Geri Dön

SEGYO | Seker Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,90
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 25,00
BIST-100'deki Ağırlığı 5,92
F/K Oranı 4,76
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,67
Dibe Uzaklık 25,00
Piyasa Değeri (USD) 108.902.107,42
Piyasa Değeri (TL) 3.604.049.903,69
Özsermaye (TL) 5.359.841.999,00
Sermaye (TL) 813.555.283,00
Net Kar (TL) 757.096.287,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SEGYO
Sektör
Adres Emniyet Evleri Mah. Akarsu Cad. Promesa Sit.D Kapısı Apt. No:3/51 - 11 Kağıthane / İstanbul
Telefon 0 212 398 38 00
Faks
Web www.sekergyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ŞEKERBANK T.A.Ş. 610.166.462,00 75,00
TOPLAM 813.555.283,00 100,00
DİĞER 203.388.821,00 25,00
Toplam 1.627.110.566,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Şeker Kentsel Dönüşüm ve Danışmanlık A.Ş. 25.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 186.059.950,00 142.261.237,00 81.163.021,00 52.910.033,00 44.458.796,00
Satışların Maliyeti (-) 134.472.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 51.587.820,00 142.261.237,00 81.163.021,00 52.910.033,00 44.458.796,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 51.587.820,00 142.261.237,00 81.163.021,00 52.910.033,00 44.458.796,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 17.912.127,00 54.335.892,00 29.359.208,00 19.699.003,00 14.779.449,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.316.205,00 3.215.303,00 266.283,00 166.647,00 122.631,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 3.162.230,00 1.686.915,00 1.925.977,00 1.138.389,00 1.411.045,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 31.829.668,00 89.453.733,00 50.144.119,00 32.239.288,00 28.390.933,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 599.291.297,00 921.087.756,00 921.087.756,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 40.410.681,00 6.579.000,00 6.579.000,00 6.707.801,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 31.829.668,00 648.334.349,00 964.652.875,00 946.748.044,00 21.683.132,00
Finansman gelirleri 42.380.495,00 247.117.321,00 148.682.692,00 105.467.486,00 20.086.046,00
Finansman Giderleri (-) 102.175.929,00 461.794.839,00 289.370.280,00 198.730.825,00 69.407.950,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 159.737.446,00 578.468.343,00 823.965.287,00 853.484.705,00 85.073.734,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.917.723,00 -5.364.644,00 5.465.711,00 7.237.106,00 1.726.889,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.917.723,00 -5.364.644,00 5.465.711,00 7.237.106,00 1.726.889,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 157.819.723,00 583.832.987,00 818.499.576,00 846.247.599,00 83.346.845,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 157.819.723,00 583.832.987,00 818.499.576,00 846.247.599,00 83.346.845,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 157.819.723,00 583.832.987,00 818.499.576,00 846.247.599,00 83.346.845,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,19 0,72 1,01 0,00 0,10
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,19 0,72 1,01 0,00 0,10
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 17.669.838,00 24.056.640,00 -204.348,00 -342.326,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 17.661.855,00 24.260.988,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 7.983,00 -204.348,00 -204.348,00 -342.326,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 17.669.838,00 24.056.640,00 -204.348,00 -342.326,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 157.819.723,00 601.502.825,00 842.556.216,00 846.043.251,00 83.004.519,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 157.819.723,00 601.502.825,00 842.556.216,00 846.043.251,00 83.004.519,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,19 0,72 1,01 0,00 0,10
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 715.599.887,00 824.888.443,00 590.349.656,00 484.557.458,00 346.255.793,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 88.554.136,00 238.374.301,00 33.948.254,00 103.700.203,00 72.216.295,00
Finansal Yatırımlar 327.231.900,00 349.529.807,00 272.863.569,00 254.220.673,00 189.807.543,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 254.220.673,00 189.807.543,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 765.000,00 0,00 600.040,00 0,00 25.474,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 600.040,00 0,00 25.474,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 361.201,00 518.536,00 154.874.575,00 1.871.660,00 1.871.660,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 1.871.660,00 1.871.660,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 12.062.560,00 0,00
Stoklar 290.593.945,00 221.336.431,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.269.402,00 3.951.508,00 27.028.316,00 21.710.818,00 18.810.087,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.824.303,00 11.177.860,00 4.183.549,00 6.146.504,00 5.752.834,00
ARA TOPLAM 715.599.887,00 824.888.443,00 590.349.656,00 484.557.458,00 346.255.793,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.436.147.133,00 5.435.491.966,00 3.452.267.254,00 3.451.151.399,00 2.509.192.615,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.296.545.098,00 5.296.545.098,00 3.364.463.379,00 3.364.463.379,00 2.446.424.389,00
Maddi Duran Varlıklar 139.379.874,00 138.782.863,00 87.739.699,00 86.624.231,00 62.704.231,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 216.545,00 161.789,00 62.250,00 61.863,00 62.069,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 6.151.747.020,00 6.260.380.409,00 4.042.616.910,00 3.935.708.857,00 2.855.448.408,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 521.058.059,00 632.114.825,00 473.430.510,00 257.346.699,00 199.607.481,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 153.340.690,00 9.193.563,00 23.555.788,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 153.340.690,00 9.193.563,00 23.555.788,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 473.358.076,00 515.765.681,00 249.822.631,00 231.278.443,00 162.926.827,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 22.460.434,00 20.852.361,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 306.451.199,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 847.053,00 11.436.891,00 1.281.470,00 765.787,00 4.768.623,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 300.037,00 957.089,00 831.808,00 45.135,00 8.909,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 547.016,00 10.479.802,00 449.662,00 720.652,00 4.759.714,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 5.234.005,00 7.810.954,00 2.567.840,00 3.296.958,00 3.726.559,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 9.440,00 9.440,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 3.287.518,00 3.717.119,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 404.902,00 465.895,00 319.980,00 728.738,00 929.633,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 404.902,00 465.895,00 133.116,00 133.116,00 133.116,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 186.864,00 595.622,00 796.517,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 270.846.962,00 426.243.308,00 358.416.820,00 450.772.469,00 314.202.221,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 261.113.504,00 418.273.390,00 344.484.634,00 435.805.925,00 306.451.199,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 15.964.236,00 22.636.327,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.023.557,00 1.177.740,00 1.628.203,00 891.166,00 840.033,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 307.055,00 353.307,00 500.090,00 500.090,00 448.957,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 716.502,00 824.433,00 1.128.113,00 391.076,00 391.076,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.709.901,00 6.792.178,00 12.303.983,00 14.075.378,00 6.910.989,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 791.905.021,00 1.058.358.133,00 831.847.330,00 708.119.168,00 513.809.702,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.359.841.999,00 5.202.022.276,00 3.210.769.580,00 3.227.589.689,00 2.341.638.706,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.359.841.999,00 5.202.022.276,00 3.210.769.580,00 3.227.589.689,00 2.341.638.706,00
Ödenmiş Sermaye 813.555.283,00 813.555.283,00 813.555.283,00 813.555.283,00 813.555.283,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.942.835.952,00 2.942.835.952,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 22.541.157,00 22.541.157,00 7.761.062,00 11.257.175,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 52.301.069,00 52.301.069,00 16.190.110,00 8.758.308,00 20.338.882,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 57.698.058,00 57.698.058,00 67.471.518,00 67.471.519,00 43.211.712,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 57.698.058,00 57.698.058,00 67.471.518,00 67.471.519,00 43.211.712,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -385.018,00 -385.018,00 -295.976,00 -295.976,00 -294.794,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.444.397,00 1.444.397,00 339.796,00 339.796,00 339.796,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.356.728.674,00 684.949.283,00 1.502.474.359,00 1.502.474.359,00 1.490.893.785,00
Net Dönem Karı/Zararı 157.819.723,00 671.779.391,00 818.499.576,00 846.247.599,00 -15.443.577,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 6.151.747.020,00 6.260.380.409,00 4.042.616.910,00 3.935.708.857,00 2.855.448.408,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi