Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SAYAS
Sektör Her türlü Reklamcılık işlerini yapmak, ışıklı ve ışıksız, reklam panoları, totem panoları, saç tabelaları, serigrafi, afiş, bez afiş, resim grafik orijinal pantograf, her türlü etiketin yapmak
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa / İzmir
Telefon 0232 878 78 00
Faks 0232 878 56 44
Web http://www.sayreklam.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ERCAN GÜLDOĞAN 4.537.600,00 21,61
Erkan Güldoğan 6.611.200,00 31,48
HALKA AÇIK KISIM 5.000.000,00 23,81
Mahmut Güldoğan 4.537.600,00 21,61
DİĞER 313.600,00 1,49
Toplam 21.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2.250.000,00 13,04
Borsi Gmbh _ Co. KG. 255.134,65 49,90
IMM Netwrok GmbH 260.000,00 100,00
Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.000.000,00 100,00
Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri A.Ş. 400.000,00 80,00
Tarih Açıklama Katsayı
04.08.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,16
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 50.438.800,00 34.388.998,00 22.864.294,00 15.938.869,00 124.146.163,00
Satışların Maliyeti (-) -32.912.149,00 -21.585.965,00 -14.562.157,00 -11.129.567,00 -108.672.425,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 17.526.651,00 12.803.033,00 8.302.137,00 4.809.302,00 15.473.738,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 17.526.651,00 12.803.033,00 8.302.137,00 4.809.302,00 15.473.738,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.067.659,00 -8.075.657,00 -5.610.739,00 -3.146.615,00 -18.224.704,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.083.496,00 -3.039.588,00 -1.978.809,00 -1.023.853,00 -11.060.803,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -335.248,00 -370.419,00 -270.765,00 -111.316,00 -360.157,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.097.461,00 4.891.680,00 2.894.128,00 2.555.988,00 14.855.661,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.638.058,00 -2.161.439,00 -1.732.329,00 -1.511.684,00 -18.771.308,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 5.499.651,00 4.047.610,00 1.603.623,00 1.571.822,00 -18.087.573,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 616.937,00 446.185,00 289.794,00 83.531,00 8.982.942,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 6.116.588,00 4.493.795,00 1.893.417,00 1.655.353,00 -9.104.631,00
Finansman Gelirleri 635.659,00 449.079,00 274.124,00 0,00 70.665,00
Finansman Giderleri (-) -6.216.126,00 -4.647.600,00 -2.690.077,00 -1.928.582,00 -9.958.723,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 536.121,00 295.274,00 -522.536,00 -273.229,00 -18.992.689,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 190.748,00 -3.665,00 103.778,00 7.608,00 1.116,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.321,00 -3.224,00 -20.297,00 -69.868,00 -83.797,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 194.069,00 -441,00 124.075,00 77.476,00 84.913,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 726.869,00 291.609,00 -418.758,00 -265.621,00 -18.991.573,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 726.869,00 291.609,00 -418.758,00 -265.621,00 -18.991.573,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -189.513,00 -72.288,00 -52.940,00 -238.415,00 405.766,00
- Ana Ortaklık Payları 916.382,00 363.897,00 -365.818,00 -27.206,00 -19.397.339,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,75
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 63.067,00 -196.167,00 -211.717,00 822.525,00 -136.876,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 80.855,00 -245.209,00 -264.646,00 3.131,00 -171.095,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -17.788,00 49.042,00 52.929,00 0,00 34.219,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -17.788,00 49.042,00 52.929,00 819.394,00 34.219,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 520.140,00 434.512,00 378.956,00 437.701,00 -2.682.715,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 520.140,00 434.512,00 378.956,00 437.701,00 612.135,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 823.713,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 583.207,00 238.345,00 167.239,00 1.260.226,00 -2.819.591,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.310.076,00 529.954,00 -251.519,00 994.605,00 -21.811.164,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 65.084.905,00 85.314.345,00 77.977.948,00 91.470.938,00 90.754.455,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 484.163,00 5.270.423,00 423.441,00 1.478.931,00 2.026.169,00
Finansal Yatırımlar 177.636,00 0,00 0,00 379.324,00 0,00
-Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 177.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 17.446.478,00 13.034.507,00 10.906.296,00 21.026.437,00 25.080.136,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.965.983,00 1.578.737,00 475.572,00 317.864,00 584.446,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.480.495,00 11.455.770,00 10.430.724,00 20.708.573,00 24.495.690,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.763.682,00 458.971,00 336.135,00 8.333.425,00 1.179.838,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.598.650,00 139.528,00 137.560,00 6.948.460,00 125.331,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 165.032,00 319.443,00 198.575,00 1.384.965,00 1.054.507,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 24.555.758,00 49.713.979,00 48.958.903,00 52.546.988,00 51.233.865,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.726.317,00 4.569.895,00 5.480.359,00 1.314.563,00 7.885.130,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 720,00 27.630,00 7.001,00 6.836,00 62.051,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.860.151,00 4.062.440,00 3.689.313,00 3.644.716,00 3.287.266,00
ARA TOPLAM 55.014.905,00 77.137.845,00 69.801.448,00 91.470.938,00 90.754.455,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 10.070.000,00 8.176.500,00 8.176.500,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 29.693.102,00 15.578.088,00 15.692.899,00 23.731.672,00 35.092.734,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 8.221.655,00 260.092,00 40.030,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 15.309.128,00 9.235.340,00 8.660.185,00 7.899.601,00 17.485.205,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 9.277.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.624.098,00 5.531.146,00 5.910.505,00 2.782.617,00 17.016.145,00
- Şerefiye 3.096.325,00 3.208.752,00 3.208.752,00 0,00 12.249.067,00
-Bilgisayar Yazılımları 443.478,00 504.574,00 495.391,00 0,00 529.524,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.174.802,00 1.463.169,00 2.056.161,00 2.782.617,00 4.226.692,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 538.221,00 493.889,00 622.292,00 571.524,00 540.373,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 57.621,00 53.967,00 63.226,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 94.778.007,00 100.892.433,00 93.670.847,00 115.202.610,00 125.847.189,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.457.433,00 53.876.046,00 53.534.727,00 53.570.485,00 50.155.004,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.534.718,00 7.895.155,00 7.810.512,00 11.507.654,00 18.007.888,00
- Banka Kredileri 6.534.718,00 0,00 7.810.512,00 0,00 18.007.888,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İhraç Edilen Tahviller 20.509.093,00 0,00 20.438.550,00 0,00 396.678,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 13.183.535,00 14.817.373,00 17.416.874,00 22.001.291,00 19.644.168,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.003.903,00 2.144.217,00 1.874.494,00 1.616.993,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.179.632,00 12.673.156,00 15.542.380,00 20.384.298,00 19.644.168,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 484.033,00 624.714,00 483.985,00 0,00 2.016.506,00
Diğer Borçlar 346.871,00 368.050,00 479.962,00 7.778.657,00 366.662,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 267.601,00 201.488,00 236.782,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 79.270,00 166.562,00 243.180,00 7.778.657,00 366.662,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.088.976,00 2.961.369,00 3.873.077,00 5.667.954,00 2.128.154,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 8.242,00 690.218,00 47.009,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.056.980,00 1.615.519,00 1.113.118,00 2.206.481,00 3.159.537,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 330.801,00 389.540,00 452.815,00 416.616,00 857.325,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.726.179,00 1.225.979,00 660.303,00 1.789.865,00 2.302.212,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.121.855,00 1.252.996,00 1.122.085,00 3.718.230,00 1.520.671,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.087.804,00 13.764.097,00 7.665.302,00 28.319.968,00 44.353.315,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.402.293,00 12.399.872,00 6.309.751,00 26.572.246,00 41.311.621,00
Banka Kredileri 10.402.293,00 7.895.155,00 6.309.751,00 0,00 21.311.621,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 685.511,00 1.364.225,00 1.355.551,00 1.229.423,00 2.989.421,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 685.511,00 1.364.225,00 1.355.551,00 1.229.423,00 2.989.421,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 518.299,00 52.273,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 61.545.237,00 67.640.143,00 61.200.029,00 81.890.453,00 94.508.319,00
Ö Z K A Y N A K L A R 33.232.770,00 33.252.290,00 32.470.818,00 33.312.157,00 31.338.870,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 33.224.814,00 33.153.111,00 32.324.573,00 34.032.259,00 31.820.557,00
Ödenmiş Sermaye 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 -128.060,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -184.469,00 -502.715,00 -545.982,00 147.792,00 -338.072,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -184.469,00 -502.715,00 -545.982,00 587.844,00 -338.072,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -184.469,00 -502.715,00 -545.982,00 0,00 -338.072,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 728.575,00 642.947,00 587.391,00 97.865,00 284.608,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 728.575,00 642.947,00 587.391,00 0,00 284.608,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.049.885,00 1.096.656,00 1.096.656,00 1.680.264,00 1.094.918,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.027.830,00 -1.189.945,00 -1.189.945,00 -608.727,00 17.434.171,00
Net Dönem Karı/Zararı 916.382,00 363.897,00 -365.818,00 -27.206,00 -19.397.339,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.956,00 99.179,00 146.245,00 -720.102,00 -481.687,00
TOPLAM KAYNAKLAR 94.778.007,00 100.892.433,00 93.670.847,00 115.202.610,00 125.847.189,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 4.569.895,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 4.062.440,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi