Geri Dön

SAYAS | Say Reklamcilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SAYAS
Sektör Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi amacıyla çelik, alüminyum ve sair materyallerden aksam ve bütünleştirici parçaların üretimi
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kuzey Sanayi Cad. No:318 Kemalpaşa İzmir
Telefon 0(232) 878 78 00
Faks 0(232) 878 56 44
Web www.sayas-re.com; www.sayreklam.com; www.sayyatirimciiliskileri.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ERCAN GÜLDOĞAN 15.477.778,94 20,04
Erkan Güldoğan 17.236.638,68 22,31
İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON 7.533.285,00 9,75
TOPLAM 77.250.000,00 100,00
DİĞER 37.002.297,38 47,90
Toplam 154.500.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri A.Ş. 475.000,00 95,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.08.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
04.08.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,16
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 466.200.036,00 296.697.946,00 127.735.634,00 347.937.197,00 263.813.155,00
Satışların Maliyeti (-) -324.676.577,00 -208.735.483,00 -84.165.999,00 -263.174.336,00 -196.357.088,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 141.523.459,00 87.962.463,00 43.569.635,00 84.762.861,00 67.456.067,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 141.523.459,00 87.962.463,00 43.569.635,00 84.762.861,00 67.456.067,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.973.409,00 -4.994.154,00 -2.371.155,00 -5.430.520,00 -3.789.424,00
Pazarlama Giderleri (-) -23.044.151,00 -15.596.596,00 -6.395.821,00 -10.485.738,00 -9.478.891,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 -188.185,00 -1.520.438,00 -1.352.661,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 38.808.391,00 32.196.947,00 13.759.609,00 50.306.333,00 20.174.336,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -20.737.798,00 -16.867.888,00 -7.461.788,00 -29.749.672,00 -15.527.154,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 128.576.492,00 82.700.772,00 40.912.295,00 87.882.826,00 57.482.273,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 74.288,00 55.275,00 5.446,00 376.272,00 376.195,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.641,00 -887,00 0,00 -2.710,00 -2.737,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 128.649.139,00 82.755.160,00 40.917.741,00 88.256.388,00 57.855.731,00
Finansman Gelirleri 14.089.722,00 9.552.642,00 4.050.133,00 22.347.218,00 9.465.233,00
Finansman Giderleri (-) -14.153.201,00 -11.151.869,00 -5.061.826,00 -22.332.624,00 -10.827.455,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 128.585.660,00 81.155.933,00 39.906.048,00 88.270.982,00 56.493.509,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -28.432.282,00 -17.823.796,00 -8.887.986,00 -21.794.474,00 -13.182.479,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -28.071.265,00 -17.878.314,00 -8.850.696,00 -21.265.782,00 -13.381.705,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -361.017,00 54.518,00 -37.290,00 -528.692,00 199.226,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 100.153.378,00 63.332.137,00 31.018.062,00 66.476.508,00 43.311.030,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 100.153.378,00 63.332.137,00 31.018.062,00 66.476.508,00 43.311.030,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 11.363,00 6.600,00 -5.037,00 32.929,00 34.948,00
- Ana Ortaklık Payları 100.142.015,00 63.325.537,00 31.023.099,00 66.443.579,00 43.276.082,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -915.912,00 -457.111,00 -159.986,00 -187.286,00 10.809,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.144.890,00 -571.389,00 -199.983,00 -234.106,00 13.512,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 228.978,00 114.278,00 39.997,00 46.820,00 -2.703,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 228.978,00 114.278,00 39.997,00 46.820,00 -2.703,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -915.912,00 -457.111,00 -159.986,00 -187.286,00 10.809,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 99.237.466,00 62.875.026,00 30.858.076,00 66.289.222,00 43.321.839,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 296.827.652,00 298.742.928,00 237.166.056,00 183.907.918,00 141.808.107,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 58.745.518,00 55.985.043,00 48.151.126,00 24.653.466,00 23.283.849,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 146.027.229,00 147.462.512,00 107.002.906,00 78.703.702,00 60.703.894,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 99.233.765,00 71.562.392,00 65.489.227,00 55.372.412,00 39.553.597,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 46.793.464,00 75.900.120,00 41.513.679,00 23.331.290,00 21.150.297,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.965.243,00 3.601.401,00 3.155.809,00 3.343.226,00 1.141.564,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 492.327,00 2.215.075,00 2.643.645,00 194.916,00 190.372,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.472.916,00 1.386.326,00 512.164,00 3.148.310,00 951.192,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 79.326.036,00 76.688.032,00 65.604.657,00 63.417.105,00 46.955.799,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.892.693,00 8.344.645,00 9.451.299,00 12.220.458,00 8.676.055,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.814,00 0,00 0,00 1.505.156,00 5.009.786,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.870.933,00 6.661.295,00 3.800.259,00 1.569.961,00 1.046.942,00
ARA TOPLAM 296.827.652,00 298.742.928,00 237.166.056,00 183.907.918,00 141.808.107,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 16.060.799,00 16.114.143,00 16.512.322,00 15.709.905,00 16.453.630,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 12.180.365,00 11.874.329,00 12.364.359,00 11.477.336,00 12.735.886,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 547.370,00 576.797,00 623.248,00 650.246,00 579.987,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 104.377,00 142.673,00 152.611,00 156.417,00 103.923,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.639,00 18.166,00 35.326,00 49.078,00 99.531,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 201.720,00 144.852,00 94.842,00 77.215,00 40.234,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.740.650,00 2.041.485,00 1.875.396,00 1.872.689,00 2.551.084,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 312.888.451,00 314.857.071,00 253.678.378,00 199.617.823,00 158.261.737,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 94.159.892,00 133.696.834,00 105.712.635,00 82.609.709,00 68.199.026,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 616.291,00 31.005.980,00 29.096.181,00 6.528.844,00 13.880.681,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.901.484,00 3.537.134,00 3.318.305,00 3.077.281,00 2.124.557,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 52.267.164,00 67.051.751,00 47.029.576,00 33.834.140,00 25.838.560,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.301.519,00 860.178,00 2.557.564,00 4.246.989,00 1.070.029,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 50.965.645,00 66.191.573,00 44.472.012,00 29.587.151,00 24.768.531,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.651.225,00 2.263.625,00 1.995.076,00 381.407,00 1.201.142,00
Diğer Borçlar 16.063.373,00 11.346.802,00 1.629.385,00 11.392.500,00 689.043,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.778,00 12.515,00 12.432,00 10.970,00 32.035,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.060.595,00 11.334.287,00 1.616.953,00 11.381.530,00 657.008,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.151.184,00 463.433,00 529.861,00 2.608.705,00 1.598.649,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.141.723,00 9.026.692,00 8.850.424,00 7.884.073,00 4.671.328,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.525.018,00 1.347.251,00 1.066.726,00 696.478,00 557.777,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.656.661,00 1.315.851,00 1.035.326,00 665.078,00 511.577,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 868.357,00 31.400,00 31.400,00 31.400,00 46.200,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 76.607,00 839,00 840,00 1.882,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.070.229,00 16.864.347,00 15.686.803,00 15.587.250,00 11.609.230,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.135.549,00 12.769.036,00 12.180.263,00 12.996.932,00 9.354.265,00
Banka Kredileri 12.563.020,00 12.052.316,00 11.325.810,00 12.010.508,00 8.241.889,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 572.529,00 716.720,00 854.453,00 986.424,00 1.112.376,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.934.680,00 4.095.311,00 3.506.540,00 2.590.318,00 2.254.965,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.934.680,00 4.095.311,00 3.506.540,00 2.590.318,00 2.254.965,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 112.230.121,00 150.561.181,00 121.399.438,00 98.196.959,00 79.808.256,00
Ö Z K A Y N A K L A R 200.658.330,00 164.295.890,00 132.278.940,00 101.420.864,00 78.453.481,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 200.661.267,00 164.303.577,00 132.298.303,00 101.437.230,00 78.467.545,00
Ödenmiş Sermaye 77.250.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.604.212,00 -1.145.424,00 -848.260,00 -686.234,00 -488.422,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.604.212,00 -1.145.424,00 -848.260,00 -686.234,00 -488.422,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.604.212,00 -1.145.424,00 -848.260,00 -686.234,00 -488.422,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.232.384,00 2.231.612,00 2.210.052,00 2.210.052,00 2.210.052,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12.520.749,00 67.021.521,00 67.043.081,00 599.502,00 599.502,00
Net Dönem Karı/Zararı 100.142.015,00 63.325.537,00 31.023.099,00 66.443.579,00 43.276.082,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -2.937,00 -7.687,00 -19.363,00 -16.366,00 -14.064,00
TOPLAM KAYNAKLAR 312.888.451,00 314.857.071,00 253.678.378,00 199.617.823,00 158.261.737,00
- Banka Kredileri 0,00 30.452.450,00 28.550.900,00 6.045.560,00 13.405.340,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi