Geri Dön

SELEC | Selcuk Ecza Deposu


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,70
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 14,91
BIST-100'deki Ağırlığı 0,22
F/K Oranı 7,68
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,03
Dibe Uzaklık 20,01
Piyasa Değeri (USD) 956.062.848,00
Piyasa Değeri (TL) 22.356.000.000,00
Özsermaye (TL) 7.367.597.143,00
Sermaye (TL) 621.000.000,00
Net Kar (TL) 2.910.243.967,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu SELEC
Sektör İlaç üretici firmalar ile hastane ve eczaneler arasındaki ilaç dağıtımının koordine edilmesi.
Adres Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Nakkaştepe/Altunizade-İstanbul
Telefon 02165540554
Faks 02165540556
Web www.selcukecza.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SELÇUK ECZA HOLDİNGA.Ş 511.849.808,92 82,42
TOPLAM 621.000.000,00 100,00
DİĞER 109.150.191,08 17,58
Toplam 1.242.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
As Ecza Deposu Ticaret A.Ş. 69.997.900,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
18.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
18.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
20.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
17.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
19.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
11.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
06.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
14.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.06.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,26
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
28.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
29.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,30
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 18.345.104.707,00 44.712.209.723,00 30.207.869.880,00 18.643.707.213,00 8.568.051.125,00
Satışların Maliyeti (-) -16.352.159.700,00 -39.704.797.969,00 -26.793.170.055,00 -16.706.106.060,00 -7.520.343.096,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.992.945.007,00 5.007.411.754,00 3.414.699.825,00 1.937.601.153,00 1.047.708.029,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.992.945.007,00 5.007.411.754,00 3.414.699.825,00 1.937.601.153,00 1.047.708.029,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -95.675.196,00 -379.448.977,00 -275.892.580,00 -152.605.372,00 -70.413.981,00
Pazarlama Giderleri (-) -641.695.014,00 -1.699.777.529,00 -1.134.548.245,00 -718.348.312,00 -344.500.126,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 540.249.273,00 1.586.651.273,00 1.112.686.498,00 625.266.515,00 290.543.729,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -486.465.852,00 -1.533.469.924,00 -1.036.983.244,00 -570.513.546,00 -264.412.660,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.309.358.218,00 2.981.366.597,00 2.079.962.254,00 1.121.400.438,00 658.924.991,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 129.826.382,00 206.483.281,00 145.857.232,00 93.524.145,00 57.080.994,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -72.682,00 -260.467,00 -152.519,00 -67.998,00 -1.514,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.439.111.918,00 3.187.589.411,00 2.225.666.967,00 1.214.856.585,00 716.004.471,00
Finansman Giderleri (-) -90.609.615,00 -82.731.752,00 -63.007.722,00 -17.814.085,00 -1.409.903,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.348.502.303,00 3.104.857.659,00 2.162.659.245,00 1.197.042.500,00 714.594.568,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -270.927.908,00 -723.477.233,00 -501.078.699,00 -277.700.277,00 -165.896.801,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -243.744.139,00 -696.183.584,00 -527.362.744,00 -288.978.022,00 -178.955.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -27.183.769,00 -27.293.649,00 26.284.045,00 11.277.745,00 13.058.199,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.077.574.395,00 2.381.380.426,00 1.661.580.546,00 919.342.223,00 548.697.767,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.077.574.395,00 2.381.380.426,00 1.661.580.546,00 919.342.223,00 548.697.767,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4.553,00 10.905,00 7.444,00 4.087,00 2.371,00
- Ana Ortaklık Payları 1.077.569.842,00 2.381.369.521,00 1.661.573.102,00 919.338.136,00 548.695.396,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,74 3,84 2,68 1,48 0,88
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 28.100.085.847,00 20.348.914.172,00 16.964.977.321,00 14.585.107.177,00 13.321.972.058,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.813.723.627,00 908.141.997,00 631.817.770,00 752.267.165,00 975.640.481,00
Finansal Yatırımlar 308.104.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 17.858.714.795,00 13.985.649.117,00 11.604.331.647,00 10.090.713.873,00 8.737.813.547,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.885.166,00 2.950.181,00 10.595.835,00 1.837.838,00 3.113.033,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.851.829.629,00 13.982.698.936,00 11.593.735.812,00 10.088.876.035,00 8.734.700.514,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 416.664.563,00 293.986.476,00 355.152.928,00 255.647.564,00 207.182.567,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 416.664.563,00 293.986.476,00 355.152.928,00 255.647.564,00 207.182.567,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 6.429.671.364,00 4.987.363.671,00 4.211.998.181,00 3.348.489.235,00 3.251.575.056,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 124.192.121,00 40.303.359,00 44.642.261,00 40.043.284,00 44.822.331,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 149.015.081,00 133.469.552,00 117.034.534,00 97.946.056,00 104.938.076,00
ARA TOPLAM 28.100.085.847,00 20.348.914.172,00 16.964.977.321,00 14.585.107.177,00 13.321.972.058,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.308.929.427,00 1.246.147.268,00 1.235.402.286,00 1.121.580.773,00 1.093.116.342,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 36.128.660,00 36.281.954,00 36.435.248,00 36.588.544,00 36.815.838,00
Maddi Duran Varlıklar 986.471.770,00 948.267.331,00 915.418.048,00 876.081.780,00 861.783.976,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.705.426,00 32.473.748,00 32.635.826,00 32.502.768,00 32.420.042,00
- Şerefiye 31.194.401,00 31.194.401,00 31.194.401,00 31.194.401,00 31.194.401,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.511.025,00 1.279.347,00 1.441.425,00 1.308.367,00 1.225.641,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 222.055.764,00 193.207.806,00 237.474.745,00 161.891.598,00 145.522.854,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 29.409.015.274,00 21.595.061.440,00 18.200.379.607,00 15.706.687.950,00 14.415.088.400,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.328.252.684,00 14.851.230.808,00 12.204.795.437,00 10.512.880.914,00 9.299.589.984,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.275.050.153,00 273.011.867,00 249.190.515,00 488.567.473,00 168.327.954,00
- Banka Kredileri 735.469.566,00 246.778.926,00 239.330.795,00 478.707.755,00 158.468.230,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 607.234.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İhraç Edilen Tahviller 607.234.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 18.620.218.354,00 13.922.225.055,00 11.376.568.696,00 9.619.009.457,00 8.740.510.671,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 516.713.018,00 365.981.868,00 229.628.639,00 193.274.796,00 190.999.516,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.103.505.336,00 13.556.243.187,00 11.146.940.057,00 9.425.734.661,00 8.549.511.155,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 141.834.338,00 122.126.523,00 94.912.973,00 80.071.996,00 71.317.562,00
Diğer Borçlar 78.478.851,00 76.606.081,00 62.779.565,00 46.832.835,00 42.241.102,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 735.623,00 248.414,00 144.452,00 898.975,00 140.276,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 77.743.228,00 76.357.667,00 62.635.113,00 45.933.860,00 42.100.826,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 13.599.750,00 15.216.545,00 9.753.225,00 12.013.725,00 7.196.268,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 404.905.640,00 166.617.784,00 236.239.675,00 108.818.435,00 176.289.076,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.096.921,00 5.096.921,00 4.037.239,00 4.037.239,00 3.965.367,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.096.921,00 5.096.921,00 4.037.239,00 4.037.239,00 3.965.367,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 181.834.517,00 270.330.032,00 171.313.549,00 153.529.754,00 89.741.984,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 713.138.064,00 368.280.959,00 317.259.580,00 240.955.992,00 213.540.607,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 380.524.535,00 17.649.345,00 4.505.250,00 6.970.183,00 9.435.105,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.104.769,00 16.128.786,00 2.268.561,00 3.560.804,00 4.853.042,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 118.550.374,00 171.225.300,00 137.015.071,00 114.632.203,00 100.588.289,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 118.550.374,00 171.225.300,00 137.015.071,00 114.632.203,00 100.588.289,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 214.063.155,00 179.406.314,00 175.739.259,00 119.353.606,00 103.517.213,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 22.041.390.748,00 15.219.511.767,00 12.522.055.017,00 10.753.836.906,00 9.513.130.591,00
Ö Z K A Y N A K L A R 7.367.624.526,00 6.375.549.673,00 5.678.324.590,00 4.952.851.044,00 4.901.957.809,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.367.597.143,00 6.375.526.444,00 5.678.304.703,00 4.952.834.413,00 4.901.942.852,00
Ödenmiş Sermaye 621.000.000,00 621.000.000,00 621.000.000,00 621.000.000,00 621.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -229.708.206,00 -144.209.063,00 -121.634.385,00 -104.869.709,00 -95.618.530,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -229.708.206,00 -144.209.063,00 -121.634.385,00 -104.869.709,00 -95.618.530,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -229.708.206,00 -144.209.063,00 -121.634.385,00 -104.869.709,00 -95.618.530,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 238.053.000,00 237.948.288,00 237.948.288,00 237.948.288,00 210.003.288,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.660.682.507,00 3.279.417.698,00 3.279.417.698,00 3.279.417.698,00 3.617.862.698,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.077.569.842,00 2.381.369.521,00 1.661.573.102,00 919.338.136,00 548.695.396,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 27.383,00 23.229,00 19.887,00 16.631,00 14.957,00
TOPLAM KAYNAKLAR 29.409.015.274,00 21.595.061.440,00 18.200.379.607,00 15.706.687.950,00 14.415.088.400,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi