Geri Dön

SEKUR | Sekuro Plastik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,87
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 77,08
BIST-100'deki Ağırlığı 0,16
F/K Oranı -9,27
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,72
Dibe Uzaklık 77,29
Piyasa Değeri (USD) 6.338.373,75
Piyasa Değeri (TL) 204.387.200,00
Özsermaye (TL) 285.727.398,00
Sermaye (TL) 13.885.000,00
Net Kar (TL) -22.054.261,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SEKUR
Sektör plastik ambalaj üretim, satış
Adres EKİNCİLER CAD.ELBİSTAN SOK.SAS PLAZA NO:10 KAT:3 D:9 KAVACIK-BEYKOZ/İSTANBUL
Telefon 02166933130
Faks 02166933117
Web www.sekuro.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MURAT HAKAN ÇİL 11.139.821,00 22,92
TOPLAM 48.597.500,00 100,00
DİĞER 37.457.679,00 77,08
Toplam 97.195.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
POLİFİLM AMBALAJ SAN.A.Ş. 20.105.744,40 99,82
Tarih Açıklama Katsayı
26.01.2024 Rüçhan Hakkı / Bölünme 3,20
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 657.918.575,00 440.448.974,00 244.626.462,00 130.259.504,00 587.272.782,00
Satışların Maliyeti (-) -565.976.615,00 -382.710.447,00 -209.281.346,00 -114.565.258,00 -504.810.322,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 91.941.960,00 57.738.527,00 35.345.116,00 15.694.246,00 82.462.460,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 91.941.960,00 57.738.527,00 35.345.116,00 15.694.246,00 82.462.460,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -25.742.534,00 -16.445.905,00 -10.088.879,00 -5.025.067,00 -14.557.738,00
Pazarlama Giderleri (-) -23.960.698,00 -16.751.334,00 -9.806.882,00 -5.273.747,00 -18.590.177,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -995.963,00 -748.338,00 -430.316,00 -241.864,00 -606.125,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 32.721.130,00 59.093.493,00 47.670.039,00 15.020.992,00 9.709.737,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -26.220.356,00 -15.657.684,00 -11.673.016,00 -6.142.104,00 -12.570.910,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 47.743.539,00 67.228.759,00 51.016.062,00 14.032.456,00 45.847.247,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.223.048,00 4.346.256,00 244.995,00 245.000,00 2.449.931,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 52.962.931,00 71.575.015,00 51.261.057,00 14.277.456,00 48.297.178,00
Finansman Gelirleri 28.580.694,00 15.240.000,00 45.721.857,00 4.228.143,00 89.330.242,00
Finansman Giderleri (-) -136.641.588,00 -90.051.479,00 -67.539.606,00 -14.959.132,00 -127.046.087,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -55.097.963,00 -3.236.464,00 29.443.308,00 3.546.467,00 10.581.333,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 33.052.557,00 -25.830.882,00 -27.435.751,00 -2.008.251,00 5.231.405,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.781.069,00 -2.279.360,00 0,00 0,00 -1.987.328,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 36.833.626,00 -23.551.522,00 -27.435.751,00 -2.008.251,00 7.218.733,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -22.045.406,00 -29.067.346,00 2.007.557,00 1.538.216,00 15.812.738,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -22.045.406,00 -29.067.346,00 2.007.557,00 1.538.216,00 15.812.738,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 8.855,00 4.739,00 9.682,00 -584,00 80.760,00
- Ana Ortaklık Payları -22.054.261,00 -29.072.085,00 1.997.875,00 1.538.800,00 15.731.978,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -2,09 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -375.083,00 -240.128,00 -10.565,00 -53.991,00 30.803.828,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 39.245.590,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -500.070,00 -320.156,00 -15.079,00 -230.997,00 -733.547,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 124.987,00 80.028,00 4.514,00 177.006,00 -7.708.215,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 109.616.443,00 86.086.454,00 76.418.971,00 4.776.768,00 -5.434,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 109.616.443,00 86.086.454,00 76.418.971,00 4.776.768,00 -5.434,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 109.241.360,00 85.846.326,00 76.408.406,00 4.722.777,00 30.798.394,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 87.195.954,00 56.778.980,00 78.415.963,00 6.260.993,00 46.611.132,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 389.319.254,00 355.426.001,00 359.121.336,00 356.811.900,00 366.468.921,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 18.474.679,00 19.887.640,00 16.899.876,00 24.316.447,00 40.355.743,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 219.198.221,00 180.371.058,00 154.973.074,00 156.592.440,00 179.037.448,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 428.445,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 219.198.221,00 179.942.613,00 154.973.074,00 156.592.440,00 179.037.448,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.491.712,00 4.790.649,00 8.475.813,00 8.480.724,00 4.542.700,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.491.712,00 4.790.649,00 8.475.813,00 8.480.724,00 4.542.700,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 138.505.877,00 139.299.795,00 171.391.376,00 158.832.127,00 135.030.829,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.283.346,00 4.862.403,00 6.603.741,00 6.995.507,00 5.439.936,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 101.415,00 2.087.829,00 22.673,00 15.025,00 1.126.797,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.264.004,00 4.126.627,00 754.783,00 1.579.630,00 935.468,00
ARA TOPLAM 389.319.254,00 355.426.001,00 359.121.336,00 356.811.900,00 366.468.921,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 585.367.066,00 546.029.762,00 517.260.293,00 389.748.242,00 385.903.101,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 578.747.033,00 541.945.294,00 513.569.889,00 386.736.678,00 382.613.621,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 578.747.033,00 541.945.294,00 513.569.889,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.019.003,00 947.672,00 914.551,00 900.171,00 691.622,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.019.003,00 947.672,00 914.551,00 900.171,00 691.622,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 369.508,00 432.169,00 151.013,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 974.686.320,00 901.455.763,00 876.381.629,00 746.560.142,00 752.372.022,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 470.236.915,00 364.995.610,00 315.640.192,00 320.813.666,00 336.916.636,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 100.495.479,00 132.208.107,00 103.653.639,00 92.304.241,00 117.494.842,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 81.255.908,00 31.482.055,00 26.976.644,00 25.724.963,00 28.244.224,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 280.947.701,00 192.757.511,00 179.463.676,00 194.364.731,00 183.713.619,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 280.947.701,00 192.757.511,00 179.463.676,00 194.364.731,00 183.713.619,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.900.429,00 3.929.460,00 3.721.574,00 5.662.816,00 4.203.078,00
Diğer Borçlar 3.385,00 0,00 19.729,00 33.225,00 24.790,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.385,00 0,00 19.729,00 33.225,00 24.790,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 495.533,00 1.249.609,00 906.003,00 1.936.107,00 2.038.389,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 932.249,00 2.279.357,00 0,00 0,00 600.402,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.205.318,00 1.089.511,00 898.927,00 787.583,00 597.292,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 944.466,00 846.926,00 670.109,00 617.930,00 431.606,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 260.852,00 242.585,00 228.818,00 169.653,00 165.686,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 218.250.663,00 280.678.385,00 283.322.686,00 220.482.696,00 216.452.598,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 103.203.205,00 96.734.064,00 99.361.995,00 89.512.061,00 99.273.020,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.716.600,00 1.299.846,00 1.053.944,00 1.461.806,00 1.655.425,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.716.600,00 1.299.846,00 1.053.944,00 1.461.806,00 1.655.425,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 30.086.959,00 99.617.405,00 102.371.987,00 51.366.919,00 48.220.763,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 688.487.578,00 645.673.995,00 598.962.878,00 541.296.362,00 553.369.234,00
Ö Z K A Y N A K L A R 286.198.742,00 255.781.768,00 277.418.751,00 205.263.780,00 199.002.788,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 285.727.398,00 255.314.540,00 276.946.580,00 204.801.876,00 198.540.299,00
Ödenmiş Sermaye 13.885.000,00 13.885.000,00 13.885.000,00 13.885.000,00 13.885.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -131.410,00 -131.410,00 -131.410,00 -131.410,00 -131.410,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.769.102,00 4.769.102,00 4.769.102,00 4.769.102,00 4.769.102,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 44.135.184,00 44.270.139,00 44.499.702,00 44.456.276,00 44.510.267,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 44.135.184,00 44.270.139,00 44.499.702,00 44.456.276,00 44.510.267,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.030.821,00 -895.866,00 -666.303,00 -709.729,00 -655.738,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 255.731.237,00 232.201.248,00 222.533.765,00 150.891.560,00 146.114.794,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 712.188,00 712.188,00 712.188,00 712.188,00 712.188,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -11.319.642,00 -11.319.642,00 -11.319.642,00 -11.319.642,00 -27.051.620,00
Net Dönem Karı/Zararı -22.054.261,00 -29.072.085,00 1.997.875,00 1.538.802,00 15.731.978,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 471.344,00 467.228,00 472.171,00 461.904,00 462.489,00
TOPLAM KAYNAKLAR 974.686.320,00 901.455.763,00 876.381.629,00 746.560.142,00 752.372.022,00
- Banka Kredileri 0,00 132.208.107,00 103.653.639,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 96.734.064,00 99.361.995,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi