Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,36
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 14,91
BIST-100'deki Ağırlığı 5,39
F/K Oranı 11,87
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,04
Dibe Uzaklık 20,01
Piyasa Değeri (USD) 906.024.034,71
Piyasa Değeri (TL) 7.079.400.000,00
Özsermaye (TL) 3.464.618.086,00
Sermaye (TL) 621.000.000,00
Net Kar (TL) 596.580.550,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu SELEC
Sektör İlaç üretici firmalar ile hastane ve eczaneler arasındaki ilaç dağıtımının koordine edilmesi.
Adres Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Nakkaştepe/Altunizade- İstanbul
Telefon 0216 554 0 554
Faks 0216 554 0 556
Web http://www.selcukecza.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SELÇUK ECZA HOLDİNGA.Ş 511.849.808,92 82,42
DİĞER 109.150.191,08 17,58
Toplam 621.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
As Ecza Deposu Ticaret A.Ş. 69.997.900,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
17.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
19.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
11.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
06.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
14.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.06.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,26
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
28.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
29.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,30
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 15.428.919.648,00 10.230.184.736,00 5.516.116.254,00 17.808.667.101,00 12.907.614.915,00
Satışların Maliyeti (-) -14.235.485.904,00 -9.367.787.585,00 -5.019.859.602,00 -16.334.135.183,00 -11.739.434.552,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.193.433.744,00 862.397.151,00 496.256.652,00 1.474.531.918,00 1.168.180.363,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.193.433.744,00 862.397.151,00 496.256.652,00 1.474.531.918,00 1.168.180.363,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -115.841.090,00 -67.061.478,00 -33.265.853,00 -126.987.553,00 -90.538.463,00
Pazarlama Giderleri (-) -540.148.197,00 -364.362.169,00 -186.341.290,00 -644.740.336,00 -475.279.585,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 461.618.181,00 234.568.351,00 125.848.478,00 806.692.025,00 672.554.124,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -433.780.049,00 -211.069.914,00 -112.452.257,00 -694.782.416,00 -578.172.807,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 565.282.589,00 454.471.941,00 290.045.730,00 814.713.638,00 696.743.632,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 125.184.584,00 90.559.347,00 47.427.489,00 94.360.599,00 62.912.110,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -119.858,00 -80.679,00 -70.944,00 -377.930,00 -319.028,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 690.347.315,00 544.950.609,00 337.402.275,00 908.696.307,00 759.336.714,00
Finansman Giderleri (-) -69.274.155,00 -52.931.507,00 -20.428.230,00 -16.803.427,00 -12.362.927,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 621.073.160,00 492.019.102,00 316.974.045,00 891.892.880,00 746.973.787,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -137.457.407,00 -108.629.341,00 -70.127.769,00 -196.993.293,00 -165.041.913,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -140.631.574,00 -108.016.716,00 -77.588.768,00 -187.922.056,00 -160.901.690,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 3.174.167,00 -612.625,00 7.460.999,00 -9.071.237,00 -4.140.223,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 483.615.753,00 383.389.761,00 246.846.276,00 694.899.587,00 581.931.874,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 483.615.753,00 383.389.761,00 246.846.276,00 694.899.587,00 581.931.874,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2.211,00 1.814,00 1.167,00 4.045,00 3.340,00
- Ana Ortaklık Payları 483.613.542,00 383.387.947,00 246.845.109,00 694.895.542,00 581.928.534,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,78 0,62 0,40 1,12 0,94
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 8.051.303.295,00 7.694.002.392,00 9.778.886.943,00 7.680.868.991,00 6.984.960.796,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.003.961.370,00 1.060.379.340,00 1.820.696.159,00 1.092.525.405,00 746.162.495,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 5.066.469.286,00 4.612.035.805,00 5.338.276.932,00 4.652.782.961,00 4.416.279.427,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.060.105,00 873.785,00 1.117.819,00 1.029.101,00 928.347,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.065.409.181,00 4.611.162.020,00 5.337.159.113,00 4.651.753.860,00 4.415.351.080,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 163.555.288,00 112.033.476,00 134.285.173,00 108.212.917,00 142.931.836,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 163.555.288,00 112.033.476,00 134.285.173,00 108.212.917,00 142.931.836,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.755.417.859,00 1.834.564.257,00 2.377.233.703,00 1.758.439.925,00 1.628.800.248,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 14.010.622,00 35.217.670,00 29.147.848,00 8.782.731,00 11.711.578,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 47.888.870,00 39.771.844,00 79.247.128,00 60.125.052,00 39.075.212,00
ARA TOPLAM 8.051.303.295,00 7.694.002.392,00 9.778.886.943,00 7.680.868.991,00 6.984.960.796,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 928.189.921,00 930.970.291,00 839.400.215,00 820.291.915,00 823.995.911,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 39.518.468,00 43.700.781,00 49.447.051,00 51.399.525,00 51.782.895,00
Maddi Duran Varlıklar 747.219.203,00 745.489.227,00 654.693.758,00 639.056.794,00 620.838.409,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.449.913,00 32.247.572,00 32.339.116,00 31.917.581,00 31.894.396,00
- Şerefiye 31.194.401,00 31.194.401,00 31.194.401,00 31.194.401,00 31.194.401,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.255.512,00 1.053.171,00 1.144.715,00 723.180,00 699.995,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 77.803.199,00 75.650.233,00 66.335.038,00 58.560.575,00 77.396.091,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 8.979.493.216,00 8.624.972.683,00 10.618.287.158,00 8.501.160.906,00 7.808.956.707,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.371.256.196,00 5.113.730.209,00 7.155.064.487,00 5.281.850.094,00 4.684.786.963,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 66.929.123,00 972.475.759,00 1.068.702.384,00 254.210.748,00 121.892.441,00
- Banka Kredileri 57.609.566,00 963.156.205,00 1.059.382.828,00 245.795.114,00 113.653.246,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.119.375.858,00 3.937.851.947,00 5.858.816.243,00 4.910.618.435,00 4.409.212.639,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 102.872.277,00 75.660.646,00 141.455.302,00 91.817.467,00 123.698.194,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.016.503.581,00 3.862.191.301,00 5.717.360.941,00 4.818.800.968,00 4.285.514.445,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 34.551.605,00 34.005.250,00 37.252.768,00 44.547.705,00 31.179.032,00
Diğer Borçlar 19.922.963,00 23.222.630,00 31.504.577,00 22.802.686,00 19.877.725,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 205.474,00 603.085,00 382.037,00 30.666,00 968.153,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.717.489,00 22.619.545,00 31.122.540,00 22.772.020,00 18.909.572,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 9.327.654,00 22.791.155,00 20.221.265,00 7.671.170,00 6.233.180,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 28.254.469,00 26.785.753,00 71.158.638,00 22.613.298,00 26.621.093,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.279.181,00 2.279.181,00 2.279.181,00 2.219.568,00 1.842.571,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.279.181,00 2.279.181,00 2.279.181,00 2.219.568,00 1.842.571,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 90.615.343,00 94.318.534,00 65.129.431,00 17.166.484,00 67.928.282,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 143.606.012,00 145.554.869,00 129.030.721,00 128.560.161,00 141.567.954,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 24.698.133,00 27.028.027,00 29.357.913,00 32.591.724,00 35.004.401,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.488.452,00 14.291.731,00 15.779.414,00 17.657.129,00 19.251.325,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 54.437.669,00 52.102.158,00 50.767.485,00 46.527.434,00 42.013.335,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 54.437.669,00 52.102.158,00 50.767.485,00 46.527.434,00 42.013.335,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 64.470.210,00 66.424.684,00 48.905.323,00 49.441.003,00 64.550.218,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.514.862.208,00 5.259.285.078,00 7.284.095.208,00 5.410.410.255,00 4.826.354.917,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.464.631.008,00 3.365.687.605,00 3.334.191.950,00 3.090.750.651,00 2.982.601.790,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.464.618.086,00 3.365.675.077,00 3.334.180.074,00 3.090.731.521,00 2.982.583.332,00
Ödenmiş Sermaye 621.000.000,00 621.000.000,00 621.000.000,00 621.000.000,00 621.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -63.922.739,00 -62.640.153,00 -63.162.318,00 -59.765.762,00 -54.946.943,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -63.922.739,00 -62.640.153,00 -63.162.318,00 -59.765.762,00 -54.946.943,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -63.922.739,00 -62.640.153,00 -63.162.318,00 -59.765.762,00 -54.946.943,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 185.255.288,00 185.255.288,00 172.836.376,00 145.186.376,00 145.186.376,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.238.671.995,00 2.238.671.995,00 2.356.660.907,00 1.689.415.365,00 1.689.415.365,00
Net Dönem Karı/Zararı 483.613.542,00 383.387.947,00 246.845.109,00 694.895.542,00 581.928.534,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 12.922,00 12.528,00 11.876,00 19.130,00 18.458,00
TOPLAM KAYNAKLAR 8.979.493.216,00 8.624.972.683,00 10.618.287.158,00 8.501.160.906,00 7.808.956.707,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi