Geri Dön

SELGD | Selcuk Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SELGD
Sektör Kuru meyve, salamura ve konserve edilmiş ürünler v.b.
Adres Atatürk Caddesi No:92 Kat: ½4 Daire:41 Akdeniz Mahallesi Pasaport İZMİR
Telefon 2565773232
Faks 2324467161
Web www.selcukfood.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MEDUSA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2.200.659,66 10,00
ÖNER KARACA 1.200.000,00 5,45
TOPLAM 22.000.000,00 100,00
DİĞER 18.599.340,34 84,55
Toplam 44.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SEL ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.980.000,00 99,00
Tarih Açıklama Katsayı
25.08.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,60
05.10.2018 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,37
08.08.2006 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
14.11.2003 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,17
14.10.2002 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
05.06.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,99
03.08.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,71
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 9.104.236,00 43.046.093,00 16.715.416,00 13.137.218,00 8.817.148,00
Satışların Maliyeti (-) -8.351.108,00 -41.565.274,00 -16.101.150,00 -12.814.733,00 -8.603.990,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 753.128,00 1.480.819,00 614.266,00 322.485,00 213.158,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 753.128,00 1.480.819,00 614.266,00 322.485,00 213.158,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -414.089,00 -889.939,00 -793.257,00 -529.910,00 -262.930,00
Pazarlama Giderleri (-) -491.257,00 -2.244.960,00 -1.212.512,00 -890.710,00 -465.812,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.559.218,00 5.995.069,00 2.086.496,00 1.518.067,00 809.844,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.171.469,00 -2.856.958,00 -327.345,00 -211.890,00 -122.111,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 235.531,00 1.484.031,00 367.648,00 208.042,00 172.149,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 11.338,00 10.359.842,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 246.869,00 11.843.873,00 367.648,00 208.042,00 172.149,00
Finansman Giderleri (-) -21.993,00 -116.798,00 -67.618,00 -39.769,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 224.876,00 11.727.075,00 300.030,00 168.273,00 172.149,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -8.087,00 -1.126.389,00 -18.628,00 -18.480,00 -90.243,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -39.812,00 -45.409,00 -82.241,00 -30.924,00 -65.188,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 31.725,00 -1.080.980,00 63.613,00 12.444,00 -25.055,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 216.789,00 10.600.686,00 281.402,00 149.793,00 81.906,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 216.789,00 10.600.686,00 281.402,00 149.793,00 81.906,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -69,00 5.981,00 188,00 163,00 110,00
- Ana Ortaklık Payları 216.858,00 10.594.705,00 281.214,00 149.630,00 81.796,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -58.522,00 8.155.390,00 -20.212,00 17.911,00 16.203,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 10.194.604,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -75.028,00 -376,00 -25.913,00 22.389,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 16.506,00 83,00 5.701,00 -4.478,00 16.203,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 16.506,00 -2.038.838,00 5.701,00 -4.478,00 16.203,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -58.522,00 8.155.390,00 -20.212,00 17.911,00 16.203,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 158.267,00 18.756.076,00 261.190,00 167.704,00 98.109,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 28.303.908,00 29.701.986,00 27.500.816,00 26.046.501,00 26.682.412,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.414.838,00 5.090.478,00 974.268,00 889.735,00 1.749.437,00
Finansal Yatırımlar 146.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 11.482.264,00 14.789.730,00 5.317.254,00 5.750.979,00 5.749.601,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.482.264,00 14.789.730,00 5.317.254,00 5.750.979,00 5.749.601,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 362.165,00 339.947,00 316.999,00 242.114,00 159.426,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 362.165,00 339.947,00 316.999,00 242.114,00 159.426,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 8.597.687,00 3.804.214,00 16.171.102,00 13.289.680,00 11.313.907,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.500.646,00 4.869.342,00 3.619.822,00 4.839.323,00 6.683.727,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 799.850,00 808.275,00 1.101.371,00 1.034.670,00 1.026.314,00
ARA TOPLAM 28.303.908,00 29.701.986,00 27.500.816,00 26.046.501,00 26.682.412,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 37.456.573,00 36.744.024,00 17.499.237,00 17.343.783,00 16.654.794,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 18.257.653,00 18.257.653,00 8.297.811,00 8.297.811,00 8.297.811,00
Maddi Duran Varlıklar 17.203.330,00 17.245.854,00 8.254.492,00 8.076.742,00 8.096.149,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.006.912,00 385.695,00 173.719,00 248.161,00 148.160,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 299.341,00 223.627,00 135.558,00 73.702,00 77.192,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 65.760.481,00 66.446.010,00 45.000.053,00 43.390.284,00 43.337.206,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.362.100,00 5.267.778,00 4.416.033,00 3.042.679,00 3.541.864,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 113.987,00 166.533,00 34.418,00 33.196,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 113.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.544.913,00 1.731.504,00 2.318.622,00 1.589.965,00 1.955.099,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.544.913,00 1.731.504,00 2.318.622,00 1.589.965,00 1.955.099,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 66.059,00 61.152,00 86.208,00 12.293,00 99.310,00
Diğer Borçlar 1.484.806,00 1.845.843,00 1.672.899,00 1.156.262,00 1.205.193,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.026.181,00 1.500.032,00 1.360.610,00 851.722,00 1.038.724,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 458.625,00 345.811,00 312.289,00 304.540,00 166.469,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 14.193,00 1.207.873,00 3.325,00 64.125,00 86.514,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 38.873,00 30.479,00 73.191,00 22.654,00 54.726,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 99.269,00 224.394,00 227.370,00 164.184,00 141.022,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 99.269,00 224.394,00 227.370,00 164.184,00 141.022,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.279.305,00 4.217.423,00 2.118.097,00 1.975.167,00 1.492.500,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 505.776,00 484.804,00 557.027,00 537.260,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 232.936,00 203.826,00 164.341,00 98.728,00 112.813,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 224.962,00 192.849,00 151.247,00 98.728,00 112.813,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 7.974,00 10.977,00 13.094,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.511.060,00 3.483.577,00 1.339.111,00 1.339.179,00 1.379.687,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.641.405,00 9.485.201,00 6.534.130,00 5.017.846,00 5.034.364,00
Ö Z K A Y N A K L A R 57.119.076,00 56.960.809,00 38.465.923,00 38.372.438,00 38.302.842,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 57.075.943,00 56.917.607,00 38.428.514,00 38.335.053,00 38.265.511,00
Ödenmiş Sermaye 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.847.032,00 8.847.032,00 8.847.032,00 8.847.032,00 8.847.032,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 719.280,00 719.280,00 719.280,00 719.280,00 719.280,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.860.754,00 15.919.276,00 7.743.674,00 7.781.797,00 7.780.089,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15.860.754,00 15.919.276,00 7.743.674,00 7.781.797,00 7.780.089,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -56.921,00 1.601,00 -18.318,00 19.805,00 18.097,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.426,00 59.426,00 59.426,00 59.426,00 59.426,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.372.593,00 -1.222.112,00 -1.222.112,00 -1.222.112,00 -1.222.112,00
Net Dönem Karı/Zararı 216.858,00 10.594.705,00 281.214,00 149.630,00 81.796,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 43.133,00 43.202,00 37.409,00 37.385,00 37.331,00
TOPLAM KAYNAKLAR 65.760.481,00 66.446.010,00 45.000.053,00 43.390.284,00 43.337.206,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 537.260,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi