Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,08
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 88,95
BIST-100'deki Ağırlığı 7,54
F/K Oranı 26,02
Piyasa Değ. / Defter Değ. 5,13
Dibe Uzaklık 93,20
Piyasa Değeri (USD) 4.297.128,65
Piyasa Değeri (TL) 23.003.389,08
Özsermaye (TL) 4.482.905,00
Sermaye (TL) 11.559.492,00
Net Kar (TL) 884.162,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SERVE
Sektör Her türlü boya ve kırtasiye mazemeleri
Adres Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sok. N:16/A 80690 Yenimahalle-Yıldız/İstanbul
Telefon (0212) 258 34 64
Faks (0212) 258 65 59
Web http://www.serve.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1.185.209,00 10,25
Diğer 9.685.977,00 83,79
SERVE KIRTASİYE SAN VE TİC A Ş 688.306,45 5,95
Toplam 11.559.492,45 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
OFMA Ofis Malz.San. ve Tic.A.Ş. 408.800,00 4,73
Tarih Açıklama Katsayı
07.12.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
14.03.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,19
26.10.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,24
19.07.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,10
06.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,96
13.09.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,79
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 378.777,00 247.296,00 230.875,00 8.727.283,00 8.696.032,00
Satışların Maliyeti (-) -306.641,00 -265.045,00 -233.416,00 -7.953.733,00 -7.784.050,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 72.136,00 -17.749,00 -2.541,00 773.550,00 911.982,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 72.136,00 -17.749,00 -2.541,00 773.550,00 911.982,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -592.994,00 -421.345,00 -206.602,00 -611.345,00 -461.783,00
Pazarlama Giderleri (-) -597.587,00 -469.862,00 -261.166,00 -2.870.484,00 -2.390.517,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 486.829,00 238.542,00 108.847,00 574.825,00 427.280,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -106.986,00 -79.055,00 -22.754,00 -336.150,00 -225.603,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -738.602,00 -749.469,00 -384.216,00 -2.469.604,00 -1.738.641,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.016.390,00 3.008.048,00 0,00 21.569,00 11.473,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -164,00 -164,00 0,00 -7.475,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.277.624,00 2.258.415,00 -384.216,00 -2.455.510,00 -1.727.168,00
Finansman Giderleri (-) -488.012,00 -421.417,00 -245.678,00 -363.970,00 -204.478,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.789.612,00 1.836.998,00 -629.894,00 -2.819.480,00 -1.931.646,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -47.572,00 -142.846,00 -18.264,00 -353.014,00 -382.970,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -47.572,00 -142.846,00 -18.264,00 -353.014,00 -382.970,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.742.040,00 1.694.152,00 -648.158,00 -3.172.494,00 -2.314.616,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.742.040,00 1.694.152,00 -648.158,00 -3.172.494,00 -2.314.616,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.742.040,00 1.694.152,00 -648.158,00 -3.172.494,00 -2.314.616,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,15 0,15 -0,06 -0,27 -0,20
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 6.686.968,00 6.278.458,00 3.097.512,00 3.649.366,00 4.405.997,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 318.310,00 23.139,00 16.771,00 20.131,00 51.196,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.743.847,00 3.641.721,00 145.958,00 339.598,00 883.260,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.531.637,00 3.550.995,00 0,00 0,00 151.817,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 212.210,00 90.726,00 145.958,00 339.598,00 731.443,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.147.039,00 2.033.125,00 2.316.677,00 2.479.234,00 2.280.490,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.145.472,00 2.031.674,00 2.316.677,00 2.465.754,00 2.244.335,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.567,00 1.451,00 0,00 13.480,00 36.155,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 188.610,00 230.205,00 325.265,00 406.453,00 483.796,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 49.618,00 77.036,00 83.033,00 199.917,00 504.380,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 280,00 274,00 274,00 274,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 239.264,00 272.958,00 209.534,00 203.759,00 202.875,00
ARA TOPLAM 6.686.968,00 6.278.458,00 3.097.512,00 3.649.366,00 4.405.997,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.746.559,00 1.605.144,00 2.221.347,00 2.217.378,00 2.328.651,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.713.409,00 1.601.426,00 1.556.492,00 1.583.628,00 1.667.854,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.150,00 3.718,00 43.117,00 5.721,00 6.205,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.024,00 3.592,00 42.991,00 5.595,00 6.079,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 8.433.527,00 7.883.602,00 5.318.859,00 5.866.744,00 6.734.648,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.623.758,00 4.151.140,00 4.154.662,00 4.062.059,00 4.024.971,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.662.890,00 2.889.012,00 3.004.238,00 3.158.731,00 3.268.499,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 688.308,00 705.071,00 816.830,00 587.481,00 555.022,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 279.892,00 297.388,00 270.694,00 342,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 408.416,00 407.683,00 546.136,00 587.139,00 555.022,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 175.145,00 187.905,00 124.285,00 129.639,00 75.131,00
Diğer Borçlar 52.191,00 326.590,00 62.246,00 116.046,00 52.556,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 290.000,00 0,00 60.159,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 52.191,00 36.590,00 62.246,00 55.887,00 52.556,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.998,00 3.218,00 0,00 18.557,00 19.697,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 42.226,00 39.344,00 147.063,00 51.605,00 54.066,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 42.226,00 39.344,00 40.500,00 41.073,00 43.616,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 106.563,00 10.532,00 10.450,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 326.864,00 260.894,00 138.797,00 122.290,00 95.687,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 102.428,00 69.283,00 75.275,00 75.917,00 78.670,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 102.428,00 69.283,00 75.275,00 75.917,00 78.670,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 224.436,00 191.611,00 63.522,00 46.373,00 17.017,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.950.622,00 4.412.034,00 4.293.459,00 4.184.349,00 4.120.658,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.482.905,00 3.471.568,00 1.025.400,00 1.682.395,00 2.613.990,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.482.905,00 3.471.568,00 1.025.400,00 1.682.395,00 2.613.990,00
Ödenmiş Sermaye 11.559.492,00 11.559.492,00 11.559.492,00 11.559.492,00 11.559.492,00
Sermaye Düzeltme Farkları 23.398,00 23.398,00 23.398,00 23.398,00 23.398,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 406.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.275.021,00 1.227.213,00 1.123.355,00 1.132.192,00 1.205.909,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.228.541,00 1.180.733,00 1.076.875,00 1.085.712,00 1.159.429,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -42.045,00 8.192,00 -7.663,00 -7.600,00 -4.505,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 689.799,00 689.799,00 689.799,00 689.799,00 689.799,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -11.213.205,00 -11.213.205,00 -11.213.205,00 -8.040.711,00 -8.040.711,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.742.040,00 1.694.152,00 -648.158,00 -3.172.494,00 -2.314.616,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 8.433.527,00 7.883.602,00 5.318.859,00 5.866.744,00 6.734.648,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 83.033,00 0,00 0,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 591.952,00 591.952,00 591.952,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 22.135,00 22.135,00 48.698,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.764.445,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi