Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SAYAS
Sektör Her türlü Reklamcılık işlerini yapmak, ışıklı ve ışıksız, reklam panoları, totem panoları, saç tabelaları, serigrafi, afiş, bez afiş, resim grafik orijinal pantograf, her türlü etiketin yapmak
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa / İzmir
Telefon 0232 878 78 00
Faks 0232 878 56 44
Web http://www.sayreklam.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ERCAN GÜLDOĞAN 3.272.276,00 12,71
Erkan Güldoğan 8.582.212,89 33,33
EVREN GÜLDOĞAN 2.360.900,00 9,17
DİĞER 11.534.610,89 44,79
Toplam 25.749.999,78 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
IMM Netwrok GmbH 260.000,00 100,00
Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri A.Ş. 400.000,00 80,00
Tarih Açıklama Katsayı
04.08.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,16
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 92.220.264,00 62.587.780,00 32.249.583,00 70.384.229,00 39.940.242,00
Satışların Maliyeti (-) -83.287.007,00 -56.242.335,00 -29.064.235,00 -62.683.355,00 -33.884.219,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8.933.257,00 6.345.445,00 3.185.348,00 7.700.874,00 6.056.023,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 8.933.257,00 6.345.445,00 3.185.348,00 7.700.874,00 6.056.023,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.360.747,00 -1.481.599,00 -819.650,00 -2.728.250,00 -2.120.732,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.407.936,00 -2.018.420,00 -693.150,00 -1.151.100,00 -803.097,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -842.625,00 -478.464,00 -247.979,00 -601.701,00 -426.211,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.737.680,00 2.495.856,00 1.244.636,00 4.476.958,00 2.567.741,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.376.990,00 -2.949.877,00 -1.880.761,00 -6.476.826,00 -3.190.995,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.682.639,00 1.912.941,00 788.444,00 1.219.955,00 2.082.729,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.765.022,00 370.410,00 20.948,00 52.010,00 1.017.083,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -13.515,00 -9.010,00 -4.505,00 -18.020,00 -13.515,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.434.146,00 2.274.341,00 804.887,00 1.253.945,00 3.086.297,00
Finansman Gelirleri 973.184,00 543.843,00 270.136,00 831.694,00 727.996,00
Finansman Giderleri (-) -4.991.041,00 -2.268.602,00 -1.245.530,00 -2.996.623,00 -2.079.824,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 416.289,00 549.582,00 -170.507,00 -910.984,00 1.734.469,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 314.951,00 263.847,00 96.956,00 393.718,00 -7.345,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -20.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 335.943,00 263.847,00 96.956,00 393.718,00 -7.345,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 731.240,00 813.429,00 -73.551,00 -517.266,00 1.727.124,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 731.240,00 813.429,00 -73.551,00 -517.266,00 1.727.124,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -14.190,00 -14.897,00 -8.478,00 -30.434,00 -19.125,00
- Ana Ortaklık Payları 745.430,00 828.326,00 -65.073,00 -486.832,00 1.746.249,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -489.114,00 -102.230,00 -59.512,00 54.482,00 140.533,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -627.069,00 -131.064,00 -76.297,00 69.849,00 180.171,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 137.955,00 28.834,00 16.785,00 -15.367,00 -39.638,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 137.955,00 28.834,00 16.785,00 -15.367,00 -39.638,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -489.114,00 -102.230,00 -59.512,00 54.482,00 140.533,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 242.126,00 711.199,00 -133.063,00 -462.784,00 1.867.657,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 48.544.717,00 27.922.767,00 39.816.959,00 35.919.527,00 39.960.726,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.882.572,00 570.362,00 1.542.929,00 1.158.302,00 544.561,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 14.155.226,00 7.990.209,00 11.509.178,00 4.728.967,00 2.155.345,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.318.591,00 6.971.346,00 9.370.282,00 1.054.203,00 143.919,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.836.635,00 1.018.863,00 2.138.896,00 3.674.764,00 2.011.426,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 583.810,00 711.676,00 699.532,00 628.671,00 819.909,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 385.822,00 364.392,00 352.538,00 281.534,00 295.877,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 197.988,00 347.284,00 346.994,00 347.137,00 524.032,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 19.098.511,00 14.561.215,00 13.885.739,00 18.853.989,00 18.509.604,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.193.853,00 3.644.928,00 11.093.499,00 10.278.075,00 17.299.338,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.311.989,00 2.590.782,00 10.041.616,00 9.751.677,00 12.043.632,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 630.745,00 444.377,00 1.086.082,00 271.523,00 631.969,00
ARA TOPLAM 48.544.717,00 27.922.767,00 39.816.959,00 35.919.527,00 39.960.726,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 8.910.206,00 9.233.697,00 11.248.854,00 11.755.968,00 11.975.522,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 5.913.977,00 6.295.624,00 8.363.971,00 8.857.475,00 9.374.807,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 5.913.977,00 6.295.624,00 8.363.971,00 7.227.032,00 7.688.553,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 791.174,00 894.778,00 1.001.092,00 1.108.962,00 1.217.131,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 119.550,00 128.101,00 137.997,00 149.449,00 119.070,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 364.058,00 430.189,00 496.321,00 562.453,00 670.714,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 165,00 141,00 0,00 95,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.191.902,00 2.010.685,00 1.831.745,00 1.718.004,00 1.292.670,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 57.454.923,00 37.156.464,00 51.065.813,00 47.675.495,00 51.936.248,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.152.853,00 9.924.674,00 25.142.879,00 22.097.271,00 24.102.762,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 59.882,00 74.495,00 229.062,00 466.970,00 492.291,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14.580.618,00 1.716.456,00 2.917.499,00 2.680.636,00 2.570.505,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 12.173.537,00 6.377.833,00 20.111.115,00 12.711.633,00 5.855.579,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 62.785,00 64.625,00 35.908,00 122.852,00 15.658,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.110.752,00 6.313.208,00 20.075.207,00 12.588.781,00 5.839.921,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 822.029,00 692.007,00 778.718,00 137.287,00 402.649,00
Diğer Borçlar 263.085,00 177.944,00 192.715,00 4.524.103,00 3.240.403,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.915,00 1.776,00 0,00 0,00 2.987.770,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 260.170,00 176.168,00 192.715,00 4.524.103,00 252.633,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 552.596,00 447.845,00 458.703,00 1.292.551,00 11.254.663,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 541.100,00 438.094,00 455.067,00 284.091,00 286.672,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 471.274,00 415.094,00 441.067,00 284.091,00 185.590,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 69.826,00 23.000,00 14.000,00 0,00 101.082,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 139.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.007.764,00 9.828.970,00 9.364.375,00 8.886.604,00 8.811.423,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.006.390,00 8.365.967,00 7.830.679,00 7.874.311,00 7.946.395,00
Banka Kredileri 9.006.390,00 8.365.967,00 7.830.679,00 7.874.311,00 7.931.497,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.001.374,00 1.463.003,00 1.533.696,00 1.012.293,00 865.028,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.001.374,00 1.463.003,00 1.533.696,00 1.012.293,00 865.028,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 40.160.617,00 19.753.644,00 34.507.254,00 30.983.875,00 32.914.185,00
Ö Z K A Y N A K L A R 17.294.306,00 17.402.820,00 16.558.559,00 16.691.620,00 19.022.063,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 17.380.669,00 17.489.780,00 16.637.919,00 16.763.364,00 19.082.375,00
Ödenmiş Sermaye 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -558.280,00 -171.505,00 -129.967,00 -69.595,00 16.335,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -558.280,00 -171.505,00 -129.967,00 -69.595,00 16.335,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -558.280,00 -171.505,00 -129.967,00 -69.595,00 16.335,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.117.222,00 1.117.222,00 1.117.222,00 1.117.222,00 1.117.222,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -16.794.034,00 -16.794.034,00 -16.794.034,00 -16.307.202,00 -16.307.202,00
Net Dönem Karı/Zararı 745.430,00 828.326,00 -65.073,00 -486.832,00 1.746.249,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -86.363,00 -86.960,00 -79.360,00 -71.744,00 -60.312,00
TOPLAM KAYNAKLAR 57.454.923,00 37.156.464,00 51.065.813,00 47.675.495,00 51.936.248,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 14.898,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi