Geri Dön

SELGD | Selcuk Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,69
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 89,95
BIST-100'deki Ağırlığı 1,58
F/K Oranı 25,70
Piyasa Değ. / Defter Değ. 9,54
Dibe Uzaklık 98,69
Piyasa Değeri (USD) 32.226.569,18
Piyasa Değeri (TL) 1.037.080.000,00
Özsermaye (TL) 108.740.345,00
Sermaye (TL) 22.000.000,00
Net Kar (TL) 40.345.772,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SELGD
Sektör Kuru meyve, salamura ve konserve edilmiş ürünler v.b.
Adres Atatürk Caddesi No:92 Kat: ½4 Daire:41 Akdeniz Mahallesi Pasaport İZMİR
Telefon 2565773232
Faks 2324467161
Web www.selcukfood.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BULLS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 208.980,41 0,95
OAK CAPITAL 1.921.000,00 8,73
ÖNER KARACA 1.500.000,00 6,82
TOPLAM 22.000.000,00 100,00
DİĞER 18.370.019,59 83,50
Toplam 44.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SEL ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.980.000,00 99,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.10.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
25.08.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,60
05.10.2018 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,37
08.08.2006 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
14.11.2003 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,17
14.10.2002 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
05.06.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,99
03.08.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,71
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 64.727.080,00 20.917.034,00 13.251.080,00 7.265.630,00 39.064.557,00
Satışların Maliyeti (-) -43.570.390,00 -18.520.790,00 -12.112.991,00 -6.548.547,00 -37.201.173,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 21.156.690,00 2.396.244,00 1.138.089,00 717.083,00 1.863.384,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 21.156.690,00 2.396.244,00 1.138.089,00 717.083,00 1.863.384,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.913.917,00 -2.565.979,00 -1.818.750,00 -509.258,00 -1.823.223,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.348.985,00 -845.453,00 -557.913,00 -300.520,00 -1.628.465,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.379.554,00 3.702.314,00 3.093.167,00 608.250,00 6.636.260,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.592.894,00 -1.622.203,00 -1.448.147,00 -138.476,00 -3.151.384,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 14.680.448,00 1.064.923,00 406.446,00 377.079,00 1.896.572,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 11.660.735,00 26.981,00 20.923,00 1.485,00 15.591.845,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 26.341.183,00 1.091.904,00 427.369,00 378.564,00 17.488.417,00
Finansman Giderleri (-) -443.908,00 -132.275,00 -80.898,00 -39.515,00 -243.389,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 40.002.575,00 959.629,00 346.471,00 339.049,00 17.245.028,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 363.059,00 83.921,00 109.305,00 -4.124,00 -1.353.693,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -462.811,00 -223.308,00 -154.124,00 -104.116,00 -175.744,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 825.870,00 307.229,00 263.429,00 99.992,00 -1.177.949,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 40.365.634,00 1.043.550,00 455.776,00 334.925,00 15.891.335,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 40.365.634,00 1.043.550,00 455.776,00 334.925,00 15.891.335,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 19.862,00 -252,00 -183,00 -74,00 8.996,00
- Ana Ortaklık Payları 40.345.772,00 1.043.802,00 455.959,00 334.999,00 15.882.339,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 436.299,00 -196.950,00 -112.658,00 -78.813,00 10.140.539,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 13.017.479,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 559.358,00 -252.500,00 -144.433,00 -101.042,00 -350.569,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -123.059,00 55.550,00 31.775,00 22.229,00 77.125,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -123.059,00 55.550,00 31.775,00 22.229,00 -2.526.371,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 436.299,00 -196.950,00 -112.658,00 -78.813,00 10.140.539,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 40.801.933,00 846.600,00 343.118,00 256.112,00 26.031.874,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 57.838.435,00 28.369.040,00 29.443.463,00 24.369.740,00 28.118.996,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 16.670.198,00 1.075.599,00 303.161,00 820.544,00 2.151.306,00
Finansal Yatırımlar 2.360.036,00 0,00 85.972,00 0,00 0,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.360.036,00 0,00 85.972,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 11.331.518,00 3.553.768,00 5.544.599,00 4.266.810,00 11.942.452,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.331.518,00 3.553.768,00 5.544.599,00 4.266.810,00 11.942.452,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 816.798,00 560.473,00 422.758,00 502.156,00 829.936,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 816.798,00 560.473,00 422.758,00 502.156,00 829.936,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 24.611.871,00 19.041.968,00 11.367.981,00 9.028.375,00 6.629.827,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.903.610,00 3.356.094,00 11.602.402,00 9.631.385,00 6.117.475,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 144.404,00 781.138,00 116.590,00 120.470,00 448.000,00
ARA TOPLAM 57.838.435,00 28.369.040,00 29.443.463,00 24.369.740,00 28.118.996,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 86.247.360,00 78.642.192,00 75.304.822,00 71.497.458,00 70.065.976,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.480.000,00 24.805.000,00 24.805.000,00 24.805.000,00 24.805.000,00
Maddi Duran Varlıklar 39.379.612,00 29.009.621,00 28.869.037,00 28.472.294,00 28.572.905,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.981.637,00 6.360.186,00 6.554.348,00 3.190.076,00 1.228.138,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 527.374,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 144.085.795,00 107.011.232,00 104.748.285,00 95.867.198,00 98.184.972,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.113.820,00 15.319.274,00 13.460.413,00 5.743.425,00 7.837.285,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.117.755,00 2.508.036,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 445.042,00 120.300,00 120.300,00 120.300,00 233.700,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 445.042,00 120.300,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 4.117.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.964.738,00 2.631.176,00 4.086.728,00 1.554.248,00 3.267.778,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.964.738,00 2.631.176,00 4.086.728,00 1.554.248,00 3.267.778,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 772.697,00 453.573,00 164.853,00 269.069,00 90.863,00
Diğer Borçlar 15.568.037,00 8.465.588,00 7.140.114,00 3.318.108,00 3.689.189,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 13.979.152,00 6.885.367,00 6.151.830,00 2.495.266,00 2.665.138,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.588.885,00 1.580.221,00 988.284,00 822.842,00 1.024.051,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 849.410,00 764.095,00 1.613.501,00 284.545,00 398.973,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 239.225,00 223.308,00 154.020,00 104.042,00 63.669,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 156.916,00 153.198,00 180.897,00 93.113,00 93.113,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 156.916,00 153.198,00 180.897,00 93.113,00 93.113,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.125.139,00 8.072.674,00 8.172.071,00 7.094.978,00 7.575.004,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 771.304,00 959.613,00 916.272,00 874.888,00 835.373,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.740.842,00 1.308.100,00 1.138.818,00 826.081,00 691.464,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.582.437,00 1.133.309,00 898.320,00 823.423,00 687.920,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 158.405,00 174.791,00 240.498,00 2.658,00 3.544,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.991.100,00 5.137.549,00 5.209.448,00 5.384.165,00 6.031.235,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 35.238.959,00 23.391.948,00 21.632.484,00 12.838.403,00 15.412.289,00
Ö Z K A Y N A K L A R 108.846.836,00 83.619.284,00 83.115.801,00 83.028.795,00 82.772.683,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 108.740.345,00 83.567.338,00 83.063.786,00 82.976.671,00 82.720.485,00
Ödenmiş Sermaye 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 136.116.987,00 8.847.032,00 8.847.032,00 8.847.032,00 8.847.032,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.601.217,00 719.280,00 719.280,00 719.280,00 719.280,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 20.919.582,00 25.862.866,00 25.947.157,00 25.981.002,00 26.059.815,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 20.919.582,00 25.862.866,00 25.947.157,00 25.981.002,00 26.059.815,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -303.835,00 -468.792,00 -384.501,00 -350.656,00 -271.843,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 426.204,00 59.426,00 59.426,00 59.426,00 59.426,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -115.669.417,00 25.034.932,00 25.034.932,00 25.034.932,00 9.152.593,00
Net Dönem Karı/Zararı 40.345.772,00 1.043.802,00 455.959,00 334.999,00 15.882.339,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 106.491,00 51.946,00 52.015,00 52.124,00 52.198,00
TOPLAM KAYNAKLAR 144.085.795,00 107.011.232,00 104.748.285,00 95.867.198,00 98.184.972,00
- Banka Kredileri 0,00 2.508.036,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 916.272,00 0,00 835.373,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi