Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,73
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 11,10
BIST-100'deki Ağırlığı 0,10
F/K Oranı 15,12
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,78
Dibe Uzaklık 62,31
Piyasa Değeri (USD) 22.879.662,31
Piyasa Değeri (TL) 122.500.000,00
Özsermaye (TL) 68.999.000,00
Sermaye (TL) 50.000.000,00
Net Kar (TL) 8.101.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SEKFK
Sektör Finansal kiralama hizmetleri
Adres Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat: 8 Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Telefon 0 212 3623400
Faks 0212 3623455
Web http://www.sekerleasing.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 2.497.392,14 5,55
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 4.058.698,00 9,02
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.285.929,13 7,30
Şekerbank T.A.Ş. 24.357.739,19 54,13
ŞEKERBANK TAŞ PERS MUN SOS GÜV YARD SAN VAKFI 7.148.854,66 15,89
ŞEKERBANK TÜRK ANONİM.ŞİRKET PERS.SOS.SİG.SAN.VAKF 3.651.386,88 8,11
Toplam 45.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Sekar Oto Kiralama Turizm Ltd.Şti. 0,00 99,00
Seltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş. 0,00 0,18
Tarih Açıklama Katsayı
15.08.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,06
05.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
25.04.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
29.12.2006 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
ESAS FAALİYET GELİRLERİ 32.686.000,00 16.104.000,00 51.441.000,00 36.692.000,00 24.196.000,00
FAKTORİNG GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İskontolu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA GELİRLERİ 32.686.000,00 16.104.000,00 51.441.000,00 36.692.000,00 24.196.000,00
Finansal Kiralama Gelirleri 24.756.000,00 12.669.000,00 42.638.000,00 30.742.000,00 20.623.000,00
Faaliyet Kiralaması Gelirleri 7.930.000,00 3.435.000,00 8.803.000,00 5.950.000,00 3.573.000,00
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -29.858.000,00 -14.194.000,00 -45.712.000,00 -31.530.000,00 -19.797.000,00
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -11.181.000,00 -5.261.000,00 -17.554.000,00 -11.809.000,00 -7.617.000,00
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Giderleri -1.287.000,00 -672.000,00 -1.713.000,00 -1.198.000,00 -826.000,00
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -15.733.000,00 -7.391.000,00 -23.412.000,00 -16.315.000,00 -9.803.000,00
Diğer Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verilen Ücret ve Komisyonlar -1.657.000,00 -870.000,00 -3.033.000,00 -2.208.000,00 -1.551.000,00
BRÜT K/Z 2.828.000,00 1.910.000,00 5.729.000,00 5.162.000,00 4.399.000,00
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) -16.209.000,00 -8.102.000,00 -19.393.000,00 -14.832.000,00 -9.646.000,00
Personel Giderleri -3.847.000,00 -1.803.000,00 -6.541.000,00 -4.833.000,00 -3.323.000,00
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri -55.000,00 -27.000,00 -111.000,00 -89.000,00 -67.000,00
Araştırma Geliştirme Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel İşletme Giderleri -12.307.000,00 -6.272.000,00 -12.741.000,00 -9.910.000,00 -6.256.000,00
BRÜT FAALİYET K/Z -13.381.000,00 -6.192.000,00 -13.664.000,00 -9.670.000,00 -5.247.000,00
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 85.036.000,00 30.258.000,00 159.632.000,00 113.093.000,00 88.113.000,00
Bankalardan Alınan Faizler 372.000,00 92.000,00 365.000,00 154.000,00 99.000,00
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Temettü Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı 1.057.000,00 139.000,00 688.000,00 688.000,00 688.000,00
Türev Finansal İşlemlerden 1.057.000,00 139.000,00 688.000,00 688.000,00 688.000,00
Kambiyo İşlemleri Karı 72.353.000,00 23.617.000,00 141.791.000,00 94.049.000,00 78.058.000,00
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) -11.651.000,00 -1.850.000,00 -5.600.000,00 -3.761.000,00 -2.029.000,00
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -54.561.000,00 -19.137.000,00 -136.395.000,00 -95.783.000,00 -79.716.000,00
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şerefiye Değer Düşüş Gideri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Finansal İşlemlerden Zarar -4.322.000,00 -105.000,00 -84.000,00 -84.000,00 -84.000,00
Kambiyo İşlemleri Zararı -50.096.000,00 -18.996.000,00 -136.249.000,00 -95.657.000,00 -79.618.000,00
NET FAALİYET K/Z 5.443.000,00 3.079.000,00 3.973.000,00 3.879.000,00 1.121.000,00
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 5.443.000,00 3.079.000,00 3.973.000,00 3.879.000,00 1.121.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) -866.000,00 -6.000,00 1.292.000,00 -9.000,00 609.000,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) -866.000,00 -6.000,00 0,00 -9.000,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 1.292.000,00 0,00 609.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 4.577.000,00 3.073.000,00 5.265.000,00 3.870.000,00 1.730.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 4.577.000,00 3.073.000,00 5.265.000,00 3.870.000,00 1.730.000,00
HİSSE BAŞINA KAZANÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,10 0,07 0,12 0,09 0,04
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 4.572.000,00 3.069.000,00 5.253.000,00 3.862.000,00 1.724.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
AKTİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) 958.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 958.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00
BANKALAR 14.710.000,00 2.856.000,00 9.213.000,00 8.181.000,00 39.263.000,00
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAKTORİNG ALACAKLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İskontolu Faktoring Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt İçi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dışı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kazanılmamış Gelirler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Faktoring Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN KREDİLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tüketici Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kredi Kartları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taksitli Ticari Krediler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA İŞLEMLERİ 469.793.000,00 442.013.000,00 429.781.000,00 414.683.000,00 397.386.000,00
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 457.866.000,00 435.227.000,00 428.235.000,00 411.181.000,00 393.718.000,00
Finansal Kiralama Alacakları 6.296.000,00 4.377.000,00 1.958.000,00 1.138.000,00 1.175.000,00
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 7.915.000,00 2.674.000,00 0,00 2.153.000,00 1.283.000,00
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 4.012.000,00 4.112.000,00 1.546.000,00 1.349.000,00 2.385.000,00
DİĞER ALACAKLAR 1.202.000,00 1.238.000,00 1.173.000,00 4.022.000,00 3.428.000,00
TAKİPTEKİ ALACAKLAR 18.105.000,00 18.744.000,00 18.093.000,00 19.983.000,00 22.924.000,00
Takipteki Faktoring Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Takipteki Finansman Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 57.038.000,00 56.808.000,00 55.296.000,00 55.612.000,00 68.414.000,00
Özel Karşılıklar (-) -38.933.000,00 -38.064.000,00 -37.203.000,00 -35.629.000,00 -45.490.000,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İŞTİRAKLER (Net) 245.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00
İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 94.208.000,00 85.467.000,00 77.399.000,00 62.873.000,00 57.317.000,00
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 52.000,00 66.000,00 60.000,00 62.000,00 72.000,00
Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer 52.000,00 66.000,00 60.000,00 62.000,00 72.000,00
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 3.501.000,00 3.215.000,00 2.557.000,00 1.849.000,00 2.135.000,00
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 5.697.000,00 6.092.000,00 5.072.000,00 3.097.000,00 2.162.000,00
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 15.600.000,00 15.683.000,00 15.559.000,00 14.843.000,00 15.348.000,00
DİĞER AKTİFLER 131.000,00 8.396.000,00 125.000,00 122.000,00 109.000,00
ARA TOPLAM 624.202.000,00 584.036.000,00 559.252.000,00 529.935.000,00 540.364.000,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 392.000,00 392.000,00 6.595.000,00 11.892.000,00 6.595.000,00
Satış Amaçlı 392.000,00 392.000,00 6.595.000,00 11.892.000,00 6.595.000,00
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AKTİF TOPLAMI 624.594.000,00 584.428.000,00 565.847.000,00 541.827.000,00 546.959.000,00
PASİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 3.412.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00
ALINAN KREDİLER 258.426.000,00 283.185.000,00 277.256.000,00 255.656.000,00 297.091.000,00
FAKTORİNG BORÇLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 23.165.000,00 16.620.000,00 17.935.000,00 9.890.000,00 10.730.000,00
Finansal Kiralama Borçları 32.630.000,00 22.338.000,00 24.543.000,00 13.822.000,00 15.251.000,00
Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) -9.465.000,00 -5.718.000,00 -6.608.000,00 -3.932.000,00 -4.521.000,00
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 247.927.000,00 192.308.000,00 194.680.000,00 193.589.000,00 158.097.000,00
Bonolar 227.213.000,00 166.728.000,00 169.091.000,00 160.017.000,00 126.993.000,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tahviller 20.714.000,00 25.580.000,00 25.589.000,00 33.572.000,00 31.104.000,00
DİĞER BORÇLAR 4.954.000,00 8.185.000,00 5.833.000,00 6.907.000,00 5.762.000,00
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3.981.000,00 11.278.000,00 1.585.000,00 7.059.000,00 7.674.000,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 556.000,00 994.000,00 754.000,00 237.000,00 828.000,00
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 11.165.000,00 2.274.000,00 1.718.000,00 3.544.000,00 3.542.000,00
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 966.000,00 875.000,00 1.019.000,00 895.000,00 893.000,00
Diğer Karşılıklar 10.199.000,00 1.399.000,00 699.000,00 2.649.000,00 2.649.000,00
ERTELENMİŞ GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 2.009.000,00 1.232.000,00 1.102.000,00 1.692.000,00 1.579.000,00
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖZKAYNAKLAR 68.999.000,00 68.247.000,00 64.984.000,00 63.253.000,00 61.656.000,00
Ödenmiş Sermaye 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
Sermaye Yedekleri 14.095.000,00 14.095.000,00 13.931.000,00 13.588.000,00 14.131.000,00
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.129.000,00 1.129.000,00 1.129.000,00 1.129.000,00 1.129.000,00
Hisse Senedi İptal Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Sermaye Yedekleri 12.966.000,00 12.966.000,00 12.802.000,00 12.459.000,00 13.002.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 31.000,00 31.000,00 31.000,00 51.000,00 51.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 151.000,00 151.000,00 151.000,00 151.000,00 151.000,00
Kar Yedekleri 13.681.000,00 13.681.000,00 8.592.000,00 9.631.000,00 9.631.000,00
Yasal Yedekler 7.133.000,00 7.133.000,00 7.043.000,00 7.487.000,00 6.943.000,00
Statü Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olağanüstü Yedekler 6.548.000,00 6.548.000,00 1.549.000,00 2.144.000,00 2.688.000,00
Diğer Kar Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar 0,00 0,00 -2.808.000,00 -5.243.000,00 -7.381.000,00
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı -8.641.000,00 -7.897.000,00 -8.061.000,00 -9.105.000,00 -9.105.000,00
Net Dönem Kar veya Zararı 4.572.000,00 3.069.000,00 5.253.000,00 3.862.000,00 1.724.000,00
PASİF TOPLAMI 624.594.000,00 584.428.000,00 565.847.000,00 541.827.000,00 546.959.000,00
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 110.000,00 117.000,00 87.000,00 75.000,00 73.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi