Geri Dön

SEKUR | Sekuro Plastik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,77
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 77,08
BIST-100'deki Ağırlığı 4,54
F/K Oranı -24,15
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,43
Dibe Uzaklık 77,29
Piyasa Değeri (USD) 12.601.862,11
Piyasa Değeri (TL) 365.175.500,00
Özsermaye (TL) 255.314.540,00
Sermaye (TL) 13.885.000,00
Net Kar (TL) -15.118.930,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SEKUR
Sektör plastik ambalaj üretim, satış
Adres EKİNCİLER CAD.ELBİSTAN SOK.SAS PLAZA NO:10 KAT:3 D:9 KAVACIK-BEYKOZ/İSTANBUL
Telefon 02166933130
Faks 02166933117
Web www.sekuro.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MURAT HAKAN ÇİL 3.182.806,00 22,92
TOPLAM 13.885.000,00 100,00
DİĞER 10.702.194,00 77,08
Toplam 27.770.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
POLİFİLM AMBALAJ SAN.A.Ş. 20.105.744,40 99,82
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 440.448.974,00 244.626.462,00 130.259.504,00 587.272.782,00 459.071.048,00
Satışların Maliyeti (-) -382.710.447,00 -209.281.346,00 -114.565.258,00 -504.810.322,00 -384.285.513,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 57.738.527,00 35.345.116,00 15.694.246,00 82.462.460,00 74.785.535,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 57.738.527,00 35.345.116,00 15.694.246,00 82.462.460,00 74.785.535,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -16.445.905,00 -10.088.879,00 -5.025.067,00 -14.557.738,00 -8.523.617,00
Pazarlama Giderleri (-) -16.751.334,00 -9.806.882,00 -5.273.747,00 -18.590.177,00 -13.419.329,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -748.338,00 -430.316,00 -241.864,00 -606.125,00 -403.211,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 59.093.493,00 47.670.039,00 15.020.992,00 9.709.737,00 4.744.073,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -15.657.684,00 -11.673.016,00 -6.142.104,00 -12.570.910,00 -33.396.135,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 67.228.759,00 51.016.062,00 14.032.456,00 45.847.247,00 23.787.316,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.346.256,00 244.995,00 245.000,00 2.449.931,00 2.260.971,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 71.575.015,00 51.261.057,00 14.277.456,00 48.297.178,00 26.048.287,00
Finansman Gelirleri 15.240.000,00 45.721.857,00 4.228.143,00 89.330.242,00 76.230.121,00
Finansman Giderleri (-) -90.051.479,00 -67.539.606,00 -14.959.132,00 -127.046.087,00 -84.541.877,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -3.236.464,00 29.443.308,00 3.546.467,00 10.581.333,00 17.736.531,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -25.830.882,00 -27.435.751,00 -2.008.251,00 5.231.405,00 -15.937.608,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.279.360,00 0,00 0,00 -1.987.328,00 -2.448.186,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -23.551.522,00 -27.435.751,00 -2.008.251,00 7.218.733,00 -13.489.422,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -29.067.346,00 2.007.557,00 1.538.216,00 15.812.738,00 1.798.923,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -29.067.346,00 2.007.557,00 1.538.216,00 15.812.738,00 1.798.923,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4.739,00 9.682,00 -584,00 80.760,00 20.100,00
- Ana Ortaklık Payları -29.072.085,00 1.997.875,00 1.538.800,00 15.731.978,00 1.778.823,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -2,09 0,00 0,00 0,00 0,13
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -240.128,00 -10.565,00 -53.991,00 30.803.828,00 -307.970,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 39.245.590,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -320.156,00 -15.079,00 -230.997,00 -733.547,00 -406.917,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 80.028,00 4.514,00 177.006,00 -7.708.215,00 98.947,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 86.086.454,00 76.418.971,00 4.776.768,00 -5.434,00 69.497.446,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 86.086.454,00 76.418.971,00 4.776.768,00 -5.434,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 85.846.326,00 76.408.406,00 4.722.777,00 30.798.394,00 69.189.476,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 56.778.980,00 78.415.963,00 6.260.993,00 46.611.132,00 70.988.399,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 355.426.001,00 359.121.336,00 356.811.900,00 366.468.921,00 384.701.163,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 19.887.640,00 16.899.876,00 24.316.447,00 40.355.743,00 15.048.445,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 180.371.058,00 154.973.074,00 156.592.440,00 179.037.448,00 208.855.436,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 428.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 179.942.613,00 154.973.074,00 156.592.440,00 179.037.448,00 208.855.436,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.790.649,00 8.475.813,00 8.480.724,00 4.542.700,00 2.757.677,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.790.649,00 8.475.813,00 8.480.724,00 4.542.700,00 2.757.677,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 139.299.795,00 171.391.376,00 158.832.127,00 135.030.829,00 153.229.414,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.862.403,00 6.603.741,00 6.995.507,00 5.439.936,00 4.079.875,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.087.829,00 22.673,00 15.025,00 1.126.797,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.126.627,00 754.783,00 1.579.630,00 935.468,00 730.316,00
ARA TOPLAM 355.426.001,00 359.121.336,00 356.811.900,00 366.468.921,00 384.701.163,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 546.029.762,00 517.260.293,00 389.748.242,00 385.903.101,00 388.027.658,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 541.945.294,00 513.569.889,00 386.736.678,00 382.613.621,00 387.048.058,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 541.945.294,00 513.569.889,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 947.672,00 914.551,00 900.171,00 691.622,00 704.411,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 947.672,00 914.551,00 900.171,00 691.622,00 704.411,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 432.169,00 151.013,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 901.455.763,00 876.381.629,00 746.560.142,00 752.372.022,00 772.728.821,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 364.995.610,00 315.640.192,00 320.813.666,00 336.916.636,00 369.707.625,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 132.208.107,00 103.653.639,00 92.304.241,00 117.494.842,00 80.339.282,00
- Banka Kredileri 132.208.107,00 103.653.639,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 31.482.055,00 26.976.644,00 25.724.963,00 28.244.224,00 45.303.830,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 192.757.511,00 179.463.676,00 194.364.731,00 183.713.619,00 208.202.959,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 192.757.511,00 179.463.676,00 194.364.731,00 183.713.619,00 208.202.959,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.929.460,00 3.721.574,00 5.662.816,00 4.203.078,00 3.460.762,00
Diğer Borçlar 0,00 19.729,00 33.225,00 24.790,00 3.016,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 19.729,00 33.225,00 24.790,00 3.016,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.249.609,00 906.003,00 1.936.107,00 2.038.389,00 30.700.809,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.279.357,00 0,00 0,00 600.402,00 750.787,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.089.511,00 898.927,00 787.583,00 597.292,00 676.307,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 846.926,00 670.109,00 617.930,00 431.606,00 512.345,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 242.585,00 228.818,00 169.653,00 165.686,00 163.962,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 269.873,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 280.678.385,00 283.322.686,00 220.482.696,00 216.452.598,00 179.641.144,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 96.734.064,00 99.361.995,00 89.512.061,00 99.273.020,00 74.805.811,00
Banka Kredileri 96.734.064,00 99.361.995,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.299.846,00 1.053.944,00 1.461.806,00 1.655.425,00 1.096.310,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.299.846,00 1.053.944,00 1.461.806,00 1.655.425,00 1.096.310,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 99.617.405,00 102.371.987,00 51.366.919,00 48.220.763,00 60.430.620,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 645.673.995,00 598.962.878,00 541.296.362,00 553.369.234,00 549.348.769,00
Ö Z K A Y N A K L A R 255.781.768,00 277.418.751,00 205.263.780,00 199.002.788,00 223.380.052,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 255.314.540,00 276.946.580,00 204.801.876,00 198.540.299,00 222.978.226,00
Ödenmiş Sermaye 13.885.000,00 13.885.000,00 13.885.000,00 13.885.000,00 13.885.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -131.410,00 -131.410,00 -131.410,00 -131.410,00 -131.410,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.769.102,00 4.769.102,00 4.769.102,00 4.769.102,00 4.769.102,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 44.270.139,00 44.499.702,00 44.456.276,00 44.510.267,00 13.398.469,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 44.270.139,00 44.499.702,00 44.456.276,00 44.510.267,00 13.398.469,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -895.866,00 -666.303,00 -709.729,00 -655.738,00 -371.064,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 232.201.248,00 222.533.765,00 150.891.560,00 146.114.794,00 215.617.674,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 712.188,00 712.188,00 712.188,00 712.188,00 712.188,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -11.319.642,00 -11.319.642,00 -11.319.642,00 -27.051.620,00 -27.051.620,00
Net Dönem Karı/Zararı -29.072.085,00 1.997.875,00 1.538.802,00 15.731.978,00 1.778.823,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 467.228,00 472.171,00 461.904,00 462.489,00 401.826,00
TOPLAM KAYNAKLAR 901.455.763,00 876.381.629,00 746.560.142,00 752.372.022,00 772.728.821,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi