Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,34
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 38,70
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı -1,95
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,24
Dibe Uzaklık 39,07
Piyasa Değeri (USD) 10.975.559,78
Piyasa Değeri (TL) 40.170.000,00
Özsermaye (TL) 32.324.573,00
Sermaye (TL) 25.750.000,00
Net Kar (TL) -20.643.812,00
 

SAY REKLAMCILIK Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
1,570 101 0,29 101 0,46 0 0,00
1,560 12.213 34,53 11.855 54,17 358 2,65
1,550 23.055 65,18 9.929 45,37 13.126 97,35
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
1,550 35.369 13.484 1,550 21.885 1,560
Konu Açıklama
BIST Kodu SAYAS
Sektör Her türlü Reklamcılık işlerini yapmak, ışıklı ve ışıksız, reklam panoları, totem panoları, saç tabelaları, serigrafi, afiş, bez afiş, resim grafik orijinal pantograf, her türlü etiketin yapmak
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa / İzmir
Telefon 0232 878 78 00
Faks 0232 878 56 44
Web http://www.sayreklam.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ERCAN GÜLDOĞAN 4.537.600,00 21,61
Erkan Güldoğan 6.611.200,00 31,48
HALKA AÇIK KISIM 5.000.000,00 23,81
Mahmut Güldoğan 4.537.600,00 21,61
DİĞER 313.600,00 1,49
Toplam 21.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2.250.000,00 13,04
Borsi Gmbh _ Co. KG. 255.134,65 49,90
IMM Netwrok GmbH 260.000,00 100,00
Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.000.000,00 100,00
Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri A.Ş. 400.000,00 80,00
Tarih Açıklama Katsayı
04.08.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,16
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 22.864.294,00 15.938.869,00 124.146.163,00 93.596.844,00 65.309.037,00
Satışların Maliyeti (-) -14.562.157,00 -11.129.567,00 -108.672.425,00 -68.024.752,00 -50.167.336,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8.302.137,00 4.809.302,00 15.473.738,00 25.572.092,00 15.141.701,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 8.302.137,00 4.809.302,00 15.473.738,00 25.572.092,00 15.141.701,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.610.739,00 -3.146.615,00 -18.224.704,00 -12.945.911,00 -8.983.670,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.978.809,00 -1.023.853,00 -11.060.803,00 -8.218.259,00 -5.989.575,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -270.765,00 -111.316,00 -360.157,00 -195.630,00 -150.882,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.894.128,00 2.555.988,00 14.855.661,00 8.465.186,00 1.847.458,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.732.329,00 -1.511.684,00 -18.771.308,00 -11.650.569,00 -1.279.197,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.603.623,00 1.571.822,00 -18.087.573,00 1.026.909,00 585.835,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 289.794,00 83.531,00 8.982.942,00 7.430.247,00 5.721.958,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.893.417,00 1.655.353,00 -9.104.631,00 8.457.156,00 6.307.793,00
Finansman Gelirleri 274.124,00 0,00 70.665,00 76.002,00 51.393,00
Finansman Giderleri (-) -2.690.077,00 -1.928.582,00 -9.958.723,00 -7.278.070,00 -4.892.302,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -522.536,00 -273.229,00 -18.992.689,00 1.255.088,00 1.466.884,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 103.778,00 7.608,00 1.116,00 -208.743,00 -97.607,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -20.297,00 -69.868,00 -83.797,00 -109.345,00 -60.204,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 124.075,00 77.476,00 84.913,00 -99.398,00 -37.403,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -418.758,00 -265.621,00 -18.991.573,00 1.046.345,00 1.369.277,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -418.758,00 -265.621,00 -18.991.573,00 1.046.345,00 1.369.277,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -52.940,00 -238.415,00 405.766,00 509.001,00 488.622,00
- Ana Ortaklık Payları -365.818,00 -27.206,00 -19.397.339,00 537.344,00 880.655,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 -0,75 0,02 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -211.717,00 822.525,00 -136.876,00 -81.010,00 -19.190,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -264.646,00 3.131,00 -171.095,00 -101.263,00 -23.988,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 52.929,00 0,00 34.219,00 20.253,00 4.798,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 52.929,00 819.394,00 34.219,00 20.253,00 4.798,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 378.956,00 437.701,00 -2.682.715,00 -3.034.008,00 -2.534.585,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 378.956,00 437.701,00 612.135,00 260.842,00 -8.533,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 823.713,00 823.713,00 631.513,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 167.239,00 1.260.226,00 -2.819.591,00 -3.115.018,00 -2.553.775,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -251.519,00 994.605,00 -21.811.164,00 -2.068.673,00 -1.184.498,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 77.977.948,00 91.470.938,00 90.754.455,00 111.060.826,00 133.082.075,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 423.441,00 1.478.931,00 2.026.169,00 1.203.094,00 7.837.007,00
Finansal Yatırımlar 0,00 379.324,00 0,00 0,00 4.808.204,00
Ticari Alacaklar 10.906.296,00 21.026.437,00 25.080.136,00 21.733.404,00 28.667.371,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 475.572,00 317.864,00 584.446,00 49.306,00 243.122,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.430.724,00 20.708.573,00 24.495.690,00 21.684.098,00 28.424.249,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 336.135,00 8.333.425,00 1.179.838,00 933.157,00 5.350.438,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 137.560,00 6.948.460,00 125.331,00 119.524,00 4.330.857,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 198.575,00 1.384.965,00 1.054.507,00 813.633,00 1.019.581,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 48.958.903,00 52.546.988,00 51.233.865,00 71.064.543,00 70.600.840,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.480.359,00 1.314.563,00 7.885.130,00 5.035.462,00 3.867.410,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.001,00 6.836,00 62.051,00 421.205,00 423.148,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.689.313,00 3.644.716,00 3.287.266,00 10.669.961,00 8.749.702,00
ARA TOPLAM 69.801.448,00 91.470.938,00 90.754.455,00 111.060.826,00 130.304.120,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 8.176.500,00 0,00 0,00 0,00 2.777.955,00
DURAN VARLIKLAR 15.692.899,00 23.731.672,00 35.092.734,00 44.796.000,00 44.684.054,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 40.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 8.660.185,00 7.899.601,00 17.485.205,00 29.310.615,00 29.173.972,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.910.505,00 2.782.617,00 17.016.145,00 14.636.377,00 14.736.280,00
- Şerefiye 3.208.752,00 0,00 12.249.067,00 12.249.067,00 12.249.067,00
-Bilgisayar Yazılımları 495.391,00 0,00 529.524,00 491.162,00 541.137,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.056.161,00 2.782.617,00 4.226.692,00 1.884.392,00 1.933.426,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 622.292,00 571.524,00 540.373,00 668.994,00 719.288,00
Diğer Duran Varlıklar 53.967,00 63.226,00 0,00 9.388,00 9.388,00
TOPLAM VARLIKLAR 93.670.847,00 115.202.610,00 125.847.189,00 155.856.826,00 177.766.129,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 53.534.727,00 53.570.485,00 50.155.004,00 61.860.390,00 87.746.907,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.810.512,00 11.507.654,00 18.007.888,00 25.897.746,00 26.236.108,00
- Banka Kredileri 7.810.512,00 0,00 18.007.888,00 25.897.746,00 26.236.108,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İhraç Edilen Tahviller 20.438.550,00 0,00 396.678,00 384.334,00 30.889.697,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 17.416.874,00 22.001.291,00 19.644.168,00 18.610.953,00 18.976.395,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.874.494,00 1.616.993,00 0,00 6.365,00 194.824,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.542.380,00 20.384.298,00 19.644.168,00 18.604.588,00 18.976.395,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 483.985,00 0,00 2.016.506,00 1.791.026,00 1.991.888,00
Diğer Borçlar 479.962,00 7.778.657,00 366.662,00 441.690,00 60.506,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 236.782,00 0,00 0,00 120.434,00 120.434,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 243.180,00 7.778.657,00 366.662,00 441.690,00 60.506,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.873.077,00 5.667.954,00 2.128.154,00 8.682.456,00 3.257.241,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.242,00 690.218,00 47.009,00 109.345,00 60.204,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.113.118,00 2.206.481,00 3.159.537,00 3.255.530,00 3.678.591,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 452.815,00 416.616,00 857.325,00 983.266,00 858.284,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 660.303,00 1.789.865,00 2.302.212,00 2.272.264,00 2.820.307,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.122.085,00 3.718.230,00 1.520.671,00 1.479.334,00 1.323.271,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.665.302,00 28.319.968,00 44.353.315,00 42.568.158,00 37.368.431,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.309.751,00 26.572.246,00 41.311.621,00 38.900.794,00 33.530.701,00
Banka Kredileri 6.309.751,00 0,00 21.311.621,00 18.900.794,00 13.530.701,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.355.551,00 1.229.423,00 2.989.421,00 3.284.165,00 3.256.772,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.355.551,00 1.229.423,00 2.989.421,00 3.284.165,00 3.256.772,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 518.299,00 52.273,00 383.199,00 580.958,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 61.200.029,00 81.890.453,00 94.508.319,00 104.428.548,00 125.115.338,00
Ö Z K A Y N A K L A R 32.470.818,00 33.312.157,00 31.338.870,00 51.428.278,00 52.650.791,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 32.324.573,00 34.032.259,00 31.820.557,00 51.733.572,00 52.950.177,00
Ödenmiş Sermaye 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları -128.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -545.982,00 147.792,00 -338.072,00 1.787.890,00 1.848.469,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -545.982,00 587.844,00 -338.072,00 1.787.890,00 1.848.469,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -545.982,00 0,00 -338.072,00 -280.600,00 -220.021,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 587.391,00 97.865,00 284.608,00 258.786,00 940.240,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 587.391,00 0,00 284.608,00 258.786,00 171.442,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 3.294.850,00 768.798,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.096.656,00 1.680.264,00 1.094.918,00 1.094.743,00 662.042,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.189.945,00 -608.727,00 17.434.171,00 15.312.538,00 15.748.440,00
Net Dönem Karı/Zararı -365.818,00 -27.206,00 -19.397.339,00 537.344,00 880.655,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 146.245,00 -720.102,00 -481.687,00 -305.294,00 -299.386,00
TOPLAM KAYNAKLAR 93.670.847,00 115.202.610,00 125.847.189,00 155.856.826,00 177.766.129,00