Geri Dön

SELVA | Selva Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,71
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 42,67
BIST-100'deki Ağırlığı 0,35
F/K Oranı 13,41
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,24
Dibe Uzaklık 42,69
Piyasa Değeri (USD) 35.910.190,69
Piyasa Değeri (TL) 1.114.620.000,00
Özsermaye (TL) 497.277.571,00
Sermaye (TL) 78.000.000,00
Net Kar (TL) 83.111.466,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SELVA
Sektör Makarna,Un ve İrmik Üretimi
Adres Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. Güzelkonak Sok. No:6 Selçuklu/KONYA
Telefon 0.332 221 40 50 - 0.332.239 01
Faks 0.332 239 09 81
Web www.selva.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İMAŞ MAKİNA SANAYİ A Ş 14.300.000,00 18,33
LORAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 28.100.000,00 36,03
TOPLAM 78.000.000,00 100,00
DİĞER 35.600.000,00 45,64
Toplam 156.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SELVA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 759.305.787,00 487.027.639,00 246.419.998,00 621.975.237,00 448.640.457,00
Satışların Maliyeti (-) -612.156.120,00 -396.287.440,00 -211.757.205,00 -493.551.544,00 -350.091.417,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 147.149.667,00 90.740.199,00 34.662.793,00 128.423.693,00 98.549.040,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 147.149.667,00 90.740.199,00 34.662.793,00 128.423.693,00 98.549.040,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -38.422.663,00 -25.201.851,00 -10.547.341,00 -22.612.735,00 -14.961.984,00
Pazarlama Giderleri (-) -35.755.080,00 -22.151.230,00 -8.588.871,00 -23.258.186,00 -17.450.153,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -33.285,00 -24.949,00 -13.541,00 -34.201,00 -24.691,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17.502.504,00 10.904.521,00 1.824.817,00 15.921.472,00 10.819.860,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -35.375.834,00 -28.648.538,00 -2.002.780,00 -9.950.405,00 -9.928.392,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 55.065.309,00 25.618.152,00 15.335.077,00 88.489.638,00 67.003.680,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.407.169,00 1.407.169,00 1.407.169,00 56.471.220,00 13.220,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -6.695,00 -6.695,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 56.472.478,00 27.025.321,00 16.742.246,00 144.954.163,00 67.010.205,00
Finansman gelirleri 34.162.163,00 11.912.617,00 2.943.558,00 23.605.517,00 19.778.468,00
Finansman Giderleri (-) -47.326.656,00 -20.281.413,00 -10.428.938,00 -73.697.259,00 -54.831.775,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 43.307.985,00 18.656.525,00 9.256.866,00 94.862.421,00 31.956.898,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -7.562.415,00 -123.164,00 -539.195,00 -15.431.241,00 108.386,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.177.528,00 -1.132.435,00 -1.132.435,00 -4.360.679,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.384.887,00 1.009.271,00 593.240,00 -11.070.562,00 108.386,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 35.745.570,00 18.533.361,00 8.717.671,00 79.431.180,00 32.065.284,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 35.745.570,00 18.533.361,00 8.717.671,00 79.431.180,00 32.065.284,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 35.745.570,00 18.533.361,00 8.717.671,00 79.431.180,00 32.065.284,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,46 0,24 0,11 1,02 0,41
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 354.976.273,00 336.649.643,00 299.873.923,00 223.910.474,00 261.821.634,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 38.201.076,00 24.955.899,00 51.196.381,00 47.529.460,00 78.876.011,00
Finansal Yatırımlar 3.249.146,00 2.044.255,00 2.044.255,00 2.748.236,00 1.299.659,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 3.249.146,00 2.044.255,00 2.044.255,00 2.748.236,00 1.299.659,00
Ticari Alacaklar 57.637.615,00 57.116.912,00 31.358.204,00 25.023.273,00 42.407.281,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.389,00 13.389,00 0,00 13.389,00 2.995.983,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 57.624.226,00 57.103.523,00 31.358.204,00 25.009.884,00 39.411.298,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 18.160.548,00 1.421.462,00 1.944.726,00 1.985.286,00 1.346.663,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 16.911.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.248.809,00 1.421.462,00 1.944.726,00 1.985.286,00 1.346.663,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 147.972.823,00 189.474.468,00 154.989.091,00 124.146.535,00 110.489.762,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 49.588.592,00 26.594.435,00 29.299.890,00 1.705.127,00 12.217.072,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00
Diğer Dönen Varlıklar 39.943.473,00 34.819.212,00 28.818.376,00 20.549.557,00 14.961.214,00
ARA TOPLAM 354.753.273,00 336.426.643,00 299.650.923,00 223.687.474,00 261.598.634,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 223.000,00 223.000,00 223.000,00 223.000,00 223.000,00
DURAN VARLIKLAR 656.175.520,00 646.347.082,00 636.542.113,00 637.432.505,00 377.099.676,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 328.657.000,00 328.657.000,00 328.657.000,00 328.657.000,00 39.146.000,00
Maddi Duran Varlıklar 327.244.182,00 317.447.495,00 307.630.704,00 308.505.232,00 337.670.381,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 165.313,00 133.664,00 145.486,00 161.350,00 174.372,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 141.322,00 108.577,00 119.271,00 133.982,00 145.813,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 507,00 405,00 405,00 405,00 405,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.011.151.793,00 982.996.725,00 936.416.036,00 861.342.979,00 638.921.310,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 404.082.655,00 387.725.849,00 332.593.149,00 261.455.573,00 284.343.932,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 187.178.163,00 172.865.216,00 163.371.930,00 102.124.600,00 151.461.201,00
- Banka Kredileri 187.178.163,00 172.865.216,00 163.371.930,00 102.124.600,00 151.461.201,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 42.493.623,00 65.090.297,00 65.210.164,00 64.641.216,00 65.237.259,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 65.594.267,00 50.039.379,00 27.224.722,00 54.297.231,00 39.777.338,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.937.836,00 1.249.646,00 2.587.391,00 1.034.280,00 1.136.192,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 62.656.431,00 48.789.733,00 24.637.331,00 53.262.951,00 38.641.146,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.304.012,00 8.752.845,00 8.877.227,00 2.131.822,00 2.023.561,00
Diğer Borçlar 3.499.757,00 7.568.295,00 2.494.931,00 1.360.379,00 2.163.908,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 5.006.961,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.499.757,00 2.561.334,00 2.494.931,00 1.360.379,00 2.163.908,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 89.849.644,00 81.100.442,00 62.594.883,00 31.738.323,00 22.113.553,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.573.888,00 135.915,00 1.132.435,00 3.882.647,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.589.301,00 2.173.460,00 1.686.857,00 1.279.355,00 1.567.112,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.158.236,00 1.742.395,00 1.589.254,00 1.102.743,00 1.380.852,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 431.065,00 431.065,00 97.603,00 176.612,00 186.260,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 109.791.567,00 112.527.298,00 129.699.782,00 139.158.657,00 101.729.131,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.360.405,00 21.342.420,00 37.623.154,00 46.102.123,00 64.057.882,00
Banka Kredileri 9.360.405,00 21.342.420,00 37.623.154,00 46.102.123,00 64.057.882,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.229.074,00 8.255.366,00 8.487.387,00 8.055.774,00 4.710.053,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.229.074,00 8.255.366,00 8.487.387,00 8.055.774,00 4.710.053,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 85.488.902,00 82.764.197,00 83.479.031,00 83.993.270,00 32.685.671,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 513.874.222,00 500.253.147,00 462.292.931,00 400.614.230,00 386.073.063,00
Ö Z K A Y N A K L A R 497.277.571,00 482.743.578,00 474.123.105,00 460.728.749,00 252.848.247,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 497.277.571,00 482.743.578,00 474.123.105,00 460.728.749,00 252.848.247,00
Ödenmiş Sermaye 78.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 26.780.000,00 26.780.000,00 26.780.000,00 26.780.000,00 26.780.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 281.866.424,00 284.544.641,00 285.739.857,00 285.423.852,00 125.671.030,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 281.866.424,00 284.544.641,00 285.739.857,00 285.423.852,00 125.671.030,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.723.995,00 -5.045.778,00 -3.850.562,00 -4.166.567,00 -2.753.370,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.241.647,00 2.241.647,00 2.241.647,00 2.241.647,00 2.241.647,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 72.643.930,00 72.643.929,00 72.643.930,00 -11.147.930,00 -11.909.714,00
Net Dönem Karı/Zararı 35.745.570,00 18.533.361,00 8.717.671,00 79.431.180,00 32.065.284,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.011.151.793,00 982.996.725,00 936.416.036,00 861.342.979,00 638.921.310,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi