Geri Dön

SAYAS | Say Reklamcilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,94
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 54,93
BIST-100'deki Ağırlığı 1,52
F/K Oranı 46,97
Piyasa Değ. / Defter Değ. 10,18
Dibe Uzaklık 55,06
Piyasa Değeri (USD) 175.847.885,29
Piyasa Değeri (TL) 5.662.425.000,00
Özsermaye (TL) 556.407.999,00
Sermaye (TL) 77.250.000,00
Net Kar (TL) 120.542.901,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SAYAS
Sektör Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi amacıyla çelik, alüminyum ve sair materyallerden aksam ve bütünleştirici parçaların üretimi
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. 519 Sok. No:317 İç Kapı No:1 İç Kapı No:2 Kemalpaşa / İzmir / TÜRKİYE
Telefon 0(232) 878 78 00
Faks 0(232) 878 56 44
Web www.sayas-re.com; www.sayreklam.com; www.sayyatirimciiliskileri.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ERCAN GÜLDOĞAN 15.477.778,94 20,04
Erkan Güldoğan 17.236.638,68 22,31
TOPLAM 77.250.000,00 100,00
DİĞER 44.535.582,38 57,65
Toplam 154.500.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri A.Ş. 475.000,00 95,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.08.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
04.08.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,16
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 912.618.158,00 515.925.446,00 314.379.808,00 150.904.715,00 623.356.409,00
Satışların Maliyeti (-) -678.958.547,00 -362.136.871,00 -221.763.299,00 -120.129.279,00 -422.345.703,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 233.659.611,00 153.788.575,00 92.616.509,00 30.775.436,00 201.010.706,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 233.659.611,00 153.788.575,00 92.616.509,00 30.775.436,00 201.010.706,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -29.279.975,00 -15.655.386,00 -9.522.212,00 -4.821.430,00 -11.971.352,00
Pazarlama Giderleri (-) -31.463.877,00 -17.633.809,00 -12.306.918,00 -7.626.728,00 -30.465.982,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 143.331.230,00 76.884.445,00 60.719.353,00 10.418.191,00 57.023.577,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -50.096.706,00 -29.222.597,00 -20.345.726,00 -5.479.395,00 -29.456.897,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 266.150.283,00 168.161.228,00 111.161.006,00 23.266.074,00 186.140.052,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 147.740.153,00 85.074.854,00 72.048.254,00 10.674.426,00 966.889,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -29.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 413.860.638,00 253.236.082,00 183.209.260,00 33.940.500,00 187.106.941,00
Finansman Gelirleri 26.495.413,00 15.369.691,00 13.921.176,00 3.383.357,00 23.728.918,00
Finansman Giderleri (-) -42.248.053,00 -20.259.883,00 -14.796.244,00 -3.747.258,00 -15.953.995,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 169.056.394,00 248.345.890,00 182.334.192,00 33.576.599,00 194.881.864,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -48.528.240,00 -30.432.667,00 -16.029.618,00 -921.274,00 -41.696.704,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -50.772.741,00 -34.192.785,00 -21.354.618,00 -4.148.904,00 -43.084.170,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.244.501,00 3.760.118,00 5.325.000,00 3.227.630,00 1.387.466,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 120.528.154,00 217.913.223,00 166.304.574,00 32.655.325,00 153.185.160,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 120.528.154,00 217.913.223,00 166.304.574,00 32.655.325,00 153.185.160,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -14.747,00 -13.975,00 -7.683,00 -6.712,00 28.144,00
- Ana Ortaklık Payları 120.542.901,00 217.927.198,00 166.312.257,00 32.662.037,00 153.157.016,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -593.525,00 -958.844,00 -185.432,00 399.242,00 -4.406.505,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -791.367,00 -1.198.554,00 -231.789,00 499.052,00 -5.508.131,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 197.842,00 239.710,00 46.357,00 -99.810,00 1.101.626,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 197.842,00 239.710,00 46.357,00 -99.810,00 1.101.626,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -593.525,00 -958.844,00 -185.432,00 399.242,00 -4.406.505,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 119.934.629,00 216.954.379,00 166.119.142,00 33.054.567,00 148.778.655,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 687.497.281,00 600.504.196,00 584.580.962,00 421.065.894,00 391.948.477,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 30.025.872,00 12.396.716,00 27.494.762,00 18.796.611,00 139.788.738,00
Finansal Yatırımlar 207.658.612,00 222.809.950,00 216.081.951,00 183.436.000,00 0,00
Ticari Alacaklar 167.195.145,00 234.846.500,00 176.884.598,00 93.246.606,00 137.516.479,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 88.585.674,00 104.834.950,00 77.081.370,00 57.083.133,00 72.341.795,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 78.609.471,00 130.011.550,00 99.803.228,00 36.163.473,00 65.174.684,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.571.732,00 4.225.371,00 8.830.119,00 4.464.709,00 3.877.724,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 168.295,00 3.962.219,00 334.865,00 210.505,00 169.959,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.403.437,00 263.152,00 8.495.254,00 4.254.204,00 3.707.765,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 187.186.496,00 108.271.580,00 119.562.298,00 98.664.434,00 103.412.234,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 70.739.245,00 12.692.374,00 30.682.717,00 18.150.571,00 4.520.076,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 20.120.179,00 5.261.705,00 5.044.517,00 4.306.963,00 2.833.226,00
ARA TOPLAM 687.497.281,00 600.504.196,00 584.580.962,00 421.065.894,00 391.948.477,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 114.087.129,00 44.642.919,00 28.607.784,00 22.293.260,00 18.480.518,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 96.728.223,00 32.882.235,00 17.215.297,00 13.063.243,00 12.263.309,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.912.130,00 399.419,00 432.515,00 461.170,00 504.274,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 266.742,00 62.692,00 73.303,00 85.774,00 99.378,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 8.273,00 16.889,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.786.622,00 8.361.609,00 9.733.138,00 7.489.601,00 4.361.781,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 801.584.410,00 645.147.115,00 613.188.746,00 443.359.154,00 410.428.995,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 191.742.379,00 127.464.370,00 153.956.697,00 123.970.927,00 137.860.310,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.377.434,00 1.147.980,00 751.858,00 1.030.501,00 1.273.239,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 46.339.751,00 39.587.698,00 30.586.331,00 20.978.944,00 4.035.786,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 49.466.992,00 36.092.302,00 32.370.011,00 36.032.507,00 59.856.604,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.754.457,00 1.668.616,00 1.354.354,00 2.739.360,00 957.947,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 47.712.535,00 34.423.686,00 31.015.657,00 33.293.147,00 58.898.657,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.891.176,00 7.199.566,00 4.685.294,00 3.152.202,00 2.232.913,00
Diğer Borçlar 16.075.550,00 6.033.575,00 12.709.399,00 40.979.274,00 11.724.814,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 5.366,00 0,00 42.421,00 2.778,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.075.550,00 6.028.209,00 12.709.399,00 40.936.853,00 11.722.036,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 49.859.710,00 14.078.912,00 17.720.789,00 4.067.372,00 805.163,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.075.911,00 13.041.177,00 18.051.948,00 4.147.746,00 15.012.456,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.217.131,00 3.247.523,00 3.050.245,00 4.556.938,00 4.392.942,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.120.241,00 2.795.113,00 2.013.235,00 1.852.721,00 1.948.748,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 96.890,00 452.410,00 1.037.010,00 2.704.217,00 2.444.194,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 53.406.486,00 57.937.090,00 50.321.631,00 42.251.942,00 22.369.166,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 39.742.002,00 47.588.780,00 41.167.193,00 34.027.545,00 12.244.192,00
Banka Kredileri 38.449.615,00 46.137.881,00 41.069.257,00 33.764.141,00 11.822.714,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.292.387,00 1.450.899,00 97.936,00 263.404,00 421.478,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 13.664.484,00 10.348.310,00 9.154.438,00 8.224.397,00 10.124.974,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.664.484,00 10.348.310,00 9.154.438,00 8.224.397,00 10.124.974,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 245.148.865,00 185.401.460,00 204.278.328,00 166.222.869,00 160.229.476,00
Ö Z K A Y N A K L A R 556.435.545,00 459.745.655,00 408.910.418,00 277.136.285,00 250.199.519,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 556.407.999,00 459.745.850,00 408.904.206,00 277.128.743,00 250.185.720,00
Ödenmiş Sermaye 77.250.000,00 77.250.000,00 77.250.000,00 77.250.000,00 77.250.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 284.391.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 58.751.955,00 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.697.842,00 -6.053.585,00 -5.280.288,00 -4.695.973,00 -5.094.760,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.697.842,00 -6.053.585,00 -5.280.288,00 -4.695.973,00 -5.094.760,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.697.842,00 -6.053.585,00 -5.280.288,00 -4.695.973,00 -5.094.760,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 39.764.213,00 12.861.140,00 12.861.140,00 5.232.384,00 5.232.384,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -5.687.516,00 158.049.009,00 158.049.009,00 165.677.765,00 12.520.749,00
Net Dönem Karı/Zararı 120.542.901,00 217.927.198,00 166.312.257,00 32.662.037,00 153.157.016,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 27.546,00 -195,00 6.212,00 7.542,00 13.799,00
TOPLAM KAYNAKLAR 801.584.410,00 645.147.115,00 613.188.746,00 443.359.154,00 410.428.995,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 216.081.951,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 91.293,00 58.654,00 46.446,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 694,00 982,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi