Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SAYAS
Sektör Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi amacıyla çelik, alüminyum ve sair materyallerden aksam ve bütünleştirici parçaların üretimi
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa / İzmir
Telefon 0232 878 78 00
Faks 0232 878 56 44
Web http://www.sayreklam.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Erkan Güldoğan 7.382.212,89 28,67
ERCAN GÜLDOĞAN 5.150.001,00 20,00
DİĞER 13.217.785,89 51,33
Toplam 25.749.999,78 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
IMM Netwrok GmbH 260.000,00 100,00
Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri A.Ş. 475.000,00 95,00
Tarih Açıklama Katsayı
04.08.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,16
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 190.368.466,00 101.282.186,00 151.666.873,00 92.220.264,00 62.587.780,00
Satışların Maliyeti (-) -142.702.430,00 -79.082.423,00 -116.183.838,00 -83.287.007,00 -56.242.335,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 47.666.036,00 22.199.763,00 35.483.035,00 8.933.257,00 6.345.445,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 47.666.036,00 22.199.763,00 35.483.035,00 8.933.257,00 6.345.445,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.265.397,00 -1.003.624,00 -3.425.299,00 -2.360.747,00 -1.481.599,00
Pazarlama Giderleri (-) -7.340.004,00 -3.226.386,00 -3.919.330,00 -2.407.936,00 -2.018.420,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.220.754,00 -593.050,00 -1.629.851,00 -842.625,00 -478.464,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17.117.250,00 10.258.857,00 6.475.987,00 3.737.680,00 2.495.856,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -13.113.936,00 -8.184.532,00 -8.099.501,00 -4.376.990,00 -2.949.877,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 40.843.195,00 19.451.028,00 24.885.041,00 2.682.639,00 1.912.941,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 376.183,00 375.419,00 1.853.386,00 1.765.022,00 370.410,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.824,00 -914,00 -14.496,00 -13.515,00 -9.010,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 41.217.554,00 19.825.533,00 26.723.931,00 4.434.146,00 2.274.341,00
Finansman Gelirleri 7.819.520,00 6.102.474,00 2.627.212,00 973.184,00 543.843,00
Finansman Giderleri (-) -9.506.819,00 -6.906.705,00 -6.070.015,00 -4.991.041,00 -2.268.602,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 39.530.255,00 19.021.302,00 23.281.128,00 416.289,00 549.582,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -9.066.584,00 -3.276.586,00 -4.612.277,00 314.951,00 263.847,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -8.710.378,00 -3.132.809,00 -5.296.715,00 -20.992,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -356.206,00 -143.777,00 684.438,00 335.943,00 263.847,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 30.463.671,00 15.744.716,00 18.668.851,00 731.240,00 813.429,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 30.463.671,00 15.744.716,00 18.668.851,00 731.240,00 813.429,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2.845,00 -11.074,00 23.460,00 -14.190,00 -14.897,00
- Ana Ortaklık Payları 30.460.826,00 15.755.790,00 18.645.391,00 745.430,00 828.326,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 67.476,00 -22.607,00 -433.207,00 -489.114,00 -102.230,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 84.345,00 -28.258,00 -541.508,00 -627.069,00 -131.064,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -16.869,00 5.651,00 108.301,00 137.955,00 28.834,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -16.869,00 5.651,00 108.301,00 137.955,00 28.834,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 67.476,00 -22.607,00 -433.207,00 -489.114,00 -102.230,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 30.531.147,00 15.722.109,00 18.235.644,00 242.126,00 711.199,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 134.508.048,00 133.616.692,00 137.176.027,00 48.544.717,00 27.922.767,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.478.498,00 17.636.575,00 4.801.710,00 6.882.572,00 570.362,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 65.004.610,00 44.339.315,00 49.375.224,00 14.155.226,00 7.990.209,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 51.239.689,00 28.350.750,00 18.111.720,00 11.318.591,00 6.971.346,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.764.921,00 15.988.565,00 31.263.504,00 2.836.635,00 1.018.863,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.620.384,00 5.420.671,00 5.079.303,00 583.810,00 711.676,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 187.245,00 298.805,00 295.171,00 385.822,00 364.392,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.433.139,00 5.121.866,00 4.784.132,00 197.988,00 347.284,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 45.597.747,00 47.325.443,00 63.837.712,00 19.098.511,00 14.561.215,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.042.999,00 18.327.097,00 11.776.584,00 7.193.853,00 3.644.928,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.305.019,00 2.144.868,00 5.744.820,00 3.311.989,00 2.590.782,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 20.999,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.763.810,00 567.591,00 2.284.495,00 630.745,00 444.377,00
ARA TOPLAM 134.508.048,00 133.616.692,00 137.176.027,00 48.544.717,00 27.922.767,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 15.774.296,00 9.739.300,00 10.081.449,00 8.910.206,00 9.233.697,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 13.239.589,00 6.891.807,00 7.017.366,00 5.913.977,00 6.295.624,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 549.060,00 627.289,00 706.582,00 791.174,00 894.778,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 108.118,00 112.986,00 118.916,00 119.550,00 128.101,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 165.664,00 231.795,00 297.927,00 364.058,00 430.189,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 954,00 562,00 2.940,00 165,00 141,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.981.486,00 2.216.435,00 2.354.561,00 2.191.902,00 2.010.685,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 150.282.344,00 143.355.992,00 147.257.476,00 57.454.923,00 37.156.464,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 72.335.874,00 80.640.642,00 100.360.254,00 29.152.853,00 9.924.674,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.048.605,00 26.695.714,00 24.589.263,00 59.882,00 74.495,00
- Banka Kredileri 22.755.700,00 26.423.280,00 24.321.330,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.125.602,00 2.010.967,00 1.853.205,00 14.580.618,00 1.716.456,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 27.589.350,00 29.190.341,00 20.748.170,00 12.173.537,00 6.377.833,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 581.693,00 542.359,00 62.435,00 62.785,00 64.625,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.007.657,00 28.647.982,00 20.685.735,00 12.110.752,00 6.313.208,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.312.208,00 1.287.586,00 1.013.434,00 822.029,00 692.007,00
Diğer Borçlar 871.615,00 3.894.576,00 11.034.447,00 263.085,00 177.944,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.201,00 1.464,00 333,00 2.915,00 1.776,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 860.414,00 3.893.112,00 11.034.114,00 260.170,00 176.168,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.752.734,00 4.931.437,00 1.844.943,00 552.596,00 447.845,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.266.286,00 0,00 5.296.715,00 20.910,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 618.223,00 631.593,00 505.045,00 541.100,00 438.094,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 572.023,00 585.593,00 459.045,00 471.274,00 415.094,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 46.200,00 46.000,00 46.000,00 69.826,00 23.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 77.400,00 139.096,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.283.682,00 11.861.599,00 11.765.580,00 11.007.764,00 9.828.970,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.068.930,00 9.663.654,00 9.947.056,00 9.006.390,00 8.365.967,00
Banka Kredileri 9.308.316,00 8.833.508,00 9.049.974,00 9.006.390,00 8.365.967,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 760.614,00 830.146,00 897.082,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.214.752,00 2.197.945,00 1.818.524,00 2.001.374,00 1.463.003,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.214.752,00 2.197.945,00 1.818.524,00 2.001.374,00 1.463.003,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 84.619.556,00 92.502.241,00 112.125.834,00 40.160.617,00 19.753.644,00
Ö Z K A Y N A K L A R 65.662.788,00 50.853.751,00 35.131.642,00 17.294.306,00 17.402.820,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 65.708.909,00 50.913.779,00 35.180.738,00 17.380.669,00 17.489.780,00
Ödenmiş Sermaye 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -431.802,00 -521.896,00 -499.147,00 -558.280,00 -171.505,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -431.802,00 -521.896,00 -499.147,00 -558.280,00 -171.505,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -431.802,00 -521.896,00 -499.147,00 -558.280,00 -171.505,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.210.052,00 1.117.222,00 1.117.222,00 1.117.222,00 1.117.222,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 599.502,00 1.692.332,00 -16.953.059,00 -16.794.034,00 -16.794.034,00
Net Dönem Karı/Zararı 30.460.826,00 15.755.790,00 18.645.391,00 745.430,00 828.326,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -46.121,00 -60.028,00 -49.096,00 -86.363,00 -86.960,00
TOPLAM KAYNAKLAR 150.282.344,00 143.355.992,00 147.257.476,00 57.454.923,00 37.156.464,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 6.891.807,00 7.017.366,00 5.913.977,00 6.295.624,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi