Geri Dön

SELEC | Selcuk Ecza Deposu


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,67
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 14,91
BIST-100'deki Ağırlığı 6,96
F/K Oranı -52,73
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,83
Dibe Uzaklık 20,01
Piyasa Değeri (USD) 966.433.279,04
Piyasa Değeri (TL) 31.981.500.000,00
Özsermaye (TL) 17.522.468.485,00
Sermaye (TL) 621.000.000,00
Net Kar (TL) -606.511.734,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu SELEC
Sektör İlaç üretici firmalar ile hastane ve eczaneler arasındaki ilaç dağıtımının koordine edilmesi.
Adres Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Nakkaştepe/Altunizade-İstanbul
Telefon 02165540554
Faks 02165540556
Web www.selcukecza.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SELÇUK ECZA HOLDİNGA.Ş 511.849.808,92 82,42
TOPLAM 621.000.000,00 100,00
DİĞER 109.150.191,08 17,58
Toplam 1.242.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
As Ecza Deposu Ticaret A.Ş. 69.997.900,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
18.04.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
18.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
18.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
20.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
17.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
19.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
11.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
06.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
14.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.06.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,26
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
28.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
29.06.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,30
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 27.851.414.609,00 97.719.059.416,00 55.242.237.649,00 35.931.293.444,00 31.698.565.158,00
Satışların Maliyeti (-) 24.568.068.515,00 88.555.125.018,00 49.806.262.779,00 32.848.469.954,00 28.562.547.262,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.283.346.094,00 9.163.934.398,00 5.435.974.870,00 3.082.823.490,00 3.136.017.896,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.283.346.094,00 9.163.934.398,00 5.435.974.870,00 3.082.823.490,00 3.136.017.896,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 228.396.612,00 703.459.758,00 388.911.007,00 204.760.284,00 174.972.425,00
Pazarlama Giderleri (-) 1.404.147.324,00 3.953.632.382,00 2.031.875.916,00 1.274.062.960,00 1.173.256.094,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.527.287.257,00 7.630.688.207,00 3.602.988.132,00 1.403.735.536,00 933.498.449,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 2.493.926.403,00 7.480.436.211,00 3.483.501.148,00 1.281.123.704,00 840.574.531,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.684.163.012,00 4.657.094.254,00 3.134.674.931,00 1.726.612.078,00 1.880.713.295,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 897.750.282,00 1.430.061.699,00 690.727.866,00 346.128.182,00 223.924.892,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 302.620,00 2.925.648,00 126.503,00 126.503,00 560.224,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.581.610.674,00 6.084.230.305,00 3.825.276.294,00 2.072.613.757,00 2.104.077.963,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 463.961.463,00 812.089.457,00 466.955.300,00 251.435.844,00 156.564.635,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.060.281.589,00 1.106.324.625,00 3.358.320.994,00 1.821.177.913,00 1.291.500.133,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 812.434.150,00 883.100.925,00 827.048.376,00 364.459.322,00 656.864.881,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 586.270.807,00 1.125.808.812,00 806.089.021,00 319.676.792,00 410.697.596,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 226.163.343,00 -242.707.887,00 20.959.355,00 44.782.530,00 246.167.285,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 247.847.439,00 223.223.700,00 2.531.272.618,00 1.456.718.591,00 634.635.252,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 247.847.439,00 223.223.700,00 2.531.272.618,00 1.456.718.591,00 634.635.252,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2.809,00 10.222,00 11.687,00 7.011,00 5.791,00
- Ana Ortaklık Payları 247.844.630,00 223.213.478,00 2.531.260.931,00 1.456.711.580,00 634.629.461,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,40 0,36 4,08 2,35 1,02
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,40 0,36 4,08 2,35 1,02
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -56.177.747,00 -138.473.567,00 -123.530.560,00 -95.738.141,00 -144.062.772,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -74.903.664,00 -184.631.423,00 -164.707.414,00 -119.672.677,00 -180.078.466,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -18.725.917,00 -46.157.856,00 -41.176.854,00 -23.934.536,00 -36.015.694,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -18.725.917,00 -46.157.856,00 -41.176.854,00 -23.934.536,00 -36.015.694,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -56.177.747,00 -138.473.567,00 -123.530.560,00 -95.738.141,00 -144.062.772,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 191.669.692,00 84.750.133,00 2.407.742.058,00 1.360.980.450,00 490.572.480,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 191.669.692,00 84.750.133,00 2.407.742.058,00 1.360.980.450,00 490.572.480,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,40 0,36 4,08 2,35 1,02
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 46.861.364.670,00 43.856.570.317,00 32.321.026.735,00 26.266.222.820,00 28.100.085.847,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.764.967.073,00 5.690.042.840,00 4.171.007.386,00 2.922.055.443,00 2.813.723.627,00
Finansal Yatırımlar 1.257.643.478,00 921.902.912,00 725.959.257,00 335.908.428,00 308.104.296,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 26.740.199.421,00 26.876.120.968,00 20.581.614.971,00 17.531.725.295,00 17.858.714.795,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.892.749,00 3.268.640,00 6.376.084,00 4.362.806,00 6.885.166,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 26.735.306.672,00 26.872.852.328,00 20.575.238.887,00 17.527.362.489,00 17.851.829.629,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 712.301.987,00 550.827.740,00 628.137.202,00 485.254.735,00 416.664.563,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 712.301.987,00 550.827.740,00 628.137.202,00 485.254.735,00 416.664.563,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 10.589.374.339,00 9.193.058.007,00 5.814.112.824,00 4.770.863.585,00 6.429.671.364,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 282.130.577,00 89.225.653,00 68.574.910,00 86.741.696,00 124.192.121,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 514.747.795,00 535.392.197,00 331.620.185,00 133.673.638,00 149.015.081,00
ARA TOPLAM 46.861.364.670,00 43.856.570.317,00 32.321.026.735,00 26.266.222.820,00 28.100.085.847,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 7.402.404.905,00 7.669.481.054,00 1.670.962.330,00 1.358.909.477,00 1.308.929.427,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 348.116.565,00 349.595.014,00 35.822.069,00 35.975.365,00 36.128.660,00
Maddi Duran Varlıklar 5.516.547.660,00 5.560.453.264,00 1.079.283.827,00 1.007.244.434,00 986.471.770,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 581.698.182,00 521.422.572,00 32.504.769,00 32.676.317,00 32.705.426,00
- Şerefiye 518.848.369,00 518.848.369,00 31.194.401,00 31.194.401,00 31.194.401,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 62.849.813,00 2.574.203,00 1.310.368,00 1.481.916,00 1.511.025,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 883.341.318,00 1.152.652.863,00 501.697.527,00 257.321.323,00 222.055.764,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 54.263.769.575,00 51.526.051.371,00 33.991.989.065,00 27.625.132.297,00 29.409.015.274,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.010.950.993,00 33.041.899.544,00 24.377.597.064,00 19.253.189.755,00 21.328.252.684,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.864.522.180,00 1.442.285.179,00 1.197.270.385,00 1.250.163.385,00 1.275.050.153,00
- Banka Kredileri 3.587.872,00 172.460,00 53.621.536,00 677.198.728,00 735.469.566,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 505.725.698,00 844.748.825,00 681.058.720,00 654.168.497,00 607.234.160,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 30.035.087.336,00 29.494.119.272,00 21.483.131.487,00 16.673.202.446,00 18.620.218.354,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 704.768.421,00 731.865.778,00 378.462.325,00 455.599.970,00 516.713.018,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 29.330.318.915,00 28.762.253.494,00 21.104.669.162,00 16.217.602.476,00 18.103.505.336,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 318.307.083,00 285.671.844,00 159.149.600,00 127.101.788,00 141.834.338,00
Diğer Borçlar 186.959.358,00 158.377.197,00 115.333.610,00 75.680.005,00 78.478.851,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 184.551,00 478.086,00 694.591,00 311.807,00 735.623,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 186.774.807,00 157.899.111,00 114.639.019,00 75.368.198,00 77.743.228,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 44.760.199,00 30.364.288,00 19.112.400,00 19.214.404,00 13.599.750,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 847.914.676,00 345.635.428,00 473.437.800,00 68.272.370,00 404.905.640,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.096.921,00 5.864.702,00 5.096.921,00 5.096.921,00 5.096.921,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.096.921,00 5.864.702,00 5.096.921,00 5.096.921,00 5.096.921,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 202.577.542,00 434.832.809,00 244.006.141,00 380.289.939,00 181.834.517,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 730.305.107,00 1.153.308.044,00 986.350.270,00 790.662.419,00 713.138.064,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.611.319,00 492.676.319,00 377.330.479,00 408.987.653,00 380.524.535,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 27.355.937,00 35.112.371,00 11.047.947,00 12.360.847,00 14.104.769,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 205.658.621,00 191.161.735,00 141.341.255,00 117.306.941,00 118.550.374,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 205.658.621,00 191.161.735,00 141.341.255,00 117.306.941,00 118.550.374,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 497.035.167,00 469.469.990,00 467.678.536,00 264.367.825,00 214.063.155,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 36.741.256.100,00 34.195.207.588,00 25.363.947.334,00 20.043.852.174,00 22.041.390.748,00
Ö Z K A Y N A K L A R 17.522.513.475,00 17.330.843.783,00 8.628.041.731,00 7.581.280.123,00 7.367.624.526,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 17.522.468.485,00 17.330.801.361,00 8.628.007.436,00 7.581.250.376,00 7.367.597.143,00
Ödenmiş Sermaye 621.000.000,00 621.000.000,00 621.000.000,00 621.000.000,00 621.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 9.273.116.829,00 9.273.116.829,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -332.865.688,00 -276.688.182,00 -267.739.002,00 -239.946.711,00 -229.708.206,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -332.865.688,00 -276.688.182,00 -267.739.002,00 -239.946.711,00 -229.708.206,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -332.865.688,00 -276.688.182,00 -267.739.002,00 -239.946.711,00 -229.708.206,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.003.583.344,00 2.003.583.344,00 251.023.000,00 251.023.000,00 238.053.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.709.789.370,00 5.452.951.854,00 5.492.462.507,00 5.492.462.507,00 5.660.682.507,00
Net Dönem Karı/Zararı 247.844.630,00 256.837.516,00 2.531.260.931,00 1.456.711.580,00 1.077.569.842,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 44.990,00 42.422,00 34.295,00 29.747,00 27.383,00
TOPLAM KAYNAKLAR 54.263.769.575,00 51.526.051.371,00 33.991.989.065,00 27.625.132.297,00 29.409.015.274,00
İhraç Edilen Tahviller 0,00 0,00 0,00 0,00 607.234.160,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi