Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,96
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 41,41
BIST-100'deki Ağırlığı 2,70
F/K Oranı 25,79
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,70
Dibe Uzaklık 47,79
Piyasa Değeri (USD) 9.890.617,52
Piyasa Değeri (TL) 55.817.700,00
Özsermaye (TL) 32.864.287,00
Sermaye (TL) 13.885.000,00
Net Kar (TL) 2.163.922,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SEKUR
Sektör plastik ambalaj üretim, satış
Adres KAVACIK MAH. FATiH SULTAN MEHMET CAD. YEDEK REiS SK. ERGUN PLAZA N.9/2BEYKOZ İSTANBUL
Telefon 0216 693 31 30
Faks 0216 693 31 16
Web http://www.sekuro.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 3.479.622,00 25,06
ENGİN ÇETİN 3.323.775,00 23,94
Murat Hakan Çil 6.256.426,00 45,06
MUSTAFA CİHANBAY 825.177,00 5,94
Toplam 13.885.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
POLİFİLM AMBALAJ SANAYİ AŞ 1.547.210,00 99,82
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 50.959.400,00 23.663.833,00 86.663.763,00 60.949.705,00 41.912.987,00
Satışların Maliyeti (-) -36.815.049,00 -17.607.828,00 -68.398.319,00 -48.176.996,00 -33.788.809,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 14.144.351,00 6.056.005,00 18.265.444,00 12.772.709,00 8.124.178,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 14.144.351,00 6.056.005,00 18.265.444,00 12.772.709,00 8.124.178,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.392.073,00 -1.153.617,00 -3.910.512,00 -2.810.202,00 -1.820.670,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.959.981,00 -1.036.084,00 -2.869.454,00 -2.046.214,00 -1.382.558,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -212.799,00 -104.668,00 -436.426,00 -308.510,00 -190.815,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.903.641,00 1.687.046,00 2.722.301,00 1.229.355,00 884.789,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.361.903,00 -1.114.088,00 -2.256.224,00 -1.484.435,00 -1.299.310,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 10.121.236,00 4.334.594,00 11.515.129,00 7.352.703,00 4.315.614,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 10.858,00 0,00 16,00 27,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 10.132.094,00 4.334.594,00 11.515.145,00 7.352.730,00 4.315.614,00
Finansman Gelirleri 3.146.372,00 740.036,00 5.389.888,00 4.846.638,00 4.431.130,00
Finansman Giderleri (-) -12.025.225,00 -3.296.049,00 -12.219.759,00 -8.156.379,00 -5.689.939,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.253.241,00 1.778.581,00 4.685.274,00 4.042.989,00 3.056.805,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -372.487,00 -403.407,00 -1.034.708,00 -962.155,00 -690.811,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -263.862,00 -284.421,00 -978.391,00 -967.111,00 -575.534,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -108.625,00 -118.986,00 -56.317,00 4.956,00 -115.277,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 880.754,00 1.375.174,00 3.650.566,00 3.080.834,00 2.365.994,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 880.754,00 1.375.174,00 3.650.566,00 3.080.834,00 2.365.994,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.400,00 873,00 2.000,00 1.962,00 1.996,00
- Ana Ortaklık Payları 879.354,00 1.374.301,00 3.648.566,00 3.078.872,00 2.363.998,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 10.467,00 11.564,00 12.579.842,00 -7.427,00 1.936,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 15.630.423,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 13.084,00 14.455,00 50.572,00 -9.284,00 2.420,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -2.617,00 -2.891,00 -10.115,00 1.857,00 -484,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.617,00 -2.891,00 -3.101.153,00 1.857,00 -484,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -7.611,00 72.530,00 -89.509,00 -136.700,00 -322.795,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -9.758,00 95.134,00 -111.642,00 -170.875,00 -403.494,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 2.147,00 -22.604,00 22.133,00 34.175,00 80.699,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.856,00 84.094,00 12.490.333,00 -144.127,00 -320.859,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 883.610,00 1.459.268,00 16.140.899,00 2.936.707,00 2.045.135,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 68.685.831,00 57.620.427,00 47.465.206,00 47.025.540,00 44.565.927,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.663.984,00 4.331.149,00 1.062.342,00 1.554.682,00 1.612.617,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 36.887.775,00 29.039.328,00 26.990.966,00 22.739.467,00 24.128.678,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 36.887.775,00 29.039.328,00 26.990.966,00 22.739.467,00 24.128.678,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 89.543,00 77.379,00 74.934,00 76.009,00 74.740,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 35.938,00 35.938,00 35.938,00 35.938,00 35.938,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 53.605,00 41.441,00 38.996,00 40.071,00 38.802,00
Türev Araçlar 0,00 102.745,00 9.758,00 0,00 0,00
Stoklar 19.515.972,00 20.015.803,00 17.312.786,00 18.753.839,00 15.367.758,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 394.982,00 985.248,00 477.572,00 144.653,00 185.789,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 190.749,00 96.139,00 22.562,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.942.826,00 2.972.636,00 1.514.286,00 3.756.890,00 3.196.345,00
ARA TOPLAM 68.685.831,00 57.620.427,00 47.465.206,00 47.025.540,00 44.565.927,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 48.879.153,00 40.748.904,00 41.509.836,00 26.441.177,00 25.625.877,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 48.688.119,00 39.893.417,00 40.639.646,00 23.506.603,00 23.871.244,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 166.707,00 133.678,00 148.381,00 101.149,00 108.163,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 1.710.356,00 1.622.143,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 117.564.984,00 98.369.331,00 88.975.042,00 73.466.717,00 70.191.804,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 49.092.415,00 44.829.184,00 37.578.300,00 34.149.086,00 32.057.879,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.338.108,00 3.658.356,00 4.509.895,00 4.340.867,00 4.337.929,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 24.184.785,00 23.637.939,00 17.545.036,00 13.906.775,00 15.449.278,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.184.785,00 23.637.939,00 17.545.036,00 13.906.775,00 15.449.278,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 534.826,00 510.777,00 453.665,00 517.744,00 331.381,00
Diğer Borçlar 3.258.341,00 888.920,00 173.018,00 2.239.537,00 2.413.359,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.258.341,00 888.920,00 173.018,00 2.239.537,00 2.413.359,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 181.836,00 150.599,00 287.385,00 55.708,00 14.002,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 141.597,00 373.745,00 96.239,00 393.270,00 342.062,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 142.484,00 126.468,00 119.341,00 79.002,00 88.144,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 132.484,00 96.468,00 89.341,00 79.002,00 88.144,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.593.679,00 20.085.599,00 19.401.462,00 20.526.543,00 20.234.409,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 33.684.816,00 18.169.182,00 17.634.652,00 20.165.584,00 19.887.277,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 349.063,00 319.758,00 305.251,00 299.352,00 290.451,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 349.063,00 319.758,00 305.251,00 299.352,00 290.451,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.552.562,00 1.585.800,00 1.443.466,00 39.895,00 27.731,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 84.686.094,00 64.914.783,00 56.979.762,00 54.675.629,00 52.292.288,00
Ö Z K A Y N A K L A R 32.878.890,00 33.454.548,00 31.995.280,00 18.791.088,00 17.899.516,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 32.864.287,00 33.440.472,00 31.982.102,00 18.780.251,00 17.888.641,00
Ödenmiş Sermaye 13.885.000,00 13.885.000,00 13.885.000,00 13.885.000,00 13.885.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -131.410,00 -131.410,00 -131.410,00 -131.410,00 -131.410,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.769.102,00 4.769.102,00 4.769.102,00 4.769.102,00 4.769.102,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.779.216,00 13.780.313,00 13.768.774,00 1.183.808,00 1.193.167,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 13.779.216,00 13.780.313,00 13.768.774,00 1.183.808,00 1.193.167,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 9.683,00 10.780,00 -759,00 -48.645,00 -39.286,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 80.141,00 7.611,00 -39.580,00 -225.675,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 80.141,00 7.611,00 -39.580,00 -225.675,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 124.943,00 124.943,00 124.943,00 124.943,00 124.943,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -441.918,00 -441.918,00 -4.090.484,00 -4.090.484,00 -4.090.484,00
Net Dönem Karı/Zararı 879.354,00 1.374.301,00 3.648.566,00 3.078.872,00 2.363.998,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 14.603,00 14.076,00 13.178,00 10.837,00 10.875,00
TOPLAM KAYNAKLAR 117.564.984,00 98.369.331,00 88.975.042,00 73.466.717,00 70.191.804,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 697.482,00 697.482,00 1.098.742,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi