Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SAYAS
Sektör Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi amacıyla çelik, alüminyum ve sair materyallerden aksam ve bütünleştirici parçaların üretimi
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa / İzmir
Telefon 0232 878 78 00
Faks 0232 878 56 44
Web http://www.sayreklam.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Erkan Güldoğan 7.382.212,89 28,67
ERCAN GÜLDOĞAN 5.150.001,00 20,00
DİĞER 13.217.785,89 51,33
Toplam 25.749.999,78 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
IMM Netwrok GmbH 260.000,00 100,00
Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri A.Ş. 475.000,00 95,00
Tarih Açıklama Katsayı
04.08.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,16
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 101.282.186,00 151.666.873,00 92.220.264,00 62.587.780,00 32.249.583,00
Satışların Maliyeti (-) -79.082.423,00 -116.183.838,00 -83.287.007,00 -56.242.335,00 -29.064.235,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 22.199.763,00 35.483.035,00 8.933.257,00 6.345.445,00 3.185.348,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 22.199.763,00 35.483.035,00 8.933.257,00 6.345.445,00 3.185.348,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.003.624,00 -3.425.299,00 -2.360.747,00 -1.481.599,00 -819.650,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.226.386,00 -3.919.330,00 -2.407.936,00 -2.018.420,00 -693.150,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -593.050,00 -1.629.851,00 -842.625,00 -478.464,00 -247.979,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 10.258.857,00 6.475.987,00 3.737.680,00 2.495.856,00 1.244.636,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -8.184.532,00 -8.099.501,00 -4.376.990,00 -2.949.877,00 -1.880.761,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 19.451.028,00 24.885.041,00 2.682.639,00 1.912.941,00 788.444,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 375.419,00 1.853.386,00 1.765.022,00 370.410,00 20.948,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -914,00 -14.496,00 -13.515,00 -9.010,00 -4.505,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 19.825.533,00 26.723.931,00 4.434.146,00 2.274.341,00 804.887,00
Finansman Gelirleri 6.102.474,00 2.627.212,00 973.184,00 543.843,00 270.136,00
Finansman Giderleri (-) -6.906.705,00 -6.070.015,00 -4.991.041,00 -2.268.602,00 -1.245.530,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 19.021.302,00 23.281.128,00 416.289,00 549.582,00 -170.507,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.276.586,00 -4.612.277,00 314.951,00 263.847,00 96.956,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.132.809,00 -5.296.715,00 -20.992,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -143.777,00 684.438,00 335.943,00 263.847,00 96.956,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 15.744.716,00 18.668.851,00 731.240,00 813.429,00 -73.551,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 15.744.716,00 18.668.851,00 731.240,00 813.429,00 -73.551,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -11.074,00 23.460,00 -14.190,00 -14.897,00 -8.478,00
- Ana Ortaklık Payları 15.755.790,00 18.645.391,00 745.430,00 828.326,00 -65.073,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -22.607,00 -433.207,00 -489.114,00 -102.230,00 -59.512,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -28.258,00 -541.508,00 -627.069,00 -131.064,00 -76.297,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 5.651,00 108.301,00 137.955,00 28.834,00 16.785,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 5.651,00 108.301,00 137.955,00 28.834,00 16.785,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -22.607,00 -433.207,00 -489.114,00 -102.230,00 -59.512,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 15.722.109,00 18.235.644,00 242.126,00 711.199,00 -133.063,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 133.616.692,00 137.176.027,00 48.544.717,00 27.922.767,00 39.816.959,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 17.636.575,00 4.801.710,00 6.882.572,00 570.362,00 1.542.929,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 44.339.315,00 49.375.224,00 14.155.226,00 7.990.209,00 11.509.178,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 28.350.750,00 18.111.720,00 11.318.591,00 6.971.346,00 9.370.282,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 15.988.565,00 31.263.504,00 2.836.635,00 1.018.863,00 2.138.896,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.420.671,00 5.079.303,00 583.810,00 711.676,00 699.532,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 298.805,00 295.171,00 385.822,00 364.392,00 352.538,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.121.866,00 4.784.132,00 197.988,00 347.284,00 346.994,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 47.325.443,00 63.837.712,00 19.098.511,00 14.561.215,00 13.885.739,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 18.327.097,00 11.776.584,00 7.193.853,00 3.644.928,00 11.093.499,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.144.868,00 5.744.820,00 3.311.989,00 2.590.782,00 10.041.616,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 20.999,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 567.591,00 2.284.495,00 630.745,00 444.377,00 1.086.082,00
ARA TOPLAM 133.616.692,00 137.176.027,00 48.544.717,00 27.922.767,00 39.816.959,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 9.739.300,00 10.081.449,00 8.910.206,00 9.233.697,00 11.248.854,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 6.891.807,00 7.017.366,00 5.913.977,00 6.295.624,00 8.363.971,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 6.891.807,00 7.017.366,00 5.913.977,00 6.295.624,00 8.363.971,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 627.289,00 706.582,00 791.174,00 894.778,00 1.001.092,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 112.986,00 118.916,00 119.550,00 128.101,00 137.997,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 231.795,00 297.927,00 364.058,00 430.189,00 496.321,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 562,00 2.940,00 165,00 141,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.216.435,00 2.354.561,00 2.191.902,00 2.010.685,00 1.831.745,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 143.355.992,00 147.257.476,00 57.454.923,00 37.156.464,00 51.065.813,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 80.640.642,00 100.360.254,00 29.152.853,00 9.924.674,00 25.142.879,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 26.695.714,00 24.589.263,00 59.882,00 74.495,00 229.062,00
- Banka Kredileri 26.423.280,00 24.321.330,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.010.967,00 1.853.205,00 14.580.618,00 1.716.456,00 2.917.499,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 29.190.341,00 20.748.170,00 12.173.537,00 6.377.833,00 20.111.115,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 542.359,00 62.435,00 62.785,00 64.625,00 35.908,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 28.647.982,00 20.685.735,00 12.110.752,00 6.313.208,00 20.075.207,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.287.586,00 1.013.434,00 822.029,00 692.007,00 778.718,00
Diğer Borçlar 3.894.576,00 11.034.447,00 263.085,00 177.944,00 192.715,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.464,00 333,00 2.915,00 1.776,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.893.112,00 11.034.114,00 260.170,00 176.168,00 192.715,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.931.437,00 1.844.943,00 552.596,00 447.845,00 458.703,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 5.296.715,00 20.910,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 631.593,00 505.045,00 541.100,00 438.094,00 455.067,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 585.593,00 459.045,00 471.274,00 415.094,00 441.067,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 46.000,00 46.000,00 69.826,00 23.000,00 14.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 77.400,00 139.096,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.861.599,00 11.765.580,00 11.007.764,00 9.828.970,00 9.364.375,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.663.654,00 9.947.056,00 9.006.390,00 8.365.967,00 7.830.679,00
Banka Kredileri 8.833.508,00 9.049.974,00 9.006.390,00 8.365.967,00 7.830.679,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 830.146,00 897.082,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.197.945,00 1.818.524,00 2.001.374,00 1.463.003,00 1.533.696,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.197.945,00 1.818.524,00 2.001.374,00 1.463.003,00 1.533.696,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 92.502.241,00 112.125.834,00 40.160.617,00 19.753.644,00 34.507.254,00
Ö Z K A Y N A K L A R 50.853.751,00 35.131.642,00 17.294.306,00 17.402.820,00 16.558.559,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 50.913.779,00 35.180.738,00 17.380.669,00 17.489.780,00 16.637.919,00
Ödenmiş Sermaye 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00 7.120.331,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -521.896,00 -499.147,00 -558.280,00 -171.505,00 -129.967,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -521.896,00 -499.147,00 -558.280,00 -171.505,00 -129.967,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -521.896,00 -499.147,00 -558.280,00 -171.505,00 -129.967,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.117.222,00 1.117.222,00 1.117.222,00 1.117.222,00 1.117.222,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.692.332,00 -16.953.059,00 -16.794.034,00 -16.794.034,00 -16.794.034,00
Net Dönem Karı/Zararı 15.755.790,00 18.645.391,00 745.430,00 828.326,00 -65.073,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -60.028,00 -49.096,00 -86.363,00 -86.960,00 -79.360,00
TOPLAM KAYNAKLAR 143.355.992,00 147.257.476,00 57.454.923,00 37.156.464,00 51.065.813,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi