Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SERVE
Sektör Sinema, televizyon, reklam, tanıtım filmi, klip çekimi üretim ve yapımcılığı
Adres Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sok. N:16/A 80690 Yenimahalle-Yıldız/İstanbul
Telefon (0212) 258 34 64
Faks (0212) 258 65 59
Web http://www.serve.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 9.029.659,45 67,24
NEZİR KARAOĞLU 801.919,00 5,97
VEYSİ KAYNAK 2.656.957,30 19,78
AYDIN VELİ SERİN 941.705,00 7,01
Toplam 13.430.240,75 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KUVVA GIDA A.Ş. 10.000.000,00 10,00
OFMA OFİS MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 408.800,00 4,73
Tarih Açıklama Katsayı
07.12.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
14.03.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,19
26.10.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,24
19.07.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,10
06.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,96
13.09.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,79
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.145.298,00 10.121.025,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -768.838,00 -6.336.972,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 376.460,00 3.784.053,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 376.460,00 3.784.053,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -223.419,00 -889.882,00 0,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -779.203,00 -4.764.427,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 150.636,00 5.906.328,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.152.235,00 -1.377.440,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -2.627.761,00 2.658.632,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 318.716,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -2.627.761,00 2.977.348,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 611.673,00 824.581,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -456.143,00 -1.149.489,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -2.472.231,00 2.652.440,00 0,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 292.785,00 -576.603,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 292.785,00 -576.603,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.179.446,00 2.075.837,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.179.446,00 2.075.837,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -433.552,00 33.107,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -1.745.894,00 2.042.730,00 0,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 41.714.552,00 46.207.998,00 0,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 573.650,00 24.548.961,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.292.947,00 3.610.026,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 917.825,00 1.713.729,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.375.122,00 1.896.297,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 33.338.789,00 14.644.565,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 33.161.082,00 13.482.634,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 177.707,00 1.161.931,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.928.266,00 1.939.087,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 735.768,00 760.730,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 773.615,00 635.328,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 71.517,00 69.301,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 41.714.552,00 46.207.998,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 8.839.003,00 8.637.381,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.216.254,00 3.331.849,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 89.180,00 86.799,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 89.180,00 86.799,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.846.683,00 1.509.590,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 50.553.555,00 54.845.379,00 0,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.679.870,00 22.631.073,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.911.738,00 4.390.250,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 4.911.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.470.312,00 2.793.029,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 477.444,00 2.321.267,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.992.868,00 471.762,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 223.248,00 467.732,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 7.682.793,00 11.516.082,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.165.000,00 11.470.746,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 517.793,00 45.336,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 847.906,00 910.494,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü -11.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 723.845,00 113.462,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 100.471,00 113.462,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 623.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.831.614,00 2.440.024,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.509.186,00 6.814.408,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.389.979,00 6.695.057,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 6.389.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 119.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 119.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 27.189.056,00 29.445.481,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 23.364.499,00 25.399.898,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.252.621,00 10.950.100,00 0,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 13.430.241,00 13.430.241,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 23.398,00 23.398,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.535.612,00 9.535.612,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.263.837,00 1.280.889,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.217.357,00 1.234.409,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -42.382,00 -25.330,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 689.799,00 689.799,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -13.944.372,00 -16.052.569,00 0,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.745.894,00 2.042.730,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 14.111.878,00 14.449.798,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 50.553.555,00 54.845.379,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi