Geri Dön

SEYKM |


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SEYKM
Sektör İĞNE FLASTER, POLİETİLEN FLASTER, DELİKLİ YAKI, KAĞIT FLASTER
Adres Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu/MANİSA
Telefon 0236-314 83 83
Faks 0236-314 83 84
Web www.seyitler.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 15.243.901,22 15,24
NAMIK KEMAL GÖKALP 9.535.587,58 9,54
TOPLAM 100.000.000,00 100,00
DİĞER 75.220.511,20 75,22
Toplam 200.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
26.07.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,69
22.09.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,44
09.06.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,86
05.01.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,38
26.09.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,74
22.12.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,09
26.10.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 108.778.239,00 68.060.995,00 36.192.153,00 110.996.712,00 78.372.743,00
Satışların Maliyeti (-) -70.902.371,00 -48.262.325,00 -25.358.709,00 -55.543.062,00 -38.947.613,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 37.875.868,00 19.798.670,00 10.833.444,00 55.453.650,00 39.425.130,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 37.875.868,00 19.798.670,00 10.833.444,00 55.453.650,00 39.425.130,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -15.422.007,00 -7.135.322,00 -3.038.652,00 -11.246.279,00 -9.112.040,00
Pazarlama Giderleri (-) -13.299.079,00 -8.005.375,00 -4.913.888,00 -9.193.645,00 -6.223.047,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.173.445,00 7.900.765,00 5.119.997,00 4.212.997,00 5.032.019,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.706.442,00 -9.663.349,00 -6.846.222,00 -11.907.484,00 -6.336.439,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 5.621.785,00 2.895.389,00 1.154.679,00 27.319.239,00 22.785.623,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 43.910.910,00 22.332.936,00 19.635.810,00 45.266.040,00 38.943.107,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -33.804.181,00 -33.804.181,00 -26.726.900,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 15.810.034,00 -8.455.480,00 -5.875.834,00 72.415.023,00 61.651.851,00
Finansman Gelirleri 4.154.714,00 3.330.308,00 737.683,00 9.653.440,00 7.828.846,00
Finansman Giderleri (-) -1.785.236,00 -1.282.432,00 -850.796,00 -2.720.068,00 -2.573.290,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 18.179.512,00 -6.407.604,00 -5.988.947,00 79.348.395,00 66.907.407,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.079.038,00 2.988.584,00 4.249.373,00 -7.913.636,00 -12.302.494,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -432.607,00 -5.482.481,00 -5.082.095,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.079.038,00 2.988.584,00 4.681.980,00 -2.431.155,00 -7.220.399,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 20.258.550,00 -3.419.020,00 -1.739.574,00 71.434.759,00 54.604.913,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 20.258.550,00 -3.419.020,00 -1.739.574,00 71.434.759,00 54.604.913,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 20.258.550,00 -3.419.020,00 -1.739.574,00 71.434.759,00 54.604.913,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 20.258.550,00 -3.419.020,00 -1.739.574,00 71.434.759,00 54.604.913,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 171.901.030,00 159.100.383,00 176.081.630,00 180.302.038,00 166.945.590,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.793.129,00 11.685.374,00 11.340.131,00 32.535.136,00 41.550.667,00
Finansal Yatırımlar 59.635.162,00 43.077.384,00 55.815.470,00 56.595.511,00 54.174.830,00
Ticari Alacaklar 20.380.762,00 15.206.604,00 31.774.427,00 25.663.623,00 19.966.475,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 20.380.762,00 15.206.604,00 31.774.427,00 25.663.623,00 19.966.475,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.554.926,00 2.312.163,00 2.858.348,00 2.565.440,00 3.021.350,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.554.926,00 2.312.163,00 2.858.348,00 2.565.440,00 3.021.350,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 62.384.531,00 58.491.845,00 57.488.091,00 47.958.526,00 38.931.374,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.093.680,00 18.511.205,00 7.578.719,00 7.962.063,00 3.001.865,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 157.369,00 152.796,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 9.901.471,00 9.663.012,00 9.226.444,00 7.021.739,00 6.299.029,00
ARA TOPLAM 171.901.030,00 159.100.383,00 176.081.630,00 180.302.038,00 166.945.590,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 40.060.640,00 33.669.281,00 33.773.269,00 18.778.262,00 17.173.781,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.375.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00
Maddi Duran Varlıklar 38.508.415,00 31.287.516,00 29.707.897,00 17.296.999,00 15.751.348,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 177.225,00 106.150,00 96.361,00 106.263,00 47.433,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 177.225,00 106.150,00 96.361,00 106.263,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 900.615,00 2.594.011,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 211.961.670,00 192.769.664,00 209.854.899,00 199.080.300,00 184.119.371,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.417.496,00 35.939.480,00 47.643.997,00 36.714.459,00 31.811.012,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 343.872,00 398.759,00 506.434,00 564.719,00 128.090,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.374.335,00 11.469.984,00 11.840.748,00 11.260.664,00 11.105.969,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 11.804.763,00 10.244.186,00 10.474.031,00 7.707.418,00 5.187.925,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 62.901,00 108.173,00 4.699,00 2.006,00 1.355,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.741.862,00 10.136.013,00 10.469.332,00 7.705.412,00 5.186.570,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.175.087,00 1.798.703,00 1.837.285,00 1.475.623,00 1.132.927,00
Diğer Borçlar 802.575,00 1.228.285,00 883.339,00 572.457,00 373.125,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 802.575,00 1.228.285,00 883.339,00 572.457,00 373.125,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.771.886,00 10.090.742,00 21.227.736,00 14.008.917,00 11.598.403,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 418.555,00 386.483,00 1.562.969,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.144.978,00 708.821,00 455.869,00 738.178,00 721.604,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 962.837,00 526.680,00 273.728,00 556.037,00 559.463,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 182.141,00 182.141,00 182.141,00 182.141,00 162.141,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.458.381,00 17.421.961,00 21.123.233,00 18.692.352,00 25.464.716,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.070.247,00 15.552.068,00 18.267.846,00 14.313.653,00 17.129.351,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.379.203,00 1.869.893,00 2.855.387,00 2.290.729,00 1.458.152,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.379.203,00 1.869.893,00 2.855.387,00 2.290.729,00 1.458.152,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.931,00 0,00 0,00 2.087.970,00 6.877.213,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 48.875.877,00 53.361.441,00 68.767.230,00 55.406.811,00 57.275.728,00
Ö Z K A Y N A K L A R 163.085.793,00 139.408.223,00 141.087.669,00 143.673.489,00 126.843.643,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 163.085.793,00 139.408.223,00 141.087.669,00 143.673.489,00 126.843.643,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 59.000.000,00 59.000.000,00 59.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.076.932,00 3.076.932,00 3.076.932,00 3.076.932,00 3.076.932,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 272.632,00 272.632,00 272.632,00 272.632,00 272.632,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 272.632,00 272.632,00 272.632,00 272.632,00 272.632,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 272.632,00 272.632,00 272.632,00 272.632,00 272.632,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.693.363,00 5.693.363,00 3.160.521,00 3.160.521,00 3.160.521,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 31.530.562,00 31.530.562,00 78.163.404,00 6.728.645,00 6.728.645,00
Net Dönem Karı/Zararı 20.258.550,00 -3.419.020,00 -1.739.574,00 71.434.759,00 54.604.913,00
Diğer Yedekler 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 211.961.670,00 192.769.664,00 209.854.899,00 199.080.300,00 184.119.371,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi