Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SELGD
Sektör Kuru meyve, salamura ve konserve edilmiş ürünler v.b.
Adres Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7/701 Pasaport İzmir
Telefon (0232) 445 44 00
Faks (0232) 446 71 61
Web http://www.selcukfood.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 16.104.241,00 76,09
GÖNEN KURU KAHVE GIDA TURİZM GEMİCİLİK VE LİMAN İŞL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2.997.635,00 14,06
MUSTAFA BİLEN 2.100.214,00 9,85
Toplam 21.202.090,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SEL ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM SANAYİ VE İTCARET A.Ş. 1.980.000,00 99,00
Tarih Açıklama Katsayı
05.10.2018 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,37
08.08.2006 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
14.11.2003 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,17
14.10.2002 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
05.06.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,99
03.08.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,71
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.039.768,00 12.431.239,00 5.366.647,00 2.588.004,00 1.889.163,00
Satışların Maliyeti (-) -2.840.522,00 -10.059.851,00 -4.441.040,00 -2.160.794,00 -1.511.565,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 199.246,00 2.371.388,00 925.607,00 427.210,00 377.598,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 199.246,00 2.371.388,00 925.607,00 427.210,00 377.598,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -257.659,00 -1.102.510,00 -631.803,00 -376.852,00 -205.718,00
Pazarlama Giderleri (-) -180.591,00 -428.417,00 -162.118,00 -128.332,00 -90.986,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 439.879,00 2.517.479,00 2.041.123,00 791.588,00 313.500,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -54.471,00 -1.410.953,00 -632.150,00 -195.636,00 -80.670,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 146.404,00 1.946.987,00 1.540.659,00 517.978,00 313.724,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 73.720,00 73.720,00 73.720,00 13.671,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -1.250,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 146.404,00 2.019.457,00 1.614.379,00 591.698,00 327.395,00
Finansman Giderleri (-) -16.708,00 -1.732.585,00 -1.622.211,00 -622.048,00 -264.300,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 129.696,00 557.736,00 8.670,00 -23.466,00 65.373,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -8.930,00 -80.183,00 83.857,00 -3.926,00 -34.902,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -17.581,00 -83.274,00 -5.670,00 -5.931,00 -40.332,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 8.651,00 3.091,00 89.527,00 2.005,00 5.430,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 120.766,00 477.553,00 92.527,00 -27.392,00 30.471,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 120.766,00 477.553,00 92.527,00 -27.392,00 30.471,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -72,00 875,00 -230,00 -165,00 -80,00
- Ana Ortaklık Payları 120.838,00 476.678,00 92.757,00 -27.227,00 30.551,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 13.323,00 -6.612,00 1.746,00 24.639,00 12.668,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 16.653,00 -8.265,00 2.182,00 30.799,00 15.835,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -3.330,00 1.653,00 -436,00 -6.160,00 -3.167,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 13.323,00 -6.612,00 1.746,00 24.639,00 12.668,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 134.089,00 470.941,00 94.273,00 -2.753,00 43.139,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 270.864,00 16.502,00 6.884,00 2.278,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 18.144.085,00 17.413.633,00 19.396.533,00 14.253.392,00 14.084.924,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 183.970,00 158.951,00 159.054,00 157.503,00 251.188,00
Finansal Yatırımlar 28.489,00 27.178,00 25.650,00 24.747,00 24.032,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 28.489,00 27.178,00 25.650,00 24.747,00 0,00
Ticari Alacaklar 4.832.852,00 4.315.899,00 4.962.256,00 2.505.815,00 2.401.204,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 15.457,00 33.479,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.832.852,00 4.315.899,00 4.962.256,00 2.490.358,00 2.367.725,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 404.649,00 664.831,00 697.043,00 3.121.841,00 3.708.173,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 2.291.200,00 1.366.183,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 404.649,00 664.831,00 697.043,00 830.641,00 2.341.990,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 6.549.433,00 7.859.554,00 9.795.215,00 3.840.707,00 2.277.895,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.741.708,00 2.980.127,00 2.381.313,00 3.284.512,00 4.136.384,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.402.960,00 1.407.069,00 1.376.002,00 1.318.267,00 1.286.048,00
ARA TOPLAM 18.144.085,00 17.413.633,00 19.396.533,00 14.253.392,00 14.084.924,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 6.308.955,00 6.368.098,00 6.297.814,00 6.234.931,00 6.272.811,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.070.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00
Maddi Duran Varlıklar 4.110.916,00 4.148.807,00 4.030.233,00 4.062.678,00 4.097.280,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 93.201,00 114.453,00 162.473,00 70.812,00 74.094,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 24.453.040,00 23.781.731,00 25.694.347,00 20.488.323,00 20.357.735,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.730.529,00 5.340.040,00 11.496.475,00 5.081.622,00 5.635.640,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 659.613,00 574.219,00 1.285.175,00 706.028,00 794.927,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 584.688,00 0,00 0,00 1.178.619,00 1.323.884,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.016.146,00 769.860,00 1.352.270,00 1.107.587,00 1.055.950,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.016.146,00 769.860,00 1.352.270,00 1.107.587,00 1.055.950,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 80.656,00 118.631,00 84.973,00 51.892,00 68.849,00
Diğer Borçlar 2.836.729,00 2.651.886,00 5.039.244,00 1.095.964,00 1.550.977,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.321.694,00 1.314.001,00 3.862.825,00 0,00 100,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.515.035,00 1.337.885,00 1.176.419,00 1.095.964,00 1.550.877,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 49.614,00 9.365,00 95.917,00 32.923,00 13.839,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.581,00 83.274,00 5.670,00 5.931,00 40.332,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.070.190,00 1.132.805,00 943.086,00 890.216,00 1.224.913,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 107.890,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.070.190,00 1.132.805,00 943.086,00 890.216,00 1.117.023,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.428.961,00 1.282.230,00 1.436.719,00 2.742.574,00 2.012.076,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 1.178.619,00 1.323.884,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 196.099,00 195.075,00 221.074,00 224.932,00 105.746,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 113.742,00 112.508,00 105.478,00 91.131,00 84.962,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 82.357,00 82.567,00 115.596,00 133.801,00 20.784,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 452.626,00 481.759,00 445.433,00 447.017,00 443.882,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.159.490,00 6.622.270,00 12.933.194,00 7.824.196,00 7.647.716,00
Ö Z K A Y N A K L A R 17.293.550,00 17.159.461,00 12.761.153,00 12.664.127,00 12.710.019,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 17.256.380,00 17.122.219,00 12.724.317,00 12.627.226,00 12.673.033,00
Ödenmiş Sermaye 11.000.000,00 11.000.000,00 21.317.786,00 21.317.786,00 21.317.786,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.847.032,00 8.847.032,00 8.847.032,00 8.847.032,00 8.847.032,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 594.413,00 594.413,00 572.773,00 572.773,00 572.773,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.934.962,00 1.921.639,00 1.929.997,00 1.952.890,00 1.940.919,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.934.962,00 1.921.639,00 1.929.997,00 1.952.890,00 1.940.919,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.835,00 -17.158,00 -8.800,00 14.093,00 2.122,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.426,00 59.426,00 59.426,00 59.426,00 59.426,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -5.300.291,00 -5.776.969,00 -20.095.454,00 -20.095.454,00 -20.095.454,00
Net Dönem Karı/Zararı 120.838,00 476.678,00 92.757,00 -27.227,00 30.551,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 37.170,00 37.242,00 36.836,00 36.901,00 36.986,00
TOPLAM KAYNAKLAR 24.453.040,00 23.781.731,00 25.694.347,00 20.488.323,00 20.357.735,00
- Banka Kredileri 0,00 524.294,00 1.228.432,00 590.676,00 735.102,00
Diğer finansal yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 24.032,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi