Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SAYAS
Sektör Her türlü Reklamcılık işlerini yapmak, ışıklı ve ışıksız, reklam panoları, totem panoları, saç tabelaları, serigrafi, afiş, bez afiş, resim grafik orijinal pantograf, her türlü etiketin yapmak
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa / İzmir
Telefon 0232 878 78 00
Faks 0232 878 56 44
Web http://www.sayreklam.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ERCAN GÜLDOĞAN 3.272.276,00 12,71
Erkan Güldoğan 8.582.212,89 33,33
EVREN GÜLDOĞAN 2.360.900,00 9,17
DİĞER 11.534.610,89 44,79
Toplam 25.749.999,78 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
IMM Netwrok GmbH 260.000,00 100,00
Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri A.Ş. 400.000,00 80,00
Tarih Açıklama Katsayı
04.08.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,16
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 39.940.242,00 19.126.992,00 6.926.938,00 36.496.686,00 25.809.235,00
Satışların Maliyeti (-) -33.884.219,00 -14.837.013,00 -5.369.626,00 -28.785.494,00 -20.031.846,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6.056.023,00 4.289.979,00 1.557.312,00 7.711.192,00 5.777.389,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 6.056.023,00 4.289.979,00 1.557.312,00 7.711.192,00 5.777.389,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.120.732,00 -1.418.872,00 -743.264,00 -4.141.748,00 -4.846.805,00
Pazarlama Giderleri (-) -803.097,00 -526.029,00 -259.226,00 -1.733.129,00 -1.776.798,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -426.211,00 -269.365,00 -126.990,00 -429.027,00 -313.928,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.567.741,00 1.540.729,00 744.958,00 7.354.489,00 5.962.348,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.190.995,00 -2.221.555,00 -849.804,00 -7.505.215,00 -4.511.275,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.082.729,00 1.394.887,00 322.986,00 1.256.562,00 290.931,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.017.083,00 737.554,00 434.784,00 501.103,00 1.366.056,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -13.515,00 -9.010,00 -4.505,00 -12.700.793,00 -3.145.213,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.086.297,00 2.123.431,00 753.265,00 -10.943.128,00 -1.488.226,00
Finansman Gelirleri 727.996,00 150.600,00 82.484,00 1.778.775,00 348.870,00
Finansman Giderleri (-) -2.079.824,00 -1.468.050,00 -734.625,00 -7.469.150,00 -6.796.399,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.734.469,00 805.981,00 101.124,00 -16.633.503,00 -7.935.755,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -7.345,00 -19.517,00 42.845,00 822.531,00 3.332,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -7.345,00 -19.517,00 42.845,00 822.531,00 3.332,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.727.124,00 786.464,00 143.969,00 -15.810.972,00 -7.932.423,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.727.124,00 786.464,00 143.969,00 -15.810.972,00 -7.932.423,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -19.125,00 -79.602,00 -46.913,00 -253.251,00 -174.185,00
- Ana Ortaklık Payları 1.746.249,00 866.066,00 190.882,00 -15.557.721,00 -7.758.238,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 140.533,00 305.831,00 226.399,00 74.801,00 83.152,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 180.171,00 392.091,00 290.255,00 95.900,00 106.606,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -39.638,00 -86.260,00 -63.856,00 -21.099,00 -23.454,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -39.638,00 -86.260,00 -63.856,00 -21.099,00 -23.454,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 349.394,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 349.394,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 140.533,00 305.831,00 226.399,00 74.801,00 432.546,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.867.657,00 1.092.295,00 370.368,00 -15.736.171,00 -7.499.877,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 39.960.726,00 40.823.157,00 32.026.140,00 30.390.944,00 47.977.942,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 544.561,00 464.031,00 1.155.288,00 1.175.450,00 950.138,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.155.345,00 2.384.711,00 676.802,00 4.095.571,00 12.046.129,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 143.919,00 644.031,00 155.899,00 1.269.408,00 139.581,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.011.426,00 1.740.680,00 520.903,00 2.826.163,00 11.906.548,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 819.909,00 1.126.849,00 1.601.654,00 988.001,00 648.555,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 295.877,00 207.493,00 196.326,00 196.326,00 180.688,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 524.032,00 919.356,00 1.405.328,00 791.675,00 467.867,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 18.509.604,00 22.627.871,00 14.893.775,00 13.587.237,00 19.611.728,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 17.299.338,00 12.967.514,00 12.848.707,00 9.935.721,00 12.643.104,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.043.632,00 9.482.779,00 9.415.080,00 6.274.142,00 6.303.464,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 1.723,00 1.723,00
Diğer Dönen Varlıklar 631.969,00 1.252.181,00 849.914,00 607.241,00 2.076.565,00
ARA TOPLAM 39.960.726,00 40.823.157,00 32.026.140,00 30.390.944,00 47.977.942,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 11.975.522,00 12.598.084,00 19.425.341,00 20.290.333,00 28.509.369,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 9.374.807,00 9.928.515,00 16.541.491,00 17.414.755,00 17.805.844,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 7.688.553,00 8.186.449,00 8.655.721,00 9.528.985,00 11.773.763,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.217.131,00 1.325.298,00 1.435.331,00 1.535.925,00 1.958.487,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 119.070,00 129.369,00 143.819,00 149.859,00 597.809,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 670.714,00 738.298,00 804.429,00 870.561,00 805.127,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.292.670,00 1.233.876,00 1.318.642,00 1.339.653,00 518.099,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 51.936.248,00 53.421.241,00 51.451.481,00 50.681.277,00 76.487.311,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.102.762,00 25.654.091,00 23.300.745,00 22.735.835,00 38.113.704,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 492.291,00 354.625,00 474.538,00 542.527,00 1.488.176,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.570.505,00 3.651.163,00 2.992.422,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.855.579,00 10.844.148,00 4.145.120,00 3.659.132,00 10.140.413,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.658,00 236.217,00 9.564,00 9.569,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.839.921,00 10.607.931,00 4.135.556,00 3.649.563,00 10.140.413,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 402.649,00 412.330,00 411.536,00 138.075,00 1.025.469,00
Diğer Borçlar 3.240.403,00 2.771.495,00 8.189.355,00 8.045.020,00 7.770.701,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.987.770,00 2.618.536,00 8.078.661,00 7.873.435,00 6.471.663,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 252.633,00 152.959,00 110.694,00 171.585,00 1.299.038,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 11.254.663,00 6.836.378,00 5.777.954,00 6.176.996,00 11.192.605,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 286.672,00 526.662,00 796.030,00 1.201.279,00 2.444.656,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 185.590,00 214.897,00 214.897,00 204.090,00 456.538,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 101.082,00 311.765,00 581.133,00 997.189,00 1.988.118,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 257.290,00 513.790,00 0,00 866.094,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.811.423,00 9.287.949,00 10.393.462,00 10.558.536,00 12.484.103,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.946.395,00 8.633.308,00 9.563.383,00 9.687.788,00 11.551.999,00
Banka Kredileri 7.931.497,00 8.596.809,00 9.506.147,00 0,00 11.551.999,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.898,00 36.499,00 57.236,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 865.028,00 654.641,00 830.079,00 870.748,00 932.104,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 865.028,00 654.641,00 830.079,00 870.748,00 932.104,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 32.914.185,00 34.942.040,00 33.694.207,00 33.294.371,00 50.597.807,00
Ö Z K A Y N A K L A R 19.022.063,00 18.479.201,00 17.757.274,00 17.386.906,00 25.889.504,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 19.082.375,00 18.797.497,00 18.042.977,00 17.627.213,00 26.045.336,00
Ödenmiş Sermaye 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 7.120.331,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.120.331,00 7.120.331,00 0,00 7.120.331,00 7.120.331,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.335,00 184.715,00 105.379,00 -119.503,00 -111.712,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.335,00 184.715,00 105.379,00 -119.503,00 -111.712,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 16.335,00 184.715,00 105.379,00 -119.503,00 -111.712,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 1.077.969,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.077.969,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.117.222,00 1.110.513,00 1.110.513,00 1.110.513,00 1.119.459,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -16.307.202,00 -16.106.068,00 -16.106.068,00 -548.347,00 -1.170.994,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.746.249,00 866.066,00 190.882,00 -15.557.721,00 -7.758.238,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -60.312,00 -318.296,00 -285.703,00 -240.307,00 -155.832,00
TOPLAM KAYNAKLAR 51.936.248,00 53.421.241,00 51.451.481,00 50.681.277,00 76.487.311,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 849.914,00 0,00 0,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 8.176.500,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 50.439,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.442.792,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 146.581,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi