Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,68
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 43,89
BIST-100'deki Ağırlığı 8,67
F/K Oranı -2,37
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,40
Dibe Uzaklık 43,89
Piyasa Değeri (USD) 12.367.585,45
Piyasa Değeri (TL) 46.350.000,00
Özsermaye (TL) 33.153.111,00
Sermaye (TL) 25.750.000,00
Net Kar (TL) -19.570.786,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SAYAS
Sektör Her türlü Reklamcılık işlerini yapmak, ışıklı ve ışıksız, reklam panoları, totem panoları, saç tabelaları, serigrafi, afiş, bez afiş, resim grafik orijinal pantograf, her türlü etiketin yapmak
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa / İzmir
Telefon 0232 878 78 00
Faks 0232 878 56 44
Web http://www.sayreklam.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ERCAN GÜLDOĞAN 4.537.600,00 21,61
Erkan Güldoğan 6.611.200,00 31,48
HALKA AÇIK KISIM 5.000.000,00 23,81
Mahmut Güldoğan 4.537.600,00 21,61
DİĞER 313.600,00 1,49
Toplam 21.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2.250.000,00 13,04
Borsi Gmbh _ Co. KG. 255.134,65 49,90
IMM Netwrok GmbH 260.000,00 100,00
Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.000.000,00 100,00
Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri A.Ş. 400.000,00 80,00
Tarih Açıklama Katsayı
04.08.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,16
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 34.388.998,00 22.864.294,00 15.938.869,00 124.146.163,00 93.596.844,00
Satışların Maliyeti (-) -21.585.965,00 -14.562.157,00 -11.129.567,00 -108.672.425,00 -68.024.752,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 12.803.033,00 8.302.137,00 4.809.302,00 15.473.738,00 25.572.092,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 12.803.033,00 8.302.137,00 4.809.302,00 15.473.738,00 25.572.092,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.075.657,00 -5.610.739,00 -3.146.615,00 -18.224.704,00 -12.945.911,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.039.588,00 -1.978.809,00 -1.023.853,00 -11.060.803,00 -8.218.259,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -370.419,00 -270.765,00 -111.316,00 -360.157,00 -195.630,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.891.680,00 2.894.128,00 2.555.988,00 14.855.661,00 8.465.186,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.161.439,00 -1.732.329,00 -1.511.684,00 -18.771.308,00 -11.650.569,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 4.047.610,00 1.603.623,00 1.571.822,00 -18.087.573,00 1.026.909,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 446.185,00 289.794,00 83.531,00 8.982.942,00 7.430.247,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.493.795,00 1.893.417,00 1.655.353,00 -9.104.631,00 8.457.156,00
Finansman Gelirleri 449.079,00 274.124,00 0,00 70.665,00 76.002,00
Finansman Giderleri (-) -4.647.600,00 -2.690.077,00 -1.928.582,00 -9.958.723,00 -7.278.070,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 295.274,00 -522.536,00 -273.229,00 -18.992.689,00 1.255.088,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.665,00 103.778,00 7.608,00 1.116,00 -208.743,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.224,00 -20.297,00 -69.868,00 -83.797,00 -109.345,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -441,00 124.075,00 77.476,00 84.913,00 -99.398,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 291.609,00 -418.758,00 -265.621,00 -18.991.573,00 1.046.345,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 291.609,00 -418.758,00 -265.621,00 -18.991.573,00 1.046.345,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -72.288,00 -52.940,00 -238.415,00 405.766,00 509.001,00
- Ana Ortaklık Payları 363.897,00 -365.818,00 -27.206,00 -19.397.339,00 537.344,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 -0,75 0,02
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -196.167,00 -211.717,00 822.525,00 -136.876,00 -81.010,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -245.209,00 -264.646,00 3.131,00 -171.095,00 -101.263,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 49.042,00 52.929,00 0,00 34.219,00 20.253,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 49.042,00 52.929,00 819.394,00 34.219,00 20.253,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 434.512,00 378.956,00 437.701,00 -2.682.715,00 -3.034.008,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 434.512,00 378.956,00 437.701,00 612.135,00 260.842,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 823.713,00 823.713,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 238.345,00 167.239,00 1.260.226,00 -2.819.591,00 -3.115.018,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 529.954,00 -251.519,00 994.605,00 -21.811.164,00 -2.068.673,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 85.314.345,00 77.977.948,00 91.470.938,00 90.754.455,00 111.060.826,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.270.423,00 423.441,00 1.478.931,00 2.026.169,00 1.203.094,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 379.324,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 13.034.507,00 10.906.296,00 21.026.437,00 25.080.136,00 21.733.404,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.578.737,00 475.572,00 317.864,00 584.446,00 49.306,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.455.770,00 10.430.724,00 20.708.573,00 24.495.690,00 21.684.098,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 458.971,00 336.135,00 8.333.425,00 1.179.838,00 933.157,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 139.528,00 137.560,00 6.948.460,00 125.331,00 119.524,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 319.443,00 198.575,00 1.384.965,00 1.054.507,00 813.633,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 49.713.979,00 48.958.903,00 52.546.988,00 51.233.865,00 71.064.543,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.569.895,00 5.480.359,00 1.314.563,00 7.885.130,00 5.035.462,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.569.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 27.630,00 7.001,00 6.836,00 62.051,00 421.205,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.062.440,00 3.689.313,00 3.644.716,00 3.287.266,00 10.669.961,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 4.062.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 77.137.845,00 69.801.448,00 91.470.938,00 90.754.455,00 111.060.826,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 8.176.500,00 8.176.500,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 15.578.088,00 15.692.899,00 23.731.672,00 35.092.734,00 44.796.000,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 260.092,00 40.030,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 9.235.340,00 8.660.185,00 7.899.601,00 17.485.205,00 29.310.615,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.531.146,00 5.910.505,00 2.782.617,00 17.016.145,00 14.636.377,00
- Şerefiye 3.208.752,00 3.208.752,00 0,00 12.249.067,00 12.249.067,00
-Bilgisayar Yazılımları 504.574,00 495.391,00 0,00 529.524,00 491.162,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.463.169,00 2.056.161,00 2.782.617,00 4.226.692,00 1.884.392,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 493.889,00 622.292,00 571.524,00 540.373,00 668.994,00
Diğer Duran Varlıklar 57.621,00 53.967,00 63.226,00 0,00 9.388,00
TOPLAM VARLIKLAR 100.892.433,00 93.670.847,00 115.202.610,00 125.847.189,00 155.856.826,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 53.876.046,00 53.534.727,00 53.570.485,00 50.155.004,00 61.860.390,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.895.155,00 7.810.512,00 11.507.654,00 18.007.888,00 25.897.746,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 7.895.155,00 6.309.751,00 0,00 21.311.621,00 18.900.794,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 14.817.373,00 17.416.874,00 22.001.291,00 19.644.168,00 18.610.953,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.144.217,00 1.874.494,00 1.616.993,00 0,00 6.365,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.673.156,00 15.542.380,00 20.384.298,00 19.644.168,00 18.604.588,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 624.714,00 483.985,00 0,00 2.016.506,00 1.791.026,00
Diğer Borçlar 368.050,00 479.962,00 7.778.657,00 366.662,00 441.690,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 201.488,00 236.782,00 0,00 0,00 120.434,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 166.562,00 243.180,00 7.778.657,00 366.662,00 441.690,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.961.369,00 3.873.077,00 5.667.954,00 2.128.154,00 8.682.456,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 8.242,00 690.218,00 47.009,00 109.345,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.615.519,00 1.113.118,00 2.206.481,00 3.159.537,00 3.255.530,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 389.540,00 452.815,00 416.616,00 857.325,00 983.266,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.225.979,00 660.303,00 1.789.865,00 2.302.212,00 2.272.264,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.252.996,00 1.122.085,00 3.718.230,00 1.520.671,00 1.479.334,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.764.097,00 7.665.302,00 28.319.968,00 44.353.315,00 42.568.158,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.399.872,00 6.309.751,00 26.572.246,00 41.311.621,00 38.900.794,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.364.225,00 1.355.551,00 1.229.423,00 2.989.421,00 3.284.165,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.364.225,00 1.355.551,00 1.229.423,00 2.989.421,00 3.284.165,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 518.299,00 52.273,00 383.199,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 67.640.143,00 61.200.029,00 81.890.453,00 94.508.319,00 104.428.548,00
Ö Z K A Y N A K L A R 33.252.290,00 32.470.818,00 33.312.157,00 31.338.870,00 51.428.278,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 33.153.111,00 32.324.573,00 34.032.259,00 31.820.557,00 51.733.572,00
Ödenmiş Sermaye 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 -128.060,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -502.715,00 -545.982,00 147.792,00 -338.072,00 1.787.890,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -502.715,00 -545.982,00 587.844,00 -338.072,00 1.787.890,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -502.715,00 -545.982,00 0,00 -338.072,00 -280.600,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 642.947,00 587.391,00 97.865,00 284.608,00 258.786,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 642.947,00 587.391,00 0,00 284.608,00 258.786,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 3.294.850,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.096.656,00 1.096.656,00 1.680.264,00 1.094.918,00 1.094.743,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.189.945,00 -1.189.945,00 -608.727,00 17.434.171,00 15.312.538,00
Net Dönem Karı/Zararı 363.897,00 -365.818,00 -27.206,00 -19.397.339,00 537.344,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 99.179,00 146.245,00 -720.102,00 -481.687,00 -305.294,00
TOPLAM KAYNAKLAR 100.892.433,00 93.670.847,00 115.202.610,00 125.847.189,00 155.856.826,00
- Banka Kredileri 0,00 7.810.512,00 0,00 18.007.888,00 25.897.746,00
İhraç Edilen Tahviller 0,00 20.438.550,00 0,00 396.678,00 384.334,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi