Geri Dön

SELGD | Selcuk Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,75
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 89,95
BIST-100'deki Ağırlığı 0,35
F/K Oranı 80,34
Piyasa Değ. / Defter Değ. 15,28
Dibe Uzaklık 98,69
Piyasa Değeri (USD) 41.031.720,79
Piyasa Değeri (TL) 1.277.100.000,00
Özsermaye (TL) 83.567.338,00
Sermaye (TL) 22.000.000,00
Net Kar (TL) 15.896.875,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SELGD
Sektör Kuru meyve, salamura ve konserve edilmiş ürünler v.b.
Adres Atatürk Caddesi No:92 Kat: ½4 Daire:41 Akdeniz Mahallesi Pasaport İZMİR
Telefon 2565773232
Faks 2324467161
Web www.selcukfood.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BULLS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 208.980,41 0,95
MEDUSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1.922.019,11 8,74
ÖNER KARACA 1.500.000,00 6,82
TOPLAM 22.000.000,00 100,00
DİĞER 18.369.000,48 83,49
Toplam 44.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SEL ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.980.000,00 99,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.10.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
25.08.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,60
05.10.2018 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,37
08.08.2006 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
14.11.2003 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,17
14.10.2002 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
05.06.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,99
03.08.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,71
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 20.917.034,00 13.251.080,00 7.265.630,00 39.064.557,00 22.406.791,00
Satışların Maliyeti (-) -18.520.790,00 -12.112.991,00 -6.548.547,00 -37.201.173,00 -21.698.566,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.396.244,00 1.138.089,00 717.083,00 1.863.384,00 708.225,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.396.244,00 1.138.089,00 717.083,00 1.863.384,00 708.225,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.565.979,00 -1.818.750,00 -509.258,00 -1.823.223,00 -1.109.565,00
Pazarlama Giderleri (-) -845.453,00 -557.913,00 -300.520,00 -1.628.465,00 -1.058.108,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.702.314,00 3.093.167,00 608.250,00 6.636.260,00 4.831.783,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.622.203,00 -1.448.147,00 -138.476,00 -3.151.384,00 -2.365.729,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.064.923,00 406.446,00 377.079,00 1.896.572,00 1.006.606,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 26.981,00 20.923,00 1.485,00 15.591.845,00 44.498,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.091.904,00 427.369,00 378.564,00 17.488.417,00 1.051.104,00
Finansman Giderleri (-) -132.275,00 -80.898,00 -39.515,00 -243.389,00 -76.699,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 959.629,00 346.471,00 339.049,00 17.245.028,00 974.405,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 83.921,00 109.305,00 -4.124,00 -1.353.693,00 54.964,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -223.308,00 -154.124,00 -104.116,00 -175.744,00 -123.378,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 307.229,00 263.429,00 99.992,00 -1.177.949,00 178.342,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.043.550,00 455.776,00 334.925,00 15.891.335,00 1.029.369,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.043.550,00 455.776,00 334.925,00 15.891.335,00 1.029.369,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -252,00 -183,00 -74,00 8.996,00 103,00
- Ana Ortaklık Payları 1.043.802,00 455.959,00 334.999,00 15.882.339,00 1.029.266,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -196.950,00 -112.658,00 -78.813,00 10.140.539,00 -82.721,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 13.017.479,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -252.500,00 -144.433,00 -101.042,00 -350.569,00 -106.053,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 55.550,00 31.775,00 22.229,00 77.125,00 23.332,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 55.550,00 31.775,00 22.229,00 -2.526.371,00 23.332,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -196.950,00 -112.658,00 -78.813,00 10.140.539,00 -82.721,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 846.600,00 343.118,00 256.112,00 26.031.874,00 946.648,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 28.369.040,00 29.443.463,00 24.369.740,00 28.118.996,00 27.875.212,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.075.599,00 303.161,00 820.544,00 2.151.306,00 2.319.113,00
Finansal Yatırımlar 0,00 85.972,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.553.768,00 5.544.599,00 4.266.810,00 11.942.452,00 5.358.775,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.553.768,00 5.544.599,00 4.266.810,00 11.942.452,00 5.358.775,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 560.473,00 422.758,00 502.156,00 829.936,00 332.931,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 560.473,00 422.758,00 502.156,00 829.936,00 332.931,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 19.041.968,00 11.367.981,00 9.028.375,00 6.629.827,00 14.315.147,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.356.094,00 11.602.402,00 9.631.385,00 6.117.475,00 4.684.858,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 781.138,00 116.590,00 120.470,00 448.000,00 864.388,00
ARA TOPLAM 28.369.040,00 29.443.463,00 24.369.740,00 28.118.996,00 27.875.212,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 78.642.192,00 75.304.822,00 71.497.458,00 70.065.976,00 42.163.783,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 24.805.000,00 24.805.000,00 24.805.000,00 24.805.000,00 18.257.653,00
Maddi Duran Varlıklar 29.009.621,00 28.869.037,00 28.472.294,00 28.572.905,00 17.078.506,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.360.186,00 6.554.348,00 3.190.076,00 1.228.138,00 5.957.018,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 527.374,00 327.349,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 107.011.232,00 104.748.285,00 95.867.198,00 98.184.972,00 70.038.995,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.319.274,00 13.460.413,00 5.743.425,00 7.837.285,00 7.819.841,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.508.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 2.508.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 120.300,00 120.300,00 120.300,00 233.700,00 60.656,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 120.300,00 0,00 0,00 0,00 60.656,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.631.176,00 4.086.728,00 1.554.248,00 3.267.778,00 1.609.451,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.631.176,00 4.086.728,00 1.554.248,00 3.267.778,00 1.609.451,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 453.573,00 164.853,00 269.069,00 90.863,00 187.240,00
Diğer Borçlar 8.465.588,00 7.140.114,00 3.318.108,00 3.689.189,00 4.355.229,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.885.367,00 6.151.830,00 2.495.266,00 2.665.138,00 3.777.869,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.580.221,00 988.284,00 822.842,00 1.024.051,00 577.360,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 764.095,00 1.613.501,00 284.545,00 398.973,00 1.492.030,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 223.308,00 154.020,00 104.042,00 63.669,00 20.687,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 153.198,00 180.897,00 93.113,00 93.113,00 94.548,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 153.198,00 180.897,00 93.113,00 93.113,00 94.548,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.072.674,00 8.172.071,00 7.094.978,00 7.575.004,00 4.311.698,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 959.613,00 916.272,00 874.888,00 835.373,00 531.755,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.308.100,00 1.138.818,00 826.081,00 691.464,00 347.490,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.133.309,00 898.320,00 823.423,00 687.920,00 341.146,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 174.791,00 240.498,00 2.658,00 3.544,00 6.344,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.137.549,00 5.209.448,00 5.384.165,00 6.031.235,00 3.408.958,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 23.391.948,00 21.632.484,00 12.838.403,00 15.412.289,00 12.131.539,00
Ö Z K A Y N A K L A R 83.619.284,00 83.115.801,00 83.028.795,00 82.772.683,00 57.907.456,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 83.567.338,00 83.063.786,00 82.976.671,00 82.720.485,00 57.864.152,00
Ödenmiş Sermaye 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.847.032,00 8.847.032,00 8.847.032,00 8.847.032,00 8.847.032,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 719.280,00 719.280,00 719.280,00 719.280,00 719.280,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25.862.866,00 25.947.157,00 25.981.002,00 26.059.815,00 15.836.555,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 25.862.866,00 25.947.157,00 25.981.002,00 26.059.815,00 15.836.555,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -468.792,00 -384.501,00 -350.656,00 -271.843,00 -81.120,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.426,00 59.426,00 59.426,00 59.426,00 59.426,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25.034.932,00 25.034.932,00 25.034.932,00 9.152.593,00 9.372.593,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.043.802,00 455.959,00 334.999,00 15.882.339,00 1.029.266,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 51.946,00 52.015,00 52.124,00 52.198,00 43.304,00
TOPLAM KAYNAKLAR 107.011.232,00 104.748.285,00 95.867.198,00 98.184.972,00 70.038.995,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 85.972,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 916.272,00 0,00 835.373,00 531.755,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi