Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SAYAS
Sektör Her türlü Reklamcılık işlerini yapmak, ışıklı ve ışıksız, reklam panoları, totem panoları, saç tabelaları, serigrafi, afiş, bez afiş, resim grafik orijinal pantograf, her türlü etiketin yapmak
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa / İzmir
Telefon 0232 878 78 00
Faks 0232 878 56 44
Web http://www.sayreklam.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ERCAN GÜLDOĞAN 4.537.600,00 21,61
Erkan Güldoğan 6.611.200,00 31,48
HALKA AÇIK KISIM 5.000.000,00 23,81
Mahmut Güldoğan 4.537.600,00 21,61
DİĞER 313.600,00 1,49
Toplam 21.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2.250.000,00 13,04
Borsi Gmbh _ Co. KG. 255.134,65 49,90
IMM Netwrok GmbH 260.000,00 100,00
Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.000.000,00 100,00
Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri A.Ş. 400.000,00 80,00
Tarih Açıklama Katsayı
04.08.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,16
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 12.791.873,00 6.797.774,00 50.438.800,00 34.388.998,00 22.864.294,00
Satışların Maliyeti (-) -9.869.965,00 -4.278.815,00 -32.912.149,00 -21.585.965,00 -14.562.157,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.921.908,00 2.518.959,00 17.526.651,00 12.803.033,00 8.302.137,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.921.908,00 2.518.959,00 17.526.651,00 12.803.033,00 8.302.137,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.032.228,00 -1.684.846,00 -10.067.659,00 -8.075.657,00 -5.610.739,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.314.164,00 -878.410,00 -4.083.496,00 -3.039.588,00 -1.978.809,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -176.421,00 -77.693,00 -335.248,00 -370.419,00 -270.765,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.271.695,00 1.832.134,00 6.097.461,00 4.891.680,00 2.894.128,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.476.577,00 -1.384.817,00 -3.638.058,00 -2.161.439,00 -1.732.329,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 194.213,00 325.327,00 5.499.651,00 4.047.610,00 1.603.623,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 892.297,00 281.139,00 616.937,00 446.185,00 289.794,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3.154.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -2.068.413,00 606.466,00 6.116.588,00 4.493.795,00 1.893.417,00
Finansman Gelirleri 77.018,00 11.046,00 635.659,00 449.079,00 274.124,00
Finansman Giderleri (-) -3.753.278,00 -1.487.379,00 -6.216.126,00 -4.647.600,00 -2.690.077,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -5.744.673,00 -869.867,00 536.121,00 295.274,00 -522.536,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -114.347,00 -224.424,00 190.748,00 -3.665,00 103.778,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -3.321,00 -3.224,00 -20.297,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -114.347,00 -224.424,00 194.069,00 -441,00 124.075,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -5.859.020,00 -1.094.291,00 726.869,00 291.609,00 -418.758,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -5.859.020,00 -1.094.291,00 726.869,00 291.609,00 -418.758,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -132.312,00 -65.410,00 -189.513,00 -72.288,00 -52.940,00
- Ana Ortaklık Payları -5.726.708,00 -1.028.881,00 916.382,00 363.897,00 -365.818,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 24.403,00 -6.797,00 63.067,00 -196.167,00 -211.717,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 31.286,00 -8.495,00 80.855,00 -245.209,00 -264.646,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -6.883,00 1.698,00 -17.788,00 49.042,00 52.929,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -6.883,00 1.698,00 -17.788,00 49.042,00 52.929,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 238.986,00 117.824,00 520.140,00 434.512,00 378.956,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 238.986,00 117.824,00 520.140,00 434.512,00 378.956,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 263.389,00 111.027,00 583.207,00 238.345,00 167.239,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -5.595.631,00 -983.264,00 1.310.076,00 529.954,00 -251.519,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 42.897.783,00 58.846.119,00 65.084.905,00 85.314.345,00 77.977.948,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.024.868,00 384.178,00 484.163,00 5.270.423,00 423.441,00
Finansal Yatırımlar 0,00 177.482,00 177.636,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 9.410.967,00 11.029.198,00 17.446.478,00 13.034.507,00 10.906.296,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.285.619,00 1.450.582,00 3.965.983,00 1.578.737,00 475.572,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.125.348,00 9.578.616,00 13.480.495,00 11.455.770,00 10.430.724,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 680.045,00 820.020,00 4.763.682,00 458.971,00 336.135,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 224.054,00 202.450,00 4.598.650,00 139.528,00 137.560,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 455.991,00 617.570,00 165.032,00 319.443,00 198.575,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 22.531.191,00 22.888.277,00 24.555.758,00 49.713.979,00 48.958.903,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.004.471,00 11.793.531,00 4.726.317,00 4.569.895,00 5.480.359,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.348.319,00 7.143.456,00 0,00 4.569.895,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.664,00 1.657,00 720,00 27.630,00 7.001,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.244.577,00 1.681.776,00 2.860.151,00 4.062.440,00 3.689.313,00
ARA TOPLAM 42.897.783,00 48.776.119,00 55.014.905,00 77.137.845,00 69.801.448,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 10.070.000,00 10.070.000,00 8.176.500,00 8.176.500,00
DURAN VARLIKLAR 27.337.218,00 29.986.714,00 29.693.102,00 15.578.088,00 15.692.899,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 8.229.592,00 8.225.173,00 8.221.655,00 260.092,00 40.030,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 16.289.419,00 15.861.262,00 15.309.128,00 9.235.340,00 8.660.185,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 10.257.338,00 9.829.181,00 9.277.047,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.401.216,00 5.584.784,00 5.624.098,00 5.531.146,00 5.910.505,00
- Şerefiye 0,00 3.096.325,00 3.096.325,00 3.208.752,00 3.208.752,00
-Bilgisayar Yazılımları 406.110,00 384.496,00 443.478,00 504.574,00 495.391,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.299.409,00 1.090.459,00 1.174.802,00 1.463.169,00 2.056.161,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 416.991,00 315.495,00 538.221,00 493.889,00 622.292,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 57.621,00 53.967,00
TOPLAM VARLIKLAR 70.235.001,00 88.832.833,00 94.778.007,00 100.892.433,00 93.670.847,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.251.656,00 45.269.739,00 50.457.433,00 53.876.046,00 53.534.727,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.728.253,00 6.798.365,00 6.534.718,00 7.895.155,00 7.810.512,00
- Banka Kredileri 7.689.338,00 0,00 6.534.718,00 0,00 7.810.512,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 11.823.206,00 11.461.867,00 13.183.535,00 14.817.373,00 17.416.874,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 138.206,00 1.613.928,00 2.003.903,00 2.144.217,00 1.874.494,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.685.000,00 9.847.939,00 11.179.632,00 12.673.156,00 15.542.380,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 763.809,00 589.809,00 484.033,00 624.714,00 483.985,00
Diğer Borçlar 309.867,00 396.049,00 346.871,00 368.050,00 479.962,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 31.065,00 200.000,00 267.601,00 201.488,00 236.782,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 278.802,00 196.049,00 79.270,00 166.562,00 243.180,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.900.987,00 1.231.418,00 2.088.976,00 2.961.369,00 3.873.077,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 8.242,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 959.458,00 829.158,00 3.056.980,00 1.615.519,00 1.113.118,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 400.483,00 299.795,00 330.801,00 389.540,00 452.815,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 558.975,00 529.363,00 2.726.179,00 1.225.979,00 660.303,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.060.372,00 569.662,00 1.121.855,00 1.252.996,00 1.122.085,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.346.206,00 11.313.586,00 11.087.804,00 13.764.097,00 7.665.302,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.398.335,00 10.333.757,00 10.402.293,00 12.399.872,00 6.309.751,00
Banka Kredileri 10.398.335,00 6.798.365,00 10.402.293,00 7.895.155,00 6.309.751,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 947.871,00 979.829,00 685.511,00 1.364.225,00 1.355.551,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 947.871,00 979.829,00 685.511,00 1.364.225,00 1.355.551,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 42.597.862,00 56.583.325,00 61.545.237,00 67.640.143,00 61.200.029,00
Ö Z K A Y N A K L A R 27.637.139,00 32.249.508,00 33.232.770,00 33.252.290,00 32.470.818,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 27.754.033,00 32.303.511,00 33.224.814,00 33.153.111,00 32.324.573,00
Ödenmiş Sermaye 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 -128.060,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -167.528,00 -194.715,00 -184.469,00 -502.715,00 -545.982,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -167.528,00 -194.715,00 -184.469,00 -502.715,00 -545.982,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -167.528,00 -194.715,00 -184.469,00 -502.715,00 -545.982,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 967.561,00 846.399,00 728.575,00 642.947,00 587.391,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 967.561,00 846.399,00 728.575,00 642.947,00 587.391,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.119.459,00 1.049.885,00 1.049.885,00 1.096.656,00 1.096.656,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.181.022,00 -1.111.448,00 -2.027.830,00 -1.189.945,00 -1.189.945,00
Net Dönem Karı/Zararı -5.726.708,00 -1.028.881,00 916.382,00 363.897,00 -365.818,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -116.894,00 -54.003,00 7.956,00 99.179,00 146.245,00
TOPLAM KAYNAKLAR 70.235.001,00 88.832.833,00 94.778.007,00 100.892.433,00 93.670.847,00
-Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0,00 177.482,00 177.636,00 0,00 0,00
İhraç Edilen Tahviller 0,00 20.489.000,00 20.509.093,00 0,00 20.438.550,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 4.062.440,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi