Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,32
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 89,55
BIST-100'deki Ağırlığı 4,02
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 94,93
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 12.724.317,00
Sermaye (TL) 11.000.000,00
Net Kar (TL) 1.215.210,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SELGD
Sektör Kuru meyve, salamura ve konserve edilmiş ürünler v.b.
Adres Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7/701 Pasaport İzmir
Telefon (0232) 445 44 00
Faks (0232) 446 71 61
Web http://www.selcukfood.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 16.104.241,00 76,09
GÖNEN KURU KAHVE GIDA TURİZM GEMİCİLİK VE LİMAN İŞL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2.997.635,00 14,06
MUSTAFA BİLEN 2.100.214,00 9,85
Toplam 21.202.090,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SEL ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM SANAYİ VE İTCARET A.Ş. 1.980.000,00 99,00
Tarih Açıklama Katsayı
05.10.2018 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,37
08.08.2006 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
14.11.2003 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,17
14.10.2002 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
05.06.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,99
03.08.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,71
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.366.647,00 2.588.004,00 1.889.163,00 13.744.584,00 5.244.821,00
Satışların Maliyeti (-) -4.441.040,00 -2.160.794,00 -1.511.565,00 -10.811.048,00 -4.887.364,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 925.607,00 427.210,00 377.598,00 2.933.536,00 357.457,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 925.607,00 427.210,00 377.598,00 2.933.536,00 357.457,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -631.803,00 -376.852,00 -205.718,00 -1.002.827,00 -872.210,00
Pazarlama Giderleri (-) -162.118,00 -128.332,00 -90.986,00 -549.159,00 -214.323,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.041.123,00 791.588,00 313.500,00 1.452.301,00 782.191,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -632.150,00 -195.636,00 -80.670,00 -914.516,00 -209.036,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.540.659,00 517.978,00 313.724,00 1.919.335,00 -155.921,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 73.720,00 73.720,00 13.671,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.614.379,00 591.698,00 327.395,00 1.919.335,00 -155.921,00
Finansman Gelirleri 16.502,00 6.884,00 2.278,00 76.707,00 74.864,00
Finansman Giderleri (-) -1.622.211,00 -622.048,00 -264.300,00 -1.377.707,00 -605.826,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 8.670,00 -23.466,00 65.373,00 618.335,00 -686.883,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 83.857,00 -3.926,00 -34.902,00 -196.877,00 -14.324,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.670,00 -5.931,00 -40.332,00 -11.254,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 89.527,00 2.005,00 5.430,00 -185.623,00 -14.324,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 92.527,00 -27.392,00 30.471,00 421.458,00 -701.207,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 92.527,00 -27.392,00 30.471,00 421.458,00 -701.207,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -230,00 -165,00 -80,00 123,00 -89,00
- Ana Ortaklık Payları 92.757,00 -27.227,00 30.551,00 421.335,00 -701.118,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.746,00 24.639,00 12.668,00 12.704,00 26.447,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 2.182,00 30.799,00 15.835,00 12.704,00 26.447,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -436,00 -6.160,00 -3.167,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.746,00 24.639,00 12.668,00 12.704,00 26.447,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 94.273,00 -2.753,00 43.139,00 434.162,00 -674.760,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 19.396.533,00 14.253.392,00 14.084.924,00 14.332.682,00 15.765.564,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 159.054,00 157.503,00 251.188,00 162.775,00 174.851,00
Finansal Yatırımlar 25.650,00 24.747,00 24.032,00 23.357,00 22.718,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 25.650,00 24.747,00 0,00 23.357,00 22.718,00
Ticari Alacaklar 4.962.256,00 2.505.815,00 2.401.204,00 2.358.183,00 3.749.435,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 15.457,00 33.479,00 4.300,00 73.163,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.962.256,00 2.490.358,00 2.367.725,00 2.353.883,00 3.676.272,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 697.043,00 3.121.841,00 3.708.173,00 3.639.236,00 2.631.905,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 2.291.200,00 1.366.183,00 336.723,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 697.043,00 830.641,00 2.341.990,00 3.302.513,00 2.631.905,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 9.795.215,00 3.840.707,00 2.277.895,00 2.342.593,00 3.740.615,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.381.313,00 3.284.512,00 4.136.384,00 4.518.947,00 4.164.402,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.469,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.376.002,00 1.318.267,00 1.286.048,00 1.287.591,00 1.279.169,00
ARA TOPLAM 19.396.533,00 14.253.392,00 14.084.924,00 14.332.682,00 15.765.564,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 6.297.814,00 6.234.931,00 6.272.811,00 6.308.323,00 6.341.494,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.070.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00
Maddi Duran Varlıklar 4.030.233,00 4.062.678,00 4.097.280,00 4.131.905,00 4.142.596,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 162.473,00 70.812,00 74.094,00 74.981,00 97.461,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 25.694.347,00 20.488.323,00 20.357.735,00 20.641.005,00 22.107.058,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.496.475,00 5.081.622,00 5.635.640,00 5.395.591,00 7.960.733,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.285.175,00 706.028,00 794.927,00 592.060,00 2.298.776,00
- Banka Kredileri 1.228.432,00 590.676,00 735.102,00 501.342,00 429.500,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.352.270,00 1.107.587,00 1.055.950,00 1.486.104,00 1.411.715,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.352.270,00 1.107.587,00 1.055.950,00 1.486.104,00 1.411.715,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 84.973,00 51.892,00 68.849,00 142.600,00 88.925,00
Diğer Borçlar 5.039.244,00 1.095.964,00 1.550.977,00 1.173.659,00 2.073.985,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.862.825,00 0,00 100,00 100,00 1.068.502,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.176.419,00 1.095.964,00 1.550.877,00 1.173.559,00 1.005.483,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 95.917,00 32.923,00 13.839,00 26.531,00 62.727,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.670,00 5.931,00 40.332,00 9.935,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 943.086,00 890.216,00 1.224.913,00 1.028.597,00 1.005.898,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 107.890,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 943.086,00 890.216,00 1.117.023,00 1.028.597,00 1.005.898,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.436.719,00 2.742.574,00 2.012.076,00 2.578.534,00 2.588.367,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 1.178.619,00 1.323.884,00 1.496.951,00 1.517.630,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 221.074,00 224.932,00 105.746,00 163.773,00 194.314,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 105.478,00 91.131,00 84.962,00 93.157,00 107.583,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 115.596,00 133.801,00 20.784,00 70.616,00 86.731,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 445.433,00 447.017,00 443.882,00 447.032,00 298.213,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 12.933.194,00 7.824.196,00 7.647.716,00 7.974.125,00 10.549.100,00
Ö Z K A Y N A K L A R 12.761.153,00 12.664.127,00 12.710.019,00 12.666.880,00 11.557.958,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.724.317,00 12.627.226,00 12.673.033,00 12.629.814,00 11.521.104,00
Ödenmiş Sermaye 21.317.786,00 21.317.786,00 21.317.786,00 21.317.786,00 21.317.786,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.847.032,00 8.847.032,00 8.847.032,00 8.847.032,00 8.847.032,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 572.773,00 572.773,00 572.773,00 572.773,00 572.773,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.929.997,00 1.952.890,00 1.940.919,00 1.928.251,00 1.941.994,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.929.997,00 1.952.890,00 1.940.919,00 1.928.251,00 1.941.994,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.800,00 14.093,00 2.122,00 -10.546,00 3.197,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.426,00 59.426,00 59.426,00 59.426,00 59.426,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -20.095.454,00 -20.095.454,00 -20.095.454,00 -20.516.789,00 -20.516.789,00
Net Dönem Karı/Zararı 92.757,00 -27.227,00 30.551,00 421.335,00 -701.118,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 36.836,00 36.901,00 36.986,00 37.066,00 36.854,00
TOPLAM KAYNAKLAR 25.694.347,00 20.488.323,00 20.357.735,00 20.641.005,00 22.107.058,00
Banka Kredileri 0,00 1.178.619,00 1.323.884,00 1.496.951,00 1.517.630,00
Diğer finansal yatırımlar 0,00 0,00 24.032,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi