Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SEKUR
Sektör plastik ambalaj üretim, satış
Adres EKİNCİLER CAD.ELBİSTAN SOK.SAS PLAZA NO:10 KAT:3 D:9 KAVACIK-BEYKOZ/İSTANBUL
Telefon 0216 693 31 30
Faks 0216 693 31 16
Web http://www.sekuro.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 5.456.221,00 39,30
Murat Hakan Çil 8.428.779,00 60,70
Toplam 13.885.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
POLİFİLM AMBALAJ SANAYİ AŞ 1.547.210,00 99,82
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 136.723.275,00 94.588.296,00 43.463.008,00 150.921.718,00 106.421.358,00
Satışların Maliyeti (-) -110.572.847,00 -78.777.452,00 -36.497.026,00 -124.381.812,00 -87.052.697,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 26.150.428,00 15.810.844,00 6.965.982,00 26.539.906,00 19.368.661,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 26.150.428,00 15.810.844,00 6.965.982,00 26.539.906,00 19.368.661,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.634.056,00 -5.240.236,00 -1.800.023,00 -5.554.502,00 -4.318.624,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.416.503,00 -2.877.788,00 -1.491.545,00 -5.221.768,00 -3.758.186,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -30.137,00 -20.884,00 -10.792,00 -450.816,00 -380.804,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.945.345,00 1.613.167,00 1.510.860,00 6.078.346,00 8.697.133,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.479.425,00 -2.045.541,00 -1.727.299,00 -5.444.384,00 -7.773.073,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 14.535.652,00 7.239.562,00 3.447.183,00 15.946.782,00 11.835.107,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 350.698,00 72.070,00 66.084,00 129.728,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -52.080,00 -47.670,00 -39.056,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 14.834.270,00 7.263.962,00 3.474.211,00 16.076.510,00 11.835.107,00
Finansman Gelirleri 17.529.562,00 9.968.068,00 5.112.195,00 0,00 4.226.316,00
Finansman Giderleri (-) -32.700.286,00 -18.363.081,00 -8.607.425,00 -11.955.962,00 -12.156.092,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -336.454,00 -1.131.051,00 -21.019,00 4.120.548,00 3.905.331,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.222.174,00 -798.017,00 -666.806,00 -1.840.450,00 -998.787,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.224.256,00 -384.653,00 -176.022,00 -878.435,00 -316.253,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -997.918,00 -413.364,00 -490.784,00 -962.015,00 -682.534,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.558.628,00 -1.929.068,00 -687.825,00 2.280.098,00 2.906.544,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.558.628,00 -1.929.068,00 -687.825,00 2.280.098,00 2.906.544,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 276,00 1.709,00 859,00 851,00 -4.815,00
- Ana Ortaklık Payları -2.558.904,00 -1.930.777,00 -688.684,00 2.279.247,00 2.911.359,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,18 -0,14 -0,05 0,16 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -53.540,00 -18.822,00 4.281,00 47.713,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -41.761,00 -22.963,00 0,00 58.210,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -11.779,00 4.141,00 0,00 -10.497,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 22.594.432,00 11.002.554,00 7.045.686,00 8.125.679,00 5.196.247,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 22.594.432,00 11.002.554,00 7.045.686,00 8.125.679,00 5.196.247,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 22.540.892,00 10.983.732,00 7.049.967,00 8.173.392,00 5.196.247,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 19.982.264,00 9.054.664,00 6.362.142,00 10.453.490,00 8.102.791,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 109.306.414,00 106.354.235,00 93.616.056,00 84.297.176,00 84.782.600,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.014.913,00 10.799.443,00 6.975.577,00 6.075.246,00 4.581.947,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 367.501,00 0,00
Ticari Alacaklar 67.530.044,00 66.641.865,00 59.905.858,00 52.930.326,00 46.699.805,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 67.530.044,00 66.641.865,00 59.905.858,00 52.930.326,00 46.699.805,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 710.559,00 764.714,00 131.910,00 449.776,00 1.577.121,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 710.559,00 764.714,00 131.910,00 449.776,00 1.577.121,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 28.422.291,00 25.239.298,00 24.684.800,00 23.251.963,00 30.632.295,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.959.574,00 1.859.674,00 1.142.226,00 552.586,00 23.662,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 669.033,00 1.049.241,00 775.685,00 669.778,00 1.267.770,00
ARA TOPLAM 109.306.414,00 106.354.235,00 93.616.056,00 84.297.176,00 84.782.600,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 126.466.739,00 108.076.378,00 103.174.574,00 95.164.927,00 92.132.821,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 125.803.281,00 107.479.798,00 102.586.992,00 94.580.194,00 91.438.479,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 199.368,00 178.099,00 172.803,00 160.446,00 55.330,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 64.196,00 21.542,00 0,00 0,00 41.069,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 235.773.153,00 214.430.613,00 196.790.630,00 179.462.103,00 176.915.421,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 99.649.261,00 89.349.779,00 76.829.956,00 64.600.608,00 69.118.725,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 36.061.066,00 31.104.699,00 27.924.220,00 25.455.350,00 22.924.178,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.141.900,00 9.208.248,00 9.192.170,00 9.359.162,00 7.608.205,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 45.630.633,00 43.937.074,00 36.915.136,00 26.679.368,00 35.911.437,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 45.630.633,00 43.937.074,00 36.915.136,00 26.679.368,00 35.911.437,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 894.748,00 815.343,00 829.603,00 747.331,00 1.057.429,00
Diğer Borçlar 1.084.281,00 204.194,00 704.674,00 1.785.229,00 273.250,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.084.281,00 204.194,00 704.674,00 1.785.229,00 273.250,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.974.550,00 3.725.106,00 865.295,00 105.119,00 585.967,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 683.730,00 200.208,00 153.183,00 237.071,00 584.288,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 178.353,00 154.907,00 137.345,00 231.978,00 169.281,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 178.353,00 154.907,00 137.345,00 231.978,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 108.330,00 0,00 4.690,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.986.590,00 45.871.132,00 43.443.492,00 44.706.457,00 31.404.095,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 29.426.380,00 31.952.085,00 30.116.175,00 33.034.016,00 29.773.119,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 370.801,00 302.195,00 243.602,00 223.272,00 343.147,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 370.801,00 302.195,00 243.602,00 223.272,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16.189.409,00 13.616.852,00 13.083.715,00 11.449.169,00 1.287.829,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 145.635.851,00 135.220.911,00 120.273.448,00 109.307.065,00 100.522.820,00
Ö Z K A Y N A K L A R 90.137.302,00 79.209.702,00 76.517.182,00 70.155.038,00 76.392.601,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 89.765.593,00 78.836.559,00 76.144.888,00 69.783.605,00 76.046.743,00
Ödenmiş Sermaye 13.885.000,00 13.885.000,00 13.885.000,00 13.885.000,00 13.885.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -131.410,00 -131.410,00 -131.410,00 -131.410,00 -131.040,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.769.102,00 4.769.102,00 4.769.102,00 4.769.102,00 4.769.102,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.773.389,00 13.808.106,00 13.831.210,00 13.826.929,00 67.105.998,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 13.773.389,00 0,00 0,00 13.826.929,00 13.779.216,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 3.856,00 0,00 0,00 57.396,00 9.683,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 77.036.833,00 65.444.955,00 61.488.087,00 54.442.401,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 54.442.401,00 53.326.782,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 124.943,00 124.943,00 124.943,00 124.943,00 124.943,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -17.133.360,00 -17.133.360,00 -17.133.360,00 -19.412.607,00 -12.613.804,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.558.904,00 -1.930.777,00 -688.684,00 2.279.247,00 2.906.544,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 371.709,00 373.143,00 372.294,00 371.433,00 345.858,00
TOPLAM KAYNAKLAR 235.773.153,00 214.430.613,00 196.790.630,00 179.462.103,00 176.915.421,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi