Geri Dön

SAYAS | Say Reklamcilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SAYAS
Sektör Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi amacıyla çelik, alüminyum ve sair materyallerden aksam ve bütünleştirici parçaların üretimi
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mh. İzmir-Ankara Yolu No:318 (Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa İzmir
Telefon 0(232) 878 78 00
Faks 0(232) 878 56 44
Web www.sayas-re.com; www.sayreklam.com; www.sayyatirimciiliskileri.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ERCAN GÜLDOĞAN 5.159.259,65 20,04
Erkan Güldoğan 7.412.212,89 28,79
İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON 1.815.297,00 7,05
TOPLAM 25.750.000,00 100,00
DİĞER 11.363.230,46 44,12
Toplam 51.500.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri A.Ş. 475.000,00 95,00
Tarih Açıklama Katsayı
04.08.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,16
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 127.735.634,00 347.937.197,00 263.813.155,00 190.368.466,00 101.282.186,00
Satışların Maliyeti (-) -84.165.999,00 -263.174.336,00 -196.357.088,00 -142.702.430,00 -79.082.423,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 43.569.635,00 84.762.861,00 67.456.067,00 47.666.036,00 22.199.763,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 43.569.635,00 84.762.861,00 67.456.067,00 47.666.036,00 22.199.763,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.371.155,00 -5.430.520,00 -3.789.424,00 -2.265.397,00 -1.003.624,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.395.821,00 -10.485.738,00 -9.478.891,00 -7.340.004,00 -3.226.386,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -188.185,00 -1.520.438,00 -1.352.661,00 -1.220.754,00 -593.050,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13.759.609,00 50.306.333,00 20.174.336,00 17.117.250,00 10.258.857,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.461.788,00 -29.749.672,00 -15.527.154,00 -13.113.936,00 -8.184.532,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 40.912.295,00 87.882.826,00 57.482.273,00 40.843.195,00 19.451.028,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.446,00 376.272,00 376.195,00 376.183,00 375.419,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -2.710,00 -2.737,00 -1.824,00 -914,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 40.917.741,00 88.256.388,00 57.855.731,00 41.217.554,00 19.825.533,00
Finansman Gelirleri 4.050.133,00 22.347.218,00 9.465.233,00 7.819.520,00 6.102.474,00
Finansman Giderleri (-) -5.061.826,00 -22.332.624,00 -10.827.455,00 -9.506.819,00 -6.906.705,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 39.906.048,00 88.270.982,00 56.493.509,00 39.530.255,00 19.021.302,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -8.887.986,00 -21.794.474,00 -13.182.479,00 -9.066.584,00 -3.276.586,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -8.850.696,00 -21.265.782,00 -13.381.705,00 -8.710.378,00 -3.132.809,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -37.290,00 -528.692,00 199.226,00 -356.206,00 -143.777,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 31.018.062,00 66.476.508,00 43.311.030,00 30.463.671,00 15.744.716,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 31.018.062,00 66.476.508,00 43.311.030,00 30.463.671,00 15.744.716,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -5.037,00 32.929,00 34.948,00 2.845,00 -11.074,00
- Ana Ortaklık Payları 31.023.099,00 66.443.579,00 43.276.082,00 30.460.826,00 15.755.790,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -159.986,00 -187.286,00 10.809,00 67.476,00 -22.607,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -199.983,00 -234.106,00 13.512,00 84.345,00 -28.258,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 39.997,00 46.820,00 -2.703,00 -16.869,00 5.651,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 39.997,00 46.820,00 -2.703,00 -16.869,00 5.651,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -159.986,00 -187.286,00 10.809,00 67.476,00 -22.607,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 30.858.076,00 66.289.222,00 43.321.839,00 30.531.147,00 15.722.109,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 237.166.056,00 183.907.918,00 141.808.107,00 134.508.048,00 133.616.692,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 48.151.126,00 24.653.466,00 23.283.849,00 11.478.498,00 17.636.575,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 107.002.906,00 78.703.702,00 60.703.894,00 65.004.610,00 44.339.315,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 65.489.227,00 55.372.412,00 39.553.597,00 51.239.689,00 28.350.750,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 41.513.679,00 23.331.290,00 21.150.297,00 13.764.921,00 15.988.565,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.155.809,00 3.343.226,00 1.141.564,00 1.620.384,00 5.420.671,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.643.645,00 194.916,00 190.372,00 187.245,00 298.805,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 512.164,00 3.148.310,00 951.192,00 1.433.139,00 5.121.866,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 65.604.657,00 63.417.105,00 46.955.799,00 45.597.747,00 47.325.443,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.451.299,00 12.220.458,00 8.676.055,00 9.042.999,00 18.327.097,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.800.259,00 1.569.961,00 1.046.942,00 1.763.810,00 567.591,00
ARA TOPLAM 237.166.056,00 183.907.918,00 141.808.107,00 134.508.048,00 133.616.692,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 16.512.322,00 15.709.905,00 16.453.630,00 15.774.296,00 9.739.300,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 12.364.359,00 11.477.336,00 12.735.886,00 13.239.589,00 6.891.807,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 623.248,00 650.246,00 579.987,00 549.060,00 627.289,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 152.611,00 156.417,00 103.923,00 108.118,00 112.986,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.326,00 49.078,00 99.531,00 165.664,00 231.795,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 94.842,00 77.215,00 40.234,00 954,00 562,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.875.396,00 1.872.689,00 2.551.084,00 1.981.486,00 2.216.435,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 253.678.378,00 199.617.823,00 158.261.737,00 150.282.344,00 143.355.992,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 105.712.635,00 82.609.709,00 68.199.026,00 72.335.874,00 80.640.642,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 29.096.181,00 6.528.844,00 13.880.681,00 23.048.605,00 26.695.714,00
- Banka Kredileri 28.550.900,00 6.045.560,00 13.405.340,00 22.755.700,00 26.423.280,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.318.305,00 3.077.281,00 2.124.557,00 2.125.602,00 2.010.967,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 47.029.576,00 33.834.140,00 25.838.560,00 27.589.350,00 29.190.341,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.557.564,00 4.246.989,00 1.070.029,00 581.693,00 542.359,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 44.472.012,00 29.587.151,00 24.768.531,00 27.007.657,00 28.647.982,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.995.076,00 381.407,00 1.201.142,00 1.312.208,00 1.287.586,00
Diğer Borçlar 1.629.385,00 11.392.500,00 689.043,00 871.615,00 3.894.576,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.432,00 10.970,00 32.035,00 11.201,00 1.464,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.616.953,00 11.381.530,00 657.008,00 860.414,00 3.893.112,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 529.861,00 2.608.705,00 1.598.649,00 5.752.734,00 4.931.437,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.850.424,00 7.884.073,00 4.671.328,00 5.266.286,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.066.726,00 696.478,00 557.777,00 618.223,00 631.593,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.035.326,00 665.078,00 511.577,00 572.023,00 585.593,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 31.400,00 31.400,00 46.200,00 46.200,00 46.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 840,00 1.882,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.686.803,00 15.587.250,00 11.609.230,00 12.283.682,00 11.861.599,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.180.263,00 12.996.932,00 9.354.265,00 10.068.930,00 9.663.654,00
Banka Kredileri 11.325.810,00 12.010.508,00 8.241.889,00 9.308.316,00 8.833.508,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 854.453,00 986.424,00 1.112.376,00 760.614,00 830.146,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.506.540,00 2.590.318,00 2.254.965,00 2.214.752,00 2.197.945,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.506.540,00 2.590.318,00 2.254.965,00 2.214.752,00 2.197.945,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 121.399.438,00 98.196.959,00 79.808.256,00 84.619.556,00 92.502.241,00
Ö Z K A Y N A K L A R 132.278.940,00 101.420.864,00 78.453.481,00 65.662.788,00 50.853.751,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 132.298.303,00 101.437.230,00 78.467.545,00 65.708.909,00 50.913.779,00
Ödenmiş Sermaye 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -848.260,00 -686.234,00 -488.422,00 -431.802,00 -521.896,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -848.260,00 -686.234,00 -488.422,00 -431.802,00 -521.896,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -848.260,00 -686.234,00 -488.422,00 -431.802,00 -521.896,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.210.052,00 2.210.052,00 2.210.052,00 2.210.052,00 1.117.222,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 67.043.081,00 599.502,00 599.502,00 599.502,00 1.692.332,00
Net Dönem Karı/Zararı 31.023.099,00 66.443.579,00 43.276.082,00 30.460.826,00 15.755.790,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -19.363,00 -16.366,00 -14.064,00 -46.121,00 -60.028,00
TOPLAM KAYNAKLAR 253.678.378,00 199.617.823,00 158.261.737,00 150.282.344,00 143.355.992,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 1.505.156,00 5.009.786,00 3.305.019,00 2.144.868,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 6.891.807,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi