Geri Dön

SELEC | Selcuk Ecza Deposu


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu SELEC
Sektör İlaç üretici firmalar ile hastane ve eczaneler arasındaki ilaç dağıtımının koordine edilmesi.
Adres Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Nakkaştepe/Altunizade-İstanbul
Telefon 02165540554
Faks 02165540556
Web www.selcukecza.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SELÇUK ECZA HOLDİNGA.Ş 511.849.808,92 82,42
TOPLAM 621.000.000,00 100,00
DİĞER 109.150.191,08 17,58
Toplam 1.242.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
As Ecza Deposu Ticaret A.Ş. 69.997.900,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
18.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
20.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
17.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
19.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
11.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
06.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
14.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.06.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,26
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
28.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
29.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,30
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 30.207.869.880,00 18.643.707.213,00 8.568.051.125,00 26.214.644.330,00 18.200.850.235,00
Satışların Maliyeti (-) -26.793.170.055,00 -16.706.106.060,00 -7.520.343.096,00 -24.043.363.743,00 -16.559.596.403,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.414.699.825,00 1.937.601.153,00 1.047.708.029,00 2.171.280.587,00 1.641.253.832,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.414.699.825,00 1.937.601.153,00 1.047.708.029,00 2.171.280.587,00 1.641.253.832,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -275.892.580,00 -152.605.372,00 -70.413.981,00 -196.254.401,00 -139.776.791,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.134.548.245,00 -718.348.312,00 -344.500.126,00 -898.765.130,00 -617.741.660,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.112.686.498,00 625.266.515,00 290.543.729,00 964.661.458,00 771.466.009,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.036.983.244,00 -570.513.546,00 -264.412.660,00 -999.121.543,00 -810.242.934,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.079.962.254,00 1.121.400.438,00 658.924.991,00 1.041.800.971,00 844.958.456,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 145.857.232,00 93.524.145,00 57.080.994,00 203.755.161,00 126.905.681,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -152.519,00 -67.998,00 -1.514,00 -78.541,00 -78.541,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.225.666.967,00 1.214.856.585,00 716.004.471,00 1.245.477.591,00 971.785.596,00
Finansman Giderleri (-) -63.007.722,00 -17.814.085,00 -1.409.903,00 -13.752.407,00 -12.023.525,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.162.659.245,00 1.197.042.500,00 714.594.568,00 1.231.725.184,00 959.762.071,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -501.078.699,00 -277.700.277,00 -165.896.801,00 -309.007.578,00 -240.082.067,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -527.362.744,00 -288.978.022,00 -178.955.000,00 -312.272.545,00 -247.616.035,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 26.284.045,00 11.277.745,00 13.058.199,00 3.264.967,00 7.533.968,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.661.580.546,00 919.342.223,00 548.697.767,00 922.717.606,00 719.680.004,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.661.580.546,00 919.342.223,00 548.697.767,00 922.717.606,00 719.680.004,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 7.444,00 4.087,00 2.371,00 4.531,00 3.346,00
- Ana Ortaklık Payları 1.661.573.102,00 919.338.136,00 548.695.396,00 922.713.075,00 719.676.658,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,68 1,48 0,88 1,49 1,16
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 16.964.977.321,00 14.585.107.177,00 13.321.972.058,00 11.675.696.126,00 10.534.817.696,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 631.817.770,00 752.267.165,00 975.640.481,00 1.421.595.247,00 1.623.681.759,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 11.604.331.647,00 10.090.713.873,00 8.737.813.547,00 7.612.022.958,00 6.417.970.131,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.595.835,00 1.837.838,00 3.113.033,00 8.296.333,00 1.063.881,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.593.735.812,00 10.088.876.035,00 8.734.700.514,00 7.603.726.625,00 6.416.906.250,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 355.152.928,00 255.647.564,00 207.182.567,00 199.856.202,00 271.327.692,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 355.152.928,00 255.647.564,00 207.182.567,00 199.856.202,00 271.327.692,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.211.998.181,00 3.348.489.235,00 3.251.575.056,00 2.320.562.665,00 2.126.172.825,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 44.642.261,00 40.043.284,00 44.822.331,00 15.301.231,00 18.767.078,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 117.034.534,00 97.946.056,00 104.938.076,00 106.357.823,00 76.898.211,00
ARA TOPLAM 16.964.977.321,00 14.585.107.177,00 13.321.972.058,00 11.675.696.126,00 10.534.817.696,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.235.402.286,00 1.121.580.773,00 1.093.116.342,00 1.032.292.038,00 1.014.711.451,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 36.435.248,00 36.588.544,00 36.815.838,00 37.434.632,00 37.679.718,00
Maddi Duran Varlıklar 915.418.048,00 876.081.780,00 861.783.976,00 847.958.918,00 785.393.058,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.635.826,00 32.502.768,00 32.420.042,00 32.624.532,00 32.803.293,00
- Şerefiye 31.194.401,00 31.194.401,00 31.194.401,00 31.194.401,00 31.194.401,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.441.425,00 1.308.367,00 1.225.641,00 1.430.131,00 1.608.892,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 237.474.745,00 161.891.598,00 145.522.854,00 95.552.073,00 137.620.905,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 18.200.379.607,00 15.706.687.950,00 14.415.088.400,00 12.707.988.164,00 11.549.529.147,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.204.795.437,00 10.512.880.914,00 9.299.589.984,00 8.178.814.945,00 7.185.613.787,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 249.190.515,00 488.567.473,00 168.327.954,00 96.322.516,00 104.593.366,00
- Banka Kredileri 239.330.795,00 478.707.755,00 158.468.230,00 86.394.475,00 94.665.326,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 11.376.568.696,00 9.619.009.457,00 8.740.510.671,00 7.776.102.496,00 6.840.963.792,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 229.628.639,00 193.274.796,00 190.999.516,00 141.052.226,00 156.934.287,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.146.940.057,00 9.425.734.661,00 8.549.511.155,00 7.635.050.270,00 6.684.029.505,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 94.912.973,00 80.071.996,00 71.317.562,00 50.872.862,00 40.993.930,00
Diğer Borçlar 62.779.565,00 46.832.835,00 42.241.102,00 33.043.108,00 21.988.659,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 144.452,00 898.975,00 140.276,00 94.991,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 62.635.113,00 45.933.860,00 42.100.826,00 32.948.117,00 21.988.659,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 9.753.225,00 12.013.725,00 7.196.268,00 8.471.509,00 8.919.487,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 236.239.675,00 108.818.435,00 176.289.076,00 61.159.836,00 58.611.246,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.037.239,00 4.037.239,00 3.965.367,00 3.965.367,00 3.348.246,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.037.239,00 4.037.239,00 3.965.367,00 3.965.367,00 3.348.246,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 171.313.549,00 153.529.754,00 89.741.984,00 148.877.251,00 106.195.061,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 317.259.580,00 240.955.992,00 213.540.607,00 162.599.564,00 197.812.102,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.505.250,00 6.970.183,00 9.435.105,00 11.831.719,00 14.313.731,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.268.561,00 3.560.804,00 4.853.042,00 5.361.430,00 6.849.640,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 137.015.071,00 114.632.203,00 100.588.289,00 80.836.123,00 75.125.017,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 137.015.071,00 114.632.203,00 100.588.289,00 80.836.123,00 75.125.017,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 175.739.259,00 119.353.606,00 103.517.213,00 69.931.722,00 108.373.354,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 12.522.055.017,00 10.753.836.906,00 9.513.130.591,00 8.341.414.509,00 7.383.425.889,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.678.324.590,00 4.952.851.044,00 4.901.957.809,00 4.366.573.655,00 4.166.103.258,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.678.304.703,00 4.952.834.413,00 4.901.942.852,00 4.366.555.749,00 4.166.086.526,00
Ödenmiş Sermaye 621.000.000,00 621.000.000,00 621.000.000,00 621.000.000,00 621.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -121.634.385,00 -104.869.709,00 -95.618.530,00 -82.310.237,00 -79.743.043,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -121.634.385,00 -104.869.709,00 -95.618.530,00 -82.310.237,00 -79.743.043,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -121.634.385,00 -104.869.709,00 -95.618.530,00 -82.310.237,00 -79.743.043,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 237.948.288,00 237.948.288,00 210.003.288,00 192.853.288,00 192.853.288,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.279.417.698,00 3.279.417.698,00 3.617.862.698,00 2.712.299.623,00 2.712.299.623,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.661.573.102,00 919.338.136,00 548.695.396,00 922.713.075,00 719.676.658,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 19.887,00 16.631,00 14.957,00 17.906,00 16.732,00
TOPLAM KAYNAKLAR 18.200.379.607,00 15.706.687.950,00 14.415.088.400,00 12.707.988.164,00 11.549.529.147,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi