Geri Dön

SEKFK | Seker Fin. Kir.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,90
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 51,20
BIST-100'deki Ağırlığı 0,11
F/K Oranı 2,20
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,92
Dibe Uzaklık 62,31
Piyasa Değeri (USD) 15.788.742,10
Piyasa Değeri (TL) 522.500.000,00
Özsermaye (TL) 566.600.000,00
Sermaye (TL) 50.000.000,00
Net Kar (TL) 237.221.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SEKFK
Sektör Finansal kiralama hizmetleri
Adres Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:8 Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Telefon +90 (212) 362 34 00
Faks +90 (212) 362 34 66
Web www.sekerleasing.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Şekerbank T.A.Ş. 37.688.527,20 37,69
ŞEKERBANK TÜRK ANONİM.ŞİRKET PERS.SOS.SİG.SAN.VAKF 8.114.192,98 8,11
TOPLAM 100.000.000,00 100,00
DİĞER 54.197.279,82 54,20
Toplam 200.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Sekar Oto Filo Yönetim Hiz. ve Tic. A.Ş. 0,00 100,00
Seltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş. 0,00 0,18
Şeker Faktoring A.Ş. 0,00 0,00
Şeker International Banking Unit Ltd. 0,00 0,00
Tarih Açıklama Katsayı
09.05.2024 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
08.04.2024 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.04.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
11.04.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.08.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,06
05.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
25.04.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
29.12.2006 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
ESAS FAALİYET GELİRLERİ 253.862.000,00 539.775.000,00 370.474.000,00 225.590.000,00 103.245.000,00
FAKTORİNG GELİRLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İskontolu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA GELİRLERİ 253.862.000,00 539.775.000,00 370.474.000,00 225.590.000,00 103.245.000,00
Finansal Kiralama Gelirleri 94.988.000,00 215.730.000,00 133.969.000,00 79.415.000,00 34.511.000,00
Faaliyet Kiralaması Gelirleri 156.868.000,00 313.760.000,00 227.813.000,00 143.942.000,00 67.953.000,00
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 2.006.000,00 10.285.000,00 8.692.000,00 2.233.000,00 781.000,00
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 157.370.000,00 338.759.000,00 218.404.000,00 133.200.000,00 55.656.000,00
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 122.481.000,00 211.169.000,00 113.307.000,00 73.796.000,00 28.197.000,00
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 0,00 26.475.000,00 19.509.000,00 9.202.000,00 3.364.000,00
Diğer Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 144.000,00 0,00
Verilen Ücret ve Komisyonlar 4.219.000,00 19.506.000,00 15.859.000,00 11.808.000,00 3.373.000,00
BRÜT K/Z 96.492.000,00 201.016.000,00 152.070.000,00 92.390.000,00 47.589.000,00
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) 92.678.000,00 180.010.000,00 120.248.000,00 75.875.000,00 38.609.000,00
Personel Giderleri 21.185.000,00 41.116.000,00 29.376.000,00 19.850.000,00 11.411.000,00
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri 233.000,00 961.000,00 385.000,00 257.000,00 128.000,00
Araştırma Geliştirme Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel İşletme Giderleri 32.428.000,00 93.918.000,00 57.760.000,00 35.291.000,00 17.851.000,00
BRÜT FAALİYET K/Z 3.814.000,00 21.006.000,00 31.822.000,00 16.515.000,00 8.980.000,00
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 92.031.000,00 364.061.000,00 260.415.000,00 202.360.000,00 39.982.000,00
Bankalardan Alınan Faizler 6.940.000,00 9.245.000,00 3.745.000,00 1.900.000,00 764.000,00
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Temettü Gelirleri 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Finansal İşlemlerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kambiyo İşlemleri Karı 73.091.000,00 305.762.000,00 240.148.000,00 189.079.000,00 22.132.000,00
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 40.388.000,00 189.401.000,00 141.565.000,00 109.537.000,00 17.555.000,00
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şerefiye Değer Düşüş Gideri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Finansal İşlemlerden Zarar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kambiyo İşlemleri Zararı 40.388.000,00 186.589.000,00 138.753.000,00 106.725.000,00 17.555.000,00
NET FAALİYET K/Z 55.100.000,00 107.443.000,00 149.628.000,00 108.294.000,00 31.232.000,00
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 55.100.000,00 107.443.000,00 149.628.000,00 108.294.000,00 31.232.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) -10.349.000,00 -83.986.000,00 40.524.000,00 34.949.000,00 11.481.000,00
Cari Vergi Karşılığı 4.526.000,00 22.501.000,00 19.366.000,00 15.164.000,00 5.371.000,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 2.286.000,00 13.188.000,00 26.357.000,00 20.807.000,00 7.132.000,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 17.161.000,00 119.675.000,00 5.199.000,00 1.022.000,00 1.022.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 65.449.000,00 191.429.000,00 109.104.000,00 73.345.000,00 19.751.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 65.449.000,00 191.429.000,00 109.104.000,00 73.345.000,00 19.751.000,00
HİSSE BAŞINA KAZANÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 1,31 3,83 2,18 1.463,00 0,39
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 65.449.000,00 191.429.000,00 108.754.000,00 73.151.000,00 19.657.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 4.606.000,00 53.250.000,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -629.000,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -4.606.000,00 -29.269.000,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 70.055.000,00 244.679.000,00 109.104.000,00 73.345.000,00 19.751.000,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
AKTİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 92.713.000,00 77.318.000,00 73.301.000,00 100.988.000,00 0,00
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BANKALAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAKTORİNG ALACAKLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İskontolu Faktoring Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt İçi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dışı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kazanılmamış Gelirler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Faktoring Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN KREDİLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tüketici Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kredi Kartları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taksitli Ticari Krediler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA İŞLEMLERİ 1.245.945.000,00 1.163.002.000,00 1.081.815.000,00 919.399.000,00 745.695.000,00
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama Alacakları 1.577.799.000,00 1.468.494.000,00 1.357.567.000,00 1.110.517.000,00 6.837.000,00
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER ALACAKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAKİPTEKİ ALACAKLAR 10.309.000,00 11.299.000,00 11.658.000,00 14.257.000,00 14.782.000,00
Takipteki Faktoring Alacakları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Takipteki Finansman Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özel Karşılıklar (-) 10.309.000,00 11.299.000,00 11.658.000,00 14.257.000,00 0,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
İŞTİRAKLER (Net) 248.000,00 248.000,00 248.000,00 248.000,00 222.000,00
İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 700.120.000,00 589.744.000,00 549.130.000,00 511.420.000,00 475.744.000,00
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 6.349.000,00 3.323.000,00 3.357.000,00 2.926.000,00 520.000,00
Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 13.470.000,00 12.441.000,00 1.411.000,00 3.365.000,00 489.000,00
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 159.659.000,00 140.178.000,00 14.120.000,00 10.438.000,00 17.923.000,00
DİĞER AKTİFLER 226.331.000,00 200.295.000,00 212.556.000,00 88.839.000,00 88.750.000,00
ARA TOPLAM 2.514.835.000,00 2.256.549.000,00 1.982.438.000,00 1.684.123.000,00 1.412.541.000,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 60.823.000,00 60.823.000,00 60.823.000,00 60.823.000,00 60.823.000,00
Satış Amaçlı 60.823.000,00 60.823.000,00 60.823.000,00 60.823.000,00 60.823.000,00
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AKTİF TOPLAMI 2.575.658.000,00 2.317.372.000,00 2.043.261.000,00 1.744.946.000,00 1.473.364.000,00
PASİF KALEMLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALINAN KREDİLER 1.409.451.000,00 1.264.787.000,00 1.020.381.000,00 903.208.000,00 724.847.000,00
FAKTORİNG BORÇLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 299.589.000,00 291.636.000,00 291.530.000,00 232.192.000,00 233.619.000,00
Finansal Kiralama Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0,00 0,00 143.034.000,00 80.540.000,00 59.557.000,00
Bonolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tahviller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER BORÇLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 100.302.000,00 62.695.000,00 81.039.000,00 60.325.000,00 40.753.000,00
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 191.849.000,00 181.367.000,00 93.383.000,00 93.329.000,00 92.282.000,00
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 4.675.000,00 11.193.000,00 3.284.000,00 3.230.000,00 3.242.000,00
Diğer Karşılıklar 187.174.000,00 170.174.000,00 99.000,00 99.000,00 11.040.000,00
ERTELENMİŞ GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU 7.867.000,00 3.342.000,00 3.591.000,00 6.013.000,00 12.071.000,00
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 0,00 0,00 30.856.000,00 25.801.000,00 19.611.000,00
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÖZKAYNAKLAR 566.600.000,00 513.545.000,00 379.447.000,00 343.538.000,00 290.624.000,00
Ödenmiş Sermaye 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Sermaye Yedekleri 41.047.000,00 41.047.000,00 41.047.000,00 41.047.000,00 42.072.000,00
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.130.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00
Hisse Senedi İptal Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Sermaye Yedekleri 39.917.000,00 39.917.000,00 39.917.000,00 39.917.000,00 40.942.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 83.759.000,00 79.153.000,00 25.903.000,00 25.903.000,00 25.903.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 151.000,00 151.000,00 151.000,00 151.000,00 151.000,00
Kar Yedekleri 191.826.000,00 112.111.000,00 112.111.000,00 112.111.000,00 111.816.000,00
Yasal Yedekler 17.047.000,00 13.648.000,00 13.648.000,00 13.648.000,00 12.489.000,00
Statü Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olağanüstü Yedekler 174.779.000,00 98.463.000,00 98.463.000,00 98.463.000,00 99.193.000,00
Diğer Kar Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 134.000,00
Kar veya Zarar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı 134.368.000,00 39.654.000,00 40.003.000,00 40.003.000,00 40.003.000,00
Net Dönem Kar veya Zararı 65.449.000,00 191.429.000,00 108.754.000,00 73.151.000,00 19.657.000,00
PASİF TOPLAMI 2.575.658.000,00 2.317.372.000,00 2.043.261.000,00 1.744.946.000,00 1.473.364.000,00
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 1.478.000,00 1.172.000,00 1.022.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi