLAM 159.100.383,00 176.081.630,00 180.302.038,00 166.945.590,00 131.969.897,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 33.669.281,00 33.773.269,00 18.778.262,00 17.173.781,00 17.261.990,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.375.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00
Maddi Duran Varlıklar 31.287.516,00 29.707.897,00 17.296.999,00 15.751.348,00 15.834.101,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 106.150,00 96.361,00 106.263,00 47.433,00 52.889,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 106.150,00 96.361,00 106.263,00 0,00 52.889,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 900.615,00 2.594.011,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 192.769.664,00 209.854.899,00 199.080.300,00 184.119.371,00 149.231.887,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.939.480,00 47.643.997,00 36.714.459,00 31.811.012,00 26.692.371,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 398.759,00 506.434,00 564.719,00 128.090,00 122.740,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.469.984,00 11.840.748,00 11.260.664,00 11.105.969,00 8.125.605,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 10.244.186,00 10.474.031,00 7.707.418,00 5.187.925,00 5.175.562,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 108.173,00 4.699,00 2.006,00 1.355,00 2.260,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.136.013,00 10.469.332,00 7.705.412,00 5.186.570,00 5.173.302,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.798.703,00 1.837.285,00 1.475.623,00 1.132.927,00 1.000.847,00
Diğer Borçlar 1.228.285,00 883.339,00 572.457,00 373.125,00 287.472,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.228.285,00 883.339,00 572.457,00 373.125,00 287.472,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 10.090.742,00 21.227.736,00 14.008.917,00 11.598.403,00 8.915.811,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 418.555,00 386.483,00 1.562.969,00 2.154.904,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 708.821,00 455.869,00 738.178,00 721.604,00 664.563,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 526.680,00 273.728,00 556.037,00 559.463,00 502.422,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 182.141,00 182.141,00 182.141,00 162.141,00 162.141,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 244.867,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.421.961,00 21.123.233,00 18.692.352,00 25.464.716,00 23.269.180,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.552.068,00 18.267.846,00 14.313.653,00 17.129.351,00 19.749.088,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.869.893,00 2.855.387,00 2.290.729,00 1.458.152,00 1.129.783,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.869.893,00 2.855.387,00 2.290.729,00 1.458.152,00 1.129.783,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 2.087.970,00 6.877.213,00 2.390.309,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 53.361.441,00 68.767.230,00 55.406.811,00 57.275.728,00 49.961.551,00
Ö Z K A Y N A K L A R 139.408.223,00 141.087.669,00 143.673.489,00 126.843.643,00 99.270.336,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 139.408.223,00 141.087.669,00 143.673.489,00 126.843.643,00 99.270.336,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 59.000.000,00 59.000.000,00 59.000.000,00 41.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.076.932,00 3.076.932,00 3.076.932,00 3.076.932,00 3.076.932,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 272.632,00 272.632,00 272.632,00 272.632,00 272.632,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 272.632,00 272.632,00 272.632,00 272.632,00 272.632,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 272.632,00 272.632,00 272.632,00 272.632,00 272.632,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.693.363,00 3.160.521,00 3.160.521,00 3.160.521,00 2.355.356,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 31.530.562,00 78.163.404,00 6.728.645,00 6.728.645,00 25.533.810,00
Net Dönem Karı/Zararı -3.419.020,00 -1.739.574,00 71.434.759,00 54.604.913,00 27.031.606,00
Diğer Yedekler 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 192.769.664,00 209.854.899,00 199.080.300,00 184.119.371,00 149.231.887,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 19.749.088,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi