Geri Dön

SELGD | Selcuk Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,70
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 89,95
BIST-100'deki Ağırlığı 3,97
F/K Oranı 18,24
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,42
Dibe Uzaklık 98,69
Piyasa Değeri (USD) 10.429.290,49
Piyasa Değeri (TL) 283.814.368,04
Özsermaye (TL) 83.063.786,00
Sermaye (TL) 23.436.364,00
Net Kar (TL) 15.559.870,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SELGD
Sektör Kuru meyve, salamura ve konserve edilmiş ürünler v.b.
Adres Atatürk Caddesi No:92 Kat: ½4 Daire:41 Akdeniz Mahallesi Pasaport İZMİR
Telefon 2565773232
Faks 2324467161
Web www.selcukfood.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MEDUSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2.200.659,66 10,00
ÖNER KARACA 1.300.000,00 5,91
TOPLAM 22.000.000,00 100,00
DİĞER 18.499.340,34 84,09
Toplam 44.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SEL ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.980.000,00 99,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.10.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
25.08.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,60
05.10.2018 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,37
08.08.2006 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
14.11.2003 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,17
14.10.2002 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
05.06.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,99
03.08.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,71
Gelir Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 13.251.080,00 7.265.630,00 39.064.557,00 22.406.791,00 20.182.358,00
Satışların Maliyeti (-) -12.112.991,00 -6.548.547,00 -37.201.173,00 -21.698.566,00 -19.243.234,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.138.089,00 717.083,00 1.863.384,00 708.225,00 939.124,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.138.089,00 717.083,00 1.863.384,00 708.225,00 939.124,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.818.750,00 -509.258,00 -1.823.223,00 -1.109.565,00 -750.662,00
Pazarlama Giderleri (-) -557.913,00 -300.520,00 -1.628.465,00 -1.058.108,00 -981.186,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.093.167,00 608.250,00 6.636.260,00 4.831.783,00 3.204.141,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.448.147,00 -138.476,00 -3.151.384,00 -2.365.729,00 -1.624.499,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 406.446,00 377.079,00 1.896.572,00 1.006.606,00 786.918,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 20.923,00 1.485,00 15.591.845,00 44.498,00 11.570,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 427.369,00 378.564,00 17.488.417,00 1.051.104,00 798.488,00
Finansman Giderleri (-) -80.898,00 -39.515,00 -243.389,00 -76.699,00 -49.942,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 346.471,00 339.049,00 17.245.028,00 974.405,00 748.546,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 109.305,00 -4.124,00 -1.353.693,00 54.964,00 29.919,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -154.124,00 -104.116,00 -175.744,00 -123.378,00 -101.615,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 263.429,00 99.992,00 -1.177.949,00 178.342,00 131.534,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 455.776,00 334.925,00 15.891.335,00 1.029.369,00 778.465,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 455.776,00 334.925,00 15.891.335,00 1.029.369,00 778.465,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -183,00 -74,00 8.996,00 103,00 37,00
- Ana Ortaklık Payları 455.959,00 334.999,00 15.882.339,00 1.029.266,00 778.428,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -112.658,00 -78.813,00 10.140.539,00 -82.721,00 -52.133,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 13.017.479,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -144.433,00 -101.042,00 -350.569,00 -106.053,00 -69.511,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 31.775,00 22.229,00 77.125,00 23.332,00 17.378,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 31.775,00 22.229,00 -2.526.371,00 23.332,00 17.378,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -112.658,00 -78.813,00 10.140.539,00 -82.721,00 -52.133,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 343.118,00 256.112,00 26.031.874,00 946.648,00 726.332,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 29.443.463,00 24.369.740,00 28.118.996,00 27.875.212,00 28.581.929,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 303.161,00 820.544,00 2.151.306,00 2.319.113,00 7.041.419,00
Finansal Yatırımlar 85.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 85.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 5.544.599,00 4.266.810,00 11.942.452,00 5.358.775,00 6.139.836,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.544.599,00 4.266.810,00 11.942.452,00 5.358.775,00 6.139.836,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 422.758,00 502.156,00 829.936,00 332.931,00 398.277,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 422.758,00 502.156,00 829.936,00 332.931,00 398.277,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 11.367.981,00 9.028.375,00 6.629.827,00 14.315.147,00 8.956.757,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 11.602.402,00 9.631.385,00 6.117.475,00 4.684.858,00 5.276.910,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 116.590,00 120.470,00 448.000,00 864.388,00 768.730,00
ARA TOPLAM 29.443.463,00 24.369.740,00 28.118.996,00 27.875.212,00 28.581.929,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 75.304.822,00 71.497.458,00 70.065.976,00 42.163.783,00 39.104.145,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 24.805.000,00 24.805.000,00 24.805.000,00 18.257.653,00 18.257.653,00
Maddi Duran Varlıklar 28.869.037,00 28.472.294,00 28.572.905,00 17.078.506,00 17.151.556,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.554.348,00 3.190.076,00 1.228.138,00 5.957.018,00 2.813.551,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 527.374,00 327.349,00 289.919,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 104.748.285,00 95.867.198,00 98.184.972,00 70.038.995,00 67.686.074,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.460.413,00 5.743.425,00 7.837.285,00 7.819.841,00 5.738.504,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 120.300,00 120.300,00 233.700,00 60.656,00 33.899,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.086.728,00 1.554.248,00 3.267.778,00 1.609.451,00 2.582.262,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.086.728,00 1.554.248,00 3.267.778,00 1.609.451,00 2.582.262,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 164.853,00 269.069,00 90.863,00 187.240,00 60.555,00
Diğer Borçlar 7.140.114,00 3.318.108,00 3.689.189,00 4.355.229,00 1.597.685,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.151.830,00 2.495.266,00 2.665.138,00 3.777.869,00 1.192.257,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 988.284,00 822.842,00 1.024.051,00 577.360,00 405.428,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.613.501,00 284.545,00 398.973,00 1.492.030,00 1.303.595,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 154.020,00 104.042,00 63.669,00 20.687,00 61.726,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 180.897,00 93.113,00 93.113,00 94.548,00 98.782,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 180.897,00 93.113,00 93.113,00 94.548,00 98.782,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.172.071,00 7.094.978,00 7.575.004,00 4.311.698,00 4.260.429,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 916.272,00 874.888,00 835.373,00 531.755,00 531.755,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 916.272,00 0,00 835.373,00 531.755,00 531.755,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.138.818,00 826.081,00 691.464,00 347.490,00 286.843,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 898.320,00 823.423,00 687.920,00 341.146,00 280.499,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 240.498,00 2.658,00 3.544,00 6.344,00 6.344,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.209.448,00 5.384.165,00 6.031.235,00 3.408.958,00 3.418.336,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 21.632.484,00 12.838.403,00 15.412.289,00 12.131.539,00 9.998.933,00
Ö Z K A Y N A K L A R 83.115.801,00 83.028.795,00 82.772.683,00 57.907.456,00 57.687.141,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 83.063.786,00 82.976.671,00 82.720.485,00 57.864.152,00 57.643.902,00
Ödenmiş Sermaye 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.847.032,00 8.847.032,00 8.847.032,00 8.847.032,00 8.847.032,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 719.280,00 719.280,00 719.280,00 719.280,00 719.280,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25.947.157,00 25.981.002,00 26.059.815,00 15.836.555,00 15.867.143,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 25.947.157,00 25.981.002,00 26.059.815,00 15.836.555,00 15.867.143,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -384.501,00 -350.656,00 -271.843,00 -81.120,00 -50.532,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.426,00 59.426,00 59.426,00 59.426,00 59.426,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25.034.932,00 25.034.932,00 9.152.593,00 9.372.593,00 9.372.593,00
Net Dönem Karı/Zararı 455.959,00 334.999,00 15.882.339,00 1.029.266,00 778.428,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 52.015,00 52.124,00 52.198,00 43.304,00 43.239,00
TOPLAM KAYNAKLAR 104.748.285,00 95.867.198,00 98.184.972,00 70.038.995,00 67.686.074,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 60.656,00 33.899,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi