Geri Dön

SELVA | Selva Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,69
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 42,67
BIST-100'deki Ağırlığı 6,03
F/K Oranı 2,82
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,75
Dibe Uzaklık 42,69
Piyasa Değeri (USD) 32.760.505,46
Piyasa Değeri (TL) 1.081.860.000,00
Özsermaye (TL) 1.433.464.000,00
Sermaye (TL) 78.000.000,00
Net Kar (TL) 383.729.519,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SELVA
Sektör Makarna,Un ve İrmik Üretimi
Adres Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. Güzelkonak Sok. No:6 Selçuklu/KONYA
Telefon 0.332 221 40 50 - 0.332.239 01
Faks 0.332 239 09 81
Web www.selva.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İMAŞ MAKİNA SANAYİ A Ş 14.300.000,00 18,33
LORAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 25.800.000,00 33,08
TOPLAM 78.000.000,00 100,00
DİĞER 37.900.000,00 48,59
Toplam 156.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SELVA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 269.680.000,00 1.380.317.209,00 759.305.787,00 487.027.639,00 426.107.000,00
Satışların Maliyeti (-) 238.226.000,00 1.184.121.574,00 612.156.120,00 396.287.440,00 379.267.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 31.454.000,00 196.195.635,00 147.149.667,00 90.740.199,00 46.840.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 31.454.000,00 196.195.635,00 147.149.667,00 90.740.199,00 46.840.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 21.381.000,00 78.760.233,00 38.422.663,00 25.201.851,00 18.386.000,00
Pazarlama Giderleri (-) 21.991.000,00 74.914.743,00 35.755.080,00 22.151.230,00 15.082.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 15.000,00 100.546,00 33.285,00 24.949,00 42.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.428.000,00 41.362.832,00 17.502.504,00 10.904.521,00 3.176.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 222.000,00 63.748.471,00 35.375.834,00 28.648.538,00 3.508.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -9.727.000,00 20.034.474,00 55.065.309,00 25.618.152,00 12.998.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 290.818.495,00 1.407.169,00 1.407.169,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 288.504,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -9.727.000,00 310.564.465,00 56.472.478,00 27.025.321,00 12.998.000,00
Finansman gelirleri 28.100.000,00 48.070.862,00 34.162.163,00 11.912.617,00 5.108.000,00
Finansman Giderleri (-) 35.223.000,00 102.008.993,00 47.326.656,00 20.281.413,00 17.910.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 68.549.000,00 447.767.698,00 43.307.985,00 18.656.525,00 77.152.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -129.752.000,00 253.621.508,00 7.562.415,00 123.164,00 3.851.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 3.782.546,00 5.177.528,00 1.132.435,00 1.908.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -129.752.000,00 249.838.962,00 2.384.887,00 -1.009.271,00 1.943.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 198.301.000,00 194.146.190,00 35.745.570,00 18.533.361,00 73.301.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 198.301.000,00 194.146.190,00 35.745.570,00 18.533.361,00 73.301.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 198.301.000,00 194.146.190,00 35.745.570,00 18.533.361,00 73.301.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,54 2,49 0,46 0,24 0,94
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,54 2,49 0,46 0,24 0,94
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.264.000,00 -52.133.196,00 -3.557.428,00 -879.211,00 1.339.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 -62.567.335,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.685.000,00 -2.599.160,00 -4.446.785,00 -1.099.013,00 1.674.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 421.000,00 -13.033.299,00 -889.357,00 -219.802,00 335.000,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 421.000,00 -519.832,00 -889.357,00 -219.802,00 335.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -10.000,00 -44.677,00 0,00 0,00 -15.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -3.000,00 -11.169,00 0,00 0,00 -4.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.254.000,00 -52.177.873,00 -3.557.428,00 -879.211,00 1.324.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 199.555.000,00 141.968.317,00 32.188.142,00 17.654.150,00 74.625.000,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 199.555.000,00 141.968.317,00 32.188.142,00 17.654.150,00 74.625.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 2,54 2,49 0,46 0,24 0,94
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 480.414.000,00 430.646.000,00 354.976.273,00 336.649.643,00 299.873.923,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 21.582.000,00 20.256.000,00 38.201.076,00 24.955.899,00 51.196.381,00
Finansal Yatırımlar 3.669.000,00 4.221.000,00 3.249.146,00 2.044.255,00 2.044.255,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 3.669.000,00 4.221.000,00 3.249.146,00 2.044.255,00 2.044.255,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 48.634.000,00 65.145.000,00 57.637.615,00 57.116.912,00 31.358.204,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 31.000,00 123.000,00 13.389,00 13.389,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 48.603.000,00 65.022.000,00 57.624.226,00 57.103.523,00 31.358.204,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.840.000,00 1.192.000,00 18.160.548,00 1.421.462,00 1.944.726,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 16.911.739,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.840.000,00 1.192.000,00 1.248.809,00 1.421.462,00 1.944.726,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 121.283.000,00 110.962.000,00 147.972.823,00 189.474.468,00 154.989.091,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 216.646.000,00 164.276.000,00 49.588.592,00 26.594.435,00 29.299.890,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 1.156.000,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 64.643.000,00 62.321.000,00 39.943.473,00 34.819.212,00 28.818.376,00
ARA TOPLAM 479.297.000,00 429.529.000,00 354.753.273,00 336.426.643,00 299.650.923,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.117.000,00 1.117.000,00 223.000,00 223.000,00 223.000,00
DURAN VARLIKLAR 1.787.858.000,00 1.721.534.000,00 656.175.520,00 646.347.082,00 636.542.113,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 954.277.000,00 954.277.000,00 328.657.000,00 328.657.000,00 328.657.000,00
Maddi Duran Varlıklar 832.835.000,00 765.805.000,00 327.244.182,00 317.447.495,00 307.630.704,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 622.000,00 645.000,00 165.313,00 133.664,00 145.486,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 141.322,00 108.577,00 119.271,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15.000,00 682.000,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 507,00 405,00 405,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.268.272.000,00 2.152.180.000,00 1.011.151.793,00 982.996.725,00 936.416.036,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 543.057.000,00 611.427.000,00 404.082.655,00 387.725.849,00 332.593.149,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 80.862.000,00 186.084.000,00 187.178.163,00 172.865.216,00 163.371.930,00
- Banka Kredileri 80.862.000,00 186.084.000,00 187.178.163,00 172.865.216,00 163.371.930,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 106.506.000,00 99.756.000,00 42.493.623,00 65.090.297,00 65.210.164,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.322.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 37.623.154,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 251.532.000,00 224.145.000,00 65.594.267,00 50.039.379,00 27.224.722,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 89.528.000,00 86.371.000,00 2.937.836,00 1.249.646,00 2.587.391,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 162.004.000,00 137.774.000,00 62.656.431,00 48.789.733,00 24.637.331,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.444.000,00 4.452.000,00 9.304.012,00 8.752.845,00 8.877.227,00
Diğer Borçlar 8.177.000,00 0,00 3.499.757,00 7.568.295,00 2.494.931,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 5.006.961,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.177.000,00 0,00 3.499.757,00 2.561.334,00 2.494.931,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 72.629.000,00 82.349.000,00 89.849.644,00 81.100.442,00 62.594.883,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 3.917.000,00 3.573.888,00 135.915,00 1.132.435,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.387.000,00 3.348.000,00 2.589.301,00 2.173.460,00 1.686.857,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.917.000,00 2.811.000,00 2.158.236,00 1.742.395,00 1.589.254,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 470.000,00 537.000,00 431.065,00 431.065,00 97.603,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.520.000,00 7.376.000,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 291.751.000,00 310.030.000,00 109.791.567,00 112.527.298,00 129.699.782,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 119.077.000,00 2.663.000,00 9.360.405,00 21.342.420,00 37.623.154,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 118.644.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.847.000,00 8.917.000,00 9.229.074,00 8.255.366,00 8.487.387,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.847.000,00 8.917.000,00 9.229.074,00 8.255.366,00 8.487.387,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 163.173.000,00 292.812.000,00 85.488.902,00 82.764.197,00 83.479.031,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.654.000,00 5.638.000,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 834.808.000,00 921.457.000,00 513.874.222,00 500.253.147,00 462.292.931,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.433.464.000,00 1.230.723.000,00 497.277.571,00 482.743.578,00 474.123.105,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.433.464.000,00 1.230.723.000,00 497.277.571,00 482.743.578,00 474.123.105,00
Ödenmiş Sermaye 78.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 528.396.000,00 528.396.000,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 104.652.000,00 104.652.000,00 26.780.000,00 26.780.000,00 26.780.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 334.519.000,00 333.255.000,00 281.866.424,00 284.544.641,00 285.739.857,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 334.519.000,00 333.255.000,00 281.866.424,00 284.544.641,00 285.739.857,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.800.000,00 -7.064.000,00 -7.723.995,00 -5.045.778,00 -3.850.562,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 69.000,00 79.000,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 69.000,00 79.000,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.381.000,00 8.381.000,00 2.241.647,00 2.241.647,00 2.241.647,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 181.146.000,00 139.907.000,00 72.643.930,00 72.643.929,00 72.643.930,00
Net Dönem Karı/Zararı 198.301.000,00 38.053.000,00 35.745.570,00 18.533.361,00 8.717.671,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.268.272.000,00 2.152.180.000,00 1.011.151.793,00 982.996.725,00 936.416.036,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi