Geri Dön

SDTTR | Sdt Uzay Ve Savunma


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,05
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 21,12
BIST-100'deki Ağırlığı 0,59
F/K Oranı 52,70
Piyasa Değ. / Defter Değ. 24,47
Dibe Uzaklık 21,12
Piyasa Değeri (USD) 665.381.960,06
Piyasa Değeri (TL) 21.010.500.000,00
Özsermaye (TL) 858.478.064,00
Sermaye (TL) 58.000.000,00
Net Kar (TL) 398.672.234,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SDTTR
Sektör
Adres Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No:37/1 Çankaya -ANKARA
Telefon +90 312 210 10 15
Faks +90 312 210 11 21
Web www.sdt.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MEHMET DORA 42.402.500,00 73,11
TOPLAM 58.000.000,00 100,00
DİĞER 15.597.500,00 26,89
Toplam 116.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
24.11.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
27.10.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
16.06.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 493.801.198,00 224.508.621,00 95.440.136,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -288.897.819,00 -139.239.452,00 -56.128.146,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 204.903.379,00 85.269.169,00 39.311.990,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 204.903.379,00 85.269.169,00 39.311.990,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -57.932.917,00 -36.670.777,00 -20.509.982,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -16.608.414,00 -8.062.311,00 -5.981.194,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -8.854.156,00 -2.141.666,00 -762.925,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18.670.096,00 13.101.960,00 5.031.086,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -38.002.108,00 -30.032.490,00 -8.521.107,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 102.175.880,00 21.463.885,00 8.567.868,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 166.197.591,00 137.526.398,00 33.836.984,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -281.718,00 -3.851,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 268.091.753,00 158.986.432,00 42.404.852,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 98.827.292,00 21.773.022,00 6.227.594,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -71.136.968,00 -13.769.028,00 -8.678.628,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 295.782.077,00 166.990.426,00 39.953.818,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -21.148.173,00 -19.584.246,00 -18.331.348,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -30.072.106,00 -19.886.334,00 -21.472.351,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 8.923.933,00 302.088,00 3.141.003,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 274.633.904,00 147.406.180,00 21.622.470,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 274.633.904,00 147.406.180,00 21.622.470,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 274.633.904,00 147.406.180,00 21.622.470,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.520.796.091,00 1.213.248.144,00 883.966.859,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 412.183.856,00 454.142.790,00 373.314.084,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 355.136.323,00 331.195.750,00 168.355.729,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 204.704.904,00 49.435.308,00 115.257.114,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 121.628,00 106.340,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 204.583.276,00 49.328.968,00 115.257.114,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 16.016.231,00 2.361.303,00 1.906.401,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.572,00 0,00 11.004,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.014.659,00 2.361.303,00 1.895.397,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 6.494.300,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 369.290.101,00 239.836.717,00 169.636.312,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 139.567.428,00 121.373.360,00 51.943.174,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 42.043.629,00 53.179.818,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 23.897.248,00 8.408.616,00 3.554.045,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 1.520.796.091,00 1.213.248.144,00 883.966.859,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 93.095.357,00 66.313.855,00 63.671.718,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 19.395.437,00 16.421.028,00 11.846.978,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.133.370,00 13.743.812,00 14.299.541,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 20.304.625,00 10.550.565,00 13.397.618,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.613.891.448,00 1.279.561.999,00 947.638.577,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 570.006.924,00 515.484.452,00 224.007.760,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 152.114,00 105.360,00 43.063,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.323.915,00 4.747.683,00 6.010.808,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 60.449.756,00 59.366.718,00 29.901.541,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.276.375,00 3.243.802,00 148.067,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 55.173.381,00 56.122.916,00 29.753.474,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.304.443,00 15.297.930,00 14.629.654,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 49.782.218,00 50.999.684,00 7.049.222,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 44.907.170,00 44.923.560,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.875.048,00 6.076.124,00 7.049.222,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 393.866.481,00 356.320.523,00 125.931.804,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.727.551,00 5.747.111,00 20.578.079,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 31.400.446,00 22.899.443,00 19.863.589,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 29.945.076,00 21.444.073,00 15.790.276,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.455.370,00 1.455.370,00 4.073.313,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 185.406.460,00 32.834.910,00 50.031.905,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 367.190,00 907.657,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 14.392.902,00 11.602.176,00 14.481.887,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.670.336,00 8.963.700,00 10.883.515,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.722.566,00 2.638.476,00 3.598.372,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 755.413.384,00 548.319.362,00 274.039.665,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 858.478.064,00 731.242.637,00 673.598.912,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 858.478.064,00 731.242.637,00 673.598.912,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 231.167.003,00 231.167.003,00 231.976.904,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26.426,00 18.723,00 -13.830,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 26.426,00 18.723,00 -13.830,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 26.426,00 18.723,00 -13.830,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.600.000,00 11.600.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 283.050.731,00 283.050.731,00 360.013.368,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 274.633.904,00 147.406.180,00 21.622.470,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.613.891.448,00 1.279.561.999,00 947.638.577,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi